DANIEL DĂIANU:"Dacă UE nu va dovedi solidaritate în momente dificile, îşi va pierde din relevanţă"

A consemnat Adelina Toader
Ziarul BURSA #Macroeconomie / 17 aprilie 2020

"Dacă UE nu va dovedi solidaritate în momente dificile, îşi va pierde din relevanţă"

Pandemia de coronavirus atrage după ea o criză neaşteptată, care este estimată că va fi mai severă decât criza financiară din 2008. Academicialul Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal, ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit, în nume personal, despre impactul pandemiei de coronavirus asupra economiilor, despre cum poate fi combătută această criză prin mijloace economice tradiţionale, dar ne-a prezentat şi o posibilă schiţă de program economic în condiţiile de acum.

Reporter: Ce impact va avea pandemia de coronavirus asupra economiilor?

Daniel Dăianu: : Ca peste tot în Europa impactul este extrem de sever. Am dubii că va fi o evoluţie a activităţii economice agregate (a PIB-ului) în formă de "'V" propriu-zis, cu simetrie a pantelor. Întrucât există domenii ce nu îşi vor reveni din această criză mai mult timp. Turismul va suferi enorm până ce se va găsi un vaccin eficace. Nici restaurantele, locurile de distracţie, nu vor mai cunoaşte puzderia de clienţi tot din acelaşi motiv. Vor fi lovite transporturile de persoane, servicii care înseamnă densitate mare de persoane. Sunt afectate lanţuri de producţie interne şi externe, ce numai parţial se vor reface. Lanţuri de producţie crosfrontaliere erau oricum în "deglobalizare" - din considerente geopolitice şi legate de robusteţea/rezilienţa sistemelor. Criza coronavisus a şubrezit mai mult principiul de management "just in time", care se aplică specializării şi minimizării costurilor din perspectiva globală. De ce spun aceasta, fiindcă, "just in time" implică o funcţionare smooth a pieţelor, fără conflicte şi stopări bruşte, fără "lebede negre"'.

Relansarea va revela modificări în fizionomia şi fiziologia economiilor, cu diferenţe în funcţie de structuri concrete.

Există implicaţii sociale majore, induse de numărul celor care pierd locuri de muncă, sau care sunt în şomaj parţial. Problematica socială va fi mai acută unde disparităţi sociale (de venituri) sunt adânci; nici cele mai avansate economic ţări nu sunt ferite.

Vreau însă să mă înşel şi relansarea economică să fie cât mai rapidă.

Reporter: Aţi vorbit de un ciclu epidemiologic în lupta contra Covid19...

Daniel Dăianu: : Da, cred că se poate judeca războiul cu acest virus prin prisma unui asemenea ciclu, ce priveşte evoluţia pandemiei şi care ilustrează cât de eficace poate fi ea controlată şi, finalmente, învinsă prin tratament, vaccinare. Evoluţia ciclului depinde de regulile/restricţiile impuse de autorităţi, dar şi de conformare, de modul în care cetăţenii respectă aceste reguli, de "distanţare socială". Cu cât mai eficace este stăpânirea pandemiei, cu atât mai repede pot fi relaxate restricţii. Dar aici balanţa este fină, intervine elementul subiectiv în judecarea faptelor, iar experţii medicali au o voce proeminentă.

Nu poţi sta la nesfârşit cu motoare ale economiei turate foarte slab. Dar o grabă mare în repornire poate juca o festă medicală.

Spun motoare şi nu motoarele, deoarece sunt porţiuni de activitate economică care merg în continuare. Şi nu mă refer la telemuncă în principal. Nu se poate oferi un ghid uniform de repornire pentru toate ţările; depind multe în luarea deciziilor de circumstanţe locale, de capacitatea sistemelor medicale de a răspunde la efort şi de disciplina cetăţenilor.

Revenirea la lucru nu va însemna că va fi totul ca înainte; în plus, reguli de protecţie şi distanţare socială se vor menţine probabil până ce vom avea Vaccinul (unul sau mai multe) miraculos.

Reporter: Consideraţi că actuala criză cauzată de pandemia de coronavirus va fi mai severă decât cea din 2008?

Daniel Dăianu: : Cred ca da, prin implicaţii şi ceea ce prevesteşte. Relansarea economică va fi mai dificilă; probleme sociale vor fi resimţite mai acut. Nu trebuie să ai un parti pris ideologic pentru a întrezări aşa ceva.

Mijloacele de politică economică puse la lucru încearcă să atenueze impactul a ceea ce am numit "efectul shutdown" (efectul lacăt), dar vor diminua numai efecte inevitabile. Argumentul aici este că logica închiderii, fie şi parţială, cere ca oamenii să stea acasă. În timp ce o economie normală implică mişcarea liberă a factorilor de producţie. Privind consecinţe, îndatorarea multor state şi firme, mari şi mici, va creşte. Faptul că dobânzile reale sunt foarte joase, frecvent negative, nu poate oculta că nu avem o rezolvare de fond la supraîndatorare, publică şi privată. Iar fragilitatea economiilor se va perpetua până ce vom face astfel ca structuri economice să reziste mai bine unor şocuri viitoare.

În unele ţări se recurge la tipărire masivă de bani pentru a sprijini economia; Fed-ul a ajuns un fel de "cumpărător de ultimă instanţă"' pe toate pieţele financiare depăşind gama de operaţiuni neconvenţionale din timpul Marii Recesiuni.. Dar aceasta este posibilă unde băncile centrale emit monedă de rezervă. Deşi nu este clar cât vor putea să funcţioneze astfel. Se poate afirma însă că sunt măsuri excepţionale, la care se va renunţa la un moment dat. Inflaţia este posibil să crească în viitor, dacă nu va mai exista o preferinţă atât de mare pentru lichiditate, pentru cash. Este de discutat care ar fi condiţiile pentru ca aşa ceva să se întâmple.

Va continua probabil erodarea clasei mijlocii, fenomen grăbit de Marea Recesiune, ceea ce este de rău augur. Mai ales că tentaţiile autoritariste se intensifică. Nu în cele din urmă, deoarece cu episoade de criză (nu numai sanitară) ne vom mai întâlni.

Avem şi schimbări dramatice de climă, ce au consecinţe majore pentru societate şi care obligă la alegeri de politici publice dificile, cu costuri economice neobişnuite. Iar în fundal există schimbări ale raporturilor de forţă economică în lume, care accentuează un sindrom de apărare, de întoarcere spre interior (inward looking) -observabil peste Ocean şi chiar în UE.

Reporter: Poate fi combătută criza cu mijloace economice tradiţionale?

Daniel Dăianu: : Politicile monetare au eficacitate redusă, fiindcă diminuarea PIB-ului derivă principalmente din efectul shutdown. Nu este un şoc economic obişnuit, pe latura ofertei sau cererii. Că efectul lacăt induce efecte înlănţuite pe cele două laturi este altă poveste. Stimuli fiscali au şi ei eficacitate limitată pentru că operează în această perioadă logică închiderii, fie şi parţial, a economiei. Nu poţi unui om să îi spui să stea în casă şi, concomitent, să îl inviţi să lucreze mai intens, să cheltuiască mai mult; mă refer nu la telemuncă, unde se poate imagina aşa ceva.. Cum am spus, mijloacele tradiţionale au mai degrabă rolul de a atenua consecinţe economice şi sociale severe -precum şomajul tehnic, impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. Sechele ale acestei crize se vor simţi mai mult timp.

În 1994 am scris un studiu la FMI în care am arătat că arieratele pot fi văzute nu numai ca indisciplină financiară, ci şi ca o modalitate a unui sistem de a răspunde la un şoc mare dată fiind incapacitatea sa de a se restructura rapid -că sunt un fel de anticorpi (chiar aşa le-am numit), un fel de pseudomonedă. Aşa s-a întâmplat cu economiil avansate confruntate cu marea criză financiară - când s-a ajuns la injecţii enorme de lichiditate (programme QEs) întrucât restructurări imediate de amploare nu erau posibile. Un eşec al pieţelor financiare nereglementate a condus la operaţiuni non-standard ale băncilor centrale şi la creşteri de datorii publice şi private, care nu au rezolvat probleme de fond. Am continuat, cum se spune în engleză, să "kick the can down the road".

Pandemia actuală aduce o a doua rundă de injecţii masive de lichiditate. Şi acum există o capacitate limitată de răspuns la şocul foarte mare -la efectul de închidere a economiilor, ceea ce nu este însă surprinzător.

Reporter: Cum vedeţi recesiunea în România în acest an?

Daniel Dăianu: : Putem lucra cu mai multe scenarii. Guvernul are în vedere un declin al PIB-ului de circa 2% din PIB. Un scenariu de mijloc, mai plauzibil, ar fi un declin între 4 şi 6% din PIB, cu efect semnificativ al "'închiderii" în martie, aprilie şi chiar mai. Deficitul bugetului în scenariul mijlociu se poate lesne duce dincolo de 7% din PIB. Se poate imagina un scenariu şi mai negativ. Revenirea economiei va fi mai vizibilă în trimestrul 4 din acest an, dacă vom controla pandemia. Şi relansarea economică va fi mai puternică în anul ce vine, mai ales dacă va exista vaccinul. Sectoarele vor resimţi diferenţiat căderea, ca şi revenirea economica.

Reporter: Ce poate face România în condiţiile actuale, astfel încât efectele crizei să fie cât mai reduse?

Daniel Dăianu: : Lupta împotriva coronavirus este războiul de purtat acum, care obligă la mobilizare de resurse interne, la restructurarea bugetului ca să răspundem la nevoia de intervenţie publică în această luptă.

Pot fi luate măsuri de sprijin pentru economie, desigur. Dar nu putem să facem ceea ce se încearcă peste Ocean, sau în Germania, chiar Polonia. Puterea economică inferioară, venituri fiscale între cele mai scăzute din UE (26-27% din PIB faţă de media de 40% în UE), leul care nu este monedă de rezervă, rating-ul ţării (imediat peste junk), deficitele mari (interne şi externe) reprezintă constrângeri puternice.

Argumentul că datoria publică este rezonabilă (circa 35% din PIB) are relevanţă limitată. În 2008 România avea datorie publică de circa 15% din PIB şi tot a fost ameninţată de insolvenţă din cauza crizei acute de lichidităţi şi îngheţării pieţelor etc.

Referitor la programe de zeci de miliarde de euro, cum sunt propuse, ele trebuie să fie însoţite de resurse pe care să se bizuie. A crede că ne putem împrumuta cu asemenea sume în momentul de faţă este mai mult un exerciţiu academic. Numai deficitul bugetar din acest an poate însemna echivalentul a peste 15 miliarde de euro. România este singura ţară din UE aflată acum în procedura de deficit excesiv. Iar decizia Consiliului a fost anunţată la începutul lui aprilie a.c, când regulile fiscale erau suspendate în UE. Altfel spus, una este să luptăm împotriva pandemiei (ce implică resurse bugetare suplimentare), să avem deficit bugetar crescut indus de declinul economic inevitabil şi altceva să ai un deficit structural care să crească în continuare din cauza unor cheltuieli permanente mărite (apropos de creşterea cu 40% a punctului de pensie).

A crede că BNR poate rezolva problema finanţării bugetului public prin achiziţii masive de obligaţiuni ale statului, ca şi cum mărimea deficitului bugetar nu contează, concomitent cu scăderi radicale ale ratelor pe piaţa monetară, ignoră că se poate provoca o criză a leului, o scăpare a lucrurilor de sub control. BNR poate ajuta însă funcţionarea pieţei financiare secundare, ceea ce poate implica achiziţii de titluri ale statului. Aici vedem, între altele, efectele deficitelor mari de dinainte de pandemie şi ale veniturilor bugetare foarte joase.

Dacă nu vom mai găsi finanţare pe pieţe, am putea să recurgem la un pachet de finanţare comparabil cu cel din 2009-2010, dar aşa ceva va fi cu condiţionalităţi. Se poate ajunge aici...

Reporter: Ati propus o taxă de solidaritate...

Daniel Dăianu: : Vrem să ne ajute alţii, UE în principal. Dar nu prea vrem să ne ajutăm între noi. Fiecare pare să fie pentru sine şi atât. Am văzut reacţia la propunerea de a se recurge la o taxă de solidaritate în această perioadă foarte dificilă, care s-ar aplica la venituri (deci nu numai la salarii) ce depăşesc un anume prag - o formă în esenţă de impozitare progresivă; ar fi scutite de această suprataxă cadrele medicale şi cele care asigură ordinea publică. A califica o asemenea taxă drept populism, sau propensiune socialistă, este o inepţie. Înseamnă că peste tot în Europa unde există impozitare progresivă avem socialism. Ca în SUA, unde există impozitare progresivă, tot socialism este. Nu mai amintesc că stabilizatorii automaţi, care permit acumularea de reserve în vremuri bune, sunt mai puternici când operează impozitare progresivă. O asemenea taxă ar permite distribuire de resurse către cei care au înclinaţie mai mare către consum, sau unde nevoile sunt mai mari; nu ar fi restrânsă cererea cum afirmă unii.

Decenţa într-o societate se măsoară şi prin gradul în care cei mai puternici, mai avuţi, mai capabili, sunt dispuşi să ajute pe ceilalţi. Solidaritatea nu se poate rezuma la gesturi ale unor cetăţeni, ONG-uri şi firme, ale Crucii Roşii; este nevoie şi de un demers de politică publică.

Reporter: Cum ar fi o schiţă de program economic în condiţiile de acum?

Daniel Dăianu: : Trebuie menţionat din start că sprijinul nu înseamnă numai injecţii de lichidităţi, deficit mai mare; sunt şi garanţii ale statului care pot ajuta în mod considerabil şi aici se poate imagina mai mult decât s-a propus până acum.

Reiau ceea ce am mai afirmat în discuţii publice. Statul român poate "ţinti" şi aloca cât mai raţional resursele proprii şi împrumutate. Aceasta înseamnă concret:

-creşterea deficitului bugetar să fie strict legată de lupta contra Covid19, şomaj şi sprijin pentru unele activităţi economice;

-combaterea coronavirus este prioritatea zero şi trebuie susţinută prin toate mijloacele;

-crearea de spaţiu bugetar sectorial; aici intervine rectificarea bugetului public;

-încurajarea producţiei ce poate înlocui importuri, între care echipament medical, produse agrolimentare (să fie crescute rezerve de stat prin achiziţii);

-sprijinul nu acordat la toată lumea; tentaţia de a nu face plăţi este mare şi atunci când se poate plăti. Bugetul public nu poate fi sac fără fund;

-renunţarea la creşteri de venituri individuale, la cheltuieli permanente pentru buget;

-creditul furnizor este foarte important în România şi ar fi bine ca firmele să poată monetiza creanţe la bănci, pe lângă beneficiul unor garanţii de stat pentru capital de lucru şi investiţii. O explozie a arieratelor ar accentua descreşterea veniturilor bugetului publi

-absorbţia la maximum a fondurilor UE şi utilizarea cât se poate de mult de împrumuturi pe termen lung de la IFIs, care să sprijine investiţiile, activitatea economică. Pot fi utilizate miliarde de euro din fonduri europene, pot fi făcute împrumuturi la BEI, Banca Mondială, BERD şi poate fi utilizată cota de la FMI. Şi nu vom mai avea povara co-finanţării pentru banii UE;

-să se realizeze un accord de swap valutar cu BCE;

-bani europeni pot finanţa refacerea sistemelor de irigaţii, care devine o urgenţă având în vedere o posibilă criză alimentară în anii ce vin. Tot cum bani europeni pot ajuta la finanţarea lucrărilor de infrastructură;

-reducerea deficitului structural în anii ce vin să fie reanunţată;

-băncile comerciale să renunţe la plata dividendelor şi a bonusurilor pe perioada crizei (cum a recomandat BCE), pentru a se mări lichidităţile ce pot fi utilizate pentru acordarea de împrumuturi; aceasta este valabil şi pentru entităţi controlate de stat;

-facilităţile dedicate (cu cost neglijabil) ale BCE, de sprijinire a IMM-urilor, să fie extinse de grupuri bancare şi în România, cel puţin pentru împrumuturi acordate în euro. Asemenea măsuri ar face parte din "împărţirea poverii" (burden sharing) în aceste momente foarte grele;

-statul să facă emisuni de obligaţiuni cumpărate de cetăţeni şi firme. Deci nu numai cumpărate de bănci ca intermediari;

-să se discute cu fondurile private de pensii (pilonul 2) ca să achziţioneze numai obligaţiuni de stat şi să finanţeze lucrări de infrastructură (ASF să emită o reglementare specială pentru această perioadă de mare vitregie); Fondurile să nu facă plasamente în străinătate.

Reporter: Putem vorbi şi de domenii pentru care această criză este oportună?

Daniel Dăianu: : Da. Digitalizarea va fi stimulată. Telemunca asişderea. Industria agroalimentară va fi stimulată şi ea mult având în vedere chestiunea alimentară, ce este legată şi de schimbarea de climă. Această industrie trebuie să fie însă sprijinită de stat. Şi fonduri europene mari pot fi utilizate în acest scop. Pământul nostru este un asset de mare valoare.

Reporter: Mai mulţi politicieni susţin că această criză poate fi o oportunitate pentru un restart al industriei şi producţiei interne. Cum vedeţi această posibilitate?

Daniel Dăianu: : Sunt de acord cu această gândire. Nu am împărtăşit vreodată viziunea globalizării neîngrădite şi adesea am afirmat că dezvoltarea presupune să foloseşti pieţele şi, totodată, să le învingi, oricât de oximoronică pare această formulare. Avem nevoie de robusteţe, de producţie autohtonă mai solidă în sectoare de bază. O asemenea filosofie a politicii economice nu este contra apartenenţei la UE, ci are în vedere realitatea economică şi politică, nevoia ca un stat membru să aibă robusteţe intrinsecă, ce nu se poate obţine numai prin ce presupune Piaţa Unică. Şi este nevoie de pârghii în acest scop.

Este nevoie de un buget public solid, cu venituri fiscale de peste 30% din PIB; cei care cred în stat minimal, în taxe cât mai mici nu înţeleg că această criză sanitară arată cât de "gol este împăratul"' şi nu mă refer numai la un sector medical copleşit (aşa cum este cam peste tot în lume). Un stat care subfinanţează cronic sănătatea şi educaţia, care nu are bani de infrastructură, de alte bunuri publice, adică dă la contractul social pe care îl are cu cetăţenii.

Un buget public solid ar permite şi măsuri de politică industrială.

Avem nevoie de o bancă de dezvoltare, cum există în Germania, Austria, Polonia, Ungaria . Parcă suntem copiii ploii când vine vorba de mobilizare de resurse pentru investiţii. Nu poţi miza numai pe bugetul UE. Vecini ai noştri din regiune au înţeles aceasta de ceva timp. Iar povestea cu "ajutorul de stat"' are relevanţă limitată. UE nu este un level playing field. Vedem că şi Germania şi Franţa, când este vorba de industrii pe care le consideră strategice, pun restricţii, practice politicii industriale. Avem însă nevoie de un buget public mult mai robust şi de parteneriate public-private inteligente.

Reporter: Dar statul mai mult nu însemnă şi riscuri? România nu are experienţa comunismului?

Daniel Dăianu: : Da, există riscuri. Iar la noi există o hipertrofiere a birocraţiei de stat, există mult clientelism. Dar a avea intervenţie publică în economie nu înseamnă stat socialist, comunist. Gândirea aceasta este schizofrenică...Cu coronavirusul, de pildă, nu se luptă pieţele în principal, ci statele care mobilizează resurse. Şi nu întâmplător am menţionat impozitarea progresivă în acest context.

Peste tot cred că se va încerca o regândire a relaţiei pentru a avea mai multă robusteţe la şocuri viitoare; fie că sunt epidemii, catastrofe naturale, efecte ale schimbărilor de climă, evenimente extreme în general. Sisteme medicale vor fi consolidate. Homeostaza sistemelor nu se poate realiza numai prin forţele pieţelor.

Este posibil să trăim un alt "New Deal" în viaţa economică şi socială în economiile avansate, în logica a ceea ce a adus ca viziune admnistraţia Franklin Delano Roosevelt în SUA şi care a avut reverberaţii după al doilea război mondial în Europa. Vedem că în UE, doamna Ursula von der Leyen şi alţi lideri europeni vorbesc de un nou Plan Marshall. România trebuie să fie parte din acest plan, care nu trebuie aplicat numai la zona euro. Dar trebuie să facem mult mai mult şi mai bine acasă, cu resursele noastre.

Făra economie privată nu poţi avea economie liberă, democraţie. Aici Keynes şi Hayek se întâlnesc. Dar pieţe completamente nereglementate uşor conduc la concentrare de putere economică periculoasă, abuzuri de poziţie dominantă, tensiuni economice şi sociale izvorâte din inegalităţi excesive, la pierderea încrederii în guvernanţa democratică. Mai grav este că se poate ajunge la anarhie, haos, la pierderea democraţiei dacă puterea este preluată de regimuri nedemocratice sub deviza de a încerca să stopeze disoluţia statului, a instituţiilor. Aici trebuie să includem chestiunea echităţii (fairness), care nu însemnă egalitate; mă refer la şanse egale, la asigurarea protecţiei celor mai vulnerabili. Altminteri ajungem la junglă economică şi socială. Formularea Doamnei Thatcher, că nu există societate, ci numai indivizi, este o simplificare extremă şi înşelătoare. Şi un conservator lucid vede limitele acestei formulări. Şi uităm adesea că omul este cea mai agresivă fiinţă...prin porniri şi armele pe care le posedă. Să nu uităm războaiele calde din secolul trecut, ce au făcut regimurile totalitare.

Reporter: Cum vedeţi globalizarea?

Daniel Dăianu: : Criza coronavirus va accentua, în opinia mea, efatarea paradigmei pieţelor neîngrădite -acel light touch regulation. Criza financiară a arătat cât de şubredă a fost această abordare, care a condus la suprafinancializare, supraîndatorare, utilizarea de produse financiare toxice ce au amplificat riscuri sistemice şi extragerea de rente necuvenite, a accentuat inegalităţi sociale. Acum, o criză sanitară teribilă arată nu numai cât de nepregătiţi -peste tot în lume-am fost pentru o asemenea confruntare; ea arată şi hibe ce sunt de remediat în funcţionarea sistemelor. Suntem parcă la finele unui ciclu foarte lung, tip Kondratiev, cu perturbaţii economice şi sociale majore.

Reporter: Cum vedeti lumea dupa aceasta pandemie?

Daniel Dăianu: : Este probabil că în economiile post-criză să se accelereze modificări generate de digitalizare, să aibă loc o regândire a lanţurilor de producţie care să pună mai mult accent pe robusteţe/rezilienţa, pe rădăcini locale şi regionale. Nu îmi este clar care va fi exit-ul din supraîndatorare, chiar dacă unii vor spune că experienţa japoneză arată că se poate trăi cu datorii foarte mari. Japonia este însă un caz aparte.

Se va reevalua locul sistemelor de sănătate publică în societatea modernă având în vedere că alţi viruşi ne pot ataca. Pandemia de acum ne-a izbit cumplit şi fiindcă nu am ţinut cont suficient de lecţiile Sars şi Ebola; omenirea nu trebuie să fie cu garda joasă din acest punct de vedere. Mai multe resurse trebuie să fie alocate pentru sănătatea publică şi este nevoie de incluziune în sistemele de asigurări sociale şi medicale.

Problema echităţii în funcţionarea sistemelor economice va deveni mai acută. Lumea corporatistă va trebui să ia în serios chestiunea "responsabilităţii sociale", atât de clamată în textbook-uri în şcolile de afaceri. A ţine cont şi de alţi stake-holderi, nu numai de acţionari, va trebui să se vadă în fapt. Această observaţie priveşte şi industria financiară. În largă măsură, industria financiară nu şi-a schimbat modelele de business (deşi băncile sunt mai bine capitalizate) şi au crescut exponenţial riscuri în aşa numitul shadow-banking.

Stilul de viaţă va cunoaşte schimbări. Nu îmi este clar în ce măsură natura "achizitivă" a omului se poate modifica. Va trebui să găsim un echilibru mai bun în relaţia cu natura.

Va fi nevoie şi de o regândire a modului în care înţelegem să protejăm bunuri colective globale -protecţia contra pandemiilor fiind un exemplu elocvent.

Efecte ale schimbării de climă reclamă colaborare pe plan internaţional şi resurse adecvate în bugetele naţionale. Cum vor afecta toate aceste rivalităţi economice şi geopolitice este de văzut.

UE, ca sa fie ce se proclamă oficial, nu se poate rezuma la o "piaţă unică", ce are propriile neajunsuri. Dacă nu îşi va modifica mecanismele de guvernanţă, dacă nu va dovedi solidaritate în momente dificile (este deconcertant cum au fost tratate Italia şi Spania în tragedia sanitară de acum), va pierde din relevanţă. Este nevoie de solidaritate în general, de "solidaritate financiară" în particular (care implică scheme de partajare a riscurilor/risk sharing). Este bine că s-au mişcat resurse prin bugetul UE (fonduri dedicate luptei contra coronavirus) şi BEI. Dar este puţin în opinia mea. Ar trebui regândit întreg bugetul UE, fiindcă lumea, este de prezumat, nu va mai fi ce a fost, în numeroase privinţe.

Reporter: Vă mulţumesc!

Opinia Cititorului ( 49 )

 1. Practic domnul Dăianu a răspuns la întrebarea "solidar cu cine?"

  Niște fraieri(care își declară veniturile) sunt solidari cu niște deștepți (care nu-și declară veniturile sau primesc amnistie) și niște bugetarii care colaborează (din interes sau din neștiință) cu deștepții. 

  Sună mai degrabă a impozit progresiv pe prostie. 

  Într-adevăr nu este vorba despre socialism ci despre ineficientă, incompetență și multă, foarte multă corupție. 

  "venituri fiscale între cele mai scăzute din UE (26-27% din PIB faţă de media de 40% în UE)... clientelism" 

  N-avem bani, îi luăm de unde putem. 

  1. Nu este vorba de socialism, deocamdata, pentru ca inca suntem la inceput. Va fi, probabil, un nou sistem de impunere progresiva (care in Romania a mai fost pe timpul lu Iliescu) si care e corect daca nu incep sa urce cotele de la 500 de euro in sus, cum gandesc corifeii Ministerului de Finante de la Bucuresti. Un sistem de impunere progresiv ar trebui sa nu impoziteze nimic din ceea ce e considerat venit de subzistenta adica 500 euro / 2500 lei NET, apoi sa inceapa progresiv cu 16% pentru ce depaseste, pana in 6000 lei si sa ajunga la 40% pentru salarii cu adevarat mari (alea de ramane omul cu 100 de milioane in mana lunar).

   Deci.. sistem socialist va fi in final.. dar nu suntem acum in etapa asta ci doar la inceputul crizei.. cand se creioneaza mai multe variante. Sistem socialist inseamna ca proprietatea privata va trece integral in patrimoniul statului si omul va lucra o perioada din an strict pentru "a stinge" o cota de datorie publica care i se va aloca pe un cip biometric. Averea publica va fi (teoretic) a tuturor dar ea va fi controlata practic de niste baieti pe care ii stiti.. Constitutia statelor (sau a statului unic mondial) se va umple de interdictii si sanctiuni. Dar, NU ne aflam in acea etapa.. Ea va veni intr-un orizont de 5-10 ani.. dupa ce se va realiza si eutanasierea unei parti din populatia actuala a globului.  

   FASCISM originated in Italy, and Mussolini claims to have invented the word itself. It was actually his ghostwriter, Giovanni Gentile, who invented it and defined it in the Encyclopedia Italiana in this way: “Fascism should more appropriately be called corporatism because it is a merger of state and corporate power.”

   Grecii au numit fascismul PLUTOCRATIE (DEX: 1 Regim politic în care puterea de stat se află concentrată în mâinile celor mai bogați reprezentanți ai societății. 2 Totalitate a persoanelor bogate care, cu ajutorul averii, acaparează conducerea statului și a treburilor publice.) 

   FEUDALSIM (Wikipedia): Feudalismul este un sistem politico-economico-social, corespunzând Evului Mediu european, caracterizat prin preponderența economiei de subzistență asupra celei de piață, prin înzestrarea producătorului direct cu utilaje de producție, în timp ce pământul este în general proprietatea cu caracter personal a stăpânului domeniului (boier, nobil) care are diverse grade de autoritate asupra producătorului direct, asigurată prin constrângerea extraeconomică (oștile, arnăuții, ceaușii, pandurii), și prin nivelul scăzut al tehnicii dar ridicat al nesiguranței, care obligă producătorul să apeleze la stăpân.  

   SCLAVIA (Wikipedia): desemnează condiția umană a persoanelor (sclavii) care lucrează pentru un stăpân fără remunerație și ce nu dispun de drepturi asupra propriei persoane. Sclavii trebuie să îndeplinească toate ordinele stăpânului de la naștere sau capturare (trecerea de la libertate la sclavie) până la moarte sau eliberare (trecererea de la sclavie la libertate). Din punct de vedere istoric, sclavia înseamnă, prin definiție, negarea egalității între oameni, iar filozofic sclavii erau considerați o specie aparte și inferioară. Sclavia poate fi definită și ca o „stare de totală dependență politică, socială și economică în care este ținută o țară, o categorie socială, un individ”. 

   Situatia in care ne aflam si in care ne indreptam NU ARE NICI O LEGATURA cu socialismul!  

   Democratia in care traim e de fapt o plutocratie. Daca nu ma crezi, vezi daca ai aceiasi influenta ca si Bill Gates, Buffet, Soros etc. Plutocratia e practic o alta denumire sau baza fascismului.  

   Traim intr-o lume in care anumite corporatii sunt mai puternice, mai potente financiar si mai influente decat multe state. Politicieni sunt alesi in consilii de Administratie iar unii topmanageri ajung in politica. Practic corporatiile si politica lucreaza mana-n-mana. Lobiismul (pentru mine = coruptie) este arma lor.  

   Feudalismul il simt pe piele lor in special angajatii. Pana la urma relatia angajat-angajator se bazeaza pe sistemul feudeal: Firma apartine stapanului, care il inzestreaza pe angajat cu uneltele necesare pentru a produce profituri.  

   „stare de totală dependență politică, socială și economică în care este ținută o țară, o categorie socială, un individ”. Aici fiecare trebuie sa gandeasca pentru el, daca e cu adevarat sau nu liber.  

   Deci cristian, mai gandeste-te odata in ce sisteme am trait, in ce sitem traim si catre ce sistem ne indreptam…  

   E o legatura dar n-o vezi tu. Pana acum masoneria mondiala (sau stapanii banilor, cum vrei) au avut ca obiectiv colectarea banilor din sistemul economic capitalist si au facut acest lucru cu varf si indesat.. peste 90% din banii produsi in economie au imbogatit pe cei din varful ascutit al piramidei. In noua paradigma insa (aia pe care toti o neaga) banii nu mai sunt o tinta, ca ii poate produce oricand si in orice cantitate o banca centrala. CONTROLUL e urmatoarea tinta. Noul sistem nu mai are musai nevoie de un stat capitalist, democratic ci de opusul lui - un stat SOCIALIST, nedemocratic, despotic. Relatia e tot una de sclavie dar e mai avansata decat cea din prezent intrucat e controlata cu mijloace electronice, biometrice.

   1. "peste 90% din banii produsi in economie au imbogatit pe cei din varful ascutit al piramidei." De acord cu tine. Caracteristica a sistemelor enumerate mai sus. Nici o legatura cu socialismul.

   2. "Noul sistem nu mai are musai nevoie de un stat capitalist, democratic ci de opusul lui." Care stat democratic? Dreptul la vot e doar firimitura a democratiei. Astept exemple.  

   3. "un stat SOCIALIST, nedemocratic, despotic." Aici gresesti. Un stat socialist nu trebuie sa fie despotic si nedemocratic. Fascismul este un sistem de extrema dreapta, nedemocratic si despotic. 

   4. "Relatia e tot una de sclavie dar e mai avansata decat cea din prezent intrucat e controlata cu mijloace electronice, biometrice". Si cui crezi ca ii va folosii sclavia controlata biometric? proletarului sau celor din varful piramidei? Tie si mie, sau lui Bill Gates? Daca crezi ca pe noi doi ne avantajeaza, atunci ne indreptam catre socialism. dar oricum o intorci, aia din varful piramidei vor acumula mai multe resurse, mai multa putere, mai mult control (biometric sau cum vreit tu sa-i spui).  

   Orice sistem care favorizeaza varful piramidei pe spatele bazei piramidei: Sclavie, feudalism, fascism, plutocratie. 

   Socialism: sistemul care incearca sa contracareze acumularea de putere, bani si alte mijloace de productie in mana unora putini. Adica socialismul incearca sa imparta pe cat posibil resursele in mod echitabil.  

   In Franta au incercat sa-i taxeze si mai mult pe bogati ca sa aiba statul suficienti bani pentru "egalitate" sociala! Rezultatul a fost urmatorul:bogatasii si-au luat banii si s-au mutat in Belgia!

  Daca recitim ultima intrebare si recitim raspunsul acest adevarat doctor in stiinte economice nu a spus nimic. Debiteaza tot felul de idei generale si ajungem la bancul cu Daca si cu Parca.

  Daca era mai concis Parca ar fi fost mai destept.

  ,,Daia" nu are pisica coada.... 

  Ia auziti ce spune musiu :

  1."Avem nevoie de o bancă de dezvoltare, cum există în Germania, Austria, Polonia, Ungaria. Pai nene Iancule, esti in domeniu si nu stii ce vorbesti? De BRD aka Banca Romana de DEZVOLTARE ai auzit matale? Ati facut praf (si) tot sistemul bancar si acum ne spui ca avem nevoie de aia si aia. Ia sa avedem cum era inainte de '89: 

  Bancorex - Comert exterior 

  BRD - Banca Romana de Dezvoltare 

  BCR - Banca Comerciala Romana 

  BA - Banca Agricola 

  Bancoop - Fosta Centrocoop - credit cooperatist 

  CEC - Casa de Economii si Consemnatiuni 

  Deci fiecare domeniu de activitate avea banca proprie cu instrumente specializate pentru domeniul respectiv? Unde sunt acestea? Privatizate, praduite de si in interesul structurilor iar acum iarasi "taranii" din povestea lui Mos Ion Roata sa puna mana de la mana sa mai faca o banca de devalizat ca s-a cam golit sacul 

  2.impozitare progresivă; ar fi scutite de această suprataxă cadrele medicale şi cele care asigură ordinea publică. 

  Deci cine sa fie iarasi scutiti de suprataxa? Iarasi structurile, adica tot securistii care acum in criza stau tot cu bugete umflate si cu pensii nesimtite. Nici acum nu vor sa spuna cati angajati sunt cuprinsi in toate structurile de ordine publica si bugetele de salarii si pensii...ca v-ati lua campii cand ati vedea de unde vine adevaratul deficit in tara asta

  1. Nu idealizati modelul bancar dinainte de 1989. Desi existau oameni competenti in interiorul bancilor, acestea nu aveau putere de decizie si toate alocarile de fonduri se faceau potrivit politicilor statului socialist si rezultatul a fost falimentul sistemului

   Nu era vorba de idealizare. Ideea de existenta a acestor banci,care au fost furate sistematizat si distruse de fostii securisti, a fost subliniata.

   Nu erau oameni compententi in aceste banci decit pentru sistemul socialist de dezvoltare.

   Relicvele modificate din vechiul sistem inca au influenta acum. 

  Domnul Daianu e un bun economist dar citeste din carti prafuite pe care "noua ordine mondiala" se pregateste sa le arunce la gunoi. Pai.. tocmai dna. Ursula a anuntat ca limita de deficit bugetar de 3% va fi aruncata la cos. Tocmai BCE vorbeste de monetizare directa si despre corona-bonduri asumate solidar si nelimitat de statele membre..

  Domnul Daianu are contradictii ideologice cu o teorie veche si perimata care e de domeniul istoriei. 

  " Suntem parcă la finele unui ciclu foarte lung, tip Kondratiev, cu perturbaţii economice şi sociale majore" 

  Exact! Tocmai acest ciclu care se termina, impune schimbari structurale majore in economie care se vor intampla.. dar intr-o directie care nu convine imaginii pe care o avem noi in prezent despre civilizatia umana.  

  Nanotehnologia va fi introdusa in corpul uman cu ajutor militar si ingradiri de drepturi.. intocmai cum conchistadorii spanioli omorau tot ce le iesea in cale in "Noua America" cu crucea in mana stanga si cu sabia in mana dreapta.  

  In rest.. total de acord cu solidaritatea UE.. ea se va manifesta.. dar controlata militarizat de la centru, adica fix ca in epocile pe care ne dorim sa le uitam..  

  1. Felicitari Bursa si Bravo Daniel Daianu. O analiza realista, dintre cele mai bune realizate pana acum.

   Bravo! 

   Asemenea superlative dezvolt si eu cind citesc de la dreapta la stinga....cetitorule !

  Excelent interviu, oportun momentul!

  Autorul este o persoana publica si in aceasta calitate enumera la nivel teoretic o serie de masuri realiste

  dar neaceptate de catre clasa politica. Aur din plumb nu se poate face. Daca nu se adopta un program gradual de adaptare a aspiratiilor la resurse sau mai pe romaneste de strangere a curelei consecintele vor fi drastice. 

  Stimata Adelina Toader,din ditamai articolul in care dl Daianu expune o multime de aspecte ale economiei tarii in aceasta perioada de criza,dumneata ai retinut numai o fraza pe care ai transformat-o in titlu?

  1. Da, asa a facut.

   Dupa tine cum ar fi trebuit?

   Sa selecteze tot articolul si sa-l faca titlu? 

   De ce tocmai aceasta fraza? Pentru ca este la moda acum sa acuzam UE pentru toate relele? Este logic sa cerem interventia Uniunii cand suntem in criza,dar fara sa ne intrebam daca fiecare dintre noi am facut ceva pentru aceasta Uniune Europeana? Din articol,eu am inteles ca Daianu a pus accent pe solidaritatea interna aici in Romania!

   Autorul interviului are libertatea sa dea ce titlu doreste, daca titlul nu este gresit (si cum in cazul asta este un citat, nu are cum sa fie gresit).

   Cit timp nu este gresit, a-l chestiona pe ziarist de ce a ales asa si nu altfel reprezinta imixtiune in drepturile ziaristului.

   Adica, exact ceea ce incerci sa faci, stirnind risul Redactiei BURSA, care nici nu isi imagineaza posibilitatea acestor practici. 

   Dl Make,aveti perfecta dreptate in ceea ce spuneti! Autorul articolului are dreptul sa puna orice titlu doreste! Numai ca,sper sa nu-si atinga obiectivul cei care lovesc cu sete in UE! Daca UE se va dezbina iar populistii si nationalistii vor pune stapanire pe Europa,atunci cred ca ne vom plange de mila dar va fi tarziu! Spun doar ca nu trebuie ajutati sa-si atinga obiectivele lor meschine!

   Da, Redacția Bursa cenzurează doar posturile care nu- l laudă pe Make.

  Cunoscand mai multe decat suma specialistilor BNR la un loc recomand:

  Mizat pe Romania si pe leu.  

  Lasati la o parte necesitatea convergentei cu UE si alte balarii de genul asta.  

  In viitorul destul de apropiat (minim 2021, maxim 2029, in functie de linia temporala care se actualizeaza , care devine realitate) UE nu mai exista, euro nu mai exista. Trebuie sa intelegeti si sa integrati informatia asta odata pentru totdeauna!  

  UE ne e de folos doar in masura in care ne-a impus niste limitari care ne-a transformat economia in ceva mult mai performant decat ar fi fost fara UE!  

  Dar niciodata nu trebuie sa uitati sa puneti leul si Romania INAINTEA EURO SI UE !  

  Caci leul si Romania continua sa existe in istorie secole (sfarsit secol 24 - inceput secol 25) de acum incolo , euro si UE mor curand!

  Bagati la cap asta si actionati in consecinta!  

  1. '' Mizat pe Romania si pe leu. '' = aceasta nu este o recomandare conexa schimburilor valutare sau speculatiilor valutare pe timp scurt sau mediu.

   m-am gandit sa precizez asta ca sa nu apara accidente nedorite de nimeni - leul inca nu s-a depreciat, deficitul (enorm) inca nu a fost corectat (pe canal monetar... ca pe canal fiscal nu vad semne).

   p.s. "ne-a impus niste limitari care ne-au transformat..." - - scuze. Graba care strica treaba. :)  

   Subscriu. Aceasta struto-camila numita moneda euro trebuie sa fie desfiintata. Cu cit mai repede cu atit mai bine.

   Cind tineretul unit in cuget si simtiri europene se va dezumfla in uniune avem declansarea inceputului sfirsitului euroilor pe pamintul european.

   Constiinta romaneasca adevarata mai trebuie adunata si mai ridicat neamul romanesc din pozitia in genunchi...cred ca aici virusul este latura pozitiva a unui eveniment lebada neagra. 

  Dacă UE nu e, nimic nu e.

  1. ete na :)

   Hahaahhaahaa :))  

   revenim la Europa natiunilor ....mare chestie!  

   ori avem tara "Europa" cu un guvern, o economie, o datorie, o armata si o politie etc... ori fiecare tara pe cont propriu (si nationalizarile aferente si caderea investitiilor transnationale).  

   trebuie sinceritate mai!

   Trebuie sa fim sinceri! Ori...ori!  

   Daca fiecare tara europeana ar merge pe cont propriu(ceea ce nu se va intampla!),atunci singurul care va avea de castigat va fi Putin care sta la panda sa ne sfasie pe toti,unul dupa altul! Vom avea o Europa cu adevarat unita,dar vor mai trece multi ani,chiar decenii! Dar tinand cont de progresul pe care l-am facut noi europenii in 60 de ani,sunt convins ca atunci cand vom sarbatori 100 de ani de existenta,UE va fi cu adevarat unita!

   Stiu ca sunteti multi care faceti propaganda in favoarea Rusiei si va doriti ca Europa sa fie dezbinata! Dar tarile europene sunt constiente ca dacä Europa se va dezbina atunci toate,fara exceptie,vor fi o prada usoara pentru Rusia,China sau SUA! Marea Britanie este o tara mare care nu a facut nici acum,la 4ani de la referendum,pasul decisiv de a parasi piata economica comuna! Chiar daca politicienii britanici vor merge inainte cu acest experiment numit "brexit",dupa cativa ani vor reveni in familia europeana!

   Nu ai nici o idee despre ce scrii. Daca citesti despre mecanismele europene de functionare a sistemului financiar ai sa intelegi mai multe.

   Anticipezi ceva ce nu se va intimpla si pentru ca nu stii care a fost piesa cea mai grea in spate la Brexit: regina Angliei.

   Nu poate sa primeasca ordine de la mascaricii din Bruxelles gen Basescu si alti trogloditi de 2 bani din toata adunatura asta de tari. 

   Nu face nimeni propaganda rusofila ci doar tu scuipi idei caracterizante. Controleaza-ti directia ideilor si incearca sa te informezi impartial.

   ...

   Pe care optezi? Luminează-ne.

   eu nu fac propaganda rusiei amice :)) m-ai confundat - eu sunt strict pentru Romania.

   :)

   eu ? optez pentru Romania. nu pentru UE.

   Si pentru ca eu aleg asa, ASA VA FI PENTRU CA AM MANA GREA CAND ALEG O REALITATE FATA DE ALTA! ;)

   :*  

   Frumos indemn la uniune romaneasca, hai sictir, si pentru asta e bine sa te unesti cu acei europeni la nivelul intelectual la care esti, lasa romanii nationalisti in pace si gata.

   Dupa ce ca uniunea te va fi lasat gravid cu conceptul de bunastare si fericire continua din euroii tipariti fara noima atunci sa vii sa -mi ceri ceva de mincare.  

   Or banu romanesc or la gara fratioare !!!

   Acum v-ati deghizat in "nationalisti romani"? Ce faceti voi pentru Romania,concret? Ce produci tu? Cu ce i-ti ajuti tara? Adevarul este ca tu mananci din banii Europei,nu ai rusilor sau ai falsilor nationalisti! Tu mananci din zecile de miliarde de euro pe care-i primeste Romania de la UE si din zecile de miliarde pe care le aduc muncitorii romani din UE!

   "i-ti "!De cate ori ti-am spus sa inveti carte?Nu stii sa scrii dar spui numai balarii!

  Totul depinde de cit va dura pandemia; daca va dura pina prin 10-15 mai, sa zicem, va fi doar un cocediu mai lung; majoritatea principalele activitati economice se vor relua din locul in care au fost intrerupte; daca va dura mai mult, va fi mai greu, dar in principu la fel.

  Nu cred ca in prima faza vor fi relocari mari de intreprinderi din estul indepartat. Pentru ca asta sa se intimple la scara mare trebuie stimulati capitalistii, altfel nu vor face aceste relocari. Nu este clar ce stimulente se vor gasi. Trump pare hotarit sa le gaseasca, este interesant de urmarit ce va face, ce va reusi. China are un potential de consume enorm, este greu de gasit piete mai bune. 

  Mindra tara, Romania, pare a rezista neasteptat de bine virtejului iscat de virusul nenorocit. Sunt semne ca vom iesi cu bine din puhoi. Pentru asta politicienii trebuie sa gindeasca corect. Sa nu ne puna in pozitii delicate cum recent ne-a pus tembelul ala de ministru de interne. 

  Stati acasa! 

  Este ceea ce ne cere si Presedintele, si Papa, si grecii. Toti acestia, care de care mai credinciosi, ne cer si ne dau exemplu personal: sa stam acasa! 

  Si cind este pe cale sa se intimple asta, apare fleandura aia de ministru de interne sa faca nu stiu ce protocol cu Patriarhul, parca n-ar sti ce inseamna stare de urgenta! 

  De ce a facut ministrul de interne asta? 

  Sa cistige sprijinul Bisericii in alegerile electorale? 

  Sa-i cinte soborul episcopilor, in frunte cu Patriarhul Vrednic este? 

  Vezi ministrule cum te porti! Si lui Dragnea i s-a cintat Vrednic este, desi era oricum, numai vrednic nu. 

  La fel de neclar este de ce a incheiat acest protocol Patriarhul! Cind are exemplul Papei, al Bisericii Greciei, cea mai ortodoxa biserica, sa-i fie teama Patriarhului de gura nespalata a citorva popi primitivi? Este rau, foarte rau daca ar fi asa. 

  Poporul poate sa se roage in liniste si sa primeasca Sinta Lumina, de la Ierusalim, in suflet, acasa! 

  Daca scapam de pandemie repede, consider ca tara are perspective in curajatoare. Totul depinde doar de politicienii nostri, care pot fi la inaltimea cerintelor sau pot din nou sa rateze in mod stupid acesta ocazie. 

  In aceste conditii, ce are de facut conducerea statului? 

  -In primul rind sa devina cinstita, sa nu se lase corupta, sa nu fure; 

  Apoi,  

  -Sa introduca impozitul progresiv pe salarii si pensii. Pentru toata lumea. A reduce salariile si pensiile este, dovedit, o treaba care nu functioneaza. 

  -Sa rationalizeze aparatul bugetar, o reducere de minim 200-300 mii de angajati; 

  -Sa eficientizeze sectorul de stat. Nu se poate ca acest sa functioneze in pierdere. La noi pina si Metroul este in pierdere! 

  -Sa porneasca marile investitii publice (infrastructura rutiera, feroviara, agroalimentara, centrale electrice pe gaz, racordarea gospodariilor la reteau de gaze, irigatii… ). Sunt atitea de facut! Si bani sunt pe toate cararile, muncitori la fel, doar trebuie platiti bine si stabilizati. 

  -Dezvoltarea si modernizarea sectorului industrial, profitind de eventuale relocari, de staura internationala a falnicului nostru presedinte, de relatiile international pe care presedintele le are cu marimile tarilor dezvoltate ale lumii. Daca Presedintele nu reuseste asta, modernizarea si dezvoltarea industriei tarii, degeaba toata truda romanilor de a-l alege, degeaba se plimba de dupa umari cu Trump si de mina cu Merkel, vom ramine si pe mai departe cu salarii si pensii de mizerie, in una dintre cele mai boagate tari ale UE. 

  Hai ca se poate! 

  1. Hai ca va fi diferit dupa....si mai ales nimeni nu stie exact dar schimbarea schimbarii si sa nu se schimbe nimic nu va fi sigur.

   In mare parte sunt de acord cu tine,dar nu trebuie sa-ti faci iluzii! Ca sa progreseze tara,este nevoie sa fie schimbata componenta parlamentului cat mai repede posibil! Avem nevoie sa scapam de mafia psd care a tinut tara in subdezvoltare! Tot spui ca presedintele trebuie sa faca si sa dreaga,dar fara un parlament care sa munceasca pentru Romania, si nu pentru psd,nu vom vedea mari schimbari!

   Se va schimba cate ceva, pe ici pe colo, prin partile esentiale, dar ecartul dintre bogați si săraci, din contra, se va adânci.

   In mod normal, dupa ispravile facute, PSD n-ar mai trebui sa intre in Parlament in urmatorii vreo 500 de ani. Dar nu este forta care sa impiedice asta. Asa ca va trebui sa acceptam prezenta lui si in legislature viitoare. Dar societatea civila ar trebui sa depuna eforturile necesare pentru a-i impiedeca sa intre in parlamentul viitor pe niste nemernici care au avut contributii majoare la promovarea tuturor porcariilor pe care lea facut PSD in prezenta legislatura: Iordache, Nicolae, Nicolicea, Corlatean, Radulescu-Mitraliera, Tariceanu…

   Componenta Parlamentului se va schimba la urmatoarele alegeri. Pina atunci ar trebui ca Guvernul si Presedintele sa colaboreze cu Parlamentul actual. Asta cu atit mai mult cu cit, trebuie sa recunoastem, PSD i-a pus Presedintelui la dispozitie “guvernul lui”. Deci acest guvern, pe linga ca este al Presedintelui este si al PSD. Si simt ca s-ar putea face cit de cit acesta colaborare. 

   Dar, consider ca oricum are putina importanta Parlamentul in pregatirea procesului de modernizare si dezvoltare a Romaniei. Aceasta este sarcina executivului: Guvern, respectiv Presedinte. Nimic nu-i impiedica pe acestia sa puna economia pe roate, sa porneasca lucrarile de infrastructura mentionate in comentariul anterior, sa porneasca industriile farma, chimica, petrochimica si agroalimentara, a caror lipsa sau nefunctionare ne creaza deficite de miliarde de euro, practic cea mai mare parte a deficitului comercial, sa faca aranjamentele cu occidentul pentru a infiinta in tara vreo 50 de intreprinderi de nivel Dacia, in principalele ramuri industriale si pe tot teritoriul tarii. 

   Presedintele are un rol imens in acesta actiune, si anume de a deschide usile tarilor dezvoltate celor care-l urmeaza: prim-ministru, ministri, ministere, diverselor institutii din domeniu, oamenilor de afaceri etc. Nu vad de ce Presedintele nu ar colabora cu toti acestia, orientindu-i, punindu-i pe drumul cel bun. Ca pentru asta l-am ales, sa actioneze, nu sa stea ficus! Mai mult, vad ca actioneaza, se consulta cu ministrii si intervine cu succes in probleme de importanta, cum a fost si ultima, aceea referitoare la protocolul incheiat intre un ministru aiurit si Patriarh. Cine putea interveni sa puna lucrurile pe fagasul normal? Ma indoiesc ca ar fi intervenit cineva, si dupa toate eforturile depuse, in loc sa ne bucuram ca am scapat, ne puteam pomeni cu prelungirea starii de urgenta cu luni. Nici asa se pare ca n-am scapat, ca oamenii umbla si umbla, dupa fel de fel, nu pastreaza distanta recomandata, mai mult, popi primitivi nu se dau in laturi sa oficieze cu pariciparea crediciosilor. Numai bunul Dumnezeu stie daca epidemia va intra pe o panta descendenta in urmatoarele saptamini. 

   Observ ca lumea se uita chioris la actiunile Presedintelui si nu inteleg de ce, pentru ca de asta l-am ales, sa actioze, sa conduca, nu sa stea momie. 

   Inteleg ca pina acuma n-a putut, acum poate.

   Respect opinia ta si cred ca ai,in mare parte,dreptate! Dar nu pot sa fiu de acord cu tine cand spui ca parlamentul "nu este chiar atat de important"! Dimpotriva,parlamentul este cel care legifereaza,iar guvernul trebuie sa execute,adica sa joace cum canta psd-ul!

   In cel priveste pe presedinte,intr-adevar,trebuie sa fie mai activ! Dar nu sunt toti ca Basescu! Investitorii straini nu vor veni in Romania pt ca Iohannis î-i va cere cancelarului Merkel sa-i trimita in tara noastra! Investitorii straini se informeaza si singuri despre situatia din tara noastra,iar daca renteaza vor veni! Ei stiu mai bine decat noi ce se intampla in Romania! Infrastructura inexistenta,coruptia,birocrati a,instabilitatea legilor si taxele mereu in crestere,sunt principalele motive pt care ocolesc Romania!

  Daniel Dăianu e un bun specialist dar nu înțelege că se construiește altceva in locul a ceea ce știm deja. Se conectează, practic guvernele și corporațiile direct la banii băncii centrale, fara sa mai fie nevoie de intermediari precum băncile comerciale. Banii nu vor mai fi importanți, pentru că ei vor fi tipăriți pe banda rulanta, controlul sistemului și al oamenilor vor fi importante.

  Inflație și deficit nu vor mai fi pentru că nu le va mai măsura și raporta nimeni, ca și indicatori oficiali. Ca să ai ceva, trebuie sa fii dispus să cuantifici, sa masori, altfel nu ai nimic, nicio variație. Datoria publica a cetățenilor către banca centrala va fi inscripționată pe un cip și va trebui plătită în fiecare an o sumă pe langa taxele actuale. Proprietatea privată va fi anulata pentru că e izvor de drepturi. Viitoarea proprietate publică va fi izvor de obligații, cote forfetare de dat la stat. Fiecare om se va naște dator vândut, cu datorie înscrisă pe un cip și va trebui să muncească toată viața pentru a anihila datorie făcută de alții. Delegarea plății datoriei și controlul generalizat sunt cheia sistemului despotic care va urma. Constituția va fi o lista de obligații către stăpânii banilor, nu de drepturi cum e in prezent.

  Fiți pregatiti 

  Criza asta a aratat "unitatea" ue. Restul e gargara. Nu e nevoie de "specialisti" sa ne explice.

  1. foarte bine punctat si in extrem de putine cuvinte.

   Bravo! 

   Da, uniune...uniune! Pana la coronabonduri unde fiecare a luat-o in alta directie!

   Bravo, ai observat exact ESENTIALUL !  

  Dom' maestru Daianu,

  Am rugamintea sa cautati in agenda telefonului numarul de telefon al lui Isarescu si sa ii comunicati tembelului ca WTI Crude Oil se misca chiar acum la preturi de 1-3$/baril.  

  E o super-mega injectie de deflatie, care poate arunca economia mondiala in depresiune economica.  

  Zi-i tampitului sa duca dobanda la leu la 0%.  

  Vine un val imens de deflatie , ZI-I TAMPITULUI SA ADUCA L 0 DOBANDA!

   

  1. Cine face proiecte (orice) ???

  2. Cine implementează proiecte ???

  3. Exclus studii de fezabilitate !!!  

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
marmomac.com
arsc.ro

Curs valutar BNR

30 Sep. 2022
Euro (EUR)Euro4.9490
Dolar SUA (USD)Dolar SUA5.0469
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6367
Gram de aur (XAU)Gram de aur270.7253

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

ccib.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro