Simplificare fiscală absolută prin desfiinţarea impozitului pe profit

A consemnat, ALINA TOMA VEREHA
Ziarul BURSA #Macroeconomie / 22 ianuarie 2013

Conferenţiar universitar doctor în economie, Cosmin Marinescu.

Conferenţiar universitar doctor în economie, Cosmin Marinescu.

Economia noastră are nevoie de regândirea profundă a filozofiei fiscale şi financiare, consideră Cosmin Marinescu, conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Economie - ASE Bucureşti şi consilier pe probleme de analiză şi politici economice al ministrului Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu. În opinia domniei sale, soluţiile durabile trebuie căutate în sfera unei simplificări fiscale radicale. O soluţie inovativă ar putea fi renunţarea la impozitarea profitului şi trecerea, de exemplu, la o impozitare elementară de 1%, sau chiar regresivă, asupra cifrei de afaceri.

Cosmin Marinescu arată că o asemenea simplificare fiscală ar fi stimulativă pentru mediul de afaceri, deoa-rece firmele nu vor mai fi atât de împovărate din punct de vedere administrativ şi birocratic. Astfel, vor fi eliberate resurse în sfera direct productivă, cu efect pozitiv asupra investiţiilor, producţiei şi nivelului de trai.

Reporter: Este avantajoasă renunţarea la cota unică de impozitare şi introducerea unui impozit progresiv?

Cosmin Marinescu: Cota unică de impozitare a fost zugrăvită, pe alocuri poate excesiv, drept panaceu al mai tuturor problemelor economice şi fiscale. În realitate, lucrurile trebuie privite nuanţat, însă în nuanţele ştiinţifice ale unui mod economic de gândire.

În primăvara lui 2004 - anul de graţie al cotei unice de impozitare în ţara noastră - am publicat în presa economică un articol tocmai despre aceste nuanţe, "Problema cotei unice de impozitare sau despre jumulirea gâştei". Regimul fiscal al cotei unice a fost încadrat, cel puţin jurnalistic, în sfera politicilor fiscale liberale. Problema este aceea că, în sine, cota unică nu poate fi socotită nicicum, nici liberală, nici anti-liberală. De exemplu, cât de liberală ar putea fi o politică fiscală a unei cote unice de... 56%, să zicem?!

De fapt, "revoluţia" cotei unice din Centrul şi Estul Europei a fost asociată politicilor de dreapta pentru că, pe un fond comun de liberalizare şi concurenţă fiscală, adoptarea cotei unice a însemnat - în aproape toate cazurile - reducerea poverii fiscale.

Aşadar, adevărata opţiune de politică fiscală nu vizează modalitatea de impozitare, progresivă sau proporţională, ci acel aranjament fiscal care stimulează cel mai mult acumularea de capital, investiţiile, crearea de locuri de muncă şi, într-un final, prosperitatea economică. Iar în această speţă, impozitele reduse sunt vehicul fiscal pentru dezvoltarea economică.

De aceea, în condiţiile în care cota unică de 16% asupra veniturilor salariale va fi înlocuită cu impozitarea progresivă în trepte de 8, 12 şi 16%, aceasta înseamnă, logic şi matematic, reducerea impozitării. De aceea, înainte de a ne preocupa asupra regimului fiscal, progresiv sau prin cotă unică, ceea ce contează este povara fiscală generală pentru că investiţiile - autohtone şi străine, antreprenoriatul şi prosperitatea sunt corolare fireşti ale unei impozitări prietenoase asupra mediului de afaceri.

Reporter: Suportă bugetul revenirea TVA la cota de 19%?

Cosmin Marinescu: În principiu, bugetul suportă orice. Căci, aşa cum suportă creşterea impozitării, tot aşa va trebui să poată să suporte şi reducerea ei. Tot ceea ce trebuie înţeles este că, în condiţiile unei taxări mai reduse, cheltuielile publice vor trebui şi ele să fie mai reduse. Însă realităţile bugetare contemporane ne arată că este mult mai tentantă creşterea cheltuielilor publice decât reducerea lor.

În perspectivă, o revenire a TVA la 19% nu va însemna, însă, scăderea proporţională a preţurilor, aşa cum, probabil, mulţi oameni se aşteaptă, după cum majorarea TVA la 24% nu a determinat creşterea proporţională a preţurilor. Una din lecţiile economice esenţiale ne spune că preţurile nu se formează de la şi pe baza costurilor, ci în logica elementară a relaţiei cerere - ofertă.

Însă, prin reducerea taxării, va avea loc sporirea capitalizării afacerilor şi, totodată, în condiţiile revenirii TVA la 19%, întreprinzătorii îşi vor asuma într-o mai mică măsură riscurile evaziunii fiscale. Acestea au fost, de altfel, şi ţintele principale ale propunerii de revenire a TVA la 19%.

Reporter: Va fi simplificat sistemul fiscal?

Cosmin Marinescu: Vreme de mai bine de douăzeci de ani, sistemul fiscal s-a perpetuat birocratic şi administrativ, având ca funcţie definitorie deservirea bugetului statului. Iar economia, de piaţă sau orientată fie şi numai declarativ către piaţă, era organizată de şi în jurul bugetului statului. De unde şi povara cu care statul a presat în contrasens cu dezvoltarea economică.

La nivel declarativ, simplificarea fiscalităţii a constituit, de ani mulţi, laitmotiv pe agenda de politici publice. Fireşte, s-au făcut diverse încercări în această privinţă, cum ar fi reducerea numărului de taxe şi tarife cu caracter nefiscal, de la aproape 500 la 245, din considerente de costuri de administrare. Totuşi, trebuie să ne fie limpede că, prin definiţie, statul nu operează pe bază de calcul economic.

Oricum, acolo unde şi atunci când s-a făcut, simplificarea fiscală a fost doar una marginală. Doar arareori au fost avansate soluţii mai îndrăzneţe, menite să scuture un sistem fiscal anchilozat, perpetuat birocratic şi care a atras, de fapt, contra-performanţa eco-nomică.

O adevărată simplificare fiscală trebuie să fie una sistemică, nu una care doar să ciupească, pe ici, pe colo, prin punctele neesenţiale. Este nevoie, în acest sens, de regândirea profundă a filozofiei fis-cale şi financiare, în general. Preocuparea nu trebuie să fie neapărat aceea de a rezolva problemele (conjuncturale) ale bugetului, ci de a rezolva problemele structurale, profunde, a ceea ce vedem că în-seamnă economie de piaţă în Ro-mânia.

Reporter: Cum ar trebui gândită o asemenea simplificare fiscală?

Cosmin Marinescu: În primul rând abandonarea oricărui discreţionarism şi trecerea la reguli, pentru predictibilitate în mediul de afaceri. Iar regulile trebuie să fie simple.

Haideţi să ne referim, de exemplu, la impozitarea afacerilor. În prezent, impozitarea profitului este acompaniată de diverse scheme de deductibilităţi, cum ar fi deducerea cu amortizarea automobilelor, cu diurne, deplasări, premii, sponsorizări, publicitate etc. Calculele care se fac nu sunt dintre cele mai simple, iar adeseori sunt însoţite de diverse interpretări juridice.

Fireşte, interesul legitim al oamenilor de afaceri este de a plăti un impozit cât mai mic, iar interesul statului este de a încasa cât mai mulţi bani din impozitarea profiturilor. În acest sens, pe de o parte, oamenii de afaceri suportă o serie de costuri de conformare fiscală, angajează contabili, experţi, servicii profesionale de consultanţă. Pe de altă parte, statul caută să colecteze cât mai mulţi bani, prin diverse sisteme de control şi inspecţie fiscală, care şi ele înseamnă costuri, să le spunem costuri de adminis-trare.

Toate aceste costuri pot înseamna, în fapt, un volum imens de resurse care nu îşi aduc aportul în sfera direct productivă. Cu cât sistemul fiscal şi cel administrativ, în general, vor fi mai stufoase şi mai costisitoare, sectorul productiv, investiţiile şi prosperitatea economică vor avea de suferit. Simplificarea oricărui sistem administrativ trebuie să comporte valenţe eco-nomice, să elibereze resurse pentru sfera direct productivă.

Reporter: Care ar putea fi soluţiile?

Cosmin Marinescu: Ne putem gândi, de exemplu, la desfiinţarea impozitului pe profit şi simplificarea radicală a impozitării afacerilor. S-ar putea trece, de pildă, la o altă formă de impozitare, infinit mai simplă de aplicat şi administrat şi neapărat prietenoasă pentru mediul de afaceri. De exemplu, un impozit elementar de 1-2% asupra cifrei de afaceri sau chiar în regim regresiv! E simplu, la fiecare 100 de lei pe care firmele le încasează, 1 leu intră în buzunarele statului. Uşor de conceput, de calculat şi de administrat. Şi care ar simplifica poate peste un sfert din Codul Fiscal actual.

Astfel, oamenii de afaceri nu mai trebuie să "arbitreze" cheltuielile deductibile, să filtreze contabil sistemele de amortizare a mijloacelor fixe, să calculeze dacă avocaţii fiscali sunt sau nu mai ieftini decât impozitele datorate statului. La fel şi în cazul costurilor de adminis-trare fiscală.

Avantajul esenţial ar consta în despovărarea afacerilor de diverse sarcini administrative şi birocratice. Iar resursele astfel eliberate vor extinde sfera productivă, cu efect pozitiv direct asupra investiţiilor, producţiei şi nivelului de trai.

De asemenea, eliminarea impozitului pe profit ar putea contribui, deopotrivă, la o schimbare fundamentală de atitudine economică în mediul de afaceri. Comportamentul economic va fi stimulat, odată ce întreprinzătorii vor realiza însemnătatea raţionalizării costurilor. Totodată, va fi încurajată dezvoltarea, prin interesul de a creşte valoarea adăugată într-un ritm superior celui în care creşte cifra de afaceri.

Este adevărat, vor spune unii, ce ne facem cu activităţile neprofitabile? În primul rând, dacă ne raportăm la principiile economiei de piaţă, afacerile neprofitabile nu au ce să caute pe piaţă. Uneori, însă, întreprinzătorii eşuează tocmai pentru că afacerilor lor sunt împovărate cu reglementări, birocraţie şi costuri administrative. De aceea, o atare simplificare fiscală de fond ar scoate la suprafaţă tocmai iniţiativele şi activităţile antre-prenoriale autentice.

Iar analizele de date preliminare spun că o asemenea impozitare elementară cu 1% a cifrei de afaceri ar trebui să fie dezirabilă pentru majoritatea oamenilor de afaceri, iar impactul bugetar ar fi şi el unul favorabil.

În ultimă instanţă, dincolo de problema stimulentelor, ar putea fi vorba şi de o reinventare îndelung aşteptată, pe baze simple şi transparente, a relaţiei în prezent contorsionate dintre stat şi clasa antreprenorială.

Reporter: Vă mulţumesc!

Opinia Cititorului ( 21 )

 1. Solutia simpla si imediata de crestere economica este urmatoarea: aprobarea unei legi de urgenta in care de maine orice persoana care se prezinta la primarie si se declara persoana fizica autorizata este scutita de taxe si impozite pe doi ani de zile! La fel cu orice SRL infiintat anul asta!

  Urmarea imediata a acestui lucru va fi posibilitatea de acumulare de capital rapid la nivelul intraprinzatorilor. O tara bogata se face cu oameni bogati! 

  1. Solutia cea mai simpla este plata salariilor si a veniturilor asimilate in E la cursul zilei!Dobanda la impr. in lei pt. firme va scadea imediat ducand la relansarea creditarii IMM si implicit la relansare economica.Concomitent trebuie insa redusa fiscalitetea urmand ca mai apoi, in masura posibilului, sa revina la normal.

   Asta cu reducerea fiscalitatii nu se intampla niciodata, este foarte greu de realizat, toti o declara, nimeni nu o face!

   Si in final, ce vrem sa avem un stat cu buget mare si oameni saraci sau o tara cu oameni care au bunastare? Eu prefer a doua varianta pentru ca statul este cel mai prost administrator si in plus apare si tentatia pentru cei care sunt in administratie si la conducere de a baga manuta la miere!

   Aiureala din interviul dat de doctorasul conferentiar de la ASE nu face decat sa bulverseze mintile celor de la fisc. Toti uita ca statul are un aparat excesiv de incarcat ramas de la fiecare guvernare in parte. Cu nce-l plateste? Alte categorii de cheltueli ale statului obligatorii se platesc din vessnicele imprumuturi? Dle conferentiar doctor ,punctul dvs de vedere este periculos si unghiu de vedere este foarte ingust. Personal .,v-as contesta doctoratul si calitatea de conferentiar la ASE , pentru asemenea idei expuse public.,. la gradul didactic de asistent ! Suplinitor ! Si t6ineti minte: Statul trebuie sa ramana in economie atata timp cat exista. Tampenia liberala cu disparitia statului din economie, si alte de acest gen duce ,in final, si la disparitia ..statului . Vreti un nou ev mediu,cu tenta europeana? Mai meditati...

   Statul ,prost administrator ,un slogan gen Petre Roman sau Adrian Nastase. Care a dus Romania unde este acum..Treziti-va ,beti o cafea si apoi scrieti opinia.. Pe bune .

   O parere personala si care cred ca este impartasita si de alti contabili si economisti este ca ,ideea sustinuta de Dl.Marinescu ar fi corecta. impozitarea cifrei de afaceri cu 1-2 % si sa se elimine modul stufos de calculare a impozitului pe profit.Tocmai stufosenia calcului impozitului da posibilitatea aparitiei evaziunii fiscale si a interpretarii CF.care duce la cheltuieli si nervi ,stres pt.societatile corecte..Sper sa gasiti intelegere si la alti economisti si sa treceti la modificarea din radacini a codului fiscal.

   ce se intampla? trecem in economia neagra, fiindca nu vrem, sau nu ne place sa plaitm impozite....

   uitativa la impozitul pe proprietati... s-a construit in disperare, fiindcavimpozitul pe o vila in jurul bucurestiului, este la 3-5 % din valoarea unei asemenea proprietati din capitalele europene. o sa ziceti ca: dar ce avem aceleasi venituri? nu, dar nici de 20 de ori mai mici... 

   si toata lumea sare in sus ca trebuiesac marite taxele locale.

   problema este la autoritati, care administreaza prost banul public... 

   Mai bine gandeste-te tu inca o data. Unghiul tau este extrem-extrem de ingust. Viziune formata de propaganda socialist-comunista, pentru ca se vede ca nu ai avut parte de altceva.

   N-ai decat sa crezi ce vrei, chiar daca sfidezi istoria pe care se vede ca nu o cunosti. Dar fa-o pe banii tai. Lasa-ne pe noi, astia mai "prosti" sa credem ca statul nu are ce cauta in economie si deci, nici in buzunarele noastre. 

   Nu sunt expert in doctorate, insa se pare ca dl B.G. este. Cu siguranta insa ca nu in economie.

   Ceea ce eu am aflat cu ocazia acestui articol este ca dl Marinescu a publicat recent o carte la Humanitas, cartea la care au aderat autori celebri, profesori eminenti si fosti guvernatori de banca centrala. Si toti acestia se pronunta in favoarea disparitiei statului in economie. 

   Precis ca pt dl BG toti acestia sunt doar niste simpli "doctorasi". Nu stiu insa ce il califica pe dl BG, care in loc sa prezinte argumente, se pierde pe langa subiect.

   Eu am citit atent si am inteles ca impozitarea cu 1% a cifrei de afaceri ar aduce mai multe incasari la bugetul de stat. 

   Perfect de acord cu propunerea de mai sus, acumularea de capital nu se poate face decat prin reguli simple si stimulente antreprenoriale...

   Socialismu l a amputat din pacate orice "spirit" antreprenorial, iar refacerea antreprenoriatului sta in prezent, paradoxal, doar la mana statului. 

   S-a facut deja, in 2005, prin cota unica de 16%... Si ar trebui sa se poata in continuare, mai ales ca mediul economic are nevoie ca de aer de simplificare si relaxare fiscala

   Foarte mult adevar in ceea ce am citit, inclusiv in comentariul de mai sus. Formarea capitalului presupune un tratament fiscal prietenos asupra afacerilor iar sistemul fiscal cu cat este mai simplu cu atat e mai stimulativ pentru economie.

  In sfarsit o minte luminata. Problema e ca mor de foame o armata de birocrati bugetari si lde experti contabili. Tot sistemul se opune simplificarii. cei care trag ponoasele sunt agentii economici mici, care nu inteleg mare lucru.

  Ar fi minunat daca s-ar observa ca : la o crestere de 4 % a unei pensii de 325 (ele exista datorita penalizarilor de anticipatie ) nu se primeste nimic in plus ,noua valoare fiind plafonata de pensia minima garantata de 350 lei iar din aceasta 24% se intoarce inapoi sub forma de TVA ....

  Ceea ce propuneti Dvs. acum a functionat in RO pana in 1990 si s-a chemat ICM( impozit pe circulatia marfurilor). Acum se numeste Imp pe veniturile microintreprinderilor. Ceva nou aveti ?

  1. Dl. Conferentiar doctor la ASE este adeptul disparitiei statului din economie. Drum bun spre consilierea unor natarai ,pacaliti de un smecher: Dan Diaconescu..Prima incercare de privatizare a Oltchim-ului Cumva proverbul :Cine se aseamana se aduna nu mai este valabil? Ba da !

   Dl. Conferentiar doctor la ASE este adeptul disparitiei statului din economie. Drum bun spre consilierea unor natarai ,pacaliti de un smecher: Dan Diaconescu..Prima incercare de privatizare a Oltchim-ului Cumva proverbul :Cine se aseamana se aduna nu mai este valabil? Ba da !

   Interesant apelativul de "natarai" cu trimitere la ministrul chitoiu. Tocmai l-am vazut in seara asta la tv. Verbalizeaza prost, insa a fost cel care a desfiintat "baietii destepti"...

   Si primul ministru care a reusit sa-l schimbe pe directorul de 20 de ani de la Oltchim, cel care a transformat Oltchimul intr-o ruina 

   Si, apropos, parca si Vosganian a declarat recent ca statul trebuie sa dispara din economie, ca statul nu are prin definitie un rol economic.

   Dar deja discutia devine mult prea rafinata pentru unii cititori... 

   Din fericire, ceea ce spuneti dvs despre acel ICM nu are nicio legatura cu optiunea aceasta de impozitare a cifrei de afaceri.

    

   Ma intreb daca ati avut aceea opinie si atunci cand a fost introdus cel 3% pentru microintreprinderi, in contrapartida cu impozitul pe profit. 

    

   In socialism, profiturile sunt literalmente imposibile. In prezent, insa, in asa zisa economie de piata, remarcam ca intreprinzatorii mai degraba urmaresc minimizarea decat maximizarea profiturilor. E proverbial aici rolul contabilului sef, care isi intreaba patronul: deci, cu ce profit doriti sa iesim, sefu? 

    

   Atunci cand se impoziteaza cifra de afaceri, vor existe stimulente clara in directia reducerii costurilor si a maximizarii profiturilor. Asa ca, economic vorbind, vor aparea stimulente clare intr-un cadru fiscal simplificat.  

   Dar, din pacate, "aparatul" birocratic nu va accepta niciodata sa isi vada rolul discretionar atat de aspru amputat. Insa numai prin asemenea masuri hotarate s-ar mai putea misca ceva in tara asta. 

  Felicitari, dle profesor! Ma bucur sa descopar o propunere cu adevarat coerenta, foarte bine argumentata economic si in acelasi timp indrazneata, caci avem nevoie si de asemenea perspective

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
hidroelectrica.ro
asbis.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Sep. 2023
Euro (EUR)Euro4.9743
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7112
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1393
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7209
Gram de aur (XAU)Gram de aur287.0737

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
ahkawards.ro
roenergy.eu
cnipmmr.eu
gotech.world
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb