Societatea "Mecanică Fină" Bucureşti vrea să pătrundă pe pieţe din Rusia şi Ucraina

Aristică Brânzan
Ziarul BURSA #Companii / 2 decembrie 2004

Interviu cu doamna Maria Rogojan, directorul economic şi administrativ al societăţii

Maria Rogojan: "Mecanică Fină" SA Bucureşti este cel mai important producător de aparate de măsură şi control neelectrice (lungimi, presiuni, temperaturi etc) din România, fiind unic producător de presostate şi cronotahografe electronice au-to. De asemenea, produce ma-triţe, ştanţe, dispozitive, scule şi calibre de cea mai înaltă complexitate. ïn primele 10 luni ale anului 2004, "Mecanică Fină" SA a avut o evoluţie bună, cifra de afaceri depăşind-o deja pe cea de pe întregul an 2003 cu circa 19%. De asemenea, şi profitul brut a înregistrat o creştere cu 17% faţă de cel obţinut în anul 2003. S-au realizat inves-tiţii în valoare de 10.665.000 mii lei şi altele în valoare de 4.200.000 mii lei sînt în curs de finalizare. S-au redus datoriile totale faţă de anul precedent cu circa 15,6 miliarde lei, achi-tîn-du-ne totodată şi obligaţiile curente ale anului 2004. S-a majorat capitalul social cu 22.755.775 mii lei (cu profitul anului 2003 - reinvestit, precum şi cu investiţiile făcute de acţionarul majoritar).

Reporter: Ce gamă de produse cuprinde oferta socie-tă-ţii în prezent?

Maria Rogojan: ïn prezent, "Mecanică Fină" SA Bucureşti produce şi comercializează ur-mă-toarele tipuri de produse: aparate de măsură şi control: micrometre, pasametre, şublere, comparatoare, manometre - toate tipurile, presostate, vacumetre, manovacumetre, conectori, termostate, truse de alezaj; calibre; cronotahograf electronic auto, destinat sporirii securităţii în circulaţie, exploatării economice a autovehiculelor şi asigurării unei evidenţe stricte a activităţii desfăşurate de către conducătorii auto; pistoale cu aer pentru vopsit, grunduit, suflat, umflat pneuri, zugrăvit; accesorii auto, set platini, compresmetru, element presiune-depresiune Dacia; matriţe: simple, combinate pentru piese de mare precizie, vulcanizat, tur-nat sub presiune aliaje neferoase, injecţie masă plastică; dis-pozitive, scule aşchietoare, portscule şi accesorii; prelucrări mecanice, prelucrări prin electroeroziune; verificări metrologice şi reparaţii pentru mij-loacele de măsurare. Ponderea principală în producţia socie-tăţii o deţin aparatele de mă-su-ră şi control neelectrice: manometre, presostate, termostate şi cronotahograful electronic.

Reporter: Ce investiţii s-au făcut în ultimii ani pentru modernizarea şi retehnologizarea dotării tehnice?

Maria Rogojan: ïn a doua parte a anului 2000, "Mecanică Fină" SA Bucureşti a început un proces de restructurare pe multiple planuri, care să conducă la modernizarea, retehnologizarea şi rentabilizarea socie-tăţii. ïn perioada 2000-2003, s-au făcut investiţii totale de 975.000 euro (121.000 euro în anul 2000, 150.000 euro în anul 2001, 154.000 euro în anul 2002, 550.000 euro în anul 2003). Obiectivele care s-au avut în vedere în volumul total al investiţiilor au fost: 85% în maşini şi utilaje specializate în producţia de aparate de mă-sură şi control, care au determinat dublarea productivităţii muncii, dar şi renovarea şi modernizarea spaţiilor de produc-ţie şi birouri pentru utilizarea lor eficientă; 7% în tehnică de calcul; 8% în refacere şi modernizare reţele electrice, alimentare cu apă, canalizare, ceea ce a determinat reducerea cu 60% a cheltuielilor cu utilităţile.

Reporter: Acest efort inves-tiţional a fost continuat şi în 2004?

Maria Rogojan: ïn primele 10 luni ale acestui an, s-au realizat investiţii în valoare de 10.665.000 mii lei. Mai sînt în curs de execuţie investiţii ce în-sumează o valoare de 4.200.000 mii lei, din care dorim să finalizăm în anul acesta minim 90%. ïn acest an, ne-am concentrat eforturile asupra modernizării spaţiilor de lucru, reorganizarea unor fluxuri de producţie, achiziţii de utilaje şi instalaţii performante, reorganizarea depozitelor de materiale şi produse finite.

Reporter: Cît din producţia realizată merge la export?

Maria Rogojan: Producţia realizată în primele 10 luni ale anului 2004 a depăşit deja pe cea realizată în anul 2003 cu aproximativ 10%, iar pînă la finele anului, estimăm o creştere cu 25%. Din volumul produc-ţiei, circa 32% reprezintă export. Avem relaţii de colaborare foarte bune cu firme din Italia, SUA, Franţa, Germania, Aus-tria, Ungaria, Iran. Intenţia noastră este să creştem cifra de afaceri cu aceşti parteneri, dar şi de a pătrunde pe alte pieţe (Rusia, Ucraina).

Reporter: Cum este structurată producţia societăţii pe tipuri de produse şi care este ponderea acestora în veniturile totale?

Maria Rogojan: Producţia societăţii este structurată astfel: aparate de măsură şi control termotehnice (manometre, presostate, termostate, vacumetre), reprezintă 40% din veniturile din vînzarea produselor; aparate de măsurat lungimi (comparatoare, şublere, micrometre), calibre, aparate de contorizat şi înregistrat, circa 45%; matriţe, ştanţe, dispozitive, circa 10%; 5% servicii diverse, cel mai important fiind verificarea metrologică şi reparaţii pentru mijloace de măsurare lungimi şi presiuni. Această activitate se desfăşoară într-un laborator au-torizat de Institutul Naţional de Metrologie şi este dotat cu aparatură importată din Elveţia şi Germania. Produsul la care aşteptăm vînzări mari în perioada următoare este cronotahograful electronic auto, datorită faptului că sîntem unic produ-cător în România, avem service propriu, dar şi contracte de colaborare cu 41 unităţi service din toată ţara, iar preţul este foarte accesibil.

Reporter: Cum a evoluat pia-ţa internă pe segmentul dum-neavoastră de activitate şi ce soluţii utilizaţi spre a vă face cît mai cunoscuţi?

Maria Rogojan: De evoluţia pieţei interne nu sîntem deplin mulţumiţi deoarece nu a fost pe măsura aşteptărilor noastre, dar sperăm ca în perioada ur-mă-toare să crească semnificativ volumul vînzărilor pe piaţa internă. Pentru aceasta, vom apela la contacte directe cu firme cărora li se adresează producţia noastră, la publicitate în reviste de specialitate, în ziare, participări la tîrguri şi expoziţii.

Reporter: Care sînt principalii dumneavoastră clienţi?

Maria Rogojan: Pentru noi, toţi clienţii sînt importanţi şi sînt trataţi cu atenţie deosebită. Cu firme precum Petrom, CFR, CNLO, Romstal, au fost înche-iate contracte avînd valori mai mari. ïn prezent, exportul repre-zintă aproximativ 32% din totalul producţiei realizate, iar principalele ţări în care expor-tăm sînt: Italia, SUA, Franţa, Germania, Austria, Spania, Anglia, Iran, Bulgaria.

Reporter: Dar principalii furnizori?

Maria Rogojan: Furnizorii de materii prime şi materiale sînt atît din ţară, cît şi din străinătate şi sînt selectaţi pe criteriul calităţii şi al preţului. Pentru a putea fi competitivi, raportul calitate - preţ trebuie să fie optim. Renumele firmei, dar şi domeniile de utilizare a produselor noastre, nu ne permit să facem rabat calităţii.

Reporter: Care sînt greu-tă-ţile cu care vă confruntaţi în activitate, raportat la mediul economic intern?

Maria Rogojan: Problemele cu care ne confruntăm sînt în principal legate de o cerere încă insuficientă pe piaţa internă şi de asigurarea lichidităţilor financiare. De asemenea, eliminarea facilităţilor fiscale pentru export începînd cu anul 2004 nu a avut o influenţă pozitivă asupra rezultatelor firmei noas-tre. "Mecanică Fină" SA Bucureşti, o firmă cu tradiţie şi experienţă foarte mare în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, se diferenţiază de celelalte firme în primul rînd prin continuitatea profilului de fabricaţie: nu am întrerupt niciodată producţia de bază (aparate de mă-su-ră şi control, SDV-uri, calibre etc) şi am fost preocupaţi permanent de îmbunătăţirea parametrilor acestor produse şi a calităţii. O altă caracteristică importantă a noastră considerăm că este seriozitatea cu care tra-tăm, atît clienţii şi furnizorii, cît şi relaţiile cu toate instituţiile. Concurenţa este o realitate, dar încercăm să-i facem faţă cu produse de calitate, la preţuri cît mai mici, cu respectarea termenelor de livrare şi cu flexibilitate maximă faţă de cerinţele clienţilor. Este foarte dificil însă să-ţi păstrezi poziţia deţinută pe o piaţă în care, în multe cazuri, primează preţul şi nu raportul preţ/calitate.

Reporter: Proiecte de viitor?

Maria Rogojan: Pentru viitor, ne propunem - în primul rînd - continuarea investiţiilor în maşini şi utilaje pentru producţia de mecanică fină, care să ne permită o creştere accentuată a productivităţii şi reducerea pre-ţurilor pentru a face faţă concurenţei în domeniu.

Reporter: Ce v-aţi propus prin BVC să realizaţi în acest an?

Maria Rogojan: Prin BVC, pentru anul 2004 ne-am propus următoarele obiective: 145,63 miliarde lei cifră de afaceri; 161,74 miliarde lei venituri totale; 21,28 miliarde lei profit brut; 12,39 miliarde lei inves-tiţii. La momentul actual, sînt condiţii pentru ca aceste obiective să fie realizate şi chiar de-pă-şite.

Reporter: Vă mulţumesc!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
APA NOVA
e-infra.ro
digi.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9766
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6402
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2278
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur344.9150

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb