PROIECT PENTRU TRANSPUNEREA DIRECTIVEI CONSUMATORILORANPC va putea suspenda activitatea de creditare a băncilor

EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 20 ianuarie 2016

ANPC va putea suspenda activitatea de creditare a băncilor

Băncile nu vor mai putea modifica unilateral clauzele contractuale

PRECIZARE

Pe site-ul ANPC apăreau, ieri, 19 ianuarie 2015, două linkuri, postate sub data de 15.01.2016, ambele cu proiectul legislativ privind transpunerea Directivei 17/2014.

Primul dintre acestea, pe care ANPC spune că îl "supune atenţiei", conţine prevederea privind darea în plată a imobilelor, în timp ce al doilea, care duce către Ordonanţa de Guvern prin care ar urma să fie adoptată iniţiativa, nu mai conţine această prevedere.

De aici poate rezulta că ANPC promovează eliminarea dării în plată fără ca acest lucru să fie clar asumat, întrucât menţin prevederea într-un link actual.

Practic, informaţiile din cele două linkuri se află în contradicţie, cu atât mai mult cu cât ANPC îndeamnă la dezbatere asupra primul link, ce conţine darea în plată şi este postat sub o dată recentă, deşi spune că propunerile pot fi făcute în perioada 23.02.2015-5.03.2015.

-----

Băncile din ţara noastră nu vor mai putea modifica unilateral clauzele contractuale, după cum prevede proiectul legislativ prin care se doreşte transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 17/2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale.

Iniţiativa, postată luni pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), interzice clauzele care dau dreptul creditorului să modifice unilateral contractele, fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator: "Creditorul trebuie să poată face dovada, inclusiv cu înscris semnat şi datat, că a depus toate diligenţele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor adiţionale".

Printre altele, proiectul de lege aduce mai multe interdicţii sectorului bancar, după cum urmează: "Se interzice introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care: consumatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea prevederilor şi a condiţiilor contractuale; creditorul poate declara scadent sau denunţa unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul în cazul afectării reputaţiei creditorului; creditorul poate declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile conform altor contracte încheiate cu acelaşi creditor, cu alţi creditori sau cu ali terţi; creditorul impune consumatorului încheierea contractului de asigurare a bunurilor aduse în garanţie cu o societate agreată de creditor".

Totodată, va fi interzisă utilizarea unor formulări care pot crea aşteptări neîntemeiate din partea consumatorului în ceea ce priveşte disponibilitatea sau costul unui credit.

Pe parcursul derulării contractului de credit, vor mai fi interzise "majorarea nivelului comisioanelor, tarifelor şi spezelor; perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană; perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit, indiferent de data la care este tras creditul; perceperea unui comision, tarif sau a oricărei speze în cazul în care consumatorul solicită şi creditorul acceptă rescadenţarea ratelor, reeşalonarea ratelor sau acordarea unei perioade de graţie; modificarea în sens crescător a costurilor creditului prin acte adiţionale întocmite pentru acordarea de rescadenţări, reeşalonări, perioade de graţie acordate la solicitarea consumatorului" etc.

În cazul rambursării anticipate parţiale, consumatorul are dreptul să aleagă între diminuarea valorii ratei lunare şi menţinerea perioadei de creditare iniţiale; menţinerea valorii ratei lunare şi diminuarea perioadei de creditare iniţiale; diminuarea valorii ratei lunare şi diminuarea perioadei de creditare iniţiale.

Dacă băncile vor încălca legea, ANPC va avea puterea să le suspende activitatea de creditare, potrivit noilor reglementări

Astfel, în continuare, ANPC va fi responsabilă de constatarea contravenţiilor şi de aplicarea sancţiunilor în sistemul bancar, în urma sesizărilor consumatorilor, a asociaţiilor de consumatori ori din oficiu, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.

Proiectul prevede: "Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune următoarele sancţiuni contravenţionale complementare: respectarea imediată a clauzelor contractuale care au fost încălcate; restituirea sumelor încasate fără temei legal, într-un termen de cel mult 15 zile calendaristice; aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice; repararea deficienţelor constatate prin procesul-verbal, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate propune una dintre următoarele măsuri complementare: suspendarea activităţii de intermediere de credit până la intrarea în legalitate şi/sau aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen de 90 de zile calendaristice (...); aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen de 30 de zile calendaristice; restituirea tuturor sumelor încasate fără temei legal pentru toate contractele similare, într-un termen de cel mult 15 zile calendaristice".

Piperea: "Textul privind darea în plată din proiectul ANPC este inutil"

În orice situaţie, riscul de creditare se împarte între creditor şi consumator, iar returnarea sau transferarea către creditor a garanţiei sau a veniturilor obţinute din vânzarea garanţiei este suficientă pentru rambursarea totală a creditului, arată proiectul de lege al ANPC.

Avocatul Gheorghe Piperea, care a iniţiat, împreună cu deputatul liberal Daniel Cătălin Zamfir, Legea dării în plată, întoarsă în Parlament de preşedintele Klaus Iohannis, consideră că între prevederea care priveşte darea în plată cuprinsă în proiectul legislativ prin care se doreşte transpunerea Directivei 17 şi iniţiativa sa sunt două mari diferenţe, care fac ca cele două reglementări să nu se suprapună.

Domnia sa ne-a declarat: "Prima dintre cele două diferenţe este reprezentată de faptul că proiectul ANPC nu se va aplica decât contractelor încheiate după luna martie 2016, legea făcută de deputratul liberal Daniel Cătălin Zamfir adresându-se şi contractelor de credit în derulare.

Cea de-a doua diferenţă este că darea în plată despre care vorbeşte proiectul de Ordonanţă nu se poate face fără acordul băncii, cealaltă lege având caracter obligatoriu pentru bancă, dacă debitorul solicită aplicarea acestei măsuri".

Gheorghe Piperea opinează că textul din proiectul ANPC este inutil, în contextul în care el deja există în Codul civil.

Textul elaborat de Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor mai spune, printre altele, că "oricând, pe parcursul relaţiei contractuale, la solicitarea consumatorului, creditorul oferă acestuia soluţii adecvate şi eficiente pentru achitarea debitului, chiar dacă nu sunt înregistrate restanţe, însă consumatorul face dovada unei situaţii dificile sau a iminenţei neplăţii".

Dobânda penalizatoare se calculează pe bază de procent fix şi se aplică la valoarea ratelor restante din principal, potrivit proiectului, care interzice aplicarea dobânzilor penalizatoare la soldul creditului sau la valoarea totală a creditului ori la valoarea totală plătibilă de către consumator.

De asemenea, pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor şi a dobânzilor penalizatoare. În situaţia premergătoare declarării scadente a creditului sau a executării silite, consumatorul are dreptul să solicite creditorului vânzarea bunului imobil ipotecat direct de către consumator.

Va fi interzisă şi cesionarea de creanţe către entităţi de recuperare creanţe care au printre acţionari creditorul cedent iniţial sau pe oricare dintre cedenţii ulteriori.

Conversia creditelor în valută, prevăzută în proiectul ANPC

Contractele de credit în valută trebuie să prevadă dreptul consumatorului de a putea converti, oricând pe parcursul relaţiei contractuale, creditul într-o monedă alternativă. Cursul de schimb la care va fi efectueată conversia va fi cel publicat de Banca Naţională a României în ziua solicitării procedurii sau cel stabilit în contract ori agreat de părţi, numai dacă acesta este mai avantajos pentru consumator.

În cazul aranjamentelor de reducere a riscului valutar, creditorul oferă consumatorului cel puţin una din următoarele posibilităţi: reducerea marjei dobânzii sau reducerea comisionului de administrare. Prima dintre acestea va trebui să fie semnificativă, respectiv de cel puţin 10% din costul aferent ratei lunare.

Reducerea costurilor se aplică atunci când valoarea totală plătibilă de consumator care rămâne de rambursat sau cea a ratelor periodice variază cu mai mult de 20% în raport cu valoarea la care s-ar ridica dacă ar fi aplicat cursul de schimb de la momentul încheierii contractului între moneda contractului de credit şi moneda naţională.

Noua lege va reglementa şi piaţa recuperatorilor de credite

Noua Ordonanţă, care va modifica OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, urmează să reglementeze şi piaţa recuperatorilor de credite.

Astfel, "se interzice utilizarea de tehnici care să hărţuiască, oprime sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanţelor; utilizarea, în cadrul procesului de recuperare creanţe, de ameninţării sau alte tehnici agresive cu scopul de a vătăma fizic ori psihic consumatorul ori rude ale acestuia, ori de a-i afecta reputaţia sau proprietatea; contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanţe, la locul de muncă al acestuia; comunicarea, în legătură cu recuperarea creanţelor, cu orice altă persoană decât consumatorul, avocatul acestuia, creditorul sau avocatul creditorului; afişarea la uşa apartamentului/blocului de notificări/somaţii/adrese în legătură cu recuperarea creanţelor; comunicarea entităţii de recuperare creanţe cu consumatorul în intervalul orar 20:00-09:00".

Recent, Adrian Vasilescu, consultant de strategie în cadrul Băncii Naţionale a României (BNR), ne-a spus că băncile trebuie să fie racordate la timpul prezent, iar o direcţie a timpului prezent este umanizarea pieţei creditelor.

Domnia sa subliniază că băncile trebuie "îmblânzite" şi că relaţia dintre acestea şi clienţi trebuie să se îmbunătăţească, aşa cum prevede şi Directiva Europeană 17/2014: "Cred că, pe lângă ceea ce se aprobă în Parlament, relaţia dintre client şi banca trebuie să se îmbunătăţească, pornind de la Directiva 17/2014".

Ordonanţa reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte contractele de credit pentru consumatori privind vânzarea, respectiv cumpărarea unor bunuri imobile, contractele de credit garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile, aspecte privind evaluarea bonităţii înainte de acordarea unui credit, anumite cerinţe prudenţiale şi de supraveghere, inclusiv pentru înfiinţarea şi supravegherea intermediarilor de credite şi a entităţilor de recuperare creanţe, precum şi aspecte cu privire la furnizarea de servicii accesorii.

Ordonanţa ar urma să intre în vigoare în data de 21 martie 2016 şi se va aplica contractelor de credit încheiate după această dată.

Opinia Cititorului ( 41 )

 1. Gand la gand cu bucurie. Chiar intrebam acum cateva ore de ce nu s-a sculat nimeni cu scandal cand s-a modificat articolul privind prescriptia extinctiva, care a dat pe mana recuperatorilor mii de oameni? Ma refer aici la guralivii conspirationisti din GCCC.

  Nu pot sa nu vad ca mai multe institutii printre care si ANPC vor sa impuna o serie de masuri care sa faca "legea" Gigi Piperea inutila. Pe semne ca sunt oameni care pot privi peste amenintarile si intoxicarile diverselor grupuri si peste interesele respectivelor grupuri, in aceste institutii, care vor sa elaboreze o serie de masuri protective care sa nu arunce poverile in spatele altora si care sa nu faca creditarea impracticabila pentru un numar larg de cetateni.  

  1. Ai adormit asa de tarziu sa pui mesaj.

   Rusinica rudinica

   franckalau e pentru ati rotunji veniturile 

   Sau pt ce zice Viena ca elibereaza 30 000 de bancheri?

   unde-ai sa fii tu Ludovic cand masurile de care faci vorbire nu vor proteja pe nimeni si vom plati cu totii, toate acele masuri elaborate? Unde-ai fost Ludovic cand am platiti cu totii falimentele atator banci care au fost trecute sub tacere? Tot din cauza masurilor elaborate de-ai tai? Bine, e retorica intrebarea, nu te screme...vei fi aici, normal, doar ca vei avea un alt pseudonim....

   Doua fraze te-a epuizat?

   "Doua fraze te-a epuizat?" Nu frazele, cunostiintele tale de gramatica m-au epuizat. :)))))

   Daca puneai mana si citeai, desi cred ca nu te duce mintea sa parcurgi articolul pana la final, ai fi vazut ca proiectul e foarte bun. NU numai pentru voi ci pentru toti cei cu credite sau care vor lua credite. In loc sa dati cu pietre, pusi de Gogu Piperea, mai bine ati cere ANPC sa modifice un pic proiectul si sa includa toate contractele de credit, nu numai cele de dupa martie 2016.  

   Ah, da' stati, ca m-am prins. E intr-adevar un proiect care ii apara pe toti, de la ala care a luat un credit acum 15 ani pentru un Bosch 509 si acum are recuperatorii dupa el, pana la astia ca voi cu credite pentru case. DAR! DAR, nu il apara pe Voivozeanu, pe Bejan, pe Hadarean, pe Theo Zamfir, pe toti "saracutii" astia ai vostri. Asta e marea problema cu proiectul ANPC! CLAR! Daca nu apara vila lui Voivozeanu si terenurile lui Hadarean, astia de la ANPC sunt mana in mana cu bancile.:))

   Iar tu, ca sa nu mai scrii prostii, data viitoare cand te pun Dan, Necula sau Carje sa comentezi undeva, citeste si tu articolul, ca sa nu te mai faci de ras.  

   La noapte sper ca o sa fii treaz.

   Eu nu stiu, tu sigur da, ca voi va asezati de pe la 2-3 noaptea la rand pentru pui si faina de la primarie.

   Dar ai o transpiratie rece pe sirea spinarii.

   Repeta dupa mine: De MAINE MA APUC DE LUCRU. 

   De..."lucru" sunt sigur ca te apuci tu de fiecare data cand ai ocazia, de aici tampenia si comportamentul obsesiv si lipsit de ratiune.

   Repeta tu dupa mine, mai bine: DE MAINE MA LAS DE CERSIT !  

   Nu-i mai raspunde astuia ca e agitator din tabara chf. E prezent pe la toate articolele cu nume ca Ion Robu, Jack Spintecatorul, The Brute, Ion Tiriac, peste tot cu un singur scop sa provoace scandal

   Vine in curand si tabara euro. Nu stiu pe unde mai scot camasa bancherii. In 2009 au scapat jumate dintre ei, acum se duc si restul. :D

   Romanii nu mai vor credite!

   Am credit 0. 

   Ma uit la imprumutatii in chf sa vad daca mai are rost sa mai iau vre-un credit in viata aceasta (am 35 de ani).

   I-ai tradus la domnul Terchil? 

  Si mai zic ca suntem in Europa.

  Cate a facut Wolksbank si nu a fost suspendata o zi si nici nu a intrat in faliment? 

  masurile de protectie pentru debitor, cum par prezentate in articol ,sunt in regula,dar se aplica pt contractele incheiate dupa 21.03.2016.Noi astia cu contracte din 2007-2008,ca sunt in euro sau chf,facem parte din alta Romanie,nu? Dintr-o Romanie care a uitat sau nu a vrut sa stie de noi lasandu-ne prada bancilor.

  1. Hotul neprins pe loc e liber!

   Nu se poate face nimic. Ar fi deranjat Toni Ludovic. Deci, platiti toata viata fanteziile bancherilor. Ei si-au luat deja bonusurile in 2008, Toni lucreaza pe 0,3 lei postarea.

   Bravo mie, macar eu imi castig painea cumva, chiar si cu 0,3 lei "postarea" cum scuipi tu. Eu zic ca e mai bine decat sa stau ca voi cu mana intinsa la pomanageala statului, nu?

   Vuvuzela

   Treaba mea, tu platesti impozit pe ce iei de la Carje sau Necula? Sau iti iei plata in sticle de Saniuta? Ca stiu ca voi astia "luptatorii" din GCCC nici nu trageti aer in piept fara bani, dovada faptul ca atunci cand a intarziat Piperea cu banutul in contul lui Cristi Dan, cum acesta din urma a abandonat lupta. Cum a bagat Gicu banu', cum a revenit luptatoru' :))))

   Confunzi lucrurile. N-am luat niciodata vreun credit din simplul motiv ca nu m-a impins nevoia. Piperea a inteles ca sclavagismul e cam demodat, iar Zamfir stie ca piata imobiliara e moarta in cotet la actualele preturi. Deci, preturile cloacelor se vor prabusi, deci imprumutatii in valuta vor da faliment si, asta e, niste bancheri vor ajunge pe drumuri, probabil tot cu mana intinsa la stat.

   Conationalule.

   Bravo tie. Prietene, da, sunt perfect de acord cu tine. Dar datele nu corespund cu ceea ce spuneti voi, Piperea sau Zamfir. Intelegi? Hai sa iti spun cum stau lucrurile, dupa parerea altor "postaci" ca Zilisteanu, Paun, Guran si alti "derbedei" din astia. Anul 2016 e unul cu perspective mari de scumpire a caselor, de crestere a numarului de constructii si de apartamente date in receptie, de investii in zone ca cea de Sud a Bucurestiului. Deci, aici lucrurile stau total diferit dupa parerea unora care "ie" experti, vezi Zilisteanu profesor la ASE

   2. Asta cu sclavagismul e numai la noi taticu'. In America primele mortgage-uri au aparut prin 1820 si se dadeau fermierilor. De aproape 200 de ani nici acolo si in nici o tara civilizata creditarea nu a fost privita ca sclavagism. La noi tine de mentalitatea romaneasca, "e bun omul cand iti da banii, e al dracu' atunci cand ti-i cere inapoi".  

   Am vorbit despre toate legumele, inclusiv Zilisteanu si Guran. 2016 a inceput cu prabusiri de burse si cu reintrarea in recesiune a SUA. Sigur se vor scumpi cloacele din Romania. Cresterea preturilor va fi de vreo -60%. De leu nu mai spun nimic, il pe Guran sa-ti traduca discursul lui Isarescu despre stabilitatea leului.

   Hai nu ne mai spune prostii pe care le-ai auzit la lingaii de duzina, americanii pot da faliment pe PF, deci sunt liberi. Romanii nu pot da faliment pe PF, deci sunt sclavi. 

   In Ungaria au crescut apartamentele dupa convertirea in forinti?

   Am citit acum discursul lui Isarescu la care cred ca faci referire si nu reiese nimic din ce zici tu. "Cloacele" la care faci tu referire au fost dorite de catre cei cu credite in chf, nu le-a bagat nimeni pe gatul nimanui.

   Hai sa iti spun eu pe intelesul tau cum stau lucrurile. Daca eu am un apartament in Dristor, de 2 camere, o zona cautata in Bucuresti, care acum e vreo 60.000, crede-ma ca daca ajunge, prin absurd, in vara sa toamna la 25.000, cum zici tu, nu il mai vand. E totusi vorba de o casa, intr-o zona ravnita, nu am de ce sa o dau la pretul unui autoturism mai bunicel. Asa vor gandi multi. Scaderea ofertei va duce la ponderarea scaderii de pret.  

   Nu spun prostii auzite de la lingai, dar nici nu pot sa pun urechea la cei care prezinta faptele ca voi. Ghici ce ! Banca nu te obliga sa iei credit, banca iti face o favoare cand iti plesneste limba. Daca bancile ar fi disperate sa dea credite, asa cum spuneti voi, nu ar mai cere un morman de acte si nu ar refuza cam 40% din cei care solicita. Pe cale de consecinta LOGICA, daca ti-a plesnit limba si ai luat credit e cam urat sa vii sa te plangi de camatari, sacali si altele cand tu esti ala care te-ai aruncat in bratele lor prin liber arbitru.

   Falimentul personal exista, asta nu intelegeti voi, va intra in aplicare la finele anului atunci cand etapele procedurale pentru punerea in practica a actului normativ vor fi stabilite. Cade, deci si treaba cu sclavagismul.  

   Un profeosr doctorand in economie, cu diplome pe la Washington, Bruxelles si Praga, ca Zilisteanu e o leguma in opinia ta...WOW! Chiar ca ramai fara replica !...

   In 2008 rima era aceeasi, cloaca 100.000 Euro, retragerea cloacei de pe piata la 50.000. Spui ca n-o dai pe 25.000, problema insa e cine ti-o cumpara? :D Hai, lasa bautura ca te adaptezi tu la conditiile pietei.

   Zilisteanu a umflat bula imobiliara din 2004-2008. In termen populari ceea ce a facut el se numeste escrocherie, dar tu poti sa-l numesti chiar si economist. Probabil raportat la cunostintele tale chiar e.

   Esti intr-o eroare de zile mari !

   Sunt multi care vor da 25.000 pe un apartament, chiar asta fiind unul dintre scopurile "legii". Sunt multi care vor cere anularea pragului de 10.000 lei pentru executari silite imobiliare pe motiv ca nu mai valoreaza mult casele, lucru stiut clar de "avocatul" Gigi.  

   2. In 2007, daca mai tii minte Zilisteanu urla cat il tineau plamanii ca o parloaga de teren in Pieptanari sau Trafic Greu nu are cum sa faca milioane de euro. Cine ii sarea la gat, daca mai tii minte bine? Smecherii de gen Theo Zamfir, interesati sa vanda scump. Asa ca, uite cum cade si faza umflatul bulei.

   3. Nu beau, nu le am cu alcoolul, aici ne da clasa Ion Robu, din cate aud e as, doctor, expert, cica si din apa chioara reuseste sa faca tuica.  

   Asa cum au vandut cloace la 50.000 euro desi le ofertasera si la 100.000, ai sa intelegi tu cum sta treaba si cu 25.000 euro, iar mai tarziu cu 10.000 Euro. Nu-i greu deloc, iti trebuie 2 neuroni functionali. Odata responsabilizate bancile, n-ai sa mai vezi euro pe piata, deci nici credite aberante, nici preturi fara legatura cu veniturile celor care locuiesc in cloace, deci 10.000 euro. In 2007 mafia lui Zilisteanu era prinsa intre bula de pe terenuri si plafonarea cererii in ciuda bulei creditarii. A facut si el ce a putut. Nu i-a sarit nimeni la gat, piata l-a linistit, s-a mai scolarizat si a trecut la cura.

   Vis-a-vis de mine se lucreaza intens la vreo 3 blocuri, tot asa peste tot in Bucuresti, inclusiv Herastrau. Crezi tu ca Cercel, Neidoni, Hogea si toti astia care construiesc la greu in ultima vreme nu stiu cum e treaba cu pietele? Sau sunt si astia niste legume care nu detin ca voi adevarul absolut si nu stiu ca vor ajunge casele la 10.000 euro? :))) Sau or fi si astia din mafia bancara, mai stii? :)))

   Hai ca chiar imi esti simpatic cu argumentele astea puierile, dar optimiste. Daca chiar ar avea legatura cu realitatea ar fi bine, dar nu au, sunt intoxicari ale lui Gicuta Piperea ca sa minimizeze efectele negative ale "legii"

   Pai, ce creditare responsabila care sa tina cont de nivelul alora din cloace, frate? Cumva aia care au luat credite au facut-o asa pe incredere? NU! Au dus niste acte doveditoare, la fel cum fac si azi, ale veniturilor lunare NETE din care se scad cheltuieli de subzistenta pe cap de familie. Ah, ca unii care spoiau pereti si aveau 5 milioane, s-au dus la banci cu adeverinte in care aveau salarii de IT-isti la Apple, luate pe un cartus de tigari si un carton de prajituri duse la sefu' si la HR-ista, iar pe urma au vazut ca nu pot plati, sunt perfect de acord cu tine, astia chiar nu pot, dar nu i-a pus nimeni sa vina cu fofarlica. Acum e prea tarziu sa se planga, nu crezi?  

   Toti cei care construiesc blocuri stiu cam tot atat cat stiau si cei care construiau blocuri in 2008. Orice taran poate suprapune caramizi. Cu predictiile economice e un pic mai diferit. Nu-i de ajuns sa-l urmaresti pe Guran.

   Stiu prea bine ca majoritatea creditelor acordate inainte de 2009 au la baza adeverinte de venit umflate, insa complicitatea bancilor a fost totala. Bancherasii erau prea iresponsabili ca sa le pese ca arunca bani pe geam, bani pe care-i platesc acum toti cei cu credite, dar si contribuabilii. Practic au luat bonusuri pe credite mincinoase, ne-au furat pe toti, iar acum vor o prelungire a raptului. Niciun lider providential, nicio lege impecabila nu poate elimina jivinele astea din piata, doar o criza globala sanatoase va poate curata, iar asta tocmai vi se intampla. :)

   Pai nu ar fi mai bine sa mergi tu in america(america e continent, vroiai sa spui SUA)? De fapt nu ca acolo ar trebui sa MUNCESTI, e greu, stiu... Poate ne faci o comparatie si intre conditiile de creditare din SUA si Romania, ca tot le stii tu pe toate, si poate ne explici de ce noi nu avem legea falimentului personal. Oricum e prea mult pentru tine, daca avei ceva intre urechi probabil stateai si tu la ghiseu, nu postai ce-ti dadea seful pe comentarii.

   Nu urla ma, gafaia ca e gras ca porcu'!

  ANPC a facut un proiect de lege asa cum doreste BNR,aceasta institutie nu serveste consumatorul,serveste interesul BNR.

  1. Iar BNR serveste interesele nationale.

  Voi chiar credeti ca se va adopta o asemenea lege in forma propusa acum? Pai nu au incercat si cu darea in plata iar molaul de presedinte a respins-o pe motive aiuristice, astfel incat sa dea timp recuperatorilor si bancilor sa mai faca ce vor inca un an? Sau cu falimentul personal care s-a tot cacat pe ei si nici macar norme de aplicare nu au facut? Totul este la modul populist facut si declarat, atat de marele mutalau cat si de aia din parlament care bat cu pumnii in piept ca tin cu romanii. Halal...

  hai noroc ionele, ce faci?te-ai imbatat cam prea devreme! am inteles e frig, la carciuma au bagat spirt tras prin cartof dar nici asa sa nu iti dai tu cu parerile academice.te-ai molesit sau nu te mai lasa urecheatul si botezatul sa scrii baut?

România - Strategia dezvoltării
mk-airport.ro
Electromagnetica
BTPay
danescu.ro
ccib.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

06 Iun. 2023
Euro (EUR)Euro4.9615
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6393
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1136
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7558
Gram de aur (XAU)Gram de aur292.7061

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro