Apanova
BURSA 12.10.2017

Dragoș Popescu
 
mărește imaginea
     În perioada recentă, creșterea ROBOR[1] a captat atenția societății și a generat dezbateri intense care au dominat mediile de informație publice cu privire la o serie de aspecte circumscrise problematicii: ce este ROBOR, modul de stabilire, relevanța indicelui ca reper al pieței monetare interbancare, dar și rolul băncii centrale în cadrul procesului de determinare a ROBOR sau lipsa de acțiune a băncii centrale pentru a stopa creșterea.
     În pofida accesului la informație, a expertizei pe care Banca Națională a României o pune la dispoziție formatorilor de opinie publică pentru înțelegerea fenomenelor și proceselor economice, a îndemnurilor la dialog profesionist și responsabil, au existat dezbateri publice și opinii care au generat confuzie și au dezinformat fie în mod involuntar având în vedere complexitatea problematicii, fie în mod voluntar pentru a pune înca o dată la îndoială, într-o manieră lipsită de legitimitate și fără temei, politicile și practicile promovate de către banca centrală.
     Era normal ca majorarea ROBOR să capteze agenda publică având în vedere importanța sa în cadrul economiei. Era normal ca aceste evoluții să suscite dezbateri la nivelul opiniei publice. Era normal ca societatea în ansamblu să fie preocupată de creșterea ROBOR. Era și mai normal ca formatorii de opinie să se documenteze temeinic în privința ce este ROBOR pentru a informa corect populația. Era chiar imperios necesar ca dezbaterile, dialogurile, luările de poziții ale vectorilor de opinie, ale decidenților politici să dea dovadă de profesionalism și responsabilitate. ROBOR este un instrument de piață și nu altceva.
     Am văzut comentarii și afirmații primitive și iresponsabile ale unor importanți (în principiu) reprezentanți la nivelul societății pentru care simțul răspunderii, dialogul și comunicarea trebuie să reprezinte condiții obligatorii, nu facultative ale funcțiilor publice pe care le ocupă. Am văzut interpretări ale unor jurnaliști cu pregătire economică (potrivit propriilor declarații) paralele cu logica economică. Am văzut părerii subiective și tendențioase care au fost promovate ca explicații invariabile și care au generat voluntar sau involuntar confuzie, au creat percepții eronate nu doar cu privire la mecanismele monetare și de piață, cât și cu privire la rolul și activitatea băncii centrale.
     Pentru formarea unei opinii adecvate și corecte cu privire la toate aceste probleme, voi prezenta o serie de clarificări cu privire la ratele de referință ale pieței monetare interbancare ROBID/ROBOR. Ulterior, voi descrie într-o manieră accesibilă publicului larg modul de funcționare al pieței monetare interbancare și voi analiza factorii care au determinat creșterea ratelor dobânzilor în perioada recentă. Totodată, voi clarifica o serie de aspecte prezentate superficial și incorect opiniei publice, printre care și rolul și acțiunea băncii centrale în cazul acestei problematici.
     I. Rata ROBID[2] și rata ROBOR reprezintă ratele dobânzilor de referință pe piața monetară interbancară stabilite pentru depozitele plasate/atrase de către/de la instituțiile de credit. Cu alte cuvinte, ROBID/ROBOR sunt determinate pe baza ratelor dobânzilor la împrumuturile pe care instituțiile de credit prezente pe piața românească și le acordă reciproc. Acestea sunt calculate ca medie aritmetică a ratelor dobânzilor practicate de 10 instituții de credit relevante pentru piața românească din punct de vedere al activității pe piața monetara interbancară. În cadrul acestui proces, numit fixing, ratele de referință ROBID/ROBOR sunt stabilite pentru scadențele de o zi, TN[3], o săptămână, o lună, 3 luni, 6 luni, 9 luni și respectiv 12 luni, deci pe diferite perioade în funcție de orizontul de timp pentru care băncile se împrumută reciproc.
     Un aspect important este faptul că procesul de calculare și publicare al ratelor dobânzilor de referință ROBID/ROBOR este guvernat de un cadru de reglementare ferm care impune reguli și obligații pe care părțile implicate - în speță instituțiile de credit - trebuie să le îndeplinească pentru a asigura transparența procesului și conformitatea ratelor de referință ROBID/ROBOR stabilite cu condițiile pieței la momentul respectiv.
     II. În continuare, voi arăta de ce au crescut ratele dobânzilor pe piața monetară interbancara și în speță ROBOR (având în vedere importanța acestuia ca reper al costului creditului pentru sectorul privat) și respectiv ce a cauzat amplitudinea acestor creșteri. Voi explica ce este lichiditatea din sistemul bancar, care este rolul ei și cum afectează fluctuațiile lichidității evoluția ratelor dobânzilor pe piața monetară. În aceeași măsură, voi prezenta succint factorii care determină mișcarea ratelor dobânzilor atât pe termen scurt, cât și pe termen mai lung.
     În perioada recentă ratele dobânzilor pe piața monetară interbancară au înregistrat o evoluție ascendentă, stabilizându-se ulterior în jurul ratei dobânzii de politică monetară.
     Pentru a înțelege aceste evoluții, este foarte important de știut faptul că, deși factorii de influență sunt în principiu aceeași, intensitatea creșterilor/scăderilor ratelor dobânzilor diferă de la o scadență la alta în funcție de importanța relativă a fiecărui factor. În esență, ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit pe piața monetară interbancară sunt supuse influenței atât unor factori ciclici sau conjuncturali asociați evoluției raportului dintre cererea și oferta de lichiditate la un anumit moment în timp, cât și a unor factori fundamentali ca nivelul așteptat al ratelor dobânzilor în viitor, evoluția așteptată a inflației și a evoluției economiei în ansamblu.
     Instituțiile de credit se împrumută reciproc pe piața monetară interbancară în funcție de nevoia de lichiditate. Toate instituțiile de credit autorizate de către BNR dețin conturi deschise la banca centrală, iar disponibilitățile existente în aceste conturi reprezintă lichiditatea din sistemul bancar. Lichiditatea din sistemul bancar are un rol principal prin decontarea finală a tuturor tranzacțiilor financiare din cadrul economiei, fie că este vorba de plăți diverse efectuate de clienții băncilor, tranzacții pe piețele financiare, acordarea de credite, plăți la Bugetul de Stat sau încasări la Bugetul de Stat. Când instituțiile de credit tranzacționează între ele, are loc o redistribuire a lichidității de la o bancă la alta, fără ca nivelul lichidității din sistemul bancar să se modifice.
     Există însă și factori care modifică nivelul lichidității din sistemul bancar fie în sensul creșterii, fie în sensul scăderii și pe cale de consecință și nivelul lichidității fiecărei bănci. O categorie de astfel de factori este reprezentată de factorii autonomi ai lichidității și așa cum numele sugerează aceștia sunt în afara controlului băncii centrale și nu reprezintă operațiunile de politică monetară. Un important factor autonom al lichidității (în cadrul oricărei economii) din perspectiva influențelor generate asupra condițiilor lichidității este reprezentat de către operațiunile în contul Trezoreriei Statului care determină în permanență injecții sau absorbții de lichiditate la nivelul sistemul bancar. În astfel de situații, rolul băncii centrale este să intervină pentru a contracara influența factorilor autonomi ai lichidității, a regla lichiditatea din sistemul bancar și a stabiliza ratele dobânzilor. Acest lucru a fost făcut și de către Banca Națională a României și nu cu întârziere așa cum s-a vehiculat. Voi reveni la acest aspect ulterior.
     Având această bază, ne îndreptăm atenția asupra tendinței de creștere a ratelor dobânzilor pieței monetare interbancare și implicit a indicelui de referință ROBOR. Evoluțiile observate au fost determinate de suprapunerea unor factori de natură conjuncturală, dar și de influența unor factori de natură fundamentală. Voi trata acești factori în mod individual.
     Evoluția ascendentă a ratelor dobânzilor pieței monetare interbancare, dar mai ales amplitudinea acesteia au fost determinate de o serie de factori de natură conjuncturală care au acționat în sensul reducerii excedentului de lichiditate din sistemul bancar și ulterior instaurării unui deficit de lichiditate: i) absorbția de lichiditate asociată operațiunilor destinate plăților de taxe și impozite superioare celor anticipate la Bugetul de Stat în condițiile creșterii gradului de colectare; ii) sumele plătite în avans la Bugetul de Stat cu titlul de dividende de către unele companii cu capital public care au condus la o reducere suplimentară a lichidității din sistemul bancar; iii) suplimentar, întărirea condițiilor lichidității a fost determinată de operațiunile nerezidenților asociate deciziilor de investiții.
     Amplificarea absorbțiilor de lichiditate generate de factorul autonom asociat contului general al Trezoreriei Statului (exogen controlului BNR) au coincis cu debutul unei noi perioade de aplicare a RMO, ceea ce a sporit ulterior cererea de lichiditate a instituțiilor de credit în vederea creșterii disponibilităților existente în contul deținut la BNR.
     Reducerea lichidității din sistemul bancar a imprimat anumite caracteristici activității pieței monetare interbancare: i) creșterea volumelor tranzacționate pe fondul cererii de lichiditate asociate, așa cum am precizat, decontării finale a tranzacțiilor din economie - plăți la Bugetul de Stat sau între clienți - sau ajustărilor operate la nivelul contului curent în perspectiva îndeplinirii cerințelor RMO[4]. Trebuie făcută o precizare în sensul că instituțiile de credit dispun de un cadrul flexibil de îndeplinire al cerințelor RMO impus de BNR care le facilitează maniera de gestionare a lichidității; ii) creșterea ratelor dobânzilor pieței monetare interbancare; iii) creșterea volatilității ratelor dobânzilor în special pentru maturitățile scurte (pentru o zi, o săptămână) care sunt supuse influențelor exercitate de către raportul dintre cererea și oferta de lichiditate pe termen scurt.
     În aceeași măsură, ratele dobânzilor pieței monetare interbancare în special cele cu maturități mai lungi, au fost supuse influenței unor factori fundamentali ca nivelul așteptat al ratelor dobânzilor în viitor, evoluția așteptată a inflației și respectiv evoluția economiei în ansamblu. În consecință, tendința de creștere a ratelor dobânzilor pieței monetare până în proximitatea ratei dobânzii de politică monetară s-a datorat și revizuirii ascendente a anticipațiilor inflaționiste, dar și al așteptărilor privind îngustarea coridorului ratelor dobânzilor asociate facilităților permanente.
     În aceste condiții, creșterea ratelor dobânzilor în sine nu a constituit o surpriză. Perspectiva creșterii dobânzilor pe piața monetară până în proximitatea superioară a nivelul de 1% a fost prognozată și comunicată de BNR cu luni înainte. Era un proces inevitabil. Un element de surpriză l-a reprezentat poate viteza creșterii ratelor dobânzilor, iar aceasta s-a datorat suprapunerii factorilor amintiți anterior.
     Evoluția ratei dobânzii de referință a pieței monetare interbancare ROBOR atât sub aspectul tendinței, cât și al amplitudinii susțin argumentele avansate anterior. ROBOR a înregistrat creșteri superioare pentru maturitățile scurte (pentru o zi, sau o săptămână) supuse cu precădere influențelor exercitate de către condițiile imediate ale lichidității care au devenit restrictive din considerentele amintite anterior. ROBOR pentru scadențele cuprinse între 3 luni și un an au urmat tendința ascendentă, dar atât creșterea, cât și volatilitatea acestora a fost mai redusă având în vedere determinații pe termen lung amintiți.
     III. În încheiere voi descrie rolul Băncii Naționale a României în reglarea lichidității, proces denumit în termeni de specialitate managementul lichidității din sistemul bancar. Au existat opinii nu numai superficiale, ci și exprimate într-o manieră peiorativă cu privire fie la lipsa de acțiune, fie la acțiunea târzie a Băncii Naționale a României. Mai exact banca centrală a fost acuzată că a furnizat cu întârziere lichiditate sau că nu a stopat ratele dobânzilor pieței monetare interbancare, în speță a ROBOR. Nimic mai fals!
     Vreau să precizez încă de la început că Banca Națională a României nu controlează ratele dobânzilor pieței monetare interbancare. Acestea sunt determinate de către piață ca în orice economie de piață, iar piața monetară din România este o piață funcțională în toate dimensiunile ei. În schimb, banca centrală influențează ratele dobânzilor pieței monetare interbancare prin intermediul instrumentelor aflate la dispoziție, într-o manieră consistentă cu atingerea obiectivului legiferat : asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.
     În ceea ce privește alegerea momentului furnizării de lichiditate, acesta fost stabilit în funcție de evoluția și stabilizarea unor indicatori pe baza cărora sunt fundamentate deciziile de intervenție ale băncii centrale. Așa cum am explicat anterior, absorbțiile de lichiditate asociate operațiunilor în contul Trezoreriei Statului a fost unul dintre factorii care au redus excedentul de lichiditate la nivelul sistemului bancar și implicit a disponibilităților pe care instituțiile de credit le dețin în contul deschis la banca centrală.
     Aceste absorbții de lichiditate au coincis cu debutul unei noi perioade de aplicare a RMO. În cadrul mecanismului RMO instituțiile de credit sunt obligate să îndeplinească nivelul RMO pe baze medii la sfârșitul perioadei. În acest fel, acestea au la dispoziție flexibilitatea de a deține în contul curent de la BNR un nivel al lichidității într-o anumită zi fie superior fie inferior nivelului prevăzut al RMO, în funcție de operațiunile cu care se confruntă. Ca urmare fiecare instituție de credit a conștientizat reducerea poziției proprii a lichidității, dar nu și amploarea reducerii poziției lichidității la nivelul întregului sistem bancar. Acesta este și unul dintre motivele pentru care ratele dobânzilor au crescut în etape până au atins rata dobânzii de politica monetară.
     Un alt factor care a determinat momentul intervenției BNR a fost nivelul ratelor dobânzilor din piața monetară interbancară. Operațiunile de furnizare de lichiditate se realizează la rata dobânzii de politică monetară, care este o rată de referință pentru piață din perspectiva conducerii politicii monetare. Ratele dobânzilor pieței monetare au crescut și s-au stabilizat după câteva zile în jurul dobânzii de politică monetară. În aceste condiții, ce instituție de credit ar fi dorit să atragă lichiditate de la banca centrală la o dobândă de 1,75% când ar fi putut să facă același lucru de la o altă instituție de credit la o rată a dobânzii inferioară?! Acesta este un principiu cu aplicabilitate generală în economie sau în viața de zi cu zi. Cine ar cumpăra același bun sau serviciu la un preț mai mare atunci când îl poate achiziționa la un preț mai mic fără nici un efort suplimentar?! 

     [1] ROBOR - Romanian Interbank Offer Rate - rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele plasate (ofertă) denumită în acest fel începând cu noiembrie 2007. Anterior acestei date, denumirea a fost BUBOR.
     [2] ROBID - Romanian Interbank Bid Rate - rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele atrase denumită în acest fel începând cu noiembrie 2007. Anterior acestei date, denumirea a fost BUBID.
     [3]TN -o zi cu data decontării în ziua lucrătoare următoare datei tranzacției;
     [4] Rezervele minime obligatorii (RMO) sunt reprezentate de disponibilități bănești ale instituțiilor de credit păstrate în conturi deschise la Banca Națională a României.
     * Dragoș Popescu este arbitragist principal în cadrul Direcției operațiuni de piață, Serviciul operațiuni de politică monetară.
     * Articol preluat integral de pe site-ul Opiniibnr.ro.

 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  Maxim
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.10.2017, ora 22:53)  
 Am citi regulamentul Robor pe site ....
 Ratele Robid / Robor sunt obligatorii pentru sume de 5 milioane Ron pt o perioada de 15 minute si pentru o singura tranzactie ?! .
 A fost nevoie 9 yrd ron!!! 13 banci ... cam 700 de milioane de banca.
 Daca o banca are nevoie de 100 milioane ron ( ca sa nu zic 700 ) ce face? Suna de 20 de ori o alta banca ... si acea banca ofera de fiecare data acelasi pret ? Si cand sunt 13 si se suna intre ele .... ati prins idea
 Ne poti detalia mai mult Dragos ?.


 
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Internaţional, 12:12
     Principalii indici bursieri europeni au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în scădere.  click să citești tot articolul
Companii-Afaceri, 12:05
     Conform comunicatului de presă remis către Redacție, Grupul KMG International (KMGI) a modificat și extins, astăzi, o facilitate de credit revolving multivalută în valoare de 360 milioane USD. Maturitatea creditului este de 3 ani din momentul tranzacției iar Grupul are posibilitatea de a opta pentru 2 prelungiri de câte un an.  click să citești tot articolul
Miscellanea, 11:56
     Conform comunicatului de presă remis către Redacție, piața neagră a țigaretelor a crescut în martie la 17,2% din totalul consumului (cu 1,6% mai mult decât în ianuarie 2018). În primele trei luni ale anului, media comerțului ilicit este de 16,4%, cu 0,7 puncte procentuale. mai mare comparativ cu perioada similară din 2017.  click să citești tot articolul
Internaţional, 11:47
     Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a provocat furie în Grecia cu propunerea sa ca doi ofițeri vamali greci reținuți în Turcia din martie, să fie trimiși la schimb pentru opt ofițeri turci care au cerut azil politic în Grecia, scrie The Guardian.  click să citești tot articolul
Companii-Afaceri, 11:40
     Netcity Telecom a anunțat, astăzi, că a semnat, pe 19 aprilie, majorarea facilității de credit de tip club loan mai vechi, în valoare de 36 millione euro, cu o nouă facilitate , în valoare de 10 milioane euro, cu un sindicat de bănci format din Banca Comercială Română (BCR) și BRD Groupe Societe Generale, informează News.ro.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
23.04.2018
BVB
     * Fondul Proprietatea - pe primul loc în topul lichidității
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a avut parte, în ședința de tranzacționare de vineri, de un rulaj de doar 32,23...  click să citești tot articolul
23.04.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut ușor vineri, din cauza pierderilor de pe segmentul bunurilor de larg consum, generate de rezultatele anunțate de companiile din domeniu, precum "Reckitt Benckiser...  click să citești tot articolul
19.04.2018
BVB
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii, un volum de numai 24,19 milioane de lei (5,2 milioane de euro), în scădere...  click să citești tot articolul
18.04.2018
BVB
     * Acțiunile Transgaz au crescut cu peste 2%
     
     Volumul consemnat în ședința de tranzacționare de ieri, a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 91,16 milioane de lei (19,61 milioane de...  click să citești tot articolul
18.04.2018
BURSELE DIN LUME / PIEȚELE URCĂ
     Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, investitorii îndreptându-și atenția spre rezultatele financiare anunțate de companii.  click să citești tot articolul
17.04.2018
BVB
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima ședință de tranzacționare a săptămânii, un volum de numai 21,7 milioane de lei (4,67 milioane de euro), inferior celui...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 20 aprilie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9142
2.3830
2.9902
3.8902
0.1840
0.6258
0.2143
4.6606
5.3294
1.5010
3.5188
0.2294
0.4848
1.1168
0.0617
0.4492
0.9390
3.7886
0.3153
1.1195
0.6021
0.0574
0.3539
0.2054
2.7346
0.0394
0.1448
1.0315
0.6288
0.1209
163.2421
5.4986
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
20.04.2018
     * "Iliescu on trial for all the bloodshed!" was one of the powerful slogans of the University Square, as well as "Iliescu - KGB, go back to the USSR!".
     We, who had organized the marathon protest of the century, knew who Ion Iliescu was, as the rest of the Romanian people took a long time to catch on, even Brucan was wrong in his estimate that the much maligned "stupid people" would take two decades to "awake".  click here to read the entire article
16.04.2018
     * - The Syrian gas attack did not exist, the American missiles were brought down, then where are the dead coming from?!
     * - It is enough to tell Syrians that they are attacked and killing each other?
     Friday, Syria was attacked by war attacks, in which a warship of the United Nations which operate in the Red Sea (according to the American officials), American B-1 bombers, four British Royal Tornado GR4 aircraft (which fired Storm Shadow missiles) and French Rafale jets.  click here to read the entire article
12.04.2018
     New Delhi, March 4th, 2017 - I am in the garden of the Royal Plaza hotel, sitting next to the table of a group of Indians, probably Hindus, two women in colorful saris and two men, all of them in their fifties. They are checking me out, I catch them doing it a few times. A Romanian manea, with heavy Indian influences starts playing from the speakers, I am surprised, I start laughing.  click here to read the entire article
02.04.2018
FOR THE FIRST TIME AFTER THE LOSS OF 2.6 BILLION LEI OF 2014
     The Romanian Commercial Bank (BCR) has proposed to shareholders the distribution of dividends of 228.12 million lei, out of the profit of 570 million lei, for last year, this being the first year with such an item on the agenda of the General Shareholder Meeting, after the huge loss of 2014, of 2.6 billion lei, caused by the high provisions and the sale of non-performing loans.  click here to read the entire article
30.03.2018
     The website of the National Bank of Romania still includes the statement that its monetary policy strategy is the direct targeting of inflation.  click here to read the entire article
28.03.2018
     No investor has expressed interest in the privatization of the "Sanevit 2003" disposable syringes factory of Arad, as part of the last procedure initiated by the Ministry of the Economy, which took over the company in 2012 to save ut from bankruptcy, but since then, several attempts at privatization have failed, and since 2013 the plant hasn't manufactured anything, according to News.ro.  click here to read the entire article
27.03.2018
ALEXANDRU BOTEZ, ELECTRICA SHAREHOLDER:
     * The Ministry of Energy has requested the election of a new Board of Directors, even though the current management was elected in October, for a four-year term
     * The company's directors are entitled to compensation in the event of their unjustified dismissal
     * Challenges in court concerning the prior elections would remain groundless
       The proposal of the Ministry of Energy that the shareholders of Electrica (EL) decide, in the General Shareholder Meeting of April 27th, the election of the members of the Board of Directors, through the cumulative vote method, for a term of four years, even though the current directors were elected in October 2017, also for four years, has caused discontent among some shareholders.  click here to read the entire article
22.03.2018
     "The markets are turning into the markets' greatest enemy", wrote an analyst of Goldman Sachs in a note addressed to its customers, according to an article by Bloomberg, and the jump in the VIX volatility index last month "is a symptom of the financial fragility".  click here to read the entire article
19.03.2018
AS SHAREHOLDER,
     * The president of the Association of Brokers has taken the matter to the County Court of Cluj, to address the capital reduction of 2014 and the subsequent decisions of the company
     * Liviu Stoleru, CEO of Cemacon, told us on Thursday, that "no notification has been received from the company concerning such a topic"
     * The case was recorded on Friday, with the County Court of Cluj
     * BCR sold to BOF for 2 Euros the non-performing loans of 16.5 million Euros of "Cemacon" and "Ambient"
       * UPDATE 15.45 "Cemacon" confirms the lawsuit brought by Dan Paul
     "Cemacon" today sent the Bucharest Stock Exchange, a report whereby it confirms the existence of the lawsuit brought by Dan Paul, the president of the Association of Brokers. However, the officials of the company wrote that they have no details about the case.
     -------
     Dan Paul, the president of the Association of Brokers, has sued "Cemacon" (CEON), acting as shareholder, seeking the annulment of the shareholders' decision of March 24th, 2014, concerning the reduction of the share capital and of the subsequent acts, according to a notification seen by "BURSA".  click here to read the entire article
15.03.2018
THE NATIONAL BANK OF ROMANIA ISN'T COMMENTING, EVEN THOUGH BOTH COMMERCIAL BANKS ARE LISTED ON THE STOCK EXCHANGE
     The National Bank of Romania (BNR) has blocked the acquisition of Banca Românească by OTP Bank România, according to information which appeared yesterday in the Romanian press, as well as on some foreign websites. Thus, the NBR hasn't issued an opinion on the transaction, even though the time by which it should have done so expired since back in autumn last year.  click here to read the entire article
14.03.2018
RAINER SEELE, OMV:
     * OMV has a budget of 10 billion Euros for takeovers, until 2025 and it is targeting the markets in the Middle East and Asia Pacific
     * Manfred Leitner: "It is unknown how the BRUA pipeline will be implemented, but I don't think that all the gas volumes of the Black Sea that get exported will only go to the West"
       OMV wants to reduce its dependence on the European market, between 2020-2025, and will focus on acquisitions in the Middle East and Asia Pacific, according to CEO Rainer Seele.  click here to read the entire article
07.03.2018
ACCORDING TO AN EUROPEAN COMMISSION DOCUMENT, SEEN BY BLOOMBERG
     The European Union (EU) intends to apply tariffs for imports of 2.8 billion Euros (3.5 billion dollars) in the US, from T-shirts and bourbon, to motorbikes, if American president Donald Trump continues its plan to impose 25% tariffs for foreign steel acquisitions, according to Bloomberg.  click here to read the entire article
06.03.2018
     * The EU, which is preparing retaliatory tariffs of its own against the US, is carrying out talks with the countries that will be affected by the taxes proposed by the Americans: Japan, Canada, Brazil and Turkey
     * German economy minister: "President Trump wants to play a game that no one can win"
       One of the top advisors to US president Donald Trump has recently announced that the US will not make any exception from the application of tariffs set on imported steel and aluminum, even if the EU is preparing reprisals, according to ft.com.  click here to read the entire article
05.03.2018
LAST WEEK, ROMANIA HAD THE BIGGEST IMPORTS OF NATURAL GAS IN THE LAST FIVE YEARS
     * In Europe, the cold weather has led to a significant rise in the price of natural gas
       Last week, Romania imported about one third of the daily natural gas consumption to get it through the cold winter period, these being the biggest daily imports of natural gas in the last five years, according to some sources from the energy sector, quoted by Agerpres.  click here to read the entire article
02.03.2018
A POSSIBLE CONTRACT FOR THE SPARE PARTS NEEDED BY PATRIOT MISSILES
     * Aurel Cazacu: "The American partners are trying to cooperate, even if they do not have the obligation to offset, and Aerostar is the best plant in Romania"
     * A rise of over 40% for the Aerostar shares over the last year
       Shares of "Aerostar" Bacău (ARS) yesterday rose 6.5%, to 5.24 lei/share, taking the company's valuation to an all time high - 797.93 million lei, after American company Raytheon announced that it has requested a quote from ARS, to get more information about the parts that might be manufactured in Bacău for the Patriot radar, which is part of the Patriot missile system.  click here to read the entire article
.