Abonament gratuit
Videoconferinţa “Investiţii imobiliare şi achiziţii publice în pandemie”Videoconferinţa “Investiţii imobiliare şi achiziţii publice în pandemie”

MFP analizează un proiect pentru finanţarea IMM-urilor prin bursă

A.P.
Miscellanea /

MFP analizează un proiect pentru finanţarea IMM-urilor prin bursă

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) urmează să analizeze o schemă de implementare a unui fond de investiţii obligatar destinat IMM-urilor inovative / IMM-urilor exportatoare. HotNews.ro a mai scris despre acest subiect, dar acum a analizat un document în acest sens. Cristian Păun, preşedintele Consiliului de Administraţie al FNGCIMM (instituţie care va fi implicată în această schemă) spune că se află în lucru acest document. Potrivit acestuia, impactul bugetar va fi minim, potrivit HotNews.ro.

Mecanismul de finanţare este următorul (conform proiectului):

o serie de entităţi vor crea o companie de proiect (SPV) având calitatea de acţionari - sponsori ai schemei

SPV-ul va lista printr-un intermediar financiar (bancă lider - bancă de investiţii) obligaţiuni pe piaţa de capital cu scadenţă de 3 sau de 5 ani, obligaţiunile fiind convertibile în acţiuni la scadenţa lor, având bon de subscriere în acţiuni (warant) care poate fi detaşat de obligaţiuni şi poate fi vândut separat de deţinătorul obligaţiunii

intermediarul financiar va vinde obligaţiunile prin ofertă publică pe piaţa de capital românească

investitorii instituţionali şi individuali vor primi obligaţiuni contra capitalului subscris de ei şi vor încasa cupoane fixe trimestriale / anuale de la SPV

capitalul acumulat prin oferta publică de obligaţiuni va fi investit de către SPV (administratorul schemei) în IMM-uri active din sectoare inovative (IT, de exemplu)

IMM-urile vor folosi capitalul pentru a demara programe de investiţii menite să dezvolte aceste companii şi să genereze un plus de profit şi dividende pentru acţionari, inclusiv pentru SPV; din dividende se vor plăti cupoanele aferente obligaţiunilor vândute de către SPV şi se va reţine dividendul şi pentru sponsorii - acţionari plus toate cheltuielile de operare ale administratorului de fond;

la scadenţa obligaţiunilor ele vor fi convertite în acţiuni şi transferate investitorilor individuali / instituţionali care doresc să rămână acţionari în această schemă de finanţare.

Mecanismul de finanţare presupune emisiunea de obligaţiuni convertibile în acţiuni, cu bon de subscriere în acţiuni (warant-ul) care detaşează de obligaţiune dreptul de a fi acţionar la scadenţă, acesta putând fi valorificat separat de către deţinătorul obligaţiunii la scadenţa sa. Obligaţiunile pot fi emise cu preţ de emisiune diferit de valoarea nominală. Emisiunea de obligaţiuni se va face de către SPV (entitate cu răspundere limitată având acţionar FNGCIMM şi ceilalţi potenţiali acţionari identificaţi).

Mecanismul schemei de finanţare îi are ca participanţi pe:

Acţionarii administratorului fondului de investiţii - SPV: au rolul de a subscrie capital către SPV-ul creat în scopul administrării fondului de investiţii;

SPV-ul va fi o companie nou creată, cu răspundere limitată şi care va emite în nume şi cont propriu intrumente financiare pe piaţa de capital, va plasa capitalul rezultat în urma subscrierii pe obligaţiunile emise în IMM-uri conform criterilor agreate;

Intermediar emisiune: va intermedia emisiunea prin ofertă publică (IPO) de obligaţiuni pe piaţă

Investitorii individuali / instituţionali: sunt furnizorii privaţi de capital pentru această schemă de finanţare care vor achiziţiona obligaţiunile emise de SPV, le pot vinde altor investitori înainte de scadenţă, pot deveni acţionari prin convertirea obligaţiunilor în acţiuni la scadenţă sau pot vinde acest drept de a deveni acţionar către un terţ (investitori instituţional sau individual);

IMM-urile inovative: sunt beneficiarii direcţi ai acestei scheme de finanţare primind capitalul de la SPV către care plătesc dobânzi sau dividende (în funcţie de modul în care se va realiza plasamentul de capital în aceste IMM-uri).

Provocările acestei scheme

1. Dificultăţi în a găsi un intermediar de calitate care să preia rolul de bancă lider în emisiunea de obligaţiuni pe piaţa de capital (recomandăm o bancă de investiţii de prim rang);

2. Dificultăţi în a găsi bănci de investiţii dispuse să intre în schema de emisiune de obligaţiuni convertibile în acţiuni în calitate de bancă parteneră în grupul de plasament garantat al ofertei publice (care să preia obligaţiunile rămase nesubscrise de investitori);

3. Interesul scăzut al investitorilor pentru astfel de scheme complexe de finanţare destinate IMM-urilor (sector perceput riscant pentru o piaţă emergentă ca România);

4. Posibilitatea reală de înrăutăţire a rating-ului de ţară al României în perioada următoare;

5. Cerinţele specifice pentru listarea pe piaţa de capital din România a unor astfel de scheme de finanţare pentru IMM-uri (cerinţe de capital, cerinţe de supraveghere etc.) care pot face schema foarte birocratică şi costisitoare;

6. Dificultăţi în a găsi suficiente IMM-uri inovative şi active care să beneficieze de capitalul acestei scheme de finanţare;

7. Ieşirea la final din această schemă a acţionarilor iniţiali (cei care au creat SPV-ul).

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie