CLAUDIU DOLOT, PREŞEDINTELE ANPC:"În primele şase luni de mandat am aplicat amenzi de 18 milioane de lei"

A consemnat Mihai Gongoroi
Ziarul BURSA #Companii #Protecţia consumatorilor / 20 august

Claudiu Dolot

Claudiu Dolot

(Interviu cu Claudiu Dolot, preşedintele ANPC)

"Consumatorii au devenit extrem de pretenţioşi, când vorbim despre drepturile lor, iar eu consider asta o normalitate" "Strategia pe care o doresc aplicată este bazată pe consiliere, prevenţie, educaţie şi măsuri dure acolo unde sunt constatate neconformităţi aspre" "Avem toleranţă zero la practicile neloiale"

În ultimele şase luni, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a consiliat mai bine de 1.000 de operatori economici, a desfăşurat 19 controale tematice la nivel naţional, a verificat peste 10.000 de comercianţi şi a aplicat amenzi în valoare de peste 18 milioane de lei, ne-a spus Claudiu Dolot, preşedintele Autorităţii, care a avut amabilitatea să ne acorde un interviu despre activitatea instituţiei şi strategia pe următorii ani.

"La sosirea mea la ANPC am găsit o instituţie activă şi cât de cât eficientă, în ciuda faptului că am dat peste un colectiv mult mai mic faţă de necesităţile unei asemenea instituţii, cu astfel de responsabilităţi, şi extrem de prost plătită", a spus Dolot.

Domnia sa afirmă că ANPC va avea toleranţă zero la practicile neloiale în mandatul său, mandat în care se doreşte schimbarea imaginii de ansamblu asupra instituţiei. Potrivit acestuia, activitatea ANPC se derulează în strânsă legătură cu noua agendă pentru consumatori a Comisiei Europene pentru perioada 2020 - 2024 care se concentrează inclusiv pe prevenirea creşterii tehnicilor înşelătoare de marketing şi a escrocheriilor la cumpărăturile online.

Reporter: Consumatorii au primit cu bucurie numirea dumneavoastră la şefia ANPC. Care sunt cele mai importante acţiuni pe care le-aţi realizat în cele şase luni de mandat?

Claudiu Dolot: Dacă cetăţenii, consumatorii mai bine zis, au primit sau nu cu bucurie numirea mea, nu ştiu, dar sunt convins că aceasta vine cu aşteptări foarte mari. Îmi doresc să mă ridic la nivelul acestor aşteptări, sens în care biroul meu este mai mult pe teren, acolo unde sunt conectat permanent atât cu provocările întâmpinate de către consumatori, dar şi cu aspecte care ţin de comunicarea şi informarea operatorilor economici.

Consumatorii au devenit extrem de pretenţioşi, când vorbim despre drepturile lor, iar eu consider asta o normalitate. Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) are, în primul rând, rolul de a proteja interesul cetăţenilor, urmat de consilierea operatorilor economici, dar mandatul meu va fi unul îndreptat 100% către consumator. Înţeleg responsabilitatea funcţiei mele şi sunt pregătit să ridic standardul, ca nivelul de satisfacţie al consumatorului să fie acolo unde ne dorim toţi să fie, maxim. Ca să răspund cât mai concret la întrebarea dumneavoastră, în aceste prime ase luni, am consiliat mai bine de 1.000 de operatori economici din toată ţara, în cadrul unei campanii special organizate pentru acest scop, deplasându-ne, practic, în toate colţurile ţării pentru a ne putea întâlni cu ei. De asemenea, am desfăşurat 19 controale tematice la nivel naţional, 42% din acestea fiind axate pe servicii şi produse alimentare, iar 58%, pe cele nealimentare. Au fost verificaţi până acum peste 10.000 de comercianţi, la mai bine de 6.500 dintre aceştia fiind depistate abateri. În urma acestor controale, comisarii noştri au aplicat amenzi contravenţionale de peste 18 milioane de lei. Valoarea produselor neconforme oprite de la comerciaizare s-a cifrat la peste 4,5 miioane de lei.

Reporter: Pe ce acţiuni plănuiţi să continuaţi şi unde aţi găsit cele mai multe nereguli, pe ce pieţe?

Claudiu Dolot: Aşa cum am mai spus, toate acţiunile mele şi ale colegilor mei se vor concentra pe consumatorul român care, de foarte multe ori şi în foarte multe situaţii, a fost nedreptăţit. Îmi doresc ca mandatul meu să schimbe imaginea de ansamblu asupra instituţiei, iar anumiţi operatori economici să fie descurajaţi în a mai trata consumatorul român la capitolul "şi altele". Cei care desfăşoară activităţi economice trebuie să conştientizeze, mai mult ca oricând, mai ales în contextul epidemiologic pe care îl traversăm, că există o instituţie care le protejează drepturile consumatorilor şi, ca atare, trebuie să respecte legea. Monitorizarea pieţei reprezintă o responsabilitate foarte mare pentru mine şi echipa de coordonare a ANPC. Înţeleg greutatea acestei răspunderi şi sunt pregătit să ridic standardul, ca nivelul de satisfacţie al consumatorului să fie acolo unde ne dorim toţi, la nivel maxim.

În ceea ce priveşte acţiunile de viitor şi pentru viitor, am câteva priorităţi pe care îmi doresc să vi le supun atenţiei. O primă temă pe care am propus-o în activitatea noastră este consolidarea rezilienţei consumatorilor pentru sprijinirea unei redresări durabile a economiei româneşti. Mă refer, mai exact, la provocarea pe care o constituie, pentru întregul glob şi, implicit, şi pentru noi, efortul de redresare economică post-pandemică şi în care consumatorii vor fi actori cheie. Activitatea noastră se derulează în strânsă legătură cu noua agendă pentru consumatori a Comisiei Europene, pe perioada 2020 - 2024, astfel încât, pe termen scurt, Comisia acordă prioritate protecţiei drepturilor pasagerilor la rambursarea integrală a plăţilor în avans efectuate pentru călătoriile care sunt anulate ulterior. Apoi, este vorba despre prevenirea creşterii tehnicilor înşelătoare de marketing şi a escrocheriilor la cumpărăturile online.

Avem tranziţia verde, respectiv oferim consumatorilor informaţii mai bune cu privire la sustenabilitatea produselor şi pentru a combate practicile neloiale, precum spălarea verde sau perimarea timpurie. Toate aceste politici din agenda Comisiei Europene se realizează cu instrumente de lucru precum renumitul Rapex - Sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele nealimentare periculoase destinate consumatorilor. Un alt instrument de lucru pe care noi îl avem este Centrul European al Consumatorilor, care este practic o direcţie în ANPC şi prin care colegii noştri de acolo au un aport esenţial în ceea ce priveşte drepturile consumatorilor în cazul tranzacţiilor transfrontaliere, respectiv ale pasagerilor şi cele în cazul comerţului online, pe spaţiul comunitar la care se adaugă Islanda, Norvegia şi Marea Britanie. Prefer obiectivele clare, concrete, de aceea mă axez şi pe introducerea modelelor de bune practici aplicate în alte ţări din Uniunea Europeană, adaptate realităţior României.

În pandemie, noile tipuri de provocări, evoluţia relaţiei comerciale cu consumatorul au impus adaptarea modului în care interacţionează operatorii economici cu cetăţeanul. Vorbim aici, în principal, de actul comercial realizat preponderent prin mijloacele online sau prin intermediul marilor reţele care au determinat adaptarea acestor practici la condiţiile fizice de prevenire a pandemiei. Mai exact, mă refer la fluxuri diferite de aprovizionare, organizarea specială a serviciilor de curierat, iar apoi vorbim despre restricţiile impuse în domeniul transporturilor, mai ales cele transfrontaliere, în domeniul turismului sau a HoReCa, modificări diverse care să ţină cont de noile condiţii impuse de pandemie şi adaptarea modului de interacţiune cu consumatorul, în consecinţă. A treia prioritate o constituie toleranţa zero la practicile neloiale. În acest caz, punem accentul pe prevenţie şi consiliere a operatorilor economici. Un alt deziderat este creşterea gradului de satisfacţie a consumatorului, prin aplicarea strategiilor coerente de informare şi de educare, sens în care reprezentanţii instituţiei pe care o conduc au purtat discuţii cu asociaţiile patronale şi au ajuns, pe anumite segmente, la ideea de a realiza ghiduri de bune practici, pe diverse domenii concrete.

Reporter: Ce aţi găsit în neregulă la ANPC? Ce aţi schimbat şi ce vreţi să schimbaţi la ANPC?

Claudiu Dolot: La sosirea mea la ANPC, am găsit o instituţie activă şi cât de cât eficientă, în ciuda faptului că am dat peste un colectiv mult mai mic faţă de necesităţile unei asemenea instituţii, cu astfel de responsabilităţi, şi extrem de prost plătită. La coada segmentului bugetar, ca să fiu mai exact. Asta în timp ce lor li se cere performanţă, implicare maximă, omniprezenţă, lucruri pe care angajaţii ANPC le realizează, în măsura în care pot acest lucru, dar şi neţinând nimeni cont că, inevitabil, supraveghiind piaţa, comisarii ANPC contribuie la bugetul de stat cu sume importante, din păcate, căci nu întotdeauna legea este respectată şi atunci apar sancţiuni. Principala provocare întâmpinată a fost cea legată de mentalitate, de perspectivă. Consider că oamenii trebuie să îşi schimbe viziunea asupra a tot ce înseamnă această instituţie şi să comunice mai mult cu consumatorii. În foarte multe cazuri, dacă ştim să ascultăm, primim şi răspunsuri, dar mai ales putem găsi soluţii. Românii sunt extrem de perspicace, iar dacă ştim să le auzim "vocea", împreună cu ei putem face echipă în toate demersurile noastre pentru viitor.

Reporter: În ultimii ani au fost foarte multe scandaluri, controverse, conflicte, procese în instanţă legate de piaţa bancară şi de modul în care ANPC controlează acest sector. Dumneavoastră şi veniţi din acest sector. Intenţionaţi să intensificaţi acţiunile în acest domeniu?

Claudiu Dolot: Prioritatea Guvernului României este să asigure o creştere economică sustenabilă, iar concurenţa liberă şi corectă este un ingredient important în atingerea unui astfel de obiectiv. Protejarea şi stimularea concurenţei este un obiectiv strategic la nivel naţional, dat fiind rolul acesteia în creşterea productivităţii (cu impact direct asupra bunăstării consumatorilor, dar şi asupra competitivităţii ţării noastre) şi, în contextul noilor evoluţii economice generate de pandemie, rolul în consolidarea rezilienţei pieţelor şi în susţinerea unui proces accelerat de revenire a economiei. În acest sens, menţionez că în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, ANPC are ca principale obiective desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, respectiv protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte. Apreciez că, în prezent, consumatorul român trebuie să beneficieze de un program de informare mult mai amplu în ceea ce priveşte educaţia financiară, în vederea dezvoltării unei pieţe financiar-bancare dinamice şi transparente, cu beneficii atât pentru consumator, cât şi pentru instituţiile financiare implicate. Pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei, odată cu adoptarea Ordonanţei de Guvern nr. 38/2015, a fost creat cadrul legal, astfel încât reclamaţiile împotriva comercianţilor să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil. Intenţionez să previn sau să contracarez tot ceea ce am constatat şi am considerat nedrept. Cred că experienţa bancară din cariera mea are un rol extrem de important în aceste momente, deoarece îmi oferă cu adevărat o imagine de ansamblu asupra activităţii instituţionale. Nu poţi înţelege cu adevărat consumatorul şi nevoile sale dacă nu ai fost în ambele tabere, în sectorul public şi privat, iar asta mă ajută enorm acum pentru a construi şi a avea proiecte sustenabile şi de viitor.

Reporter: Din partea comisarilor ANPC au venit mereu plângeri referitoare la nivelul redus de salarizare şi la resursele alocate pentru derularea activităţilor de control. A fost corectată această situaţie, veţi interveni să o îndreptaţi?

Claudiu Dolot: Funcţionarii ANPC sunt remuneraţi, în prezent, în conformitate cu legislaţia aplicabilă pentru fiecare categorie de personal din administraţia publică, în speţăLegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. În ceea ce priveşte resursele alocate, menţionez că m-am asigurat ca toţi colegii mei să beneficieze de tot ceea ce este necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii ale activităţii specifice. Cu sprijinul Guvernului României, îmi doresc să corectez grila de salarizare a angajaţilor ANPC, întrucât aceştia se situează la baza piramidei salariale, în administraţia publică centrală. Ca în oricare meserie, omul trebuie, în primul rând, să fie mulţumit, motivat, stimulat, iar aceste aspecte ţin, implicit, şi de zona materială. Îmi doresc să am alături o echipă mulţumită, deci da, cu siguranţă voi depune toate eforturile pentru a găsi soluţii pentru colegii mei.

Reporter: În trecut ANPC a întâmpinat obstacole serioase în timpul controalelor de vară - din partea patronatelor din hostelerie, din partea autorităţilor, inclusiv agenţi ANPC care au fost agresaţi de agenţii economici...Cum a fost în acest an?

Claudiu Dolot: Nu putem vorbi despre agresiuni, ci despre contre, păreri şi idei pentru perfecţionare. Am spus foarte clar că avem toleranţă zero la practicile neconforme, care pun în pericol sănătatea consumatorilor şi asta facem: taxăm foarte dur aceste practici. Susţinem turismul românesc, dar nu în orice condiţii, ci în măsura în care şi cei care activează în acest domeniu respectă bunăstarea consumatorului, iar eu cred că am făcut progrese în acest sens. În altă ordine de idei, instituirea prevenţiei şi a rolului formativ, ca reguli clare de evitare a abuzurilor instituţiilor de control ale statului, reprezintă una dintre principalele direcţii de acţiune ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Astfel, în data de 2 iulie 2021, ANPC a lansat, la Constanţa, Comandamentul Litoral 2021, o structură specială pentru protecţia consumatorilor, ce are ca scop prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor şi asigurării dreptului acestora de a fi informaţi. Responsabilitatea caracterizează activitatea Comandamentului, în acest an, iar strategia pe care o doresc aplicată aici este consilierea, prevenţia, educaţia şi măsuri mai dure unde sunt neconformităţi aspre.

Comandamentul Litoral 2021 îşi derulează activitatea astfel încât cetăţenii care se află, în această vară, pe litoralul românesc să poată beneficia de produse şi servicii corespunzătoare şi în deplină concordanţă cu prevederile legii. Consumatorii aflaţi pe litoral, care constată nereguli în toată această perioadă, au la dispoziţie numărul de telefon al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, pentru a sesiza rapid orice situaţie. Totodată, pe parcursul campaniei desfăşurate de comisari, pe litoral, în cadrul Comandamentului, ANPC informează consumatorii, după fiecare etapă a acţiunilor de consiliere, supraveghere şi control, care au fost constatările echipelor ANPC, în teren, referitoare la produsele şi serviciile oferite publicului, în sezonul estival 2021.

În perioada 2 iulie - 16 august 2021, comisarii ANPC care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurii pentru protecţia consumatorilor "Comandament Litoral 2021" au controlat 313 operatori economici, la 261 dintre aceştia constatându-se abateri de la prevederile legale în vigoare. Au fost verificate 224 de unităţi de alimentaţie publică (restaurante, terase, pizzerii, baruri), 44 unităţi de cazare de tip hotel, căsuţe camping, vile, 31 unităţi de comercializare a produselor alimentare şi 14 unităţi care comercializau produse nealimentare. Au fost aplicate 211 de amenzi în valoare de peste 1,35 milioane lei şi 180 de avertismente. Ca urmare a deficienţelor constatate, au fost dispuse următoarele măsuri: au fost oprite definitiv de la comercializare şi retrase produse în valoare de aperoximativ 120.000 lei; a fost dispusă măsura de oprire temporară a prestării serviciilor la 60 operatori economici; au fost oprite temporar de la comercializare produse în valoare de 2.500 lei.

Reporter: Care sunt următorii paşi în mandatul dumneavoastră?

Claudiu Dolot: Strategia pe care o doresc aplicată este bazată pe consiliere, prevenţie, educaţie şi măsuri mai dure acolo unde sunt constatate neconformităţi aspre. Paşi mici, dar siguri, nu vreau să devoalez acum toate planurile mele de viitor. Promisiunile si vorbele nu mai au demult impact asupra oamenilor, toţi îşi doresc să vadă acţiune şi lucruri concrete, iar eu sunt mai mult omul faptelor decât al vorbelor. Prefer oricând rezultatele, în detrimentul acţiunilor care nu sunt constructive.

Reporter: Vă mulţumesc!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Dtlawyers
BTPay
GRAMPET GROUP
ALPHA BANK
ifep.ro
UNNPR
Hidroelectrica

Curs valutar BNR

07 Dec. 2021
Euro (EUR)Euro4.9485
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3946
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.7550
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8231
Gram de aur (XAU)Gram de aur251.5919

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
romaniansmartcity.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro