GALA BURSA CONSTRUCTIILOR - 2018
FOST ANGAJAT AL BĂNCII:
BURSA 29.01.2018

EMILIA OLESCU
 
mărește imaginea
     Deși Volksbank a considerat încă din a doua jumătate a anului 2007 că exista riscul deprecierii monedei naționale în raport cu francul elvețian (CHF), totuși banca nu a informat clienții în legătură cu creșterea marjei de risc la împrumuturile în această monedă, ci a păstrat aceleași criterii de acordare a creditelor, menținând gradul de îndatorare avut în vedere, ne-a spus un fost angajat al instituției de credit. Sursa citată adaugă faptul că Volksbank nu oferea posibilitatea reeșalonării/rescadențării creditelor persoanelor fizice pentru incapacitate de plată ori deteriorarea situației financiare, incapacitate care a fost dată inclusiv de creșterea cursului lei/CHF.
     Raportul Volksbank pe anul 2007 arată, conform surselor noastre: "Deși membră a Uniunii Europene, economia României prezintă în continuare caracteristicile unei piețe emergente cum ar fi un deficit de cont curent ridicat, o piață financiară relativ nedezvoltată și fluctuații în cursurile de schimb valutare. Începând cu a doua jumătate a anului 2007 (...), piețele financiare internaționale au resimțit unele efecte legate de declinul pieței ipotecare (sub-prime) din Statele Unite.
     Aceste efecte variază de la rezerve, în ceea ce privește valoarea unor active, care stau la baza acestor instrumente financiare, până la impactul generat de creșterea marjei de risc la credite și criza de lichiditate a pieței financiare și inabilitatea instituțiilor financiare de a-și îndeplini obligațiile financiare la timp și cu un cost redus.
     Aceste efecte s-au resimțit pe piața financiară românească sub forma căderii pieței de capital și o creștere previzionată a ratelor de dobândă de finanțare pe termen mediu datorită crizei globale de lichiditate. În plus, având în vedere condițiile de piață și nesiguranța care va domina prima perioadă a anului 2008, se vor resimți și alte efecte, ulterior datei acestor situații financiare".
     Abia în anul 2008 Volksbank a făcut simulări ale situațiilor de criză, însă creditele ipotecare, cele de nevoi personale garantate cu ipotecă și achiziție locuință prin programul Prima Casă au fost exceptate, aces­tea nefiind supuse la simulări ale situațiilor de criză, deși la nivelul portofoliului de retail creditele de consum negarantate aflate în portofoliul Volksbank reprezentau mai puțin de 3% din total, 84% din portofoliul de retail fiind reprezentat de credite garantate cu ipoteci de proprietăți imobiliare locative, ne-a mai spus sursa citată.
     * Deprecierea potențială a monedei naționale - unul din scenariile extreme ale Volksbank
     Procedurile interne ale Direcției Credite Retail din 2008 arătau, potrivit fostului angajat al Volksbank: "La fundamentarea nivelurilor maxime de îndatorare luând în calcul situații nefavorabile extreme, Volksbank România respectă prevederile Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoa­nelor fizice.
     Sunt considerate analize interne și recomandările BNR în ceea ce privește modificările potențiale nefavorabile extreme ale ratelor dobânzii și cursului de schimb care ar putea duce la creșterea obligațiilor de plată ale clienților persoane fizice. Nivelurile comisioanelor și altor cheltu­ieli privind administrarea creditului vor fi menținute de către bancă la nivelurile stabilite în contractul de credit.
     Astfel, vor fi utilizate următoarele scenarii extreme:
     u deprecierea potențială a monedei naționale: 15% în raport cu euro și 25% în raport cu alte monede;
     u majorare potențială a ratelor dobânzii: 2% atât pentru moneda națională, cât și pentru valute.
     Având în vedere aceste aspecte, Volksbank România va aplica noile grade maxime de îndatorare, luând în calcul situații nefavorabile extreme, diferențiat în funcție de categoria creditului, veniturile nete ale clientului, termenul de acordare a creditului și valuta creditului. Prin acesta, la acordarea creditului, banca se asigură că pe întreaga perioadă gradul de îndatorare al debitrorului se încadrează în nivelul maxim admis aplicabil acestuia".
     Referitor la acest regulament intern, sursa noastră ne-a precizat: "Cu toate că impactul cursului valutar - creșterea cursului lei/CHF în perioada 2007-2008 cu peste 20% - s-a produs, împrumutații în moneda CHF suportând cheltuielile legate de rambursarea creditului, aceștia nu au fost avertizați de către Volksbank în vederea eliminării/atenuării creșterii impactului valutar. Ca modalități de restructurare/rescadențare, Volksbank a oferit reducerea dobânzii cu 2% pe o perioadă de maxim 3 ani, iar după cei trei ani, majorarea dobânzii curente la momentul restructurării cu 3% în cazul creditelor în CHF. Mai mult, cu toate că Volksbank a stabilit ca procedură de creditare menținerea gradului maxim de îndatorare pe tot parcursul derulării creditului, a exceptat de la această încadrare creditele acordate în moneda CHF în perioada 2007-2008, deși a introdus ca situație extremă impactul riscului valutar cu minim 20%, precum și majorarea dobânzii cu un procent de minim 2%, majorare pe care însăși banca a operat-o în cazul aprobării cererilor de reeșalonare/restructurare datorate inclusiv creșterii cu 20% a cursului ratei de schimb lei/CHF, ceea ce denotă o dată în plus că banca a acționat iresponsabil față de debitori, contrar diligențelor profesionale, prin folosirea unor practici incorecte, sever sancționate de legislația în domeniul protecției consumatorilor".
     * Surse: "Volksbank a folosit un sistem de bonusuri pentru angajați, în vederea creșterii numărului de clienți"
     Volksbank a folosit un sistem de bonusuri pentru angajați, în vederea creșterii numărului de clienți, ne-a mai spus sursa citată. Aceasta menționează că analiza care a stat la baza stabilirii gradului maxim de îndatorare s-a făcut pe baza creditelor acordate de către bancă în perioada octombrie 2004 - aprilie 2007 și doar raportat la veniturile solicitanților de credit, fără a lua în considerare o analiză a riscului valutar și a riscului de dobândă.
     "În perioada 2007-2008, Volksbank a acordat un volum de credite dublu, respectiv triplu față de perioada analizată pentru stabilirea gradului de îndatorare al clienților", conform sursei noastre.
     Raportul băncii pe 2007 arată: "2007 a fost pentru Volksbank anul în care banca și-a consolidat poziția pe piața de retail banking din Româ­nia, cu o cotă de piață de peste 5%. Astfel, în numai un an, valoarea totală a activelor bilanțiere ale băncii a crescut cu circa 171%, volumul creditelor cu aproximativ 195%, iar cel al depozitelor cu circa 83%. Numărul total al clienților a ajuns la 168.000, iar profitul net înregistrat, de 96,45 milioane lei, a crescut și el cu circa 124% față de aceeași perioadă a anului trecut".
     * Surse: "Clienților Volksbank li s-a modificat în mod abuziv tipul de dobândă contractată - din dobândă fixă în dobândă variabilă"
     Fundamentarea gradului maxim de îndatorare și menținerea încadrării clienților în acest grad maxim a urmărit doar ca banca să poată acorda clienților împrumuturi cât mai mari, fiind lăsat deoparte riscul valutar care, pe parcursul derulării creditului, a dus la majorarea echivalentului în lei de plată a clienților și implicit la depășirea gradului maxim de îndatorare, clienții fiind puși în incapacitate de plată, potrivit fostului angajat al băncii. Acesta a subliniat că, la stabilirea angajamentelor de plată lunare, Volksbank a luat în calcul valoarea DAE la tipurile de credit avute în ofertele de credit, deși clienților le era prezentată dobânda avantajoasă, mai mică, a creditelor în CHF, fără să li se prezinte clienților că la creditele în valută dobânzile sunt mai mici datorită riscului valutar: "Din ofertele de credit de la momentul 2007 - 2008 reiese că Volksbank a ofertat în monedele lei, euro și CHF, pentru creditele în CHF acordând dobânda de 4,25%, iar pentru creditele în lei și euro - dobânda de 5,95%".
     Potrivit Legii 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, modificată prin OUG 201/2002, art 14 lit a), variația ratei dobânzii trebuie să fie legată de fluctuațiile unui indice de referință menționat în contract.
     Cu toate că a existat o prevedere legală în acest sens, Volksbank a considerat necesară introducerea unei clauze considerată abuzivă în contracte, prin stipularea unei dobânzi revizuibile în funcție de schimbări semnificative pe piața monetară, susține sursa citată.
     Această clauză arată: "Banca își rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariției unor schimbări semnificative pe piața monetară, comunicând împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se va aplica de la data comunicării".
     Fostul angajat al Volksbank a continuat: "În contractele în care banca nu a scris că dobânda este fixă, a considerat că aceasta este variabilă, deși nicăieri, nici în prezentarea ofertei, nici pe pliantele de promovare, nici în contractul de credit nu se specifică în mod clar modalitatea în care dobânda variază, clienții fiind atrași de dobânzile fixe oferite de Volksbank. Odată cu intrarea în vigoare a OG 50/2010, Volksbank a modificat dobânzile din contractele de credit, din dobânzi fixe în dobânzi variabile, în cazul contractelor în care nu se prevedea expres dobânda fixă. Astfel, clienților Volksbank li s-a modificat în mod abuziv tipul de dobândă contractată - din dobândă fixă în dobândă variabilă - fie prin implementare tacită a actelor adiționale, fie prin acceptarea actelor adiționale de către clienți".
     * Raportul Volksbank pe 2007: "O treime din volumul de credite acordate populației este în CHF"
     Volksbank a reușit să urce foarte repede în topul băncilor de pe piața noastră, însă acest lucru s-a produs prin neinformarea corectă a publicului, susține sursa citată, adăugând că a existat o decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, în 2008, prin care CNA a dispus intrarea de îndată în legalitate în privința spotului publicitar pentru credite imobiliare în franci elvețieni oferite de Volksbank, stabilind că respectivul spot trebuie să fie difuzat cu respectarea tuturor regulilor privind regimul publicității, precum și a unei informări corecte a publicului. De asemenea, potrivit sursei noastre, banca a inserat clauze abuzive în contractele de credit, având în vedere decizia Tribunalului București, care a dat câștig de cauză ANPC într-un dosar pe caluze abuzive deschis Volksbank.
     Printre altele, Raportul Volksbank pe anul 2007 mai arată: "În 2007 au fost introduse produsele în franci elvețieni, valută ce a permis creditarea la costuri mai mici decât în celelalte monede, o treime din volumul de credite acordate populației fiind în CHF. Aceste rezultate demonstrează încă o dată faptul ca Volksbank România este unul dintre cei mai dinamici jucători de pe piață, succesul înregistrat de bancă având la bază efortul susținut al tinerei echipe Volksbank, extinderea canalelor de distribuție și nu în ultimul rând de atenția sporită acordată procesului de identificare și satisfacere a nevoilor clienților noștri. (...) Elementele care au stat la baza triplării volumului de credite și a dublării numărului de facilități acordate au fost: optimizarea procesului decizional, introducerea produselor standardizate (....). Activitatea departamentului de marketing s-a concentrat pe inovație și utilizarea celor mai eficiente instrumente de marketing cu efecte directe în creșterea vânzărilor. Acțiunile de promovare s-au bazat în special pe direct marketing și campanii de media generate de lansarea unor produse noi, deschiderea unor unități, sau modificarea unor condiții ale produselor deja existente. Ca urmare a dezvoltării unor foarte bune relații cu presa națională (direct prin departamentul de marketing) și cea locală (cu sprijinul implicării branch managerilor în relația cu jurnaliștii locali), Volksbank România a devenit unul dintre cele mai mediatizate brand-uri din piața bancară românească".
     Ulterior, însă, după creșterea francului elvețian în raport cu leul, s-a majorat gradul creditelor neperformante, crescând și numărul proceselor din instanță.
     În acest context, acționarii Volksbank au vândut instituția de credit de la noi Băncii Transilvania, care a lansat un program de conversie cu discount a creditelor contractate în CHF. Banca Transilvania a fost prima care a reacționat în legătură cu problema creditelor în franci elvețieni, venind în sprijinul clienților Volksbank care se împrumutaseră în CHF. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 00:06)  
 Demisia supravegherii de la bnr.


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 09:40)  
 Daca Volksbank stia nu cred ca era singura,mai ales cele apartinind unor banci din afara.Au asteptat sa jumuleasca oameni.Credeti ca numai la noi sunt excroci?Numai fraieri mai cred asa ceva.


 
  2.1.   Ipoteze halucinante  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 29.01.2018, ora 13:20)
 
 Daca bancile ar fi stiut de aprecierea CHF, atunci ar fi luat derulat tranzactii in marja pe acest instrument si puteau castiga miliarde de euro. Faptul ca nu au castigat spune foarte multe despre ce stiau bancile.
 2. Bancile nu isi doresc ca cei pe care i-au creditat sa nu mai poata sa isi plateasca creditele. Volksbank Romania, daca nu era cumparata de BT intra in faliment. Nu cred ca bancile Volksbank si-a dorit acest lucru. Actionarii bancilor au pierdut multi bani tocmai pentru ca habar nu au avut ce se va intampla cu CHF. Oricine a stiut ca CHF va avea aceasta evolutie putea sa fie milionar in euro (si aici ma refer la persoane fizice. Pe piata forex puteai sa castigi 4000% din apreciera CHF. Astfel cu o investitie de 40.000 CHF puteai sa ai 1mn CHF, DACA STIAI.


 
  2.2.   Mi-a dat o lacrima  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de Fara credit chf , in data de 29.01.2018, ora 19:26)
 
 Nu am auzit de un actionar Volksbank care serveste pizza.
 Chiar asa unde sunt si din ce mai traiesc?
 Bursa.ro va rog sa-mi raspundeti cu un articol.
 Nu am nevoie de poze. Pot sa fie anonimi.


 
  2.3.   halucinant zici ???  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 30.01.2018, ora 00:19)
 
 Pai dragule, nici Volksbank, nici restul bancilor comerciale, dar mai cu seama BNR nu isi aduce aminte de obligatiile instituite in legea lor fundamentala si in Regulamentul BNR nr. 5 din 2013.
 Dar stiu toti sa minta, sa omita ca riscul valutar este treaba lor.
 Desigur, daca stiau, bla, bla, bla... Dar tocmai aceasta-i treaba ghidusilor care se ocupa cu tratamentul riscurilor. Si tratamentul era simplu si eficient: ASIGURAREA!
 Asa ca George Soros este unul singur. Inca!
 Nu mai incerca sa denaturezi pe daca cu parca, se scufunda barca.
 Halucinante sunt numai modurile in care incercati sa va sustrageti din fata raspunderii pe care o aveti. Pentru ca, implacabil, aceasta o sa vina peste voi.


 
3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 11:14)  
 Să înțelegem că sintagma "stie tot satul dar nu stie bărbatul "se poate aplica si BNR?
 Adică știau toți funcționarii din banci si macroprudentii nu știau?
 Mai Manole ,turnatorule ne crezi prosti?
 Poate pe viorel ștefan care îți lingea șoselele si acum a ajuns iar în guvern,
 Pieri-var neamul vânzători de tara!


 
4.  Precizare
    (mesaj trimis de Bogdan cu pausalu în data de 29.01.2018, ora 11:25)  
 Citind ultima fraza din acest minunat articol, sunt starnit iar de aceleasi sentimente de ura si greata vis-a-vis de banci; si va explic si de ce. In primul rand BT a raspuns salvarii din 2008 cand plangea pe la usile BNR-ului ca sa nu intre in faliment, aceasta chair primind cateva miliarde pentru capitalizare; Se vede raspunsul la "apelul bocancilor" prin preluare "oportunistilor de creditati" ( asa cum ne numea piperea avocatul ), printr-un contract DE NOVATIE (fara nicio posibilitate de modificare a vreunei clauze), care presupunea inclusiv un "agreement" prin care eu (asta lacomul in viziune alui moise guran), nu voi da vreodata in viata mea de pe pamant in judecata nici VBR NICI BT ( Amin); Cu parere de rau citind articolul va zic ca stiind toate aceste lucruri din timp NU AM PUTUT FACE NIMIC, mai ales ca si acum pot demostra situatia mea ( am avut 50 mii euro cash am luat 29 mii echivalentul in CHF, in alta moneda nu mi-a dat nicio banca, si am fost la 20 banci, pe apartamentul cu 3 cam am dat 74 mii euro, deci am avut aproximativ 70 % cash din total si totusi nu am reusit sa iau un credit in lei pe 25 ani, in schimb puteam lua si 200 mii de euro pe 25 ani echivalent in chf) Cu toate cele prezentate mai sus va mai zic ca dupa ce am fost furati 10 pe CHF, urmeaza FURTUL de 10 ani pe ROBOR, asa ca "traiasca" masonul din strada Doamnei nr 34.


 
5.  prima casa in 2008
    (mesaj trimis de ovim în data de 29.01.2018, ora 12:02)  
 tari de tot sursele astea...
 "Abia în anul 2008 Volksbank a făcut simulări ale situațiilor de criză, însă creditele ipotecare, cele de nevoi personale garantate cu ipotecă și achiziție locuință prin programul Prima Casă au fost exceptate"
 restu' lumii a aflat de prima casa abia in 2009, cand s-a lansat. astia faceau simulari si discutau de program inca din 2008...


 
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Politică, 20:56
     Președintele Klaus Iohannis a semnat, astăzi, decretele pentru promulgarea mai multor legi, între care și cea privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.  click să citești tot articolul
Internaţional, 20:44
     Președintele american Donald Trump a declarat din nou astăzi, în pofida tuturor evidențelor, că infracționalitatea este în creștere în Germania, a pus la îndoială datele oficiale și a afirmat că acest lucru rezultă din politica în domeniul migrației a Berlinului, relatează AFP.  click să citești tot articolul
Sport, 20:04
CM RUSIA
     Falnicii stejari polonezi s-au frânt, din nou, în Rusia. Căderea a fost una totală, cu zgomot mare, cu trosnete și vaiete. Să iei două goluri caraghioase nu e puțin lucru. Dacă la devierea - autogol de la primul mai există o scuză, al doilea este în bună parte opera arbitrilor care au permis unui jucător, Mbaye Niang, să reintre în joc exact când echipa lui era pe contratac, iar acesta a profitat de elementul surpriză și a înscris.  click să citești tot articolul
Internaţional, 19:58
     Cancelarul german, Angela Merkel, și președintele francez, Emmanuel Macron, au convenit astăzi asupra creării unui buget comun al zonei euro și au avansat o propunere comună ce vizează aspecte ale crizei migrației, decizii anunțate la o conferință de presă comună după întrevederea lor desfășurată în cadrul Consiliului ministerial franco-german, care a avut loc la Meseberg, relatează agențiile AFP, EFE și Reuters.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital, 19:24
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au închis în teritoriu negativ ultima ședință de tranzacționare a săptămânii, lichiditatea totală fiind de 37,68 milioane de lei (8,09 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
19.06.2018
BVB
     * Volum de numai 21,6 milioane de lei
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a avut parte de un început de săptămână negativ, majoritatea cotațiilor suferind deprecieri în ședința...  click să citești tot articolul
18.06.2018
BVB
     * Creșteri pe linie pentru toți indicii bursei
     
     Volumul consemant în ședința de tranzacționare de vineri a Bursei de Valori București (BVB) a fost de numai 17,7 milioane de lei (3,8 milioane de...  click să citești tot articolul
18.06.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut vineri, oprindu-se din avansul generat joi de anunțul Băncii Centrale Europene (BCE) privind încheierea, anul acesta, a programului de achiziții de obligațiuni. Cele...  click să citești tot articolul
15.06.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs ascendent ieri, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat că va menține dobânzile la un nivel scăzut încă un an.  click să citești tot articolul
14.06.2018
BVB
     * Salt de 12,44% pentru SIF Moldova, ca urmare a aprobării programului de răscumpărare de acțiuni la un preț cu mult peste cel din piață
     
     Volumul consemnat în ședința de tranzacționare de la...  click să citești tot articolul
14.06.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs pozitiv ieri, investitorii așteptând decizia de după reuniunea de politică monetară a Federal Reserve din SUA (Fed), care a avut loc în zilele de 12-13...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 19 iunie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9804
2.3859
3.0532
4.0578
0.1806
0.6262
0.2260
4.6663
5.3256
1.4384
3.6793
0.2387
0.4926
1.0813
0.0630
0.4524
0.8469
4.0420
0.2909
1.0785
0.6244
0.0592
0.3629
0.1953
2.7918
0.0395
0.1530
1.1005
0.6320
0.1231
166.2749
5.6898
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
19.06.2018
     The Romanian Constitution:
     Art. 80 - The role of the president
     (1) The Romanian president represents the Romanian government and is the guarantor of national independence, unity and territorial integrity.
     (2) The Romanian president must watch for the compliance with the Constitution and the good functioning of the public authorities. For that purpose, the president serves as a mediating entity between the powers of the state, as well as between the state and society.  click here to read the entire article
12.06.2018
     The reunion scheduled today between Donald Trump and Kim Jong-un is taking place in Singapore due to the relative neutrality and the security this city-state provides. Singapore is one of the few countries that still hosts a North-Korean embassy, and many of the deals of the Kim regime were conducted here, according to the foreign press.  click here to read the entire article
05.06.2018
     "It is a good thing that the public doesn't understand the functioning of our banking and monetary system, because otherwise I think there would be a revolution in the streets by dawn".
     HENRY FORD, founder of the American automotive industry

     Fed up with subsidizing the commercial banks with their own money, the Swiss, mobilized through the "Sovereign Money" initiative, have proposed the organization of a Referendum which will be held on Sunday, June 10th 2018 - is a historical referendum, revolutionary for the banking industry, of international resonance -, by which the initiators want to amend the Constitution, which would impose to the commercial banks to grant loans only within the limits of the bank's money, forbidding them to issue scrip money and ensuring the monopoly of the Confederation (of the Swiss state) on issuance of money free of debt.  click here to read the entire article
23.05.2018
     The "pension apocalypse is coming"! The more or less qualified keep talking in the written press, TV and on the radio. The uncertainty is being preserved - deliberately by some, by the government members out of pure stupidity!  click here to read the entire article
16.05.2018
GABRIELA MIHAELA VOICILĂ, THE BUSINESS ENVIRONMENT MINISTER:
     Where there are many entrepreneurs there is creation, where there are many women entrepreneurs there is divine creation, says Gabriela Mihaela Voicilă, state secretary in the Ministry for the Business Environment, Trade and Entrepreneurship (MMACA). In her opinion, entrepreneurship means joy, a better situation, but less time for the family: "Taken together, entrepreneurship means achievements (...) Every one of us needs validation, for having built, having created something".  click here to read the entire article
14.05.2018
IN THE LAWSUITS AGAINST THE BANKS
     * Piperea: "In the Andriciuc case, the EU Court of Justice has not limited its argumentation to the CHF, but expanded it to cover any currency for which the debtors weren't hedged"
     The courts in the country have begun ruling in favor of borrowers and freezing the value of the European currency at the exchange rate valid on the date the loans were originated, in the lawsuits brought against the banks.  click here to read the entire article
09.05.2018
IN THE ROMANIAN BANANA REPUBLIC...
     The urge "Mircea, act like you're working!", back in the days of the so-called revolution of December 1989, was brought back recently by a new "director".
     We are talking of course, about the meeting between NBR governor Mugur Isărescu, and a government "delegation" led by chamber of deputies chairman Liviu Dragnea, together with PM Viorica Dăncilă.
     Sources from within the PSD, quoted by ziare.com, have claimed that, "in the meeting with the NBR governor, Liviu Dragnea seemed to be looking for a way out, and he seems confused, as he didn't expect his decisions to lead to such effects in the economy".  click here to read the entire article
08.05.2018
     Liviu Dragnea's insistence in moving the Romanian embassy from Tel Aviv, to Jerusalem, feeds an older, widespread confusion. Much older. Politically, Jerusalem has been divided from the first presence of the Judeans on the lands of the Palestinians, since back in the days of Abraham and Abimelec. "The indivisible Jerusalem" wanted by Benjamin Netanyahu is a spiritual creation.
     Definitely, pilgrims and locals claim that Jerusalem has a geography, meaning that the city would be compatible with the cardinal points and that is why Palestinians, Israelis and people overall, including those of the UN, EU and the US, speak about Eastern Jerusalem and Western Jerusalem, without anybody being surprised that that is happening at the center of the world, where the god of the Judeans began his creation, starting from the very rock from which later Archangel Gabriel raised Mohammed to visit Heaven, the same place of origin where one of the seven angels "and showed me the Holy City, Jerusalem, coming down out of heaven from God." (Apocalypse, 21: 10), where God is one of the same.  click here to read the entire article
03.05.2018
     Financial fair play is a concept that comes from the world of soccer. The notion is simple, don't spend more than you earn in a month, or in a year, regardless of what shareholder, mogul or investor enters the business.  click here to read the entire article
03.05.2018
     President Klaus Iohannis has announced that he has decided to send to the Constitutional Court the laws on the judicial system, but also to the Venice Commission. The president has issued a call to the CCR not to hurry and to work with the European entity, saying that after the Constitutional Court gets to issue an opinion on the new laws, a new analysis of the laws will be conducted and it will be decided then if a new reexamination of the three laws in the Parliament will be needed.  click here to read the entire article
27.04.2018
     The dystopia of 2169 seems to be 151 years away from us, if we were to watch the American sci-fi movie "In Time", in which New Zealand screenwriter, director and producer New Zealand Andrew M. Niccol has imagined a world in which money has been replaced by the lifespan left and each individual over 25 years old (when they stop aging), are wearing a counter on their arm, displaying how much they have left to live; the economic system relies on transactions paid in lifespan - banks, loans, interest rates - the rich are storing billions of years, while the poor only have hours, minutes or seconds left and when their time is up they die suddenly, as if struck by a mace.  click here to read the entire article
25.04.2018
DEPUTY PRIME-MINISTER VIOREL ȘTEFAN:
     * Bogdan Chirițoiu: "The European Commission will force the future buyer of Sidex Galați to increase the output of steel"
     ArcelorMittal may only sell the Galați metallurgic plant with the explicit agreement of the Romanian state, and the European Commission will ensure that the output of the plant will increase after the transaction, deputy prime-minister Viorel Ștefan said yesterday, in a conference on the issue of major industrial energy consumers.  click here to read the entire article
20.04.2018
     * "Iliescu on trial for all the bloodshed!" was one of the powerful slogans of the University Square, as well as "Iliescu - KGB, go back to the USSR!".
     We, who had organized the marathon protest of the century, knew who Ion Iliescu was, as the rest of the Romanian people took a long time to catch on, even Brucan was wrong in his estimate that the much maligned "stupid people" would take two decades to "awake".  click here to read the entire article
16.04.2018
     * - The Syrian gas attack did not exist, the American missiles were brought down, then where are the dead coming from?!
     * - It is enough to tell Syrians that they are attacked and killing each other?
     Friday, Syria was attacked by war attacks, in which a warship of the United Nations which operate in the Red Sea (according to the American officials), American B-1 bombers, four British Royal Tornado GR4 aircraft (which fired Storm Shadow missiles) and French Rafale jets.  click here to read the entire article
12.04.2018
     New Delhi, March 4th, 2017 - I am in the garden of the Royal Plaza hotel, sitting next to the table of a group of Indians, probably Hindus, two women in colorful saris and two men, all of them in their fifties. They are checking me out, I catch them doing it a few times. A Romanian manea, with heavy Indian influences starts playing from the speakers, I am surprised, I start laughing.  click here to read the entire article
.