Cel mai mic în Împărăţia cerurilor: Hillel

MAKE
Cultură / 10 aprilie

Ilustraţie de MAKE

Ilustraţie de MAKE

(English version here)

(Imperiul Roman subjugă Împărăţia Cerurilor - Episodul 2, partea I)

MAKE

Emanciparea în raporturile cu Dumnezeu, urmărită în fundalul acestui eseu, este însoţită de un proces complementar de recesiune a sacralităţii, după cum susţine Sforno (1), fără să precizeze că temeiurile afirmaţiei sale ar fi legendare:

"În ciuda tuturor bogăţiilor materiale investite atât la Templul lui Solomon, cât şi la cel al lui Irod, în Tabernacolul lui Moise - o structură pliabilă -, s-a simţit mult mai mult prezenţa lui Dumnezeu decât în Templul construit de Solomon, ca să nu mai vorbim de al doilea Templu în care Prezenţa lui Dumnezeu nu a fost niciodată manifestă". (2)

O regresie asemănătoare pare să aibă loc pe tărâm livresc, de la literatura din Tora/Pentateuh, la literatura din Evangheliile Noului Testament: acestea din urmă relatează ultimele zile ale lui Iisus Cristos (în calitate de om şi Dumnezeu) în lumea pamânteană a omului, dar caracterul textului este esenţialmente narativ, fără să se exprime autoreferenţial, ca în primele cinci Cărţi ale Bibliei.

Cel mai mic în Împărăţia cerurilor: Hillel

Moise şi Iosua înclinându-se în faţa Chivotului (c. 1900), de James Tissot

______________________________________________________________________________________________

Destinul Templului este asemănător destinului Cărţii.

Comentariul trebuie să se adapteze la această descendenţă, ceea ce nu poate fi lesne, în chiar miezul articulaţiei dintre textele Vechiului şi Noului Testament, (unde eseul de faţă a parvenit), căci trebuie să renunţe la modele seducătoare (uneori cabalistice, declanşând prin sine trăirea mai înaltă) folosite în cazul Pentateuhului şi să cerceteze materia fără să facă mofturi la instrumentele filosofiei, sociologiei, dreptului, istoriei şi chiar ale finanţelor şi politicii.

Regele Irod cel Mare (74 î.e.n - 4 î.e.n.), nu a isprăvit el însuşi reconstrucţia Templului lui Zorobabel - Al Doilea Templu -, dar se spune că a început-o în anii 20/19 î.e.n. (Flavius Josephus susţine că ar fi fost făcut în primii zece ani, dar cronicarii afirmă că unele lucrări au continuat pînă prin anul 63 e.n.), astfel că Hillel, care, după cum atestă istoricii, va fi fost Nasi al Sanhedrinului patruzeci de ani, în perioada 30 î.e.n. - 10 e.n., a trebuit să fi administrat, în ultimii săi treizeci de ani, emulaţia religioasă pe care Templul o deşteaptă ori de cîte ori este restaurat sau înlocuit, ca închinare lui Dumnezeu.

Cel mai mic în Împărăţia cerurilor: Hillel

Reconstituire a Templului restaurat de Regele Irod cel Mare

______________________________________________________________________________________________

Templul construit de forţele răului este motivul pseudoepigrafului la Vechiul Testament intitulat "Testamentul lui Solomon", datat cu aproximaţie în primele patru secole ale erei creştine, după cum informează Ştefan Colceriu, În "Studiu introductiv" (3), adică, eventual, purtând memoria acestui paradox prin care Templul a fost reconstruit de cel mai îngrozitor dictator dintre regii iudeilor, care le-a şi agresat credinţa şi instituţiile religioase (Vezi Anexa 1).

Ca figură istorică, Hillel trebuie să fi condus Sanhedrinul sub o triplă determinare care nu ar fi avut cum să nu se răsfrângă asupra autorităţii sale religioase:

- teroarea sângeroasă a regalităţii locale;

- îngenunchierea politică şi economică a regatului faţă de Roma;

- intoleranţa Poruncilor la orice subordonare contrară celei lui Dumnezeu.

De aici ar rezulta că Hillel a avut doi stăpâni în ierarhia lumească şi, conform cu apologia obişnuită de biografii săi care îi atribuie smerenie, s-ar fi supus şi celui ceresc, intangibil, ceea ce constituie o ecuaţie pe care el, de fapt, nu pare să o fi rezolvat.

Cel mai mic în Împărăţia cerurilor: Hillel

Gargui de pe Capela Rosslyn, cunoscută anterior drept Capela Sf. Matei, construită în secolul al XV-lea, în satul Roslin, Midlothian, Scoţia

______________________________________________________________________________________________

Linia învăţăturilor sale - liberalismul în interpretarea Legii mergând până la îndepărtarea de ea şi suspendarea aplicării unor Porunci dumnezeieşti - i-au atras dezavuări din partea unor categorii ale populaţiei, din a căror consemnare explicită a rămas un fragment necenzurat al "Predicii de pe munte" rostite de Iisus Cristos, după cum este ea consemnată în "Evanghelia după Matei" - o redau în traducerea lui Cristian Bădiliţă, ca fiind mai desluşită decît cea sinodală (4):

"17. Să nu socotiţi că am venit să distrug Legea sau Profeţii; n-am venit să distrug, ci să împlinesc.

18. Amin zic vouă: până când vor dispărea cerul şi pământul, nico iotă sau o cirtă [n.a. - "cirta" este echivalentul ebraic al unui semn diacritic] nu va dispărea din Lege, până când nu se vor săvârşi toate.

19. Cine va strică una din poruncile acestea, cât de mică, şi astfel îi va învăţa pe oameni, «cel mai mic» va fi numit în Împărăţia cerurilor; cine însă va face şi va învăţa [cum se cuvine], «mare» va fi numit în Împărăţia cerurilor.

20. Căci vă spun: dacă dreptatea voastră nu va prisosi cu mult faţă de cea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în Împărăţia cerurilor". (Matei:5)

"Predica de pe munte" este textul cel mai studiat din Noul Testament, considerat de exegeza creştină drept esenţial pentru creştinism.

Deşi pare un înţeles evident (Vezi Anexa 1), totuşi, exegeza trece peste faptul că Iisus se raportează aici, în mod direct, personal, la Hillel şi la nepotul acestuia, Hillel Gamaliel.

Cel mai mic în Împărăţia cerurilor: Hillel

(Partea a doua a acestui episod va fi publicată mâine)

______________________________________________________________________________________________

Note

(1) Sforno, Obadiah ben Jacob (c. 1470-c. 1550), evreu italian comentator biblic şi medic; în timp ce, în general, se limitează el însuşi la exegeza literală a textului biblic, ori trecând dincolo de aceasta pentru a oferi o expunere în concordanţă cu perspectiva ştiinţifică contemporană (de exemplu, despre Creaţie),

el evită interpretările mistice şi cabalistice.

(Encyclopaedia Judaica, Second Edition, Volume 18/p. 333)

(2) Sforno despre Exod 38:24/Eliyahu Munk, HaChut Hameshulash, Lambda Publishers

(3) "Testamentul lui Solomon"/pag. 8/Humanitas/2010

(4) "Noul Testament/Evanghelia dupa Matei"/Editie bilingvă/Traducere inedită şi comentariu Cristian Bădiliţă/Editura Vremea/Bucureşti/2015/pag. 37

Anexa 1

Templul lui Solomon şi Catedrala Notre-Dame

Cel mai mic în Împărăţia cerurilor: Hillel

Garguie monstruoase la Catedrala Notre-Dame

______________________________________________________________________________________________

Ciocnirea dintre un text talmudic şi un pseudoepigraf creştin pune în evidenţă trauma provocată de ridicarea de edificii închinate lui Dumnezeu, folosind forţe malefice, aşa cum poate fi percepută restaurarea Celui de al Doilea Templu de către Regele Irod cel Mare.

În Gittin 68a, Ghemara abordează întrebarea de ce autorul Eclesiastului, Solomon, a avut nevoie să folosească demoni bărbaţi şi demoni femei.

Într-un pasaj din Cartea Regilor se spune că piatra folosită pentru construirea Templului nu a fost cioplită cu toporul sau cu alte unelte de fier, ci tăiată cu precizie, fără a fi auzit niciun zgomot.

Iată ideile principale ale acestei povestiri din Gemara:

- Solomon a întrebat cum poate tăia piatra fără a folosi fier, iar înţelepţii i-au spus să tortureze demoni bărbaţi şi femei împreună pentru a afla secretul, dar aceştia nu au putut dezvălui locul unde se află shamirul, astfel încât Solomon a trimis să-l caute pe Asmodai, regele demonilor;

- Asmodai a fost găsit şi capturat prin stratagema unui membru al anturajului regal, Benayahu, care i-a încatuşat cu un lanţ pe care a fost sculptat un nume sacru al lui Dumnezeu;

- Asmodai i s-a substituit lui Solomon şi a condus regatul trei ani, arătîndu-şi supuşilor cruzimea şi perversitatea şi încercând să-l înşele pe Dumnezeu prin intermediul ritualurilor religioase, timp în care Solomon a trăit ca un om simplu;

- Solomon a fost readus la tronul Ierusalimului, iar Asmodai a fost capturat din nou şi înfăţişat Curţii regale;

- Asmodai a povestit despre puterea femeilor asupra bărbaţilor, ceea ce a dus la o dezbatere cu rabinul; demonul înfrânt a fost eliberat în schimbul unei promisiuni de pace cu Solomon.

Este de precizat că Tratatul Gittin din Talmud a fost finalizat în jurul anului 500 e.n., adică la câteva secole după pseudoepigraful creştin "Testamentul lui Solomon", (a cărui ţintă este să marcheze stingerea măreţiei Regelui Solomon, corelată cu decăderea lui morală pricinuită de relaţiile sale cu demonii), ceea ce face din pasajul invocat aici o posibilă reacţie de apărare iudaică.

Demonii înfăţişaţi în sculpturile de la Catedrala Notre Dame (construită între 1163 şi 1345) ar putea avea o descendenţă din această asociere între Templu, demoni şi zidari.

În "The Gargoyles Of Notre-dame: Medievalism And The Monsters Of Modernity", Camille Michael ţine un calcul al lucrătorilor folosiţi la restaurarea Catedralei de după anul 1859:

"[...] au fost număraţi până la 251 de "muncitori". Printre ei s-au aflat "compagnoni" sau calfe, care au fost membri ai "Tour de France", o corporaţie cu un statut superior, lucrători cu înaltă calificare, care aveau propriile lor ranguri interne şi care şi-au dat originile direct până la constructorii de catedrale. din Evul Mediu şi chiar zidarii Templului lui Solomon".

O astfel de tradiţie, fie ea pe baze imaginare, doar, sugerează popularitatea, printre zidarii mai multor generaţii, a povestirilor despre implicarea demonilor în ridicarea de edificii sfinte.

______________________________________________________________________________________________

Anexa 2

- Versetul 17 enunţă tema: raportul faţă de ceea ce s-a numit "Legea sau Proorocii", cu alternativă între respectare/împlinire şi modificare/stricare;

- În vremea lui Iisus, "Legea şi Profeţii" era denumirea folosită pentru Biblie deoarece erau fixate doar două din cele trei părţi ale sale: Torah/Pentateuhul şi Nevi'im/Proorocii; cea de a treia parte - Ketuvim/Scrierile se pare că a fost definitivată şi canonizată în secolul al II-lea e.n., la circa un veac după data estimată a crucificării (1); întrucît "Legea şi Profeţii" semnifică Legea considerată din perspectiva profetică, uneori formularea s-a redus la simplu, "Legea", denumire care şi-a extins ulterior sfera la întreaga Tanakh (2).

- Iisus precizeză că misiunea sa este să împlinească "Legea şi Profeţii"/Scriptura timpului sau.

- În versetul 18, " Căci adevărat zic vouă" este formulat în traducerea lui Cristian Bădiliţă "Amin zic vouă", cu interpretarea că "Nu e vorba despre o simplă făgăduinţă, ci de o realitate efectivă" (3) - adică este un fapt constatat; simplificind, înţelesul absolutizează respectarea Legii.

______________________________________________________________________________________________

Note

(1) "Toate acestea indică o stare prelungită de fluiditate în ceea ce priveşte canonizarea Ketuvim. Un sinod ţinut la Iabneh (aproximativ 100 e.n.) pare să fi decis asupra acestei chestiuni, dar a durat o generaţie sau două până când deciziile lor au ajuns să fie acceptate în unanimitate, iar Ketuvim să fie considerat ca definitiv fixat. Distrugerea statului evreiesc în anul 70 e.n., prăbuşirea autorităţii centrale şi diaspora din ce în ce mai extinsă (evreii împrăştiaţi în ţări străine), toate au contribuit la necesitatea urgentă de a oferi un corpus închis şi autorizat al Sfintei Scripturi".

(https://www.britannica.com/topic/biblical-literature/The-divisions-of-the-TaNaKh)

(2) Tanakh este un acronim, format din prima literă ebraică a fiecăreia dintre cele trei diviziuni tradiţionale ale Textului Masoretic: Tora (literal "Instrucţiune" sau "Lege"), Nevi'im (Profeţi) şi Ketuvim (Scrieri) - prin urmare TaNaKh.

Diviziunea în trei părţi reflectată în acronimul Tanakh este bine atestată în literatura rabinică. În acea perioadă, însă, numele de Tanakh nu a fost folosit. În schimb, titlul potrivit a fost Mikra (sau Miqra, מקרא, adică "citit sau ceea ce se citeşte"), deoarece textele biblice erau citite public. Acronimul "Tanakh" este înregistrat pentru prima dată în epoca medievală. Mikra continuă să fie folosită în ebraică până astăzi, alături de Tanakh, pentru a se referi la scripturile ebraice. În ebraica modernă vorbită, ele sunt interschimbabile.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_Bible#cite_note-12)

(3) "Noul Testament/Evanghelia după Matei"/Ediţie bilingvă/Traducere inedită şi comentariu Cristian Bădiliţă/Editura Vremea/Bucureşti/2015/pag.182

Disclaimer:

Acest eseu propune o interpretare care nu le exclude pe cele consacrate, ci doar le-o adaugă; critica pe care o dezvoltă asupra unor texte religioase nu este nimic mai mult decât critica unor texte; cititorii sunt avertizaţi că autorul eseului nu l-a destinat să aducă atingere credinţei şi că este conştient că acesta nu ar fi un obiectiv nici folositor, nici realizabil.

Episodul 1: O lume imperfectă, resemnându-se la ceva mai rău: lupta de clasă

Opinia Cititorului ( 11 )

 1. Pe Herod evreii palestinieni l-au urat in primul rand pentru ca era idumeu (arab) si nu l-au putut accepta indiferent de ce ar fi facut, in primul rand pentru ca era client al Romei. Desi le-a rezidit templul si l-a facut mai mare decat fusese in vremea lui Solomon, le-a facut apeducte si le-a adus civilizatia imperiului roman. I-au distrus si memoria punandu-i in carca 'uciderea pruncilor', cred ca o fabulatie absoluta (luand in calcul ca este o figura de stil folosita anterior in cateva situatii similare: ex. Budda; nici un istoric nu vorbeste de asa barbarie; nu-mi aduc aminte ca Flavius Josephus sau Philo, contemporani, sa vorbeasca de asa ceva; stim ca Herod a murit in 4 i.e.n. deci ori data nasterii lui Iisus e gresita ori n-au fost conteporani). Spre deosebire de evreii alexandrini care ajunsesera sa prospere in lumea greco-romana, cei palestinieni ramasesera fanatici si saraci, dominati de complexul unicitatii, foarte fragmentati, condusi de cateva secte ostile una fata de alta (Ex inteligentsia adica fariseii si aristocrato-marii preoti adica saducheii; ambele urate de nationalistii feroci, zelotii, pentru un asa zis colaborationism cu romanii; toti dispretuiti de cei retrasi in pustia Sinaiului). De asemenea, imi vine greu sa cred ca un individ ocupat cu un harem de 900 femei (ma refer la Solomon) mai avea timp sa mediteze la cele din Eclesiastul, o scriere profunda si din cate stiu (daca o fi adevarat) interzisa cititului tinerilor pana la varsta adultetii (pentru ca includea cateva ins ertii periculoase contrare Pentateuchului). Stim ca Daniel a fost scris mult ulterior evenimentelor descrise, strategia literara era sa atribui scrieri istorice tarzii unor personalitati din trecutul indepartat, deci luand in calcul precendetele imi vine greu de crezut ca ce li se atribuie lui Solomon si Moise nu sunt scrieri tarzii scrise de aristocratia preotreasca tarzie (ex. Pentateuchul scris de fapt de Ezra, Daniel etc).

  Imi cer scuze daca ofensez sentimentele religioase ale cuiva dintre cititori, discutiile istorice din sec21 trebuie sa fie libere de patima si obiective.  

  1. "fariseii si aristocrato-marii preoti adica saducheii; ambele urate de nationalistii feroci, zelotii, pentru un asa zis colaborationism cu romanii"

   Saducheii, intradevar, sunt elenisti, dar fariseii sint definiti ca nationalisti si respectind cu strictete Tora.

   Cu toate astea, intre Maccabei se numarau saduchei, iar Hillel, desi fariseu, este elenist, astfel ca distinctiile intre cele patru miscari politice nu sint ferme. 

   "greu de crezut ca ce li se atribuie lui Solomon si Moise nu sunt scrieri tarzii scrise de aristocratia preotreasca tarzie (ex. Pentateuchul scris de fapt de Ezra, Daniel etc)."

   Exista teoria "scolii deuteronomiste", conform careia Deuteronomul ar fi fost scris in timpul lui Iosia, inainte de anul 600 i.e.n., iar Cartea gasita de Hilchia la restaurarea Templului, ar fi fost scrisa de el, cel care a pretins ca a gasit-o.

   Desi prezinta interes, totusi, acestea tin de preocupari exterioare Cartii, a carei materie, de fapt, nu are legatura nici cu istoriile pe care le nareaza, nici cu cercetarea istorica asupra stilului, autorilor si momentului istoric in care a fost creata. 

   da, asa este, iar fariseii care au contribuit enorm la miscarea de eliberare nationala de sub seleucizi au ajuns sa fie 'demonizati' in corpore in noile 'vesti bune'. Felicitari pentru 'pastilele' istorico-filozofice

   Un mic, adagio istoric, in epoca elenismului, cultură ebraica aproape s-a evaporat in orașe, evrei "făceau sala " goi în gymanasium după moda elenistă. Așa a apărut mișcarea pastorilor Macabei, din zona rurală, care a apărat cultura ebraica tradițională. Aceasta lupta intre facțiunile progresiste și cele tradiționale nu se va termina niciodată, chiar și poporul ales are aceasta lupta sectariana"

   Ziceți că distincțiile politice nu sunt ferme? Intre saduchei și zeloti? Această prăpastie va duce la moartea lui Mântuitorului iar40 de ani mai târziu la distrugerea Ierusalimului, adică, preluând un citat de ieri: "istoria scânteiaza când izbim nevoile timpului de cremenea miturilor "

   Deci era o masă critică saduchei versus zeloti! 

   In anturajul lui Iisus se gasesc zeloti.

   Esenienii vorbesc despre un Invatator.

   Cele patru miscari politice se intrepatrund, desi au definitii diferite. 

  În afara perspectivei noi asupra Cărții , eu unul sunt un mare fan al ilustrațiilor autorului eseului.

  Mulțumim! 

  Eu inteleg ca evreilor poate sa li se para nesatisfacator stilul literar al evangheliilor( comparativ cu Tora ca e "autoreferentiala") dar pt noi, crestinii,lucrurile stau tocmai invers evangheliile sunt pline de lumina pecand vechiul testament e considerst doar o umbra a noului...Ce poate sa fie mai luminos si mai datator de speranta ca Insusi Fiul lui Dumnezeu in persoana sa-ti tina lectii in mod direct,fara intetmediari?Niste texte "autoreferentiale"?(cred ca incepe sa-mi placa cuvantul asta;-)

  1. Noul Testament nu este scris de "Fiul lui Dumnezeu in persoana", ci de intermediari, la zeci de ani dupa crucificare.

   Nu poti opune evreilor pe crestini, caci unii evrei sint crestini, iar unii ne-crestini nu sint evrei. 

   Compararea literaturii Scripturilor nu tine de "gust", ci de functionalitatea textelor.

   Ca sa ironizezi termenul de "autoreferential", mai inainte ar trebui sa te obisnuiesti cu el. 

  O frumoasa lectura.Pentru a o intelege e nevoie de o recitire si patrundere in tainele ei.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

GALA BURSA 2023
Electromagnetica
hidroelectrica.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Noi. 2023
Euro (EUR)Euro4.9726
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5313
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1634
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7463
Gram de aur (XAU)Gram de aur296.8710

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
ahkawards.ro
Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb