BURSA 16.05.2018

Theodor Stolojan
 
Theodor Stolojan      Pe 2 mai, în Parlamentul European, Comisia Europeană (CE) a prezentat proiectul noului buget european pentru perioada 2021-2027 (cunoscut sub denumirea de cadru financiar multianual).
     În viziunea CE, în elaborarea proiectului de buget, urma să se găsească soluții pentru trei probleme majore:
     a) alocarea de resurse financiare mai mari pentru noile priorități europene, între care, cercetare-inovare, conectivitatea infrastructurii(în domeniile digital, energie, transporturi) , tineret, migrație, securitate și apărare;
     b) acoperirea golului de resurse financiare, rezultat în urma ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, (apreciat la cca 13 miliarde euro anual);
     c) simplificarea și creșterea flexibilității bugetului Uniunii Europene (UE), pentru a face față riscului crescut de incertitudine la nivel global, european și național.
     Răspunsul CE la cele trei probleme a fost politic și pragmatic: cerințele de resurse sporite pentru noile priorități vor fi acoperite printr-un set nou de venituri care să fie vărsate la bugetul UE (80 la sută din efort) și prin realocări și economii (20 la sută ); golul de resurse provocat de ieșirea Marii Britanii din UE va fi compensat prin noile venituri prevăzute pentru bugetul UE (50 la sută din efort) și prin reduceri de cheltuieli la alte poziții din bugetul UE (50 la sută); iar flexibilitatea sporită va fi asigurată prin constituirea de rezerve în cadrul fiecărui program și, în plus, prin instituirea unei rezerve la nivelul UE.
     Pe ansamblu, pe perioada 2021-2027, CE a propus ca nivelul bugetului UE (angajamente), ca raport în venitul național brut al celor 27 de state membre, să crească de la cca 1 la sută (în perioada 2014-2020) la 1,114 la sută.
     Noul set de venituri pentru bugetul UE ar urma să fie format din 20 la sută din veniturile realizate de către sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, o cotă de prelevare de 3 la sută aplicată la noua bază fiscală consolidată comună a societăților și o contribuție națională calculată asupra cantității de deșeuri de ambalaje de plastic care nu se reciclează în fiecare stat membru (0,80 cenți pe kg). La aceste noi resurse, ar urma să se adauge și veniturile suplimentare rezultate prin reducerea de la 20 la sută la 10 la sută a sumei pe care o păstrează statele membre din veniturile vamale colectate, precum și prin diminuarea treptată a "corecțiilor" pentru unele state membre net contribuitoare la bugetul UE , care , la vremea respectivă, au considerat că participarea acestora la buget este excesivă. CE apreciază că noile venituri prevăzute pentru bugetul UE vor aduce un plus de resurse de cca 12 la sută din bugetul UE, respectiv cca 22 miliarde euro pe an.
     Reducerea de cheltuieli prevăzută de către CE se referă, în principal, la cele două mari politici europene: politica agricolă comună și politica de coeziune, care , împreună, dețin peste 70 la sută din alocările de resurse ale bugetului UE. Potrivit CE, reducerile sunt de cca 5 la sută, în cazul fiecărei politici. În perioada următoare, CE va prezenta propuneri concrete cu privire la modul în care politica agricolă comună și politica de coeziune urmează a fi "modernizate și simplificate".
     Este de subliniat că noile surse de venituri ale bugetului UE trebuie aprobate în unanimitate de către statele membre și supuse adoptării în parlamentele naționale ale acestora; noul proiect de buget european 2021-2027 urmează a fi aprobat în unanimitate de către Consiliu.
     Parlamentul European (PE) poate aproba sau respinge proiectul de buget european, fără a avea competența de a aduce modificări la pozițiile de venituri și de cheltuieli ale acestuia. PE împreună cu Consiliul adoptă prin co-decizie propunerile CE cu privire la politicile europene în diferite domenii (coeziune, agricultură etc.).
     Reacțiile la proiectul de buget nu au întârziat să apară: unele țări net contribuitoare la bugetul UE (Austria, Danemarca) au apreciat că bugetul UE ar trebui să scadă ca dimensiune, prin ieșirea Marii Britanii; ministrul agriculturii din Franța (țară net contribuitoare la bugetul UE, dar beneficiară a unor fonduri europene importante pentru agricultură) a afirmat că este nevoie de o alianță a unor state membre pentru ca alocările din bugetul UE pentru agricultură să nu se micșoreze; iar unii europarlamentari, între care și români, au afirmat că reducerea fondurilor europene pentru coeziune și agricultură este de neacceptat.
     Asemenea poziții sunt bune pentru obiective electorale pe plan național și vor conta în viitoarele alegeri pentru PE și nu numai. Dar pozițiile respective nu țin seama de un fapt elementar al oricărei viziuni pe termen lung , cum este și bugetul european 2021-2027: numai definitivarea cadrului financiar este instrumentul prin care se asigură coerență și realism diferitelor opțiuni de politici europene și ierarhizare a acestora în funcțiile de prioritățile etapei respective (folosind criterii de ierarhizare, între care cel mai important fiind valoarea adăugată prin realizarea unei politici de interes comun, la nivel european) și resursele posibile de mobilizat. Acest fapt este cu atât mai important , cu cât bugetul UE este, în principal, un buget de investiții.
     Din acest punct de vedere, între bugetele naționale și bugetul UE există o deosebire esențială. Un buget național are resurse definite de un sistem de impozite și taxe, precum și venituri din exploatarea sau valorificarea activelor proprietate publică, în funcție de care sunt dimensionate cheltuielile. Bugetul național poate fi cu deficit finanțat din împrumut făcut de către stat. Bugetul UE pleacă , întotdeauna, de la obiectivele pe care statele membre doresc să le realizeze prin politici europene, în funcție de care trebuie asigurate veniturile bugetului UE. Potrivit Tratatelor UE, bugetul UE nu poate fi decât echilibrat sau excedentar.
     Deși CE consideră că un buget al UE nu trebuie privit de către statele membre din perspectiva raportului dintre contribuțiile la bugetul UE și sumele primite din acest buget (pe argumentul că toate statele membre au de beneficiat din existența UE), totuși , în realitate, fiecare stat membru își face aceste socoteli. De aceea, nu este o surpriză că, în general, statele membre net contribuitoare la bugetul UE doresc diminuarea sau menținerea neschimbată a contribuțiilor acestora la bugetul UE , în timp ce statele membre net beneficiare susțin majorarea fondurilor europene alocate în special pentru politica agricolă comună și politica de coeziune sau, cel puțin, să nu fie reduse.
     În condițiile concrete ale acestui proiect de buget al UE, ale provocărilor la care acesta trebuie să răspundă, România, ca un stat membru net beneficiar al fondurilor din bugetul UE, ca și celelalte state membre net beneficiare, nu ar trebui să adopte o strategie de respingere directă a reducerilor de cheltuieli propuse pentru politica agricolă comună și politica de coeziune, deoarece șansele pentru o astfel de strategie sunt foarte mici. În primul rând, noul set de venituri propus de către CE pentru bugetul UE prezintă un mare risc de nerealizare, deoarece statele membre acceptă foarte greu să cedeze din suveranitate în materie de impozite și taxe; în al doilea rând, golul provocat de ieșirea Marii Britanii din UE este cert și consistent.
     În consecință, consider că o strategie a României poate avea șanse mai mari de succes dacă va fi concentrată pe modificările care se propun în cadrul celor două politici și care ne sunt favorabile.
     Fără a fi încă cunoscute modificările în detaliu propuse de către CE, putem anticipa o serie de tendințe ca fiind pozitive pentru România și pe care se poate construi o strategie eficientă de negocieri.
     În domeniul politicii agricole. Propunerea de susținere, într-o mai mare măsură, a fermelor mici și mijlocii prin plafonarea plăților directe pe hectar de care beneficiază fermele mari sau prin aplicarea unui sistem regresiv de plăți directe pe hectar este favorabilă României, unde majoritatea (92 la sută) fermelor sunt mici și mijlocii (în prezent, în UE, 80 la sută din plățile directe sunt acordate la 20 la sută din fermele beneficiare). România va trebui să susțină propunerea CE pentru convergența plăților directe pe hectar către media UE, având în vedere diferența încă mare între sumele pe hectar acordate în România , față de cele din țările mai dezvoltate economic. De asemenea, ne avantajează propunerea de mai mare flexibilitate pentru transferul unei părți din sumele destinate plăților directe pe hectar către fondul de dezvoltare rurală, având în vedere decalajele încă mari existente între dezvoltarea economiei rurale și a celei urbane.
     În domeniul politicii de coeziune. România trebuie să susțină pe deplin propunerea ca principalul criteriu în determinarea alocărilor de fonduri pentru coeziune pe fiecare stat membru să rămână nivelul produsului intern brut pe locuitor, iar majoritatea fondurilor de coeziune să fie concentrate , în continuare , pe regiunile cel mai puțin dezvoltate. Legătura mai strânsă preconizată între politica de coeziune și semestrul european (în special recomandările specifice fiecărei țări) este , de asemenea favorabilă României, dacă ținem seama de "înclinația naturală" pe care o avem pentru derapaje în politicile economice și sociale (de exemplu, nici în anul 2018, România nu are o strategie pentru energie aprobată, deși această strategie, necesară țării, a fost și este încă o condiționalitate pentru bugetul 2014-2020). O asemenea legătură (condiționalitate) întărită trebuie însă riguros definită pentru a evita, cât de mult posibil, subiectivitatea interpretărilor. În același timp, România va trebui să-și adapteze abordările în politicile sale economice și sociale pentru a valorifica din plin unele tendințe care, neglijate, ne pot provoca pierderi de oportunități. Se prevede extinderea , în mai mare măsură, a folosirii instrumentelor financiare care să potențeze fondurile europene prin atragerea de resurse din domeniul privat și din cel al instituțiilor financiare internaționale (este cunoscută experiența de nerepetat a României, care a trimis o lista de 200 de obiective de investiții, dar nici unul eligibil, pentru a fi finanțate și cu aportul Fondului european de investiții strategice-inițiativa Juncker). În acest sens, CE propune un fond nou "InvestEU", care va îngloba toate instrumentele financiare destinate să sus­țină investițiile strategice în întreaga UE. România ar trebui să salute inițiativa CE de a concentra programele finanțate în cadrul politicii de coeziune, micșorând numărul acestora și introducând reguli unice, dar , în același timp, să fie prudentă în tendința de centralizare a managementului acestor fonduri la nivel european și național, reducând capacitatea de decizie a regiunilor. Pentru a beneficia de noua facilitate de convergență introdusă în cadrul politicii de coeziune, respectiv de susținere financiară a statelor membre care au obligația să adopte moneda euro , este nevoie de seriozitate în adoptarea măsurilor necesare, deoarece de această facilitate vor beneficia numai statele membre care se angajează să treacă la euro în perioada 2021-2027.
     Dacă statele membre vor coopera în negocierile pentru noul buget UE 2021-2027, este posibil ca, până la Consiliul European de la Sibiu, din 9 mai 2019, să se ajungă la un acord asupra acestui buget, astfel încât să se evite întârzierile care au afectat execuția bugetului UE pe perioada 2014-2020, în toate statele membre. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de lili în data de 16.05.2018, ora 12:58)  
 ,,,Ce strategie sa avem ??? ca noi nu suntem in stare sa absorbim fondurile alocate pentru perioada 2014-2020...Credeti ca se gandeste cineva la asa ceva ??? Noi de un an si jumatate ne ocupam de justitie ...cum sa facem sa-l scapam pe Dragnea de puscarie...iar apoi cu d-na Dancila ne-a batutu D-zeu.


 
  1.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 16.05.2018, ora 18:24)
 
 Ar mai fi și devoalarea activității Securității staliniste și a aparatului așa-zisei lupte anticorupție care nu are alt rol decât de a descuraja activitatea economică a antreprenorilor locali.
 D-zeu v-a bătut pentru că sunteți canalii securiste.


 
Aceeasi sectiune (Macroeconomie)
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Bănci-Asigurări, 18:00
ROMÂNIA:
     
     Numărul de carduri active din România a ajuns, în primul trimestru al anului, la 12,81 milioane, cu 2,9% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).  click să citești tot articolul
Miscellanea, 17:35
TĂRICEANU:
     Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, astăzi, că a fost la Guvern pentru a o asigura pe Viorica Dăncilă de sprijinul său și de soliditatea majorității parlamentare, informează News.ro.  click să citești tot articolul
Internaţional, 17:20
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, SUA, au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Companii-Afaceri, 17:10
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA:
     Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producători de energie din țară, a raportat anul trecut o cifră de afaceri mai mare cu 28,5%, de la 2,28 miliarde lei în 2016, la 2,93 miliarde lei, informează News.ro.  click să citești tot articolul
Internaţional, 16:52
     Ambasada Statelor Unite în Israel s-a distanțat miercuri de un montaj fotografic prezentat marți ambasadorului David Friedman, în care locurile sfinte musulmane din Ierusalim au dispărut și au fost înlocuite cu un templu evreiesc, relatează AFP.  click să citești tot articolul
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
23.05.2018
BVB
     Volumul consemnat în cea de-a doua ședință de tranzacționare a săptămânii a fost de numai 21,2 milioane de lei, sub valoarea medie acestui an, de circa 50,3 milioane de lei, în contextul în care nu...  click să citești tot articolul
23.05.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile companiilor listate la bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, după ce Giuseppe Conte a fost propus prim-ministru în Italia de coaliția populistă formată din Mișcarea 5 Stele și...  click să citești tot articolul
22.05.2018
BVB
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a început săptămâna de tranzacționare într-o notă negativă, toți indicii marcând scăderi de peste 1%.  click să citești tot articolul
22.05.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, pe fondul relaxării tensiunilor comerciale dintre China și SUA, în urma unui acord la care au ajuns cele două țări la finele săptămânii trecute.  click să citești tot articolul
21.05.2018
BVB
     * Volum de 6,9 milioane de euro
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat o săptămână de tranzacționare negativă din punctul de vedere al cotațiilor, principalul coș de...  click să citești tot articolul
21.05.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut vineri, pe fondul incertitudinilor privind situația politică din Italia, respectiv al tensiunilor comerciale dintre China și SUA. Vineri, Mișcarea 5 Stele din Italia...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 23 mai 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9757
2.3669
3.0650
3.9869
0.1798
0.6214
0.2202
4.6292
5.2748
1.4510
3.6046
0.2342
0.4864
1.0744
0.0641
0.4503
0.8126
3.9502
0.3129
1.0830
0.6185
0.0578
0.3648
0.1985
2.7262
0.0392
0.1514
1.0754
0.6267
0.1229
164.5489
5.6028
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
16.05.2018
GABRIELA MIHAELA VOICILĂ, THE BUSINESS ENVIRONMENT MINISTER:
     Where there are many entrepreneurs there is creation, where there are many women entrepreneurs there is divine creation, says Gabriela Mihaela Voicilă, state secretary in the Ministry for the Business Environment, Trade and Entrepreneurship (MMACA). In her opinion, entrepreneurship means joy, a better situation, but less time for the family: "Taken together, entrepreneurship means achievements (...) Every one of us needs validation, for having built, having created something".  click here to read the entire article
14.05.2018
IN THE LAWSUITS AGAINST THE BANKS
     * Piperea: "In the Andriciuc case, the EU Court of Justice has not limited its argumentation to the CHF, but expanded it to cover any currency for which the debtors weren't hedged"
     The courts in the country have begun ruling in favor of borrowers and freezing the value of the European currency at the exchange rate valid on the date the loans were originated, in the lawsuits brought against the banks.  click here to read the entire article
09.05.2018
IN THE ROMANIAN BANANA REPUBLIC...
     The urge "Mircea, act like you're working!", back in the days of the so-called revolution of December 1989, was brought back recently by a new "director".
     We are talking of course, about the meeting between NBR governor Mugur Isărescu, and a government "delegation" led by chamber of deputies chairman Liviu Dragnea, together with PM Viorica Dăncilă.
     Sources from within the PSD, quoted by ziare.com, have claimed that, "in the meeting with the NBR governor, Liviu Dragnea seemed to be looking for a way out, and he seems confused, as he didn't expect his decisions to lead to such effects in the economy".  click here to read the entire article
08.05.2018
     Liviu Dragnea's insistence in moving the Romanian embassy from Tel Aviv, to Jerusalem, feeds an older, widespread confusion. Much older. Politically, Jerusalem has been divided from the first presence of the Judeans on the lands of the Palestinians, since back in the days of Abraham and Abimelec. "The indivisible Jerusalem" wanted by Benjamin Netanyahu is a spiritual creation.
     Definitely, pilgrims and locals claim that Jerusalem has a geography, meaning that the city would be compatible with the cardinal points and that is why Palestinians, Israelis and people overall, including those of the UN, EU and the US, speak about Eastern Jerusalem and Western Jerusalem, without anybody being surprised that that is happening at the center of the world, where the god of the Judeans began his creation, starting from the very rock from which later Archangel Gabriel raised Mohammed to visit Heaven, the same place of origin where one of the seven angels "and showed me the Holy City, Jerusalem, coming down out of heaven from God." (Apocalypse, 21: 10), where God is one of the same.  click here to read the entire article
03.05.2018
     Financial fair play is a concept that comes from the world of soccer. The notion is simple, don't spend more than you earn in a month, or in a year, regardless of what shareholder, mogul or investor enters the business.  click here to read the entire article
03.05.2018
     President Klaus Iohannis has announced that he has decided to send to the Constitutional Court the laws on the judicial system, but also to the Venice Commission. The president has issued a call to the CCR not to hurry and to work with the European entity, saying that after the Constitutional Court gets to issue an opinion on the new laws, a new analysis of the laws will be conducted and it will be decided then if a new reexamination of the three laws in the Parliament will be needed.  click here to read the entire article
27.04.2018
     The dystopia of 2169 seems to be 151 years away from us, if we were to watch the American sci-fi movie "In Time", in which New Zealand screenwriter, director and producer New Zealand Andrew M. Niccol has imagined a world in which money has been replaced by the lifespan left and each individual over 25 years old (when they stop aging), are wearing a counter on their arm, displaying how much they have left to live; the economic system relies on transactions paid in lifespan - banks, loans, interest rates - the rich are storing billions of years, while the poor only have hours, minutes or seconds left and when their time is up they die suddenly, as if struck by a mace.  click here to read the entire article
25.04.2018
DEPUTY PRIME-MINISTER VIOREL ȘTEFAN:
     * Bogdan Chirițoiu: "The European Commission will force the future buyer of Sidex Galați to increase the output of steel"
     ArcelorMittal may only sell the Galați metallurgic plant with the explicit agreement of the Romanian state, and the European Commission will ensure that the output of the plant will increase after the transaction, deputy prime-minister Viorel Ștefan said yesterday, in a conference on the issue of major industrial energy consumers.  click here to read the entire article
20.04.2018
     * "Iliescu on trial for all the bloodshed!" was one of the powerful slogans of the University Square, as well as "Iliescu - KGB, go back to the USSR!".
     We, who had organized the marathon protest of the century, knew who Ion Iliescu was, as the rest of the Romanian people took a long time to catch on, even Brucan was wrong in his estimate that the much maligned "stupid people" would take two decades to "awake".  click here to read the entire article
16.04.2018
     * - The Syrian gas attack did not exist, the American missiles were brought down, then where are the dead coming from?!
     * - It is enough to tell Syrians that they are attacked and killing each other?
     Friday, Syria was attacked by war attacks, in which a warship of the United Nations which operate in the Red Sea (according to the American officials), American B-1 bombers, four British Royal Tornado GR4 aircraft (which fired Storm Shadow missiles) and French Rafale jets.  click here to read the entire article
12.04.2018
     New Delhi, March 4th, 2017 - I am in the garden of the Royal Plaza hotel, sitting next to the table of a group of Indians, probably Hindus, two women in colorful saris and two men, all of them in their fifties. They are checking me out, I catch them doing it a few times. A Romanian manea, with heavy Indian influences starts playing from the speakers, I am surprised, I start laughing.  click here to read the entire article
02.04.2018
FOR THE FIRST TIME AFTER THE LOSS OF 2.6 BILLION LEI OF 2014
     The Romanian Commercial Bank (BCR) has proposed to shareholders the distribution of dividends of 228.12 million lei, out of the profit of 570 million lei, for last year, this being the first year with such an item on the agenda of the General Shareholder Meeting, after the huge loss of 2014, of 2.6 billion lei, caused by the high provisions and the sale of non-performing loans.  click here to read the entire article
30.03.2018
     The website of the National Bank of Romania still includes the statement that its monetary policy strategy is the direct targeting of inflation.  click here to read the entire article
28.03.2018
     No investor has expressed interest in the privatization of the "Sanevit 2003" disposable syringes factory of Arad, as part of the last procedure initiated by the Ministry of the Economy, which took over the company in 2012 to save ut from bankruptcy, but since then, several attempts at privatization have failed, and since 2013 the plant hasn't manufactured anything, according to News.ro.  click here to read the entire article
27.03.2018
ALEXANDRU BOTEZ, ELECTRICA SHAREHOLDER:
     * The Ministry of Energy has requested the election of a new Board of Directors, even though the current management was elected in October, for a four-year term
     * The company's directors are entitled to compensation in the event of their unjustified dismissal
     * Challenges in court concerning the prior elections would remain groundless
       The proposal of the Ministry of Energy that the shareholders of Electrica (EL) decide, in the General Shareholder Meeting of April 27th, the election of the members of the Board of Directors, through the cumulative vote method, for a term of four years, even though the current directors were elected in October 2017, also for four years, has caused discontent among some shareholders.  click here to read the entire article
.