Bilanţul primelor 6 luni de mandat al preşedintelui ANPC

G.D.
Miscellanea / 4 august 2022

Bilanţul primelor 6 luni de mandat al preşedintelui ANPC

Primele 6 luni de mandat al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, s-au încheiat la finalul lunii iulie, punându-şi amprenta pe diverse aspecte ale activităţii instituţiei, de la organizare internă, la creşterea eficienţei muncii, a gradului de perfecţionare al angajaţilor, până la creşterea performanţelor zonei de control, precum şi la dezvoltarea direcţiilor mai noi ale Autorităţii, ale modului în care s-a implicat şi continuă să o facă în evoluţia cadrului legislativ în domeniu sau la armonizarea legislaţiei româneşti cu cea comunitară, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, activitatea de control şi supraveghere piaţă a ANPC, ca rol preponderent al instituţiei, în România, a înregistrat, în raport cu perioada similară a anului 2019, lunile februarie-iulie, o creştere substanţială, atât la nivelul amenzilor contravenţionale aplicate - aproximativ 109 milioane lei, în 2022, faţă de 59 milioane lei, în 2019 -, ca şi la nivelul amenzilor încasate, 12,5 milioane lei, în 2022, faţă de 10 milioane, în 2019.

Totodată, valoarea mărfurilor comunitare neconforme oprite definitiv de la comercializare a crescut, în perioada februarie-iulie 2022, de peste 8 ori, faţă de cea similară din 2019, de la 1 milion lei, la 8,5 milioane lei.

Dacă vorbim despre numărul proceselor verbale de prelevare a produselor în vederea analizării acestora, şi în acest sens, în primele şase luni de mandat ale preşedintelui Constantinescu, s-a înregistrat o creştere de 8 ori a acestuia - de la 46, în 2019, la 358, în 2022.

Poate unul dintre cele mai discutate subiecte ale primului semestru al anului 2022, l-au constituit măsurile de oprire temporară a prestării serviciului, până la remedierea deficienţelor, subliniază sursa citată.

Din acest punct de vedere, faţă de prima parte a anului 2019, când practic nu s-au înregistrat astfel de măsuri dispuse operatorilor economici, în perioada februarie-iulie 2022, doar, au fost dispuse 968 astfel de măsuri.

Amintim de campaniile ample de control realizate la marile lanţuri de magazine sau la marile companii multinaţionale prestatoare de servicii (energie, carburanţi, aviaţie etc.), care nu s-au oprit, ci vor continua şi în perioada următoare.

Peste 330 de mari magazine controlate de ANPC, în doar 10 zile:

În perioada 23 februarie-4 martie 2022, s-au desfăşurat nu mai puţin de 334 acţiuni de control, la magazine aparţinând lanţurilor Mega Image, Carrefour, Lidl, Penny, Profi, Kaufland, Auchan, Selgros şi Cora, la care s-au înregistrat abateri, ceea ce a determinat aplicarea următoarelor sancţiuni:

384 amenzi contravenţionale în valoare totală de 3,9 milioane lei şi şi măsurile complementare de:

oprire definitivă de la comercializare şi retragerea din circuitul consumului uman a produselor alimentare cu deficienţe, respectiv produse în valoare de aproximativ 150.000 lei

oprire temporară a activitătii şi prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 68 de unităţi

3 propuneri de închidere temporară a unitatii pe o durată de cel mult 6 luni

30 propuneri de încetare a practicii incorecte.

Tot prin măsuri manageriale, în aceste prime şase luni de mandat, preşedintele Horia Constantinescu a reglementat actualizarea tarifelor prevăzute pentru serviciile Direcţiei de Metale Preţioase, din cadrul instituţiei, determinând o creştere substanţială a nivelului încasărilor realizate anual de această Direcţie, respectiv, pentru semestrul al doilea al anului 2022, se preconizează o creştere a veniturilor Direcţiei cu 35 % faţă de suma încasată în perioada similară a anului trecut, aproximativ 8 milioane lei.

De asemenea, acest început de an a fost marcat de numeroase întâlniri cu operatorii economici sau structurille lor asoiciative, din diverse domenii, în toată ţara, în campanii extinse de prevenţie şi consiliere, normale după perioada complicată marcată de pandemie, astfel încât mediul de business să fie informat chiar de la sursă referitor la prevederile legale în domeniu, în speranţa diminuării numărului de cazuri în care companiile nu respectă drepturile consumatorilor în timpul actului comercial.

Foarte important a fost şi aportul pe care ANPC l-a avut şi îl are în continuare pentru modernizarea cadrului legislativ în domeniul protecţiei consumatorilor sau pentru armonizarea legislaţiei româneşti cu prevederile celei din Uniunea Europeană, subliniază sursa citată.

Astfel a fost transpusă în legislaţia naţională Directiva Omnibus, prin care se înăspresc efectiv amenzile de la 20.000 lei la 100.000 lei şi de la 0,1% la 4% din cifra de afaceri anuală realizată pe teritoriul României în anul financiar anterior sancţionării, pentru încălcarea pe scară largă sau pentru încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii Europene sau, după caz, amendă între 200.000 euro şi 2 milioane euro, dacă informaţiile privind cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării nu sunt disponibile.

De asemenea, noul act normativ reglementează situaţia produselor cu dublu standard de calitate, respectiv când un bun comercializat în România ca fiind identic cu un bun comercializat în alte state membre ale Uniunii Europene, are compoziţie sau caracteristici semnificativ diferite, justificată de factori legitimi şi obiectivi, comercianţii au obligaţia de a informa consumatorii cu privire la această situaţie.

Nerespectarea obligaţiei se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei. La acestea se adaugă diverse reglementări referitoare la comerţul online şi la contractele încheiate pe pieţele online şi privind furnizarea de conţinut digital.

O altă Directivă transpusă este cea care reglementează reducerile de preţ, iar, printr-un regulament UE, devenit lege, în România, ANPC a fost desemnat drept birou unic de contact pentru toate structurile naţionale de acelaşi tip din ţările membre.

Un alt Regulament UE a fost transpus, de curând, prin Hotărâre de Guvern şi va intra în vigoare spre sfârşitul lunii august. Acesta se referă la plăţile transfrontaliere în Uniunea Europeană şi la modul în care sunt comisionate. De asemenea, reglementează şi comisionul de conversie monetară privind operaţiunile de plată cu carduri, la bancomate sau la punctele de vânzare.

În pregătire se află un proiect de lege privind acţiunile în reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor, aflat în acest moment, în curs de avizare şi un proiect de ordin al preşedintelui ANPC care stabileşte modalităţile de informare a consumatorilor cu privire la informaţiile privind produsele finite/mâncăruri preparate şi/sau oferite spre comercializare consumatorului pentru consumul pe loc sau la domiciliu de către unităţile de restauraţie colectivă.

ANPC a depus deja diligenţe de modificări şi de amendare a unor acte normative aflate în dezbatere parlamentară. De exemplu, unul dintre ele, susţinut şi trecut de comisii, se referă la următorul aspect: "în situaţia în care se consideră că bunurile aveau deja un viciu la momentul achiziţionării, consumatorul trebuie să fie protejat prin înlocuirea acestora", subliniază sursa citată.

În ceea ce priveşte eficientizarea direcţiilor mai noi ale Autorităţii, Soluţionarea Alternativă a Litigiilor şi Insolvenţa Persoanelor Fizice, a fost dispusă, prin ordin al preşedintelui ANPC, obligativitatea afişării de către operatorii economici a unor plachete informative cu privire la cele două tipuri de servicii pe care instituţia le pune la dispoziţie.

Doar Direcţia de Insolvenţa Persoanelor Fizice, de exemplu, a înregistrat, în primul semestru al anului 2022 un număr de 40 de cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă, mai mare decât cele primite în cursul întregului an 2021, respectiv 35, şi de aproape 2 ori mai mare decât în primul an de activitate al Direcţiei, 2018, adică 21 cereri.

Nici activitatea internă a instituţiei nu a rămas pe ultimul loc. Ba, dimpotrivă, este încărcată de premiere.

În acest an sunt derulate concursuri de recrutare atât la nivelul ANPC, cât si la nivel comisariatelor judeţene. În perioada martie-august 2022, la nivelul structurilor teritoriale, au fost ocupate 41 de posturi din cele 155 vacante.

ANPC are avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru a stabili norme de muncă, în vederea atingerii obiectivului instituţiei şi pentru a stabili criterii de evaluare a angajaţilor în funcţie de calitatea actelor, nu de cantitatea acestora.

Totodată, în spiritul creşterii eficienţei muncii şi a utilizării resurselor interne ale ANPC, au fost instituite măsuri administrative de monitorizare a consumurilor de carburant şi materiale, prin dotarea maşinilor instituţiei cu sisteme GPS, dar şi prin trecerea treptată la comunicarea preponderant digitală, în detrimentul celei pe suport fizic de hârtie.

Aceasta constituie o etapă premergătoare finalizării celor două proiecte europene pe care ANPC le are în derulare, în prezent:

-cel de digitalizare a instituţiei

-cel de realizarea a unei platforme online de consolidare a capacităţii de reglementare, implementare, evaluare şi derulare a activităţilor de soluţionare alternativă a litigiilor.

De asemenea, Autoritatea are pregătit un proiect ce urmează a fi depus în cadrul PNRR, în axa Schema de grannturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, ca parte a operaţiunii Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

Pentru a realiza o abordare unitară a actului de control, la nivel naţional, preşedintele ANPC a iniţiat trei programe speciale:

-"Academia comisarilor" - dedicată cu predilecţie colegilor tineri, noi în meserie, care prin colaborarea din teren cu comisarii cu experienţă au posibilitatea de a se specializa, în termen scurt

-"Caravana consumatorilor" - dedicată comisarilor din toate regiunile ţării, pentru a uniformiza modul de control, la nivel national, indifferent de specificul economic al zonei, astfle încât activitatea Autorităţii să devină omogenă, din acest punct de vedere

-"Grupul de control cu impact la nivel national" - această structură reuneşte unii dintre cei mai buni comisari din toate regiunile ţării, care realizează acţiuni de mare anvergură, care au impact la nivel national.

La capitolul "premiere la ANPC" se înscriu mai multe iniţiative care marchează dezvoltarea activităţii instituţiei:

-Aplicarea celei mai mari amenzi din istoria ANPC - 2 milioane euro - unei companii aviatice care a prejudiciat zeci de mii de consumatori, din România şi din ţările Uniunii Europene, timp de mai bine de un an

-Înfiinţarea a 4 comandamente noi de vacanţă estivală, în afara celui tradiţional dedicat Mării Negre şi Deltei Dunării, pentru a supraveghea piaţa, astfel încât turiştii care aleg să-şi petreacă un concediu în România să întâmpine cât mai puţine probleme:

Comandamentul Munte, care verifică operatorii economici care activează în industria ospotalităţii din zonele: Valea Prahovei, Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita,

Comandamentul Moldova-Bucovina, care verifică operatorii economici care activează în industria ospotalităţii din zonele: Neamţ, Suceava, Iaşi,

Comandamentul Maramureş, care verifică operatorii economici care activează în industria ospotalităţii din zonele: Valea Izei, Săpânţa, Sighetu Marmaţiei

Comandamentul Mehedinţi, care verifică operatorii economici care activează în industria ospotalităţii din zonele: Băile Herculane, Clisura Dunării, subliniază sursa citată.

-A fost creată strategia internă de integritate şi combatere a corupţiei, realizându-se paşi concreţi pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute aici. În acest sens, echipele de control au fost prevăzute cu:

20 de staţii performante de emisie-recepţie, achiziţionate special pentru aceste operaţiuni, care funcţionează pe frecvenţe de comunicaţii sigure şi protejate, care acoperă întreg teritoriul ţării, puse la dispoziţie de STS, fiind astfel exclusă posibilitatea oricărei tentative de avertizare anticipată a operatorilor economici sau de corupere a angajaţilor ANPC

Minicamere de luat vederi de tip bodycam, astfel încât actul de control să fie supravegheat video, iar angajaţii ANPC să se afle în afara oricărei suspiciuni de posibilă corupţie sau comportament neprofesionist

-Au fost extinse şi modernizate mijloacele proprii de comunicare ale instituţiei:

Pe reţelele de socializare, au fost create conturi pe Instagram şi youtube, care s-au adăugat celui de facebook, mult îmbunătăţit, unde sunt postate periodic înregistrări video, montate sub formă de reportaj sau analize şi recomandări adresate consumatorilor, într-un podcast realizat de preşedintele ANPC, Horia Constantinescu şi directorul general, Paul Anghel

A fost recreat site-ul oficial al instituţiei, astfel încât să se transforme într-o platformă mult mai prietenoasă cu consumatorul şi cu vizitatorul, în general.

Doar cu câteva zile înainte de încheierea oficială a celor 5 comandamente de vacanţă, vă oferim o radiografie a sezonului 2022, în cifre, date centralizate până la 20 iulie 2022:

-peste 1.600 operatori economici controlaţi

-1230 avertismente

-peste 1000 de amenzi

-peste 7,7 milioane lei

-au fost oprite definitiv de la comercializare produse în valoare de aproape 0,5 millione lei

-a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor, până la remedierea deficienţelor pentru 320 operatori economici, se menţionează în comunicat.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

FORUMUL INVESTITORILOR 2023
BURSA
Avocat Ianul Alexandra
Electromagnetica
BTPay
aages.ro
danescu.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

30 Mar. 2023
Euro (EUR)Euro4.9485
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5545
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9726
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6239
Gram de aur (XAU)Gram de aur288.1415

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro