CONFERINȚA CODUL INSOLVENȚEI - Ediția a V-a
FOST ANGAJAT AL BĂNCII:
BURSA 29.01.2018

EMILIA OLESCU
 
mărește imaginea
     Deși Volksbank a considerat încă din a doua jumătate a anului 2007 că exista riscul deprecierii monedei naționale în raport cu francul elvețian (CHF), totuși banca nu a informat clienții în legătură cu creșterea marjei de risc la împrumuturile în această monedă, ci a păstrat aceleași criterii de acordare a creditelor, menținând gradul de îndatorare avut în vedere, ne-a spus un fost angajat al instituției de credit. Sursa citată adaugă faptul că Volksbank nu oferea posibilitatea reeșalonării/rescadențării creditelor persoanelor fizice pentru incapacitate de plată ori deteriorarea situației financiare, incapacitate care a fost dată inclusiv de creșterea cursului lei/CHF.
     Raportul Volksbank pe anul 2007 arată, conform surselor noastre: "Deși membră a Uniunii Europene, economia României prezintă în continuare caracteristicile unei piețe emergente cum ar fi un deficit de cont curent ridicat, o piață financiară relativ nedezvoltată și fluctuații în cursurile de schimb valutare. Începând cu a doua jumătate a anului 2007 (...), piețele financiare internaționale au resimțit unele efecte legate de declinul pieței ipotecare (sub-prime) din Statele Unite.
     Aceste efecte variază de la rezerve, în ceea ce privește valoarea unor active, care stau la baza acestor instrumente financiare, până la impactul generat de creșterea marjei de risc la credite și criza de lichiditate a pieței financiare și inabilitatea instituțiilor financiare de a-și îndeplini obligațiile financiare la timp și cu un cost redus.
     Aceste efecte s-au resimțit pe piața financiară românească sub forma căderii pieței de capital și o creștere previzionată a ratelor de dobândă de finanțare pe termen mediu datorită crizei globale de lichiditate. În plus, având în vedere condițiile de piață și nesiguranța care va domina prima perioadă a anului 2008, se vor resimți și alte efecte, ulterior datei acestor situații financiare".
     Abia în anul 2008 Volksbank a făcut simulări ale situațiilor de criză, însă creditele ipotecare, cele de nevoi personale garantate cu ipotecă și achiziție locuință prin programul Prima Casă au fost exceptate, aces­tea nefiind supuse la simulări ale situațiilor de criză, deși la nivelul portofoliului de retail creditele de consum negarantate aflate în portofoliul Volksbank reprezentau mai puțin de 3% din total, 84% din portofoliul de retail fiind reprezentat de credite garantate cu ipoteci de proprietăți imobiliare locative, ne-a mai spus sursa citată.
     * Deprecierea potențială a monedei naționale - unul din scenariile extreme ale Volksbank
     Procedurile interne ale Direcției Credite Retail din 2008 arătau, potrivit fostului angajat al Volksbank: "La fundamentarea nivelurilor maxime de îndatorare luând în calcul situații nefavorabile extreme, Volksbank România respectă prevederile Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoa­nelor fizice.
     Sunt considerate analize interne și recomandările BNR în ceea ce privește modificările potențiale nefavorabile extreme ale ratelor dobânzii și cursului de schimb care ar putea duce la creșterea obligațiilor de plată ale clienților persoane fizice. Nivelurile comisioanelor și altor cheltu­ieli privind administrarea creditului vor fi menținute de către bancă la nivelurile stabilite în contractul de credit.
     Astfel, vor fi utilizate următoarele scenarii extreme:
     u deprecierea potențială a monedei naționale: 15% în raport cu euro și 25% în raport cu alte monede;
     u majorare potențială a ratelor dobânzii: 2% atât pentru moneda națională, cât și pentru valute.
     Având în vedere aceste aspecte, Volksbank România va aplica noile grade maxime de îndatorare, luând în calcul situații nefavorabile extreme, diferențiat în funcție de categoria creditului, veniturile nete ale clientului, termenul de acordare a creditului și valuta creditului. Prin acesta, la acordarea creditului, banca se asigură că pe întreaga perioadă gradul de îndatorare al debitrorului se încadrează în nivelul maxim admis aplicabil acestuia".
     Referitor la acest regulament intern, sursa noastră ne-a precizat: "Cu toate că impactul cursului valutar - creșterea cursului lei/CHF în perioada 2007-2008 cu peste 20% - s-a produs, împrumutații în moneda CHF suportând cheltuielile legate de rambursarea creditului, aceștia nu au fost avertizați de către Volksbank în vederea eliminării/atenuării creșterii impactului valutar. Ca modalități de restructurare/rescadențare, Volksbank a oferit reducerea dobânzii cu 2% pe o perioadă de maxim 3 ani, iar după cei trei ani, majorarea dobânzii curente la momentul restructurării cu 3% în cazul creditelor în CHF. Mai mult, cu toate că Volksbank a stabilit ca procedură de creditare menținerea gradului maxim de îndatorare pe tot parcursul derulării creditului, a exceptat de la această încadrare creditele acordate în moneda CHF în perioada 2007-2008, deși a introdus ca situație extremă impactul riscului valutar cu minim 20%, precum și majorarea dobânzii cu un procent de minim 2%, majorare pe care însăși banca a operat-o în cazul aprobării cererilor de reeșalonare/restructurare datorate inclusiv creșterii cu 20% a cursului ratei de schimb lei/CHF, ceea ce denotă o dată în plus că banca a acționat iresponsabil față de debitori, contrar diligențelor profesionale, prin folosirea unor practici incorecte, sever sancționate de legislația în domeniul protecției consumatorilor".
     * Surse: "Volksbank a folosit un sistem de bonusuri pentru angajați, în vederea creșterii numărului de clienți"
     Volksbank a folosit un sistem de bonusuri pentru angajați, în vederea creșterii numărului de clienți, ne-a mai spus sursa citată. Aceasta menționează că analiza care a stat la baza stabilirii gradului maxim de îndatorare s-a făcut pe baza creditelor acordate de către bancă în perioada octombrie 2004 - aprilie 2007 și doar raportat la veniturile solicitanților de credit, fără a lua în considerare o analiză a riscului valutar și a riscului de dobândă.
     "În perioada 2007-2008, Volksbank a acordat un volum de credite dublu, respectiv triplu față de perioada analizată pentru stabilirea gradului de îndatorare al clienților", conform sursei noastre.
     Raportul băncii pe 2007 arată: "2007 a fost pentru Volksbank anul în care banca și-a consolidat poziția pe piața de retail banking din Româ­nia, cu o cotă de piață de peste 5%. Astfel, în numai un an, valoarea totală a activelor bilanțiere ale băncii a crescut cu circa 171%, volumul creditelor cu aproximativ 195%, iar cel al depozitelor cu circa 83%. Numărul total al clienților a ajuns la 168.000, iar profitul net înregistrat, de 96,45 milioane lei, a crescut și el cu circa 124% față de aceeași perioadă a anului trecut".
     * Surse: "Clienților Volksbank li s-a modificat în mod abuziv tipul de dobândă contractată - din dobândă fixă în dobândă variabilă"
     Fundamentarea gradului maxim de îndatorare și menținerea încadrării clienților în acest grad maxim a urmărit doar ca banca să poată acorda clienților împrumuturi cât mai mari, fiind lăsat deoparte riscul valutar care, pe parcursul derulării creditului, a dus la majorarea echivalentului în lei de plată a clienților și implicit la depășirea gradului maxim de îndatorare, clienții fiind puși în incapacitate de plată, potrivit fostului angajat al băncii. Acesta a subliniat că, la stabilirea angajamentelor de plată lunare, Volksbank a luat în calcul valoarea DAE la tipurile de credit avute în ofertele de credit, deși clienților le era prezentată dobânda avantajoasă, mai mică, a creditelor în CHF, fără să li se prezinte clienților că la creditele în valută dobânzile sunt mai mici datorită riscului valutar: "Din ofertele de credit de la momentul 2007 - 2008 reiese că Volksbank a ofertat în monedele lei, euro și CHF, pentru creditele în CHF acordând dobânda de 4,25%, iar pentru creditele în lei și euro - dobânda de 5,95%".
     Potrivit Legii 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, modificată prin OUG 201/2002, art 14 lit a), variația ratei dobânzii trebuie să fie legată de fluctuațiile unui indice de referință menționat în contract.
     Cu toate că a existat o prevedere legală în acest sens, Volksbank a considerat necesară introducerea unei clauze considerată abuzivă în contracte, prin stipularea unei dobânzi revizuibile în funcție de schimbări semnificative pe piața monetară, susține sursa citată.
     Această clauză arată: "Banca își rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariției unor schimbări semnificative pe piața monetară, comunicând împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se va aplica de la data comunicării".
     Fostul angajat al Volksbank a continuat: "În contractele în care banca nu a scris că dobânda este fixă, a considerat că aceasta este variabilă, deși nicăieri, nici în prezentarea ofertei, nici pe pliantele de promovare, nici în contractul de credit nu se specifică în mod clar modalitatea în care dobânda variază, clienții fiind atrași de dobânzile fixe oferite de Volksbank. Odată cu intrarea în vigoare a OG 50/2010, Volksbank a modificat dobânzile din contractele de credit, din dobânzi fixe în dobânzi variabile, în cazul contractelor în care nu se prevedea expres dobânda fixă. Astfel, clienților Volksbank li s-a modificat în mod abuziv tipul de dobândă contractată - din dobândă fixă în dobândă variabilă - fie prin implementare tacită a actelor adiționale, fie prin acceptarea actelor adiționale de către clienți".
     * Raportul Volksbank pe 2007: "O treime din volumul de credite acordate populației este în CHF"
     Volksbank a reușit să urce foarte repede în topul băncilor de pe piața noastră, însă acest lucru s-a produs prin neinformarea corectă a publicului, susține sursa citată, adăugând că a existat o decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, în 2008, prin care CNA a dispus intrarea de îndată în legalitate în privința spotului publicitar pentru credite imobiliare în franci elvețieni oferite de Volksbank, stabilind că respectivul spot trebuie să fie difuzat cu respectarea tuturor regulilor privind regimul publicității, precum și a unei informări corecte a publicului. De asemenea, potrivit sursei noastre, banca a inserat clauze abuzive în contractele de credit, având în vedere decizia Tribunalului București, care a dat câștig de cauză ANPC într-un dosar pe caluze abuzive deschis Volksbank.
     Printre altele, Raportul Volksbank pe anul 2007 mai arată: "În 2007 au fost introduse produsele în franci elvețieni, valută ce a permis creditarea la costuri mai mici decât în celelalte monede, o treime din volumul de credite acordate populației fiind în CHF. Aceste rezultate demonstrează încă o dată faptul ca Volksbank România este unul dintre cei mai dinamici jucători de pe piață, succesul înregistrat de bancă având la bază efortul susținut al tinerei echipe Volksbank, extinderea canalelor de distribuție și nu în ultimul rând de atenția sporită acordată procesului de identificare și satisfacere a nevoilor clienților noștri. (...) Elementele care au stat la baza triplării volumului de credite și a dublării numărului de facilități acordate au fost: optimizarea procesului decizional, introducerea produselor standardizate (....). Activitatea departamentului de marketing s-a concentrat pe inovație și utilizarea celor mai eficiente instrumente de marketing cu efecte directe în creșterea vânzărilor. Acțiunile de promovare s-au bazat în special pe direct marketing și campanii de media generate de lansarea unor produse noi, deschiderea unor unități, sau modificarea unor condiții ale produselor deja existente. Ca urmare a dezvoltării unor foarte bune relații cu presa națională (direct prin departamentul de marketing) și cea locală (cu sprijinul implicării branch managerilor în relația cu jurnaliștii locali), Volksbank România a devenit unul dintre cele mai mediatizate brand-uri din piața bancară românească".
     Ulterior, însă, după creșterea francului elvețian în raport cu leul, s-a majorat gradul creditelor neperformante, crescând și numărul proceselor din instanță.
     În acest context, acționarii Volksbank au vândut instituția de credit de la noi Băncii Transilvania, care a lansat un program de conversie cu discount a creditelor contractate în CHF. Banca Transilvania a fost prima care a reacționat în legătură cu problema creditelor în franci elvețieni, venind în sprijinul clienților Volksbank care se împrumutaseră în CHF. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 00:06)  
 Demisia supravegherii de la bnr.


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 09:40)  
 Daca Volksbank stia nu cred ca era singura,mai ales cele apartinind unor banci din afara.Au asteptat sa jumuleasca oameni.Credeti ca numai la noi sunt excroci?Numai fraieri mai cred asa ceva.


 
  2.1.   Ipoteze halucinante  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 29.01.2018, ora 13:20)
 
 Daca bancile ar fi stiut de aprecierea CHF, atunci ar fi luat derulat tranzactii in marja pe acest instrument si puteau castiga miliarde de euro. Faptul ca nu au castigat spune foarte multe despre ce stiau bancile.
 2. Bancile nu isi doresc ca cei pe care i-au creditat sa nu mai poata sa isi plateasca creditele. Volksbank Romania, daca nu era cumparata de BT intra in faliment. Nu cred ca bancile Volksbank si-a dorit acest lucru. Actionarii bancilor au pierdut multi bani tocmai pentru ca habar nu au avut ce se va intampla cu CHF. Oricine a stiut ca CHF va avea aceasta evolutie putea sa fie milionar in euro (si aici ma refer la persoane fizice. Pe piata forex puteai sa castigi 4000% din apreciera CHF. Astfel cu o investitie de 40.000 CHF puteai sa ai 1mn CHF, DACA STIAI.


 
  2.2.   Mi-a dat o lacrima  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de Fara credit chf , in data de 29.01.2018, ora 19:26)
 
 Nu am auzit de un actionar Volksbank care serveste pizza.
 Chiar asa unde sunt si din ce mai traiesc?
 Bursa.ro va rog sa-mi raspundeti cu un articol.
 Nu am nevoie de poze. Pot sa fie anonimi.


 
  2.3.   halucinant zici ???  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 30.01.2018, ora 00:19)
 
 Pai dragule, nici Volksbank, nici restul bancilor comerciale, dar mai cu seama BNR nu isi aduce aminte de obligatiile instituite in legea lor fundamentala si in Regulamentul BNR nr. 5 din 2013.
 Dar stiu toti sa minta, sa omita ca riscul valutar este treaba lor.
 Desigur, daca stiau, bla, bla, bla... Dar tocmai aceasta-i treaba ghidusilor care se ocupa cu tratamentul riscurilor. Si tratamentul era simplu si eficient: ASIGURAREA!
 Asa ca George Soros este unul singur. Inca!
 Nu mai incerca sa denaturezi pe daca cu parca, se scufunda barca.
 Halucinante sunt numai modurile in care incercati sa va sustrageti din fata raspunderii pe care o aveti. Pentru ca, implacabil, aceasta o sa vina peste voi.


 
3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 11:14)  
 Să înțelegem că sintagma "stie tot satul dar nu stie bărbatul "se poate aplica si BNR?
 Adică știau toți funcționarii din banci si macroprudentii nu știau?
 Mai Manole ,turnatorule ne crezi prosti?
 Poate pe viorel ștefan care îți lingea șoselele si acum a ajuns iar în guvern,
 Pieri-var neamul vânzători de tara!


 
4.  Precizare
    (mesaj trimis de Bogdan cu pausalu în data de 29.01.2018, ora 11:25)  
 Citind ultima fraza din acest minunat articol, sunt starnit iar de aceleasi sentimente de ura si greata vis-a-vis de banci; si va explic si de ce. In primul rand BT a raspuns salvarii din 2008 cand plangea pe la usile BNR-ului ca sa nu intre in faliment, aceasta chair primind cateva miliarde pentru capitalizare; Se vede raspunsul la "apelul bocancilor" prin preluare "oportunistilor de creditati" ( asa cum ne numea piperea avocatul ), printr-un contract DE NOVATIE (fara nicio posibilitate de modificare a vreunei clauze), care presupunea inclusiv un "agreement" prin care eu (asta lacomul in viziune alui moise guran), nu voi da vreodata in viata mea de pe pamant in judecata nici VBR NICI BT ( Amin); Cu parere de rau citind articolul va zic ca stiind toate aceste lucruri din timp NU AM PUTUT FACE NIMIC, mai ales ca si acum pot demostra situatia mea ( am avut 50 mii euro cash am luat 29 mii echivalentul in CHF, in alta moneda nu mi-a dat nicio banca, si am fost la 20 banci, pe apartamentul cu 3 cam am dat 74 mii euro, deci am avut aproximativ 70 % cash din total si totusi nu am reusit sa iau un credit in lei pe 25 ani, in schimb puteam lua si 200 mii de euro pe 25 ani echivalent in chf) Cu toate cele prezentate mai sus va mai zic ca dupa ce am fost furati 10 pe CHF, urmeaza FURTUL de 10 ani pe ROBOR, asa ca "traiasca" masonul din strada Doamnei nr 34.


 
5.  prima casa in 2008
    (mesaj trimis de ovim în data de 29.01.2018, ora 12:02)  
 tari de tot sursele astea...
 "Abia în anul 2008 Volksbank a făcut simulări ale situațiilor de criză, însă creditele ipotecare, cele de nevoi personale garantate cu ipotecă și achiziție locuință prin programul Prima Casă au fost exceptate"
 restu' lumii a aflat de prima casa abia in 2009, cand s-a lansat. astia faceau simulari si discutau de program inca din 2008...


 
Aceeasi sectiune (Banci Asigurari)
AVOCATUL PIPEREA A PIERDUT PROCESUL COLECTIV CU OPT BĂNCI CARE AU DAT CREDITE ÎN CHF
BNR REACȚIONEAZĂ LA VOTUL SENATORILOR PENTRU PLAFONAREA DOBÂNZILOR:
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
23.02.2018
BVB
     O treime din rulajul ședinței de tranzacționare de ieri a venit din transferul "deal" efectuat cu 1,5% din acțiunile SIF5 Oltenia, în valoare de 17,68 milioane lei. Schimbul a fost realizat...  click să citești tot articolul
23.02.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile de pe piețele din Europa au scăzut ieri, în condițiile în care așteptările tot mai mari legate de majorarea dobânzilor în SUA au afectat apetitul pentru risc, la nivel global.  click să citești tot articolul
22.02.2018
BVB
     * Piața a înregistrat a treia scădere consecutivă
     * Titlurile OMV Petrom au scăzut cu 1,14%
       Piața a înregistrat în ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii, cea de a treia zi de scădere consecutivă, majoritatea cotațiilor emitenților listați la Bursa de Valori București (BVB)...  click să citești tot articolul
22.02.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile de pe piețele din Europa au scăzut ieri, în special în sectorul tehnologic, investitorii fiind atenți la rezultatele financiare anunțate de companii.  click să citești tot articolul
21.02.2018
BVB
     * George Brande, Interfinbrok: "Investitorii stau într­-o stare de expectativă, ceea ce poate explica rulajul redus"
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de ieri preponderent în scădere, singurul indice ce a cunoscut o creștere fiind BET-FI, al celor cinci...  click să citești tot articolul
21.02.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, în a doua parte a zilei, datorită rezultator financiare peste așteptări anunțate de unele companii.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 22 februarie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9612
2.3795
2.9864
4.0377
0.1838
0.6249
0.2143
4.6539
5.2607
1.4903
3.5285
0.2269
0.4799
1.1137
0.0667
0.4656
0.9950
3.7867
0.3237
1.1583
0.5952
0.0583
0.3500
0.2017
2.7767
0.0395
0.1399
1.0309
0.6249
0.1200
161.1363
5.4832
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
21.02.2018
LIBERAL SENATOR STRIKES AGAIN
     * Senators have voted for the annual effective rate to be at most 2.5% higher than the policy rate when it comes to mortgage
     * The law will go to the Chamber of Deputies - the decision making forum
     * Senator Zamfir: "Today, we have become European as far as the manner in which loans are granted as well"
       PNL senator Daniel Cătălin Zamfir does not disappoint. His draft law concerning the capping of interest rates was the first that appeared on the agenda yesterday, in the common meeting of the specialized commissions and despite the controversies between him and a few other party colleagues, including the president of the Economic Commission Florin Cîțu, the liberal got more than he had made his objective initially - not just the capping of compensatory and penalty interest rates, but also the capping of the annual effective interest rate charged by banks and Non-Financial Banking Institutions (IFNs).  click here to read the entire article
20.02.2018
UPON REQUEST FROM ONE SHAREHOLDER,
     * The investigation concerns the deliberate reporting of inaccurate financial statements or untrue information
     * Sebastian Vlădescu: "An investigation is the only solution which would show where the money went, I know I've done my job"
       The DIICOT prosecutors have begun prosecution in rem of the actions, in the "Romcab" (MCAB) case, according to a response sent by the prosecutors to Valentin Stănescu, a shareholder in the company.  click here to read the entire article
20.02.2018
     Decorated by Traian Băsescu with the Star of Romania, Gunther Krichbaum, the president of the European Affairs Commission of the Bundestag, asks the president of the European Commission, Jean Claude Juncker, through a letter, not to suspend the application of the Cooperation and Verification Mechanism (MCV) concerning the Romanian judicial system and writes that "in the event of new attacks on the independence of the judicial system, should take into consideration initiating the procedure for the activation of article 7 of the EU treaty" (the suspension of Romania's voting rights in the EU council).  click here to read the entire article
16.02.2018
VALERY KUZMIN, AMBASSADOR OF THE RUSSAIAN FEDERATION IN BUCHAREST:
     * Lucian Bode, co-initiator of the BRUA, is asking for clarifications from Teodor Meleșcanu concerning the export of natural gas from Hungary
       We are happy that the perimeters on the continental coast of Romania (ed. note: offshore in the Black Sea) will start being exploited, because there lies inactive a very important resource of the energy industry, his excellency Valery Kuzmin, Ambassador of the Russian Federation told us in Bucharest, during Diplomat's Day.  click here to read the entire article
15.02.2018
IN THE MEETING WITH THE ANRM
     * Also discussed were the intentions of the Mazarin company to acquire some perimeters
       The management of the National Mineral Resources Agency (ANRM) met on Tuesday with Shelley Saxen, deputy economic advisor of the US embassy in Bucharest. On the agenda was last Friday's order issued by the ARNM which establishes the reference price for natural gas mined in Romania, in order to set the royalties will be calculated based on the trading prices on the hub of CEGH Vienna, according to sources close to the talks.  click here to read the entire article
14.02.2018
     * Gigi Dragomir, the president of the ANRM: "We see no reasons why the price of natural gas paid by the end consumers should increase"
     * ROPEPCA: "The proposal to adapt the royalty for natural gas made in Romania to a virtual foreign number shows a lack of sovereignty"
       The reference price for natural gas extracted from Romania, in order to establish the royalties, will be calculated based on the trading prices of the CEGH Viena hub, the National Agency for Mineral Resources announced on Friday, which issued the Order concerning the approval of the Methodology to set the reference price for natural gas extracted from Romania.  click here to read the entire article
07.02.2018
     The Black Monday of 1987 came two months after the beginning of the term of Alan Greenspan as head of the Federal Reserve. Back then, the Dow Jones Industrial Average (DJIA) fell 508 points, 22.61% below that of the previous trading day.  click here to read the entire article
06.02.2018
     * Mihai Dragoș says that the value of the Certinvest Dinamic fund units is updated slowly on the site
     * The investor raises questions about the ties between the fund's managers and the unlisted bond issuers in the fund's portfolio
       Investor Mihai Dragoș has filed a complaint with the Financial Oversight Authority concerning the open fund Certinvest Dinamic, managed by Certinvest.  click here to read the entire article
05.02.2018
     The National Bank of Romania (NBR) thinks that the National Liberal Party (PNL) is a pariah.  click here to read the entire article
30.01.2018
     The female prime-minister seems like a victory against sexism. The emancipation of our women seems to find its expression in the appointment of Viorica Vasilica Dăncilă as head of the Executive.  click here to read the entire article
25.01.2018
THE SALE OF BANCPOST HAS REOPENED THE ISSUE OF LOANS PAID ON TIME, SOLD IN HOLLAND
     * NBR: "It is still up to the courts to establish and verify the legality of the assignment"
     * Debtor: "I went to the address in Holland and there was no main office of any Eurobank entity there"
     * Cuculis: "Companies that have acquired loans are collecting interest illegally"
     * Civil Code: "The assignee may only enforce their rights on a third party after notifying the debtor that they have been assigned"
     * The bank has not notified the customers before selling their loans
     * Bancpost had not answered our enquiry on the matter, by the time the newspaper had gone to the printers
       The sale of Bancpost to Banca Transilvania, without the loans paid to day that were assigned in the past to a Dutch entity, has once again brought up the issue of loans sold abroad, even though they were performing. Customers who have found themselves in this situation have pointed out a number of irregularities in the assignment process.  click here to read the entire article
22.01.2018
     The issue of the funding of the budget deficit will become acute in 2018, as the government authorities show us that they haven't learned anything from last year's experience.  click here to read the entire article
22.01.2018
RULING OF THE COURT OF APPEAL
     * Profit.ro Publishing owes the Romanian state approximately 360,000 Euros, and "N.ro Agenția de Știri" SRL, approximately 460.000 Euros
       Journalist Cristi Popa has won in the Court of Appeal the lawsuit against Profit.ro Publishing SA, by which he had disputed the decision by which he had been laid off in 2016, as the court decided that he would be reinstated to the job he held before his layoff, as well as the payment of compensatory salaries.  click here to read the entire article
19.01.2018
GIGI DRAGOMIR, REINSTATED AT THE ANRM
     * The dismissal of Gigi Dragomir as chairman of the ANRM, was one of the last decisions made by Mihai Tudose
     * The reinstatement of Gigi Dragomir as head of the ANRM, among the first decisions made by Mihai Fifor
     * Daniel Zamfir, PNL: "I hope that the reinstatement of Dragomir to his own job represent the admission of the mistake made by Tudose, concerning the obstructing of the updating of the reference price for natural gas"
       Former prime-minister Mihai Tudose and the current interim prime-minister Mihai Fifor, seem to have something in common, aside from the position they fill - they seem to be seriously concerned with the natural gas royalties.  click here to read the entire article
18.01.2018
AFTER THE ROW CONCERNING THE AMENDMENT OF THE REFERENCE FOR THE NATURAL GAS ROYALTY
     * Liberal senator Daniel Zamfir accused former prime-minister Mihai Tudose of sacking ANRM president Gigi Dragomir, for issuing an order which updated the methodology for the calculation of the royalty for natural gas, to match the market price
       The Romanian Association for Oil Exploration and Production (ROPEPCA) yesterday denied, in a press release, the "grave and unjustified" accusations made against the Romanian producers of natural gas, "accusations which concern the alleged insufficient payment of natural gas royalties", which it says are "being discussed in public increasingly often".  click here to read the entire article
.