Cultură, identitate şi politică

Cornel Codiţă
Ziarul BURSA #Editorial / 28 noiembrie 2018

Cornel Codiţă

Trei puncte de reper, subtil, complex legate între ele, care dau seamă despre ceea ce suntem acum, o sută de ani de la evenimentul căruia îi spunem "Marea unire". Nu pentru că am fi avut, ori am avea astăzi, un sistem coerent de repere şi valori pentru evaluarea ei, ci doar pentru că vine după o altă "Unire". Mai mică, desigur, de vreme ce în ordinea absolută a legii numerelor, doi (Moldova şi Ţara Românească) este mai mic decît trei (Moldova, Ţara Românească, Transilvania), plus încă ceva pe deasupra! În realitate, nu ştim nici măcar cînd s-a realizat cu adevărat o unire. În timp, procesele integrative generate de noua realitate statală nu au fost nici liniare, nici continui, nici nu au decurs cu intensitate constantă, dimpotrivă. Au fost întretăiate, deformate, întrerupte de contracurente mînate de forţe centripete, de rupturi şi dislocări teritoriale, economice şi societale, uneori mai aspre, alteori abia perceptibile, uneori temporare, alteori destinate parcă să rămînă permanente. Fenomenul este încă activ şi astăzi. În România, la fel ca şi în Italia, Franţa, Germania sau Marea Britanie, ca să luăm doar cîteva exemple. Cert este doar un singur lucru: pentru noi, la 1918, conţinutul statalităţii s-a schimbat, iar rezultanta a fost apariţia unui nou actor politic şi economic pe harta Europei, România. În rest, politica ne-a vînturat dintr-un orizont geo-politic, într-altul, dintr-o alianţă militară în alta, din zona lumii libere, în cea a lagărului ţărilor socialiste (acest termen era obligatoriu în referirile şi discursurile oficiale, pînă prin 1966-67!). Toate acestea urmare a neghiobiei, cecităţii şi încapacităţii celor care au ajuns să decidă, la vîrf, în politica României, plus "logica de fier" a puterii armelor şi armatelor care au sedimentat pentru mai bine de jumătate de secol dominaţia sovietică asupra Europei de Est şi influenţa ei semnificativă asupra Europei Occidentale. Politica, cu siguranţă, a contribuit la realizarea actului unirii de la 1918, dar nu şi la procesul sedimentării unei identităţi. Cu atît mai puţin a uneia, naţionale. Pentru cei care nu ştiu, poate nu este rău să menţionăm că după excesul şi abuzul din perioada interbelică, termenul "naţional", inclusiv în sintagme ca imn naţional, drapel naţional, nu mai vorbim de identitate naţională, a fost extirpat din vocabularul curent al limbii oficiale şi chiar al celei îngăduite în şcoli sau instituţii publice, aproape o jumătate de secol, după cel de-al doilea război mondial!!! Statutul său incert şi degradat a rămas acelaşi după 1989, cînd ne-am prăbuşit într-un alt ocean de abuz, asemănător celui interbelic, fără ca astăzi să mai avem motivaţia şi suportul istoric al celor de atunci. La noi, astăzi, toate cele, de la bibliotecă, la terenul şi echipa de fotbal şi de la drumuri la instituţii publice, toate sunt naţionale, ducînd termenul în deriziune şi golire de orice conţinut cu putere de semnificaţie.

În pictura murală a lui Sigismund Goetze, de pe scara principală a Foreign Office-ului, dedicată momentului creării Ligii Naţiunilor, undeva în rîndul doi, în spatele Italiei şi Franţei, care încadrează Britania salutînd de la egal, la egal America, se află o transfigurare feminină a României, purtînd pe cap un ulcior. Nu ştim ce conţine. "Idealiştii" susţin că nu poate fi decît apă, desigur vie, în timp ce "realiştii" văd o referinţă la "catran", bogăţia lichidă a pămîntului care va marca mai mult decît orice altă circumstanţă economică, politică sau culturală, istoria noastră de secol XX. Ar putea fi acesta un reper identitar? Geo-politic da. Cultural? Cu siguranţă, nu! Trebuie să căutăm în altă parte. Nu fără temei, limba este considerată de mai toată lumea liantul, dacă nu creuzetul identităţii naţionale. În realitate, limba este orice, mai puţin un invariant. E vie şi se schimbă, mult, uneori radical. Noi, cei de astăzi, nu suntem în stare să vorbim în limba celor de la 1918. Vocabularul lor ne este în cea mai mare parte străin, regulile de scriere şi gramatică sunt destul de mult schimbate. Nici ei nu ar înţelege mare lucru din ceea ce vorbim noi astăzi, nu în domenii specializate, nici măcar în universul activităţilor de zi cu zi. După cum o spun mărturiile vremii, ei, ca şi noi, păreau preocupaţi mai degrabă "să strice limba cea veche", adăugîndu-i, adesea alandala, cuvinte împrumutate din alte orizonturi lingvistice căci aşa era şi a rămas pînă astăzi "de bon ton" sau dacă preferaţi kool! Poate că portretele moftangiului român şi al moftangioagei române, schiţate de Caragiale, par unora prea "dure". În realitate, ele reprezintă, împreună, un mic tratat de sociologie a influenţelor şi interferenţelor culturale-civilizaţionale, specifice societăţilor "de periferie". În cazul de faţă, cel al României, la contactul cu zona tutelară a Franţei. Tendinţa naturală a limbii este diferenţierea şi schimbarea, nicidecum uniformitatea aşa cum ar cere un criteriu stabil, identitar. Limba a jucat acest rol, dar nu "de bună voie", ci constrînsă, deformată, ba chiar maltratată, pe ici pe colo, de instituţiile statale. În primul rînd şcoala, urmată îndeaproape de adminis­traţie şi armată. Pînă la un punct, Academia Română, a jucat şi ea un rol important în acest proces. Ele au obligat dacă nu limba, atunci cu siguranţă cîteva generaţii de vorbitori, de utilizatori ai ei, să o folosească într-un anume fel, au regularizat vocabularul şi regulile gramaticale.

Cultura "cultă" este al doilea suspect de serviciu, cînd vine vorba despre crearea identităţii colective. Într-un puseu de creativitate care nu va mai putea fi uşor egalat, secolul XX a pus pe aproape toate palierele creaţiei culturale semne de referinţă, lăsate de personalităţi de marcă. De la ştiinţă, la artele plastice, de la muzică, teatru şi poezie, pînă la sociologie şi filosofia culturii, România este un teritoriu cu elemente de identitate precise, semnificative în orizontul civilizaţiei occidentale şi nu chiar rare. Din păcate, cultura "populară" şi rădăcinile ei autentice au fost aproape total distruse de aberaţiile oficalizate ale "revoluţiei proletare" şi ale "colectivizării", respectiv prin depopularea şi îmbătrînirea artificială a populaţei rurale, ca urmare a industrializării forţate, care a mutat la oraş segmente întregi ale populaţiei din rural. Odată reducerea, din punct de vedere social, a ţăranilor doar la rolul de "robi ai pămîntului", iar a comunităţilor săteşti, doar la rolul de comunităţi de locuire, acest proces a produs cea mai mare sărăcire culturală din istoria ultimilor o sută de ani ai României.

Elemente şi repere identitare am avea, ce identitate are astăzi România şi societatea ei? Vă las pe dumneavoas­tră să decideţi! Eu mă mulţumesc să reamintesc ideea că identitatea naţională, existenţa însăşi a unei naţiuni nu este niciodată un dat definitiv, ci un proiect mereu în construcţie. Cum spunea Renan, citat de Ernest Gellner, de la care am împrumutat şi titlul editorialului de azi: "O naţiune este, deci, o mare solidaritate... Ea se rezumă la consimţămîntul, la dorinţa, clar exprimate, de a continua o viaţă comună. Existenţa unei naţiuni este un plebiscit de fiecare zi".

Opinia Cititorului ( 38 )

 1. Ea-i jună, el cam ofilit

  Îi face faţă anevoie, 

  Însă prieteni au sărit 

  Să îl ajute la nevoie... 

  Solidaritatea prieteniei este divină. 

  O familie trebuie să fie unită şi solidară, căci altfel nenorocul bate la uşă. 

  Bruma de solidaritate socială a românilor vine nu de la integrarea lor europeană, ci de la fostele cozi la pâine. 

  Solidaritatea umană este prima victimă a triumfului pieţei de consum. 

  Cele mai îngrijorătoare găuri negre au apărut, în ultimele decenii, în stratul de ozon al solidarităţii umane. 

  Oamenii mici sunt solidari în faţa Valorii. 

  1. Alexis de Toqueville impartea lumea in imperiul libertatii si cel al egalitatii insa uita de imperiul solidaritatii. Uniunea Europeana incearca sa fie o entitate, care are obiectiv inscris in tratat, crearea solidaritatii si a coeziunii economice, sociale si teritoriale insa cel mai important garantarea pacii pe continent! Nu putem distruge aceasta entitate pentru ca asa doresc doi lideri innebuniti de putere, Trump si Putin... ! Uniunea Europeana este o bijuterie a gandirii pacifiste a omenirii! Problema consta in inadecvarea doctrinei politice neoliberale cu asemenea obiective generoase! E nevoie de alta ideologie capabila sa genereze solidaritate, coeziune, pace structurala in esenta... dar e nevoie si de o noua teorie a cunoasterii integrativa si implementare integrativa. Multi cercetatori bahai isi dedica viata acestui ideal iar comunitatea bahai zilnic ajuta umanitatea sa se transforme in aceasta directie a crearii unei societati non-violente, non-conflictuale Regina Maria a fost bahai, ea care a ingrijit bolnavii pe front, a inteles genialitatea acestei religii creatoare a unei civilizatii planetare, asa cum fiecare din cele 8 mari religii ale lumii a creat cele 8 civilizatii ale lumii. Ii multumesc mamei si prietenilor bahai ca au reusit sa transforme un spirit ateu, ca al meu, intr-unul deschis lumii spirituale a credintei, chiar daca mai sunt vizitata de incertitudi. Am ales filozofia bahai, genialitatea lui Baha Ulah, tot scorpion ca Regina Maria.Toata stima pentru pleiada de cercetatori, academici bahai si mai ales pentru credinciosii bahai, pe care i-am ontalnit in institutii internationale, precum UE, ONU, OSCE. Daca am integra studiul pacii in toate obiectele de studiu din scoli di universitati... cum ar arata lumea?!

   These essays explore the relationship between culture and politics in the modern world. They range in space fr om Iran to Algeria, and the eastern marchlands of Europe to the Atlantic, and in time over the nineteenth and twentieth centuries. But they are all inspired by a cluster of linked preoccupations with the nature of the social order now emerging in the world and the kinds of moral and political legitimation it requires and permits

   Din cuprins:

   - Originile coeziunii sociale; 

   - Originile sociale ale egalitarismului; 

   - Hamlet captiv al Europei; 

   - Colivia de Paie: dezvrajirea prin dezvrajire; 

   - Tractatus sociologico-filosofic.

   Cultur a, identitate si politica - iata o triada care a constituit intotdeauna o provocare, deoarece trimite in mod direct la trei ipostaze esentiale ale omului: constiinta creatoare de valori, constiinta ce se recunoaste prin alteritate si constiinta ce-si asuma servitutea. Iar discursul secolului al XX-lea dovedeste o atractie speciala fata de aceasta triada, punind in joc o serie de termeni si complexe terminologice ce ajung sa circumscrie imense spatii ale dezbaterii: practica si identitatea culturala versus practica politica, nationalismul, ideologia, organizarea sociala si cea religioasa, limbajul si realitatea, legitimarea ilicita etc. Toate acestea, si multe altele, sugereaza aparitia unor pattern-uri specifice, a unei noi ordini care descrie (si conditioneaza) spatiile noastre sociale, culturale, politice, religioase. Putem noi acum oare sa justificam (si sa legitimam) in mod convenabil noile noastre modele? Avem noi acum suficient curaj sa recunoastem si sa denuntam si epocii noastre? Ei bine, Ernest Gellner ne spune ca mai este loc pentru multe revolutii, si incearca sa ne demonstreze acest lucru propunindu-ne sa re-lecturam - impreuna cu el - textele si subtextele existentei noastre. Iar pentru lectorul român, care nici nu a scapat de sechelele microbului comunist, dar nici nu a reusit inca sa invete aritmetica si sloganurile axiomatice ale lumii liberale, invitatia lui Gellner ar putea fi prilejul pentru o eficienta lectie de anatomie culturala si politica din care sa aflam ceea ce am fost si ceea ce nu sintem inca. Asa cum ne garanteaza insasi istoria gindirii, sindromul obsesiv al spiritului este acela de a cauta un dincolo, de a lumea si de a construi posibile scenarii soteriologice. Poate este vorba de o frustrare profunda a ratiunii noastre care se simte deposedata de o transcendenta suficienta siesi. Sau poate insasi esenta ratiunii este aceea de a se contrazice permanent pe sine. Dar, oricare ar fi raspunsul, un lucru este totusi cert: de cind spiritul s-a cunoscut pe sine ca spirit, el a fost continuu hartuit de insuficientele fantasmelor si iluziilor sale. Ce-i drept, a avut si perioade de liniste cind, obosit fiind, isi domolea asaltul asupra lumii. Dar nu era decit linistea ce anunta furtuna. 

  Identitatea este una multipla...Poti fi simultan si oltean, si roman si european. Eu, personal, ma simt cetatean al lumii intr-o lume globalizata Elemente ale identitatii nationale, cum sunt: limba si religia ar putea deveni elemente ale unei civilizatii comune: limba comuna si religie comuna. Pacea cea mica se poate realiza politic dar pacea cea mare se realizeaza in timp... e nevoie de un mileniu pentru a se incripta o cultura a pacii! Despre acest subiect ar trebui sa discutam mai mult, despre o civilizatie planetara a pacii, incepand cu cea structurala. Nu exista misiune si obiectiv mai nobil decat a crea midele societale care sa aduca pace interioara, intre indivizii unei familii, ai unei comunitati, ai unei companii, ai unei natiuni si intre natiuni .. daca natiunea mai este un instrument valid de asigurare a pacii. Daca nu ce urmeaza statului natiune? Regiunile... Regatele? Experienta statelor nationale a scos in evidenta gelozia lor pe resursele lor, care duce intotdeauna la conflicte...Intrebarea este cum sa rezolvam conflictele fara conflict?! Unitatea de analiza a sistemului international este relatia dintre diferite entitati, natura ei! Cooperare si nu competitie... !

  1. Samoleea este neclar dar să scrii ca tot nu ai ce sa faci.

   Razboiul a devenit iar instrument al politicii, cu alte mijloace, barbare, primitive! El este starea paroxistica a conflictelor non- militare justificate prin natura conflictuala umana. Total eronat!!! Fiinta umana este non- conflictuala in esenta ei divina, spirituala. Sufletul este armonios!!! Paradoxal, omul creeaza o societate bazata pe conflict, un sistem international bazat pe conflict! Noaptea intelepciunii si a umanitatii din noi! Rusinos!!!!

   Nu e treaba ta Claudiu! Sunt libera sa scriu ce vreau, cum vreau, unde vreau, cu cine vreau!

   Draga fata, Mai bine ai comenta despre tema articolului si nu te-ar interesa ce scriu eu si mai ales cum scriu.. candva iti dadeam sa imi corectezi suporturile de curs dar am renuntat cand am vazut ca esti agramata si rautacioasa. Asa ca am tamas fara corectoare!!!!

   Draga mea nu ma intereseaza comentariile tale! Ar fi util sa poti scrie si tu ceva clar!!!! Astept sa vad daca poti scrie ceva foositor semenilor tai... !

   Imi pare rau de tine; esti un habarnist! ce cauti pe site?

   Istoria aceste credințe începe în data de 23 mai 1844, când, în Shíráz, Persia, un tânăr cunoscut sub numele de Báb (semnificând „Poarta”) a anunțat iminenta apariție a mesagerului Domnului, așteptat de întreaga lume. În urma acestui anunț a urmat o reacție dură din partea clerului musulman. Báb a fost arestat, bătut, iar în 1850, executat în piața publică a orașului Tabriz. O parte însemnată din cei 20.000 de adepți ai săi au murit ca urmare a masacrelor care s-au dezlănțuit în toată Persia. Tema centrală a operei reprezentative a lui Báb, intitulată „Bayán”, o reprezintă apariția unui mesager al Domnului care va conduce oamenii în epoca păcii și a justiției, regăsită în toate credințele lumii. Báb a rămas în istoria Bahá`í drept cel care a pregătit oamenii pentru venirea lui Bahá’u’lláh (1817-1892). Noua credință este o religie distinctă, bazată în întregime pe învățăturile fondatorului Bahá’u’lláh („Slava lui Dumnezeu”). Acesta făcea parte dintre cele mai importante familii persane având ascendenți în dinastiile conducătoare ale țării. Era recunoscut prin generozitatea și bunătatea sa, bucurându-se de o mare simpatie în rândul populației. Poziția sa privilegiată a fost puternic afectată ca urmare a susținerii publice a mesajului lui Báb. El a suferit, vreme de aproape 40 de ani, fiind încarcerat și exilat din Teheran în Iran via Constantinopol/ Istanbul și Adrianopol/Edirne în Turcia, la Akká, în țara Sfântă, unde a trecut în eternitate în 1892.

   Regina Maria – adeptă a credinței și a ideilor sale generoase

   Mesajul de pace și iubire de înțelegere și toleranță universală promovate de credință au câștigat-o pe regină. În câteva luni, în mai 1926, devine o adeptă a credinței. Mai mult, se implică în promovarea ei începând cu fiica ei favorită, prințesa Ileana. La palatul Cotroceni, au studiat împreună, învățăturile profetului Abdu`l-Bahá și preceptele Bahá`í. Regina Maria, îi scria prietenei sale Loie Fuller despre revelația avută prin apropierea de această credință, care i-a adus pacea sufletului. În data de 4 mai 1926, regina publică o scrisoare deschisă în ziarul Toronto Daily Star prin care își face publică adeziunea recomandând-o „tuturor”, îndemnând la lectura învățăturilor Baha’i. 

   Faptul este semnificativ deoarece este vorba despre o declarație publică făcută în această direcție, dar și datorită ecoului pe care a avut-o, în Canada-țară în care credința se răspândise cu repeziciune, existând totodată o importantă și bine organizată comunitate Bahá`í, dar și în Statele Unite ale Americii – important centru al credinței, apreciindu-se că a fost publicată în peste 200 de ziare din statele menționate. De atunci au urmat mai multe astfel de declarații care atestă interesul reginei față de credință. În vara anului 1926, Shoghi Effendi („Gardianul credinței”, urmaș al profetului) o informa pe regină despre persecuțiile din Iran la adresa credinței Bahá`í și credincioșilor acesteia. 

   Tema principală a Mesajului lui Baha’u’llah este unitatea. El ne-a învățat că este doar un singur Dumnezeu, că toate religile mondiale sunt expresia “Credinței neschimbate în Dumnezeu, veșnică în trecut, veșnică în viitor”,ca toată omenirea este o rasă unică, care ar trebui să locuiască în pace și înțelegere. Și anume necesitatea istorică a unirii globale a omenirii este scopul venirii lui Baha’u’llah, deoarece adevărata unitate a umanității este realizabilă doar prin o singură Credință în Dumnezeu, care ar putea fi primită de toți oamenii de pe planetă.

   Credința Baha’i ne învață, că principile spirituale de bază a tuturor religilor mondiale se află în perfectă armonie, că țelul și misiunea lor este una și aceiași- crearea înțelegerii și unității între oameni, fondate pe principile iubirii și dreptății. Religia adevărată ar trebui să elimineze barierele care divizează oamenii-rasiale, de clasă, de gen, după gardul de educație, religioase, adică toate formele secundare de unitate, de care oamenii deseori se atașează. 

   În timp ce comunitatea Bahá’í se pregătește să sărbătorească a două suta aniversare a nașterii lui Bahá`u`lláh, și Harvard Divinity School își serbează bicentenarul.

   Această confluență de aniversări deosebite are o explicație mai adâncă decât simpla coincidență a datelor. La sfârșitul sec. al XIX-lea și în prima jumătate a sec. al XX-lea, un număr de eminenți filosofi, artiști și scriitori americani legați atât de Credința Bahá’í, cât și de Universitatea Harvard, au fost angajați într-un dinamic discurs emergent despre unitate. 

   Acesta a fost subiectul unei prezentări recente dedicate modului în care principiul Bahá’í al unității s-a manifestat în dezvoltarea comunității Bahá’í din America. Prezentarea a avut loc la Centrul Harvard pentru Studiul Religiilor Mondiale și s-a intitulat „Religia unității și unitatea religiei”. A fost susținută de Sasha Dehghani, profesor invitat la Harvard, care studiază Credința Bahá’í ca religie mondială independentă. 

   „Când am ajuns pentru prima oară la Harvard,” a spus Dr. Dehghani, „Prof. univ. Francis Clooney, directorul Centrului pentru Studiul Religiilor Mondiale m-a întâmpinat spunându-mi «Avem astăzi nevoie de religii care creează unitate și dărâmă ziduri».” 

   Abordând modul în care conceptele de unitate și de coeziune a omenirii au modelat eforturile Bahá’ílor din anii de început ai comunității Bahá’í americane, Dehghani a scos în evidență pietre de hotar majore și a vorbit despre gânditori semnificativi de la acea vreme. 

   „Să te cufunzi în învățăturile lui Bahá’u’lláh înseamnă să te cufunzi în cea mai curată dintre contribuțiile omenirii la binele lumii,”- Nu stiam de ce ne simtim atta de bine impreuna! Dansul a venit sa ma intampine atunci cand am lucrat expert detasat la Comia Europeana, in 2007. Dansul era bahai ca si mine...si nu stiam...

   Ale tuturor religiilor

   Ba hai lasa-ne in pace.

   Ti-am spus ca nu ma intereseaza decat sa dau un mesaj cui are urechi de auzit si minte sa priceapa!

   Nimeni nu se plange la cursurile mele ca nu intelege! Te invit ca sa iti explic dar nu gratuit!

  Elemente şi repere identitare am avea, ce identitate are astăzi România şi societatea ei? Vă las pe dumneavoas­tră să decideţi! Eu mă mulţumesc să reamintesc ideea că identitatea naţională, existenţa însăşi a unei naţiuni nu este niciodată un dat definitiv, ci un proiect mereu în construcţie. Cum spunea Renan, citat de Ernest Gellner, de la care am împrumutat şi titlul editorialului de azi: "O naţiune este, deci, o mare solidaritate... Ea se rezumă la consimţămîntul, la dorinţa, clar exprimate, de a continua o viaţă comună. Existenţa unei naţiuni este un plebiscit de fiecare zi".

  ....... Vă las pe dumneavoas­tră să decideţi! ....... Mai concret, neputinta "razvratitului"; Codita care ne 'ameteste" zi de zi cu apocalipsele sale, pupa actuala guvernare cu lozinca "O naţiune este, deci, o mare solidaritate... ". Care solidaritate musiu? cea care ne dezvaluie ca pe langa Statul paralel a existat si Statul subteran? (gaselnita ultimelor zile!) ; astept pe desteptul care sa ne dovedeasca (misiune foarte usoara) esistenta si a Statuui aerian, la cat suntem de "AERIENI" nici macar nu mai trebuie dovedit ceva.

  1. Autorul a spus ca a citat...dar tu tot aeriana ramai!

   Principiul de bază proclamat de întemeiatorul Credinței Baha’i, Baha’u’llah (1817-1892), ne afirmă că adevărul religios nu este absolut dar este treptat dezvăluit de către Dumnezeu oamenilor, în forma religilor mondiale, în concordanță cu capacitatea de percepere acestui adevăr la acestă etapă de dezvoltare a omenirii și a cerințelor istorice, ce înfruntă umanitatea în acestă epocă. În acest fel, Revelația Divină este un proces necontenit și care mereu evoluează.

   Dumnezeu este de necunoscut în Esența Sa, orice încercare de ai oferi lui Dumnezeu anumite difiniții sau nume, doar reflectă limitarea noastră umană. Dumnezeu ne călăuzește prin Mesagerii Săi, care aduc umanității o nouă religie. Mesagerii lui Dumnezeu au fost Avraam, Krishna, Moise, Buddha, Zorastru, Isus Hristos și Muhammed, Baha’u’llah și Premergătorul Său, Bab, sunt ultimii Mesageri pentru această zi, continuînd lucrul măreților Mesageri din trecut. Cu venirea lui Baha’u’llah procesul evolutiv al religiei nu s-a sfîrșit, mai curînd, a început un ciclu nou. Conform asigurărilor lui Baha’u’llah , “nu mai puțin de o mie de ani vor trece, ca o nouă Manifestare a lui Dumnezeu să apară’’. 

   Mesagerii lui Dumnezeu, în Scrierile lui Baha’u’llah, sunt comparați cu razele de soare: 

   “...Ei sălășluiesc într-un singur tabernacol, se avîntă în același cer, sunt așezați pe același tron, vorbesc despre una și aceiași și propovăduiesc o singură credință”.–Baha’u’ll ah 

   Sunt mare admiratoare a lui Baha Ulah, Slava lui Dumnezeu!

   Nu este corect sa spui unitatea lui Dumnezeu;,poate ai vrut sa spui unicitatea lui Dumnezeu.

   Da ..exact, unicitatea lui Dumnezeu!

  Analiza pertinenta!

  1. Asadar în mod oportun, perioada acestui centenar oferă ocazia reexaminării unui subiect deosebit de important – unitatea rasei umane si pace. Reflectând la acest moment, în acest punct al istoriei noastre, este vremea să ne gândim la locul Credinței Bahá’í printre religiile lumii și la implicațiile principiului unității omenirii, așa cum a fost acesta formulat de Bahá’u’lláh

   Landegg's overall strategy to contribute significantly to international

   conflict-resolu tion and peace-building, the university strives to further its academic, 

   consultative and collaborative relationships with such like-minded organizations and

   institutions.  

   Elvetia

   Bati campii Salomeo! .... unitatea rasei umane si pace??! Medicamente, va rog!.

   Ai studiat tagma'n zadar.........

   Asta crezi tu ignoranto!

   Nimic nu e in zadar! ..te face mai intelept si mai iubit de semeni! Eu am numai prieteni, care ma iubesc!

   A shared culture of peace is now much more important in creating and sustaining social cohesion than it was.

   Gellner underplayed the role of power-politics in explaining which cultures become nations.

   Simbol:UN MARE PORUMBEL ALB PURTIND UN MESAJ. 

   Explicatie:Acesta aduce un mesaj de pace si iubire. Poti avea nevoie sa-ti rezolvi situatia bazindu-te pe mesajele pline de pace care vin din centrul tau spiritual si care sunt oferite cu blindete si fara malitie. A fi vazut ca un salvator, sau ca unul care trebuie salvat. 

   Esenta:Binecuvintari aduse - totul va fi bine. Celebrare.

   Negativ:A sta pe loc, cu presupunerea ca lucrurile nu se vor imbunatati nicicind. Refuzul consolarii. Uciderea mesagerului. 

   Oamenii marginiti, asa cred! Nu inteleg idealurile inalte!

DIN ACEEAŞI SECŢIUNE

Editorial

Citeşte toate articolele din Editorial

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Dtlawyers
Apanova
Electromagnetica
anahotels.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Iul. 2021
Euro (EUR)Euro4.9198
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1348
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5704
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7754
Gram de aur (XAU)Gram de aur243.1200

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Allview
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro