Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
BURSA 27.12.2017

VLAD DOBREA
 
mărește imaginea
     * Prag de 200.000 euro pentru abuz în serviciu și reducerea limitelor pedepselor pentru luare de mită și trafic de influență
     ------
       * ACTUALIZARE Europarlamentarul Cătălin Ivan condamnă propunerea privind pragul abuzului în serviciu
     Europarlamentarul PSD Cătălin Ivan susține că inițiativa celor 38 de parlamentari PSD de a institui pragul de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu este "pură ticăloșie", iar aleșii respectivi ar trebui excluși din partid.
     "Dacă PSD nu ia măsuri urgente față de inițiatori, atunci va confirma suspiciunea că singura rațiune de a exista a acestui partid în ultimele luni este de a proteja un grup restrâns de indivizi extrem de bogați și de corupți. Prin această inițiativă, deputatul Rădulescu ar fi trebuit să-și încheie automat cariera politică într-un partid democratic, european, angajat total în eradicarea corupției, mai ales într-o țară atât de săracă precum România", afirmă europarlamentarul Cătălin Ivan.
     El amintește că în vara acestui an, Comisia Europeană a adoptat Directiva 1371 privind "combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloac ede drept penal" care prevede pedepse de minimum patru ani de 36 închisoare dacă prejudiciul e mai mare de 100.000 de euro.
     "Pragul sub care un stat membru UE poate renunța la acțiunea penală împotriva unei persoane fizice care a deturnat fonduri UE este unul mic, de doar 10.000 de euro.Directiva stabilește standarde înalte în combaterea furtului din banii plătiți de Contribuabilii europeni: «Corupția constituie o amenințare deosebit de gravă Pentru interesele financiare ale Uniunii». Această Directiva trebuie implementată până
     în vara anului 2019, fix în perioada în care România va avea președintia Consiliului Uniunii Europene. Deci, pe perioada în care România va deține un rol cheie la nivel european, va trebui să explice de ce nu pune în aplicare o directivă atât de importantă sau, la fel de rău, de ce pentru banii europeni sunt reguli atât de stricte, cu un prag de doar 10.000 de euro, în timp ce pentru banii naționali pragul este de 20 de ori mai mare", mai spune Cătălin Ivan.
     (V.D.)
     ---
      Senatorii și deputații PSD în număr de 39, au depus în 18 decembrie o propunere de modificare a Codului penal și a Codului de procedură penală care instituie pragul de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu, argumentând că sancțiunea penală trebuie să intervină doar în cazul unei pagube "substanțiale". De asemenea, propun reducerea limitelor pedepselor pentru luare de mită și trafic de influență și modifică regimul închisorii astfel încât pedepsele de până la trei ani să fie executate la domiciliu. Tot la domiciliu își vor ispăși pedeapsa și cei cu vârsta peste 60 de ani sau cu boli grave sau incurabile, susținând că scopul pedepsei este acela de reeducare, coroborată cu recuperarea prejudiciilor. Parlamentarii PSD vor și modificarea prevederilor refritoare la denunț, care ar urma să fie valabil doar dacă este făcut la 6 luni de la data la care denunțătorul a aflat despre săvârșirea faptei.
     Codul penal - sunt modificate 7 articole privind concursul de infracțiuni, regimul închisorii, luarea de mită, darea de mită, traficul de influență, cumărarea de influență, abuzul în serviciu
     - Proiectul modifică alineatul b din articolul 39 referitor la Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni.
     Dacă în forma actuală alineatul prevede că atunci "când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite", în varianta modificată se prevede ca pedeapsa cea mai grea poate fi mărită cu "până la o treime din aceasta".
     - De asemenea, este modificat articolul 60, referitor la Regimul închisorii.
     Dacă forma actuală a articolului prevede că "închisoarea constă în privarea de libertate pe durată determinată, cuprinsă între 15 zile și 30 de ani, și se execută potrivit legii privind executarea pedepselor", în varianta parlamentarilor social-democrați aceasta este completată cu încă două alineate conform cărora "pedepsele cu închisoarea de până la trei ani se execută la domiciliu" iar măsura închisorii la domiciliu ar urma să se aplice și în cazul celor condamnați la peste trei ani de detenție, dar cu vârsta de cel puțij 60 de ani sau al celor cu "boli grave sau incurabile stabilite prin lege", conform News.ro
     - O altă modificare vizează și articolul 289 alineatul 1, referitor la luarea de mită, alineat care în forma actuală stabilește că: "Fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta".
     Varianta modificată elimină formula "pentru altul", specifică faptul că este vorba despre foloase "materiale" și stabilește la 1 an limita inferioară a pedepsei. O propunere similară a fost făcută de 15 parlamentari PSD, printre care și fiica fostului președinte al CJ Prahova, Andreea Cozma, cu privire la Legea privind combaterea faptelor de corupție.
     - Senatorii și deputații PSD vor să modifice și alineatele 1 și 3 ale articolului 290 din Codul penal privind darea de mită. Ei corelează prevederile acestora cu prevederile articolului 289 în noua formă, dar reduc limitele pedepselor.
     Dacă în actuala formă articolul prevede că "promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 289, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani", în urma modificării, pedepsele cu închisoarea vor fi cuprinse între 6 luni și 5 ani.
     De asemenea, alineatul 3, care prevede că "mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta" ar urma să fie abrogat.
     - Va fi modificat și articolul 291, privind traficul de influență, respectiv alineatul 1 al acestuia.
     În varianta în vigoare, acesta prevede că "Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani".
     Modificarea introduce explicit noțiunea de foloase "materiale", elimină mențiunile "indirect" și "pentru altul", iar limitele perioadei de detenție scad la 1, respectiv la 5 ani.
     - În cazul articolului 292, referitor la cumpărarea de influență, alineatul 1 este modificat, iar alineatul 2 este abrogat.
     Formei actuale, potrivit căreia "promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi", îi sunt aplicate aceleași schimbari ca și în cazul articolului precedent, respectiv introduce explicit noțiunea de foloase "materiale", elimină mențiunile "indirect" și "pentru altul", iar limitele perioadei de detenție scad la 1, respectiv la 5 ani.
     De asemenea, este abrogat alineatul 2, care stabilește că "făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta".
     - Și articolul 297 referitor la abuzul în serviciu va fi schimbat.
     Alineatul 1 stabilește, în varianta în vigoare, că "Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.
     Parlamentarii PSD propun ca "defectuos" să fie înlocuit cu formula "prin încălcarea legii", iar "prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice" să devină "prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 de euro unei persoane fizice sau unei persoane juridice". Și în acest caz, limitele pedepsei sunt modificate, durata acesteia putând fi de la 1 la 5 ani.
     În acest caz, argumentul inițiatorilor este că "aplicarea unei sancțiuni penale trebuie să intervină numai când fapte este săvârșită într-o formă gravă și anume fapta a cauzat o pagubă materială substanțială, respectiv numai pentru o pagubă mai mare de 200.000 de euro".
     - Articolul 299 referitor la folosirea abuzivă a funcției în scop sexual ar urma să fie abrogat, parlamentarii PSD considerând că "noțiunea de favoruri sexuale este o noțiune care nu poate fi determinată precis".
     Codul de procedură penală - vor fi schimbate sau completate 6 articole referitoare la procedura de audiere a persoanelor vătămate, la consemnarea declarațiilor, obiectul urmăririi penale, sesizarea organelor de urmărire penală
     - În cazul Codului de procedură penală, articolul 111 privind "Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente", ar urma să prevadă la alineatul 4 că "în cursul urmăririi penale, audierea persoanei vătămate se înregistrează prin mijloace tehnice audio - video.
     În varianta în vigoare se vorbește depsre înregistrare "audio sau audiovideo, atunci când organul de urmărire penală consideră necesar sau atunci când persoana vătămată a solicitat aceasta în mod expres, iar înregistrarea este posibilă".
     - În aceeași manieră va fi schimbat și alineatul 2 al articolui 123 privind consemnarea declarațiilor.
     - Alineatul 1 al articolului 202 privind "Scopul, condițiile generale de aplicare și categoriile măsurilor preventive", stabilește că "măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune și dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni.
     Ca urmare a propunerii PSD, va fi elimnată formula "suspiciunea rezonabilă".
     - Articolul 285 privind obiectul urmăririi penale va avea un nou alineat conform căruia "acetele de urmărire penală, efectuate de organele de cercetare penală sau de procurori la sediul unității unde funcționează se înregistrează cu mijloace tehnice audio - video".
     - Și articolul 290 privind sesizarea organelor de urmărire penală va fi completat cu două alineate care stabilesc că "denunțul poate fi făcut în termen de 6 luni de la data la care denunțătorul a aflat despre săvârșirea faptei, cu excepția infracțiunilor contra persoanei și a infracțiunilor contra securității naționale".
     Un alt alineat ar urma să consemneze că dacă denunțătorul nu denunță fapte în interiorul acestui termen, va răspunde penal, iar "denunțul său nu va mai putea constitui probă în procesul penal".
     - Un ultim articol completat este 294, care conține reglementări generale privind sesizarea organelor de urmărire penală.
     Noul alineat prevede că "soluționarea cauzelor de către procurori se face în ordinea înregistrării lor", anunță News.ro. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.12.2017, ora 13:09)  
 Pai hoti au fost de la inceput numai ca acum cer sa fie si legea cu ei. Hai postaci pesedisti iesiti pe forum si puneti-va tarana in cap


 
2.  Liber la furat !
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.12.2017, ora 13:22)  
 Mai mare rusinea pt.cei 39 de senatori si deputati psd, care doresc sa se poata fura pana la 200.000 de euro fara ca autorii, sa aiba probleme cu Justitia. Eu nu cred ca este vreun stat pe pamant care sa aiba o asemenea prevedere legislativa ; probabil ca sunt foarte multe "marimi " in psd + alde - si nu numai - care au un interes in acest sens. Asemenea elemente, precum cei 39, nu au ce cauta in politica romaneasca . Mare rusine !


 
  2.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de MIHAI , in data de 27.12.2017, ora 14:02)
 
 Vorbesc tampenii,niste indivizi care nu stiu ce inseamna sef de serviciu In primul rand au salari mari.Numai un prost isi risca libertatea pentru numai 200.000 de euro ,sau a fost o gresala( din neatentie.) de a comiso asemenea paguba.A mai scris un plecat cu sorcova ca pragul ar trebui sa fie1 leu!?N-am votat cu PSD-UL SUNT LA PENSIE DE10 ANI , dar stiu ce inseamna sef de serviciu si ce usor ti se pot inscena un abuz ,mai ales daca injuri statul mafiot(cum l-a definit BASESCU-SRI+ JUSTITIA.Eu as adauga si BNR, un alt Dumnezeu fals -care nu da socoteala nimanui.


 
  2.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de Vanat , in data de 27.12.2017, ora 17:32)
 
 Altii isi risca viitorul pentru 2 sticle de ulei si una de zahar (votand niste hoti) iar tie 200.000 Euro ti se pare un prag mic?! Cred ca te-a nascut mama ta direct sef de serviciu cu salari mari (cum incorect ai scris!) de "numai" 200.000 Euro ti se pare o suma mica! Ma mir ca nu ai votat cu PSD-ul. Probabil ca erai ocupat cu numararea banilor si ai uitat sa mergi sa votezi.
 In alta ordine de idei, vai sarmanii sefi de serviciu, ce greu o duc ei! Sa fii profesor si sa suporti fitele unor copii sau parinti nesimtiti, pentru un salariu de mizerie ai incercat ca sa vezi cum este? Sau sa fii doctor si sa faci garzi peste garzi si sa operezi in conditii mizerabile pentru un salariu cat soferul sau secretara unui parlaentar sau primar (mai nou) ai incercat sa vezi cum este? Sau sa fii inginer in tara asta condusa de hoti si sa proiectezi poduri sau aeronave (pardon, ca aeronave nu mai proiectam de cand s-a desfiintat INAV-ul) pentru salarii mai mici decat amanta unui parlamentar angajata la cabinetul lui sau la parlament, ai incercat sa vezi cum este. Cu siguranta NU pentru ca tu ai fost sef de serviciu pentru care 200.000 Euro este o nimica toata.
 Romania are o mare problema - este condusa la toate niveluri, pana la sef de serviciu si poate chiar mai jos, de idioti. Iar exemplul cel mai elocven pe linie politica este Dragnea iar pe linie economica este reprezentatul statuluila Nuclearelectrica (un putoi la varsta pubertitatii care nu are nimic in comun cu experienta in domeniu sau cu fisiunea nucleara ci doar cu fuziunea de cumetrie cu PSD-ul. In curand o sa ne spuna si asta cat de greu este sa conduci. Da, sigur, este greu sa conduci cand esti prost si nepregatit. Chiar si o bicicleta este greu de condus in acest caz!!


 
3.  Cand am votat sa intram in Ue
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.12.2017, ora 17:53)  
 Am sperat ca o sa fie o lege pe teritoriul UE, deci Parlamentul Romaniei sa dispara.
 Speranta moare ultima.
 Si 10 000 de euro e mult. 1 euro trebuie.
 Arabi de ce pot sa isi lese masinile deschise si oameni nu fura din ele iar in UE nu.
  Domnia legi!


 
  3.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 27.12.2017, ora 18:30)
 
 La arabi iti taie mina. In UE si in Romania te cheama sa furi cu amindoua palmele sa nu cumva sa pierzi vreun euro pe jos.


 
  3.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 27.12.2017, ora 18:37)
 
 La arabi iti taie mina. In UE si in Romania te cheama sa furi cu amindoua palmele sa nu cumva sa pierzi vreun euro pe jos.


 
  3.3.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3.2 )
    (mesaj trimis de MIHAI , in data de 27.12.2017, ora 19:48)
 
 De ce sa nu fii condamnat pentru delapidare ,de ce neaparat sa te ia CODRUTA pentru abuz in serviciu !?SI IA MAI LASATI-MA CU SI CU DOCTORII SI PROFESORII CU SALARILE LOR MICI trei sferturi le au prea mari la pregatirea lor( SI stiu ce vorbesc .Am fost profesor de chimie. la un liceu in tinerete, circa 4 ani )N-ati vazut la televizor ,o profesoara care terminase franceza si nu stia sa vorbeasca in franceza?!Si doctori care nenorocesc oameni facandu-se de ras si instrainatate?!


 
  3.4.   Esti o rusine!  (răspuns la opinia nr. 3.3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 27.12.2017, ora 19:58)
 
 Un profesor castiga cat un muncitor analfabet sau cu 8 clasr cu 30 de ore suplimentare.
 Atunci de ce mai condamnam doctori f buni care se descurca gen cel de la Cluj?
 Cel cu denuntul apare la tv in loc sa mearga la Gherla ca a tacut atatia ani. Acum are imunitate parlamentara si isi aminteste de povesti din tinerete?
 Cat castiga un profesor in Japonia in conparatie cu un sofer?


 
  3.5.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3.4 )
    (mesaj trimis de MIHAI , in data de 27.12.2017, ora 20:14)
 
 Este adevarat ca sunt si doctori si profesori,care ar trebui platiti mai mult decat deputatiiPentru acestia ar trebui criterii si incadrari speciale.Lui VANAT ,am sa-i dau exemplul fostului primar al Clujului ,APOSTOL ,CARE SPUNEA CA EL PENTRU 100.000 DE EURO -NU S-AR DA JOS DIN PAT.


 
  3.6.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3.5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 27.12.2017, ora 21:47)
 
 Ne arata miza din politica.
 L-a luat gura pe dinainte.
 Dragnea l-a un tun se vorbeste de 28 mil de euro, in libertate. Basr sr spune ca a speriat vapoatele din Constanta, liber. Au in comun politica. Dragnea are o Leana?


 
  3.7.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3.5 )
    (mesaj trimis de Vanat , in data de 27.12.2017, ora 22:42)
 
 1.Atunci trebuia sa-i dam un pat si nu un post de primar
 2. Un doctor sau un profesor nu ar trebui platit mai bine decat un parlamentar, insa orice parlamentar trebuie sa aiba macar pregatirea si educatia unui profesor sau a unui doctor.
 3. Doctorii si profesorii trebuie platiti mai bine decat in prezent pentru ca altfel niciun tanar cu potential nu va mai alege sa profeseze in aceste domenii lasand astfel locul liber pentru cei submediocri sau pentru cei mediocri (in cel mai bun caz) cu consecintele corespunzatoare pentru rezultatul final (tocmai ai pomenit de pregatirea unora - asta este calitatea pe care o poate atrage salariul din domeniile respective). Pilonul format din vechile cadre (cele care concurau serios pentru a obtine un loc la facultate si o diploma muncita) se subtiaza pe an ce trece si este inlocuit cu piloane din ce in ce mai subtiri care astfel au subrezit cele 2 sisteme (sanitar si de invatamant) si procesul continua. Ce tanar cu potential mai alege in ziua de azi umilintia financiara si sociala de a fi doctor sau profesor? Poate doar cei care intentioneaza sa paraseasca tara dupa terminarea studiilor. Iar, mai nou, de ce sa mai muncim in tara asta cand putem delapida 200.000 Euro fara risc sau cu risc minim ( arest la domiciliu!)? Intara asta este mult mai simplu si mai productiv sa fii borfas decat doctor sau profesor. Ceea ce la ceilalti pamanteni este absolut anormal, la noi urmeaza a deveni starea de normalitate - hotii si borfasii din politica in libertate iar profesorii, doctorii (si, in general, restul societatii) in inchisoarea umilintei.


 
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 43,4 milioane lei (9,34 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul a coborât cu 2,26 bani în fața monedei naționale
     * Francul s-a apreciat la 4,1351 lei
      Banca Națională a României (BNR) a anunțat, astăzi, un curs de referință de 4,6559 lei pentru moneda europeană, în apreciere cu 0,40 bani, comparativ cu ședința anterioară, când euro a fost cotat la 4,6519 lei.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au deschis în apreciere ședința de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Internaţional
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
19.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Piețele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce administrația americană a decis să impună taxe vamale de 10% pe importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari.  click să citești tot articolul
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8801
2.3806
3.0614
4.1351
0.1822
0.6242
0.2206
4.6559
5.2123
1.4386
3.5050
0.2364
0.4852
1.0851
0.0595
0.4496
0.6306
3.9517
0.2773
0.9692
0.5774
0.0547
0.3541
0.2093
2.6455
0.0394
0.1409
1.0759
0.6269
0.1220
153.4508
5.5550
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.