BURSA 16.05.2018

EMILIA OLESCU
 
mărește imaginea
       Prin programul de construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii, au fost realizate și predate autorităților administrației publice locale un număr de 33.770 locuințe, ne-au spus, într-un interviu, reprezentanții Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL).

 
     * (Interviu cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Locuințe)
     
     Reporter: Câte apartamente ANL pentru tineri sunt date în chirie, la nivel de țară?
     ANL: Prin programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, au fost realizate și predate autorităților administrației publice locale un număr de 33.770 locuințe. Dintre acestea, un număr de 3.661 locuințe au fost vândute beneficiarilor, iar diferența de 30.109 locuințe a rămas în administrarea autorităților administrației publice locale în vederea exploatării în regim de închiriere.
     Reporter: Câte astfel de apartamente sunt scoase la vânzare și câte apartamente ANL date în chirie tinerilor urmează să fie scoase la vânzare?
     ANL: Autoritățile administrației publice locale din unitățile adminis-trativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele pentru tineri efectuează operațiunile de publicitate imobiliară și, astfel, din informațiile furnizate agenției de către aceste autorități, din cele 33.770 unități locative finalizate, sunt raportate ca fiind întocmite documentațiile cadastrale pentru un număr de 16.698 unități locative, inclusiv pentru cele vândute deja. În momentul actual, pot fi vândute beneficiarilor 12.229 locuințe, dispuse pe localități.
     Reporter: Câte dintre acestea sunt în București și câte în alte județe din țară (unde)?
     ANL: Din cele 12.229 locuințe ce pot fi vândute beneficiarilor, 940 sunt situate în București, (76 în sectorul 2, 253 în sectorul 3 și 611 în sectorul 6), iar 11.289 sunt situate în alte județe din țară, lista acestora putând fi consultată pe site-ul ANL.
     Reporter: Câte apartamente au fost vândute până acum?
     ANL: Până la acest moment, au fost vândute beneficiarilor 3.661 de unități locative.
     Reporter: Câte dintre acestea au fost vândute prin credit și câte cu bani cash?
     ANL: Autoritățile administrației publice locale au raportat agenției următoarele date: 237 unități locative vândute prin credit ipotecar, 777 unități locative vândute prin Programul Prima Casă, 1.633 unități locative vândute prin rate lunare direct de la autorități, 747 unități locative vândute direct prin surse proprii ale beneficiarilor, 61 unități locative vandute prin credite bancare fără a se indica programul, 206 unități locative vândute pentru care nu a fost comunicată sursa de finanțare.
     Reporter: Care este prețul de achiziție pe metrul pătrat?
     ANL: Prin Ordinul MDRAPFE nr. 3776 din 25_GoBack iulie 2017, a fost stabilită o valoare de înlocuire de 1.600,20 lei pe metru pătrat inclusiv TVA. (Valoarea de înlocuire se stabilește anual și reprezintă baza de calcul a valorii de vânzare a locuințelor construite de ANL prin programul "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii").
     Reporter: Ce condiții (criterii) trebuie să îndeplinească tinerii pentru a cumpăra un apartament construit de ANL?
     ANL: Prima condiție și cea mai importantă este ca tinerii să fie chiriași ai apartamentelor ANL prin programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii. După expirarea unei perioade de închiriere de minimum un an, se pot adresa cu o cerere de cumpărare autorităților administrației publice locale unde să indice și modalitatea de achiziționare, care poa-te fi:
      - prin achitarea de rate lunare către autoritățile publice locale,
     - prin contractarea de credite ipotecare,
     - prin Programul Prima Casă,
      - prin achitarea integrală a prețului final din surse proprii.
     Reporter: Ce documente trebuie să depună un tânăr care stă în chirie într-o locuință ANL ca să o poată achiziționa?
     ANL: Documentele necesare sunt următoarele:
     - cererea de achiziționare a locuinței, înregistrată la Primărie;
     - acte de stare civilă;
     - adeverință cu salariul mediu lunar brut realizat de titularul contractului de închiriere și de către membrii familiei acestuia;
     - declarație pe propria răspundere a titularului și a soțului/soției acestuia privitor la faptul că nu dețin în proprietate o locuință, inclusiv casă de vacanță;
     - cererea de finanțare aprobată de instituția financiară care poate acorda un credit pentru cumpărarea locuinței.
     Etapele ulterioare depunerii documentației sunt:
     - în cazul cumpărării în rate lunare egale sau din surse proprii:
     încheierea contractului de vânzare-cumpărare între primărie și solicitant.
     - în cazul cumpărării prin credit ipotecar sau prin Programul Prima Casă:
     încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare între primărie și solicitant;
     - înaintarea documentației către instituția de credit pentru obținerea finanțării necesare cumpărării apartamentului;
     - semnarea contractului de vânzare cumpărare între Primărie și solicitant.
     Reporter: Cât timp durează procedura de achiziționare a unui astfel de apartament?
     ANL: Agenția nu este implicată în mod direct în procesul de vânzare, dar, din informațiile furnizate de către beneficiari și autorități, în funcție de modalitatea de achiziționare dorită de către beneficiari, timpul de achiziționare a unei locuințe ANL poate varia între câteva zile - două săptămâni, pentru cei care achiziționează direct prin rate lunare de la autorități sau prin surse proprii, și între câteva săptămâni - câteva luni, pentru cei care achiziționează locuințele prin contractare de credite ipotecare sau Programul Prima Casă.
     Reporter: Cu ce bănci lucrează ANL?
     ANL: ANL a încheiat convenții pentru vânzarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, cu următoarele societăți bancare: Raiffeisen Banca pentru Locuințe, BCR Banca pentru Locuințe, Marfin Bank, CEC Bank, Bank Leumi România S.A, Intesa Sanpaolo Bank și Piraeus Bank. Precizăm că această listă nu restricționează accesul tinerilor chiriași la creditare, obligându-i să se adreseze doar băncilor menționate anterior. Persoanele interesate pot contracta credite pentru achiziționarea locuințelor ANL pe care le ocupă în calitate de chiriași și de la altă bancă interesată să acorde credite în acest scop (de exemplu, Alpha Bank, Bancopst, Credit Agricole).
     Reporter: În prezent, se află în construcție vreo locuință ANL dedicată tinerilor?
     ANL: La această dată sunt contractate lucrările pentru 1.388 unități locative distribuite la nivelul întregii țări.
     Reporter: Câte apartamente/case au fost date prin credit ipotecar (încă de la început, nu cele închiriate) și la ce prețuri?
     ANL: Până în prezent, au fost predate beneficiarilor 3.645 de locuințe cu credit ipotecar. Dintre acestea, 2.130 sunt apartamente, iar 1.515 sunt case. Prețurile maxime de vânzare pe metru pătrat, de suprafața construită desfășurată, pentru locuințele contractate, a fost de aproximativ 550 Euro, inclusiv TVA, pentru locuințele individuale și de aproximativ 600 Euro, inclusiv TVA, pentru locuințele colective.
     Reporter: Acum, mai pot fi depuse cereri, unde și pentru ce tipuri de apartamente?
     ANL: Pentru a putea depune o cerere în vederea contractării unei locuințe prin credit ipotecar, cei interesați trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani și să figureze în baza de date ANL.
     Agenția stabilește și face cunoscute detaliile legate de desfășurarea procedurii de contractare (perioada de înscriere, locul de primire a cererilor efective privind contractarea locuințelor dintr-un amplasament nou, persoanele și datele de contact etc.) pentru fiecare amplasament în parte. De aceea, după înscrierea în baza de date, solicitanții se vor informa periodic asupra amplasamentelor promovate, la sediul Agenției Naționale pentru Locuințe. Persoanele interesate de un amplasament se vor prezenta în vederea înscrierii la locația și în perioada anunțate de ANL.
     Reporter: Ce criterii trebuie să îndeplinească solicitanții ca să devină beneficiari?
     ANL: Pentru a deveni beneficiari, solicitanții de locuințe cu credit ipotecar trebuie să fie persoane angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, iar prin veniturile pe care le obțin (la nivel de familie) să poată garanta rambursarea creditului. La stabilirea bugetului în cadrul întocmirii dosarului de solvabilitate se iau în calcul veniturile solicitantului, ale soțului/soției (unde este cazul) sau veniturile obținute de alți membri ai familiei care pot participa la plata creditului. Membrii familiei pot fi numai rudele de gradul I.
     În cazul în care cererea este mai mare decât oferta, se aplică un set de criterii de ierarhizare, afișat pe site-ul ANL.
     Reporter: Mulțumesc! 

     *  Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii
     Programul de construcții locuințe pentru tineri, des-tinate închirierii se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă. Tinerii care satisfac condițiile legale de acces la aceste locuințe și care nu au primit o locuință până la împlinirea vârstei de 35 de ani pot primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste, conform listei de priorități și în limita numărului de unități locative disponibile.
     *  Programul de construcții locuințe prin credit ipotecar
     Programul de construcții locuințe prin credit ipotecar se adresează tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani și care doresc să cumpere o locuință cu credit ipotecar, construită prin ANL.
     Conform prevederilor legale, autoritățile publice locale au obligația de a asigura, din fonduri proprii, viabilizarea terenurilor pe care se construiesc aces-te locuințe (rețelele de utilități, drumurile de acces, spațiile verzi, iluminatul public).
     După predarea locuințelor către beneficiari, autoritatea publică locală stabilește modul de exploatare a terenului (vânzare către beneficiarii locuințelor, concesionare etc.), conform prevederilor legale în vigoare.
     Pentru finanțarea construcției de locuințe cu credit ipotecar în cadrul noilor proiecte ANL au fost încheiate convenții cu următoarele societăți bancare: Piraeus Bank S.A., Raiffeisen Banca pentru Locuințe, BRD și CEC Bank.
     *  Programul pilot "Locuințe sociale pentru comunitățile de romi"
     Programul pilot "Locuințe sociale pentru comunitățile de romi" este derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Agenția Națională pentru Locuințe, conform HG nr. 1237/2008, cu modificările și completările ulterioare. Programul are ca obiective incluziunea socială a cetățenilor de etnie romă cu situație locativă precară și prevenirea discriminării pe criterii rasiale. Locuințele sociale pentru comunitățile de romi se construiesc prin ANL cu finanțare de la bugetul de stat. Lucrările de execuție au fost demarate la sfârșitul anului 2014. În cadrul acestui program, în perioada 2015 - 2017, au fost finalizate un număr 189 de unități locative în județele Arad (49 u.l.), Bihor (14 u.l.), Bistrița Năsăud (21 u.l.), Mehedinți (28 u.l.), Olt (28 u.l.) și Sibiu (28 u.l.), Brașov (21 u.l.).
      *  Programul "Construcția de locuințe de serviciu"
     Programul "Construcția de locuințe de serviciu" a fost introdus prin Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 din 28 septembrie 2016, iar beneficiarii sunt funcționarii publici și angajații din instituții publice centrale și locale care nu dețin sau nu au deținut, individual sau în comun, împreună cu soții lor, în proprietate o locuință în localitatea în care își des-fășoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepția cotelor-părți din locuințe dobândite prin moștenire.
     Locuințele de serviciu construite prin program nu pot fi vândute. Acestea se repartizează personalului propriu al instituțiilor care solicită realizarea aces-tora. De asemenea, instituțiile publice locale/centrale pot încheia protocoale de colaborare prin care stabilesc ca locuințele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituții.

 

Citește noutăți și tendințe din domeniu în Revista BURSA Construcțiilor
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
DUPĂ CE PREȚUL ENERGIEI A FOST, IERI, CU 46% MAI MARE DECÂT ACUM DOUĂ SĂPTĂMÂNI,
PENTRU DIMINUAREA TARIFULUI REGLEMENTAT DE TRANSPORT AL ELECTRICITĂȚII
Miscellanea
CAUZĂ CARITABILĂ:
     Sara Elena Gabriela Dragan, o fetiță în vârstă de 4 luni și jumătate, din localitatea Voluntari, județul Ilfov, a fost diagnosticată cu Renitoblastom Bilateral (cancer la ochi), o boală foarte gravă, care avansează destul de repede.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 12.61 milioane lei (2,70 milioane euro).  click să citești tot articolul
Internaţional
     Principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
BURSA Train
     Conform unui vestit sondaj de opinie al Times Magazine, vorbitul în public este cea mai mare frică cu care se confruntă oamenii. În clasamentul respectiv, însăși moartea ocupă abia locul 4, ca să ne facem o idee. De aceea mi se pare oportun să discutăm puțin despre modul în care putem avea o prestație oratorică decentă, ținând seama de niște lucruri simple, de bun-simț.  click să citești tot articolul
Internaţional
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
17.08.2018
BVB
     * BET-FI, singurul indice care a închis ședința de tranzacționare în teritoriu negativ
     
     Rulajul înregistrat în ședința de tranzacționare de ieri a Bursei de Valori București (BVB) a fost de...  click să citești tot articolul
17.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, pe fondul redresării prețurilor metalelor.
     În acest conext, titlurile "BHP Billiton" Plc., cel mai mare grup minier din lume, s-au apreciat cu 1,2%, la...  click să citești tot articolul
13.08.2018
BVB
     * Circa 30% din rulaj dat de acțiunile Fondul Proprietatea
     * Picaj de peste 5% pentru titlurile Alro, după publicarea rezultatelor financiare pentru primul semestru
     
     Piața principală a...  click să citești tot articolul
13.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut vineri, pe fondul temerilor legate de eventuala răspândire în afara granițelor a problemelor din Turcia, unde lira a scăzut masiv.  click să citești tot articolul
10.08.2018
BVB
     * Declin de 0,33% pentru BET
     
     Rulajul înregistrat în ședința de tranzacționare de ieri a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,8 milioane de lei (7,29 milioane de euro), în...  click să citești tot articolul
10.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa se mențin pe un curs mixt, în condițiile în care investitorii sunt atenți la tensiunile comerciale globale și la rezultatele anunțate de companii.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Prognoza Meteo
Vezi harta temperaturilor
harta temperaturilor
     17.08.2018 
     Prognoza pentru Romania
     În Maramureș, nordul Crișanei, precum și în zonele de munte și pe arii mai restrânse în Transilvania, Banat și Moldova, în special după-amiaza și seara, vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce vor putea lua și aspect de vijelie și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși pe spații mici 20...30 l/mp. În restul teritoriului manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi posibile doar izolat, dar vremea va fi călduroasă, local caniculară în Câmpia Română și Podișul Dobrogei, zone în care indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23...25 de grade pe litoral.
     Prognoza pentru Bucuresti
     Vremea va fi călduroasă, posibil caniculară după-amiază, când și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 20...21 de grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.
      
Curs Valutar

Curs valabil din data de 17 august 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9714
2.3811
3.1091
4.1043
0.1810
0.6244
0.2284
4.6569
5.1960
1.4370
3.6974
0.2463
0.4824
1.0804
0.0606
0.4447
0.6623
4.0889
0.2732
1.0468
0.5943
0.0583
0.3632
0.2138
2.6975
0.0395
0.1467
1.1132
0.6274
0.1230
154.7175
5.6740
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
09.07.2018
FOOTBALL AND MONEY
     Cristiano Ronaldo (33 years old) had several hits over the last few days, even though in the final tournament of the World Championship he failed to exceed expectations, as Portugal was eliminated in the round of eight.  click here to read the entire article
05.07.2018
     The world is intensely preparing for a water crisis, the most important resource for human life. The signs, on a continental and global level, that there is a water problem are increasingly clear.  click here to read the entire article
02.07.2018
     The Bursa Construcțiilor magazine, published by the BURSA press group, has taken the first step in the third decade of existence and has awarded, in this year's Gala, no fewer than 20 awards of excellence, to some of the most important associations in the sector, as well as to companies that have stood out through their activity.  click here to read the entire article
27.06.2018
A VOTE FOR AN UNFORGETTABLE SUMMER
     In the plenum joint meeting of the Chamber of Deputies and the Senate, which will be held today starting at 14:00, will be debated and put up for vote the vote of no-confidence against the government submitted by 152 members of the opposition.
     The document which incriminates the failures of the Dăncilă government has been read in the Parliament on Monday, June 25th.  click here to read the entire article
25.06.2018
     Even without the court ruling rendered in first instance by the High Court of Cassation and Justice in the lawsuit of the fictitious hiring at the Child Protection Department of Teleorman the focus on getting all the institutional levers under the - informal, but all the more important - authority of Liviu Dragnea. But, after his conviction on June 21, this trend will speed up. But only through this kind of concentration of power can the president of the Chamber of Deputies hope to change not only the balance of power - which is already favorable to him, even though nothing is final in politics -, but the legislation based on which he has been sentenced, so that he gets exonerated of any legal responsibility. Or, when the powers of the state are concentrated in the hands of one man, democracy, even though it may be only a façade, moves aside to be replaced by autocracy. And in Romania, the temptation of autocracy, hidden under the veil of illiberalism, is more powerful than it has ever been, after the fall of communism. Could this be just an accident owed to the meteoric apparition of Liviu Dragnea?  click here to read the entire article
19.06.2018
     The Romanian Constitution:
     Art. 80 - The role of the president
     (1) The Romanian president represents the Romanian government and is the guarantor of national independence, unity and territorial integrity.
     (2) The Romanian president must watch for the compliance with the Constitution and the good functioning of the public authorities. For that purpose, the president serves as a mediating entity between the powers of the state, as well as between the state and society.  click here to read the entire article
12.06.2018
     The reunion scheduled today between Donald Trump and Kim Jong-un is taking place in Singapore due to the relative neutrality and the security this city-state provides. Singapore is one of the few countries that still hosts a North-Korean embassy, and many of the deals of the Kim regime were conducted here, according to the foreign press.  click here to read the entire article
05.06.2018
     "It is a good thing that the public doesn't understand the functioning of our banking and monetary system, because otherwise I think there would be a revolution in the streets by dawn".
     HENRY FORD, founder of the American automotive industry

     Fed up with subsidizing the commercial banks with their own money, the Swiss, mobilized through the "Sovereign Money" initiative, have proposed the organization of a Referendum which will be held on Sunday, June 10th 2018 - is a historical referendum, revolutionary for the banking industry, of international resonance -, by which the initiators want to amend the Constitution, which would impose to the commercial banks to grant loans only within the limits of the bank's money, forbidding them to issue scrip money and ensuring the monopoly of the Confederation (of the Swiss state) on issuance of money free of debt.  click here to read the entire article
.