Abonament gratuit
Videoconferinţa “Energia în priză”Videoconferinţa “Energia în priză”

Replica SIF Banat Crişana poate fi suspectată de intenţia manipulării pieţei; Valoarea Activului Net este manipulată cu bună ştiinţă

MAKE
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

Replica SIF Banat Crişana poate fi suspectată de intenţia manipulării pieţei; Valoarea Activului Net este manipulată cu bună ştiinţă

(Răspuns în zece puncte şi o Notă dat Replicii SIF Banat Crişana)

MAKE

1. PRECIZĂRI INUTILE ALE REPLICII SIF BANAT CRIŞANA

Cu titlul "SIF Imobiliare - un caz care ilustrează dezmembrarea pieţei noastre de capital", ziarul BURSA a publicat un material complex, alcătuit nu dintr-un singur text, ci din două texte, primul semnat MAKE, al doilea semnat Andrei Iacomi (cu subtitlul "Câteva sute de lei au ridicat cu peste un miliard Activul Net al SIF1"); primul configurează înţelesurile faptelor relatate în al doilea.

Replica semnată de avocatul reprezentând SIF Banat Crişana ignoră structura complexă a materialului publicat de BURSA şi repetă pe scurt informaţiile din BURSA, cu pretenţia că materialul din BURSA ar prezenta "riscul inducerii în eroare a investitorilor şi potenţialilor investitori, prin diseminare de informaţii false conform prevederilor art. 120 alin. ( 1) lit. c) din Legea nr. 24/2017."

Adică riscul manipulării pieţei.

În realitate, tot ceea ce spune reprezentantul SIF Banat Crişana în replica sa se găseşte deja publicat în materialul din BURSA, iar materialul din BURSA reproduce informaţia diseminată în Rapoartele oficiale de SIF Banat Crişana; dacă există vreun risc de manipulare a pieţei, atunci el îşi are originea în Rapoartele oficiale ale SIF Banat Crişana, dar până acum noi nu am afirmat asta.

În schimb, Replica reprezentantului SIF Banat Crişana poate fi suspectată de intenţia manipulării pieţei, fapt pe care îl vom arăta în cele ce urmează.

2. REPLICA SIF BANAT CRIŞANA DATĂ ZIARULUI BURSA ESTE SUSPECTĂ DE INTENŢIA DE MANIPULARE A PIEŢEI

Preţul denaturat al acţiunilor SIFI, recunoscut de SIF Banat Crişana, denaturează Valoarea Activului Net al SIF Banat Crişana, ceea ce reprezentantul SIF Banat Crişana trece sub tăcere în Replica dată ziarului BURSA.

Domnia sa limitează observarea denaturării la preţul acţiunii SIFI, trecând sub tăcere denaturarea provocată astfel Valorii Activului Net al SIF Banat Crişana.

Denaturarea provocată astfel Valorii Activului Net al SIF Banat Crişana nu este o insinuare tendenţioasă.

Este un fapt.

Trecerea sub tăcere a acestui fapt se încadrează în prevederile art. 120 alin. ( 1) lit. c) din Legea nr. 24/2017.

Asta înseamnă că Replica transmisă ziarului BURSA de SIF Banat Crişana poate fi suspectată de intenţia de manipulare a pieţei.

Folosindu-se de Dreptul la replică, SIF Banat Crişana a încercat să intimideze Redacţia BURSA, astfel încât să nu mai îndrăznim să observăm că denaturarea preţului SIFI conduce la denaturarea Valorii Activului Net al SIF Banat Crişana.

3. SIFI NU ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE LISTĂRII PE AERO, DAR SIF BANAT CRIŞANA NU O DELISTEAZĂ

Conform "Ghid extins pentru listarea pe AeRO" de pe site-ul BVB), societatea care vrea să fie listată acolo fie are un free float de 10%, fie numără 30 de acţionari, fie BVB apreciază că există premisele menţinerii unei pieţe ordonate.

SIFI nu îndeplineşte niciuna dintre condiţiile de listare pe AERO:

- are un free float de 0,0003%;

- are maximum 14 investitori;

- trei tranzacţii cu câte o acţiune, în ultimele cinsprezece luni, este exact contrariul definiţiei pentru noţiunea de piaţă ordonată.

De la începutul listării SIFI pe AERO, în decembrie 2013 şi până astăzi, acţiunile sale nu au putut fi menţinute într-o piaţă ordonată, ceea ce declară şi Replica SIF Banat Crişana:

"Am considerat întotdeauna că aceste tranzacţii nu au un caracter legitim din punct de vedere comercial şi că motivul lor este de a crea o imagine falsă cu privire la preţul instrumentelor financiare tranzacţionate".

Deci, SIFI nu are ce căuta pe AERO.

Totuşi, SIF Banat Crişana nu a retras SIFI de pe piaţa AERO.

4. DE CE SIF BANAT CRIŞANA NU DELISTEAZĂ SIFI?

În textul său din BURSA, Andrei Iacomi a arătat:

"Totodată, se menţiona că, chiar şi în lipsa unei pieţe lichide pentru acţiunile SIFI, tranzacţiile din piaţă din acea perioadă nu puteau fi considerate în mod normal şi rezonabil că ar avea o justificare legitimă din punct de vedere comercial, motiv pentru care, prin adresa SIF Banat-Crişana nr. 1112 din 28 mai 2019, se solicitase Autorităţii de Supraveghere Financiară să analizeze tranzacţiile cu titlul SIFI şi din perspectiva unor posibile încălcări ale art. 120 din Legea 24/2017 privind emitenţii şi operaţiuni de piaţă şi ale art. 12 din Regulamentul UE nr 596/2014 privind abuzul de piaţă".

Replica SIF Banat Crişana recunoaşte că acţiunile SIFI nu fac piaţa ordonată şi că preţurile s-ar putea să fie manipulatorii: "Aşa cum am menţionat şi în multiplele adrese comunicate către ASF, tranzacţiile cu acţiuni efectuate într­un mod sporadic şi la preţuri nejustificat de mari se datorează transferurilor acţiunilor din «Free float» deţinute de către acţionarii minoritari, şi nu de către SIF Banat-Crişana S.A., considerăm că scopul producerii acestor discrepanţe de valoare fiind acela de a denatura preţul acţiunilor SIF lmobiliare Plc şi de a induce în eroare investitorii în legătură cu valoarea reală a acestor instrumente financiare".

În Replica SIF Banat Crişana apar două fracturi logice.

Prima

SIF Banat Crişana deţine 99,9997% din SIF Imobiliare (4.499.961 acţiuni), iar ceilalţi acţionari deţin 0,0003 %, (13 acţiuni), conform site-ului BVB şi deci, dacă are suspiciuni cu privire la corectitudinea tranzacţiilor cu SIFI pe AERO, poate decide oricând, într-o AGA, să delisteze SIF Imobiliare.

Fractura logică constă în faptul că SIF Banat Crişana nu are nevoie de "multiplele adrese comunicate către ASF", rezolvarea problemei este în mâinile sale - delistarea SIFI.

De altfel, la ce îi foloseşte faptul că SIFI este listată?

La nimic!

A doua

SIF Banat Crişana avansează o ipoteză nerealistă, cum că denaturarea preţului acţiunilor SIFI are scopul să-i inducă în eroare pe investitorii în ...13 acţiuni.

Din 13 acţiuni, şase acţiuni se aflau la companii din portofoliul SIF Banat Crişana, la sfârşitul anului 2019 (companii despre care SIF Banat Crişana afirma că nu au participat la tranzacţii).

Mai rămân maximum 7 (şapte) investitori.

Dacă urmărim istoricul tranzacţiilor cu SIFI, constatăm că numărul deţinătorilor de acţiuni din free float-ul SIFI se reduce drastic la 5 (cinci) sau chiar mai puţini.

Rezultă că unul din cei cinci vinde acţiuni SIFI denaturând preţul, ca să-i inducă în eroare pe ceilalţi patru.

Absurd.

Este asta o problemă care să necesite "multiplele adrese" către ASF?

Ridicol.

De ce SIF Banat Crişana nu delistează SIFI?

La ce îi serveşte să menţină SIFI pe AERO?

5. PREŢUL UMFLAT AL SIFI FAVORIZEAZĂ SIF BANAT CRIŞANA

Denaturarea preţului SIFI, în tranzacţia cu o acţiune la preţul de 286 de lei, din 19 mai 2020, are o proiecţie de peste un miliard de lei în Valoarea Activului Net al SIF Banat Crişana.

Este o constatare comună.

Nu am afirmat nicăieri că tranzacţia a fost făcută de Bogdan Drăgoi, de Najib el Lakis, de altcineva implicat în SIF Banat Crişana.

Am afirmat adevărul că fără acea tranzacţie cu o acţiune SIFI, Valoarea Activului Net raportată de SIF Banat Crişana s-ar diminua cu aproximativ o treime, iar discountul acţiunii SIF Banat Crişana la Bursa de Valori Bucureşti s-ar diminua cu aproximativ o jumătate.

Ceea ce nu ar fi în favoarea SIF Banat Crişana.

6. MANIPULAREA ACŢIUNII SIF BANAT CRIŞANA, INDUCEREA ÎN EROARE A INVESTITORILOR LA BURSĂ

Valoarea Activului Net (VAN) al SIF Banat Crişana de 3.522.448.960 lei şi Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN) de 6,8458lei/acţiune sunt raportate pe site-ul SIF Banat Crişana; problema denaturării preţului acţiunilor SIFI şi a influenţei acestei denaturări asupra VAN apare într-o NOTĂ cu litere mai mici, din josul unui document (anexa nr. 16), la care cititorul ajunge dând click pe rubrica "Detalii". (vezi captura de ecran SIF 1)

Nu dai click, nu afli că VAN SIF Banat Crişana este umflat cu aproape o treime.

La fel se petrec lucrurile pe site-ul BVB, dacă eşti foarte atent, atunci poate că afli că este o problemă cu Valoarea Activului Net al SIF Banat Crişana.

În schimb, pe site-ul Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF), nu există nicio şansă să primeşti informaţia corectă (vezi capturile de ecran AAF1, AAF2 şi AAF3); acolo VAN de 3525,29 milioane de lei şi VUAN de 6,8458 lei sunt afişate fără nicio altă precizare.

Nicio Replică, nici un Comunicat nu pot suplini absenţa oricărei precizări la VAN şi VUAN-ul umflate ale SIF Banat Crişana, de pe site-ul asociaţiei profesionale din care face parte.

Această situaţie consider că se încadrează în prevederile art.120 alin. ( 1) lit. c) din Legea nr. 24/2017 - Manipularea pieţei.

7. NOTA DIN ANEXA 16 ESTE INCOMPLETĂ

În NOTA din anexa nr.16 a Raportului VAN SIF Banat Crişana la BVB şi pe site-ul propriu este consemnat: "Informăm investitorii că Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crişana la data de 30.06.2020 include valoarea participaţiei la SIF Imobiliare PLC evaluată la 1.287 mil. lei, reprezentând 286 lei/acţiune (preţ de piaţă la data ultimei tranzacţii din 19.05.2020)".

Din Raport lipseşte menţiunea dimensiunii denaturării VAN SIF Banat Crişana generată de denaturarea preţului acţiununii SIFI.

A calculat-o Redacţia BURSA: 1, 083 miliarde lei.

Din NOTĂ lipseşte precizarea Valorii Activului Net din care să se fi extras denaturarea provocată de tranzacţia cu SIFI.

A calculat-o Redacţia BURSA: 2,442 miliarde lei.

Fără aceste precizări, chiar şi cu NOTA din anexa nr. 16, investitorul este lăsat în ceaţă, iar un supraveghetor normal ar sili emitentul să se prezinte complet.

Dar ASF nu este un supraveghetor normal.

8. BOGDAN DRĂGOI ARUNCĂ VINA MANIPULĂRII PE ASF

De peste un an, SIF Banat Crişana afişează o cifră denaturată a Valorii activului Net, cu bună ştiinţă.

Preşedintele SIF Banat Crişana Bogdan Drăgoi aruncă vina pe Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), într-un Comunicat afişat la BVB (vezi Comunicatul), concomitent cu trimiterea acestei Replici către ziarul BURSA.

Pe scurt, Drăgoi spune că a cerut la ASF, cu un an în urmă (28.05.2019), să folosească altă metodă de calcul în privinţa acţiunilor SIFI, dar că ASF (prin adresa nr. SI/DRA nr. 2690.1/18.06.2019) l-a obligat să aplice metoda de calcul actuală care conduce la denaturarea Valorii Activului Net al SIF Banat Crişana (citiţi întreaga relatare în Comunicat).

Din Comunicatul semnat Bogdan Drăgoi rezultă că ştie de peste un an că afişează o Valoare a Activului Net denaturată a SIF Banat Crişana.

Indiferent că Drăgoi apreciază că "Faţă de cele mai sus arătate, considerăm că Societatea a efectuat toate demersurile pe care le putea face pentru a clarifica toate aspectele legate de tranzacţiile cu acţiuni SIFI precum şi cu privire la cele legate de reflectarea valorii acestor acţiuni în activele Societăţii", afişarea unei cifre denaturate a Valorii Activului Net al SIF Banat Crişana se încadrează, oricum, în prevederile art. 120 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017 - Manipularea pieţei.

În realitate, Bogdan Drăgoi nu a epuizat toate căile să evite manipularea pieţei.

În tot timpul ăsta, de un an şi trei luni, de când Bogdan Drăgoi se lupta istovitor şi zadarnic cu ASF să aplice o metodă adecvată de calcul a Valorii Activului Net al SIF Banat Crişana, el ar fi putut decide în AGA SIFI să delisteze SIFI de pe AERO.

Astfel, administratorul SIF Banat Crişana ar fi curmat manipularea de piaţă asupra SIF Banat Crişana.

Dar nu a făcut-o.

Prin urmare, din Comunicatul SIF Banat Crişana aflăm că vinovăţia pentru manipularea pieţei cuprinde şi pe ASF, dar asta nu disculpă pe administratorul SIF Banat Crişana.

9. REPLICA SIF BANAT CRIŞANA NU RESPECTĂ TEMEIUL LEGAL PE CARE ÎL INVOCĂ

În Adresa de însoţire a Replicii SIF Banat Crişana, reprezentantul său scrie că solicită publicarea Dreptului la replică "[...] în temeiul dispoziţiilor art. 49 şi 51 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual [...]", sărind peste dispoziţiile art. 50, pe care le reproducem în continuare:

"Art. 50 - (1) Dreptul la replică nu poate fi solicitat: a) pentru opinii şi judecăţi de valoare exprimate sau pentru a emite opinii şi judecăţi de valoare; [...]"

Dar SIF Banat Crişana dă Replică unor judecăţi de valoare - cele exprimate în textul semnat MAKE - şi o face fără să argumenteze.

Mai mult, Replica SIF Banat Crişana emite opinii şi judecăţi de valoare:

"[...] considerăm că prin publicarea respectivului articol se poate considera că există riscul inducerii în eroare a investitorilor şi potenţialilor investitori, prin diseminare de informaţii false conform prevederilor art. 120 alin. ( 1) lit. c) din Legea nr. 24/2017."

Sigur că exprimarea "considerăm că ... se poate considera" este o mare nefericire ca formulare în limba română şi în logica populară, dar aspectul principal în contextul legii este că emite opinii şi judecăţi de valoare.

Adică nu-şi respectă temeiul legal.

10. TEMEIUL LEGAL AL REPLICII SIF BANAT CRIŞANA ESTE IMPROPRIU

Bineînţeles că oricine poate să scrie un Drept la replică invocând orice lege, dar nu te aştepţi, ca ziar, să ţi se solicite publicarea unei Replici în temeiul Legii codului aerian, de exemplu sau în temeiul Legii sufletelor pereche, ca să fiu mai sugestiv.

Mă achit de sarcina delicată să-l informez pe avocatul SIF Banat Crişana că ziarul BURSA nu este nici radio şi nici televiziune şi nu are nicio treabă cu audiovizualul, nu are nicio treabă cu Decizia nr. 220/2011 şi nu are nicio treabă cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, care este o instituţie pe care o respectăm, dar n-avem treabă cu ea.

Ziarele sunt înfiinţate pe altă lege.

Dreptul la replică nu poate fi pretins pentru simplul fapt că este un instrument de presiune asupra presei şi poate fi folosit pentru intimidare, aşa cum şi considerăm că este cazul cu Replica SIF Banat Crişana.

Pe de altă parte, ziarul BURSA a dat curs întotdeauna Dreptului la replică.

Replica trebuie să fie civilizată, să se refere la subiectul articolului şi să nu facă aprecieri asupra autorului articolului sau asupra publicaţiei.

După cum se observă, am publicat Replica SIF Banat Crişana, chiar dacă nu a respectat aceste reguli şi chiar dacă temeiul ei legal este greşit invocat.

Nu contează.

Adevărul, mai presus de toate!

NOTA AUTORULUI

În Replica sa, reprezentantul SIF Banat Crişana solicită:

"Aprecierile din articolul în discuţie asupra persoanelor fizice din cadrul societăţii SIF Banat-Crişana SA sunt tendenţoase şi fără fundament legal şi vă solicităm să eliminaţi articolul de pe publicaţia dumneavoastră".

Dar, în Adresa de însoţire a Replicii, acelaşi reprezentant al SIF Banat Crişana solicită:

" În vederea realizării unei informări complete şi corecte a cititorilor redacţiei, vă solicităm publicarea întregului conţinut al acestuia [n.n. - al Dreptului la Replica], alături de articolul în discuţie".

Am stat patru zile să mă gândesc cum să satisfac cele două solicitări ale reprezentantului SIF Banat Crişana, pentru că dacă elimin articolul nu mai pot aşeza Replica alături de el, iar dacă o o aşez lângă articol, atunci nu mai pot elimina articolul.

În a patra zi, mi-am amintit un exemplu din manualul de logică:

Un client cere chelnerului friptură fără cartofi, iar chelnerul îi răspunde că în meniu nu are friptură cu cartofi, ci friptură cu orez, aşa că nu îi poate oferi friptură fără cartofi, ci doar friptură fără orez.

De aici tragem concluzia că, într-un sistem de referinţă mai larg, lucrurile pot fi considerate rezultate ale modului în care au fost generate.

Prin urmare, soluţia la cele două solicitări ale reprezentantului SIF Banat Crişana este următoarea: am publicat articolul şi lângă el am publicat Dreptul la Replică, după care am eliminat articolul de lângă ea, ducându-l înapoi, la locul lui din data apariţiei.

Astfel, Dreptul la Replică însoţeste articolul, chiar dacă acum nu se mai vede asta

Opinia Cititorului ( 41 )

 1. In urma acestui articol ma astept sa fie arestata intreaga conducere SIF1, cu Dragou si Lakis in frunte, Gradinescu si Dascalu din ASF, Lucian Anghel cu Sobolewski de la BVB si conducerea AAF.

  1. ...împreună cu: Bush jr, Miranda Kerr, Miron Cosma și Bruce Lee. A, stai că ultimul a murit. Dar e ok, merge cu Anghel și Sobolewski de la BVB. Și Boboc, evident, nu putem să-l uităm pe Boboc:)

   Pentru cineva care răsfoiește presa la 4 a.m. ești cam neinformat. Sau de obicei nu te uiți pe ziare și ai făcut azi o excepție? 

   ...sau matale nu pricepi la ce se refera comentatorul ...

  sa-l bagi pe dragoi in seama e o greseala. omul e executant. nu functioneaza pe baze logice, rationale, functioneaza la ordin. problemele din articol sunt de discutat eventual cu Lakis sau Bilteanu, nu cu dragoi. la fel cum despre aaf si bvb, nu discuti cu hanga, alt dragoi la ordinele lui ciorcila de data asta, discuti cu ciorcila direct. in alte cuvinte, acest articol trebuia scris de un subaltern de-al lui Make, deoarece face referire exclusiv la executanti de nivel inferior. Make, nu-ti mai irosi neuonii cu fraieri d-le.

  1. Care sunt acei fraieri cu care isi iroseste neuronii Make?

   Noi, cititorii, sau gasca insalubra de la SIF1? 

   Nu cred ca Make a scris articolul pentru ultimii, pentru ca nu ei sunt beneficiarii lui si in conecinta tu ne-ai facut fraieri pe noi, cititorii, actionarii, investitorii. 

   Sa dezvalui hotiile si mizeriile din societate (din piata de capital in cazul de fata) nu este nicio pierdere de timp si niciun consum de neuroni. Este profesionalism si onoare. 

   Make bate saua ca sa priceapa iapa sau eventual sa fie priponita iapa ca prea lasa multa mizerie in urma ei.

   Pentru orice iapa exista un capastru. 

   Make nu bate saua sa priceapa iapa, ci i-a dat o copita iepei, de iapa se va mai opri doar la inchisoare. Impreuna cu armasarul arab.

   Din ce a scris omul cu neuronii rezulta ca iapa suprema ar fi Ciorcila iar Dragoi si gasca mizerabila doar executanti.

   Cum sta treaba pana la urma?

   Avand in vedere protectia din partea ASF-ului logica imi spune ca marele mizerabil este undeva mai sus pe scara ierarhica. 

   Da, dar nu Ciorcila, ci taticu' Dragoi, securistu'...

   securistul e prea mic pentru un razboi atat de mare.

   Problema exista inainte de epoca dragoi (balteanu, lakis).

   Altul e papusarul. 

   Nu cred ca e prea mic.

   DAN DRAGOI, AFACERIST, GENERAL ÎN REZERVĂ. Dan Drăgoi este tatăl fostului ministru al Finanțelor Publice, Bogdan Drăgoi. A fost secretar de stat la Ministerul Economiei/Industriilor în guvernele Roman și Stolojan, fiind adus în acest post de g-ralul (r) Victor Athanasie Stănculescu - devenit ministru în primele guverne post-revoluționare. Ulterior, Stănculescu și Drăgoi au intrat în afaceri, reprezentând în România interesele grupului Balli. Dan Drăgoi a fost director în firmele Sidex International Ltd. (Londra) și Dundee Ltd (Dublin) - ambele au parazitat combinatul Sidex Galați (când aparținea statului). Dan Drăgoi a fost adjunctul lui VIctor Athanasie Stănculescu ca secretar de stat la Ministerul Economiei în perioada 16 octombrie - 8 noiembrie 1991. Instituția abia se crease prin reorganizarea Comitetului de Stat al Planificării.  

  In primul rand e penibil pentru avocatii care in formularea aia pretentioasa invoca legea audio-vizualului pentru un site. Sigur ca citesti pe monitor ecran mobil etc articolul dar asta nu inseamna audio-vizual mai ales ca e numai vizual fara audio. Apoi e o situatie care se foloseste de o lege imperfecta si care poate fi folosita si e greu de dovedit. Nu stiu daca e cinstit sa delistezi o firma doar ca nu e lichida. Lichiditatea poate creste la un moment dat n-ai de unde sa stii. Listarea are avantaje mari pentru actionari, acum ca se poate folosi la manipularea pretului ca nu e lichida asta e. E greu sa dovedesti ca tranzactiile alea de 2 lei sunt facute intentionat. Sigur ca sunt cel putin suspecte dar la tribunal conteaza ce poti sa dovedesti nu adevarul. In al doilea rand suspiciunea si scandalul au aparut doar intr-un sens adica numai ca s-a umflat pretul si activul. Daca ar fi dat cineva in bid la SIFI si ar fi scazut activul la SIF1 n-ar mai fi interesat pe nimeni, decat pe cel afectat eventual, adica SIF1. Ceea ce iar e incorect. Daca evaluezi o situatie o evaluezi in ambele sensuri nu unilateral. Azi ai +20% in activ dar luna viitoare poti sa ai -50% tot cu tranzactii de 2 lei. Daca cineva vrea sa-ti faca rau iti baga ordin la 17:59:59 si-ti duce pretul unde vrea. Pe de alta parte activul e activ iar un investitor stie sa calculeze cu sau fara fluctuatiile astea. Situatia e complexa si are multe aspecte cum ar zice un analist. O solutie ar fi punerea unei limite minime de valoare medie lunara sau zilnica pentru a fi evaluata la pret de piata altfel sa fie la valoarea contabila.

  1. " Nu stiu daca e cinstit sa delistezi o firma doar ca nu e lichida". Nici dupa ce ai citit nu ai priceput. Nu indeplinewste conditiile listarii, deci nu e cinstit sa fie listata si tu nu stii daca e cinstit sa o delistezi?

   Nu se pune problema daca e cinstit sau nu sa delistezi o companie, ci daca indeplineste conditiile de listare.

   Nu poti sa spui ca o tii listata sase ani degeaba asteptand ca n-ai de unde sa stii cand creste lichiditatea. Lichiditatea nu are cum sa creasca cu 7 actiuni free float si 5 actionari si daca nu stii asta, atunci taci, aici e un site de specialitate. Solutia limitei minime a valorii medii este o solutie de amator venit cu pluta. Manipularea VAN la SIF Banat Crisana, fie ca este in sus, fie ca este in jos, este tot manipulare. Regret ca esti incapabil sa intelegi lucruri simple. 

   Ba da este foarte cinstit si din cale afara de corect...SIF1 face oferta de cumparare a tuturor actiunilor, cele 13 hai nu la 400 lei hai sa exageram la 1000 de lei actiunea...cheltuie 13.000 de lei si a satisfacut toti actionarii minoritari si evident si-a curatat imaginea ...nu ti-ar placea?..tu oricum nu poti sa cumperi nici o actiune SIFI...este o operatiunea IMPOSIBILA...eu am incercat...nu merge.

   Se numeste squeeze out, operatiune prevazuta la art.206 din Legea 297/2004 si la art, 74 alin.8 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, prin care cei 4-5 actionari minoritari pot fi obligati de SIF Banat Crisana sa ii vinda cele 13 actiuni, ca sa isi intregeasca la 100% proprietatea asupra SIFI.

   Pe linga delistarea SIFI de pe AERO, aceasta este a doua cale (pe care nu am mai pomenit-o in Raspuns) prin care administratorii SIF Banat Crisana ar fi putut opri manipularea Valorii Activului Net, daca ar fi vrut sa o opreasca. 

   Dat fiind ca, dupa cum Bogdan Dragoi relateaza, a epuizat toate caile administrativ-birocratice de evitare a manipularii Valorii Activului Net, prevederile art.120 alin. ( 1) lit. c) din Legea nr. 24/2017 - Manipularea pieţei i-au creat obligatia legala sa adopte masurile operatiunilor de piata ca sa curme manipularea. 

   Dupa cum am aratat, o cale este delistarea SIFI, alta cale este operatiunea de squeeze out. 

   Administratorul SIF Banat Crisana nu a adoptat nici una dintre masuri si a afisat un VAN denaturat timp de (cel putin) un an si trei luni, ceea ce se incadreaza in prevederile legale privitoare la manipularea pietei. 

   Bogdan Dragoi, consilierul sau Najib el Lakis si restul echipei de administrare nu se pot prevala de faptul ca nici una dintre solutiile de piata nu le va fi trecut prin minte.

   Incompetenta si necunoasterea evantaiului de operatiuni de piata nu ii pot disculpa si nici nu pot fi invocate drept circumstante atenuante. 

   Foarte corect

   Dar odata cu delistarea SIFI, domnii administratori ai SIF1 si-ar crea o problema mare cu structura portofoliului. Astfel la finele 2019, ponderea nelistatelor, adica categoria de investitii de risc maxim, ar fi reprezentat 28%, iar la 31.03.2020, acelasi indicator ar fi fost 30.1%. Oare conditiile de FIA ar mai fi indeplinite?...va spun eu ca nu. 

   Si mai este si micul avantaj pe care il are ASF din comisioane. La cresterea aceea falsa de 1 miliard de lei via SIFI, domnii de la ASF au incasat incepand din luna aprilie 2020 cu 82.000 lei / pe luna, in plus.

   Asteptam cu interes raportarile aferente semestrului 1 din 31.08.2020 si evident raportarea periodica a activului net pe iulie 

   E cinstit (chiar necesar) sa o delistezi din moment ce pretul ei este controlabil (si chiar controlat) de o alta societate listata ce beneficiaza de pe urma exercitarii acestui control prin proiectarea in piata a unor date financiare proprii astfel fabricate, cu efecte in consecinta aupra cotatiei emitentului ce exercita controlul pretului.

   Este o manipulare clara a pietei prin simpla mutare a actiunii dintr-un buzunar in altul.

   Societatile cu o lichitate medie anuala sub un anumit prag trebuie delistate automat pentru ca nu au nici relevanta pentru piata (si pentru investitori), singurul efect notabil fiind acela ca pot distorsiona piata. Aduc prea putin aport pozitiv in piata si prea mult efect negativ ca sa fie justificata listarea lor. 

   Dle Make am rugat la dvs. si altadat' daca tot insista cu avocatii acesti ,,baieti destepti'' ai SIFI ar fi cazul sa fie dati in judecata impreuna cu ASF si apoi cine este raspunzator de ASF.

   Sa infiintam un fond al revoltatilor impotriva acestor criminali cu gulere albe. Si cred ca poate sa existe si acuzatia de subminare a economiei nationale ! 

   La gunoiul istoriei cu toti ca m-am saturat sa fiu un investitor manipulat in BVB !!! 

   Trebuie trimisa o scrisoare si catre cei de la MSCE pentru oprirea implementarii statutului de piata emrergenta si sa inteleaga si investitorul strain ca aici nu vine decit sa fie jecmanit de manipulatorii pietii romanesti.  

   Halal de adunatura, cum zis-a Caragiale !!! 

   Esti prost de bubui, mai mult nu meriti !

   Subscriu.

   Toată stima și receptul? atunci (de fapt, acum) eu zic: toată stima și aspectul; barbă mare!!.

  ASF sa analizeze Piata tranzactiilor cu Sif 5 in timpul derularii Ofertei de rascumparare a propriilor actiuni si sa vada aici manipulare de Piata de cater Sif1si Fondurile de investitii controlate.Unde este cresterea de pret vehiculata de eliminates pragului?Cei Mari vor pachete si mai Mari la un pret cit mai mic ,deci manipulare Adio Sif 5, Dragoi si Asf ti-si pus gind Rau

  1. Cine?, puscariabilul Dragoi?

  Exceptional articol, Make! Sa vada si autoritatile ce nereguli se fac la SIF Banat Crisana!!!!!!

  1. Felicitări Make! Îți doresc ani mulți și sănătate! Ești Don Quijote al pieței noastre de capital; te lupți cu morile de vânt, cu un ASF, deopotrivă corupt și incompetent, cu un grup infracțional care a pus mâna pe Sif1 și pe Sif 4 și, poate în curând, și pe Sif 5, sub privirile lacome ale ASF.

   Iar noi, investitorii, privim indiferenți, prostiți, cum suntem escrocați și de cei care administrează Sif1 și de cei care ar trebui să-i supravegheze să nu încalce legile.

   Dintre toți escrocii, cei mai vinovați sunt cei de la ASF; fără complicitatea lor nu s-ar putea încălca legile. Dacă justiția își va face vreodată datoria în acest caz, celor de la ASF ar trebui să li se dea pedepse exemplare. Dar, slabă speranță: procuratura doarme, escrocii zburdă liberi, iar judecătorii vor fi miloși cu infractorii. 

   Echipa de pitici zombi este extrem de zdruncinata. Nici macar Alba ca Zapada MI7 nu si-a mai scos nasul. Dupa 13 ore, astia inca nu stiu ce i-a lovit - Securitatea sau propria prostie?

   Garantez ca nu Securitatea.

   Articolul lui Make este atat de periculos, incat Lakis a dat ordin pe unitate sa nu comenteze nimeni. Este admirabila disciplina piticilor zombi! Capul in nisip, pana trece ziua!

  Ceea ce este de speriat la raspunsul lui Make este politetea extrema...

  1. Excelent articolul domnului MAKE.

   Pacat, foarte mare păcat, că nu îl citesc și cei in drept care ar trebui sa acționeze pentru soluționarea acestor tunuri.  

   Il citesc.

   Sunt siderat de tupeul acestor indivizi de la SIF 1 si nu cred ca masinatiunile lor ,vizibile si din satelit , se pot desfasura , de atata timp , fara ocrotirea celor de la ASF. Noul sef uns la ASF , parca Nicu Marcu ,privit la un moment dat cu speranta , oare ce zice ? Ia taurul de coarne sau se inscrie si el in hora celor vechi ?

   Nicu Marcu se ocupa de locurile de parcare ale ASF si de locurile pentru fumat. Angajatii ASF considera ca Leonardo Badea era mai competent. Se pare ca Nicu Marcu astepta sa fie bagat si el in paine de Lakis.

   Ați aflat domnule Marcu câți acționari are un SIF? Să nu vă păcălească dl. Grădinescu ! Dacă o va face, să-i acordați circumstanțe. E nevinovat.... Pe el îl păcălește doamna Sava, această primă doamnă a Supravegherii Supreme. Și dl. Copariu, cel ce trebuia să monitorizeze și SIFI. A monitorizat vopsitu ăsta la fel ca la SIF3. Halal să vă fie, groparilor!

  Deci peste 50% din Sif1 este aportat în SIFI Imobiliare PLC, care este administrat de SIFI Administrare. 25 % din activele financiare sunt in OPCVM administrare de alte SAI. Ce administrează Bogdan Drăgoi de fapt? Schema cu săgeți?

  1. Se vede în contul de profit si pierderi, administrează pierderile.

   Dragoi & Straut administreaza sifonarea activelor sif 1 catre grupul Lakis & Bilteanu.

   bine punctat..

   Pe vremea mea era o vorba populara la SIF-uri care spunea asa "nu este suficient sa cumperi scump, mai trebuie sa stii si cum sa vinzi ieftin". Vorba asta baietii de la SIF1 si SIF4 l-au transformat in postulat de management performant.  

   Dar performerii de la SIF1 au mai venit cu un postulat, care spune "transforma active valoroase pe care le administrezi, in gunoaie fara valoare".

   Si toate acestea au si o valoare.....de sute de milioane de EUR 

  Mult ai mai chiulit la gramatică Make!.

  Corect: Nota dată ( nu, dat) SIF...... 

  1. Valeu!!!! "Răspuns în zece puncte şi o Notă dat Replicii SIF Banat Crişana" este evident pentru orice om cu educatie chiar scazuta, ca "dat" se refera la "raspuns", nu la "nota".

   Lakis, Lakis, ti-a scapat un imbecil din tarc! 

  Daca valoarea activelor pe piata e la cat sustin ei, de ce derivatele si colateralele lor formeaza un carnat la usa guvernului pentru a primii credite / bani din mila statului?

  Acrivul real eate umflat pe steroizii, mizerabilio au privatizat profiturile inca din 2017-2018 si pe urma au zis cu reatul sa umfle carnatul speculativ ca intra prosti noi pe bursa. 

  Vzi cate conturi noi au rasarit pe bursele ro, ce lichiditate ruleaza, in ce achizitii supraevaluate ruleaza, toate astea data si de elasticitatea creditarii in piata, a cuvernele cu maxim bani din elicopter pe un mega deficit. 

  Intra curcani noi pe pietele de acriuni si astia vor sa ii impacheteze frumos, si oricum activul poate sa fie supraevaluat ca da bine la grupul de investitori in achizitii credite investitionale la o cota mai mare cu fiecare apreciere falsa a activului. 

  Il ajuta sa la castigur capitale speculative in piata reala a activelor tranzacrionate, nu doar pe bursa. 

  Legea in toate tarile financiarizate este elastica si RIGuita in favoarea sistemului. 

  Trag de timp cu specularea activului pana in 2022 maxim, ca pe urma incepe distractia. 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS

Curs valutar BNR

18 Sep. 2020
Euro (EUR)Euro4.8582
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0972
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5132
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.3220
Gram de aur (XAU)Gram de aur257.4245

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Business Card
Smart City România
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
BTPay
Balinesse Spa
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie