Apanova
FOST ANGAJAT AL BĂNCII:
BURSA 29.01.2018

EMILIA OLESCU
 
mărește imaginea
     Deși Volksbank a considerat încă din a doua jumătate a anului 2007 că exista riscul deprecierii monedei naționale în raport cu francul elvețian (CHF), totuși banca nu a informat clienții în legătură cu creșterea marjei de risc la împrumuturile în această monedă, ci a păstrat aceleași criterii de acordare a creditelor, menținând gradul de îndatorare avut în vedere, ne-a spus un fost angajat al instituției de credit. Sursa citată adaugă faptul că Volksbank nu oferea posibilitatea reeșalonării/rescadențării creditelor persoanelor fizice pentru incapacitate de plată ori deteriorarea situației financiare, incapacitate care a fost dată inclusiv de creșterea cursului lei/CHF.
     Raportul Volksbank pe anul 2007 arată, conform surselor noastre: "Deși membră a Uniunii Europene, economia României prezintă în continuare caracteristicile unei piețe emergente cum ar fi un deficit de cont curent ridicat, o piață financiară relativ nedezvoltată și fluctuații în cursurile de schimb valutare. Începând cu a doua jumătate a anului 2007 (...), piețele financiare internaționale au resimțit unele efecte legate de declinul pieței ipotecare (sub-prime) din Statele Unite.
     Aceste efecte variază de la rezerve, în ceea ce privește valoarea unor active, care stau la baza acestor instrumente financiare, până la impactul generat de creșterea marjei de risc la credite și criza de lichiditate a pieței financiare și inabilitatea instituțiilor financiare de a-și îndeplini obligațiile financiare la timp și cu un cost redus.
     Aceste efecte s-au resimțit pe piața financiară românească sub forma căderii pieței de capital și o creștere previzionată a ratelor de dobândă de finanțare pe termen mediu datorită crizei globale de lichiditate. În plus, având în vedere condițiile de piață și nesiguranța care va domina prima perioadă a anului 2008, se vor resimți și alte efecte, ulterior datei acestor situații financiare".
     Abia în anul 2008 Volksbank a făcut simulări ale situațiilor de criză, însă creditele ipotecare, cele de nevoi personale garantate cu ipotecă și achiziție locuință prin programul Prima Casă au fost exceptate, aces­tea nefiind supuse la simulări ale situațiilor de criză, deși la nivelul portofoliului de retail creditele de consum negarantate aflate în portofoliul Volksbank reprezentau mai puțin de 3% din total, 84% din portofoliul de retail fiind reprezentat de credite garantate cu ipoteci de proprietăți imobiliare locative, ne-a mai spus sursa citată.
     * Deprecierea potențială a monedei naționale - unul din scenariile extreme ale Volksbank
     Procedurile interne ale Direcției Credite Retail din 2008 arătau, potrivit fostului angajat al Volksbank: "La fundamentarea nivelurilor maxime de îndatorare luând în calcul situații nefavorabile extreme, Volksbank România respectă prevederile Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoa­nelor fizice.
     Sunt considerate analize interne și recomandările BNR în ceea ce privește modificările potențiale nefavorabile extreme ale ratelor dobânzii și cursului de schimb care ar putea duce la creșterea obligațiilor de plată ale clienților persoane fizice. Nivelurile comisioanelor și altor cheltu­ieli privind administrarea creditului vor fi menținute de către bancă la nivelurile stabilite în contractul de credit.
     Astfel, vor fi utilizate următoarele scenarii extreme:
     u deprecierea potențială a monedei naționale: 15% în raport cu euro și 25% în raport cu alte monede;
     u majorare potențială a ratelor dobânzii: 2% atât pentru moneda națională, cât și pentru valute.
     Având în vedere aceste aspecte, Volksbank România va aplica noile grade maxime de îndatorare, luând în calcul situații nefavorabile extreme, diferențiat în funcție de categoria creditului, veniturile nete ale clientului, termenul de acordare a creditului și valuta creditului. Prin acesta, la acordarea creditului, banca se asigură că pe întreaga perioadă gradul de îndatorare al debitrorului se încadrează în nivelul maxim admis aplicabil acestuia".
     Referitor la acest regulament intern, sursa noastră ne-a precizat: "Cu toate că impactul cursului valutar - creșterea cursului lei/CHF în perioada 2007-2008 cu peste 20% - s-a produs, împrumutații în moneda CHF suportând cheltuielile legate de rambursarea creditului, aceștia nu au fost avertizați de către Volksbank în vederea eliminării/atenuării creșterii impactului valutar. Ca modalități de restructurare/rescadențare, Volksbank a oferit reducerea dobânzii cu 2% pe o perioadă de maxim 3 ani, iar după cei trei ani, majorarea dobânzii curente la momentul restructurării cu 3% în cazul creditelor în CHF. Mai mult, cu toate că Volksbank a stabilit ca procedură de creditare menținerea gradului maxim de îndatorare pe tot parcursul derulării creditului, a exceptat de la această încadrare creditele acordate în moneda CHF în perioada 2007-2008, deși a introdus ca situație extremă impactul riscului valutar cu minim 20%, precum și majorarea dobânzii cu un procent de minim 2%, majorare pe care însăși banca a operat-o în cazul aprobării cererilor de reeșalonare/restructurare datorate inclusiv creșterii cu 20% a cursului ratei de schimb lei/CHF, ceea ce denotă o dată în plus că banca a acționat iresponsabil față de debitori, contrar diligențelor profesionale, prin folosirea unor practici incorecte, sever sancționate de legislația în domeniul protecției consumatorilor".
     * Surse: "Volksbank a folosit un sistem de bonusuri pentru angajați, în vederea creșterii numărului de clienți"
     Volksbank a folosit un sistem de bonusuri pentru angajați, în vederea creșterii numărului de clienți, ne-a mai spus sursa citată. Aceasta menționează că analiza care a stat la baza stabilirii gradului maxim de îndatorare s-a făcut pe baza creditelor acordate de către bancă în perioada octombrie 2004 - aprilie 2007 și doar raportat la veniturile solicitanților de credit, fără a lua în considerare o analiză a riscului valutar și a riscului de dobândă.
     "În perioada 2007-2008, Volksbank a acordat un volum de credite dublu, respectiv triplu față de perioada analizată pentru stabilirea gradului de îndatorare al clienților", conform sursei noastre.
     Raportul băncii pe 2007 arată: "2007 a fost pentru Volksbank anul în care banca și-a consolidat poziția pe piața de retail banking din Româ­nia, cu o cotă de piață de peste 5%. Astfel, în numai un an, valoarea totală a activelor bilanțiere ale băncii a crescut cu circa 171%, volumul creditelor cu aproximativ 195%, iar cel al depozitelor cu circa 83%. Numărul total al clienților a ajuns la 168.000, iar profitul net înregistrat, de 96,45 milioane lei, a crescut și el cu circa 124% față de aceeași perioadă a anului trecut".
     * Surse: "Clienților Volksbank li s-a modificat în mod abuziv tipul de dobândă contractată - din dobândă fixă în dobândă variabilă"
     Fundamentarea gradului maxim de îndatorare și menținerea încadrării clienților în acest grad maxim a urmărit doar ca banca să poată acorda clienților împrumuturi cât mai mari, fiind lăsat deoparte riscul valutar care, pe parcursul derulării creditului, a dus la majorarea echivalentului în lei de plată a clienților și implicit la depășirea gradului maxim de îndatorare, clienții fiind puși în incapacitate de plată, potrivit fostului angajat al băncii. Acesta a subliniat că, la stabilirea angajamentelor de plată lunare, Volksbank a luat în calcul valoarea DAE la tipurile de credit avute în ofertele de credit, deși clienților le era prezentată dobânda avantajoasă, mai mică, a creditelor în CHF, fără să li se prezinte clienților că la creditele în valută dobânzile sunt mai mici datorită riscului valutar: "Din ofertele de credit de la momentul 2007 - 2008 reiese că Volksbank a ofertat în monedele lei, euro și CHF, pentru creditele în CHF acordând dobânda de 4,25%, iar pentru creditele în lei și euro - dobânda de 5,95%".
     Potrivit Legii 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, modificată prin OUG 201/2002, art 14 lit a), variația ratei dobânzii trebuie să fie legată de fluctuațiile unui indice de referință menționat în contract.
     Cu toate că a existat o prevedere legală în acest sens, Volksbank a considerat necesară introducerea unei clauze considerată abuzivă în contracte, prin stipularea unei dobânzi revizuibile în funcție de schimbări semnificative pe piața monetară, susține sursa citată.
     Această clauză arată: "Banca își rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariției unor schimbări semnificative pe piața monetară, comunicând împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se va aplica de la data comunicării".
     Fostul angajat al Volksbank a continuat: "În contractele în care banca nu a scris că dobânda este fixă, a considerat că aceasta este variabilă, deși nicăieri, nici în prezentarea ofertei, nici pe pliantele de promovare, nici în contractul de credit nu se specifică în mod clar modalitatea în care dobânda variază, clienții fiind atrași de dobânzile fixe oferite de Volksbank. Odată cu intrarea în vigoare a OG 50/2010, Volksbank a modificat dobânzile din contractele de credit, din dobânzi fixe în dobânzi variabile, în cazul contractelor în care nu se prevedea expres dobânda fixă. Astfel, clienților Volksbank li s-a modificat în mod abuziv tipul de dobândă contractată - din dobândă fixă în dobândă variabilă - fie prin implementare tacită a actelor adiționale, fie prin acceptarea actelor adiționale de către clienți".
     * Raportul Volksbank pe 2007: "O treime din volumul de credite acordate populației este în CHF"
     Volksbank a reușit să urce foarte repede în topul băncilor de pe piața noastră, însă acest lucru s-a produs prin neinformarea corectă a publicului, susține sursa citată, adăugând că a existat o decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, în 2008, prin care CNA a dispus intrarea de îndată în legalitate în privința spotului publicitar pentru credite imobiliare în franci elvețieni oferite de Volksbank, stabilind că respectivul spot trebuie să fie difuzat cu respectarea tuturor regulilor privind regimul publicității, precum și a unei informări corecte a publicului. De asemenea, potrivit sursei noastre, banca a inserat clauze abuzive în contractele de credit, având în vedere decizia Tribunalului București, care a dat câștig de cauză ANPC într-un dosar pe caluze abuzive deschis Volksbank.
     Printre altele, Raportul Volksbank pe anul 2007 mai arată: "În 2007 au fost introduse produsele în franci elvețieni, valută ce a permis creditarea la costuri mai mici decât în celelalte monede, o treime din volumul de credite acordate populației fiind în CHF. Aceste rezultate demonstrează încă o dată faptul ca Volksbank România este unul dintre cei mai dinamici jucători de pe piață, succesul înregistrat de bancă având la bază efortul susținut al tinerei echipe Volksbank, extinderea canalelor de distribuție și nu în ultimul rând de atenția sporită acordată procesului de identificare și satisfacere a nevoilor clienților noștri. (...) Elementele care au stat la baza triplării volumului de credite și a dublării numărului de facilități acordate au fost: optimizarea procesului decizional, introducerea produselor standardizate (....). Activitatea departamentului de marketing s-a concentrat pe inovație și utilizarea celor mai eficiente instrumente de marketing cu efecte directe în creșterea vânzărilor. Acțiunile de promovare s-au bazat în special pe direct marketing și campanii de media generate de lansarea unor produse noi, deschiderea unor unități, sau modificarea unor condiții ale produselor deja existente. Ca urmare a dezvoltării unor foarte bune relații cu presa națională (direct prin departamentul de marketing) și cea locală (cu sprijinul implicării branch managerilor în relația cu jurnaliștii locali), Volksbank România a devenit unul dintre cele mai mediatizate brand-uri din piața bancară românească".
     Ulterior, însă, după creșterea francului elvețian în raport cu leul, s-a majorat gradul creditelor neperformante, crescând și numărul proceselor din instanță.
     În acest context, acționarii Volksbank au vândut instituția de credit de la noi Băncii Transilvania, care a lansat un program de conversie cu discount a creditelor contractate în CHF. Banca Transilvania a fost prima care a reacționat în legătură cu problema creditelor în franci elvețieni, venind în sprijinul clienților Volksbank care se împrumutaseră în CHF. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 00:06)  
 Demisia supravegherii de la bnr.


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 09:40)  
 Daca Volksbank stia nu cred ca era singura,mai ales cele apartinind unor banci din afara.Au asteptat sa jumuleasca oameni.Credeti ca numai la noi sunt excroci?Numai fraieri mai cred asa ceva.


 
  2.1.   Ipoteze halucinante  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 29.01.2018, ora 13:20)
 
 Daca bancile ar fi stiut de aprecierea CHF, atunci ar fi luat derulat tranzactii in marja pe acest instrument si puteau castiga miliarde de euro. Faptul ca nu au castigat spune foarte multe despre ce stiau bancile.
 2. Bancile nu isi doresc ca cei pe care i-au creditat sa nu mai poata sa isi plateasca creditele. Volksbank Romania, daca nu era cumparata de BT intra in faliment. Nu cred ca bancile Volksbank si-a dorit acest lucru. Actionarii bancilor au pierdut multi bani tocmai pentru ca habar nu au avut ce se va intampla cu CHF. Oricine a stiut ca CHF va avea aceasta evolutie putea sa fie milionar in euro (si aici ma refer la persoane fizice. Pe piata forex puteai sa castigi 4000% din apreciera CHF. Astfel cu o investitie de 40.000 CHF puteai sa ai 1mn CHF, DACA STIAI.


 
  2.2.   Mi-a dat o lacrima  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de Fara credit chf , in data de 29.01.2018, ora 19:26)
 
 Nu am auzit de un actionar Volksbank care serveste pizza.
 Chiar asa unde sunt si din ce mai traiesc?
 Bursa.ro va rog sa-mi raspundeti cu un articol.
 Nu am nevoie de poze. Pot sa fie anonimi.


 
  2.3.   halucinant zici ???  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 30.01.2018, ora 00:19)
 
 Pai dragule, nici Volksbank, nici restul bancilor comerciale, dar mai cu seama BNR nu isi aduce aminte de obligatiile instituite in legea lor fundamentala si in Regulamentul BNR nr. 5 din 2013.
 Dar stiu toti sa minta, sa omita ca riscul valutar este treaba lor.
 Desigur, daca stiau, bla, bla, bla... Dar tocmai aceasta-i treaba ghidusilor care se ocupa cu tratamentul riscurilor. Si tratamentul era simplu si eficient: ASIGURAREA!
 Asa ca George Soros este unul singur. Inca!
 Nu mai incerca sa denaturezi pe daca cu parca, se scufunda barca.
 Halucinante sunt numai modurile in care incercati sa va sustrageti din fata raspunderii pe care o aveti. Pentru ca, implacabil, aceasta o sa vina peste voi.


 
3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 11:14)  
 Să înțelegem că sintagma "stie tot satul dar nu stie bărbatul "se poate aplica si BNR?
 Adică știau toți funcționarii din banci si macroprudentii nu știau?
 Mai Manole ,turnatorule ne crezi prosti?
 Poate pe viorel ștefan care îți lingea șoselele si acum a ajuns iar în guvern,
 Pieri-var neamul vânzători de tara!


 
4.  Precizare
    (mesaj trimis de Bogdan cu pausalu în data de 29.01.2018, ora 11:25)  
 Citind ultima fraza din acest minunat articol, sunt starnit iar de aceleasi sentimente de ura si greata vis-a-vis de banci; si va explic si de ce. In primul rand BT a raspuns salvarii din 2008 cand plangea pe la usile BNR-ului ca sa nu intre in faliment, aceasta chair primind cateva miliarde pentru capitalizare; Se vede raspunsul la "apelul bocancilor" prin preluare "oportunistilor de creditati" ( asa cum ne numea piperea avocatul ), printr-un contract DE NOVATIE (fara nicio posibilitate de modificare a vreunei clauze), care presupunea inclusiv un "agreement" prin care eu (asta lacomul in viziune alui moise guran), nu voi da vreodata in viata mea de pe pamant in judecata nici VBR NICI BT ( Amin); Cu parere de rau citind articolul va zic ca stiind toate aceste lucruri din timp NU AM PUTUT FACE NIMIC, mai ales ca si acum pot demostra situatia mea ( am avut 50 mii euro cash am luat 29 mii echivalentul in CHF, in alta moneda nu mi-a dat nicio banca, si am fost la 20 banci, pe apartamentul cu 3 cam am dat 74 mii euro, deci am avut aproximativ 70 % cash din total si totusi nu am reusit sa iau un credit in lei pe 25 ani, in schimb puteam lua si 200 mii de euro pe 25 ani echivalent in chf) Cu toate cele prezentate mai sus va mai zic ca dupa ce am fost furati 10 pe CHF, urmeaza FURTUL de 10 ani pe ROBOR, asa ca "traiasca" masonul din strada Doamnei nr 34.


 
5.  prima casa in 2008
    (mesaj trimis de ovim în data de 29.01.2018, ora 12:02)  
 tari de tot sursele astea...
 "Abia în anul 2008 Volksbank a făcut simulări ale situațiilor de criză, însă creditele ipotecare, cele de nevoi personale garantate cu ipotecă și achiziție locuință prin programul Prima Casă au fost exceptate"
 restu' lumii a aflat de prima casa abia in 2009, cand s-a lansat. astia faceau simulari si discutau de program inca din 2008...


 
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
19.04.2018
BVB
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii, un volum de numai 24,19 milioane de lei (5,2 milioane de euro), în scădere...  click să citești tot articolul
18.04.2018
BVB
     * Acțiunile Transgaz au crescut cu peste 2%
     
     Volumul consemnat în ședința de tranzacționare de ieri, a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 91,16 milioane de lei (19,61 milioane de...  click să citești tot articolul
18.04.2018
BURSELE DIN LUME / PIEȚELE URCĂ
     Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, investitorii îndreptându-și atenția spre rezultatele financiare anunțate de companii.  click să citești tot articolul
17.04.2018
BVB
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima ședință de tranzacționare a săptămânii, un volum de numai 21,7 milioane de lei (4,67 milioane de euro), inferior celui...  click să citești tot articolul
17.04.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut ieri, în majoritate, din cauza situației din Siria.  click să citești tot articolul
16.04.2018
BVB
     * Dragoș Mesaroș, Goldring: "Deprecierea cotațiilor pieței reprezintă o corecție normală după creșterea din ultima perioadă"
     
     Ședință de tranzacționare de la finalul săptămânii a fost...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 20 aprilie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9142
2.3830
2.9902
3.8902
0.1840
0.6258
0.2143
4.6606
5.3294
1.5010
3.5188
0.2294
0.4848
1.1168
0.0617
0.4492
0.9390
3.7886
0.3153
1.1195
0.6021
0.0574
0.3539
0.2054
2.7346
0.0394
0.1448
1.0315
0.6288
0.1209
163.2421
5.4986
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
20.04.2018
     * "Iliescu on trial for all the bloodshed!" was one of the powerful slogans of the University Square, as well as "Iliescu - KGB, go back to the USSR!".
     We, who had organized the marathon protest of the century, knew who Ion Iliescu was, as the rest of the Romanian people took a long time to catch on, even Brucan was wrong in his estimate that the much maligned "stupid people" would take two decades to "awake".  click here to read the entire article
16.04.2018
     * - The Syrian gas attack did not exist, the American missiles were brought down, then where are the dead coming from?!
     * - It is enough to tell Syrians that they are attacked and killing each other?
     Friday, Syria was attacked by war attacks, in which a warship of the United Nations which operate in the Red Sea (according to the American officials), American B-1 bombers, four British Royal Tornado GR4 aircraft (which fired Storm Shadow missiles) and French Rafale jets.  click here to read the entire article
12.04.2018
     New Delhi, March 4th, 2017 - I am in the garden of the Royal Plaza hotel, sitting next to the table of a group of Indians, probably Hindus, two women in colorful saris and two men, all of them in their fifties. They are checking me out, I catch them doing it a few times. A Romanian manea, with heavy Indian influences starts playing from the speakers, I am surprised, I start laughing.  click here to read the entire article
02.04.2018
FOR THE FIRST TIME AFTER THE LOSS OF 2.6 BILLION LEI OF 2014
     The Romanian Commercial Bank (BCR) has proposed to shareholders the distribution of dividends of 228.12 million lei, out of the profit of 570 million lei, for last year, this being the first year with such an item on the agenda of the General Shareholder Meeting, after the huge loss of 2014, of 2.6 billion lei, caused by the high provisions and the sale of non-performing loans.  click here to read the entire article
30.03.2018
     The website of the National Bank of Romania still includes the statement that its monetary policy strategy is the direct targeting of inflation.  click here to read the entire article
28.03.2018
     No investor has expressed interest in the privatization of the "Sanevit 2003" disposable syringes factory of Arad, as part of the last procedure initiated by the Ministry of the Economy, which took over the company in 2012 to save ut from bankruptcy, but since then, several attempts at privatization have failed, and since 2013 the plant hasn't manufactured anything, according to News.ro.  click here to read the entire article
27.03.2018
ALEXANDRU BOTEZ, ELECTRICA SHAREHOLDER:
     * The Ministry of Energy has requested the election of a new Board of Directors, even though the current management was elected in October, for a four-year term
     * The company's directors are entitled to compensation in the event of their unjustified dismissal
     * Challenges in court concerning the prior elections would remain groundless
       The proposal of the Ministry of Energy that the shareholders of Electrica (EL) decide, in the General Shareholder Meeting of April 27th, the election of the members of the Board of Directors, through the cumulative vote method, for a term of four years, even though the current directors were elected in October 2017, also for four years, has caused discontent among some shareholders.  click here to read the entire article
22.03.2018
     "The markets are turning into the markets' greatest enemy", wrote an analyst of Goldman Sachs in a note addressed to its customers, according to an article by Bloomberg, and the jump in the VIX volatility index last month "is a symptom of the financial fragility".  click here to read the entire article
19.03.2018
AS SHAREHOLDER,
     * The president of the Association of Brokers has taken the matter to the County Court of Cluj, to address the capital reduction of 2014 and the subsequent decisions of the company
     * Liviu Stoleru, CEO of Cemacon, told us on Thursday, that "no notification has been received from the company concerning such a topic"
     * The case was recorded on Friday, with the County Court of Cluj
     * BCR sold to BOF for 2 Euros the non-performing loans of 16.5 million Euros of "Cemacon" and "Ambient"
       * UPDATE 15.45 "Cemacon" confirms the lawsuit brought by Dan Paul
     "Cemacon" today sent the Bucharest Stock Exchange, a report whereby it confirms the existence of the lawsuit brought by Dan Paul, the president of the Association of Brokers. However, the officials of the company wrote that they have no details about the case.
     -------
     Dan Paul, the president of the Association of Brokers, has sued "Cemacon" (CEON), acting as shareholder, seeking the annulment of the shareholders' decision of March 24th, 2014, concerning the reduction of the share capital and of the subsequent acts, according to a notification seen by "BURSA".  click here to read the entire article
15.03.2018
THE NATIONAL BANK OF ROMANIA ISN'T COMMENTING, EVEN THOUGH BOTH COMMERCIAL BANKS ARE LISTED ON THE STOCK EXCHANGE
     The National Bank of Romania (BNR) has blocked the acquisition of Banca Românească by OTP Bank România, according to information which appeared yesterday in the Romanian press, as well as on some foreign websites. Thus, the NBR hasn't issued an opinion on the transaction, even though the time by which it should have done so expired since back in autumn last year.  click here to read the entire article
14.03.2018
RAINER SEELE, OMV:
     * OMV has a budget of 10 billion Euros for takeovers, until 2025 and it is targeting the markets in the Middle East and Asia Pacific
     * Manfred Leitner: "It is unknown how the BRUA pipeline will be implemented, but I don't think that all the gas volumes of the Black Sea that get exported will only go to the West"
       OMV wants to reduce its dependence on the European market, between 2020-2025, and will focus on acquisitions in the Middle East and Asia Pacific, according to CEO Rainer Seele.  click here to read the entire article
07.03.2018
ACCORDING TO AN EUROPEAN COMMISSION DOCUMENT, SEEN BY BLOOMBERG
     The European Union (EU) intends to apply tariffs for imports of 2.8 billion Euros (3.5 billion dollars) in the US, from T-shirts and bourbon, to motorbikes, if American president Donald Trump continues its plan to impose 25% tariffs for foreign steel acquisitions, according to Bloomberg.  click here to read the entire article
06.03.2018
     * The EU, which is preparing retaliatory tariffs of its own against the US, is carrying out talks with the countries that will be affected by the taxes proposed by the Americans: Japan, Canada, Brazil and Turkey
     * German economy minister: "President Trump wants to play a game that no one can win"
       One of the top advisors to US president Donald Trump has recently announced that the US will not make any exception from the application of tariffs set on imported steel and aluminum, even if the EU is preparing reprisals, according to ft.com.  click here to read the entire article
05.03.2018
LAST WEEK, ROMANIA HAD THE BIGGEST IMPORTS OF NATURAL GAS IN THE LAST FIVE YEARS
     * In Europe, the cold weather has led to a significant rise in the price of natural gas
       Last week, Romania imported about one third of the daily natural gas consumption to get it through the cold winter period, these being the biggest daily imports of natural gas in the last five years, according to some sources from the energy sector, quoted by Agerpres.  click here to read the entire article
02.03.2018
A POSSIBLE CONTRACT FOR THE SPARE PARTS NEEDED BY PATRIOT MISSILES
     * Aurel Cazacu: "The American partners are trying to cooperate, even if they do not have the obligation to offset, and Aerostar is the best plant in Romania"
     * A rise of over 40% for the Aerostar shares over the last year
       Shares of "Aerostar" Bacău (ARS) yesterday rose 6.5%, to 5.24 lei/share, taking the company's valuation to an all time high - 797.93 million lei, after American company Raytheon announced that it has requested a quote from ARS, to get more information about the parts that might be manufactured in Bacău for the Patriot radar, which is part of the Patriot missile system.  click here to read the entire article
.