LUDOVIC ORBAN, DESPRE GREEN DEAL: "Va trebui să ne facem un plan care să prevadă toate domeniile afectate"

B.D.
Politică / 20 februarie 2020

"Va trebui să ne facem un plan care să prevadă toate domeniile afectate"

Premierul interimar, Ludovic Orban, a declarat joi că ţara noastră trebuie să aibă un plan în legătură cu Green Deal, care să identifice toate activităţile economice care vor fi afectate şi, mai ales, cum pot fi prevenite efectele pe care le pot genera reglementările aferente.

"La ora actuală, la Bruxelles, cel puţin la nivelul Comisiei Europene, dar nu numai, este o adevărată religie cu Green Deal şi aproape orice argument încerci să pui în discuţie este respins ab initio şi există, practic, un angajament total pentru obiectivele stabilite, de neutralitate până în 2050 şi de reducere până în 2030 cu 55% a emisiilor de gaze de seră, de gaze care provoacă efectul de seră sau bioxid de carbon. (...) Trebuie să ne acomodăm cu această idee şi va trebui să respectăm aceste obiective. Nu cred că există modalităţi de a putea evita atingerea obiectivelor care sunt stabilite, e o determinare mult prea mare la nivel european, pentru ca să fie permise întârzieri sau perioade de păsuire, ca atare va trebui să ne facem un plan, iar acel plan trebuie să prevadă cu claritate toate domeniile care vor fi afectate, inclusiv transporturi, energie, agricultură, că am văzut că sunt foarte ambiţioşi şi pe zona agricolă. Trebuie să vedem exact efectele, să ştim ce activităţi economice vor fi afectate şi, mai ales, cum putem să îndepărtăm sau, în mare parte, să prevenim efectele pe care le pot genera diferitele reglementări aferente Green Deal", a spus Orban, la Conferinţa "Green Deal România - Finanţare, strategie, provocări şi soluţii", care se desfăşoară la Camera de Comerţ şi Industrie a României.

El a adăugat că producerea energiei electrice "numai din vânt, soare şi din apă" e destul de complicată.

Acesta a afirmat că la planul pe care trebuie să îl facă ţara noastră nu trebuie să lucreze doar zona guvernamentală, trebuie să fie implicate toate companiile, toţi cei care sunt afectaţi de Green Deal.)

Opinia Cititorului ( 6 )

 1. Impactul pactului ecologic european asupra României

  Impactul adică utilitatea pactului ecologic european asupra României se va vedea după cel puțin 10 ani de implementare, condiția fiind să fim lăsați să ne dezvoltăm prin exploatarea propriilor invenții verzi existente. 

  A.Impact financiar În România încă nu s-au făcut calcule în ce privește impactul financiar al implementării acestui pact ecologic european.Autoritățile din România au început să lucreze la aceste studii de impact, în fiecare domeniu.  

  B. Impact economic, social și de mediu 

  Introducerea conceptului de dezvoltare durabilă în toate domeniile va duce la un salt calitativ în dezvoltarea economică durabilă a României și implicit a nivelului de trai prin crearea unui nou model societal care sa creeze coeziune economică, socială și teritorială. Deși pactul ecologic vizează în special domeniile mediu, schimbări climatice, energie, industrie (siderurgiei, cimentului, clădiri, textilelor şi produselor chimice), transporturi, agricultură, digitalizare şi sectorul financiar, conceptul de dezvoltare durabilă va fi internalizat de fiecare cetațean în cadrul activităților cotidiene, de entități politice, economice și sociale.  

  Tranziția atrage după sine un impact mai larg social și economic pentru acele regiuni care se bazează în mare măsură pe combustibili fosili - în special cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase - sau de gaze cu efect de seră din industriile intensive. disparităților în creștere între regiuni, care sunt în detrimentul obiectivelor de coeziune socială, economică și teritorială. 

  investiții productive în IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care să conducă la diversificarea economică și reconversiei;  

  investiții în crearea de noi firme, inclusiv prin intermediul unor incubatoare de afaceri și servicii de consultanță; 

  investiții în activități de cercetare și inovare și care să favorizeze transferul de tehnologii avansate;  

  investiții în digitalizării și conectivitate digitală;  

  creștere a inovației și a cercetării în domeniul tehnologiilor avansate și durabile prin Crearea unei Agenții Naționale pentru Implementarea invențiilor care să valorifice invențiile verzi românești deja existente și potențiale. România ar avea invenții revoluționare care pot genera miliarde de euro.Există studiu de impact realizat de forumul inventatorilor care demonstrează că o investiție de 18 miliarde de euro în valorificarea invențiilor va aduce o creștere economică durabilă de 10 % la sută, anual.Dacă până în prezent nu și-au pus problema creerii unei instituții care să valorifice invențiile poporului roman, acest pact ecologic va face să devină realitate această instituție care va permite o creștere economică durabiăl de cel puțin 6 %. Impactul va fi la nivel mondial prin exportul acestor tehnologii. 

  Creșterea creativității tehnice, artistice introdusă în învățământ va fi materializată în numeroase invenții, inclusiv în domeniul societal va crea premisele unui nou model societal care să asigure coeziune economică, socială și teritorială de facto nu numai de jure. Numeroase premii pe care le iau cercetătorii și copiii români la numeroase olimpiade și concursuri de inventică vor crește exponențial. Invențiile românești au o valoare extraordinară, condiția este ca acestea să fie puse în practică, sprijinite.  

  Inovații care duc la scăderea emisiilor cu efect de seră prin stocarea CO2 în cutii și dus în sere pentru a asigura hrana plantelor, de exemplu. 

  îmbuntăţirea eficienţei energetice şi termice a clădirilor prin izolarea clădirilor de exemplu printr-o vopsea izolatoare 

  transformarea sectoarelor cu un nivel de emisii de gaze cu efect de seră mare, de sprijin ar trebui să promoveze noi activități, prin implementarea de noi tehnologii, noi procese sau produse 

  reducerea gazele cu efect de seră prin  

  - împăduriri, stoparea tăierilor de păduri  

  - transformarea deșeurilor în peleți și folosiți pentru încălzirea locuințelor 

  Intoarcerea acasă a elitelor din cercetare care pot crea acest impact pozitiv asupra creșterii economice durabile. 

  I.Economie circulară neutră climatic- Creștere economică durabilă folosind energia curată, promovând grija pentru natură 

  Primul pilon, Fondul Tranzitiei Juste, va aloca bani pentru a diminua impactul negativ asupra regiunilor europene care vor fi cel mai puternic afectate, cum este cazul regiunilor miniere carbonifere din România. 

  investiții în implementarea tehnologiei și infrastructurii pentru energie curată la prețuri accesibile, în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiența energetică și energia din surse regenerabile; 

  investiții în regenerare și decontaminarea siturilor, reabilitarea terenurilor și proiecte Repurposing;  

  investițiile în consolidarea economiei circulare, inclusiv prin prevenirea generării de deșeuri, reducerea, utilizarea eficientă a resurselor, reutilizarea, repararea și reciclarea; 

  investițiile în consolidarea economiei circulare, inclusiv prin prevenirea generării de deșeuri, reducerea, utilizarea eficientă a resurselor, reutilizarea, repararea și reciclarea; 

  investiții în regenerare și decontaminarea siturilor, reabilitarea terenurilor și proiecte Repurposing;  

  posibil să fie afectate alte politici: PAC, coeziunea, transport, inovarea sau cercetarea, 

  Posibile tăieri din fondurile europene pentru fermierii români sau 

  Posibile tăieri din fondurile pentru investiții în infrastructura rutieră din România. 

  nu se acordă sprijin pentru a construi celelalte reactoare nucleare de la Cernavodă care să contribuie la necesarul de energie al României în perioada următoare deoarece modul cum luăm energia din mediu este distructivă chiar la nivelul sursei. De aceea e nevoie de soluții alternative cum sunt: energia liberă, fuziunea la rece, motorul cu apă, invenții ale domnului Bordeianu de la Institutul de inventică din Iași, reprezintă soluția ideală pentru îndeplinirea obiectivului României, al Uniunii Europene și al lumii, de neutralitate ecologică. 

  Să dăm un exemplu esențial pentru a asigura alimente pentru populație, asigurarea irigațiilor e esențială în agricultură prin extragerea apei din sol, folosind energia eoliană, solară și subtilă a domnului Bordeianu. 

  Introducerea de ECOTEHNOLGII - putem aduce armonie în natură, putem bea apă din orice râu din munte, Natura ca profesor, Inteligența și dinamica energiei sunt cărți de referință în acest domeniu. 

  Implementarea proiectului Infra Meteo cu toate cele șapte obiective, inclusiv crearea Centrului European Regional de Agrometeorologie, va deveni operațional în anul 2023. Finanțarea proiectului privind realizarea Centrului European de Agrometeorologie pentru Regiunea VI a Europei, din cadrul Organizației Meteorologice Mondiale, este asigurată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, iar termenul de operaționalizare este 2023 deoarece România va fi gazda.În ceea ce privește resursele financiare pentru implementarea proiectului Infra Meteo, acestea sunt în sumă de 50 de milioane de euro, 85% provenind din fonduri europene și 15% de la Guvernul României.Prin proiectul Inframeteo se continuă dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale. Astfel, se urmărește reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră.„În cadrul acestui centru se vor putea realiza evaluări ale impactului fenomenelor legate de vreme și climă asupra sistemelor agricole și se vor putea identifica măsuri de adaptare care trebuie luate în contextul în care variabilitatea și schimbările climatice sunt din ce în ce mai evidente”  

  „Schimbările care au loc în ţara noastră trebuie văzute în contextul lumii. Sunt zone cu ierni foarte grele, cu cantităţi foarte mari de precipitaţii, zăpadă, inundaţii, tot ce este specific fenomenelor de iarnă-toamnă. În zona noastră o să avem de trecut prin evenmimente deosebite, pentru că ceea ce se numesc de regulă fenomene meteo extreme o să mai aibă loc.Schimbările compoziţiei atmosferei au fost eneorme din cauza incendiilor din Australia, Siberia, Alaska, erupţia vulcanilor, cantităţi uriaşe de metal în nordul Europei şi ce este peste 15 grade latitudine nordică. E important că marii specialişti în meteorologie spun că nu se mai pot da prognoze pe perioadă lungi. Trebuie create programe care să calculeze aceste variaţii”, a spus Emil Străinu.  

  Rezolvarea conflictelor legate de crizele energetice Modificarea mediului înconjurător prin tehnologii speciale militare duce la scăderea dependenței energetice față de Rusia însă pot pune în pericol viața.Termenul de modificare a mediului înconjurător se referă la orice tehnică care își propune schimbarea printr-o manipulare deliberată a proceselor naturale, dinamica, compoziția și structura pămîntului, litosferă, atmosferă, inclusiv biosfera,operațiile de modificare din spațiu. Modificările climatice pot fi folosite pentru intimidare, intră în sfera securității de mediu.Posibilitatea de a genera ceață, ploaie, uragane, viscol, cutremure, climat artificial sau de a modifica cumva spațiul face parte dintr-un sistem integrat de tehnologii militare.  

  Impactul imprimantei 3D, de exemplu, va asigura autonomia populație, inclusiv din punct de vedere energetic. 

  încurajarea formelor de transport alternativ (mersul pe bicicletă, car-pooling, car-sharing etc.) prin planificarea urbană şi dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru ciclism (piste pentru biciclete, compartimente speciale pentru biciclete în metrou şi trenuri, etc.) şi extinderea zonelor pietonale, în special în marile aglomerări urbane 

  abandonarea rotilor pentru aripi.Inginerul român Marius Arghirescu a trimis la brevetare la Oficiul de Invenţii şi Mărci o dronă cu propulsie ionică, care ar trebui să funcţioneze pe principiile enunţate de celebrul fizician sârb Nicola Tesla.Noua tehnologie se poate aplica mai multor tipuri de obiecte zburătoare, de la drone, la avioane convenționale.Doi cercetatori, absolventi ai Facultatii de Fizica din Timisoara, au inventat primul motor rotativ functional cu propulsie ionica din lume.Motorul ionic, soluţia la modul de propulsare al mini-sateliţilor.Acum nimeni nu îşi poate imagina că se poate atinge satelitul natural al Pământului cu numai o parte dintr-un litru de combustibil. Arghirescu a prezentat o invenţie de pionerat - drona cu propulsie ionică, primind medalia de aur şi marele premiu al salonului de inventică şi inovaţie. Invenţia sa constă într-o dronă realizată din material metalic uşor sau compozit metalizat, cu două aripi, o coadă şi o parte tip clopot dispusă central şi având o carcasă metalizată. Propulsia dispozitivului de zbor ar urma să se realizeze prin intermediul unei bobine Tesla de înaltă tensiune.  

  “Prevăd o dezvoltare a maşinilor de zbor care să o depăşească pe cea a automobilului. Mă aştept la o contribuţie importantă a domnului Ford la realizarea acestui progres. Problema locurilor de parcare şi a drumurilor aglomerate va fi rezolvată. Turnuri de parcare se vor înălţa în marile oraşe, iar şoselele se vor înmulţi doar atât cât este nevoie. În final, şoselele vor deveni inutile pentru că civilizaţia va abandona roţile pentru aripi”. 

  “Copilul visurilor lui Tesla”, cum numea inventatorul maşina sa de zbor, aşteaptă să fie redata oamenilor. 

  II. Reducerea emisiilor cu efect de seră - Românie verde 

  Românie cu orașe și sate"verzi" 

  descriere a tipului de operațiuni avute în vedere și contribuția lor de așteptat pentru a atenua impactul tranziției 

  1.Antreprenoriatului în domeniul dezvoltarii durabile și al schimbărilor climatice 

  Sprijinirea tinerilor întreprinzatori și  

  întreprinderile mici și mijlocii inovative verzi 

  2.Ocupare - creerii de noi locuri de muncă în domeniul dezvoltării durabile și al schimbărilor climatice - sincronie cu pilonul social european 

  recalificare profesională relevantă pentru a evita ca fără cerere pe piața muncii pentru acea calificare nouă nu va aduce nimic bun oamenilor. 

  investiţiile necesare pentru a ajuta lucrătorii şi comunităţile care se bazează pe lanţul valoric al combustibililor fosili.  

  stimulente pentru deblocarea şi redirecţionarea investiţiilor publice şi private 

  va facilita realizarea de investiţii durabile de către autorităţile publice, încurajând 

  - “înverzirea” bugetului  

  - achiziţiile publice ecologice  

  - facilitarea procedurile de aprobare a ajutoarelor de stat destinate regiunilor vizate de tranziţia echitabilă. 

  III. O Românie incluzivă, care îmbunătățește calitatea vieții și a sănătății cetățenilor 

  perfecționar ea și recalificarea lucrătorilor; 

  asistență post-căutare pentru locuri de muncă 

  includerea activă a solicitanților; 

  Locuri de muncă pentru oameni în domeniul protecției mediului 

  Nivel de prosperitate bazat pe energia liberă cea care propulsează în spațiu la propriu și la figurat iar bobinaTesla, în sine ar putea fi soluția pentru energie curată.Energia liberă va oferi și libertate de autorealizare a fiecărui cetățean ieșind din starea de supraviețuire care îi ocupă tot timpul. Această energie se bazează pe radiația proprie a pământului radiația Schuman. Oricine se poate conecta la ea, ca o antenă. Orice undă se putea conecta la aceasta undă, folosind o energie din orice punct din univers. Radiația cu frecventa de 7,83 este curativă. Funcționează cu frecvența vidului, autooscilează. Este energia, vidului, energia eterică care este infinită. 

  încurajarea formelor de transport alternativ (mersul pe bicicletă, car-pooling, car-sharing etc.) prin planificarea urbană şi dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru ciclism (piste pentru biciclete, compartimente speciale pentru biciclete în metrou şi trenuri, etc.) şi extinderea zonelor pietonale, în special în marile aglomerări urbane 

  Politici de economie socială care vor crea autonomie financiară 

  Crearea unui nou model societal care să asigure coeziune socială de facto nu doar de jure. 

  Risc major 

  Razboiul climatic este astazi o realitate. Exista riscul, in plus, ca aceste teste din ionosfera ar putea "declansa o cascada de electroni, care ar produce inversarea polilor magnetici ai Pamantului". In Parlamentul European si in legislativul statului Alaska au avut loc audieri, invocand probleme ecologice.Avansate in acest extrem de periculos domeniu militar sunt Statele Unite, Rusia (mostenire de la fosta URSS), China, India si alte cateva state. Deoarece insa experientele in domeniul razboiului climatic lovesc, in prezent, zone intinse ale planetei, aceste experiente sunt tinute departe de mass-media si de opinia publica. Unul dintre acestia, expertul in energie Gratan Healy, consilier al OSCE si Magda Hallvoet, deputat, seful grupului parlamentar al Verzilor din Parlamentul European, au dezvaluit ca acest proiect este "arma finala" ce poate duce la sfarsitul civilizatiei umane, a lumii insasi. Cei doi au prezentat un raport in care afirma ca acest tip de armament considerat in stadiul actual neletal ("non lethal weaponery") are consecinte dezastruoase asupra mediului inconjurator si, mai mult decat atat, pune in pericol libertatea individuala si democratia. "Este evident ca avem de-a face cu o arma strategica, dar nu este destul de clar daca acesta are un scop defensiv sau ofensiv si impotriva carui inamic potential va fi folosita".De-a lungul timpului despre HAARP s-a spus că a declanșat unele catastrofe, cum ar fi inundații, secete, uragane, furtuni, cutremure devastatoare în Iran, Pakistan, Haiti, Turcia, Grecia și Filipine, întreruperi majore ale distribuției de energie electrică, prăbușirea zborului TWA 800, sindromul Războiului din Golf și sindromul oboselii cronice.proiectul HAARP poate fi considerat o armă excepțională împotriva oricăror atacuri terestre, aeriene, cosmice și chiar extraterestre.HAARP utilizeaza un echipament terestru constituit dintr-o retea de antene. Acest sistem de antene speciale de mare putere este descris de catre unii oameni de stiinta drept "o teribila arma geofizica, strategica si cosmica de energie dirijata", "o reeditare a proiectului Star Wars intr-o forma mult mai economica si, in acelasi timp, mult mai periculoasa, capabil sa provoace schimbarea vremii, producand ploi torentiale, uragane, inundatii si chiar cutremure". 

  Asadar cine asigura securitatea fiintelor si a ecosistemului? 

  Depopulare si extinctie a plantelor si animalelor prin:  

  1.Razboi biologic,Condex alimentarius, modificari genetice, iradierea fructelor si legumele importante, produse farmaceutice, vaccinare  

  2.Controlul vremii- HAARP si Chemtrails (aluminiu)

  3.Crearea unui superconductor, ca un fel de internet prin care se ataca la nevoie  

  Rugam bursa sa le faca publice,,,

  Razboiul climatic este astazi o realitate. Exista riscul, in plus, ca aceste teste din ionosfera ar putea "declansa o cascada de electroni, care ar produce inversarea polilor magnetici ai Pamantului". In Parlamentul European si in legislativul statului Alaska au avut loc audieri, invocand probleme ecologice.Avansate in acest extrem de periculos domeniu militar sunt Statele Unite, Rusia (mostenire de la fosta URSS), China, India si alte cateva state. Deoarece insa experientele in domeniul razboiului climatic lovesc, in prezent, zone intinse ale planetei, aceste experiente sunt tinute departe de mass-media si de opinia publica. Unul dintre acestia, expertul in energie Gratan Healy, consilier al OSCE si Magda Hallvoet, deputat, seful grupului parlamentar al Verzilor din Parlamentul European, au dezvaluit ca acest proiect este "arma finala" ce poate duce la sfarsitul civilizatiei umane, a lumii insasi. Cei doi au prezentat un raport in care afirma ca acest tip de armament considerat in stadiul actual neletal ("non lethal weaponery") are consecinte dezastruoase asupra mediului inconjurator si, mai mult decat atat, pune in pericol libertatea individuala si democratia. "Este evident ca avem de-a face cu o arma strategica, dar nu este destul de clar daca acesta are un scop defensiv sau ofensiv si impotriva carui inamic potential va fi folosita".De-a lungul timpului despre HAARP s-a spus că a declanșat unele catastrofe, cum ar fi inundații, secete, uragane, furtuni, cutremure devastatoare în Iran, Pakistan, Haiti, Turcia, Grecia și Filipine, întreruperi majore ale distribuției de energie electrică, prăbușirea zborului TWA 800, sindromul Războiului din Golf și sindromul oboselii cronice.proiectul HAARP poate fi considerat o armă excepțională împotriva oricăror atacuri terestre, aeriene, cosmice și chiar extraterestre.HAARP utilizeaza un echipament terestru constituit dintr-o retea de antene. Acest sistem de antene speciale de mare putere este descris de catre unii oameni de stiinta drept "o teribila arma geofizica, strategica si cosmica de energie dirijata", "o reeditare a proiectului Star Wars intr-o forma mult mai economica si, in acelasi timp, mult mai periculoasa, capabil sa provoace schimbarea vremii, producand ploi torentiale, uragane, inundatii si chiar cutremure".

  Asadar cine asigura securitatea fiintelor si a ecosistemului?  

  Pactul Ecologic European  

  Pactul Ecologic European, inițiativa ambițioasă istorică a noului executiv european de a transforma Europa în primul continent nentru din punct de vedere climatic până la orizontul anului 2050.  

  Aflată în plenul Parlamentului European alături de Frans Timmermans, vicepreședintele executiv pentru Pactul Ecologic European, von der Leyen a lansat o foaie de parcurs cu 50 de obiective pentru anul 2050 ce transformă acțiunea climatică într-un obiectiv care  

  aduce creștere economică, 

  îmbunătățeșt e calitatea vieții și a sănătății cetățenilor,  

  promovează grija pentru natură și  

  să se asigură că ”nu lasă pe nimeni în urmă”. 

  Printre cele mai importante acțiuni pe care Comisia Europeană și le asumă, la 11 zile de la preluarea mandatului, sunt 

  prezentarea primei ”legi europene privind clima”, 

  alocarea a cel puțin 25% din viitorul cadru financiar multianual pentru acțiune climatică și 

  implementarea unui mecanism de tranziție echitabilă pentru regiunile care se bazează în mare măsură pe activități cu intensitate mare a emisiilor de dioxid de carbon. 

  Pactul Ecologic European  - noua strategie de creștere, o creștere care oferă mai mult decât consumă 

  să ne transformăm modul de viață și de muncă, de producție și de consum,  

  astfel încât să trăim mai sănătos și  

  să dezvoltăm capacitățile de inovare ale întreprinderilor noastre 

  putem să participăm cu toții la tranziție și  

  putem să beneficiem cu toții de oportunități.  

  Vom ajuta economia noastră să devină un lider mondial, făcând prima mișcare și acționând rapid.  

  să reușim pentru binele acestei planete și al vieții care există aici,  

  pentru binele patrimoniului natural al Europei, al biodiversității, al pădurilor și al mărilor noastre.  

  Dacă arătăm restului lumii care este calea de urmat pentru a asigura durabilitatea și competitivitatea, putem convinge alte țări să ni se  

  A.Prima lege europeană privind clima 

  Pentru a consacra în legislație ambiția politică de a deveni, până în 2050, primul continent neutru din punct de vedere climatic, Comisia va prezenta, în termen de 100 de zile, primul ”act legislativ european privind clima” 

  De asemenea, Comisia Europeană va prezenta,  

  Strategia privind biodiversitatea pentru 2030, 

  noul Plan de acțiune privind strategia industrială și economia circulară,  

  Strategia „de la fermă la consumator” pentru o alimentație durabilă și  

  propuneri pentru o Europă lipsită de poluare. 

  Executivul european și-a propus majorarea obiectivelor Europei în materie de emisii pentru 2030, stabilind o traiectorie realistă de îndeplinire a obiectivului pentru 2050. 

  B.Comisia Europeană va prezenta un plan de investiții durabile: sunt necesare investiții suplimentare de 260 de miliarde de euro anual 

  Pentru îndeplinirea obiectivelor Pactului Ecolog European vor fi necesare investiții semnificative. Se estimează că atingerea obiectivelor actuale pentru 2030 privind clima și energia va necesita investiții anuale suplimentare în valoare de 260 de miliarde EUR, reprezentând aproximativ 1,5 % din PIB-ul din 2018. 

  De asemenea, Comisia Europeană va prezenta la începutul anului 2020 un plan de investiții pentru Europa durabilă pentru a răspunde la nevoile de investiții. 

  Cel puțin 25% din bugetul pe termen lung al UE ar trebui să fie dedicat acțiunilor climatice,  

  iar Banca Europeană de Investiții, în calitate de bancă a Europei în domeniul climei, va oferi sprijin suplimentar. 

  C.Un mecanism de tranziție echitabilă și un Pact privind clima 

  Pentru ca sectorul privat să contribuie la finanțarea tranziției ecologice, Comisia Europeană va prezenta  

  strategie de finanțare ecologică în 2020. 

  Întrucât combaterea schimbărilor climatice și a degradării mediului presupune un efort comun, și nu toate regiunile și statele membre încep din același punct, Comisia Europeană va pune la punct  

  un mecanism de tranziție echitabilă va sprijini acele regiuni care se bazează foarte mult pe activități foarte consumatoare de carbon.  

  De altfel, țările UE au eșuat vara trecută să își asume obiectivul unei Europe decarbonizate până în anul 2050 întrucât Polonia s-a împotrivit unor angajamente care riscă să îi afecteze industria, solicitând pachete compensatorii menite să protejeze interesele mediului de afaceri polonez și ale cetățenilor țării. 

  Mecanismul de tranziție echitabilă va sprijini cetățenii cei mai vulnerabili la tranziție, oferindu-le acces la programe de recalificare și oportunități de angajare în noi sectoare economice. 

  Totodată, în martie 2020, Comisia Europeană va lansa un ”Pact asupra climei” pentru a oferi cetățenilor un rol și un rol în conceperea de noi acțiuni, schimb de informații, lansarea de activități de bază și soluții de prezentare pe care ceilalți le pot urma. 

  Comunicarea Comisiei Europene: Care sunt principalele obiective pentru o Europă lider mondial în privința schimbărilor climatice? 

  – Un continent neutru din punct de vedere climatic, cu 0% emisii ale gazelor cu efect de seră, până în anul 2050; 

  – Decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor naturale; 

  – Propunerea primei legi europene privind clima până în luna martie a anului 2020; 

  – Până în vara anului 2020, Comisia Europeană va prezenta un plan pentru a crește ținta pentru anul 2030 de reducere a gazelor cu efect de seră până la cel puțin 50% și înspre 55%; 

  – Decabornizarea sistemului de energie este considerată un obiectiv critic în condițiile în care utilizarea energiei în sectoarele economice reprezintă 75% din emisiile de gaze cu efect de seră; 

  – În luna martie a anului 2020, Comisia Europeană va adopta o strategie industrială a Uniunii Europene; 

  – Reducerea cu 90% a emisiilor din domeniul transporturilor până în anul 2050, întrucât transporturile produc în prezent 25% din emisiile de gaze cu efect de seră;

  – Din punct de vedere financiar, aceste obiective pentru Pactul Ecologic European reclamă investiții financiare considerabile. Comisia Europeană estimează că pentru a atinge obiectivele asumate pentru anul 2030 sunt nececesare investiții anuale adiționare de 260 de miliarde de euro, reprezentând 1,5% din PIB-ul UE, alocarea a 25% din viitorul cadru financiar multianual pentru climă și alocarea a minim 30% din Fondul InvestEU pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. 

  Planul de investiţii pentru Pactul ecologic european

  A.Scopuri 

  - Să mobilizeze investiții publice și să contribuie la deblocarea de fonduri private prin intermediul unor instrumente financiare ale UE- InvestEU 

  Investitii – 1000 de miliarde euro 

  Din acest plan, Mecanismul pentru o tranziţie echitabilă este un instrument-cheie bazat pe trei surse principale de finanţare  

  1) Fondul pentru o tranziție echitabilă,  

  2) o schemă de finanțare la nivelul InvestEU și

  3) un mecanism de împrumut prin colaborare cu Banca Europeană de Investiții. 

  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de coeziune a fost însoțită de o evaluare a impactului. Evaluarea impactului a validat sistemul de livrare propus pentru aceste fonduri, care sunt reglementate în propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru pescuit maritimă europeană și normele financiare pentru acestea și pentru Fondul pentru azil și migrație, Fondul pentru securitate internă și gestionarea frontierelor și Instrumentul Visa, care va reglementa, de asemenea, programarea și punerea în aplicare a fondului de tranziție JUSTA.Evaluarea impactului a examinat, de asemenea, provocările cu care urmează să fie abordate de următorul cadru multianual financiar și politica de coeziune.Aceasta a confirmat necesitatea, în concordanță cu rezultatele consultării publice, pentru a susține o tranziție curată și corectă de energie, printr-o politică dedicată obiectiv și un mecanism de concentrare tematică corespunzătoare.

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
csalb.ro
BTPay
Electromagnetica
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Iun. 2022
Euro (EUR)Euro4.9454
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7424
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9466
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7525
Gram de aur (XAU)Gram de aur276.3032

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Centro
romaniansmartcity.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro