PROCEDURI INEXPLICABILE ALE ASF DE CORECŢIE A SITUAŢIILOR FINANCIAREElectroargeş recuperează o creanţă de 5,3 milioane lei de la Alprom SA

George Marinescu
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 3 iunie 2021

Electroargeş recuperează o creanţă de 5,3 milioane lei de la Alprom SA

Referitor la respectiva creanţă, într-un raport de audit se afirma că aceasta este, practic, irecuperabilă

Pe baza acelui raport, ASF a solicitat, în mod repetat, societăţii Electroargeş SA să exprime puncte de vedere referitoare la creanţa respectivă şi să dispună măsuri faţă de rezervele auditorului cu privire la încasarea acestei creanţe

Conform unui comunicat publicat la data de 28.05.2021, SC Electroargeş SA a anunţat acţionarii şi potenţialii investitori că a încasat de la societatea Alprom SA, aflată în insolvenţă, suma de 5.331.035 lei. Încasarea acestei creanţe survine ca urmare a unor litigii în care societatea Electroargeş a fost implicată, pentru recunoaşterea şi plata sumei de 1.100.000 euro, după cum rezultă din rapoartele curente ale societăţii postate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, privind litigiile. Din aceste rapoarte curente reiese că respectivei companii i s-a recunoscut, pe cale judiciară, o creanţă curentă (cu preferinţă la plată) de 1.100.000 euro împotriva Alprom, plata fiind făcută în contul aces­tei creanţe.

În legătură cu situaţia acestei sume, se pare că funcţionarii Autorităţii pentru Supraveghere Financiară (ASF) au înţeles, fără nicio justificare aparentă, să dispună verificări, după ce auditorul financiar al Electroargeş SA a exprimat rezerve prin raportul publicat la auditarea situaţiilor financiare, faţă de prezentarea ca fiind recuperabilă a acestei creanţe. Mai mult, ASF a solicitat emitentului să îşi exprime punctul de vedere asupra opiniei auditorului şi, mai grav, să dispună măsurile necesare faţă de rezervele exprimate de acesta din urmă cu privire la imposibilitatea încasării creanţei de la Alprom.

Compania Electroargeş, la fel ca orice alt emitent listat pe BVB, are obligaţia legală de a dispune măsuri pentru auditarea situaţiilor financiare. Scopul auditării acestor situaţii este prezentarea unei opinii de către o persoană terţă - auditorul financiar - după cum rezultă din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul nr. 2844 din 12 decembrie 2016, care la Secţiunea 2, în privinţa raportului de audit arată:

"Raportul de audit conţine:

(...)

c) o opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară şi care prezintă clar punctul de vedere al auditorului".

Conform legislaţiei în vigoare, auditorii financiari nu sunt organe de control şi nu dispun măsuri obligatorii prin raportul de audit pentru societate, astfel încât să existe obligaţia de a fi luate anumite măsuri şi/sau de a fi primite şi înregistrate opiniile exprimate de aceştia, cu atât mai puţin în cazul unor rezerve care privesc interpretări proprii ale auditorului, poziţia societăţii fiind reflectată în situaţia financiară şi înregistrările contabile care se auditează.

În acest sens, reglementările contabile, aprobate prin Ordinul nr. 2844 din 12 decembrie 2016, impun în plus condiţia ca raportul să fie exprimat faţă de situaţiile întocmite de societate şi prezentate iniţial auditorului (însemnând că acestea nu se modifică ulterior punctului de vedere al auditorului, pentru că opinia ar fi lipsită de relevanţă). Ca atare, emitentul listat pe BVB are obligaţia de a publica situaţiile financiare în forma prezentată iniţial auditorului, precum şi să publice opinia auditorului asupra acestora.

Orice persoană interesată (ASF, acţionari, posibili investitori) poate să îşi formeze, după publicare, propria opinie asupra poziţiei financiare a unei societăţi listate, analizând situaţiile financiare şi opinia auditorului din raportul de audit, acesta fiind scopul auditării situaţiilor financiare (acţionarii şi/sau investitorii pot considera sau nu relevante rezervele auditorului şi le pot să le ia sau nu în calcul).

În aceste condiţii, solicitările repetate ale ASF către Electroargeş SA pentru exprimarea unor puncte de vedere sau critici cu privire la opinia auditorului şi pentru luarea unor măsuri cu privire la creanţa considerată de auditor drept nerecuperabilă, nu se înscriu în prevederile legale, deoarece opinia cu rezerve a auditorului oricum nu se modifică, obligaţiile legale ale societăţii reducându-se strict la a prezenta şi publica situaţiile financiare şi opinia respectivă, pentru informarea acţionarilor şi potenţialilor investitori.

În situaţia de faţă, auditorul a considerat că sunt slabe şanse de recuperare a creanţei de la Alprom, societate aflată în insolvenţă. Punctul de vedere al Electroargeş SA a fost însă diferit, conducerea companiei susţinând că va recupera cei 5.331.035 lei. În final, s-a dovedit că auditorul a greşit şi Electroargeş a avut dreptate, atât timp cât în urmă cu câteva zile compania argeşană a încasat creanţa de la Alprom.

Anunţarea recuperării creanţei Alprom, pentru care ASF a solicitat în mod repetat companiei Electroargeş să o recunoască drept nerecuperabilă, atestă că nu exista absolut niciun motiv ca autoritatea de reglementare, cum este ASF, să intervină şi să forţeze emitenţii să dispună măsuri faţă de rezervele exprimate în opiniile de audit, din moment ce acestea pot afecta posibilitatea investitorilor şi acţionarilor de a se informa şi a-şi forma propria opinie faţă de situaţia financiară a emitenţilor.

Faptul că ASF înţelege să dispună măsuri de corectie a unor situaţii financiare, conform opiniilor auditorilor, este o noutate pentru piaţa de capital, deoarece acceptarea unor asemenea decizii este de natură a influenţa grav procesul decizional, fiind exclus a se lua hotărâri cât mai calificate pe piaţă, atât timp cât Autoritatea intervine în procedura de auditare a situaţiilor financiare, deşi nu există temei legal.

Prin recuperarea creanţei de la Alprom, s-a dovedit că, dacă Electroargeş SA ar fi dispus măsurile cerute de ASF, compania ar fi prezentat o opinie eronată cu privire la poziţia sa legată de creanţa respectivă, din moment ce ulterior aceasta a fost încasată. Mai mult, pentru creanţa respectivă pe care a considerat-o nerecuperabilă, ASF a solicitat la un momentat companiei Electroargeş să facă ajustări de depreciere, solicitare care a fost refuzată de emitent.

Cu alte cuvinte, în urma recuperării creanţei de la Alprom, s-a dovedit că emitentul a înregistrat corect suma ca fiind o creanţă recuperabilă, acest fapt rezultând oricum, cu o minimă informare, din datele publice existente în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, unde apare că societatea Alprom deţine active imobiliare a căror valoare este cu mult mai mare decât valoarea creanţelor existente în procedura insolvenţei, vânzarile de active efectuate ulterior confirmând acest fapt.

Menţionăm că poziţia ASF priveşte strict emitentul Electroargeş în cazul existenţei unor rezerve ale auditorilor la situaţiile financiare, cât şi Braiconf SA, Metalica SA şi Concifor SA, societăţi deţinute de acţionarii Electroargeş sau chiar de compania argeşeană.

Nu se ştie dacă ASF a procedat la fel şi în cazul altor emitenţi, în situaţia în care în rapoartele de audit au existat rezerve cu privire la recuperarea anumitor creanţe. Dacă o astfel de situaţia a avut loc, atunci se poate spune că ASF a perturbat prin poziţia sa piaţa de capital, pentru că acţionarii emitenţilor şi potenţialii investitori ar fi primit informaţii eronate cu privire la situaţiile financiare ale companiilor respective.

Amintim că Electroargeş SA a invocat în repetate rânduri modul neprofesionalist în care acţionează Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi abuzurile unor persoane din conducerea acestei instituţii publice faţă de anumiţi emitenţi şi faţă de compania argeşeană. Referitor la aceste aspecte arătăm că ele sunt menţionate şi în Raportul curent al societăţii din 13.08.2020, publicat pe BVB, în care se făcea referire la "«avalanşa» de solicitări, amenzi şi măsuri dispuse într-o perioadă scurtă de timp, care pot destabiliza activitatea conducerii Electroargeş".

O asemenea conduită din partea ASF "este contrară dispoziţiilor art. 15 din Codul Civil care stipulează că «niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe»", se mai arată în documentul citat.

Opinia Cititorului ( 11 )

 1. CEI CARE MI-AU MAI CITIT OPINIILE , DE-A LUNGUL TIMPULUI , O SA ZICA : IAR A INCEPUT ASTA , CU ALE LUI !!! DAR EU , VA MAI ZIC INCA O DATA , ADEVARUL !!! UN ADEVAR RAU SI CRUD , DAR ASTA E REALITATEA !!! ROMANIA , ESTE INCA PLINA DE COMUNISTI !!! MAI SANT IN VIATA , INCA CATEVA MILIOANE DE SPECIMENE DE-ASTEA !!! MULTI DINTRE EI , AU SI PENSIE , SI SALARIU , SI SANT AGATATI PESTE TOT , IN FUNCTII DE CONDUCERE IN TOATE BIROURILE CALDUTE , DE LA TOATE COMPANIILE DE STAT !!! TREPTAT , PRIN RELATII POLITICE , AU FOST ADUSI SI IN PIATA DE CAPITAL !!! CAM TOTALITATEA LOR , SANT AFONI IN DOMENIU , SI NU STIU CE SA FACA !!! CATIVA AU AJUNS SA HOTARASCA , SI IN CADRUL ASF !!! CE VRETI SA MEARGA BINE , CU LICHELE DE SOIUL ASTA ??? IN ULTIMII ANI , AI DOMNIEI LUI CEAUSESCU , ORIUNDE TE DUCEAI SA PUI O INTREBARE , EXISTAU 3 FELURI DE RASPUNSURI : [ NU !!! NU AVEM !!! NU SE POATE !!! ] UNII , NICI NU MAI AVEAU RABDARE SA TE LASE SA TERMINI INTREBAREA RESPECTIVA !!! IN TIMP CE VORBEAI INCA , DEJA CLATINAU DIN CAP , IN SEMN CA NU , SI RASPUNDEAU PESTE VORBELE TALE : NU , NU !!! NU SE POATE !!! NU AICI !!! NU !!! DAR , UNDE ??? NU STIU !!! DU-TE SI DUMNEATA , LA SERVICIILE DE CADRE !!! S-AU LA COMITETUL DE PARTID !!! S-AU LA TOVARASUL DIRECTOR !!! DAR , ACOLO , NU INTRI DECAT CU AUDIENTA !!! RELUAND , CE VRETI SA MEARGA BINE LA ASF , CU OAMENI CARE JUDECA INCA , IN FELUL ASTA ??? DILETANTI , STANGACI , NU STIU CE SA FACA EFECTIV , A-SI DAU CU STANGUL , IN DREPTUL !!! IES DIN BIROURI , DAU ORDINE , TIPA , AMENINTA CU DATUL AFARA !!! EI , EFECTIV , ASTEAPTA TOTUL DE LA ALTII !!! AU VENIT ACOLO [ LA ASF ] , DOAR DATORITA SALARIILOR MARI , SI PRIMELOR GRASE DE SFARSIT DE AN !!! ASF-ul , ARE NEVOIE DE SPECIALISTI ADEVARATI , SI NU DE INCOMPETENTI STRECURATI POLITIC , S-AU VENITI CU PILE !!!

  1. Tataie, vezi ca ai CAPSul blocat. Inainte de utilizarea tastaturii se recomanda un dus rece si o pastila rosie. Oricum nu te mai faci bine insa face bine la moral.

  E un pic de mirare ca hotii de la electroarges sunt putin monitorizati de Asf. Pentru ca , tinsnd cont ca au furat electroargesul, ar fi trebuit de mult bagati la puscarie. Asf se multumeste sa priveasca la hoti

  1. Electroarges are dreptate și a dovedit-o clar.

   Aici se analizează piața de capital din România. 

   ASF nu trebuie sa comitat abuzuri iar și iar și iar și iar... 

   ASF a comis foarte multe abuzuri fata de aceasta companie, poate ar trebui sa se protejeze și sa acționeze corect. 

   La ELGS nu mai sunt hoți, grupul Chelu și Tudor Dumitru nu se mai regăsesc printre acționari și/sau administratori. 

   Cât despre noii acționari..Cinste lor... 

   - au dat dividend foarte bun,  

   - fac investiții mari in ultimii ani,  

   - au accesat ajutor de Stat, 

   - au crescut volumele, 

   - au diversificat clienții, 

   - restructurează portofoliul pe piața de capital, 

   - recuperează creanțe de valori foarte mari chiar de la grupul Chelu. 

   Sa fie monitorizați conform prevederilor legale, nu terorizați. 

   Oricum ce a făcut ASF la ELGS, amenzi și amenzi, le-a respins și OPPO, acum le zice și cum sa își facă afacerile. 

   Nicu Marcu ar trebui sa își curețe cotloanele. 

   Cotloanele întunecate!.

   Gradinescu!!! Afara!!!! Și Stefanoiu!!!!!!!.. Sa dea examen de admitere in ASF..Altfel afara!!. 

   Ca ți-o iei!!

   Așa este!! S-a terminat odată cu Hoții, grupul Chelu, Tudor Dumitru și compania.

   Sava !!!! Afara!!!! Oops , esti deja !!! In sfarsit un lucru bun pe piata de capital

  asf e plin de sinecuri si de gradati, voi la ce va asteptati?

  ASF este corupta!! Nu va mai agitati!!

  Mâine, poimâine nu o sa mai poți face afaceri ca se supăra cineva din ASF și POC!! O încurci!! 

  1. poc

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
hidroelectrica.ro
asbis.ro
danescu.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

22 Sep. 2023
Euro (EUR)Euro4.9675
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6709
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1538
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7134
Gram de aur (XAU)Gram de aur289.1272

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
ahkawards.ro
roenergy.eu
cnipmmr.eu
gotech.world
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb