Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
NICOLETA RAMONA DINU, SENATOR USR
BURSA 21.03.2018

A consemnat ANCUȚA STANCIU
 
mărește imaginea
     * "Motivația Consiliului Legislativ este corespunzătoare unui aviz negativ, dar acesta a fost dat ca favorabil!"
     * "Exploatările din Marea Neagră vor afecta patrimoniul natural și construit, precum și potențialul turistic al zonei litoralului Mării Negre"
     * (Interviu cu doamna Nicoleta Ramona Dinu, senator USR)
         Proiectul de lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inițiat de guvernul Mihai Tudose, a trecut de Senat și se află, în prezent, la Camera Deputaților.
       La finalul anului trecut, Consiliul Legislativ a dat un aviz pozitiv la acest proiect de lege, avertizând, însă, că operațiunea de tranzitare cu rețeaua de conducte a unui perimetru petrolier offshore al unui titular de acord petrolier, cu scopul transportării zăcămintelor de petrol, implică riscuri de producere a unor accidente grave de poluare și nu numai, cu efecte asupra populației, mediului și a securității furnizării de energie.
       Nicoleta Ramona Dinu, senator USR, care a depus zece amendamente la acest proiect, ne-a acordat un interviu în care își expune punctul de vedere cu privire la actul normativ.

 
      Reporter: Considerați că demararea exploatărilor din Marea Neagră este un proces benefic pentru statul român?
     Nicoleta Ramona Dinu: Exploatările petroliere care s-au desfășurat de-a lungul timpului în țara noastră au adus beneficii statului român doar în măsura în care acestea s-au efectuat în condiții reciproc avantajoase pentru părțile implicate.
     Rolul nostru este să ne asigurăm că lucrurile care se vor întâmpla de aici înainte nu vor pune sub semnul întrebării beneficiile statului român sau beneficiile comunităților locale din jurul exploatărilor.
     Putem vedea exemple în ultimii ani, când facilitățile acordate titularilor de acorduri petroliere, precum și altor operatori economici care activează în acest domeniu au creat o mare discrepanță între beneficiile obținute de aceștia și beneficiile obținute de statul român (exemple: privatizarea Petrom, privatizarea Rompetrol).
     În cazul de față, trebuie să avem în vedere faptul că, prin acest proiect inițiat de Guvernul României, se instituie numeroase derogări de la acte normative din domenii diferite. Ori acest lucru va crea un cadru legal special și extrem de favorabil pentru titularii de acorduri petroliere în ceea ce privește implementarea operațiunilor petroliere offshore.
     Argumentele invocate în expunerea de motive, precum interesul public major, importanța strategică, securitatea energetică, creșterea economică și prosperitatea cetățenilor, încurajarea energiilor curate, asigurarea cadrului de reglementare coerent și adecvat, nu au în momentul de față decât valoarea unui pretext.
     De aceea, am acordat o atenție deosebită acestui proiect de lege pe parcursul derulării procedurii legislative în Senat. În acest sens, pe parcursul analizei și dezbaterilor din cadrul comisiilor permanente din care fac parte, am depus mai multe amendamente.
     Reporter: Care vor fi, în opinia dumeavoastră, implicațiile demarării exploatărilor de gaze din Marea Neagră asupra turismului și protecției mediului din zona litoralului?
     Nicoleta Ramona Dinu: Operațiunile petroliere, precum și lucrările aferente care ar urma să se execute atât offshore, cât și pe uscat vor afecta patrimoniul natural și construit, precum și potențialul turistic al zonei litoralului Mării Negre.
     În legătură cu aceasta am depus amendamente care vizează următoarele aspecte:
     - Lucrările, până la terminalele de coastă, cu excepția celor de pe uscat, se realizează fără elaborarea, avizarea și aprobarea, în prealabil, a oricăror documentații de amenajare a teritoriului.
     Amendamentul a fost RESPINS.
     - După elaborarea și aprobarea Planului de amenajare a spațiului maritim, toate lucrările prevăzute la art.2 lit.b-d se vor realiza în conformitate cu prevederile respectivului plan. Amendamentul a fost, de asemenea, RESPINS.
     - A fost ADMIS amendamentul prin care am prevăzut că persoanele și organele administrației publice centrale și locale, precum și unitățile teritoriale ale acestora, titulare de drepturi reale, altele decât dreptul de proprietate asupra imobilelor, nemulțumite de cuantumul compensațiilor și/sau despăgubirilor stabilite, se pot adresa instanțelor judecătorești competente.
     - Propunere de eliminare Art. 15 (2): "Prin derogare de la prevederile art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările și completările ulterioare, lucrările pot începe și/sau se pot realiza pe tot parcursul anului". (RESPINS)
     - Propunere de eliminare Art.16 (2): "Prin derogare de la prevederile art. 68 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 280/2003, sunt exceptate de la avizarea de către Comitetul Național al Zonei Costiere studiile de impact pentru activitățile cu impact semnificativ aferente lucrărilor/lucrărilor la sonde." (RESPINS)
     Reporter: Cum comentați faptul că locuitorii și proprietarii de terenuri și pensiuni din zona Tuzla și Costinești (unde este proiectat kilometrul zero al conductelor ce vor aduce gazele exploatate din Marea Neagră) se tem de pericolul unei explozii?
     Nicoleta Ramona Dinu: Sigur că înțeleg teama oamenilor din zonă. Vorbim totuși despre executarea unor lucrări cu un anumit grad de risc, iar accidentele se pot întâmpla, chiar în ciuda unor măsuri de securitate sporite.
     Este important ca acest domeniu să fie reglementat foarte clar și foarte strict, inclusiv în privința riscurilor. Plecând de la nivelul Guvernului, unde sunt analizate interesele și beneficiile României, până la nivelul comunităților locale, acolo unde proiecte de acest gen afectează viața oamenilor, afectează afaceri și au potențialul de a crea un anumit climat de nesiguranță.
     Reporter: Cum comentați faptul că proiectul de lege privind unele măsuri pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere a trecut de Senat, având avizul pozitiv al Consiliului Legislativ, în condițiile în care Consiliul Legislativ a avertizat că operațiunea de tranzitare cu rețeaua de conducte a unui perimetru petrolier offshore al unui titular de acord petrolier implică riscuri de producere a unor accidente grave de poluare și nu numai, cu efecte asupra populației, mediului și a securității furnizării de energie?
     Nicoleta Ramona Dinu: Observațiile și propunerile Consiliului Legislativ cuprinse în avizul referitor la proiectul de Lege în cauză sunt pertinente și foarte bine motivate.
     Din cuprinsul avizului reiese faptul că mai multe reglementări prevăzute în proiectul de lege supus examinării contravin prevederilor Constituționale, reglementărilor Uniunii Europene, tratatelor la care România este parte și sunt în discordanță cu legile-cadru în domeniu, fiind de natură să afecteze stabilitatea legislației și să provoace diferențe de tratament și favorizări ale unor entități. Din acest motiv se constată că avizul Consiliului Legislativ a fost dat cu încălcarea prevederilor art.46(3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ, în sensul că avizul ar fi trebuit să fie negativ. Altfel spus, motivația Consiliul Legislativ este corespunzătoare unui aviz negativ, dar acesta a fost dat ca favorabil!
     În acest context, observația cu privire la riscurile implicate de tranzitarea cu rețeaua de conducte a unui perimetru petrolier offshore al unui titular de acord petrolier este de natură doar de a atrage atenția asupra acestui aspect și nu constituie un temei pentru o avizare negativă.
     În concluzie, dacă sunt luate în considerare doar observațiile și propunerile cuprinse în Avizul Consiliului Legislativ, acest proiect de act normativ nu trebuie adoptat.
     Reporter: Care este opinia dumneavoastră cu privire la prevederile acestui proiect de lege care stipulează că titularii care desfășoară operațiunile de exploatare beneficiază de drept de trecere subteran, de suprafață sau aerian, pe durata operațiunilor?
     Nicoleta Ramona Dinu: Dreptul de trecere, în cazul de față, reprezintă o servitute legală, care în viziunea inițiatorului acestui act normativ ar avea o legătură intrinsecă cu elementul pe care îl pune în valoare și anume interesul public.
     În prezent, această categorie de servituți are ca fundament legal Constituția României, Dreptul civil, precum și anumite legi speciale care prevăd limite legale ale dreptului de proprietate instituite în interesul desfășurării unor activități economice. Printre acestea se numără și următoarele: Legea minelor nr. 85/2003, Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, Legea petrolului nr. 238/2004.  
     În conformitate cu prevederile acestor acte normative, exercitarea dreptului de servitute legală se face contra plății unei rente anuale, respectiv cu acordarea despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate prin exercitarea acestui drept.
     Principiul în baza căruia se determină terenurile care urmează a fi afectate, în ceea ce privește suprafețele și proprietarii, este principiul minimei ingerințe, a celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.
     Reporter: Există, în acest moment, la Camera Deputaților, proiectul de lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore. La art. 18 se prevede că "titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază, pe toată perioada derulării acestora, de nivelul de redevență, cotele procentuale de redevență petrolieră, pragurile de producție brută aferentă acestor cote și de reglementările fiscale existente de la data intrării în vigoare a prezentei legi".
     Tot în acest proiect de lege, este eliminată impozitarea veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale pentru operatorii offshore.
     Mai mult, în proiectul de lege se mai spune că, în situația în care titularii acordurilor petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligați să plătească orice sume percepute de autoritățile publice în plus față de sumele care ar fi fost datorate în conformitate cu prezenta lege, aceștia vor fi îndreptățiți la un credit fiscal integral calculat anual pentru sumele suplimentare achitate.
     Reporter: Care este opinia dumneavoastră cu privire la aceste prevederi? Sunt acestea avantajoase/dezavantajoase pentru statul român? Cât estimați că ar câștiga statul român din exploatările din Marea Neagră?
     Nicoleta Ramona Dinu: Nu sunt de acord cu aceste prevederi. Ele sunt de natură să afecteze interesele statului român. Consider că în cazul derulării unor contracte/acorduri pe o perioadă îndelungată de timp, este posibil ca executarea acestora să devină excesiv de oneroasă pentru una dintre părți din cauza unor schimbări cu caracter excepțional a împrejurărilor, fapt ce ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligației. Soluția legislativă adoptată în acest sens de Codul Civil fiind adaptarea contractului, ca o expresie a teoriei impreviziunii, în conformitate cu art. 1271 Cod Civil.
     Din acest motiv, în cadrul dezbaterilor din Comisie am depus un amendament la art.18 alin.(1), care prevede ca "în cazul în care executarea acordului petrolier în aceste condiții va deveni mai oneroasă pentru una dintre părți, sunt aplicabile prevederile art. 1271 Cod Civil" .
     Reporter: Vă mulțumesc! 

     * 1) Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
     Art. 3. -
     (1) Proiectele de legi și propunerile legislative se supun dezbaterii Parlamentului cu avizul Consiliului Legislativ.
     (2) Avizul va fi dat înăuntrul termenului stabilit de Biroul permanent sau de comisia permanentă a Camerei Parlamentului care l-a solicitat. Dacă avizul nu este dat în termenul stabilit, aceasta nu împiedică desfășurarea procedurii legislative.
     (3) Avizul este consultativ și are ca obiect:
     a) concordanța reglementării propuse cu Constituția, cu legile-cadru în domeniu, cu reglementările Uniunii Europene și cu actele internaționale la care România este parte, iar în cazul proiectelor de lege și a propunerilor legislative, natura legii și care este prima Cameră ce urmează a fi sesizată;
     b) asigurarea corectitudinii și clarității exprimării juridice, înlăturarea contradicțiilor sau necorelărilor din cuprinsul proiectului de act normativ, asigurarea caracterului complet al prevederilor sale, respectarea normelor de tehnică legislativă, precum și a limbajului normativ;
     c) prezentarea implicațiilor noii reglementări asupra legislației în vigoare, prin identificarea dispozițiilor legale care, având același obiect de reglementare, urmează să fie abrogate, modificate sau unificate, precum și prin evitarea reglementării unor aspecte identice în acte normative diferite.
     Art.15
     (1) Avizul Consiliului Legislativ se transmite în scris, sub semnătura președintelui.
     (2) Avizele favorabile neînsoțite de obiecții sau propuneri nu vor fi motivate. În celelalte cazuri, avizul va cuprinde motivarea completă a fiecărei obiecții sau propuneri și va fi însoțit, după caz, de studiile, documentele și informațiile pe care se sprijină, inclusiv de cele cu caracter istoric sau de drept comparat.
     (3) Avizul nu poate cuprinde considerații cu caracter politic.
     (4) Inițiatorii sau autoritatea care a solicitat avizul pot cere Consiliului Legislativ lămuriri suplimentare sau îl pot invita pe președintele acestuia ori pe reprezentantul său la dezbaterea propunerilor legislative sau a proiectelor avizate.
     * 2) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ din 26.02.1996
     Art. 3. -
     Organizarea și structura Consiliului Legislativ trebuie să asigure realizarea competenței acestuia, prevăzută în art. 2 din Legea nr. 73/1993, republicată.
     Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin legea sa de organizare și funcționare, Consiliul Legislativ va urmări, în principal, următoarele obiective:
     1. În activitatea de avizare a proiectelor de acte normative sau a amendamentelor, analizează reglementările propuse atât din punct de vedere al legalității soluțiilor preconizate și al tehnicii legislative, cât și al încadrării lor în contextul sistemului legislativ, al conexiunilor, al incidențelor cu alte acte normative, al tuturor implicațiilor acestora. De asemenea, examinează concordanța normelor propuse cu reglementările Uniunii Europene, pentru a se asigura armonizarea legislației României cu acestea.
     Art. 46. -
     În situația în care, în urma examinării proiectului de lege sau a propunerii legislative, se constată că acesta este corespunzător sub toate aspectele prevăzute la art. 3 pct. 1, avizul este favorabil.
     În cazul în care, ulterior examinării proiectului de lege sau a propunerii legislative, se constată că, în mod global, reglementarea propusă corespunde exigențelor urmărite prin art. 3 pct. 1, dar sunt necesare unele completări, modificări ori reformulări, avizul este favorabil și va cuprinde observațiile și propunerile corespunzătoare definitivării corecte a proiectului.
     În situația în care proiectul de lege sau propunerea legislativă contravine prevederilor sau principiilor constituționale, ordinii statului de drept ori tratatelor la care România este parte sau este în discordanță cu sistemul nostru legislativ, avizul va fi negativ, motivându-se în mod corespunzător.
     Avizul va fi, de asemenea, negativ și în situația în care prin proiect se instituie norme incompatibile cu reglementările Uniunii Europene.

 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
24.09.2018
     * BET-BK, singurul indice în scădere
     Opt dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ultima zi de tranzacționare a săptămânii în creștere, singurul coș de acțiuni care a...  click să citești tot articolul
24.09.2018
     Piețele din Europa au încheiat săptămâna trecută în ton optimist, investitorii fiind atenți la datele pozitive privind economia SUA (producția industrială și activitatea din sectorul privat)....  click să citești tot articolul
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8801
2.3806
3.0614
4.1351
0.1822
0.6242
0.2206
4.6559
5.2123
1.4386
3.5050
0.2364
0.4852
1.0851
0.0595
0.4496
0.6306
3.9517
0.2773
0.9692
0.5774
0.0547
0.3541
0.2093
2.6455
0.0394
0.1409
1.0759
0.6269
0.1220
153.4508
5.5550
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.