Abonament gratuit
Videoconferinţa “Energia în priză”Videoconferinţa “Energia în priză”

PREMIERĂAsociaţiile de consumatori au primit acces la seminarele BNR pe drept bancar

EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări /

Asociaţiile de consumatori au primit acces la seminarele BNR pe drept bancar

Consumatorii se îndoiesc de imparţialitatea seminarelor BNR pe drept bancar

Dan Suciu, BNR: "Toate deciziile care se iau în legătură cu aceste seminare aparţin INM şi CSM"

Actualizare : Institutul Naţional al Magistraturii a luat decizia ca răspuns la scrisoarea transmisă de asociaţiile de consumatori

Institutul Naţional al Magistraturii (INM) permite participarea asociaţiilor de consumatori la seminarele pe care le organizează în colaborare cu Banca Naţională a României (BNR), pe teme de drept bancar.

Decizia vine ca răspuns al INM la scrisoarea transmisă, zilele trecute, de patru asociaţii de consumatori, în cadrul căreia aceştia solicitau transparentizarea evenimentelor de formare şi permiterea prezenţei unor reprezentanţi ai respectivelor asociaţii la desfăşurarea seminarelor.

INM le-a răspuns asociaţiilor de consumatori, promiţându-le că agendele celor patru seminare vor fi făcute publice şi că participarea la aceste evenimente va fi mai largă.

Scrisoarea INM subliniază: "Pentru asigurarea imparţialităţii am asigurat participarea mai multor formatori proprii, specialişti în domeniul dreptului bancar: doamna judecător Diana Ungureanu, formator cu normă întreagă INM. Doamna judecător Virginia Duminică, formator INM şi domnul Radu Rizolu, avocat - Rizoiu şi Asociatii, formator INM.

Răspunzând punctual solicitărilor dumneavoastră vă informăm că

1. Agendele acestor seminare se află în curs de finalizare. Ele vor fi postate şi vor putea fi accesate de orice persoană interesată pe site-ul INM.

Este, aşadar, lipsită de temei, la acest moment, opinia exprimată în adresa dumneavoastră cu privire la faptul că discuţiile vor viza, în principal, aspecte care ţin de clauzele abuzive inserate de către profesionişti (în special de către instituţiile financiar-bancare) în contractele cu consumatorii.

2. Referitor la participanţii la aceste activităţi de formare, menţionăm că lista opţiunilor exprimate în vederea participării la seminar, precum şi lista magistraţilor selectaţi pot fi consultate accesând pagina web a INM. (...)

3. Potrivit descrierii din cadrul Programului de formare continuă pentru 2017, seminarele cu tema «Aspecte generale de drept financiar-bancar» sunt adresate judecătorilor şi procurorilor cărora le este necesară în activitatea profesională însuşirea unor noţiuni de bază privind domeniul economico-financiar şi bancar, iar cele cu tema «Drept bancar» se adresează magistraţilor specializaţi (secţii comerciale, contencios administrativ), de la nivelul tribunalelor, curţilor de apel şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi avocaţilor. Având în vedere succesul sesiunilor de formare anterioare, organizate în materia dreptului bancar, la care au participat şi reprezentanţi ai unor cabinete de avocatură care îşi desfăşoară activitatea în domeniul dreptului bancar, INM a apreciat ca oportună invitarea unor avocaţi în vederea participării la seminarele cu tema «Drept bancar», care vor fi organizate în cursul acestui an. Un asemenea demers va asigura transparenţa acestor sesiuni de formare şi va facilita schimbul de idei între practicienii în acest domeniu. În acest sens, au fost adresate invitaţii cabinetelor de avocatură cu departamente în domeniul banking&finance, conform topului oficial realizat de Chambers&Partners în vederea desemnării unor participanţi pentru aceste sesiuni de formare. Astfel, au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai următoarelor case de avocatură: Clifford Chance Badea, Bondoc&Asociaţii şi Bulboacă&Asociaţii. Din acest punct de vedere, vă rugăm să observaţi că angajamentele anterioare ale CSM sunt respectate.

În ceea ce priveşte solicitarea dumneavoastră referitoare la participarea ca observator în cadrul seminarelor menţionate, dorim să vă informăm că, deşi sesiunile de formare organizate de INM nu sunt de regulă deschise publicului, obiectivul lor principal fiind formarea judecătorilor şi procurorilor români, având în vedere interesul manifestat de semnatarii adresei transmise, INM va permite participarea a câte un reprezentant desemnat de fiecare din cele patru entităţi. În acest sens, vă adresăm rugămintea de a comunica numele reprezentanţilor dumneavoastră persoanei responsabile de organizarea acestor seminare din partea INM, doamna Maria Dragu (...). Precizăm că toate cheltuielile ocazionate de prezenţa în seminar a celor patru reprezentanţi vor rămâne în sarcina instituţiilor care propun participarea acestora.

4. De asemenea, dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că obiectivele stintifice şi conceptul fiecărei activităţi de formare sunt strict de competenţa INM, fiind stabilite în raport de nevoile si aşteptările sistemului judiciar şi aprobate în cadrul Programului anual de formare continuă. În acest context, deşi apreciem ca interesantă propunerea dumneavoastră de a invita la cele patru seminare toate părţile implicate in dosarele pe clauze abuzive (apărători ai băncilor, apărători ai clienţilor, reprezentanţi ANPC, reprezentanţi BNR), ea excede obiectivelor ştiinţifice deja stabilite pentnr două tipuri de activităţi, respectiv însuşirea unor noţiuni de bază privind domeniul economico-financiar şi bancar (pentru seminarele cu tema «Aspecte generale de drept financiar-bancar») şi unificarea practicii judiciare în materie (pentru seminarele cu tema «Drept bancar»). Mai mult, magistraţi care au optat să participe la aceste activităţi au făcut-o în considerarea obiectivelor anunţate. În viitor ar putea fi imaginate activităţi care să fie deschise participării tuturor actorilor amintiţi, structurate ca forumuri de dezbatere în materie.

5. INM nu transmite, de regulă, pe site, activităţile sale de formare. Doar atunci când tema unei activităţi de formare priveşte modificări importante ale legislaţiei în vigoare, a căror popularizare în rândul publicului este utilă sistemului judiciar în ansamblul său, am luat decizia de a transmite on-line/de a posta înregistrările acelor evenimente pe site-ul INM (...). În toate celelalte situaţii, activităţile de formare sunt deschise doar participanţilor selectaţi, eficienţa unui demers formativ depinzând de posibilitatea celor formaţi de a-şi exprima în mod necenzurat opiniile.

6. Cu privire la finanţarea acestor sesiuni de formare vă informăm că, pentru seminarele cu tema «Aspecte generale de drept financiar-bancar», nu se asigură cazarea, ci doar masa participanţilor, care va fi acoperită din bugetul INM. De asemenea, tot INM va suporta costurile aferente cazării, meselor şi transportului pentru formatorii proprii.

Costurile de cazare si masă pentru participanţii la seminarele cu tema «Drept bancar» vor fi acoperite de BNR; onorariile şi costurile aferente cazării, meselor şi transportului formatorilor INM vor fi suportate din fonduri proprii".

Într-o scrisoare trimisă INM şi CSM, asociaţiile de consumatori au cerut să fie prezente la dezbateri

Patru asociaţii de consumatori - Parakletos, Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), Asociaţia de Consiliere a Clienţilor Bancari şi Asiguraţilor din România (ACCBAR) şi Asociaţia Pro Consumatori (APC România) - au cerut, zilele trecute, într-o scrisoare transmisă Institutului Naţional al Magistraturii (INM) şi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), să fie reprezentate la seminarele organizate de INM în colaborare cu Banca Naţională a României (BNR), unde magistraţii sunt instruiţi în domeniul dreptului bancar.

Preşedinţii celor patru entităţi s-au arătat nemulţumiţi de implicarea Băncii Centrale în organizarea acestor evenimente, precizând: "Privim cu îngrijorare faptul că Banca Naţională a României se implică în mod activ (...), nu doar prin punerea la dispoziţie a unor experţi, dar şi prin finanţarea celor patru seminare (...).

Considerăm că suntem îndreptăţiţi să punem sub semnul îndoielii imparţialitatea unora dintre formatorii prezenţi la aceste seminare".

Cele patru evenimente de instruire urmează să se desfăşoare la Sinaia şi, respectiv, în Bucureşti, după cum urmează: în 10 aprilie şi 9 octombrie 2017 în Bucureşti şi în 27 aprilie şi 5 octombrie 2017 în Sinaia.

Asociaţiile de consumatori solicită INM şi CSM "comunicarea, respectiv publicarea desfăşurătorului/agendei seminarelor; comunicarea, respectiv publicarea numelor tuturor participanţilor la cele patru seminare menţionate anterior (judecători, formatori INM, experţi propusi de către BNR etc.); permiterea accesului şi a reprezentanţilor subscriselor, în calitate de observatori; invitarea tuturor părţilor implicate în dosarele pe clauze abuzive (apărători ai băncilor, apărători ai clienţilor, reprezentanţi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, reprezentanţi Banca Naţională a României etc.), în vederea creării premiselor necesare pentru a fi ascultate toate punctele de vedere şi toate argumentele legale; înregistrarea seminarelor şi publicarea acestora pe site-ul instituţiei, precum şi prezentarea modalităţii de finanţare şi a oricărei informaţii relevante înlegătură cu finanţarea acordată de către Banca Naţională a României pentru organizarea celor patru seminare de către INM".

Dan Suciu, directorul de comunicare al BNR, ne-a spus că toate deciziile care se iau în legătură cu aceste seminare aparţin INM şi CSM.

În cadrul documentului citat, reprezentanţii consumatorilor afirmă că "nu puţine au fost cazurile în care Banca Naţională a României, prin vocile sale reprezentative, şi-a luat în serios rolul de «avocat» al băncilor şi, prin numeroase ieşiri publice, s-a pronunţat în defavoarea consumatorilor de servicii financiar - bancare, demonstrând profundă lipsă de imparţialitate".

Printre altele, sursele citate aduc în discuţie poziţia BNR faţă de modificările aduse Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive şi de promovarea Legii 77/2016 privind darea în plată.

Scrisoarea citată precizează: "Suntem de părere că soluţionarea în mod pozitiv a prezentei cereri ar fi o dovadă de transparenţă din partea institutiei dumneavoastră, absolut necesară în contextul relatărilor din presă care arată că la aceste seminare au participat atât apărători ai băncilor în procesele pe clauze abuzive, cât si reprezentanţi din partea BNR, foşti angajaţi în bănci angrenate în procese pe clauze abuzive. În atare condiţii, considerăm că suntem îndreptăţiţi să punem sub semnul îndoielii imparţialitatea unora dintre formatorii prezenţi la aceste seminare, reiterând necesitatea participării tuturor părţilor implicate în problema clauzelor abuzive, în conditiile în care la aceste seminare, până la acest moment, nu a participat niciun reprezentant sau apărător al consumatorilor de servicii financiar-bancare.

Nu în ultimul rând, vrem să aducem în atenţia dumneavoastră promisiunile Consiliului Superior al Magistraturii ca urmare a analizării sesizărilor depuse de avocaţii Carmen Popa şi Gheorghe Piperea în legătură cu alte seminare pe aceeaşi temă, desfăşurate în anul 2015. În acest sens, domnul Cristi Dănileţ, fost membru CSM, declara: «Am analizat situaţia în cadrul CSM şi am spus că tocmai pentru a transparentiza procesul de training să fie invitaţi şi avocaţii, pentru că aceştia sunt cei care reprezintă clienţii băncii şi împreună să discute, de fapt, modalitatea de aplicare a legii. Să ştiţi că acolo nu se discută dosare în concret, ci se analizează legislaţia, jurisprudenţa, li se explică fenomenul economic. De aceea noi, în CSM, am discutat (...) să vină şi avocaţii, tocmai pentru a elimina suspiciuni de acest fel. Judecătorii sunt invitaţi şi sunt anumiţi experţi, fie din rândul magistraţilor cu expertiză pe acest domeniu, fie experţi din domeniul bancar, poate să fie şi un avocat bine pregătit, şi un jurist al unei bănci sau al unei alte instituţii, dar totul sub oblăduirea Institutului Naţional de Magistratură (INM), care este şcoala pentru judecători. Uneori avem proprii experţi, alteori apelăm la experţi din afară. Nu sunt doar experţii BNR, poate să vină şi un avocat cu expertiză în domeniu, dar nu poate să vină nimeni fără a fi avizat de CSM».

În aceeaşi ordine de idei, purtătorul de cuvânt CSM, Daniela Pantazi, declara, în anul 2015: «Pentru acest an nu se mai poate interveni în felul de desfăşurare a seminarelor. Plenul a hotărât ca, începând cu anul viitor, să se ţină cont de posibilitatea participării şi a avocaţilor la seminarele din domeniul dreptului bancar»".

Conform informaţiilor publicate pe site-ul INM, obiectivul acestor seminare constituie abordarea unor aspecte de ordin general din domeniul economico-financiar şi bancar (legislaţie, concepte, aspecte instituţionale, proceduri si mecanisme economic-financiare şi bancare), respectiv unificarea practicii neunitare în materie, mai arată documentul citat.

Opinia Cititorului ( 13 )

 1. In sfarsit, guralivii care zic ca-i reprezinta pe consumatorii de pe lamotesti o sa realuzeze cat de prosti sunt. Mai delicat o sa fie cand o sa trebuiasca sa le explice si consumatorilor ca sunt prosti si ca nu au dreptate chiar daca, adevarat, le e foarte greu cu crefitele in CHF.

  1. Nu ieseau scantei dacă nu se întâlneau proștii cu hoții. :)

   Unul dintre asazisii reprezentanti ai consumatorilor, un individ marunt si meschin din Cisnadie se foloseste de imaginea unui pompier-erou pentru a-si rotunji veniturile. Rusine acestui neica-nimeni intretinut de nevasta care nefiind in stare de nimic in viata lui se agata de imaginea celor care au realizat ceva.

   E un [Fragment eliminat, conform regulamentului.] de langa fabrica de covoare. Dumnezeu ii va da ce merita pentru minciunile ventilate, manipularile bolnave si raul imens pe care l-a facut unora care cred ce zice.

  aceste seminarii PE BANII BNR mi se par o incercare de influentare a justitiei, aprosape de taficul de influenta. iti platesc mancarea si patul, tu pronunta-te intr-o speta unde cei pe care ii sustin sunt reclamati de consumatori

  Unii mai hoti ca altii :)))

  Un latifundiar de terenuri imbuibat si cu ditamai masina de lux, care are ca aghiotant un "consumator" de credite cu vila in Clinceni. 

  O "aparatoare" a consumatorilor care de fapt e partenera de furt a minoritarului din Cisnadie si care incaseaza pe fata sume de bani de pe la creduli pentru diverse motive penibilie. 

  O individa care pana de curand ii canta din struna si defila la brat cu penalului Popescu-Piedone ca mari aparatori ai consumatorilor

  :))))) Astia sunt aparatorii consumatorilor:))))  

  1. Vorbești de consumatorii abuzați de bănci? De ce pierd băncile procese pentru clauze abuzive? De hoațe sau de hoți?

   Daaaaa, adevarul e ca numai consumatori oprimati si amarati sunt pe acolo. Din aia cu vile gen Sandu, Bejan, Cotofana sau cu cate 3-4 case gen Hadarean, Mitache sau Cristescu:))) Oprimati rau saracii de ei :))))

   Din câteva sute de mii ale escrocheriilor bancare ai dat câteva exemple elocvente. :)

  Consumatorii romani vor fi reprezentati de romancele get-beget Al-Massoud, Al-Ghazi si Cristoforidiss.

  1. Fuck Off, postacule bancar!. femeile astea s-au luptat ca niste leoaice si sunt mandra de ele pentru ce au realizat. ne-au inspirat si pe noi sa luptam cu bancile!

   Zi zau. Nu cumva una dintre ele e bancherita si a dat mii de credite si a tinut partea "banksterilor" pana cand a fost data afara din sistem? Sa inteleg ca refuzul de a-ti plati obligatiile prin contracte asa se numeste mai nou? Lupta cu bancile?

   P.S. Stii ca una dintre ele a incasat zeci de mii de euro de pe la creduli ca tine si are ditamai vila in Voluntari, nu? :))))

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS
Nuclearelectrica

Curs valutar BNR

29 Sep. 2020
Euro (EUR)Euro4.8738
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1678
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5176
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.3626
Gram de aur (XAU)Gram de aur252.6304

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Business Card
CEZ România
Smart City România
CONPET
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
BTPay
Balinesse Spa
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie