Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
INTERVIU CU DORU BOȘTINĂ, PARTENER LA "BOȘTINĂ & ASOCIAȚII"
BURSA 15.01.2013

EMILIA OLESCU
 
mărește imaginea
"Într-un procent covârșitor, societățile comerciale care au ajuns în insolvență au intrat în faliment".
       Piața de avocatură a rămas fragmentată, polarizată și relativ mică, ne-a spus avocatul Doru Boștină, partener la "Boștină & Asociații". Domnia sa ne-a precizat, într-un interviu, că, în 2012, litigiile au reprezentat cel mai profitabil departament al caselor de avocatură. "O altă arie de practică extrem de ocupată în anul care a trecut a fost domeniul fiscal (...). Și departamentul bancar-financiar a avut o evoluție interesantă, care a contribuit cu o cotă semnificativă la cifra de afaceri din 2012".
       Doru Boștină ne-a vorbit cu amabilitate despre modul în care evoluează domenii precum insolvența, energia sau fuziunile și achizițiile.

 
     Reporter: Cum a evoluat piața de avocatură în 2012, comparativ cu anul precedent?
     Doru Boștină: Piața avocaturii din țara noastră a urmărit îndeaproape evoluțiile generale ale economiei românești, în general, "imprevizibilitatea" fiind cuvântul care ar putea caracteriza cel mai bine cele întâmplate în anul 2012.
     De asemenea, cele trei schimbări de guvern și tentativa de suspendare a președintelui țării au făcut ca factorii decizionali să fie mult mai interesați de dezvoltările din zona politicului, economicul trecând pe plan secund, cu inerentele consecințe negative pentru proiectele care, fie se aflau în derulare, fie așteptau avizele necesare. De asemenea, rata de accesare a fondurilor europene - care ar fi putut constitui scânteia care să repornească motorul economiei româ-nești - a fost și în anul trecut, din păcate, cu mult sub țintele prognozate. În acest context, avocații de business din România au fost obligați să se adapteze rapid acestui climat incert și să găsească serviciile de asistență juridică menite să răspundă cel mai bine nevoilor clienților.
     Anul 2012 nu a adus schimbări majore în topurile de profil, aceleași case de avocatură mari, care realizea-ză anual cea mai mare parte a veniturilor din piață continuând să domine primele poziții.
     Reporter: Cum s-a modificat structura pieței de avocatură, în ultimul timp?
     Doru Boștină: Structura pieței de avocatură de business din țara noastră nu s-a modificat esențial, în ultimii ani, fiind dominată de case de avocatură autohtone. Pe piața românească sunt prezente, prin asociere cu unele cabinete locale, câteva firme de renume internațional care au deschis, în anii anteriori crizei economice, câteva "capete de pod", fapt care, însă, nu a fost de natură să crească semnificativ concurența și nu au periclitat pozițiile marilor case de avocatură locale. Astfel, piața românească de avocatură a rămas în continuare fragmentată, polarizată și relativ mică. Potrivit estimărilor, în 2012, valoarea întregii piețe a avocaturii românești a fost de aproape 12 ori mai mică decât cifra de afaceri a unei singure firme de avocatură americane, ocupanta primului loc în topul mondial al caselor de avocatură.
     De asemenea, nici anul trecut nu am asistat la fuziuni pe piața avocaturii din România, și aceasta în ciuda crizei economice din ultimii ani, care ar fi trebuit să forțeze casele de avocatură de dimensiuni medii sau mai mici să fuzioneze, pentru a putea gestiona mai bine resursele și pentru a exploata puținele oportunități oferite de piață. Se pare că orgoliile profesionale și incompatibilitățile de ordin personal constituie comandamente mult mai puternice decât cele de ordin rațional și economic. În privința caselor mari de avocatură autohtone, acestea au deja "masa critică" necesară pentru a accesa orice proiect ce poate apărea în economia românească, ele fiind - ca și în trecut - mult mai susceptibile de a face obiectul unor spin-off-uri.
     Reporter: Ce segment de piață a înregistrat cea mai mare activitate?
     Doru Boștină: La fel ca și în anul precedent, în 2012 litigiile au reprezentat cel mai profitabil departament al caselor de avocatură. Domeniul litigiilor a înflorit pe fondul crizei financiare și, întrucât contextul economic nu a suferit foarte multe schimbări față de anul 2012, reprezentanții caselor de avocatură se așteaptă ca și în acest an proiectele pe litigii, în principal cele privind recuperarea de creanțe și insolvența, să își mențină poziția de lider în rapoartele privind încasările înregistrate.
     Datorită faptului că în perioada de criză numărul de litigii crește în mod inevitabil, acest aspect aduce, pe cale de consecință, proiecte importante, ca număr, valoare și complexitate, în portofoliul societăților de avocatură.
     Pentru a sintetiza într-o frază evoluția în anul 2012, am putea spune că domeniul litigiilor a continuat să fie vârful de lance în evoluția principalilor jucători pe piața avocaturii, atât în ceea ce privește strategia abordată - extinzându-și echipele de Litigii -, cât și din perspectiva proiectelor derulate și a încasărilor aferente.
     O altă arie de practică extrem de ocupată în anul care a trecut a fost domeniul fiscal, în parte și datorită faptului că 2012 a adus o serie de modificări ale cadrului legal în materie fiscală, atât din punct de vedere al aplicabilității taxelor, impozitelor și contribuțiilor sociale, cât și din punct de vedere al procedurii de administrare a acestora.
     Și departamentul bancar-financiar a avut o evoluție interesantă, care a contribuit cu o cotă semnificativă la cifra de afaceri din 2012. Pe fundalul recentelor evoluții din piață, pare din ce în ce mai necesară identificarea ris-curilor și vulnerabilităților sistemului financiar în ansamblu, dar și pe componentele sale principale. Apariția și dezvoltarea unor disfunc-ționalități, precum evaluarea incorectă a riscurilor și ineficiența alocării capitalului pot afecta stabilitatea băncilor, iar aici consultanța juridică de specialitate devine esențială.
     Să nu uităm și celelalte domenii, precum cel al infrastructurii de mediu și cel care vizează proiectele pentru utilități publice.
     Reporter: Ați amintit de insolvență. Cum a evoluat acest segment, în ultimii ani?
     Doru Boștină: Începând cu 2008, în contextul primelor semne ale crizei economice, piața insolvenței a început să crească exponențial, trend care, cu excepția anului 2011, s-a menținut. Într-un procent covârșitor, societățile comerciale care au ajuns în insolvență au intrat în faliment - procedura generală sau procedura simplificată, după caz.
     Reorganizările reușite au deținut în continuare o pondere redusă în totalul dosarelor de insolvență finalizate, în jur de 5% - deși se constată o creștere semnificativă față de situația reorganizărilor finalizate cu succes în anii trecuți, când procentul era de doar 2%.
     Totuși, din ce în ce mai mulți manageri nu mai văd insolvența ca pe un stigmat, ci ca pe o unealtă la îndemână pentru restructurarea afacerilor și protejarea acelor componente viabile ale investiției. Astfel, putem spune că 2012 a fost anul insolvențelor voluntare - numărul cererilor de insolvență formulate de debitorii înșiși depășind, după unele estimări, numărul cererilor înaintate de creditori.
     În egală măsură, lichidările voluntare au intrat într-o curbă ascendentă, în principal asociații societăților comerciale mici și mijlocii încercând să se protejeze, astfel, în fața măsurilor fiscale incoerente și a mediului de afaceri instabil.
     Reporter: Ce evoluție a avut segmentul executărilor silite?
     Doru Boștină: Acest domeniu a explodat pur și simplu, în 2012, când am gestionat, literalmente, mii de dosare de executare silită venite din partea băncilor, a societăților de leasing, a marilor companii de telefonie și a altor companii ai căror clienți sau parteneri de afaceri nu au mai putut să-și plătească ratele, facturile sau alte obligații contractuale. În plus, organele de administrare fiscală au trecut masiv la executări silite. Mai mult ca oricând, acestea au uzitat de măsura executării silite prin poprirea terților, care, de cele mai multe ori, au fost transformați în debitori bugetari. Astfel, cu toate că încasarea creanțelor la bugetul statului prin măsuri coercitive reprezintă o excepție de la regulă, am asistat, în ultimii ani, la o creștere semnificativă a încasărilor la bugetul consolidat, prin măsuri de executare silită.
     Reporter: Considerați că piața energiei regenerabile va continua să fie un pilon important în avocatură?
     Doru Boștină: Cel mai probabil da, încă un timp. Dar mă tem ca nu cumva energia regenerabilă să creas-că mult mai rapid decât capacitățile de transport a energiei, pentru că acest bottle-neck va fi greu de eliminat, având în vedere costurile foarte mari ale investițiilor solicitate, greu de finanțat în actualul context economic.
     Modificările legislative de la finele anului 2011 au consolidat interesul investitorilor, în special pentru sectorul energiei eoliene, care a înregistrat o creștere spectaculoasă în cursul ultimului an. Dacă în septembrie 2011, România avea 623 MW instalați, în septembrie 2012 capacitatea crescuse deja la 1.440 MW. Implicarea României pe piața energiei electrice, în contextul unei economii globalizate, poate fi calificată ca fiind una cu adevărat importantă, datorită poziției sale geostrategice, însă pentru a-și consolida rolul de jucător activ pe plan european, țara noastră are nevoie ca investițiile să fie încurajate de un sistem legislativ, politic și bancar stabil.
     Reporter: Cum caracterizați piața de M&A?
     Doru Boștină: ..."Stagnantă"...dar acesta este un eufemism, în condițiile în care, în afara câtorva tranzacții din domeniul energiei verzi, domeniul "agro" și câteva tranzacții punctuale, în 2012 nu s-a petrecut nimic care ar fi prins prima pagină a ziarelor economice în urmă cu câțiva ani. Sectorul imobiliar este blocat de mai mulți ani, băncile sunt extrem de reținute în a finanța proiecte noi, apetitul de risc al investitorilor instituționali a dispărut, nimeni nu se mai aventurează pe piețele emergente, influxul de capital străin a scăzut la nivelul de dinainte de aderarea la UE, fiecare din acești factori poate explica - în parte și împreună - cauzele pentru care sectorul de M&A nu a performat în 2012. Efectele, desigur, le-am resimțit din plin și noi, avocații de business. Din păcate, nu cred că 2013 va fi cu mult mai diferit de 2012.
     Reporter: Care sunt perspectivele generale ale pieței de avocatură?
     Doru Boștină: În 2013, ne așteptăm ca litigiile să continue să asigure cea mai mare parte a veniturilor casei noastre de avocatură, însă mizăm pe domenii precum "bancar", "fis-cal", "energie" (mai ales energia verde și noul val al parcurilor fotovoltaice) și concurență. De asemenea, în funcție de climatul economic general, ne putem aștepta și la revigorarea sectorului de fuziuni și achiziții (M&A). Fondurile europene, în ciuda eșecului înregistrat în anul 2012, când rata de accesare a fost mult sub așteptări, sunt considerate de mulți analiști drept singura resursă sigură pentru a putea reporni motoarele economiei românești.
     Schimbările prin care a trecut economia românească în ultimul deceniu au dus la creșterea complexității proiectelor și spețelor.
     Reporter: Care a fost strategia abordată de societatea "Boștină & Asociații"?
     Doru Boștină: Găsirea punctului de echilibru între servicii avocațiale de top și onorarii competitive a fost, în 2012, principiul în jurul căruia au pivotat eforturile noastre care au urmărit optimizarea funcționării de ansamblu a societății.
     Actuala criză economică a făcut ca toa-te companiile, indiferent de mărimea lor, să fie extrem de atente la raportul dintre calitatea serviciilor de asistență juridică și onorarii.
     După ce, în 2011, am introdus o nouă schemă de organizare a echipelor de avocați și de gestionare a raporturilor cu clienții și partenerii noștri, am căutat să întărim acele mecanisme care să ne permită să avem o imagine mai clară asupra provocărilor de natură juridică și/sau fiscală ale afacerilor lor, pentru a oferi soluții personalizate. Vom face mereu tot ce este posibil să gestionăm mai eficient resursele umane și logistice de care dis-punem, cu beneficii directe pentru clienții și partenerii noștri de afaceri.
     Reporter: Ce trend au avut onorariile avocaților?
     Doru Boștină: Piața forței de muncă din avocatura de business a fost favorabilă angajatorilor și în 2012, aceștia putând să atragă în echipele lor avocați cu experiență la aceleași onorarii la care, cu patru ani în urmă, abia reușeau să atragă avocați abia intrați în profesie. În același timp, anii de criză economică și numărul din ce în ce mai mic de proiecte de amploare au scăzut presiunea întăririi echipelor cu avocați stagiari, cei mai afectați de noile realități de pe piața muncii. Chiar dacă pretențiile materiale ale tinerilor absolvenți de drept care intră acum pe piața avocaturii au scăzut sensibil, acestora le-a fost din ce în ce mai greu să-și găsească un loc în echipele caselor de avocatură specializate strict în domeniul comercial.
     Considerăm că onorariile avocaților nu vor suferi schimbări semnificative în anul 2013, piața favorizându-i pe avocații cu experiență certă și dovedită în detrimentul celor aflați la început de carieră, fie că este vorba de tineri absolvenți, avocați stagiari sau abia intrați în barou. Noi vom urmări îndeaproape evoluția tinerilor absolvenți, fiind dispuși să investim în cei care arată un potențial excepțional și care au perspectiva de a deveni avocați de succes în viitor.
     Reporter: Care sunt problemele frecvente cu care va confruntați?
     Doru Boștină: Se știe că stabilitatea legislativă este unul din factorii esențiali pentru un mediu de afaceri prietenos, propice planificării pe termen lung și dezvoltării organice. Cum, tot așa, este de notorietate faptul că sistemul legislativ românesc este extem de volatil și imprevizibil, făcând ca asistența juridică de calitate să devină esențială în mecanismul conducerii afacerilor. În plus, una din cele mai dure lecții predate de actuala criză economică miilor de companii - indiferent de mărimea lor - a fost că diferența între eșec și succes este făcută de calitatea asistenței juridice pe care o ai la dispozitie.
     Reporter: Ce planuri aveți pentru 2013?
     Doru Boștină: În acest an, ne vom concentra pe omogenizarea echipei, creșterea calității actului profesional și reducerea timpului de reacție la solicitările clienților, conștienți fiind că, pe timp de criză, soluțiile rapide la problemele de natură juridică și legislativă reprezintă cheia succesului pentru clienții și partenerii noștri.
     În privința extinderii teritoriale, la aproape nouă ani de la deschiderea primei sucursale în teritoriu, am atins masa critică ce ne permite să replicăm această operațiune - rapid și cu costuri relativ mici - oriunde în țară, urmărind cu atenție atât potențialul de dezvoltare a zonei, cât și performanțele avocaților locali. Cum nu am ezitat să deschidem un birou sau altul, în funcție de rezultate, nu vom ezita să închidem acele sucursale care nu performează sau nu răspund cerințelor locale de dezvoltare.
     O să înfruntăm anul dificil 2013 cu trei avantaje strategice, care, coroborate, pot face diferența pentru partenerii noștri: suntem o casă de avocatură de business "full service", ceea ce ne permite să abordăm de o manieră integrată problemele juridice ale companiilor; suntem singura casă de avocatură din România care are sucursale în provincie, iar cele 20 de birouri teritoriale oferă, practic, aceeași expertiză juridică de top în orice colț al țării ca în București; resursele umane și logistice ne permit să ges-tionăm un număr enorm de dosare și spețe, indiferent de distribuția lor în țară.
     Reporter: În ce mod au evoluat rezultatele financiare ale casei de avocatură pe care o reprezentați și ce estimări aveți pentru 2013?
     Doru Boștină: Suntem "în grafic" cu încasările și pot spune că sunt mulțumit de ce am reușit să realizăm până în acest moment. Este prematur să dis-cutăm de cifra de afaceri din 2012, însă am remarcat că noi avem o evoluție ciclică: 3-4 ani de creștere organică sunt urmați de un salt considerabil. Am avut un an excepțional în 2007 și am avut un an excepțional în 2011, când am înregistrat o cifră de afaceri-record de 33,47 milioane de euro.
     Reporter: Câți angajați are compania?
     Doru Boștină: În acest moment avem peste 130 de avocați și consultanți și peste 150 de angajați în departamentele suport - financiar, HR, IT, PR și administrativ. Pentru anul 2013 ne propunem să păstrăm, în linii mari, același număr de avocați și consultanți. În luna octombrie, avocații asociați seniori Andrei Șărban, Andrei Vasilescu și Emilia Toader au fost promovați ca avocați parteneri și vom continua și în următorii ani să promovăm la statutul de parteneri și alți avocați colaboratori care își vor fi adus contribuția la creșterea calității actului avocațial în cadrul societății, sporind reputația de care ne bucurăm în piața avocaturii de business.
     Reporter: Mulțumesc! 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
Piaţa de Capital
     Indicii bursieri europeni au închis ședinta de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au închis în teritoriu pozitiv, lichiditatea totală fiind de 73,31 milioane de lei (15,7 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, SUA, au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 43,4 milioane lei (9,34 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul a coborât cu 2,26 bani în fața monedei naționale
     * Francul s-a apreciat la 4,1351 lei
      Banca Națională a României (BNR) a anunțat, astăzi, un curs de referință de 4,6559 lei pentru moneda europeană, în apreciere cu 0,40 bani, comparativ cu ședința anterioară, când euro a fost cotat la 4,6519 lei.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
19.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Piețele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce administrația americană a decis să impună taxe vamale de 10% pe importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari.  click să citești tot articolul
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8801
2.3806
3.0614
4.1351
0.1822
0.6242
0.2206
4.6559
5.2123
1.4386
3.5050
0.2364
0.4852
1.0851
0.0595
0.4496
0.6306
3.9517
0.2773
0.9692
0.5774
0.0547
0.3541
0.2093
2.6455
0.0394
0.1409
1.0759
0.6269
0.1220
153.4508
5.5550
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.