Crypto

Câteva sute de lei au ridicat cu peste un miliard Activul Net al SIF1

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 30 iulie 2020

Câteva sute de lei au ridicat cu peste un miliard Activul Net al SIF1

Valoarea Activului Net (VAN) al SIF Banat-Crişana (SIF1) a urcat puternic în luna mai, faţă de aprilie, îndeosebi ca urmare a unei tranzacţii realizată cu o acţiune SIF Imobiliare (SIFI), şi în prezent există premisele ca pentru iulie, Activul Net al SIF1 să fie din nou influenţat major de schimburile cu titlurile SIFI, în condiţiile în care, în această lună au existat două transferuri cu câte un titlu al societăţii.

SIF Imobiliare este un holding înregistrat în Cipru, constituit în anul 2013 de fosta conducere a SIF Banat-Crişana (SIF1), prin încorporarea a 18 companii cu activităţi din domeniul imobiliar din portofoliul SIF1.

La finele anului trecut, SIF1 deţinea 4,499 milioane de acţiuni SIFI, echivalentul a 99,9997% din capitalul emitentului, iar din cele 13 acţiuni ce nu se aflau în posesia directă a SIF Banat-Crişana, 6 erau deţinute de Administrare Imobiliare, SIFI B One, Bistriţa, Comalim, SIFI CJ Office şi SIFI Cluj Retail (conform raportului anual pentru anul trecut al SIFI) , toate fiind societăţi controlate de SIF-ul cu sediul principal în Arad.

În data de 19 mai, are loc o tranzacţie cu o acţiune SIFI, la preţul de 286 lei, cu 30% peste preţul ultimului transfer, ce data din 25 aprilie 2019, ceea ce ridică capitalizarea SIF Imobiliare la aproape 1,287 miliarde de lei, faţă de circa 990 milioane lei cât era până atunci.

În aceste condiţii, SIF Banat-Crişana raportează pentru luna mai un Activ Net de 3,513 miliarde lei, cu 1,188 miliarde lei peste cel din aprilie, echivalentul unei creşteri de 51,12%, respectiv o Valoare Unitară a Activului Net (VUAN) de 6,8293 lei, faţă de 4,519 lei pentru aprilie.

În raportul privind Situaţia Activelor şi Datoriilor SIF Banat-Crişana aferent lunii mai, SIF1 arată că, în calculul VAN-ului, în cazul SIFI este cuprinsă valoarea de piaţă de 1,287 miliarde lei (reprezentând 286 lei/acţiune), faţă de 204 milioane lei (reprezentând 45,4 lei/acţiune) pentru luna aprilie.

Practic, printr-o tranzacţie de câteva sute de lei, Activul Net al SIF1 a crescut cu peste un miliard de lei.

Conform societăţii, în portofoliul său, acţiunile SIF Imobiliare sunt evaluate în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 şi Regulamentului ASF nr. 2/2018, în funcţie de înregistrarea de tranzacţii ale titlului SIFI în ultimele 30 de zile de tranzacţionare.

La art. 113, lit (a), din Regulamentului ASF nr. 9/2014, se menţionează: "Instrumentele financiare admise la tranzacţionare şi tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România, precum şi cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ sunt evaluate astfel: [...]

2. la preţul de referinţă aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acţiunilor tranzacţionate în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacţionare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem".

Astfel, pentru luna mai, valoarea acţiunilor SIFI în Activul Net al SIF Banat-Crişana a fost de 286 lei, conform tranzacţiei.

Pentru perioada iunie 2019 - aprilie 2020, în care nu s-a făcut nicio tranzacţie cu acţiunile SIF Imobiliare, evaluarea titlurilor SIFI s-a calculat în conformitate cu prevederile art.115 alin. (2) şi alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014, la valoarea contabilă pe acţiune, astfel cum rezultă  din ultimele situaţii financiare aprobate, arată SIF1.

"Precizăm că tranzacţiile înregistrate în piaţă cu acţiuni SIFI nu au fost efectuate de către SIF Banat-Crişana sau de persoane afiliate acesteia. Informăm investitorii că SIF Banat-Crişana a notificat ASF cu privire la tranzacţiile din piaţă cu acţiuni SIFI, având în vedere caracterul sporadic al acestora şi preţul pe acţiune supraevaluat faţă de valoarea justă rezultată prin alte tehnici de evaluare care determină variaţii semnificative ale valorii activului net al SIF Banat-Crişana", subliniază SIF1, în Raportul privind Situaţia Activelor şi Datoriilor pentru luna mai.

Pentru luna iunie, SIF Banat-Crişana a raportat un Activ Net de 3,522 miliarde de lei, respectiv un VUAN de 6,8458 lei, în creştere cu 0,24% faţă de cel din luna anterioară, în condiţiile în care, SIF Imobiliare a fost evaluată la 1,287 miliarde lei.

Transferul din mai, nu este singura tranzacţie ce a fost realizată cu acţiunile SIFI, în ultima perioadă.

În data de 15 iulie, a avut loc un schimb cu o acţiune SIFI, la preţul de 370 lei, cu 29,37% peste cel aferent tranzacţiei din mai, în timp ce în data de 16 iulie s-a mai derulat un transfer cu un titlu al emitentului înregistrat în Cipru, la preţul de 400 lei, cu 8,11% peste tranzacţia realizată cu o zi în urmă.

Faţă de acest preţ, valoarea de piaţă a SIF Imobiliare este de aproape 1,8 miliarde de lei.

De altfel, impactul tranzacţiilor cu acţiunile SIFI asupra Activului SIF Banat-Crişana a fost semnalat de un grup condus de SIF Oltenia (SIF5) care, în vara anului trecut, a solicitat completarea ordinii de zi a unei adunări a acţionarilor SIF1 cu mai multe puncte pe ordinea de zi, ce au fost respinse în bloc de acţionari în cadrul AGA, inclusiv distribuţia de dividende în sumă de 77,62 milioane lei, din profitul anului 2016, bani ce nu fuseseră folosiţi conform destinaţiei aprobate iniţial.

În materialele aferente solicitării, SIF Oltenia semnala, între altele, creşterea puternică a Activului Net al SIF Banat-Crişana, de la 4,4488 lei/acţiune al finele lui martie 2019 la 6,2135 lei/acţiune la finele lui aprilie.

"Această creştere miraculoasă a activului societăţii de la o lună la alta, cu 913 milioane lei, se bazează pe o tranzacţie cu numai 3 acţiuni SIFI în valoare de 660 de lei, efectuată în data 25 aprilie 2019, în condiţiile în care acţionarii SIFI Imobilare PLC sunt SIF Banat-Crişana cu 4.499.961 acţiuni şi alte societăţi din grupul SIF1 care împreună deţin 13 acţiuni", se menţiona în raportul SIF Oltenia.

Conducerea SIF1 a răspuns solicitărilor grupului coagulat în jurul SIF5 precizând că, urmărind tranzacţiile la Bursa de Valori Bucureşti cu acţiuni SIFI - efectuate repetat la intervale de câteva luni, cu un număr foarte redus de acţiuni (una sau trei acţiuni) şi la variaţii de preţ foarte mari care conduc la supraevaluări ale companiei SIF Imobiliare PLC în activul SIF Banat-Crişana, este evident că acestea au aptitudinea de a da semnale false în piaţă, existând riscul inducerii în eroare atât a investitorilor în acţiunile SIFI, cât şi a investitorilor în acţiunile emise de SIF Banat-Crişana.

"Precizăm că, în perioada 2017 - aprilie 2019, SIF Banat-Crişana sau alte persoane afiliate grupului SIF Imobiliare Plc sau SIF Banat-Crişana nu au efectuat tranzacţii cu acţiuni SIFI", se afirma în raportul SIF1 din luna iunie a anului trecut.

Totodată, se menţiona că, chiar şi în lipsa unei pieţe lichide pentru acţiunile SIFI, tranzacţiile din piaţă din acea perioadă nu puteau fi considerate în mod normal şi rezonabil că ar avea o justificare legitimă din punct de vedere comercial, motiv pentru care, prin adresa SIF Banat-Crişana nr. 1112 din 28 mai 2019, se solicitase Autorităţii de Supraveghere Financiară să analizeze tranzacţiile cu titlul SIFI şi din perspectiva unor posibile încălcări ale art. 120 din Legea 24/2017 privind emitenţii şi operaţiuni de piaţă şi ale art. 12 din Regulamentul UE nr 596/2014 privind abuzul de piaţă.

Notă

SIF Imobiliare a fost creată în vederea administrării centralizate a activităţii celor 18 companii aportate de SIF Banat-Crişana, în vederea asigurării unui management unitar, a reducerii costurilor de operare, creşterii veniturilor la nivelul acestora şi valorificarea oportunităţilor ivite în piaţa de profil, conform documentului de prezentare al emitentului în vederea admiterii la tranazacţionare prin Sistemul Alternativ al Bursei de Valori Bucureşti.

Potrivit SIF1, decizia de înfiinţare a companiei în Cipru a avut la bază inexistenţa unei legi care reglementează activitatea de tip holding în ţara noastră şi un studiu realizat special pentru acest proiect de un consultant de renume referitor la selectarea unei jurisdicţii favorabile pentru holding.

Companiile aportate la capitalul SIF Imobiliare de către SIF Banat-Crişana, au fost: Agrorent Arad, Comalim Arad (MALI), Administrare Imobiliare Bucureşti, Legume Fructe Oradea (LEOR), Vest Metal Oradea, Arta Culinară Cluj Napoca (ARCU), Bistriţa Cluj-Napoca, Comat Cluj SA Cluj-Napoca (CACU), Comcereal Cluj Turda (COCL), Complex Laboratoare Cluj-Napoca, Napotex Cluj-Napoca (NTEX), Agmonia OţeluRoşu, Central Petroşani, Cora Hunedoara, MCB Baia Mare, Soiza Sighetu Marmaţiei, Uniteh Timişoara (UNIT) şi Urban Lugoj.

Dintre acestea, opt companii erau listate atunci pe Rasdaq: Comalim, Legume Fruncte, Artă Culinară, Comat Cluj, Comcereal Cluj, Napotex, Agmonia şi Uniteh.

Valoarea de aport a celor 18 companii a fost de 22,537 milioane de lei, capitalul social la înfiinţare fiind de un milion de euro, echivalentul a un milion de acţiuni cu o valoare nominală de un euro/titlu. În august 2013, acţionarii au decis majorarea capitalului social prin emiterea de 500.000 acţiuni.

La listarea din decembrie 2013, structura acţionariatului SIF Imobiliare era: SIF Banat-Crişana - 1.499.994 acţiuni (99,9996%), respectiv Administrare Imobiliare, Comalim, Artă Culinară, Complex Laboratoare, Agrorent, Bistriţa - fiecare cu câte o acţiune (0,0004%).

Prima tranzacţie cu acţiunile SIFI are loc în data de 23 decembrie 2013, când a fost trasferat un titlu, la preţul de 100 lei.

În prezent, capitalul social al SIFI este constituit din 4.499.974 acţiuni (după o majorare operată în 2016), din care, la finele anului trecut, 4.499.961 acţiuni sunt deţinute în mod direct de SIF1. Conform raportului anual al entităţii din Cipru, la data de 31 decembrie 2019, Administrare Imobiliare, SIFI B One, Bistriţa, Comalim, SIFI CJ Office şi SIFI Cluj Retail aveau câte o acţiune SIF Imobiliare.

La finele anului trecut, în portofoliul SIF Imobiliare se găseau 16 companii: Bistriţa, Comalim, Cora, SIFI Uniteh, SIFI BH Est, SIFI BH Ind Vest, SIFI BH Retail, SIFI Baia Mare, SIF B One, SIFI CJ Storage, SIFI CJ Logistic, SIFI Cluj Retail, SIFI CJ Office, SIFI CJ Agro, SIFI Properties, SIFI Sighet. Dintre acestea, Comalim, SIFI Uniteh, SIFI CJ Storage, SIFI CJ Logistic şi SIFI Cluj Retail sunt litstate pe piaţa AeRO.

În data de 28 iulie a acestui an, acţionarii SIFI Uniteh (SIFI Imobiliare - 50,19% şi SIF Banat-Crişana 36,34%), au aprobat dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţii.

Opinia Cititorului ( 17 )

 1. Cei de la SIF unt experti in manipulari si escrocherii. O stie toata piata (ca dovada este dstanta uriasa dintre VUAN si cotatie), mai putin ASF-ul care tace si face jocurile pentru conducerea SIF1

  Pana cand? 

  1. Sa acuzi pe cineva de manipularea pietei prin tranzactii in valoare totala de 130 euro este la fel de hazliu ca a-l acuza ca a vrut sa darame Casa Poporului cu o scobitoare

   Esti plin de umor.

   Prost.  

   Manipularea de 130 de euro de pe AERO, se multiplica in miliarde de lei la BVB.

   Ai primit-o mestecata, vrei sa ti-o si inghit, mai hazliule?! 

   Mare prost!Ai trăit degeaba si citind ziarul Bursa! Păi bă zero barat ai auzit de Vântu? Sorin Ovidiu Vântu ăla cu FNI?Asa făcea! Nu-ți trebuie școală ci doar să găsești suficienți prosti ca tine! Si sunt!

   daca nu intelegi, studiaza, intreaba, nu face panarama ca iesi in evidenta instant de prostul zilei. se vede din comentarii, ai inteles ?

   Mai hazliu (dureros de hazliu) este sa percepi dar sa nu pricepi ce se intampla la SIF1.

   Dle,esti genul de om care dai cu capul de Casa Poporului, îți faci ditamai cucuiul si in loc să te oprești strigi că "asa ceva nu se există " si repeți.

   Îți explic simplu:cumperi un jaf de mașină 90%distrusă, repari la mișto tabla, o vopsesti pentru manelisti, speli motorul etc.,minți că nevasta e bolnavă de cancer si vrei să vinzi masina la jumătate de preț adică " doar la 30.000de €! E greu,știu la bursa e mai simplu! 

   S-au realizat tranzactii de miliarde cu SIF1 la BVB dupa publicarea VUAN?Mai verifica! Sau te-ai referit la miliarde de lei vechi?

   Mai usor cu jignirile ca suntem oameni civilizati. Iti recomand sa studiezi diferentele intre un fond deschis de investitii (FNI) si un SIF.

   Ba mai mult, RAR (echivalentul ASF-ului) te sustine, iti face ITP-ul (adica jocul) si declara ca masina functioneaza perfect.

   Hotia ramane si se vede de la o posta, chiar daca vehiculul cu care circula este altul.

   Omul are dreptate, dar te faci ca nu intelegi (sau poate chiar nu intelegi). 

  Buna dimineata,BVB.Multe escrocheri se mai imtampla sub obladuirea Dvs?

  1. Sunteți ușor recognoscibili voi, comentatorii din Craiova. Scrieți greoi, agramat și rudimentar. Dar vă admir determinarea de a crea aparența unei probleme severe, acute, de interes general pentru piața de capital. Sunteți amuzanți:) Dar și patetici, trebuie să recunosc.

   Mahalagioaico, tie ti se pare ca te ascunzi bine dupa pulpana lui Lakis?

   Of, of, of. Pe unele poți să le scoți din sat, dar nu poți niciodată să scoți satul din ele.

   Ce jale și plânset va fi pe voi, nefericitelor! Va fi epic:) 

   Satul nu este rusinos, doar marghioleala ta de mahalagioaica e rusinoasa.

   Epic. Epic, fă.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Crypto

Supliment dedicat pieţei monedelor digitale
Dezbaterea online “Exporturile, în primul rând!”
BTPay
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
BITCOIN ROMANIA

Curs valutar BNR

01 Mar. 2021
Euro (EUR)Euro4.8744
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0456
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4299
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6469
Gram de aur (XAU)Gram de aur227.1710

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Hidroelectrica
Concurs de idei de afaceri inovative ”Money is Funny” – ÎNSCRIERI
www.hipo.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro