Masa Rotundă - România și Rusia în căutare de noi formate de cooperare
FOST ANGAJAT AL BĂNCII:
BURSA 29.01.2018

EMILIA OLESCU
 
mărește imaginea
     Deși Volksbank a considerat încă din a doua jumătate a anului 2007 că exista riscul deprecierii monedei naționale în raport cu francul elvețian (CHF), totuși banca nu a informat clienții în legătură cu creșterea marjei de risc la împrumuturile în această monedă, ci a păstrat aceleași criterii de acordare a creditelor, menținând gradul de îndatorare avut în vedere, ne-a spus un fost angajat al instituției de credit. Sursa citată adaugă faptul că Volksbank nu oferea posibilitatea reeșalonării/rescadențării creditelor persoanelor fizice pentru incapacitate de plată ori deteriorarea situației financiare, incapacitate care a fost dată inclusiv de creșterea cursului lei/CHF.
     Raportul Volksbank pe anul 2007 arată, conform surselor noastre: "Deși membră a Uniunii Europene, economia României prezintă în continuare caracteristicile unei piețe emergente cum ar fi un deficit de cont curent ridicat, o piață financiară relativ nedezvoltată și fluctuații în cursurile de schimb valutare. Începând cu a doua jumătate a anului 2007 (...), piețele financiare internaționale au resimțit unele efecte legate de declinul pieței ipotecare (sub-prime) din Statele Unite.
     Aceste efecte variază de la rezerve, în ceea ce privește valoarea unor active, care stau la baza acestor instrumente financiare, până la impactul generat de creșterea marjei de risc la credite și criza de lichiditate a pieței financiare și inabilitatea instituțiilor financiare de a-și îndeplini obligațiile financiare la timp și cu un cost redus.
     Aceste efecte s-au resimțit pe piața financiară românească sub forma căderii pieței de capital și o creștere previzionată a ratelor de dobândă de finanțare pe termen mediu datorită crizei globale de lichiditate. În plus, având în vedere condițiile de piață și nesiguranța care va domina prima perioadă a anului 2008, se vor resimți și alte efecte, ulterior datei acestor situații financiare".
     Abia în anul 2008 Volksbank a făcut simulări ale situațiilor de criză, însă creditele ipotecare, cele de nevoi personale garantate cu ipotecă și achiziție locuință prin programul Prima Casă au fost exceptate, aces­tea nefiind supuse la simulări ale situațiilor de criză, deși la nivelul portofoliului de retail creditele de consum negarantate aflate în portofoliul Volksbank reprezentau mai puțin de 3% din total, 84% din portofoliul de retail fiind reprezentat de credite garantate cu ipoteci de proprietăți imobiliare locative, ne-a mai spus sursa citată.
     * Deprecierea potențială a monedei naționale - unul din scenariile extreme ale Volksbank
     Procedurile interne ale Direcției Credite Retail din 2008 arătau, potrivit fostului angajat al Volksbank: "La fundamentarea nivelurilor maxime de îndatorare luând în calcul situații nefavorabile extreme, Volksbank România respectă prevederile Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoa­nelor fizice.
     Sunt considerate analize interne și recomandările BNR în ceea ce privește modificările potențiale nefavorabile extreme ale ratelor dobânzii și cursului de schimb care ar putea duce la creșterea obligațiilor de plată ale clienților persoane fizice. Nivelurile comisioanelor și altor cheltu­ieli privind administrarea creditului vor fi menținute de către bancă la nivelurile stabilite în contractul de credit.
     Astfel, vor fi utilizate următoarele scenarii extreme:
     u deprecierea potențială a monedei naționale: 15% în raport cu euro și 25% în raport cu alte monede;
     u majorare potențială a ratelor dobânzii: 2% atât pentru moneda națională, cât și pentru valute.
     Având în vedere aceste aspecte, Volksbank România va aplica noile grade maxime de îndatorare, luând în calcul situații nefavorabile extreme, diferențiat în funcție de categoria creditului, veniturile nete ale clientului, termenul de acordare a creditului și valuta creditului. Prin acesta, la acordarea creditului, banca se asigură că pe întreaga perioadă gradul de îndatorare al debitrorului se încadrează în nivelul maxim admis aplicabil acestuia".
     Referitor la acest regulament intern, sursa noastră ne-a precizat: "Cu toate că impactul cursului valutar - creșterea cursului lei/CHF în perioada 2007-2008 cu peste 20% - s-a produs, împrumutații în moneda CHF suportând cheltuielile legate de rambursarea creditului, aceștia nu au fost avertizați de către Volksbank în vederea eliminării/atenuării creșterii impactului valutar. Ca modalități de restructurare/rescadențare, Volksbank a oferit reducerea dobânzii cu 2% pe o perioadă de maxim 3 ani, iar după cei trei ani, majorarea dobânzii curente la momentul restructurării cu 3% în cazul creditelor în CHF. Mai mult, cu toate că Volksbank a stabilit ca procedură de creditare menținerea gradului maxim de îndatorare pe tot parcursul derulării creditului, a exceptat de la această încadrare creditele acordate în moneda CHF în perioada 2007-2008, deși a introdus ca situație extremă impactul riscului valutar cu minim 20%, precum și majorarea dobânzii cu un procent de minim 2%, majorare pe care însăși banca a operat-o în cazul aprobării cererilor de reeșalonare/restructurare datorate inclusiv creșterii cu 20% a cursului ratei de schimb lei/CHF, ceea ce denotă o dată în plus că banca a acționat iresponsabil față de debitori, contrar diligențelor profesionale, prin folosirea unor practici incorecte, sever sancționate de legislația în domeniul protecției consumatorilor".
     * Surse: "Volksbank a folosit un sistem de bonusuri pentru angajați, în vederea creșterii numărului de clienți"
     Volksbank a folosit un sistem de bonusuri pentru angajați, în vederea creșterii numărului de clienți, ne-a mai spus sursa citată. Aceasta menționează că analiza care a stat la baza stabilirii gradului maxim de îndatorare s-a făcut pe baza creditelor acordate de către bancă în perioada octombrie 2004 - aprilie 2007 și doar raportat la veniturile solicitanților de credit, fără a lua în considerare o analiză a riscului valutar și a riscului de dobândă.
     "În perioada 2007-2008, Volksbank a acordat un volum de credite dublu, respectiv triplu față de perioada analizată pentru stabilirea gradului de îndatorare al clienților", conform sursei noastre.
     Raportul băncii pe 2007 arată: "2007 a fost pentru Volksbank anul în care banca și-a consolidat poziția pe piața de retail banking din Româ­nia, cu o cotă de piață de peste 5%. Astfel, în numai un an, valoarea totală a activelor bilanțiere ale băncii a crescut cu circa 171%, volumul creditelor cu aproximativ 195%, iar cel al depozitelor cu circa 83%. Numărul total al clienților a ajuns la 168.000, iar profitul net înregistrat, de 96,45 milioane lei, a crescut și el cu circa 124% față de aceeași perioadă a anului trecut".
     * Surse: "Clienților Volksbank li s-a modificat în mod abuziv tipul de dobândă contractată - din dobândă fixă în dobândă variabilă"
     Fundamentarea gradului maxim de îndatorare și menținerea încadrării clienților în acest grad maxim a urmărit doar ca banca să poată acorda clienților împrumuturi cât mai mari, fiind lăsat deoparte riscul valutar care, pe parcursul derulării creditului, a dus la majorarea echivalentului în lei de plată a clienților și implicit la depășirea gradului maxim de îndatorare, clienții fiind puși în incapacitate de plată, potrivit fostului angajat al băncii. Acesta a subliniat că, la stabilirea angajamentelor de plată lunare, Volksbank a luat în calcul valoarea DAE la tipurile de credit avute în ofertele de credit, deși clienților le era prezentată dobânda avantajoasă, mai mică, a creditelor în CHF, fără să li se prezinte clienților că la creditele în valută dobânzile sunt mai mici datorită riscului valutar: "Din ofertele de credit de la momentul 2007 - 2008 reiese că Volksbank a ofertat în monedele lei, euro și CHF, pentru creditele în CHF acordând dobânda de 4,25%, iar pentru creditele în lei și euro - dobânda de 5,95%".
     Potrivit Legii 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, modificată prin OUG 201/2002, art 14 lit a), variația ratei dobânzii trebuie să fie legată de fluctuațiile unui indice de referință menționat în contract.
     Cu toate că a existat o prevedere legală în acest sens, Volksbank a considerat necesară introducerea unei clauze considerată abuzivă în contracte, prin stipularea unei dobânzi revizuibile în funcție de schimbări semnificative pe piața monetară, susține sursa citată.
     Această clauză arată: "Banca își rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariției unor schimbări semnificative pe piața monetară, comunicând împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se va aplica de la data comunicării".
     Fostul angajat al Volksbank a continuat: "În contractele în care banca nu a scris că dobânda este fixă, a considerat că aceasta este variabilă, deși nicăieri, nici în prezentarea ofertei, nici pe pliantele de promovare, nici în contractul de credit nu se specifică în mod clar modalitatea în care dobânda variază, clienții fiind atrași de dobânzile fixe oferite de Volksbank. Odată cu intrarea în vigoare a OG 50/2010, Volksbank a modificat dobânzile din contractele de credit, din dobânzi fixe în dobânzi variabile, în cazul contractelor în care nu se prevedea expres dobânda fixă. Astfel, clienților Volksbank li s-a modificat în mod abuziv tipul de dobândă contractată - din dobândă fixă în dobândă variabilă - fie prin implementare tacită a actelor adiționale, fie prin acceptarea actelor adiționale de către clienți".
     * Raportul Volksbank pe 2007: "O treime din volumul de credite acordate populației este în CHF"
     Volksbank a reușit să urce foarte repede în topul băncilor de pe piața noastră, însă acest lucru s-a produs prin neinformarea corectă a publicului, susține sursa citată, adăugând că a existat o decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, în 2008, prin care CNA a dispus intrarea de îndată în legalitate în privința spotului publicitar pentru credite imobiliare în franci elvețieni oferite de Volksbank, stabilind că respectivul spot trebuie să fie difuzat cu respectarea tuturor regulilor privind regimul publicității, precum și a unei informări corecte a publicului. De asemenea, potrivit sursei noastre, banca a inserat clauze abuzive în contractele de credit, având în vedere decizia Tribunalului București, care a dat câștig de cauză ANPC într-un dosar pe caluze abuzive deschis Volksbank.
     Printre altele, Raportul Volksbank pe anul 2007 mai arată: "În 2007 au fost introduse produsele în franci elvețieni, valută ce a permis creditarea la costuri mai mici decât în celelalte monede, o treime din volumul de credite acordate populației fiind în CHF. Aceste rezultate demonstrează încă o dată faptul ca Volksbank România este unul dintre cei mai dinamici jucători de pe piață, succesul înregistrat de bancă având la bază efortul susținut al tinerei echipe Volksbank, extinderea canalelor de distribuție și nu în ultimul rând de atenția sporită acordată procesului de identificare și satisfacere a nevoilor clienților noștri. (...) Elementele care au stat la baza triplării volumului de credite și a dublării numărului de facilități acordate au fost: optimizarea procesului decizional, introducerea produselor standardizate (....). Activitatea departamentului de marketing s-a concentrat pe inovație și utilizarea celor mai eficiente instrumente de marketing cu efecte directe în creșterea vânzărilor. Acțiunile de promovare s-au bazat în special pe direct marketing și campanii de media generate de lansarea unor produse noi, deschiderea unor unități, sau modificarea unor condiții ale produselor deja existente. Ca urmare a dezvoltării unor foarte bune relații cu presa națională (direct prin departamentul de marketing) și cea locală (cu sprijinul implicării branch managerilor în relația cu jurnaliștii locali), Volksbank România a devenit unul dintre cele mai mediatizate brand-uri din piața bancară românească".
     Ulterior, însă, după creșterea francului elvețian în raport cu leul, s-a majorat gradul creditelor neperformante, crescând și numărul proceselor din instanță.
     În acest context, acționarii Volksbank au vândut instituția de credit de la noi Băncii Transilvania, care a lansat un program de conversie cu discount a creditelor contractate în CHF. Banca Transilvania a fost prima care a reacționat în legătură cu problema creditelor în franci elvețieni, venind în sprijinul clienților Volksbank care se împrumutaseră în CHF. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 00:06)  
 Demisia supravegherii de la bnr.


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 09:40)  
 Daca Volksbank stia nu cred ca era singura,mai ales cele apartinind unor banci din afara.Au asteptat sa jumuleasca oameni.Credeti ca numai la noi sunt excroci?Numai fraieri mai cred asa ceva.


 
  2.1.   Ipoteze halucinante  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 29.01.2018, ora 13:20)
 
 Daca bancile ar fi stiut de aprecierea CHF, atunci ar fi luat derulat tranzactii in marja pe acest instrument si puteau castiga miliarde de euro. Faptul ca nu au castigat spune foarte multe despre ce stiau bancile.
 2. Bancile nu isi doresc ca cei pe care i-au creditat sa nu mai poata sa isi plateasca creditele. Volksbank Romania, daca nu era cumparata de BT intra in faliment. Nu cred ca bancile Volksbank si-a dorit acest lucru. Actionarii bancilor au pierdut multi bani tocmai pentru ca habar nu au avut ce se va intampla cu CHF. Oricine a stiut ca CHF va avea aceasta evolutie putea sa fie milionar in euro (si aici ma refer la persoane fizice. Pe piata forex puteai sa castigi 4000% din apreciera CHF. Astfel cu o investitie de 40.000 CHF puteai sa ai 1mn CHF, DACA STIAI.


 
  2.2.   Mi-a dat o lacrima  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de Fara credit chf , in data de 29.01.2018, ora 19:26)
 
 Nu am auzit de un actionar Volksbank care serveste pizza.
 Chiar asa unde sunt si din ce mai traiesc?
 Bursa.ro va rog sa-mi raspundeti cu un articol.
 Nu am nevoie de poze. Pot sa fie anonimi.


 
  2.3.   halucinant zici ???  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 30.01.2018, ora 00:19)
 
 Pai dragule, nici Volksbank, nici restul bancilor comerciale, dar mai cu seama BNR nu isi aduce aminte de obligatiile instituite in legea lor fundamentala si in Regulamentul BNR nr. 5 din 2013.
 Dar stiu toti sa minta, sa omita ca riscul valutar este treaba lor.
 Desigur, daca stiau, bla, bla, bla... Dar tocmai aceasta-i treaba ghidusilor care se ocupa cu tratamentul riscurilor. Si tratamentul era simplu si eficient: ASIGURAREA!
 Asa ca George Soros este unul singur. Inca!
 Nu mai incerca sa denaturezi pe daca cu parca, se scufunda barca.
 Halucinante sunt numai modurile in care incercati sa va sustrageti din fata raspunderii pe care o aveti. Pentru ca, implacabil, aceasta o sa vina peste voi.


 
3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 11:14)  
 Să înțelegem că sintagma "stie tot satul dar nu stie bărbatul "se poate aplica si BNR?
 Adică știau toți funcționarii din banci si macroprudentii nu știau?
 Mai Manole ,turnatorule ne crezi prosti?
 Poate pe viorel ștefan care îți lingea șoselele si acum a ajuns iar în guvern,
 Pieri-var neamul vânzători de tara!


 
4.  Precizare
    (mesaj trimis de Bogdan cu pausalu în data de 29.01.2018, ora 11:25)  
 Citind ultima fraza din acest minunat articol, sunt starnit iar de aceleasi sentimente de ura si greata vis-a-vis de banci; si va explic si de ce. In primul rand BT a raspuns salvarii din 2008 cand plangea pe la usile BNR-ului ca sa nu intre in faliment, aceasta chair primind cateva miliarde pentru capitalizare; Se vede raspunsul la "apelul bocancilor" prin preluare "oportunistilor de creditati" ( asa cum ne numea piperea avocatul ), printr-un contract DE NOVATIE (fara nicio posibilitate de modificare a vreunei clauze), care presupunea inclusiv un "agreement" prin care eu (asta lacomul in viziune alui moise guran), nu voi da vreodata in viata mea de pe pamant in judecata nici VBR NICI BT ( Amin); Cu parere de rau citind articolul va zic ca stiind toate aceste lucruri din timp NU AM PUTUT FACE NIMIC, mai ales ca si acum pot demostra situatia mea ( am avut 50 mii euro cash am luat 29 mii echivalentul in CHF, in alta moneda nu mi-a dat nicio banca, si am fost la 20 banci, pe apartamentul cu 3 cam am dat 74 mii euro, deci am avut aproximativ 70 % cash din total si totusi nu am reusit sa iau un credit in lei pe 25 ani, in schimb puteam lua si 200 mii de euro pe 25 ani echivalent in chf) Cu toate cele prezentate mai sus va mai zic ca dupa ce am fost furati 10 pe CHF, urmeaza FURTUL de 10 ani pe ROBOR, asa ca "traiasca" masonul din strada Doamnei nr 34.


 
5.  prima casa in 2008
    (mesaj trimis de ovim în data de 29.01.2018, ora 12:02)  
 tari de tot sursele astea...
 "Abia în anul 2008 Volksbank a făcut simulări ale situațiilor de criză, însă creditele ipotecare, cele de nevoi personale garantate cu ipotecă și achiziție locuință prin programul Prima Casă au fost exceptate"
 restu' lumii a aflat de prima casa abia in 2009, cand s-a lansat. astia faceau simulari si discutau de program inca din 2008...


 
Aceeasi sectiune (Banci Asigurari)
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
cel mai mare proiect de mediu
Jurnal Bursier
17.10.2018
BVB
     * Transferuri cu 0,5% din acțiunile Fondul Proprietatea, realizate prin piața "deal"
       * Transferuri cu 0,5% din acțiunile Fondul Proprietatea, realizate prin piața "deal"
     
     Ședința de tranzacționare de ieri a fost marcată de aprecieri ale tuturor indicilor bursei, evoluție...  click să citești tot articolul
17.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, investitorii fiind atenți mai degrabă la raportările financiare ale companiilor, pentru trimestrul al treilea, decât la alte informații.  click să citești tot articolul
16.10.2018
BVB
     * Rulaj de 35,23 milioane de lei
       * Rulaj de 35,23 milioane de lei
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a avut o evoluție pozitivă în ședința de debut a săptămânii, toți indicii pieței înregistrând aprecieri ale...  click să citești tot articolul
16.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au revenit pe curs pozitiv în a doua parte a zilei de ieri, în baza evoluțiilor din sectorul telecom și cel energetic.  click să citești tot articolul
15.10.2018
BVB
     * Rulaj de 36,9 milioane de lei
       * Rulaj de 36,9 milioane de lei
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au terminat ultima ședință de tranzacționare a săptămânii în teritoriul pozitiv, în contextul în...  click să citești tot articolul
15.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au avut un curs mixt vineri, după declinul puternic din cele două zile anterioare.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 16 octombrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8739
2.3865
3.1090
4.0786
0.1808
0.6256
0.2252
4.6677
5.3242
1.4484
3.5984
0.2369
0.4950
1.0874
0.0616
0.4523
0.6964
4.0341
0.2816
1.0799
0.5830
0.0547
0.3585
0.2140
2.6526
0.0395
0.1445
1.0983
0.6295
0.1235
159.3098
5.6340
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
15.10.2018
     Italian finance minister, Giovanni Tria, recently said that the yield of government bonds is not justified by the fundamental aspects of the budget and it is expecting a drop in them, in order for "the negative effects on the banking system to be avoided".  click here to read the entire article
12.10.2018
     * American president criticized the central bank for raising the interest rates
     * Bloomberg: The richest people in the world have lost 99 billion dollars following the drops in the stock market
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "There is no real danger of us being faced with a stock market crash"
     
     The stock markets of the world saw major drops yesterday, especially those in Asia and Europe, following the Wednesday evolutions of the American markets. Yesterday, on the markets, panic came as a result of American president Donald Trump against the central bank (Federal Reserve - Fed), concerning the interest rate hikes.  click here to read the entire article
01.10.2018
REPORT FROM ROME
     Some people mistake direct democracy with "the popular democracy regime" of communism. No, it is called direct democracy, because the decision is not mediated by representatives.  click here to read the entire article
26.09.2018
THE ROMANIAN DEVELOPMENT CONFERENCE STRATEGY / LÁSZLÓ BORBÉLY, STATE ADVISOR:
     * "We should more seriously concern ourselves with the durable development concept"
     
     The National Strategy for Sustainable Development of Romania will be completed by October 1st, according to Laszlo Borbely, State Counselor, Head of the Department for Sustainable Development of the Government, who states:  click here to read the entire article
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
.