VOCI DESPRE CAZUL LUI BÎLTEANU
BURSA 12.12.2014

MIHAI ANTONESCU
 
mărește imaginea
     *  Circuitul banului de la Stat la Stat trece prin SIF, prin BVB, prin conturile arestaților
     *  Procurorii, noii alimentatori ai Bugetului?
       *  Actualizare 18:25 Vicepreședintele CA Ștefan Dumitru va reprezenta SIF1 în locul lui Bîlteanu
     Ștefan Dumitru, vicepreședintele Consiliului de Administrație (CA) al SIF Banat-Crișana (SIF1) va reprezenta societatea în relațiile cu terții, după arestarea lui Dragoș Bîlteanu, directorul general și președintele CA, potrivit unui raport remis astăzi Bursei de Valori București.
     CA al SIF1, întrunit astăzi, a constatat încetarea calității de director general și președinte al Consiliului de Administrație a lui Bîlteanu. Totodată, consiliul a constatat că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a respins solicitarea SIF Banat-Crișana de avizare a modificării componenței CA, ca urmare a alegerii lui Najib El Lakis ca administrator al societății. În plus, CA a stabilit limite de competență de semnătură explicite, pe operațiuni, pentru directorii generali adjuncți.
     În perioada următoare, Consiliul de Administrație se va întruni în regim de urgență ori de câte ori va fi necesar, membrii săi urmând să păstreze permanent accesibile canalele de comunicare cu executivul societății. De asemenea, CA va efectua demersurile necesare pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor (AGA), în termenul și în conformitate cu dispozițiile ASF, conchide raportul citat.
     Consiliul de Administrație al SIF1 s-a întrunit astăzi în prezența celor 3 administratori în funcție: vicepreședintele Ștefan Dumitru și membrii CA Ion Stancu și Valentin Chiser.
     
     ---
     În 8 iulie 2012, pre când câmpul de lupta încă mustea de sudoarea produsă în peste 30 de ore de AGA, când de pe crenelurile zdrențuite ale SIF Muntenia căzuseră ultimii străjeri ai vechii orânduiri, în uralele, reverberate în media, ale invadatorilor, actorii și spectatorii mai mult sau mai puțin avizați ai pieței financiare au avut oportunitatea de a-și arăta întreaga măsură a ignoranței crase relativ la ceea ce a fost, ce tocmai se întâmplase și ce va avea să fie.
     În vremurile de relativă bunăstare, Societățile de Investiții Financiare nu erau interesante pentru aventurierii capitalului românesc. Era mai lesne să speculezi terenuri și case, să construiești și să căpușezi un Stat destul de chivernisit, decât să-ți bați capul cu proceduri complicate, de nișă străjuită pe de o parte de deținătorii monopolului cunoașterii branșei, pe de alta de relativa transparență impusă de lege. În vreme de criză, însă, orice resursă devine interesantă...
     La data primului mare scandal legat de SIF, în 2012, lucrurile stăteau cam așa:
     Înființată în 1996, Societatea de Investiții Financiare nr. 4 Muntenia, ieșită din crisalida FPP și listată pe bursă în 1999, dispunea, conform bilanțului anual din 2011, de un activ net de 1.227.113.039 lei - aproximativ 300 de milioane de euro. De partea cealaltă, se regăseau capitaluri proprii de 1.137.521.392 lei (din care 80.703.652 lei capital social, 991.075.583 lei - rezerve, 65.336.350 lei profit și 405.088 lei - rezultat reportat). Astfel, rezervele reprezentau cea mai mare parte a capitalurilor proprii (de 10 ori capitalul social). Acești bani reprezintă capitalul folosit pentru a crește deținerile celor 6 milioane de acționari.
     Acțiunile aveau la acea dată valoare nominală de 10 bani și valorau 70 de bani pe bursă, considerându-se subevaluate și la acest preț.
     Grupul care a preluat controlul în vara lui 2012, prin ceea ce presa a numit, cu sau fără ghilimele, "puci", a desemnat un Consiliu al Reprezentanților Acționarilor alcătuit din: Răzvan Lefter, Olimpiu Blăjuț, Florin Cazan, Adrian Andrici, Daniel Pandele, Gabriel Vasile, Cristian Alexandru Ștefănescu, Ștefan Dragoș Gioga, Marcel Gheorghe, Dan Sîrboiu, Cătălin Mancaș. Adică soldați sau aliați ai tandemului Gheorghe Iaciu - Swiss Capital. Din cele 807.036.515 acțiuni ale SIF4 Muntenia, Gheorghe Iaciu deținea 4%. Ulterior, Iaciu și-a sporit deținerea.
     * Cum s-a ajuns aici...
     SIF 4 Muntenia, parte a Fondului proprietății private, societate cotată pe bursă, a înglobat o sumă de active moștenite de la Statul socialist, administrate în folosul celor șase milioane de oameni ai muncii care au subscris certificate de proprietate (sau cărora li s-a făcut acest bine cu de-a sila). SIF4 este administrată încă din 1997 de SAI Muntenia Invest SA (fenomen singular în rândul SIF-urilor), aceasta fiind controlată de o sumă de cetățeni de nădejde, din care îi amintim pe Gabriel Filimon, Marian Hoinaru, Petre Pavel Szel...
     Interesul material manifestat de SIF pentru cei care îl exploatează are două componente:
     Una direct pecuniară, concretizată prin dirijarea unor sume de bani spre investiții, speculații, achiziții, plăți, într-un mod mai mult sau mai puțin subiectiv.
     A doua, financiar-administrativ-patrimonială, care constă în încredințarea conducerii societăților comerciale proprietatea SIF unor persoane care să le exploateze mai mult sau mai puțin rentabil, distribuind echitabil roadele acestei exploatări.
     Afacerile au mers bine în anii de prosperitate, când economia duduia.
     SIF4, în ansamblu, a avut o certă profitabilitate, concretizată în dividende realizate de 0,04 lei pe acțiune în 2008, la fel și în 2009, 0,81 lei pe acțiune în 2010, 0,81 lei pe acțiune în 2011. Acești bani, cuveniți în mod teoretic, în mare măsură, masei majoritare de acționari reziduali, s-au distribuit unei mase mai mici de mari acționari sau au constituit rezerva SIF.
     Ca să devii unul din cei care hotărăsc unde se duc acești bani, trebuia să cumperi poziția. Nu cu vorbe, nu cu credit, nu cu angajamente, ci cu alți bani, lichizi. Cine avea atâta bănet în criză?
     După Revoluție, un machidon de treabă, cu un instinct funciar exacerbat, a reușit cu pricepere și dăruire să construiască, din 1993, un mare ansamblu comercial la Afumați, Expo Market Doraly, care a adus ani buni un profit însemnat, realizat din chirii.
     Corporatizarea comerțului pe plai mioritic a condus la o derentabilizare treptată a Doraly. Așa că Iaciu a hotărât să vândă.
     Din 2008, Gheorghe Iaciu a vândut Doraly unei divizii a grupului financiar HSBC, EMD Investment SARL (fosta HSBC European Infrastructure Investments 1), contra unei sume estimate la 65-70 milioane de euro. Vânzarea s-a făcut în două etape, una intens mediatizată ca o tranzacție de succes, reciproc avantajoasă, urmată de a doua, un exit total și discret al lui Iaciu.
     E interesant că Doraly a obținut în 2009 facilități de credit de până la 75 de milioane de euro de la două bănci grecești, Alpha și Pireus, în urma evaluării sumei de tranzacție prin care complexul a fost dobândit de EMD... O valora Doraly atâta? Că e cam gol, lumea s-a emancipat și cumpără cu precădere de la supermarketurile marilor lanțuri internaționale... Or fi performante creditele acordate de greci unui grup cunoscut la nivel global pentru practici... să căutăm un eufemism... insolite? Supraevaluarea cu rea credință a unui activ în vederea obținerii unui credit supradimensionat anvergurii afacerii ar fi o infracțiune cu consecințe grave.
     * Revenind la Gheorghe Iaciu, vânzătorul care a încasat...
     În vremuri de criză, un investitor particular dispunea de o importantă suma lichidă.
     În piață existau tineri întreprinzători care dețineau know how-ul înmulțirii banilor și care și-au dorit să intre într-o simbioză armonică cu fondurile lui Iaciu.
     Astfel, Bogdan Juravle și asociații săi, proprietarii celei mai mari firme românești de brokeraj, Swiss Capital, statutează o cooperare cu Gheorghe Iaciu. Acesta cumpără acțiuni SIF4 prin intermediul Swiss Capital. Devine un acționar important care, împreună cu alți acționari importanți, schimbă regulile jocului în SIF.
     După preluarea controlului asupra CRA, grupul Iaciu-Juravle decide distribuirea unei părți din rezerva societății ca dividende suplimentare. Deși acest lucru părea inofensiv, pentru că partea distribuită a rezervei era constituită din dividende neridicate a căror revendicare fusese prescrisă, a creat un precedent periculos, distribuirea de bani din rezerve. Toate acestea au condus la modificarea politicii contabile, astfel că diferențele din reevaluarea activelor nu se mai contabilizau din profit, ci din rezerve. Asta însemna că:
     a. Dacă valoarea activelor scade, devalorizarea nu va afecta rezerva, ci profitul. Adică rezerva scade, dar dividendele nu sunt afectate.
     b. Dacă valoarea activelor crește, diferența pozitivă de valoare va crește rezervele. Și dacă precedentul s-a creat... de ce n-ar fi posibilă redistribuirea sumei odată cu dividendele?
     Planul nu a căpătat o desfășurare ulterioară amplă, așa cum vom vedea.
     Grosso modo, Iaciu a investit în acțiuni SIF4 Muntenia cam 30 de milioane de lei, a încasat dividende în total de 13,5 milioane de lei și și-a vîndut participația cu 42,3 milioane de lei, realizând un profit general de 25,8 milioane de lei, adică o marjă de 86% în vreo doi ani...
     Succesul bitzkriegului proiectat la Swiss a sporit inițial prestigiul și anvergura lui Bogdan Juravle în ochii lui Gheorghe Iaciu. Acesta începea să ia în considerare exploatarea viitoare a resurselor. Dar...
     Reacțiunea a organizat o rezistență disperată. Cartierul general al grupării Filimon-Hoinaru, constituit în Hotelul Marshal, a desemnat niște conducători de operațiuni. Oastea SAI Muntenia Invest a fost încredințată unui oarecare Daniel Pop, acționar și director general al SC Mindo SA (Minele Dorohoi, întreprindere listată pe BVB, la care SIF 4 deține 97,40 % din acțiuni ), partenerei sale, doamna Oana Popa, funcționar al SAI Muntenia, avocaților Cătălin Dancu și Valentin Constantinof. Începe un război mediatic și se declanșează o impresionantă sumă de acțiuni în instanțele de judecată.
     Cele două tabere se șicanează reciproc, rezultatul final al conflictului fiind greu de anticipat.
     SAI Muntenia Invest nu reușește să controleze un număr semnificativ de voturi pentru a avea câștig de cauza într-o nouă eventuală AGA. Dar are câțiva aliați importanți (Cătălin Chelu, Andrei Siminel) și conducerea societăților comerciale la care SIF e acționar, asigurată de cetățeni motivați în a păstra administrarea întreprinderilor arendate.
     În urmă unor negocieri multipartite, în ecuație apare Dragoș George Bîlteanu, director general și președinte al CA al SIF1 Banat-Crișana (din 2012, când a preluat șefia de la Ioan Cuzman; membru în CA însă din 2010).
     Înțelegerea dintre Filimon și Bîlteanu face din SIF1 proprietarul administratorului SIF4, SAI Muntenia Invest SA. La 17 iulie 2013, SIF1 Banat-Crișana a primit de la ASF aprobarea de a dobândi o participație de 99,96 la sută la capitalul social și drepturile de vot ale SAI Muntenia Invest SA. 50,01% din participație a fost cumpărată în anul 2013, ulterior aceasta crescând la 75% în martie 2014. E demn de consemnat că SIF2 Moldova a solicitat la rându-i ASF preluarea a 49,96% din SAI Muntenia... și nu a primit aprobarea.
     În AGA din aprilie 2013, Bîlteanu și Iaciu au ajuns la un compromis, în urma căruia s-a schimbat componența Consiliului Reprezentanților Acționarilor, în sensul că toate părțile erau participante. La acea dată, Bîlteanu avea oareșce garanții că ASF va permite preluarea SAI Muntenia Invest de către SIF Banat... Și probabil că i-a înaintat lui Iaciu o ofertă de cumpărare pentru participația deținută. Conducerea SAI Muntenia Invest a fost și ea reconfigurată, după preluare. Filimon păstrează o poziție onorabilă. Iaciu se hotărăște să se retragă, având nevoie de cash pentru a investi într-o nouă iluzie imobiliară. Realizează un profit de 86% din aventura sa financiară. Bîlteanu controlează de acum, în fapt, SIF Muntenia.
     Lui Petre Pavel Szel i se menține o sinecură. Daniel Pop demisionează în mai 2013 din funcția de conducere a Mindo SA, în care este numit apropiatul său Șerban Dragoș Cazanișteanu. Adrian Andrici se distanțează în oarecare măsură de mediu.
     Bîlteanu devine, așadar, gloriosul diriguitor a două SIF-uri. Care, spre deosebire de practica înainte mergătorilor, se oprește din dat dividende aiurea.
     Unul din partenerii de afaceri ai lui Dragoș Bilteanu este Ioannis Papalekas, unul din ultimii profitori imobiliari supraviețuitori în criză.
     Papalekas este un cumpărător de ocazie, la preț de chilipir, al unor proprietăți pe care le închiriază. De remarcat că, de fiecare dată când a realizat o achiziție, Papalekas avea deja chiriașii pregătiți. Succesul lui Papalekas într-un domeniu falimentar a întreținut speranțele unei întregi pleiade de dezvoltatori dornici să se amăgească cu o miraculoasă resurecție a pieței real estate.
     Papalekas îl atrage pe Bîlteanu în mai multe proiecte imobiliare.
     Cel mai important a fost cumpărarea proiectului Bucharest Tower Center, deținut de SC Tower Center Internațional SRL, de către fondul Globalworth Real Estate Investments. Acest fond, înființat de Ioannis Papalekas, a fost cosmetizat și listat pe bursa londoneză, unde a reușit să atragă 53,6 milioane de euro pentru investițiile imobiliare ale grecului, care a prezentat în Anglia piața românească drept una în dezvoltare, cu perspective nemaipomenite.
     În înțelegere cu Bîlteanu și Najib El Lakis, membru în CA al SIF 1 și speculant pe cont propriu, pe banii unor conaționali libanezi, cu neprețuitul concurs al lui Gabriel Filimon, Papalekas aduce în unitățile fondului Globalworth resurse financiare însemnate, de 6.353.400 euro din fondurile SIF1 Banat-Crișana și 4.763.424 lei din fondurile SIF 1 Muntenia, potrivit procurorilor.
     E interesant că SIF4 raportează o deținere la Globalworth, însă nu și SIF 1...
     De altfel, SIF Banat Crișana a transmis că nu a tranzacționat niciodată, nu a deținut și nu deține nici în prezent acțiuni emise de fondul Globalworth Real Estate Investments.
     În total, Tower Center l-a costat pe Papalekas 58 de milioane de euro. Bîlteanu avea și el o felie, pentru care a primit, prin Pokandro Limited, un offshore ca oricare altul, 6 milioane de euro, la care se adaugă 200.000 de acțiuni ordinare, pachet în valoare de 1.000.000 euro și o creanță de 5,6 milioane euro. Procurorii apreciază că bani plecați din SIF s-au întors la cei care au dispus plata, Bîlteanu și El Lakis fiind arestați preventiv...
     Papalekas cumpără cu entuziasm în continuare prin fondul listat la Londra.
     E interesant cum investițiile imobiliare sunt perdante pentru particulari și entități juridice private (până și casa lui Vîntu, din strada Paris nr. 34, sau "palatul" al lui Gigi Becali și-au înjumătățit valoarea, în ciuda locațiilor speciale...), dar se arată spectaculos de rentabile pentru fonduri...
     În martie 2013, Gheorghe Iaciu a cumpărat participațiile de la dezvoltatorul imobiliar Impact, deținute de fondatorii companiei Dan Ioan Popp și Carmen Săndulescu. Acțiunile au fost scoase la vânzare prin executare silită, în urma nerambursării unui credit... Iaciu a cumpărat de la un executor judecătoresc... Ulterior, și-a mărit treptat participația la Impact cu bani retrași din SIF.
     Acum deține 49 %. În vara lui 2014, Iaciu a majorat capitalul social prin oferta publică, atrăgând astfel 18,1 milioane de euro de la investitori. Intenționează să mai facă o majorare de capital anul viitor, tot prin ofertă publică, desigur, pentru a atrage fondurile necesare unui proiect imobiliar pe Bulevardul Barbu Văcărescu... Impact are un istoric... interesant...
     Să fie cerere imobiliară în București, de care noi nu știm, nimeni nu știe, dar Papalekas și Iaciu au cunoștință, iar oamenii care nu știu în ce să mai investească în criză, au deplină încredere în acest monopol informațional?
     Tower Center a fost început de către o firmă, Avrig 35, în ideea că urmă să devină sediul Alpha Bank. În urma unor divergente între constructor și beneficiar, clădirea oarecum finalizată a rămas neocupată. Avrig 35 a terminat-o cu împrumuturi succesive de la Industrialexport, societate administrată de Dragoș Bîlteanu. Aceasta a preluat treptat imobilul. În 2011, Tower Center a intrat în insolvență, pentru datorii către o firma din Belize, controlată de Papalekas și Bîlteanu.
     Acum a devenit o investiție promițătoare pentru investitorii britanici pentru care cuvântul "Tower" are o rezonanță sonoră... deși "Ion Mihalache" sună mai puțin încurajator...
     Un optimism oarecare manifestă și Statul Român. În goana după resurse, cu un buget cu valențe artistice pronunțate, plin de procedee figurative, Guvernul trebuie să inventeze noi bani. La apogeul vânătoarei de vrăjitoare, Statul se gândește că a ignorat prostește singurele active sechestrabile, naționalizabile într-un fel sau în altul, anume vechile active ale aceluiași Stat. Cu peste o mie de posibili investigați acționari ai Fondului Proprietatea, cu două SIF-uri din cinci în vădit impas, generând alte 67 de nume de potențiali făptutori de fapte penale, conglomeratele cu cele mai traficate titluri pe Bursa de Valori București pot contribui decisiv la ruinarea acesteia și la eliberarea unor resurse atât de necesare supraviețuirii aparatului de Stat.
     De unde rezultă că, deocamdată, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transferă, atâta doar că Statul se cocoață iar în vârful piramidei trofice... Iar în sectorul privat, câștigi, păgubești, negustor te numești... cu șansă de a parcurge un precis traseu onomastic - suspect, cercetat, învinuit, inculpat, apelant, recurent, deținut, eliberat condiționat...
     Panica din ianuarie va răscoli cu siguranță niscai resurse, așa că mașinăria imprevizibilă a economiei românești se va mai învârti o vreme... 

     * ASF retrage avizele de administratori pentru Bîlteanu la SIF1 și Hrebenciuc la SIF2
     Autoritatea de Supraveghere Financiară a retras avizul de administrator al SIF Banat-Crișana (SIF1) acordat lui Dragoș Bîllteanu, a respins solicitarea de avizare a lui Najib El Lakis pentru un post în CA, în contextul anchetei DIICOT, și a revocat avizul acordat lui Andrei Hrebenciuc ca administrator la SIF Moldova (SIF2).
     ASF a respins la începutul lunii august avizarea lui El Lakis în funcția de administrator, dar SIF Banat-Crișana a contestat la ASF decizia și a obținut revocarea acesteia la începutul lunii octombrie.
     SIF Banat-Crișana are obligația să convoace în termen de 30 de zile adunarea acționarilor și să includă pe ordinea de zi un punct referitor la numirea unor noi administratori, pentru completarea Consiliului de Administrație.
     Totodată, ASF a decis că avizul acordat Consiliului de Administrație al SIF Moldova "își încetează aplicabilitatea" în privința lui Andrei Hrebenciuc în calitate de administrator al societății.
     SIF Moldova a informat, joi,că măsurile necesare implementării deciziei ASF vor fi luate în ședința Consiliului de Administrație din 17 decembrie.
     DIICOT a anunțat luni, înainte de deschiderea bursei, că desfășoară o anchetă privind delapidarea patrimoniului SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia, precum și manipularea pieței de capital. Procurorii DIICOT au făcut luni 31 de percheziții și au audiat 25 de pesoane, din care cinci au fost reținute.
     Șeful SIF Banat-Crișana, Dragoș Bîlteanu, și Najib El Lakis, membru în Consiliul de Administrație al societății, au fost arestați preventiv.
     Andrei Hrebenciuc a fost arestat preventiv într-un dosar privind retrocedarea ilegală a peste 40.000 de hectare de pădure. În acest dosar au mai fost arestați preventiv și fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc, Paltin Sturdza, beneficiarul celor peste 43.000 de hectare pădure, și deputatul Ioan Adam. În dosarul acesta este cercetat și avocatul Nicolae Mergeani, anchetat sub control judiciar în dosarul DIICOT vizând SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia. (F.A.)

 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

1.  Problema
    (mesaj trimis de Radu Mischie în data de 12.12.2014, ora 00:28)  
 Problema e de unde a aparut ideea banilor de la SIF1 ajunsi la GW. Oare au dat totusi bani dar nu i-au raportat (adica a fost, de exemplu, un imprumut)? Ca mi-e greu sa cred ca ar fi cumparat actiuni si acum, cu DIICOT la usa sa zica ca nu. Sau poate au facut schema prin SIF imobiliare, care e confundata cu SIF...


 
  1.1.   Sumele...  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de MA , in data de 12.12.2014, ora 01:31)
 
 ...plecate spre Papalekas, atit din Sif1 cit (mai ales) din Sif4 sint, din informatiile mele, mult mai mari. Am citat cifrele oferite de procurori, pentru ca nu pot proba altceva si, nefiind ziarul meu, nu mi-am permis si nu mi s-ar fi permis sa speculez... Comunicatele oficiale si mai putin oficiale ale anchetatorilor sint redactate sau de un idiot, sau de un profesionist pervers...


 
  1.2.   Si cum....  (răspuns la opinia nr. 1.1 )
    (mesaj trimis de Radu Mischie , in data de 12.12.2014, ora 08:19)
 
 ... au iesit banii? Daca excludem investitiile in actiuni GW, inseamna ca ori s-au dat împrumuturi ori s-au scos banii cu sacoșa. Grav daca e asa, dar nu cred ca ar fi fost atat de imprudenti.


 
  1.3.   Exista vreo 50 de modalitati...  (răspuns la opinia nr. 1.2 )
    (mesaj trimis de MA , in data de 12.12.2014, ora 08:43)
 
 ... dar, cele mai simple - vorbesc strict ipotetic, nu afirm nimic -, sint cele care utilizeaza: firme controlate de SIF/ investitii realizate de SIF; banii varsati in contul vinzatorului se vireaza in contul unui partener al societatii care trebuie stipendiata/ vinzarea de catre SIF a unor active subevaluate/ transferuri spre offshore (cazul in speta)...


 
  1.4.   mda  (răspuns la opinia nr. 1.3 )
    (mesaj trimis de Radu Mischie , in data de 12.12.2014, ora 08:55)
 
 Dar asta deja e in afara spatiului formal al SIF1 si SIF4, ceea ce nu a transparut din informatiile Diicot. Sunt si eu curios sa vad ce si cum, din cate stiu Papalekas avea bani in general (si acces la banci), nu pot sa imi dau seama de ce s-ar baga in chestii din astea. Si mai ales dupa ce a lansat GW, ca inainte, total privat, as mai fi inteles. Oricum, asteptam cu interes dezvoltarile


 
  1.5.   Papa..  (răspuns la opinia nr. 1.4 )
    (mesaj trimis de MA , in data de 12.12.2014, ora 09:36)
 
 ...lekas are bani. Si stiti de ce? Pentru ca nu-i da. GW e o teapa, aia din UK cred ca e piata ca la ei, ca niste casoaie valoreaza ceva... Ca sa faca treaba asta, sa prosteasca pe prostii britanici, a avut nevoie de bani. Si i-a luat de la aia care ii aveau. Cum spuneam pe undeva, aia de la DIICOT nu ne spun tot, si ce ne spun, e redactat sibilinic...


 
  1.6.   Cumva de acord  (răspuns la opinia nr. 1.5 )
    (mesaj trimis de Radu Mischie , in data de 12.12.2014, ora 10:58)
 
 Ma rog, eu ziceam ca Papalekas a avut bani si dinainte de GW, din tunurile pe care a reusit sa le dea (vezi Deutsche Bank si CityMall). Bilteanu din Deutsche Bank a luat banii cu care a cumparat Romenergo.
 Dupa parerea mea, GW a aparut ca copie dupa NEPI. Papalekas si-a dat seama ca, daca impacheteaza activele si mai frumos, sub un fond de investitii, poate sa mai ia niste bani de la fraieri. Cam cum a facut si NEPI. Ma gandesc insa ca grecul e destul de destept, si daca si-a mai pus o lupa pe el (ca, vrand-nevrand, de cand a facut GW, e fortat sa fie un pic mai transparent) si cu SIF-urile cumva transparente (am zis "cumva") nu cred ca s-ar mai fi aruncat sa faca smecherii asa de grosiere. Vom vedea...


 
2.  baieti de...baieti
    (mesaj trimis de dan oradeanul în data de 12.12.2014, ora 00:35)  
 Conform unor surse credibile exista suspiciuni de spalare de bani(cca. 200 milioane EURO)in ceea ce priveste "grupul" HSBC-IACIU! Nu vi se pare interesant ca ALPHA BANK acorda creditul iar TASSOULAS(fost functionar Alpha Bank)ajunge in CA IMPACT? Sigur ca aceste comentarii trebuie sa fie scurte, de aceea ma rezum la urmatoarea concluzie: IMPACT-ul a fost si este probabil cel mai odios dezvoltator din Romania! Indiferent ca in conducerea sa s-au aflat Popp si Sandulescu(cu magarii de nedescris)sau acum IACIU-ANDRICI-MATEESCU!


 
  2.1.   Intre noi fie vorba...  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de MA , in data de 12.12.2014, ora 01:39)
 
 HSBC n-a dat neam atitia bani lui Iaciu. Acestuia i s-a oferit un minim, cit sa nu crape si nici sa nu razgindeasca. Afacerea pagubitoare pentru greci e in beneficiul unor domni britanici si est europeni sub pavilion britanic. Nu era Iaciu in masura sa dea bacsisuri la HSBC, ci mai degraba viceversa... Cit despre Impact... e interesant ce o sa declare Andrici, care e prezent, inafara de dosarul notoriu, si in niste daraveri descrise si pedepsite de Codul Penal in relatia cu primarul Craiovei si o anumita echipa de fotbal, dar si prin alte coclauri oltenesti... Poate vrea sa negocieze, e genul...


 
3.  fără titlu
    (mesaj trimis de Icx în data de 12.12.2014, ora 01:23)  
 Itele sunt incurcate. interesant este ca sau incurcat numai la SIF 1 si IV, dar toate SIF-urile se sustin intre ele. Hai sa ne uitam al ultimele AGA si vedem cu cat au votat SIF-urile pentru adoptarea hotararilor. Intersant ar fi daca DIICOt ar face verificari la toate SIF-urile, intrucat in presa au aparut afaceri si la SIF3 unde Chelu are om in Ca, Sif2, SIF3-unde stim ca s-a dus la puscarie Staicu, prieten cu Ciurezu de excursii in stainatate si de chefuri la Staicu la casa , fosta resedinta de ambasada, casa cumparata de Staicu cu ajutorul lui Ciurezu si presupun ca sunt multe altele. trebuie analizata relatia lui Fercala cu Ciurezu, investitiile comune si apartamentele in Sinaia. Astea sunt in mare cele stiute de mine, dar investitiile concentrate pe anumite societati de cei doi, exceptand cateva raman un mister. vanzarile de societati de Ciurezu si Fercala catre Chelu dor a pachetului majoritareste alta problema ce trebuie achetata de DIICOT.


 
  3.1.   SIF-urile...  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de MA , in data de 12.12.2014, ora 01:46)
 
 sint obiectivul Statului, care e cu ochii pe ele ca pitipoanca pe fotbalisti... Dar, festina lente, toate la vremea lor. Deocamdata "aparatul" lucra la FP, la nebunia cu retrocedarile, drepturile litigioase si supraevaluarile in serie... Acolo e o lista de 1000 de oameni... Cind o sa-i vina vremea lui alde Templeton sa dea socoteala stapinilor sai, o sa se lase cu sechestru pe niste detineri si, in ziua aia, se inchide bursa... Dupa, e timp si de SIF-uri...


 
4.  E foame de bani baieti ...
    (mesaj trimis de Dan Coe în data de 12.12.2014, ora 07:36)  
 ... dupa cum zice o "cantare" celebra.Capitalismul romanesc se afla inca in faza acumularilor primare, faza in care nu se prea tine cont de reguli si lege. Nu poti construi o firma puternica lucrand doar cu capital imprumutat. Necazul cel mare e ca si statul "a flamanzit" si a inceput sa-si devoreze "copiii.


 
  4.1.   Esenta...  (răspuns la opinia nr. 4 )
    (mesaj trimis de MA , in data de 12.12.2014, ora 08:49)
 
 capitalismulului e capitalul... Nu e tara pe lume unde un intreprinzator sa se apuce de treaba fara bani... mai putin asta, unde se fac firme cu 200 de lei capital social si sediu in sufragerie, pe comodat... Statul e el flamind, dar n-o sa se sature cu lozinca recuperarii prejudiciului in multe situatii, pentru ca beneficiul rezultat din prejudiciu s-a cheltuit pe prostii de mult... Asa ca, invatind din greseli, acum identifica bunurile si dupa aia trimite mascatii...


 
5.  ASF ???!
    (mesaj trimis de Theraflu în data de 12.12.2014, ora 09:45)  
 ASF sa dea rapid o instructiune si sa publice toti detinatorii a 1% din ultimii 5 ani si se vor vedea toate miscarile grupului infractional !
 Ursache sa publice o data studiul ala de impact cu achizitiile incrucisate !
 Cine la propus pe ursache in CA de la sif2moldova acum 5 ani ?


 
  5.1.   ursache inca e acasa ...dar nu cred ca va sta mult  (răspuns la opinia nr. 5 )
    (mesaj trimis de actioanr sif1 , in data de 12.12.2014, ora 11:23)
 
 studiul de impact a fost facut de ursache in baie pe faianta... el a facut ce i=a disctat grupul infractional pentru ca avea propte solide la acel moment. acuma ar trebui ca si URSACHE sa discute despre studiul de impact impreuna cu bilteanu in aceasi celula.


 
  5.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 12.12.2014, ora 12:46)
 
 cum cine...ceocea!


 
6.  Mizeria BVB
    (mesaj trimis de iorga în data de 12.12.2014, ora 10:59)  
 Orice vrem sa spunem, oriunde ne indreptam, ajungem la aceiasi concluzie, jocurile murdare de pe BVB au singurul scop de a "stavili euforia celor care ar vrea sa investeasca in actiuni". Preturile sunt intrun "vertiginos si vijelios alunecus pe ROSU", intrebarea ar fi : dupa ce ajung la ZERO vom avea preturi pe bursa cu - (minus), fie ele SIF-uri sau alte simboluri ?, pentruca in afara catorva exceptii, toate joaca dubios, "pe loc si in JOS", strunite fara nici un fel de dubiu de "papusari bine dresati" si tinuti in "haturi". Fie ele SIF-uri sau alte simboluri, intrebarea este, mai merita sa investeti pe BVB doar pentru scopul de a deveni un fraier "jumulit, fript " si doar pentru a umple buzunarele unor smecheri dubiosi ?, bursa este, pana la urma o investiei in care poti "PIERDE DAR SI CASTIGA", NU doar o smecherie prin care buzunarele tale sa fie golite fara nici un fel de scrupule. de indivizi si operatiuni dubioase.


 
7.  Premiul Nobel
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.12.2014, ora 11:21)  
 Balteanu e un geniu ce ar trebui premiat!El a reusit s-a creasca VUAN la sif1 prin delapidare!


 
  7.1.   KPMG  (răspuns la opinia nr. 7 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 12.12.2014, ora 11:26)
 
 Oare o multinationala ca KPMG poate fi chemată la DIICOT?Numai printr-un audit de exceptie poate creste VUAN-ul prin DELAPIDARE!


 
  7.2.   Raspunsurile corecte...  (răspuns la opinia nr. 7.1 )
    (mesaj trimis de MA , in data de 12.12.2014, ora 13:35)
 
 ...sint: Da. Si da.


 
  7.3.   Inlocuirea KPMG  (răspuns la opinia nr. 7.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 12.12.2014, ora 15:15)
 
 La AGA sif1 pe langa punctul in care se propun noi administratori sa se introduca un alt punct cu alegerea uneI alte firme de audit!


 
8.  fără titlu
    (mesaj trimis de sorin în data de 12.12.2014, ora 11:24)  
 De acord cu ce scrieti, mai putin concluzia repetata in mai multe randuri ca domeniul imobiliar e falimentar. Vedeti ritmul constructiilor in Bucuresti si imprejurimi si vanzarea de locuinte si birouri care reflecta contrariul. Deasemenea, chiar dvs. spuneti in articol ca Papalekas cumpara imobile pentru care are deja clienti.... si atunci de unde concluzia?


 
  8.1.   Studiu din 2011, aprilie...  (răspuns la opinia nr. 8 )
    (mesaj trimis de MA , in data de 12.12.2014, ora 11:42)
 
 Raport cerere/oferta in Bucuresti... Spatii de locuit 1/3; birouri 1/10; spatii comerciale 1/6; spatii de productie industriala 1/25. As dori sa mai arat trei lucruri: 1. Cererea e mai mica decit oferta in imobiliar, la nivel national, din 1981, in mod constant. 2. Statisticile care dau preturile pe segmente sint stipendiate si iau in calcul pretul cerut si nu valoarea tranzactiei... 3. Atita timp cit exista afise in geam cu textul " To let!" sau "For rent or sale!", dezastrul e vizibil din avion. Vinzarea e un tip de afacere, inchirierea- altul... Disperarea nu e o afacere.


 
  8.2.   PS  (răspuns la opinia nr. 8 )
    (mesaj trimis de MA , in data de 12.12.2014, ora 11:55)
 
 Romania e si tara unde chiria e mai mare decit venitul locatarului... Pentru un echilibru corect... Salariu mediu net, real: 1500 lei. Chirie medie: 500 lei (medie! 3,4 camere) Chirie, rata de amortizare in 12 ani, conduce la valoare casa: 72000 lei =16000 euro. Pentru o afacere cu vinzari de, sa spunem, 100000 lei/luna chiria spatiului nu poate depasi 3-4000 de lei. Sau altfel: o banca nu poate imprumuta cuiva 100000 de euro pentru o locuinta la un venit de 500 de euro. Si nici nu poate imprumuta pe 30 de ani fara un orizont de prognoza si in absenta unor statistici realiste. In opinia mea, un metru patrat in Bucuresti face 100 de dolari daca deasupra e Atheneul Roman.


 
  8.3.   Adevarul e gri  (răspuns la opinia nr. 8.1 )
    (mesaj trimis de Radu Mischie , in data de 12.12.2014, ora 11:55)
 
 Gasim destule spatii din astea cu "To let" in Bucuresti. Numai ca Papalekas nu e investitor in ele. El a reusit (e o alta poveste cum), sa aiba in general claridi premium, cu o gramada de chiriasi. Si acum se concentreaza doar in zona Barbu Vacarescu-Floreasca (unde, nu stiu cum dracu, trag toti sa ajunga). Ma rog, are acel TCI (care si ala are chiriasi), precum si City Mall (nu stiu ce chiriasi are ala, dar oricum, la ce afacere a facut din vanzarea si recumpararea lui, isi permite inclusiv sa il tina gol). Deci adevarul e gri. In piata imobiliara clar cererea e mai mica decat oferta, dar Papalekas a reusit sa se miste astfel incat la el sa nu fie discrepanta chiar asa de mare, poate chiar sa fie 100% ocupat.


 
  8.4.   Adevarat!  (răspuns la opinia nr. 8.3 )
    (mesaj trimis de MA , in data de 12.12.2014, ora 12:05)
 
 Papalekas a facut un bun lobby (la noi se numeste trafic de influenta...) si a adus chiriasi in baza relatiilor personale. Daca vinde o cladire, isi poate lua chiriasii cu el. Multinationalele functioneaza precum coruptul Stat roman. Imi dai 15000 pe luna de la compania unde esti manager si iti dau 5000 inapoi ad labam... Sint vile inchiriate unor misiuni diplomatice pentru 20-30000 pe luna, cu parandarat de 70 la suta. Dar sint exceptii inevitabile, intilnibile oriunde pe mapamond, mai ales in tarile cu discrepante, fara clasa mijlocie si cu un echilibru straniu de preturi... Ideea e ca s-a acreditat veridicitatea principiului pozitivisto-stahanovisto-idiot "what one man can do, another can do"... Si unul ca Iaciu, fara geniu, crede ca daca poate Papalekas, poate si el.


 
  8.5.   Curat adevar  (răspuns la opinia nr. 8.4 )
    (mesaj trimis de Radu Mischie , in data de 12.12.2014, ora 12:37)
 
 in expresia "daca vinde o cladire, isi ia chiriasii cu el" (si, in general, in toata postarea). Ideea e ca in piata imobiliara sunt unii destepti, care cumpara ca sa revanda unor fraieri, si niste fraieri, care cumpara de la ceilalti, gandindu-se ca au facut afacerea secolului. Pana acum, Papalekas a fost intre baietii destepti (vezi City Mall prima vanzare, precum si Deutsche Bank). Sa vedem daca ii mai merge. Si, mai curios sunt cu privire la NEPI, care arunca cu banii in stanga si in dreapta, pe active mai mult sau mai putin bune (spre deosebire de Papalekas, care pare ca isi alege achizitiile cu mai multa grija). Poate aveti timp la un moment dat de o analiza in domeniul asta, desi ar trebui sa spuneti prea multe adevaruri dure :)


 
  8.6.   NEPI...  (răspuns la opinia nr. 8.5 )
    (mesaj trimis de MA , in data de 12.12.2014, ora 12:54)
 
 sint niste sud africani. Acest tip de fond e incurajat tacit in patria mama pentru ca sustine moralul populatiei... Cam ce face Gabriel la Rosia Montana. Aur nu mai e de pe vremea dacilor, dar firma e cotata pe bursa in Canada. Se publica in presa ca s-au facut prospectii in Romania, tara pe care canadianul mediu nici nu indrazneste sa incerce s-o caute pe harta, s-a facut un contract de concesiune si s-a dat lovitura. Cresc actiunile! Se bate lumea pe ele... Nu a inceput exploatarea pentru ca sint proteste! Sint interese acolo unde sint bani! E mina rusilor! Si curg banii catre Gabriel, dar nu din exploatarea aurului, ci de la investitorul canadian ingrijorat ca n-are idei mai bune de ce sa faca cu banii... In Franta, unii tocmai si-au amintit de teapa cu Louisiana din secolul XVIII si au aparut niste speculatii cu niste active outre mers, prin Noua Caledonie, la vreo 2000 km de Noua Zeelanda... Da' ce sa mai vorbim, avem la noi FP, SIF-urile... ale caror active sint raspindite si greu de vizionat sau pretaluit...


 
9.  BREAKING NEWS!
    (mesaj trimis de MA în data de 12.12.2014, ora 13:32)  
 Sub acest semnal de alerta maxima tocmai ce a inceput ZF sa-l spele pe Papalekas! Dar ce era oare asa de important incit ditamai cotidianul sa-si intrerupa emisia si spalatului mortilor consacrati?!? Pai cica ca breaking news ca Consiliul Concurentei l-a avizat pozitiv pe "omul de afaceri elen" sa mai cumpere un bloc... Si e laudat discret omul de afaceri elen, asa, ca intre infractori...


 
10.  URMEAZĂ IACIU
    (mesaj trimis de Stavrositu machi în data de 12.12.2014, ora 19:08)  
 Surse ocazionale spun ca artizanul furăciunile de la SiF-URI e machedonul de la Doraly, IACIU. El este unul din oamenii de încredere al Elenei UDREA. Se pare ca a fost chemat la DNA si pentru dosarul ANRP, el e singurul din lot care nu a primit mandat se pare ca a colaborat, a vărsat tot ........


 
  10.1.   Ei...  (răspuns la opinia nr. 10 )
    (mesaj trimis de MA , in data de 12.12.2014, ora 19:32)
 
 Nu e Iaciu cel mai calificat din tara la artizanat financiar... Nu stiu daca ati vazut vreodata afaceristi machidoni in biotopul lor natural... Nu sint o specie prea subtila de pradatori. Si cind s-a facut ingineria din 2012 a fost nevoie de creierul lui Juravle... Dar cu retrocedarile e adevarat! Nu cred ca l-au chemat deja, ca s-ar fi televizat. Plus ca am vazut ca nu mai e la moda chematul, ci saltatul matinal mascat... Dar o sa-l.


 
11.  Actualizare Ha! Ha! Ha!
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.12.2014, ora 20:56)  
 Stefan Dumitru, omul de casa si de alte imobile a lui Bilteanu, e pus de paza la stana SIF 1. Poate doar provizoriu, pana il salta si pe el. Oricum ASFeii sunt total idioti, din cei trei care au mai ramas sa administreze SIF1, cel putin doi sunt acolitii lui Bilteanu, din care unul pana nu demult era reprezentantul Romenergo iar celallalt i-a rerezentat interesele in firmele cipriote. Atia trebuie sa conduca siful si sa aleaga noii admnistratori?!?!? Basca ca da trei din sapte administratori nu pot sa decida valabil. Sau poate asta se doreste, sa-i lase sa fac ce vor iar apoi sa poata spune ca oricum deciziile nu erau statutatre.


 
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
18.08.2017
BVB
     * Titlurile BRD, cele mai tranzacționate
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de ieri, o lichiditate de 48,7 milioane de lei (10,63 milioane euro), mult mai mică decât cea...  detalii
18.08.2017
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au scăzut ușor ieri, pe fondul îndoielilor traderilor privind o viitoare majorare a dobânzii de către banca centrală americană.  detalii
17.08.2017
BVB
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a fost dominată, în ședința de ieri, de două tranzacții de tip "deal" realizate cu acțiuni "SIF Moldova" (SIF2), totalizând 51,5...  detalii
17.08.2017
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile companiilor listate la bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, investitorii îndreptându-și atenția către informațiile economice odată ce tensiunile geopolitice s-au mai redus.  detalii
11.08.2017
BVB
     * Marcel Murgoci, "Estinvest": "Ședința s-a desfășurat în ton cu ceea ce s-a întâmplat pe piețele externe"
     * "OMV Petrom" și "Banca Transilvania" și-au publicat rezultatele la șase luni
       Ședința de tranzacționare de ieri de la Bursa de Valori București (BVB) a fost una de scăderi, care s-a desfășurat "în ton" cu evoluțiile de pe piețele externe, potrivit domnului Marcel...  detalii
11.08.2017
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs descendent ieri, pe fondul persistenței tensiunilor geopolitice dintre Coreea de Nord și SUA, care și-au adresat reciproc amenințări.  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
3,1010
2,3426
3,0935
4,0432
0,1759
0,6161
0,2204
4,5816
5,0369
1,5051
3,5525
0,2193
0,4928
1,0757
0,0659
0,4821
1,1086
3,9104
0,2965
1,2402
0,5859
0,0609
0,3433
0,2206
2,8563
0,0384
0,1532
1,0646
0,6198
0,1176
161,6232
5,5014
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
11.08.2017
     Twenty seven banks haven't paid any profit tax in the last 6 years, which has shaken Minister of Public Finances Ionuț Mișa, as well as some MPs, bankers and even the Governor of the National...  details
10.08.2017
11 DAYS LEFT / TRICKS TO FORCE THE EXTENSION OF THE MANDATE OF THE CEO OF THE BSE
     Considering how many tricks Lucian Anghel, the president of the Bucharest Stock Exchange has tried, in order to extend the term of CEO Ludwik Sobolewski, it would be actually crazy if they...  details
08.08.2017
JACK CUTIȘTEANU, PETPROD:
     The state speculates the economy and household consumers, through Hidroelectrica, CEO, Nucleareletrica and CEH, says Jack Cutișteanu, the CEO of Petprod, referring to the evolution of the price of...  details
03.08.2017
FINANCE MINISTER CONFIRMS WHAT BURSA REPORTED FIVE MONTHS AGO:
     * PNL senator Daniel Cătălin Zamfir asks for a "list of shame" of banks that don't pay taxes
     * According to information obtained by BURSA, between 2011-2015, banks in Romania paid 1.3 billion lei (288 million Euros) in taxes
       Public Finance Minister Ionuț Mișa says that almost three quarters of banks operating in Romania haven't paid profit tax in the last few years. With that statement, the head of the Finance...  details
02.08.2017
GABRIEL DUMITRAȘCU, ABOUT THE INCREASE OF THE PRICE OF ELECTRICITY:
     * Dumitrașcu: "Among other things, we recently even had to import the system services, and system services energy is three times more expensive than that on the Day-Ahead market"
       The price of electricity and its increase on the Day-ahead market (PZU) of the OPCOM exchange keeps causing discontent among the players and specialists on the market and is keeping consumers on...  details
01.08.2017
EUROPEAN MP RAMONA MĂNESCU:
     * "We have asked for clarifications and a position of the Commission on whether the Hungarian initiative complies with the Energy Security Strategy of the European Union and the coordination with BRUA"
       The announcement of Hungarian gas operator FGSZ that BRUA would end in Hungary instead of in Austria was surprising and it didn't come as a result of consultations with its regional partners or...  details
31.07.2017
STOCK MARKET SOURCES:
     Lucian Anghel, the president of the BSE, today summoned the Board of the BSE to discuss the terms of the contract of Ludwik Sobolewski, whose mandate expires on August 21st. According to sources...  details
28.07.2017
IN THE ROW OF THE DOUBLE STANDARD
     * The Minister of Agriculture continues to hide the names of the products that have a double standard and of their producers
     * "The minister of agriculture mismanaged the issue of the double standard of food products", says Costel Stanciu, the president of the APC, who asked for the resignation of Petre Daea
       The results of the tests concerning the double standard, conducted on some of the foods and presented on Wednesday by agriculture minister Petre Daea has raised a series of questions, angering both...  details
27.07.2017
ROW AROUND OLTCHIM
     * Ștefan Vuza made a series of statements lately, saying that Oltchim is not making investments, that are there companies that parasitize Oltchim and that the plant's profit isn't real
     * Oltchim executives: "It can be said that the participation of Chimcomplex in the process for the sale of Oltchim has been made exclusively in order to get access to information that would then be used for the benefit of their own businesses"
     * Piperea: "If, because of these statements, the sale of the distinct blocks of assets fails, then Oltchim will bring a tort liability lawsuit, signed by me"
       At Oltchim there is corruption and there are no parasite companies, lawyer Gheorghe Piperea, bankruptcy trustee of the Râmnicu Vâlcea plant, in response to the statements made over the course of...  details
26.07.2017
SOURCES CLOSE TO THE SITUATION:
     * Sources: "A large segment of the price asked for the Mariott building represents the loan contracted by Grand SRL and guaranteed by the state"
     * Dedeman wants to buy the Marriott complex, according to our sources
     * AFI Europe has announced that Dedeman is scrapping plans to buy AFI 4 and 5
       The Austrians of Strabag are asking for 140 million Euros for the building the Marriott hotel of Bucharest is operating in, according to sources close to the deal.  details
25.07.2017
SPECIALISTS:
     * The BRUA project can no longer be funded, after Hungary announced that it would stop on the Hungarian territory, our sources are saying
       The BRUA pipeline, which was supposed to go through Bulgaria, Romania, Hungary and Austria, will have the same fate as Nabucco, meaning it won't be built, some market specialists think.  details
24.07.2017
CEC BANK CHAIRMAN REACTS TO THE STATEMENTS OF LUCIAN ISAR:
     * (Interview with Mr. Radu Grațian Ghețea, the president of CEC Bank)
     * CEC Bank intends to end this year with a three figure profit
     * CEC Bank chairman: "When the EBA makes moves and finds an easing of interest rates is possible, then that will happen over here as well"
     * Radu Ghețea: "In the case of Romcab, we have begun the foreclosure, we have foreclosed some of the collaterals and we will continue to foreclose on others"
       CEC Bank intends to end this year with a three figure profit, Radu Grațian Ghețea, the chairman of the bank told us in a sizeable interview.  details
22.07.2017
MIRCEA URSACHE, ASF:
     * Ursache: "Romcab is required to file the same reports during its restructuring period as it would during normal operation"
       "Romcab" (MCAB) has the same reporting obligations, during the restructuring period, that it does during its regular operation, said Mircea Ursache, vice-president of the Financial...  details
19.07.2017
MIRCEA URSACHE CONFIRMS:
     * Ursache: "We are asking the market operator to comply with corporate governance"
     * In fact, the investigation targets Lucian Anghel, the president of the BSE, because he is the one that can summon the board
       The Financial Oversight Authority is conducting an analysis of the manner of summoning and unfolding of the Board of Directors of the Bucharest Stock Exchange Mircea Ursache, vice-president of the...  details
17.07.2017
     The Association of Brokers has taken a stand against the exclusion of the BURSA newspaper from the guest list of the official events of the Bucharest Stock Exchange, reported on Friday.  details
.