ASF, MUCLESAncheta privind SIF 5 Oltenia, blocată de ASF şi de fondurile de investiţii

Nicu Trandu
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 13 septembrie 2022

Ilustraţie de MAKE

Ilustraţie de MAKE

Verificările efectuate de Consiliul Concurenţei privind o eventuală concentrare economică ilegală şi preluare abuzivă a SIF Oltenia, aspecte reclamate de fosta conducere a societăţii de investiţii financiare într-o plângere depusă în 6 ianuarie 2020 şi pentru care s-au solicitat primele clarificări în 23 iulie 2020, nu au fost finalizate nici la 2 ani şi 8 luni de la primirea sesizării iniţiale.

Potrivit unor surse apropiate situaţiei, verificările sunt îngreunate de perioada de timp alocată pentru obţinerea fiecărui răspuns şi fiecărei clarificări solicitate de Consiliul Concurenţei, perioadă care este de 30 de zile, dar care, uneori, este prelungită artificial de către actorii din piaţa de capital care sunt interogaţi de către Consiliu privind anumite aspecte din sesizarea primită în 6 ianuarie 2020.

"Încă sunt discuţii pe anumite puncte din sesizarea respectivă. Echipa care se ocupă de acest dosar a trimis mai multe solicitări pentru obţinerea unor informaţii de la actorii din piaţă, precum şi pentru clarificarea anumitor situaţii, dar, deşi ar trebui să se răspundă în 30 de zile, aceştia trag de timp şi răspund cu întârziere mai mare, solicitând clarificări peste clarificări la întrebările formulate de Consiliul Concurenţei", ne-au spus surse noastre.

Din informaţiile furnizate de sursele citate, am reţinut că, printre actorii din piaţa de capital care îngreunează cercetarea acestui dosar - unele fonduri de investiţii nominalizate în prezenta speţă, în speranţa că se va renunţa la cercetarea în amănunţime a aspectelor din sesizarea primită de Consiliul Concurenţei şi se va da o notă în care să se consemneze că faptele sesizate nu se confirmă -, s-ar număra chiar Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, instituţie condusă de Nicu Marcu.

Referitor la atitudinea ASF, aceasta este explicabilă deoarece o parte dintre angajaţii instituţiei publice încă mai păstrează legături strânse cu foştii angajaţi, care acum au devenit parte a grupării Drăgoi-Lakis ce a pus stăpânire pe SIF 1, SIF 4 şi SIF 5. Ciprian Copariu, fost funcţionar de rang înalt în cadrul ASF, chiar la direcţia care trebuie să verifice SIF-urile, a ajuns angajat al SIF 5 Oltenia, după ce gruparea Drăgoi-Lakis a preluat conducerea societăţii respective. Şi, ca şi cum acest lucru nu a fost de ajuns, condamnatul penal pentru manipularea pieţei de capital, Najib El Lakis, care este consilier la SIF 1 Banat-Crişana, şi-a angajat, cu acceptul lui Bogdan Drăgoi, fata, pe Sari El Lakis, în funcţia de analist investiţii la Direcţia Investiţii a SIF 5.

Bogdan Drăgoi şi Najib El Lakis, sforarii pieţei de capital din România

În aceste condiţii, autorii sesizării trimise în urmă cu peste doi ani şi opt luni Consiliului Concurenţei nu mai speră la nicio decizie favorabilă şi au transmis ziarului BURSA că orice decizie va lua instituţia publică condusă de Bogdan Chiriţoiu va fi tardivă, deoarece între timp gruparea Drăgoi-Lakis, cu sprijinul colaboratorilor politici din PSD şi PNL, a reuşit să modifice legislaţia aplicabilă în acest caz.

Ei mai arată că au trimis sesizări peste tot cu privire la ce s-a întâmplat la SIF 5 Oltenia, inclusiv la ESMA, dar atitudinea a fost aceeaşi ca la ASF: niciun răspuns până în prezent.

"În dosarul existent la Consiliul Concurenţei, până în iulie 2020 am trimis toate documentele şi actele solicitate, dar de atunci şi până acum nu s-a întâmplat nimic. Aceasta este situaţia. Acum, modificarea legislaţiei le dă apă la moară celor din gruparea Drăgoi-Lakis, mai ales că au peste 45%, în mod declarat, din totalitatea acţiunilor, aşa cum reiese dintr-un raport întocmit de ASF. Fondurile deţinute de gruparea respectivă prin diverşi interpuşi şi SIF 1 şi SIF 4 deţin 40% din acţiunile SIF 5 şi se află în primii zece acţionari ai SIF Oltenia. Acţionarii reziduali deţin undeva în jurul a 15% (n.red. - din informaţiile noastre ar deţine undeva la 20-25%, mai mult înspre 25%) şi sunt câteva milioane de persoane. Pentru a putea restabili normalitatea la SIF 5 Oltenia, este nevoie ca la Adunarea Generală a Acţionarilor să se prezinte 85% din acţionari, din care peste jumătate să voteze împotriva grupării Drăgoi-Lakis. Este însă imposibil de adunat atâtea persoane, pentru că vorbim de peste 400.000 de acţionari. În aceste condiţii, nu mai avem nicio speranţă, nici măcar cu privire la decizia pe care ar urma să o ia Consiliul Concurenţei", ne-a spus unul dintre autorii sesizării înregistrată în 6 ianuarie 2020.

În privinţa ASF, putem spune că a devenit o practică în instituţia publică respectivă să răspundă sesizărilor primite atunci când conducerea acesteia are chef sau când doreşte. Sunt de notorietate situaţiile în care Autoritatea a răspuns abia după şapte luni de analiză unei sesizări formulate de Asociaţia Investitorilor la SIF-uri (AISIF) şi că instituţiei publice i-au trebuit patru luni ca să îl sancţioneze pe preşedintele-director general al societăţii Comvex SA pentru că în perioada 2019-23.11.2021 acesta nu a informat acţionarii societăţii cu privire la situaţia din Consiliul de Administraţie, unde un loc de membru a rămas vacant în urma decesului lui Panait Ivănescu.

Mai amintim şi despre modul în care ASF a acţionat în cazul declarării falimentului companiei City Insurance, deşi existau, de câţiva ani anteriori declanşării scandalului, semnale în piaţă şi chiar în interiorul instituţiei, că lucrurile nu funcţionează corect în cadrul firmei respective.

Aşa că, dat fiind faptul că în legea concurenţei nu se stabileşte durata maximă a unei investigaţii derulată de Consiliul Concurenţei şi cât actul normativ arată în articolul 54 aliniat 2 că "dacă, cu intenţie sau din neglijenţă, nefurnizarea informaţiilor solicitate persistă după termenul stabilit de către Consiliul Concurenţei, acesta va putea aplica conducătorului instituţiei ori autorităţii administraţiei publice centrale sau locale o amendă cominatorie de până la 5.000 lei", ASF-ul condus de Nicu Marcu poate să tărăgăneze cât doreşte acest caz.

Fosta conducere a SIF 5 acuză preluarea abuzivă şi concentrarea economică realizate de gruparea Drăgoi-Lakis

Menţionăm că, în plângerea înregistrată în 6 ianuarie 2020 de fosta conducere a Societăţii de Investiţii Financiare Oltenia SA, se solicita constatarea de către Consiliul Concurenţei a faptului că Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, SIF Banat-Crişana SA, SIF Muntenia SA şi fondurile de investiţii Active Plus, Active Dinamic, Certinvest Acţiuni, Certinvest XT Index, Bet-Fi Index Invest, Star Value, Star Focus, Star Next, Multicapital Invest, Optim Invest, Prosper Invest, Roumanian Strategy Fund AA şi Opus Chartered Issuances SA se fac vinovate de încălcarea dispoziţiilor articolul 5 aliniat 1 litera b, articolului 8 aliniat 1 litera b şi articolului 13 aliniat 1 şi aliniat 6 din legea concurenţei.

Autorii plângerii consideră că prin acţiunea de preluare abuzivă a conducerii SIF Oltenia de către SIF Banat-Crişana, SIF Muntenia şi fondurile de investiţii controlate de cele două SIF din patrimoniul grupării Drăgoi-Lakis s-a urmărit, pe de o parte deţinerea uneia dintre puţinele societăţi de investiţii financiare care mai plătea dividende acţionarilor prin prisma profitului înregistrat în ultimii ani şi stoparea investiţiilor făcute de fosta conducere pentru creşterea ratei profitului, iar pe de altă parte realizarea unei concentrări economice în acelaşi domeniu de activitate, concentrare care ar fi trebuit să fie notificată, în prealabil, spre aprobare Consiliului Concurenţei.

În motivarea plângerii se arată că "dat fiind obiectul de activitate, modul de constituire al portofoliului al acestor societăţi de investiţii financiare, puterea financiară a acestora şi nu în ultimul rând zona geografică în care acestea acţionează, este fără tăgadă faptul că acestea acţionează în aceeaşi piaţă relevantă, (...) fiind deci societăţi concurente".

De aceea, conform autorilor documentului citat, grupul care controlează SIF Banat-Crişana, SIF Muntenia şi fondurile enumerate mai sus - care împreună deţineau la data formulării plângerii 29,558% din capitalul social cu drept de vot al SIF Oltenia SA - a pus la cale înlăturarea concurenţei SIF Oltenia prin manevre care au dus la preluarea abuzivă a conducerii respectivei societăţi.

Comitetul Investiţional, găselniţa grupului Drăgoi-Lakis pentru impunerea voinţei sale în managementul SIF Oltenia

Una dintre modificările cerute de SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia se referea la stabilirea de către Consiliul de Administraţie (CA) a unui Comitet Investiţional, constituit din membrii conducerii superioare şi trei angajaţi ai societăţii, numirea şi revocarea membrilor acestui comitet urmând a fi făcute cu votul majorităţii membrilor CA.

Cele două SIF-uri mai arătau că viitorul Comitet Investiţional va aproba sau respinge propunerile directorului general sau directorului general adjunct al SIF Oltenia de încheiere a actelor de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri aflate în patrimoniul societăţii, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, atunci când sunt legate între ele, suma de 1 milion lei. Totodată Comitetul Investiţional urma să îndeplinească orice alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administraţie în domeniul investiţiilor, precum şi cu privire la desfăşurarea de investigaţii referitoare la modul de executare a strategiei investiţionale aprobate de CA.

Mai mult, conform aceleeaşi propuneri de modificare a actului constitutiv al SIF Oltenia se arăta că directorul general şi directorul general adjunct nu vor putea încheia, fără aprobarea prealabilă a Comitetului Investiţional acte de dobândire ori înstrăinare a unor bunuri a căror valoare depăşeşte 1 milion lei şi că respectivii angajaţi nu vor putea încheia fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administraţie astfel de acte pentru bunuri a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 5 milioane lei.

Referitor la aceste aspecte, fosta conducere a SIF Oltenia a informat ASF, Autoritatea stabilind la 17 aprilie 2019, într-un prim răspuns, că "actul constitutiv nu poate fi modificat în sensul în care Comitetul Investiţional are ca atribuţii respingerea/aprobarea propunerilor conducerii superioare în ceea ce priveşte deciziile privind politica generală de investiţii în cadrul societăţii".

Fosta conducere a SIF 5: "ASF a favorizat preluarea abuzivă a SIF Oltenia SA"

Cu toate acestea, două zile mai târziu, ASF revine şi arată că răspunsul iniţial nu vizează "propunerea acţionarilor de completare a actului constitutiv al SIF Oltenia SA în sensul înfiinţării unui Comitet Investiţional de către Consiliul de Administraţie al acestei societăţi".

În urma acestui răspuns, amendamentele propuse de gruparea condusă de Bogdan Drăgoi şi Najib Lakis au fost aprobate în 9 mai 2019 de AGEA, iar fosta conducere a SIF Oltenia afirmă că adoptarea modificărilor respective a fost posibilă deoarece SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia au eludat prevederile articolului 286 indice 1 aliniat 1 din legea 297/2004 a pieţei de capital, acţionând în mod concertat cu alte fonduri de investiţii ori societăţi comerciale.

În documentul citat se arată că, urmare a acţiunii concertate realizată de SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia împreună cu fondurile care, conform autorilor plângerii, sunt controlate de gruparea Drăgoi-Lakis, a fost realizată în fapt şi "o operaţiune de concentrare economică" pe care SIF-urile respective "nu au notificat-o Consiliului Concurenţei".

Mai mult, autorii plângerii arată că SIF Oltenia SA prin deciziile luate de gruparea Drăgoi-Lakis a fost pusă într-un dezavantaj concurenţial net faţă de restul competitorilor din piaţa în care aceştia acţionează, activitatea societăţii fiind drastic diminuată, în profitul direct al concurenţilor SIF Banat-Crişana SA şi SIF Muntenia SA.

"În mod evident, investitorii SIF Oltenia SA vor fi atraşi de acele fonduri de investiţii (inclusiv societăţi de investiţii financiare) concurente ce vor fi capabile să ofere randamente superioare celor pe care întreprinderea le va putea oferi în condiţiile deformării competiţiei, având practic loc o deturnare a acestora", se precizează în documentul citat.

De aceea, fosta conducere a SIF Oltenia SA a solicitat Consiliului Concurenţei să verifice toate aspectele semnalate în plângerea înaintată, dar din păcate, la peste doi ani şi opt luni de la înaintarea documentului respectiv către instituţia publică competentă, nu avem încă un răspuns definitiv.

Credem că, în speţă, s-ar impune celeritatea soluţionării ei, dat fiind faptul că, aşa cum reiese din plângere, vorbim despre o societate de investiţii financiare - SIF Oltenia SA - care, la 1 aprilie 2022, administra active totale în valoare de aproape 2,4 miliarde lei (conform Raportului Consiliului de Administraţie din 31 martie 2022).

Opinia Cititorului ( 8 )

 1. Multumim pentru eforturile depuse pentru demascarea hotilor, si mafiei, care ne conduc bursa. Din pacate insa... asta e tara si asa va ramane. Marea majoritate a romanilor sunt obisnuiti sa fie abuzati si nu fac nimic.

  Felicitari!

  Excelenta documentare! 

  Trimite-ti informatiile si catre parlamentarii opozitiei.

  Trebui sa fie o solutie prin cate conducerea ASF sa raspu da in fata Parlamentului! 

  1. Va raspunde doar daca da ordin Papa Dragoi.

  Modificarea legislației nu justifică preluarea abuzivă a controlului celor trei sifuri. Lakis a patentat o preluare penala a sif1 condamnata penal, acoperită de ASF . Delapidarea nu a fost urmată de procedura de recuperare a banilor, acțiunile dobândite prin frauda de Lakis au fost parcate in fondurile celebre ale elvetianului, altele au fost parcate recent in portofoliul SIF 5 sau pur si simplu au fost răscumpărare de sif 1. Dacă ASF nu a găsit de cuviință să restabilească ordine atunci ca si in cazul City ne putem astepta la un colaps de proporții.

  1. Ciurezu a fost un mic copil pe langa rechinii actuali.

  Lucrurile aici comporta mai multe nuante:

  - istoric, Consiliul Concurentei se misca mai greu cu investigatiile, nici una nu se finalizeaza repede. Are si asta o explicatie, din cate stiu mare parte din investigatiile lor care se finalizeaza cu amenzi sunt confirmate si de instante, in urma proceselor intentate de cei amendati

  - jocul intrebarilor Consiliului si al lamuririlor cerute de gruparea SIF/ASF e de inteles si daca excludem o rea-vointa din partea SIF/ASF: problema in cauza e una specifica, de societati comerciale si fonduri de investitii alternative, nu e ceva de care Consiliul Concurentei se loveste in fiecare zi. De aici, sunt posibile, omeneste, erori din partea Consiliului. Si sunt posibile, tot omeneste, si cereri de lamurire din partea ASF/SIF. Daca peste asta adaugi si reaua-vointa a ASF/SIF, pentru a nu da sau a amana furnizarea de raspunsuri complete, atunci ai reteta acestor amanari peste amanari 

  1. Consiliul concurentei are de departe cea mai curajoasa atitudine dintre autoritățile de control . Problema aici este ca viclenii analfabeți din ASF vor face in așa fel ca toată investigația sa fie compromisa. Dar poate ca tocmai de aici li s-ar putea trage sfârșitul . Oricare ar fi situația avem o certitudine. Anume ca in acest moment lucrurile sunt pe arătura , legea a fost îndoită grosier după interese penale ale câtorva bandiți . Nicu Marcu nu are nici intenția si nici capacitatea profesională sa rezolve problemele celor 3 piețe . Sa nu uitam ultima bomba din BRD .

  Ce hamster dragalas :)

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

unbr.ro
danescu.ro
arsc.ro
raobooks.com
heidi-chocolate.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Feb. 2024
Euro (EUR)Euro4.9686
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5785
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2030
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8072
Gram de aur (XAU)Gram de aur299.7224

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb