BILETE LA ORDIN - ORDINE-N BILETEASF a sancţionat "Certinvest", "Certinvest" a dat în judecată ASF

ADINA ARDELEANU
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 11 noiembrie 2013

Mircea Ursache, vicepreşedinte ASF (stânga), şi Eugen Voicu, preşedintele Certinvest (dreapta), se vor înfrunta în instanţă.

Mircea Ursache, vicepreşedinte ASF (stânga), şi Eugen Voicu, preşedintele Certinvest (dreapta), se vor înfrunta în instanţă.

SAI-ul vrea ca instanţa să anuleze amenda dată de ASF pentru operaţiuni comerciale cu bilete la ordin

ASF nu a identificat operaţiuni similare şi la alte SAI-uri

Autoritatea de Supraveghere a aprobat o nouă normă privind investiţiile fondurilor în bilete la ordin

SAI Certinvest cere în instanţă anularea amenzii pe care a primit-o, în vară, de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), dictată pentru că a făcut operaţiuni comerciale cu bilete la ordin.

Dosarul "Certinvest versus ASF" a fost înregistrat la Curtea de Apel Bucureşti, pe 4 octombrie.

ASF a sancţionat Certinvest, pe 4 iunie, cu o amendă în cuantum de 24.198,80 lei (reprezentând 0,5% din cifra de afaceri aferentă exerciţiului financiar 2011), motivând că modalitatea în care societatea a derulat operaţiuni de natură comercială cu instrumente de tipul biletelor la ordin contravine prevederilor legale.

Autoritatea a respins, pe 7 august, contestaţia depusă de Certinvest.

Horia Gustă, Preşedintele Comitetului Director "Certinvest", consideră că operaţiunile sancţionate de ASF sunt, de fapt, legale. Domnia sa ne-a transmis: "Operaţiunile la care faceţi referire sunt prevăzute de cadrul legal actual, dar având în vedere faptul că Certinvest s-a adresat instanţei pentru clarificarea interpretării ASF, considerăm că este correct să nu comentăm pe marginea acestui subiect până la aflarea deciziei instanţei".

Potrivit reprezentanţilor Autorităţii de Supraveghere Financiară, prin cererea de chemare în judecată, SAI Certinvest SA a solicitat instanţei anularea sancţiunilor referitoare la operaţiunile de comerţ cu bilete la ordin, precum şi, în parte, a Raportului privind controlul de fond efectuat la aceasta în perioada 05.09.2012 - 20.09.2012. Pe 6 noiembrie, ASF a formulat întâmpinare, iar instanţa urmează să stabilească primul termen de judecată.

ASF nu spune clar ce a fost în neregulă la Certinvest, însă prevederile dintr-o nouă normă pot fi luate drept indicii

Autoritatea de Supraveghere Financiară nu a detaliat exact cum s-au derulat operaţiunile pentru care a sancţionat Certinvest, însă unele voci din piaţă vorbesc despre faptul că ar fi vorba despre o rostogolire a biletelor la ordin.

Deşi ASF nu o spune în clar, noua normă, privind investiţiile fondurilor în bilete la ordin, conţine prevederi care ar putea fi luate drept indicii ale neregulilor constatate la Certinvest, mai ales că norma a apărut fix după sancţiunile date acestui administrator de fonduri.

Mai mult, ASF admite că la alte SAI-uri nu a întâlnit asemenea operaţiuni.

Reprezentanţii Autorităţii ne-au precizat că, potrivit informaţiilor de la Departamentul de Supraveghere din cadrul sectorului de instrumente şi investiţii financiare, "nu s-au identificat operaţiuni similare (n.r. de natură comercială, cu bilete la ordin) şi la alte SAI-uri, cu toate că mai există şi alţi administratori de fonduri care investesc în bilete la ordin".

Norma ASF respectivă stabileşte criteriile de eligibilitate a emitenţilor de bilete la ordin în care pot investi fondurile şi cazurile de conflict de interese.

Solicitată să detalieze neregulile constatate la SAI Certinvest, ASF ne-a transmis: "Fondurile de investiţii pot investi în bilete la ordin în conformitate cu: - prevederile art.83 din OUG 32/2012 : < un OPCVM poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare sau instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele menţionate la art.82 din OUG 32/2012 >; - prevederile art. 187 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 < Investiţiile unui AOPC pot fi efectuate în categoriile de active menţionate la art. 101 alin.1 din Legea nr. 297/2004 (modificat de art. 82 din OUG nr. 32/2012), precum şi în alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, efecte de comerţ (bilete la ordin, cambii).

În urma verificărilor efectuate la SAI Certinvest SA au fost identificate, în portofoliile anumitor OPCVM/ AOPC / conturi individuale de investiţii administrate, plasamente realizate în efecte de comerţ, respectiv bilete la ordin".

Având în vedere că internetul este plin de relatări despre înşelăciuni cu bilete la ordin, în special prin emiterea de astfel de instrumente fără acoperire, am solicitat ASF să ne transmită dacă au fost sesizate şi alte instituţii ale statului în cazul Certinvest.

Drept răspuns la aceasta întrebare concretă, Autoritatea ne-a transmis: "ASF îşi respectă toate atribuţiile care decurg din legislaţia de înfiinţare şi normele de funcţionare".

(NOTA LUI MAKE - Cred că, formal, răspunsul ăsta se potriveşte oricărei întrebări.

Imaginaţi-vă o întrebare, la care ASF să răspundă: "ASF a decis să nu îşi respecte atribuţiile care decurg din legislaţia de înfiinţare şi normele de funcţionare".

Probabil că ASF râvneşte locul întâi la olimpiada instituţiilor care îşi batjocoresc publicul pe care ar trebui să îl servească, dar, mă rog, când îl ai drept "comunicator" pe Radu Soviani...).

În 1996, Eugen Voicu, actualul preşedinte al Certinvest, a primit interdicţia din partea CNVM de a mai lucra în piaţa de capital din România pentru o perioadă de 5 ani, la căderea fondului "Credit Fond", administrat de Societatea de Administrare Certinvest SA.

Evenimentele au avut loc pe când Ioana Maria Vlas era preşedintele UNOPC, strămoşul Asociaţiei Administratorilor de Fonduri de astăzi, la care, până nu demult, Eugen Voicu era vicepreşedinte.

Amândoi din Cluj, Eugen Voicu este un apropiat al Ioanei Maria Vlas, fostul preşedinte SOV Invest, care a fost condamnată la închisoare în cazul FNI şi pusă în libertate, în 2010.

Operaţiunile cu bilete la ordin se numără şi printre activităţile prin care investitorii FNI au fost păgubiţi şi care au dus la falimentarea FNI, potrivit procurorilor.

Procurorii au constatat încheierea unor contracte de plasament financiar între SC SOV Invest SA şi SC Leasing SA (la data de 31.08.1999, respectiv 06.01.2000), prin care, contra sumei de aproximativ 5 miliarde de lei vechi (achitate din fondurile FNI), erau achiziţionate 5 bilete la ordin (aceleaşi bilete erau achiziţionate de două ori, plătindu-se de fiecare dată 2,5 miliarde lei vechi) emise de SC Leasing SA, suma "investită" nefiind niciodată recuperată. De menţionat este faptul că Ioana Maria Vlas era acţionar la SC LEASING SA, cu o cotă de participare de 10% din capitalul social.

Certinvest are în administrare 11 fonduri închise şi deschise, cu active cumulate de 181,8 milioane de lei, la finalul lunii septembrie, potrivit datelor publicate de Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF).

Criteriile de eligibilitate a emitenţilor de bilete la ordin în care pot investi fondurile şi cazurile de conflict de interese

Autoritatea a anunţat proiectul de normă privind investiţiile fondurilor de investiţii în bilete la ordin, pe 11 iulie, după controlul de la Certinvest, şi l-a pus în dezbatere în luna octombrie.

"Norma privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin a fost aprobată şi urmează să fie publicată în Monitorul oficial al României, în buletinul ASF şi pe web-site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară - sectorul instrumente şi investiţii financiare (www.cnvmr.ro)", potrivit unui răspuns transmis de Autoritate săptămâna trecută.

Deşi norma nu a fost deocamdată publicată, proiectul introducea noutăţi privind eligibilitatea emitenţilor de bilete la ordin.

Potrivit proiectului, biletele la ordin în care pot investi fondurile trebuie să aibă o scadenţă de cel mult 12 luni. Emitentul acestora trebuie să aibă cel puţin trei ani de activitate, în caz contrar, conducerea fondului trebuie să solicite garanţii suplimentare, din partea emitentului sau a ultimului girant, se mai arată în proiect.

Expunerea realizată de un OPCVM pe instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin nu poate depăşi limita de 15% din activele fondului, potrivit ASF.

Norma introduce şi cazuri de conflicte de interese. Astfel, este interzis ca acţionarii, membrii Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere, directorii sau membrii Directoratului societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează fondul să fie acţionari, asociaţi, membri ai organelor de conducere/administrare/supraveghere ale emitenţilor de bilete la ordin prevăzute şi rude ai acestora.

În plus, banii investiţi de către un OPC în bilete la ordin trebuie rambursaţi în termen de maximum 10 zile lucrătoare faţă de momentul scadenţei, a tuturor sumelor aferente investiţiilor respective, conform proiectului, iar, în situaţii excepţionale, termenul prevăzut se poate prelungi cu cel mult şase luni.

Evaluarea în activul fondului a biletelor la ordin pentru care nu a fost onorată plata la scadenţă este zero lei, fiind interzisă efectuarea de investiţii suplimentare în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin emise sau girate de acelaşi emitent.

Potrivit ASF, proiectul de normă a făcut obiectul dezbaterii publice din data de 09.10.2013, la care au participat 12 reprezentanţi din partea industriei administratorilor de fonduri de investiţii şi reprezentantul ANPI (entitate care a solicitat această dezbatere, în baza prevederilor legale).

Biletul la ordin este un efect comercial, înscris, prin care o persoană, numită emitent ori subscriitor, se obligă să plătească o sumă de bani la scadenţă unei alte persoane numită beneficiar, sau la ordinul acesteia. Ca formă, biletul la ordin se aseamănă cu o recunoaştere de datorie de către debitor, faţă de creditorul său.

ASF a dat avertismente şi la BCR

Autoritatea de Supraveghere Financiară a sancţionat cu avertisment şi doi angajaţi de la Banca Comercială Română, după ce a controlat activitatea de depozitar pentru fondurile Certinvest.

ASF a i-a avertizat pe Cristian Vasile Pascu, în calitate de Şef Departament Securities Back Office şi Trezorerie în cadrul BCR, şi pe Mihaela Ungureanu, în calitate de Supervizor Birou Custodie şi Depozitare din cadrul Departamentului Securities Back Office şi Trezorerie al BCR, pentru că nu au informat privind unele nereguli constatate la Certinvest. Totodată, ASF i-a atenţionat pe cei doi referitor la faptul că Certinvest a derulat operaţiuni de natură comercială cu instrumente de tipul biletelor la ordin pe care le-a inclus în activele unor OPCVM/AOPC.

În cazul SAI Certinvest, ASF a considerat că societatea a derulat operaţiuni de natură comercială cu bilete la ordin printr-o modalitate care contravine prevederilor în vigoare (decizia C.N.V.M. nr. 333/30.01.2006 coroborat cu prevederile art. 54 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prevederi preluate de art. 5 din O.U.G. nr. 32/2012, precum şi prevederilor art. 80 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prevederi preluate de art. 103 alin. (5) din O.U.G. nr. 32/2012)".

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. Astia nu-s escrocii aia ce vand gogosi cu randamente de 20% la euro ? Cu tablouri, cu picturi, bla -bla -bla...Nu , multumim, ”originalul” e intr-una din seriile ”B.D.”, cu neuitatii Dem Radulescu, Jean Constantin si Puiu Calinescu...

    Din ce inteleg de pe situl CNVMR.RO (in special din sanctiunile date celor din bancile depozitare) este probabil vorba de investitii ale unor fonduri deschise intr-un procent prea mare in alte fonduri inchise, care ele la rindul lor investesc mai liber legal in bilete la ordin. Si astfel s-ar incalca *indirect* limitarea pentru cele deschise.

    Pe mine nu ma supara, prefer asta decit obligatiuni municipale falimentare :) 

    Dar da, un pic de politie in piata trebuie sa existe, ca altfel li se urca la toti la cap. Insa, cum politia asta e platita de banii mei de bugetar si de banii investitorilor, ar fi foarte bine sa nu dea decizii atiti de idioate si generale ca "Decizia nr. A/66/04.06.2013", care sint evident contestabile si te duc cu gandul la "niste bugetari care isi fac planul la dat amenzi".

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

GALA BURSA 2022
Apanova
BTPay
Electromagnetica
DIGI
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Noi. 2022
Euro (EUR)Euro4.9266
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7043
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9892
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6863
Gram de aur (XAU)Gram de aur266.5349

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro