BURSA 12.10.2017

Dragoș Popescu
 
mărește imaginea
     În perioada recentă, creșterea ROBOR[1] a captat atenția societății și a generat dezbateri intense care au dominat mediile de informație publice cu privire la o serie de aspecte circumscrise problematicii: ce este ROBOR, modul de stabilire, relevanța indicelui ca reper al pieței monetare interbancare, dar și rolul băncii centrale în cadrul procesului de determinare a ROBOR sau lipsa de acțiune a băncii centrale pentru a stopa creșterea.
     În pofida accesului la informație, a expertizei pe care Banca Națională a României o pune la dispoziție formatorilor de opinie publică pentru înțelegerea fenomenelor și proceselor economice, a îndemnurilor la dialog profesionist și responsabil, au existat dezbateri publice și opinii care au generat confuzie și au dezinformat fie în mod involuntar având în vedere complexitatea problematicii, fie în mod voluntar pentru a pune înca o dată la îndoială, într-o manieră lipsită de legitimitate și fără temei, politicile și practicile promovate de către banca centrală.
     Era normal ca majorarea ROBOR să capteze agenda publică având în vedere importanța sa în cadrul economiei. Era normal ca aceste evoluții să suscite dezbateri la nivelul opiniei publice. Era normal ca societatea în ansamblu să fie preocupată de creșterea ROBOR. Era și mai normal ca formatorii de opinie să se documenteze temeinic în privința ce este ROBOR pentru a informa corect populația. Era chiar imperios necesar ca dezbaterile, dialogurile, luările de poziții ale vectorilor de opinie, ale decidenților politici să dea dovadă de profesionalism și responsabilitate. ROBOR este un instrument de piață și nu altceva.
     Am văzut comentarii și afirmații primitive și iresponsabile ale unor importanți (în principiu) reprezentanți la nivelul societății pentru care simțul răspunderii, dialogul și comunicarea trebuie să reprezinte condiții obligatorii, nu facultative ale funcțiilor publice pe care le ocupă. Am văzut interpretări ale unor jurnaliști cu pregătire economică (potrivit propriilor declarații) paralele cu logica economică. Am văzut părerii subiective și tendențioase care au fost promovate ca explicații invariabile și care au generat voluntar sau involuntar confuzie, au creat percepții eronate nu doar cu privire la mecanismele monetare și de piață, cât și cu privire la rolul și activitatea băncii centrale.
     Pentru formarea unei opinii adecvate și corecte cu privire la toate aceste probleme, voi prezenta o serie de clarificări cu privire la ratele de referință ale pieței monetare interbancare ROBID/ROBOR. Ulterior, voi descrie într-o manieră accesibilă publicului larg modul de funcționare al pieței monetare interbancare și voi analiza factorii care au determinat creșterea ratelor dobânzilor în perioada recentă. Totodată, voi clarifica o serie de aspecte prezentate superficial și incorect opiniei publice, printre care și rolul și acțiunea băncii centrale în cazul acestei problematici.
     I. Rata ROBID[2] și rata ROBOR reprezintă ratele dobânzilor de referință pe piața monetară interbancară stabilite pentru depozitele plasate/atrase de către/de la instituțiile de credit. Cu alte cuvinte, ROBID/ROBOR sunt determinate pe baza ratelor dobânzilor la împrumuturile pe care instituțiile de credit prezente pe piața românească și le acordă reciproc. Acestea sunt calculate ca medie aritmetică a ratelor dobânzilor practicate de 10 instituții de credit relevante pentru piața românească din punct de vedere al activității pe piața monetara interbancară. În cadrul acestui proces, numit fixing, ratele de referință ROBID/ROBOR sunt stabilite pentru scadențele de o zi, TN[3], o săptămână, o lună, 3 luni, 6 luni, 9 luni și respectiv 12 luni, deci pe diferite perioade în funcție de orizontul de timp pentru care băncile se împrumută reciproc.
     Un aspect important este faptul că procesul de calculare și publicare al ratelor dobânzilor de referință ROBID/ROBOR este guvernat de un cadru de reglementare ferm care impune reguli și obligații pe care părțile implicate - în speță instituțiile de credit - trebuie să le îndeplinească pentru a asigura transparența procesului și conformitatea ratelor de referință ROBID/ROBOR stabilite cu condițiile pieței la momentul respectiv.
     II. În continuare, voi arăta de ce au crescut ratele dobânzilor pe piața monetară interbancara și în speță ROBOR (având în vedere importanța acestuia ca reper al costului creditului pentru sectorul privat) și respectiv ce a cauzat amplitudinea acestor creșteri. Voi explica ce este lichiditatea din sistemul bancar, care este rolul ei și cum afectează fluctuațiile lichidității evoluția ratelor dobânzilor pe piața monetară. În aceeași măsură, voi prezenta succint factorii care determină mișcarea ratelor dobânzilor atât pe termen scurt, cât și pe termen mai lung.
     În perioada recentă ratele dobânzilor pe piața monetară interbancară au înregistrat o evoluție ascendentă, stabilizându-se ulterior în jurul ratei dobânzii de politică monetară.
     Pentru a înțelege aceste evoluții, este foarte important de știut faptul că, deși factorii de influență sunt în principiu aceeași, intensitatea creșterilor/scăderilor ratelor dobânzilor diferă de la o scadență la alta în funcție de importanța relativă a fiecărui factor. În esență, ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit pe piața monetară interbancară sunt supuse influenței atât unor factori ciclici sau conjuncturali asociați evoluției raportului dintre cererea și oferta de lichiditate la un anumit moment în timp, cât și a unor factori fundamentali ca nivelul așteptat al ratelor dobânzilor în viitor, evoluția așteptată a inflației și a evoluției economiei în ansamblu.
     Instituțiile de credit se împrumută reciproc pe piața monetară interbancară în funcție de nevoia de lichiditate. Toate instituțiile de credit autorizate de către BNR dețin conturi deschise la banca centrală, iar disponibilitățile existente în aceste conturi reprezintă lichiditatea din sistemul bancar. Lichiditatea din sistemul bancar are un rol principal prin decontarea finală a tuturor tranzacțiilor financiare din cadrul economiei, fie că este vorba de plăți diverse efectuate de clienții băncilor, tranzacții pe piețele financiare, acordarea de credite, plăți la Bugetul de Stat sau încasări la Bugetul de Stat. Când instituțiile de credit tranzacționează între ele, are loc o redistribuire a lichidității de la o bancă la alta, fără ca nivelul lichidității din sistemul bancar să se modifice.
     Există însă și factori care modifică nivelul lichidității din sistemul bancar fie în sensul creșterii, fie în sensul scăderii și pe cale de consecință și nivelul lichidității fiecărei bănci. O categorie de astfel de factori este reprezentată de factorii autonomi ai lichidității și așa cum numele sugerează aceștia sunt în afara controlului băncii centrale și nu reprezintă operațiunile de politică monetară. Un important factor autonom al lichidității (în cadrul oricărei economii) din perspectiva influențelor generate asupra condițiilor lichidității este reprezentat de către operațiunile în contul Trezoreriei Statului care determină în permanență injecții sau absorbții de lichiditate la nivelul sistemul bancar. În astfel de situații, rolul băncii centrale este să intervină pentru a contracara influența factorilor autonomi ai lichidității, a regla lichiditatea din sistemul bancar și a stabiliza ratele dobânzilor. Acest lucru a fost făcut și de către Banca Națională a României și nu cu întârziere așa cum s-a vehiculat. Voi reveni la acest aspect ulterior.
     Având această bază, ne îndreptăm atenția asupra tendinței de creștere a ratelor dobânzilor pieței monetare interbancare și implicit a indicelui de referință ROBOR. Evoluțiile observate au fost determinate de suprapunerea unor factori de natură conjuncturală, dar și de influența unor factori de natură fundamentală. Voi trata acești factori în mod individual.
     Evoluția ascendentă a ratelor dobânzilor pieței monetare interbancare, dar mai ales amplitudinea acesteia au fost determinate de o serie de factori de natură conjuncturală care au acționat în sensul reducerii excedentului de lichiditate din sistemul bancar și ulterior instaurării unui deficit de lichiditate: i) absorbția de lichiditate asociată operațiunilor destinate plăților de taxe și impozite superioare celor anticipate la Bugetul de Stat în condițiile creșterii gradului de colectare; ii) sumele plătite în avans la Bugetul de Stat cu titlul de dividende de către unele companii cu capital public care au condus la o reducere suplimentară a lichidității din sistemul bancar; iii) suplimentar, întărirea condițiilor lichidității a fost determinată de operațiunile nerezidenților asociate deciziilor de investiții.
     Amplificarea absorbțiilor de lichiditate generate de factorul autonom asociat contului general al Trezoreriei Statului (exogen controlului BNR) au coincis cu debutul unei noi perioade de aplicare a RMO, ceea ce a sporit ulterior cererea de lichiditate a instituțiilor de credit în vederea creșterii disponibilităților existente în contul deținut la BNR.
     Reducerea lichidității din sistemul bancar a imprimat anumite caracteristici activității pieței monetare interbancare: i) creșterea volumelor tranzacționate pe fondul cererii de lichiditate asociate, așa cum am precizat, decontării finale a tranzacțiilor din economie - plăți la Bugetul de Stat sau între clienți - sau ajustărilor operate la nivelul contului curent în perspectiva îndeplinirii cerințelor RMO[4]. Trebuie făcută o precizare în sensul că instituțiile de credit dispun de un cadrul flexibil de îndeplinire al cerințelor RMO impus de BNR care le facilitează maniera de gestionare a lichidității; ii) creșterea ratelor dobânzilor pieței monetare interbancare; iii) creșterea volatilității ratelor dobânzilor în special pentru maturitățile scurte (pentru o zi, o săptămână) care sunt supuse influențelor exercitate de către raportul dintre cererea și oferta de lichiditate pe termen scurt.
     În aceeași măsură, ratele dobânzilor pieței monetare interbancare în special cele cu maturități mai lungi, au fost supuse influenței unor factori fundamentali ca nivelul așteptat al ratelor dobânzilor în viitor, evoluția așteptată a inflației și respectiv evoluția economiei în ansamblu. În consecință, tendința de creștere a ratelor dobânzilor pieței monetare până în proximitatea ratei dobânzii de politică monetară s-a datorat și revizuirii ascendente a anticipațiilor inflaționiste, dar și al așteptărilor privind îngustarea coridorului ratelor dobânzilor asociate facilităților permanente.
     În aceste condiții, creșterea ratelor dobânzilor în sine nu a constituit o surpriză. Perspectiva creșterii dobânzilor pe piața monetară până în proximitatea superioară a nivelul de 1% a fost prognozată și comunicată de BNR cu luni înainte. Era un proces inevitabil. Un element de surpriză l-a reprezentat poate viteza creșterii ratelor dobânzilor, iar aceasta s-a datorat suprapunerii factorilor amintiți anterior.
     Evoluția ratei dobânzii de referință a pieței monetare interbancare ROBOR atât sub aspectul tendinței, cât și al amplitudinii susțin argumentele avansate anterior. ROBOR a înregistrat creșteri superioare pentru maturitățile scurte (pentru o zi, sau o săptămână) supuse cu precădere influențelor exercitate de către condițiile imediate ale lichidității care au devenit restrictive din considerentele amintite anterior. ROBOR pentru scadențele cuprinse între 3 luni și un an au urmat tendința ascendentă, dar atât creșterea, cât și volatilitatea acestora a fost mai redusă având în vedere determinații pe termen lung amintiți.
     III. În încheiere voi descrie rolul Băncii Naționale a României în reglarea lichidității, proces denumit în termeni de specialitate managementul lichidității din sistemul bancar. Au existat opinii nu numai superficiale, ci și exprimate într-o manieră peiorativă cu privire fie la lipsa de acțiune, fie la acțiunea târzie a Băncii Naționale a României. Mai exact banca centrală a fost acuzată că a furnizat cu întârziere lichiditate sau că nu a stopat ratele dobânzilor pieței monetare interbancare, în speță a ROBOR. Nimic mai fals!
     Vreau să precizez încă de la început că Banca Națională a României nu controlează ratele dobânzilor pieței monetare interbancare. Acestea sunt determinate de către piață ca în orice economie de piață, iar piața monetară din România este o piață funcțională în toate dimensiunile ei. În schimb, banca centrală influențează ratele dobânzilor pieței monetare interbancare prin intermediul instrumentelor aflate la dispoziție, într-o manieră consistentă cu atingerea obiectivului legiferat : asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.
     În ceea ce privește alegerea momentului furnizării de lichiditate, acesta fost stabilit în funcție de evoluția și stabilizarea unor indicatori pe baza cărora sunt fundamentate deciziile de intervenție ale băncii centrale. Așa cum am explicat anterior, absorbțiile de lichiditate asociate operațiunilor în contul Trezoreriei Statului a fost unul dintre factorii care au redus excedentul de lichiditate la nivelul sistemului bancar și implicit a disponibilităților pe care instituțiile de credit le dețin în contul deschis la banca centrală.
     Aceste absorbții de lichiditate au coincis cu debutul unei noi perioade de aplicare a RMO. În cadrul mecanismului RMO instituțiile de credit sunt obligate să îndeplinească nivelul RMO pe baze medii la sfârșitul perioadei. În acest fel, acestea au la dispoziție flexibilitatea de a deține în contul curent de la BNR un nivel al lichidității într-o anumită zi fie superior fie inferior nivelului prevăzut al RMO, în funcție de operațiunile cu care se confruntă. Ca urmare fiecare instituție de credit a conștientizat reducerea poziției proprii a lichidității, dar nu și amploarea reducerii poziției lichidității la nivelul întregului sistem bancar. Acesta este și unul dintre motivele pentru care ratele dobânzilor au crescut în etape până au atins rata dobânzii de politica monetară.
     Un alt factor care a determinat momentul intervenției BNR a fost nivelul ratelor dobânzilor din piața monetară interbancară. Operațiunile de furnizare de lichiditate se realizează la rata dobânzii de politică monetară, care este o rată de referință pentru piață din perspectiva conducerii politicii monetare. Ratele dobânzilor pieței monetare au crescut și s-au stabilizat după câteva zile în jurul dobânzii de politică monetară. În aceste condiții, ce instituție de credit ar fi dorit să atragă lichiditate de la banca centrală la o dobândă de 1,75% când ar fi putut să facă același lucru de la o altă instituție de credit la o rată a dobânzii inferioară?! Acesta este un principiu cu aplicabilitate generală în economie sau în viața de zi cu zi. Cine ar cumpăra același bun sau serviciu la un preț mai mare atunci când îl poate achiziționa la un preț mai mic fără nici un efort suplimentar?! 

     [1] ROBOR - Romanian Interbank Offer Rate - rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele plasate (ofertă) denumită în acest fel începând cu noiembrie 2007. Anterior acestei date, denumirea a fost BUBOR.
     [2] ROBID - Romanian Interbank Bid Rate - rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele atrase denumită în acest fel începând cu noiembrie 2007. Anterior acestei date, denumirea a fost BUBID.
     [3]TN -o zi cu data decontării în ziua lucrătoare următoare datei tranzacției;
     [4] Rezervele minime obligatorii (RMO) sunt reprezentate de disponibilități bănești ale instituțiilor de credit păstrate în conturi deschise la Banca Națională a României.
     * Dragoș Popescu este arbitragist principal în cadrul Direcției operațiuni de piață, Serviciul operațiuni de politică monetară.
     * Articol preluat integral de pe site-ul Opiniibnr.ro.

 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  Maxim
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.10.2017, ora 22:53)  
 Am citi regulamentul Robor pe site ....
 Ratele Robid / Robor sunt obligatorii pentru sume de 5 milioane Ron pt o perioada de 15 minute si pentru o singura tranzactie ?! .
 A fost nevoie 9 yrd ron!!! 13 banci ... cam 700 de milioane de banca.
 Daca o banca are nevoie de 100 milioane ron ( ca sa nu zic 700 ) ce face? Suna de 20 de ori o alta banca ... si acea banca ofera de fiecare data acelasi pret ? Si cand sunt 13 si se suna intre ele .... ati prins idea
 Ne poti detalia mai mult Dragos ?.


 
Bănci-Asigurări
     * Dolarul a pierdut 0,83 bani în fața monedei naționale
     * Francul a ajuns la 4,1212 lei  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     Indicele ROBOR la 3 luni s-a depreciat la 3,26%, de la 3,28%, valoarea înregistrată în sedința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).  click să citești tot articolul
Internaţional
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au deschis în depreciere ședința de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Internaţional
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, New York, au închis în depreciere.  click să citești tot articolul
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
13.08.2018
BVB
     * Circa 30% din rulaj dat de acțiunile Fondul Proprietatea
     * Picaj de peste 5% pentru titlurile Alro, după publicarea rezultatelor financiare pentru primul semestru
     
     Piața principală a...  click să citești tot articolul
13.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut vineri, pe fondul temerilor legate de eventuala răspândire în afara granițelor a problemelor din Turcia, unde lira a scăzut masiv.  click să citești tot articolul
10.08.2018
BVB
     * Declin de 0,33% pentru BET
     
     Rulajul înregistrat în ședința de tranzacționare de ieri a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,8 milioane de lei (7,29 milioane de euro), în...  click să citești tot articolul
10.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa se mențin pe un curs mixt, în condițiile în care investitorii sunt atenți la tensiunile comerciale globale și la rezultatele anunțate de companii.  click să citești tot articolul
09.08.2018
BVB
     * Opt dintre cei nouă indici ai bursei, în creștere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii preponderent în teritoriul...  click să citești tot articolul
09.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs mixt ieri, investitorii fiind atenți la rezultatele companiilor și la tensiunile comerciale dintre SUA și China.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 14 august 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9670
2.3821
3.1200
4.1212
0.1813
0.6250
0.2280
4.6590
5.2228
1.4409
3.6817
0.2479
0.4889
1.0835
0.0612
0.4493
0.6241
4.0854
0.2905
1.0519
0.5934
0.0585
0.3621
0.2159
2.6952
0.0395
0.1489
1.1122
0.6273
0.1229
156.9480
5.6723
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
09.07.2018
FOOTBALL AND MONEY
     Cristiano Ronaldo (33 years old) had several hits over the last few days, even though in the final tournament of the World Championship he failed to exceed expectations, as Portugal was eliminated in the round of eight.  click here to read the entire article
05.07.2018
     The world is intensely preparing for a water crisis, the most important resource for human life. The signs, on a continental and global level, that there is a water problem are increasingly clear.  click here to read the entire article
02.07.2018
     The Bursa Construcțiilor magazine, published by the BURSA press group, has taken the first step in the third decade of existence and has awarded, in this year's Gala, no fewer than 20 awards of excellence, to some of the most important associations in the sector, as well as to companies that have stood out through their activity.  click here to read the entire article
27.06.2018
A VOTE FOR AN UNFORGETTABLE SUMMER
     In the plenum joint meeting of the Chamber of Deputies and the Senate, which will be held today starting at 14:00, will be debated and put up for vote the vote of no-confidence against the government submitted by 152 members of the opposition.
     The document which incriminates the failures of the Dăncilă government has been read in the Parliament on Monday, June 25th.  click here to read the entire article
25.06.2018
     Even without the court ruling rendered in first instance by the High Court of Cassation and Justice in the lawsuit of the fictitious hiring at the Child Protection Department of Teleorman the focus on getting all the institutional levers under the - informal, but all the more important - authority of Liviu Dragnea. But, after his conviction on June 21, this trend will speed up. But only through this kind of concentration of power can the president of the Chamber of Deputies hope to change not only the balance of power - which is already favorable to him, even though nothing is final in politics -, but the legislation based on which he has been sentenced, so that he gets exonerated of any legal responsibility. Or, when the powers of the state are concentrated in the hands of one man, democracy, even though it may be only a façade, moves aside to be replaced by autocracy. And in Romania, the temptation of autocracy, hidden under the veil of illiberalism, is more powerful than it has ever been, after the fall of communism. Could this be just an accident owed to the meteoric apparition of Liviu Dragnea?  click here to read the entire article
19.06.2018
     The Romanian Constitution:
     Art. 80 - The role of the president
     (1) The Romanian president represents the Romanian government and is the guarantor of national independence, unity and territorial integrity.
     (2) The Romanian president must watch for the compliance with the Constitution and the good functioning of the public authorities. For that purpose, the president serves as a mediating entity between the powers of the state, as well as between the state and society.  click here to read the entire article
12.06.2018
     The reunion scheduled today between Donald Trump and Kim Jong-un is taking place in Singapore due to the relative neutrality and the security this city-state provides. Singapore is one of the few countries that still hosts a North-Korean embassy, and many of the deals of the Kim regime were conducted here, according to the foreign press.  click here to read the entire article
05.06.2018
     "It is a good thing that the public doesn't understand the functioning of our banking and monetary system, because otherwise I think there would be a revolution in the streets by dawn".
     HENRY FORD, founder of the American automotive industry

     Fed up with subsidizing the commercial banks with their own money, the Swiss, mobilized through the "Sovereign Money" initiative, have proposed the organization of a Referendum which will be held on Sunday, June 10th 2018 - is a historical referendum, revolutionary for the banking industry, of international resonance -, by which the initiators want to amend the Constitution, which would impose to the commercial banks to grant loans only within the limits of the bank's money, forbidding them to issue scrip money and ensuring the monopoly of the Confederation (of the Swiss state) on issuance of money free of debt.  click here to read the entire article
23.05.2018
     The "pension apocalypse is coming"! The more or less qualified keep talking in the written press, TV and on the radio. The uncertainty is being preserved - deliberately by some, by the government members out of pure stupidity!  click here to read the entire article
.