2012 (Polonia și Ucraina)  Spania - Italia 4-0

2008 (Austria și Elveția)  Spania - Germania 1-0

2004 (Portugalia)  Grecia - Portugalia 1-0

2000 (Olanda și Belgia)  Franța -Italia 2-1 (golul de aur)

1996 (Anglia)  Germania - Cehia 2-1 (golul de aur)

1992 (Suedia)  Danemarca - Germania 2-0

1988 (Germania)  Olanda - URSS 2-0

1984 (Franța)  Franța - Spania 2-0

1980 (Italia)  Germania - Belgia 2-1

1976 (Iugoslavia)  Cehoslovacia - Germania 2-2, 5-3 după penalty-uri

1972 (Belgia)  Germania - URSS 3-0

1968 (Italia)  Italia - Iugoslavia 2-0

1964 (Spania)  Spania - URSS 2-1

1960 (Franța)  URSS - Iugoslavia 2-1