COMUNICAT TRANSMIS DE SIF BANAT-CRIŞANA CĂTRE BVBClarificări cu privire la informaţiile apărute în presă în legătură cu valoarea acţiunilor SIF Imobiliare

Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 30 iulie 2020

Clarificări cu privire la informaţiile apărute în presă în legătură cu valoarea acţiunilor SIF Imobiliare

SIF Banat-Crişana a reacţionat la informaţiile apărute în presă în legătură cu valoarea acţiunilor SIF Imobiliare printr-un comunicat postat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti.

Deoarece doar în Ziarul BURSA au apărut astăzi două articole referitoare la SIF Imobiliare, credem că SIF-ul face referire la publicaţia noastră, deşi acest lucru nu este precizat.

Redăm mai jos comunicatul SIF Banat-Crişana:

"Aducem următoarele clarificări în legătură cu informaţiile eronate şi tendenţioase apărute în anumite publicaţii de presă cu privire la tranzacţiile cu acţiuni SIF Imobiliare PLC (SIFI) şi impactul acestora asupra valorii activelor SIF Banat-Crişana, informaţii care sunt de natură a induce în mod voit în eroare investitorii care iau contact cu aceste informaţii.

Informaţiile apărute într-o anumită zonă a presei sunt neadevărate şi sunt formulate într-o formă voit calomnioasă, încercându-se în mod voalat inducerea ideii că SIF Banat-Crişana ar avea legătură cu aceste tranzacţii, motiv pentru care, conducerea SIF Banat-Crişana aduce, încă o dată clarificări, pentru o corectă informare a investitorilor.

Evaluarea activelor din portofoliu reflectate în valoarea ativului net calculat şi raportat lunar în piaţă de SIF Banat-Crişana se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar valoarea activului net este certificată de Depozitarul activelor societăţii (până în noimbrie 2019 de către BRD, iar de la această dată până în prezent BCR). Astfel, evaluarea acţiunilor SIFI respectă dispoziţiile Regulamentului ASF nr. 9/2014. Acţiunile SIFI sunt admise la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare al BVB (piaţa AeRO), unde numărul tranzacţiilor cu acţiuni SIFI în cursul unui an sunt sporadice şi cu un număr nesemnificativ de acţiuni (o acţiune, maxim 3 acţiuni). Din acest motiv, evaluarea acţiunilor SIFI pentru calculul activului net se realizează prin metode diferite, în funcţie de înregistrarea sau nu a unor tranzacţii în piaţă în ultimele 30 de zile, astfel:

- În situaţia în care s-au înregistrat tranzacţii în ultimele 30 de zile de tranzacţionare bursieră, acţiunile SIFI se evaluează în conformitate cu prevederile art. 113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 "la preţul de referinţă aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acţiunilor tranzacţionate în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacţionare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem. Preţul utilizat ca preţ de referinţă se calculează în baza activităţii de tranzacţionare din data zilei pentru care se efectuează calculul activului, utilizat ca reper în deschiderea şedinţei de tranzacţionare din ziua următoare";

- În situaţia în care pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de tranzacţionare nu se înregistrează tranzacţii, evaluarea acţiunilor SIFI se efectuează în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) şi alin. (1) lit. a), pct. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la "valoarea contabilă pe acţiune, astfel cum rezultă din ultima situaţie financiară anuală aprobată a entităţii respective".

Anterior lunii aprilie 2019, diferenţele valorice rezultate între cele două metode de evaluare nu au fost semnificative, astfel încât să denatureze în mod substanţial valoarea acţiunilor SIF Imobiliare. Începând cu luna aprilie 2019, însă, în piaţă au fost realizate o serie de tranzacţii cu un număr infim de acţiuni SIF Imobiliare, la preţuri semnificativ de mari, fără ca în piaţă să fi existat informaţii care să justifice o asemenea creştere a valorii acţiunilor SIFI. În conformitate cu prevederile legale mai sus citate, Societatea a fost obligată să utilizeze preţul de piaţă ca modalitate de evaluare a acţiunilor SIFI la calculul valorii activelor SIF Banat-Crişana.

Considerând că tranzacţia cu acţiuni SIFI realizată la data de 24 aprilie 2019, la un preţ de 220 lei/acţiune nu se poate justifica pe raţiuni economice reale, SIF Banat-Crişana a sesizat Autoritatea de Supraveghere Financiară (prin adresa nr. 1112/28.05.2019) şi a solicitat autorităţii să verifice tranzacţiile cu acţiuni SIFI din perspectiva unor posibile încălcări ale art. 120 din Legea nr. 24/2014 şi ale art. 12 din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul de piaţă.

Totodată, Societatea a solicitat autorităţii să aprobe ca, în cazul emitentului SIF Imobiliare PLC, evaluarea pentru calculul activului net al SIF Banat-Crişana să se efectueze în baza valorii juste rezultată în baza evaluării conforme cu standardele internaţionale de evaluare efectuată de un evaluator membru ANEVAR. Prin adresa nr. SI/DRA nr. 2690.1/18.06.2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat Societăţii că nu poate excepta SIF Banat-Crişana de la aplicarea metodei de evaluare stipulată la art. 113 lit. a, pct. 2 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, adică preţul de referinţă aferent zilei pentru care se efectuează calculul, precum şi faptul că va verifica aspectele cu privire la o posibilă incidenţă a dispoziţiilor aplicabile în materia abuzului de piaţă.

Demersurile SIF Banat-Crişana de clarificare a situaţiei au continuat şi ulterior tranzacţiei cu acţiuni SIFI realizată la data de 19.05.2020 la un preţ de 286 lei/acţiune, când, prin adresa nr. 1050/04.06.2020, Societatea s-a adresat din nou Autorităţii de Supraveghere Financiară, solicitând autorităţii să investigheze o posibilă faptă de manipulare a pieţei, prin tranzacţiile realizate cu acţiuni SIFI. Prin adresa nr. 6109/01.07.2020 autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat Societăţii că aspectele reclamate fac obiectul unei analize ale autorităţii.

De asemenea, ulterior tranzacţiilor cu acţiuni SIFI realizate la data de 15 iulie 2020 (la un preţ de 370 lei/acţiune) şi la data de 16 iulie 2020 (la un preţ de 400 lei/acţiune), SIF Banat-Crişana a transmis din nou către Autoritatea de Supraveghere Financiară două solicitări (nr. 1335/17 iulie 2020 şi 1336/20 iulie 2020) prin care a solicitat autorităţii să investigheze tranzacţiile cu acţiuni SIFI din perspectiva încălcării dispoziţiilor aplicabile în materia abuzului de piaţă, precum şi să emită o decizie care să permită Societăţii să facă aplicarea de îndată a prevederilor art. 45 alin. (11) şi (12) din Regulamentul ASF nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative, pentru a asigura o reflectare corectă a valorii participaţiilor SIFI în activul net al SIF Banat-Crişana, prin evaluarea participaţiilor nelichide (fără piaţă activă) pe baza unui raport de evaluare întocmit în conformitate cu standardele de evaluare şi eliminarea fluctuaţiilor de valoare nefundamentate de o cerere şi ofertă reală ale instrumentelor acestor emitenţi, cu efect asupra valorii activului net, induse de preţuri arbitrare pe piaţă. Autoritatea nu a răspuns până la data prezentei la solicitările SIF Banat-Crişana.

În plus faţă de demersurile efectuate în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiară, Societatea a informat în mod corespunzător investitorii cu privire la diferenţele de valoare ale participaţiei SIF Imobiliare PLC cu ocazia raportărilor lunare ale valorii activului net, în cadrul notelor la anexa 16 pubicată în piaţă. Totodată, în cadrul Raportului anual 2019, au fost prezentate şi explicate variaţiile semnificative ale VAN în cursul lunilor aprilie şi mai 2019, induse de tranzacţiile punctuale cu acţiuni SIFI. De asemenea, precizăm, aşa cum am făcut de fiecare dată când au avut loc tranzacţii cu acţiuni SIFI la preţuri nejustificat de ridicate, că aceste tranzacţii nu au fost efectuate de către SIF Banat-Crişana sau de persoane afiliate acesteia.

Faţă de cele mai sus arătate, considerăm că Societatea a efectuat toate demersurile pe care le putea face pentru a clarifica toate aspectele legate de tranzacţiile cu acţiuni SIFI precum şi cu privire la cele legate de reflectarea valorii acestor acţiuni în activele Societăţii.

Informăm investitorii că SIF Banat-Crişana a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară documentele pentru conformare la prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative, documente care permit evaluarea participaţiilor din portofoliul SIF Banat-Crişana listate la BVB, dar fără piaţă activă, pe baza unui raport de evaluare întocmit în conformitate cu standardele de evaluare, metodă de evaluare care va fi utilizată de Societate de la momentul autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a documentaţiei depuse pentru a evita discrepanţele nejustificate de valoare apărute din tranzacţionare de volume infime. Vom informa în mod corespunzător publicul cu privire la eventuale evenimente ulterioare, dacă va fi cazul".

Bogdan-Alexandru Drăgoi - Preşedinte, Director General

Opinia Cititorului ( 12 )

 1. 1. Daca nu este SIF1 cel care face aceste tranzactii? Potrivit articolului "Câteva sute de lei au ridicat cu peste un miliard Activul Net al SIF1", 7 actiuni SIFI nu se afla in posesia SIF1 si a firmelor detinute de ea.

  2. De ce mai este listata o firma detinuta in proportie de 99,9997% de un singur actionar? 

  1. Foarte pertinente întrebările.

   Ca sa manipuleze in scopul sustinerii unor interese ale unui anumit grup!

   cum sa nu fie SIF1? oamenii lui Bilteanu si Lakis au facut tranzactiile cu 2 hai 3 actiuni, iar Dragoi a avut sarcina de a sesiza ASF pentru a se acoperi. Dragoi e pe mina cu cei din ASF care nu au nici-o reactie la sesizari decit daca fraierii fac galagie si Make scrie la ziar. Si a aparut articolul, Dragoi prezinta sesizari, ASF va avea o reactie, va investiga si descoperi tranzactii facute pe conturi de brokeraj detinute de firme off-shore. Dragoi acoperit, ASF sesizeaza parketul, acoperit, Bilteanu si Lake nu apar in schema, timpul trece, noi uitam. iar intrebarile pertinente nu-si primesc raspuns niciodata. si parchetul nu descopera nimic deoarece nu exista miza si nu poate construi un dosar in jurul a nimic. se claseaza

   momente vesele pe miliarde de lei....distractie maxima minciuni si quote DJ Trump FAKE NEWS

   Alex, nu este SIF1 cel care tranzacționează. Nici persoane afiliate, nici oameni cu vreo legătură cu ei. Când se va publica cine a vândut/cumpărat și cine a intermediat, vom înțelege multe. Inclusiv cât de stupide, dar și perverse au fost acuzațiile de ieri.

   ba esti prost? ba esti nebun? cine sa atinga actiuni la sifi daca nu de-ai lor? cinta la alta mada ca nu tine bagabonteala asta a ta

  Comunicatul denigreaza ziarul Bursa fara nici un fel de temei.

  1. momente mincinoase, altfel spus fake prostii

  Pana una alta care e rațiunea pentru care toate activele imobiliare ale sifului au fost expatriate in cipru?! E esențial a se răspunde dar nerușinarea și tupeul tipului asta . Sa intelegem ca de vina e ASF ul care nu a identificat cine a cumpărat actiunea de diamant...

  Să nu uităm esențialul: Drăgoi nu dă dividende, ne consideră niște proști, doar el știe ce investiții ( ???) să facă!Are ăsta o aroganță ! Sau e pur si simplu un hoț!

  1. El e miezul din nuca.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay

Curs valutar BNR

21 Ian. 2021
Euro (EUR)Euro4.8738
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0148
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5251
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.5099
Gram de aur (XAU)Gram de aur241.5144

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

The Diplomat-Bucharest Awards Gala 2021
Video

ENGLISH SECTION

more articles

Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro