Scrisoare deschisă SIF Transilvania adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară

BURSA
Piaţa de Capital / 12 mai 2020

Scrisoare deschisă SIF Transilvania adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară

La Redacţia BURSA ne-a parvenit de la SIF Transilvania o Scrisoare deschisă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, semnată "Preşedinte al Consiliului de Supraveghere Ştefan Szabo, Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere Dumitru Carapiti, Membru al Consiliului de Supraveghere Gheorghe Luţac.

Reproducem Scrisoarea în cele ce urmează.

Stimaţi Comisari ai Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Alegem această modalitate de a ne adresa dumneavoastră, printr-o scrisoare deschisă, deoarece în ultima perioadă, de peste trei luni, numeroasele scrisori care au fost trimise Autorităţii, mai ales ca răspuns la întrebările şi solicitările domnului vicepreşedinte Gabriel Grădinescu, au rămas fără ecou şi nu au fost luate în considerare în procesul adoptării deciziilor referitoare la SIF Transilvania. Fără a ne propune să intrăm în prea multe detalii privind evenimentele care s-au succedat şi continuă să se desfăşoare cu obstinaţie la nivelul structurilor de conducere ale emitentului SIF Transilvania, dorim să vă supunem atenţiei câteva aspecte care ridică numeroase semne de întrebare asupra a ceea ce se întâmplă.

Poate ca este ultimul nostru mandat ca membri ai Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania, prin care se încheie o perioadă de frumoase realizări ale acestui emitent pe piaţa financiară, ce nu pot fi contestate de nimeni, deoarece sunt palpabile, evidente şi s-au reflectat în avantajele asigurate acţionarilor. Practic, SIF Transilvania a devenit de-a lungul deceniilor sale de activitate mai mult decât un A.F.I.A., un adevărat holding, cu un portofoliu format în principal din societăţi comerciale în care deţine pachetul majoritar şi care sunt profitabile, asigurând în cea mai mare parte sursa pentru dividentele pe care le-a plătit an de an acţionarilor săi, aşa cum puţini alţi emitenţi au reuşit s-o facă. Şi în ultimul exerciţiu financiar încheiat, în anul 2019, am realizat un profit foarte mare, prin activitatea susţinută a tuturor salariaţilor, fără a înstrăina niciun activ în ultimii ani. Acest fapt s-a reflectat într-un dividend aprobat de recenta AGOA, din 28 aprilie 2020, de două ori mai mare decât SIF Moldova, de exemplu (care a acordat 0,0600 lei pe acţiune în condiţiile în care capitalul său social a fost dublat o singură dată, în timp ce SIF Transilvania a aprobat 0,0355 lei/acţiune în condiţiile în care capitalul său social a fost dublat în două rânduri. Aceasta înseamnă că, în mod relativ, dividendul/acţiune SIF Transilvania aprobat pentru rezultatele din anul 2019 este mai mult decât dublu faţă de cel al emitentului luat pentru comparaţie). Aceste realizări au fost obţinute în pofida faptului că în adoptarea hotărârilor Consilului de Supraveghere doi membri au votat tot timpul "împotrivă", doar rareori "abţinere". Unul dintre ei, Marius Moldovan, fost membru al Directoratului SIF Transilvania, revocat de către Consiliul de supraveghere pentru prejudicii grave aduse funcţionării şi imaginii societăţii, recunoscute ca atare de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care i-a respins definitiv şi irevocabil pretenţiile faţă de SIF Transilvania, votat la limită în AGOA drept membru al CS şi avizat de catre ASF în pofida trecutului său moral şi profesional, nu a avut alt scop prin toată activitatea sa în CS decât răzbunarea pentru ceea ce i s-a întamplat. Celălalt membru, Crinel Valer Andănuţ, mereu contra, a aspirat la o poziţie mai bună decât cea de simplu supraveghetor şi a stat la pândă, în aşteptarea momentului potrivit pentru a-şi atinge scopul.

Având în vedere realizările din ultimii ani, precum şi faptul că de-a lungul timpului membrii Directoratului nu au adoptat niciodată vreo decizie prin care să aducă vreun prejudiciu societăţii, pentru a asigura continuitatea activităţii conducerii executive al cărei mandat expira în 19 aprilie 2020, în şedinţa Consiliului de Supraveghere din 15 ianuarie 2020, cu votul a patru membri din şase (este uşor de înţeles cine erau ceilaţi doi), s-a aprobat acordarea unui nou mandat, pentru patru ani, Directoratului în funcţie, înaintându-se la ASF documentaţia de autorizare. Până aici, totul a fost normal, opoziţia celor doi membri ai CS neavând efecte, în pofida permanentelor reclamaţii pe care le înaintau la ASF pe diverse motive, de cele mai multe ori neîntemeiate.

Când şi cum s-a produs fractura? Toată această situaţie de degringoladă care se manifestă în activitatea Consilului de supraveghere a început odată cu revenirea domnului Frăţilă Constantin, arhicunoscut pe piaţa de capital din Romania, fost membru al CS al SIF Transilvania, reclamat în dese rânduri instanţelor de judecată pentru comportamentul abuziv şi fraudulos în una dintre cele mai importante societăţi din portofoliul SIF Transilvania, aflat într-un proces de urmărire penală declanşat chiar la solicitarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, pentru grave infracţiuni de manipulare a pieţei de capital, care, în momentul începerii urmăririi penale, i-a retras avizul. În favoarea acestuia Curtea de apel din Constanţa hotărăşte în luna ianuarie anularea deciziei ASF de retragere a avizului, deşi recunoaşte că rămâne în continuare urmărit penal. Nu ştim cum s-a apărat ASF în instanţă împotriva acestei hotărâri, dar vicepreşedintele Autorităţii a cerut SIF Transilvania să-l reintegreze în structura CS, deşi între timp parchetele competente au informat că este urmărit penal in personam şi într-un alt dosar, pentru infracţiuni relevante din punct de vedere al compatibilităţii cu funcţia de membru CS. Într-o astfel de situaţie se impunea ca Autoritatea de Supraveghere Financiară să realizeze o nouă evaluare şi să constate starea de incompatibilitate a acestui membru CS, în conformitate cu propriile regulamente, cu actul constitutiv al SIF Transilvania si cu prevederile Codului civil. Consiliul de Supraveghere şi Directoratul SIF Transilvania au solicitat în nenumărate rânduri Autorităţii să constate aceste fapte şi să ia măsurile care se impun.

Absolvit de orice restricţii din partea ASF, primul lucru pe care îl face urmăritul penal, in personam, Constantin Frăţilă, după ce reintră ilegal în Consiliul de supraveghere, este organizarea rapidă a unui grup de presiune, format împreună cu cei doi nemulţumiţi amintiţi mai sus, la care, nu ştim prin ce mijloace, îl racolează şi pe un al patrulea membru, Petria Nicolae, dornic şi el, poate, de o funcţie mai mare în CS. Cu această nouă structură creată ilegal, având în vedere starea de incompatibilitate a coordonatorului mişcării, se începe procesul decapitării ilegale a structurilor de conducere ale SIF Transilvania, sub ochii Autorităţii de Supraveghere Financiară, care, prin atitudinea adoptată, pare să acorde asistenţă grupării uzurpatoare, sancţionând conducerea legală a societăţii pentru reacţiile acesteia la ilegalităţile în lanţ comise de cei trei coordonaţi de incompatibilul Frăţilă Constantin. Procedând astfel, Autoritatea a creat impresia că, prin măsurile adoptate ilegal împotriva conducerii executive şi a preşedintelui şi vicepreşedintelui de drept al Consiliului de supraveghere, ar fi dorit să impună supunere în faţa grupului dornic să acapareze controlul societăţii.

Odată grupul format (patru membri din care unul într-o vădită stare de incompatibilitate), într-o primă şedinţă a CS, modifică ROF-ul CS, pentru a impune că Preşedintele CS poate fi revocat cu majoritatea simplă, nu cu acelaşi număr de voturi cu care a fost ales, cum era prevăzut in ROF si in art. 15, alin. 2 din Actul constitutiv al SIF Transilvania. După această modificare (contrară prevederilor art. 15, alin. 2, din actul constitutiv al SIF Transilvania), revocă prin 4 voturi (din care unul incompatibil cu funcţia de membru CS) pe preşedintele CS (deşi acesta a fost ales cu cinci voturi), Crinel Valer Andănuţ este numit noul preşedinte cu patru voturi "pentru" (din care unul incompatibil), deşi noul numit ar fi trebuit să se abţină de la vot, rezultând, prin urmare, doar două voturi valabil exprimate. În perioada următoare au înlocuit şi vicepreşedintele CS (cu votul "pentru" şi a celui nou numit), au revocat preşedintele executiv/director general, au anulat hotărârea CS din 15.01.2020 prin care a fost prelungit mandatul actualului Directorat, care fusese adoptată în mod legal, inclusiv cu votul "pentru" a unuia dintre cei care acum au anulat-o (respectiv Petria Nicolae), şi au atribuit conducerea societăţii unui nou Directorat, fără nicio publicitate, fără nicio selecţie, în care i-au încredinţat funcţia de director general celui mai activ dintre membrii grupului si anume Moldovan Marius. Au solicitat salariaţilor SIF Transilvania să nu se mai subordoneze actualei conduceri, deşi mandatul acesteia este valabil în continuare, conform prevederilor legale în materie, şi şi-au arogat deja atribuţii executive, inclusiv de asigurare a desfăşurării a două Adunari generale ale acţionarilor, deşi nu aveau şi nu au niciun aviz de autorizare din partea ASF.

Între timp, instanţele de judecată au suspendat, prin ordonanţă preşedinţială, o parte dintre hotările ilegale adoptate de către aceşti membri ai CS, aşa cum a fost adus la cunoştinţa Autorităţii. Cu toate acestea grupul paralel convoacă pe bandă, de la o zi la alta, noi şedinţe CS, în care adoptă noi hotărâri, cu acelaşi conţinut ca al hotărârilor suspendate, deşi asemenea lucruri nu ar trebui să se mai repete, ignorând si blocând şedinţele de CS convocate în mod legal de preşedintele CS în funcţie. În acest context vă rugăm să reţineţi că Andănuţ Crinel Valer nu a avut şi nu are calitatea de preşedinte CS în mod legal, aspect constatat deja de către instanţele de judecată prin suspendarea aşa zisei hotărâri CS din 19.03.2020 şi, prin urmare, nu a avut şi nu are calitatea de a convoca şedinte ale CS.

O altă dovadă de denaturare a adevărului o reprezintă încercarea celor patru de măsluire a voinţei acţionarilor exprimată cu ocazia şedinţei AGOA din 28 aprilie 2020, cu sprijinul ASF, prin eliminarea din calculul voturilor a celor exprimate prin "abţinere", şi semnarea unui document intitulat "Hotărâre AGOA", difuzat printr-un comunicat pe piaţă, fără a avea vreo calitate legală în acest sens. Cum este posibil să ceri calcularea ponderii voturilor "pentru" fără a lua în calcul voinţa acţionarilor care au participat la şedinţa AGOA şi şi-au exprimat opţiunea prin a nu vota "pentru" adoptarea hotărârii respective? De altfel, instanţele de judecată au lămurit acest fapt, existând precedent judiciar care a stabilit că în calcul sunt luate în considerare toate voturile exprimate, inclusiv cele cu "abţinere". Speculaţiile bazate pe DEX nu pot avea prioritate în interpretarea corectă a legii.

Vă rugăm să aveţi în vedere că SIF Tranilvania nu este o societate care să fie condusă pe baza unor decizii puse sub semnul ilegalităţii şi suspendate ori anulate în instanţă, întrucât printr-o astfel de abordare se induc riscuri majore în activitatea societăţii, cu posibilitatea generării unor pagube incomensurabile. Atitudinea acestor persoane care fac parte din CS, de a adopta decizii despre care ştiu că vor fi anulate în instanţă, demonstrează o totala lipsă de prudenţă şi diligenţă din partea lor în executarea actului de conducere, ceea ce îi face să nu fie adecvaţi pentru ocuparea unor astfel de funcţii.

Stimaţi membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, toate aceste fapte şi multe alte detalii au fost aduse la cunostinţa ASF, la cunoştinţa acţionarilor, prin numeroasele adrese şi comunicate ale Directoratului şi Consiliului de Supraveghere. Bănuind că nu aţi fost informaţi complet şi corect cu toate aceste aspecte, ne adresăm azi, dumneavoastră, fiecăruia în parte, cu rugămintea să vă aplecaţi cu toată atenţia şi buna credinţă asupra lor, să încercaţi să ne ascultaţi, eventual chiar şi într-un dialog direct, pentru a înţelege situaţia reală a SIF Transilvania din momentul actual şi a lua deciziile cele mai potrivite în vederea restabilirii normalităţii în activitatea acestui emitent.

Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte al Consiliului de Supraveghere

Ştefan Szabo

Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere

Dumitru Carapiti

Membru al Consiliului de Supraveghere

Gheorghe Luţac

Opinia Cititorului ( 5 )

 1. Doar din ultimii ani ?

  Si cu mult mai multii ani precedenti ce se intampla ? 

  Nu se mai pun , in ideea ca ( poate ) s-au prescris faptele ? 

  "... de-a lungul timpului membrii directoratului nu au adoptat niciodata vreo decizie prin care sa aduca vreun prejudiciu societatii …" 

  Sunteti siguri ? 

  Cum facem daca cifrele dovedesc contrariul ? 

  Sunteti dispusi sa garantati - cu toate bunurile & toti banii proprii - ca aceasta afirmatie nu este falsa ( eventual si mincinoasa ) ? 

  Având în vedere că cei 3 semnatari ai scrisorii s-au făcut remarcați de-a lungul mandatelor doar ca purtători de cuvânt ai fostului PDG, să ne ierte că nu ne induiosam evocând "frumoasele realizari" ( super limbaj de specialiști piața de capital!) ale emitentului in cauză!

  Am plâns destul din cauza victimelor Covid... nu mai avem lacrimi... 

  Si dacă tot vă luați rămas bun, regretam ca suntem nevoiți să spunem: nu rămâne nimic in urma dvs.... nimic care să aibă legătură cu profesionalismul si competenta in domeniu! 

  Fercală și-a Scos lacheii la înaintare, ceea ce este normal, având in vedere ca i-a făcut oameni, plătiți regește sa ridice mâna și sa susțină orice debitează...

  Păcat de jurist... asta ai fi zis ca are ceva grăunte, dar sa dovedit ca banul e ochiul dracului, vorba populară ... 

  1. Pai tu vorbesti de lachei, mai...?!

  Ăștia sunt performerii pieței de capital... la Gala lui Paul, contracost!

  De Onești și cinstiti ce sunteți v-ați închis in societate și tocati hârtii, in disperare, in ultimele zile...

  De sinceri ce sunteți, ați Introdus in Instanțe 40 de Litigii, pe banii SiF, in cârdășie cu Fercală... dacă credeți ca scăpați, mergeți sa va controlați!!! :) și nu de covid 19! 

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “România - Strategia dezvoltarii”
BTPay
csalb.ro
Electromagnetica
marmomac.com
arsc.ro

Curs valutar BNR

26 Sep. 2022
Euro (EUR)Euro4.9427
Dolar SUA (USD)Dolar SUA5.1135
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1775
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.4791
Gram de aur (XAU)Gram de aur270.2027

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro