Dafora convoacă AGEA să stabilească dacă îşi continuă activitatea

V.B.
Piaţa de Capital /

Dafora convoacă AGEA să stabilească dacă îşi continuă activitatea

Consiliul de Administraţie (CA) al Dafora (simbol: DAFR) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) pentru data de 4 august, ca să aprobe continuarea activităţii societăţii, în contextul în care, după constatarea pierderilor stabilite prin situaţiile financiare aferente anului trecut, activul net al firmei (minus 50,951 milioane lei) s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Conform unui comunicat remis astăzi Bursei de Valori Bucureşti (BVB), activul net se calculează ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor. Capitalul social subscris de Dafora este de 100.232.329,4 lei.

Aprobarea trebuie făcută în temeiul articolului 153, subpunctul 24, alineatul 4 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare.

AGEA va dezbate şi vânzarea activelor non-core

Totodată, AGEA va discuta aprobarea vânzării activelor non-core (active care nu sunt dedicate activităţii de bază a societăţii, respectiv activităţii de foraj).

Astăzi, acţiunile DAFR au deschis şedinţa de tranzacţionare pe BVB în creştere cu 0,42%, până la 0,0239 lei/unitate. La acest nivel, capitalizarea societăţii este de 23.855.294,4 lei.

Ce spune legea: dacă activul net al societăţii s-a diminuat sub jumătate din capitalul social subscris, CA va convoca AGEA pentru a discuta dizolvarea societăţii 

Articolul stipulează:

"(1) Dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar şi în cazul unei diminuări a activului net mai puţin semnificativă decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.

(3) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situaţia patrimonială a societăţii, însoţit de observaţii ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societăţii cu cel puţin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acţionar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, îi va informa pe acţionari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris.

(4) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăşte dizolvarea societăţii, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile şi sub rezerva dispoziţiilor art. 10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social.

(5) În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii. Dizolvarea poate fi cerută şi în cazul în care obligaţia impusă societăţii potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri, instanţa poate acorda societăţii un termen ce nu poate depăşi 6 luni pentru regularizarea situaţiei. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare."

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.roConferinţa PPTT 'Specialistii ferestrelor, fatadelor si sticlei'
Cabinet de avocatTMPS