FOST ANGAJAT AL BĂNCII:
BURSA 29.01.2018

EMILIA OLESCU
 
mărește imaginea
     Deși Volksbank a considerat încă din a doua jumătate a anului 2007 că exista riscul deprecierii monedei naționale în raport cu francul elvețian (CHF), totuși banca nu a informat clienții în legătură cu creșterea marjei de risc la împrumuturile în această monedă, ci a păstrat aceleași criterii de acordare a creditelor, menținând gradul de îndatorare avut în vedere, ne-a spus un fost angajat al instituției de credit. Sursa citată adaugă faptul că Volksbank nu oferea posibilitatea reeșalonării/rescadențării creditelor persoanelor fizice pentru incapacitate de plată ori deteriorarea situației financiare, incapacitate care a fost dată inclusiv de creșterea cursului lei/CHF.
     Raportul Volksbank pe anul 2007 arată, conform surselor noastre: "Deși membră a Uniunii Europene, economia României prezintă în continuare caracteristicile unei piețe emergente cum ar fi un deficit de cont curent ridicat, o piață financiară relativ nedezvoltată și fluctuații în cursurile de schimb valutare. Începând cu a doua jumătate a anului 2007 (...), piețele financiare internaționale au resimțit unele efecte legate de declinul pieței ipotecare (sub-prime) din Statele Unite.
     Aceste efecte variază de la rezerve, în ceea ce privește valoarea unor active, care stau la baza acestor instrumente financiare, până la impactul generat de creșterea marjei de risc la credite și criza de lichiditate a pieței financiare și inabilitatea instituțiilor financiare de a-și îndeplini obligațiile financiare la timp și cu un cost redus.
     Aceste efecte s-au resimțit pe piața financiară românească sub forma căderii pieței de capital și o creștere previzionată a ratelor de dobândă de finanțare pe termen mediu datorită crizei globale de lichiditate. În plus, având în vedere condițiile de piață și nesiguranța care va domina prima perioadă a anului 2008, se vor resimți și alte efecte, ulterior datei acestor situații financiare".
     Abia în anul 2008 Volksbank a făcut simulări ale situațiilor de criză, însă creditele ipotecare, cele de nevoi personale garantate cu ipotecă și achiziție locuință prin programul Prima Casă au fost exceptate, aces­tea nefiind supuse la simulări ale situațiilor de criză, deși la nivelul portofoliului de retail creditele de consum negarantate aflate în portofoliul Volksbank reprezentau mai puțin de 3% din total, 84% din portofoliul de retail fiind reprezentat de credite garantate cu ipoteci de proprietăți imobiliare locative, ne-a mai spus sursa citată.
     * Deprecierea potențială a monedei naționale - unul din scenariile extreme ale Volksbank
     Procedurile interne ale Direcției Credite Retail din 2008 arătau, potrivit fostului angajat al Volksbank: "La fundamentarea nivelurilor maxime de îndatorare luând în calcul situații nefavorabile extreme, Volksbank România respectă prevederile Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoa­nelor fizice.
     Sunt considerate analize interne și recomandările BNR în ceea ce privește modificările potențiale nefavorabile extreme ale ratelor dobânzii și cursului de schimb care ar putea duce la creșterea obligațiilor de plată ale clienților persoane fizice. Nivelurile comisioanelor și altor cheltu­ieli privind administrarea creditului vor fi menținute de către bancă la nivelurile stabilite în contractul de credit.
     Astfel, vor fi utilizate următoarele scenarii extreme:
     u deprecierea potențială a monedei naționale: 15% în raport cu euro și 25% în raport cu alte monede;
     u majorare potențială a ratelor dobânzii: 2% atât pentru moneda națională, cât și pentru valute.
     Având în vedere aceste aspecte, Volksbank România va aplica noile grade maxime de îndatorare, luând în calcul situații nefavorabile extreme, diferențiat în funcție de categoria creditului, veniturile nete ale clientului, termenul de acordare a creditului și valuta creditului. Prin acesta, la acordarea creditului, banca se asigură că pe întreaga perioadă gradul de îndatorare al debitrorului se încadrează în nivelul maxim admis aplicabil acestuia".
     Referitor la acest regulament intern, sursa noastră ne-a precizat: "Cu toate că impactul cursului valutar - creșterea cursului lei/CHF în perioada 2007-2008 cu peste 20% - s-a produs, împrumutații în moneda CHF suportând cheltuielile legate de rambursarea creditului, aceștia nu au fost avertizați de către Volksbank în vederea eliminării/atenuării creșterii impactului valutar. Ca modalități de restructurare/rescadențare, Volksbank a oferit reducerea dobânzii cu 2% pe o perioadă de maxim 3 ani, iar după cei trei ani, majorarea dobânzii curente la momentul restructurării cu 3% în cazul creditelor în CHF. Mai mult, cu toate că Volksbank a stabilit ca procedură de creditare menținerea gradului maxim de îndatorare pe tot parcursul derulării creditului, a exceptat de la această încadrare creditele acordate în moneda CHF în perioada 2007-2008, deși a introdus ca situație extremă impactul riscului valutar cu minim 20%, precum și majorarea dobânzii cu un procent de minim 2%, majorare pe care însăși banca a operat-o în cazul aprobării cererilor de reeșalonare/restructurare datorate inclusiv creșterii cu 20% a cursului ratei de schimb lei/CHF, ceea ce denotă o dată în plus că banca a acționat iresponsabil față de debitori, contrar diligențelor profesionale, prin folosirea unor practici incorecte, sever sancționate de legislația în domeniul protecției consumatorilor".
     * Surse: "Volksbank a folosit un sistem de bonusuri pentru angajați, în vederea creșterii numărului de clienți"
     Volksbank a folosit un sistem de bonusuri pentru angajați, în vederea creșterii numărului de clienți, ne-a mai spus sursa citată. Aceasta menționează că analiza care a stat la baza stabilirii gradului maxim de îndatorare s-a făcut pe baza creditelor acordate de către bancă în perioada octombrie 2004 - aprilie 2007 și doar raportat la veniturile solicitanților de credit, fără a lua în considerare o analiză a riscului valutar și a riscului de dobândă.
     "În perioada 2007-2008, Volksbank a acordat un volum de credite dublu, respectiv triplu față de perioada analizată pentru stabilirea gradului de îndatorare al clienților", conform sursei noastre.
     Raportul băncii pe 2007 arată: "2007 a fost pentru Volksbank anul în care banca și-a consolidat poziția pe piața de retail banking din Româ­nia, cu o cotă de piață de peste 5%. Astfel, în numai un an, valoarea totală a activelor bilanțiere ale băncii a crescut cu circa 171%, volumul creditelor cu aproximativ 195%, iar cel al depozitelor cu circa 83%. Numărul total al clienților a ajuns la 168.000, iar profitul net înregistrat, de 96,45 milioane lei, a crescut și el cu circa 124% față de aceeași perioadă a anului trecut".
     * Surse: "Clienților Volksbank li s-a modificat în mod abuziv tipul de dobândă contractată - din dobândă fixă în dobândă variabilă"
     Fundamentarea gradului maxim de îndatorare și menținerea încadrării clienților în acest grad maxim a urmărit doar ca banca să poată acorda clienților împrumuturi cât mai mari, fiind lăsat deoparte riscul valutar care, pe parcursul derulării creditului, a dus la majorarea echivalentului în lei de plată a clienților și implicit la depășirea gradului maxim de îndatorare, clienții fiind puși în incapacitate de plată, potrivit fostului angajat al băncii. Acesta a subliniat că, la stabilirea angajamentelor de plată lunare, Volksbank a luat în calcul valoarea DAE la tipurile de credit avute în ofertele de credit, deși clienților le era prezentată dobânda avantajoasă, mai mică, a creditelor în CHF, fără să li se prezinte clienților că la creditele în valută dobânzile sunt mai mici datorită riscului valutar: "Din ofertele de credit de la momentul 2007 - 2008 reiese că Volksbank a ofertat în monedele lei, euro și CHF, pentru creditele în CHF acordând dobânda de 4,25%, iar pentru creditele în lei și euro - dobânda de 5,95%".
     Potrivit Legii 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, modificată prin OUG 201/2002, art 14 lit a), variația ratei dobânzii trebuie să fie legată de fluctuațiile unui indice de referință menționat în contract.
     Cu toate că a existat o prevedere legală în acest sens, Volksbank a considerat necesară introducerea unei clauze considerată abuzivă în contracte, prin stipularea unei dobânzi revizuibile în funcție de schimbări semnificative pe piața monetară, susține sursa citată.
     Această clauză arată: "Banca își rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariției unor schimbări semnificative pe piața monetară, comunicând împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se va aplica de la data comunicării".
     Fostul angajat al Volksbank a continuat: "În contractele în care banca nu a scris că dobânda este fixă, a considerat că aceasta este variabilă, deși nicăieri, nici în prezentarea ofertei, nici pe pliantele de promovare, nici în contractul de credit nu se specifică în mod clar modalitatea în care dobânda variază, clienții fiind atrași de dobânzile fixe oferite de Volksbank. Odată cu intrarea în vigoare a OG 50/2010, Volksbank a modificat dobânzile din contractele de credit, din dobânzi fixe în dobânzi variabile, în cazul contractelor în care nu se prevedea expres dobânda fixă. Astfel, clienților Volksbank li s-a modificat în mod abuziv tipul de dobândă contractată - din dobândă fixă în dobândă variabilă - fie prin implementare tacită a actelor adiționale, fie prin acceptarea actelor adiționale de către clienți".
     * Raportul Volksbank pe 2007: "O treime din volumul de credite acordate populației este în CHF"
     Volksbank a reușit să urce foarte repede în topul băncilor de pe piața noastră, însă acest lucru s-a produs prin neinformarea corectă a publicului, susține sursa citată, adăugând că a existat o decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, în 2008, prin care CNA a dispus intrarea de îndată în legalitate în privința spotului publicitar pentru credite imobiliare în franci elvețieni oferite de Volksbank, stabilind că respectivul spot trebuie să fie difuzat cu respectarea tuturor regulilor privind regimul publicității, precum și a unei informări corecte a publicului. De asemenea, potrivit sursei noastre, banca a inserat clauze abuzive în contractele de credit, având în vedere decizia Tribunalului București, care a dat câștig de cauză ANPC într-un dosar pe caluze abuzive deschis Volksbank.
     Printre altele, Raportul Volksbank pe anul 2007 mai arată: "În 2007 au fost introduse produsele în franci elvețieni, valută ce a permis creditarea la costuri mai mici decât în celelalte monede, o treime din volumul de credite acordate populației fiind în CHF. Aceste rezultate demonstrează încă o dată faptul ca Volksbank România este unul dintre cei mai dinamici jucători de pe piață, succesul înregistrat de bancă având la bază efortul susținut al tinerei echipe Volksbank, extinderea canalelor de distribuție și nu în ultimul rând de atenția sporită acordată procesului de identificare și satisfacere a nevoilor clienților noștri. (...) Elementele care au stat la baza triplării volumului de credite și a dublării numărului de facilități acordate au fost: optimizarea procesului decizional, introducerea produselor standardizate (....). Activitatea departamentului de marketing s-a concentrat pe inovație și utilizarea celor mai eficiente instrumente de marketing cu efecte directe în creșterea vânzărilor. Acțiunile de promovare s-au bazat în special pe direct marketing și campanii de media generate de lansarea unor produse noi, deschiderea unor unități, sau modificarea unor condiții ale produselor deja existente. Ca urmare a dezvoltării unor foarte bune relații cu presa națională (direct prin departamentul de marketing) și cea locală (cu sprijinul implicării branch managerilor în relația cu jurnaliștii locali), Volksbank România a devenit unul dintre cele mai mediatizate brand-uri din piața bancară românească".
     Ulterior, însă, după creșterea francului elvețian în raport cu leul, s-a majorat gradul creditelor neperformante, crescând și numărul proceselor din instanță.
     În acest context, acționarii Volksbank au vândut instituția de credit de la noi Băncii Transilvania, care a lansat un program de conversie cu discount a creditelor contractate în CHF. Banca Transilvania a fost prima care a reacționat în legătură cu problema creditelor în franci elvețieni, venind în sprijinul clienților Volksbank care se împrumutaseră în CHF. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 00:06)  
 Demisia supravegherii de la bnr.


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 09:40)  
 Daca Volksbank stia nu cred ca era singura,mai ales cele apartinind unor banci din afara.Au asteptat sa jumuleasca oameni.Credeti ca numai la noi sunt excroci?Numai fraieri mai cred asa ceva.


 
  2.1.   Ipoteze halucinante  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 29.01.2018, ora 13:20)
 
 Daca bancile ar fi stiut de aprecierea CHF, atunci ar fi luat derulat tranzactii in marja pe acest instrument si puteau castiga miliarde de euro. Faptul ca nu au castigat spune foarte multe despre ce stiau bancile.
 2. Bancile nu isi doresc ca cei pe care i-au creditat sa nu mai poata sa isi plateasca creditele. Volksbank Romania, daca nu era cumparata de BT intra in faliment. Nu cred ca bancile Volksbank si-a dorit acest lucru. Actionarii bancilor au pierdut multi bani tocmai pentru ca habar nu au avut ce se va intampla cu CHF. Oricine a stiut ca CHF va avea aceasta evolutie putea sa fie milionar in euro (si aici ma refer la persoane fizice. Pe piata forex puteai sa castigi 4000% din apreciera CHF. Astfel cu o investitie de 40.000 CHF puteai sa ai 1mn CHF, DACA STIAI.


 
  2.2.   Mi-a dat o lacrima  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de Fara credit chf , in data de 29.01.2018, ora 19:26)
 
 Nu am auzit de un actionar Volksbank care serveste pizza.
 Chiar asa unde sunt si din ce mai traiesc?
 Bursa.ro va rog sa-mi raspundeti cu un articol.
 Nu am nevoie de poze. Pot sa fie anonimi.


 
  2.3.   halucinant zici ???  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 30.01.2018, ora 00:19)
 
 Pai dragule, nici Volksbank, nici restul bancilor comerciale, dar mai cu seama BNR nu isi aduce aminte de obligatiile instituite in legea lor fundamentala si in Regulamentul BNR nr. 5 din 2013.
 Dar stiu toti sa minta, sa omita ca riscul valutar este treaba lor.
 Desigur, daca stiau, bla, bla, bla... Dar tocmai aceasta-i treaba ghidusilor care se ocupa cu tratamentul riscurilor. Si tratamentul era simplu si eficient: ASIGURAREA!
 Asa ca George Soros este unul singur. Inca!
 Nu mai incerca sa denaturezi pe daca cu parca, se scufunda barca.
 Halucinante sunt numai modurile in care incercati sa va sustrageti din fata raspunderii pe care o aveti. Pentru ca, implacabil, aceasta o sa vina peste voi.


 
3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2018, ora 11:14)  
 Să înțelegem că sintagma "stie tot satul dar nu stie bărbatul "se poate aplica si BNR?
 Adică știau toți funcționarii din banci si macroprudentii nu știau?
 Mai Manole ,turnatorule ne crezi prosti?
 Poate pe viorel ștefan care îți lingea șoselele si acum a ajuns iar în guvern,
 Pieri-var neamul vânzători de tara!


 
4.  Precizare
    (mesaj trimis de Bogdan cu pausalu în data de 29.01.2018, ora 11:25)  
 Citind ultima fraza din acest minunat articol, sunt starnit iar de aceleasi sentimente de ura si greata vis-a-vis de banci; si va explic si de ce. In primul rand BT a raspuns salvarii din 2008 cand plangea pe la usile BNR-ului ca sa nu intre in faliment, aceasta chair primind cateva miliarde pentru capitalizare; Se vede raspunsul la "apelul bocancilor" prin preluare "oportunistilor de creditati" ( asa cum ne numea piperea avocatul ), printr-un contract DE NOVATIE (fara nicio posibilitate de modificare a vreunei clauze), care presupunea inclusiv un "agreement" prin care eu (asta lacomul in viziune alui moise guran), nu voi da vreodata in viata mea de pe pamant in judecata nici VBR NICI BT ( Amin); Cu parere de rau citind articolul va zic ca stiind toate aceste lucruri din timp NU AM PUTUT FACE NIMIC, mai ales ca si acum pot demostra situatia mea ( am avut 50 mii euro cash am luat 29 mii echivalentul in CHF, in alta moneda nu mi-a dat nicio banca, si am fost la 20 banci, pe apartamentul cu 3 cam am dat 74 mii euro, deci am avut aproximativ 70 % cash din total si totusi nu am reusit sa iau un credit in lei pe 25 ani, in schimb puteam lua si 200 mii de euro pe 25 ani echivalent in chf) Cu toate cele prezentate mai sus va mai zic ca dupa ce am fost furati 10 pe CHF, urmeaza FURTUL de 10 ani pe ROBOR, asa ca "traiasca" masonul din strada Doamnei nr 34.


 
5.  prima casa in 2008
    (mesaj trimis de ovim în data de 29.01.2018, ora 12:02)  
 tari de tot sursele astea...
 "Abia în anul 2008 Volksbank a făcut simulări ale situațiilor de criză, însă creditele ipotecare, cele de nevoi personale garantate cu ipotecă și achiziție locuință prin programul Prima Casă au fost exceptate"
 restu' lumii a aflat de prima casa abia in 2009, cand s-a lansat. astia faceau simulari si discutau de program inca din 2008...


 
Aceeasi sectiune (Banci Asigurari)
SUPLIMENTAR LA LICITAȚIA DE JOI, CÂND A ÎMPRUMUTAT 92 MILIOANE LEI
Miscellanea
CAUZĂ CARITABILĂ:
     Sara Elena Gabriela Dragan, o fetiță în vârstă de 4 luni și jumătate, din localitatea Voluntari, județul Ilfov, a fost diagnosticată cu Renitoblastom Bilateral (cancer la ochi), o boală foarte gravă, care avansează destul de repede.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul a coborât cu 4,17 bani în fața monedei naționale.
     * Francul s-a depreciat la 4,0809 lei
     Banca Națională a României (BNR) a anunțat, astăzi, un curs de referință de 4,6434 lei pentru moneda europeană, în depreciere cu 0,49 bani, comparativ cu ședința anterioară, când euro a fost cotat la 4,6483 lei.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     Indicele ROBOR la 3 luni stagnează la 3,27%, valoarea înregistrată și în sedința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au deschis în depreciere ședința de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
21.08.2018
BVB
     * Prime Transaction: "Săptămâna se deschide cu creșteri pentru toți indicii bursieri"
     
     Prima ședință de tranzacționare a Bursei de Valori București (BVB) din această săptămână s-a...  click să citești tot articolul
21.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs pozitiv ieri, în baza speranțelor legate de rezultatele negocierilor comercicale China - SUA, care vor avea loc săp­tămâna aceasta.
     Titlurile gigantului...  click să citești tot articolul
20.08.2018
BVB
     * Prime Transaction: "Circa jumătate din rulaj, dat de titlurile Banca Transilvania"
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat în teritoriul pozitiv ultima zi de...  click să citești tot articolul
20.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut ușor vineri, investitorii având temeri cu privire la situația băncilor din Italia. Sectorul bancar din Italia este în atenție din cauza îngrijorărilor ce privesc...  click să citești tot articolul
17.08.2018
BVB
     * BET-FI, singurul indice care a închis ședința de tranzacționare în teritoriu negativ
     
     Rulajul înregistrat în ședința de tranzacționare de ieri a Bursei de Valori București (BVB) a fost de...  click să citești tot articolul
17.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, pe fondul redresării prețurilor metalelor.
     În acest conext, titlurile "BHP Billiton" Plc., cel mai mare grup minier din lume, s-au apreciat cu 1,2%, la...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Prognoza Meteo
Vezi harta temperaturilor
harta temperaturilor
     21.08.2018 
     Prognoza pentru România
     Vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar indicele de confort termic, temperatură-umezeală (ITU), va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități, local în Câmpia de Vest și pe suprafețe mici în Câmpia Română. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere și se va manifesta prin înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local în zona de deal și munte, pe arii restrânse în sud-sud-vest și cu totul izolat în rest. Punctiform se pot înregistra cantități de apă mai însemnate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade, iar cele minime între 13 și 23 de grade. Dimineața și noaptea, în depresiunile din estul Transilvaniei, vor fi condiții de ceață.
     Prognoza pentru București
     Vremea va fi în general frumoasă și călduroasă, iar indicele de confort termic, temperatură umezeală (ITU), se va apropia și posibil va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara, când vor crește șansele pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 33 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade.
      
Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 august 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9655
2.3742
3.0947
4.0809
0.1804
0.6226
0.2250
4.6434
5.1688
1.4366
3.6561
0.2431
0.4782
1.0782
0.0599
0.4419
0.6566
4.0320
0.2801
1.0162
0.5889
0.0577
0.3604
0.2130
2.6875
0.0394
0.1455
1.0977
0.6258
0.1232
154.7773
5.6228
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
09.07.2018
FOOTBALL AND MONEY
     Cristiano Ronaldo (33 years old) had several hits over the last few days, even though in the final tournament of the World Championship he failed to exceed expectations, as Portugal was eliminated in the round of eight.  click here to read the entire article
05.07.2018
     The world is intensely preparing for a water crisis, the most important resource for human life. The signs, on a continental and global level, that there is a water problem are increasingly clear.  click here to read the entire article
02.07.2018
     The Bursa Construcțiilor magazine, published by the BURSA press group, has taken the first step in the third decade of existence and has awarded, in this year's Gala, no fewer than 20 awards of excellence, to some of the most important associations in the sector, as well as to companies that have stood out through their activity.  click here to read the entire article
27.06.2018
A VOTE FOR AN UNFORGETTABLE SUMMER
     In the plenum joint meeting of the Chamber of Deputies and the Senate, which will be held today starting at 14:00, will be debated and put up for vote the vote of no-confidence against the government submitted by 152 members of the opposition.
     The document which incriminates the failures of the Dăncilă government has been read in the Parliament on Monday, June 25th.  click here to read the entire article
25.06.2018
     Even without the court ruling rendered in first instance by the High Court of Cassation and Justice in the lawsuit of the fictitious hiring at the Child Protection Department of Teleorman the focus on getting all the institutional levers under the - informal, but all the more important - authority of Liviu Dragnea. But, after his conviction on June 21, this trend will speed up. But only through this kind of concentration of power can the president of the Chamber of Deputies hope to change not only the balance of power - which is already favorable to him, even though nothing is final in politics -, but the legislation based on which he has been sentenced, so that he gets exonerated of any legal responsibility. Or, when the powers of the state are concentrated in the hands of one man, democracy, even though it may be only a façade, moves aside to be replaced by autocracy. And in Romania, the temptation of autocracy, hidden under the veil of illiberalism, is more powerful than it has ever been, after the fall of communism. Could this be just an accident owed to the meteoric apparition of Liviu Dragnea?  click here to read the entire article
19.06.2018
     The Romanian Constitution:
     Art. 80 - The role of the president
     (1) The Romanian president represents the Romanian government and is the guarantor of national independence, unity and territorial integrity.
     (2) The Romanian president must watch for the compliance with the Constitution and the good functioning of the public authorities. For that purpose, the president serves as a mediating entity between the powers of the state, as well as between the state and society.  click here to read the entire article
12.06.2018
     The reunion scheduled today between Donald Trump and Kim Jong-un is taking place in Singapore due to the relative neutrality and the security this city-state provides. Singapore is one of the few countries that still hosts a North-Korean embassy, and many of the deals of the Kim regime were conducted here, according to the foreign press.  click here to read the entire article
.