Abonament gratuit
Videoconferinţa “Investiţii imobiliare şi achiziţii publice în pandemie”Videoconferinţa “Investiţii imobiliare şi achiziţii publice în pandemie”

Acţionarii FP, convocaţi pentru alegerea a trei noi membri în Consiliul Reprezentanţilor şi politica investiţională

ADINA ARDELEANU
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

Acţionarii FP, convocaţi pentru alegerea a trei noi membri în Consiliul Reprezentanţilor şi politica investiţională

Administratorul FP are ca obiectiv un discount sub 15% între preţul acţiunilor şi valoarea activului net 

Acţionarii Fondului Proprietatea vor alege, la Adunarea Generală din 14 februarie, noi membri în Consiliul Reprezentanţilor, în condiţiile expirării, în aprilie, a mandatelor lui Rupert Francis Healy, Piotr Rymaszewski şi Steven Cornelis Van Groningen.

Pe lângă cei trei, candidaţii înscrişi la alegeri sunt Călin Andrei Huidu şi Florian Munteanu.

De asemenea, AGA are pe ordinea de zi aprobarea noii Declaraţii de Politică Investiţională, Prezentarea Administratorului cu privire la strategii de investiţii şi opţiuni disponibile, aprobarea termenilor, precum şi încheierea, înainte de 1 martie 2018, a Contractului de Administrare, care va intra în vigoare din aprilie, dar şi aprobarea creşterii remuneraţiei brute lunare a fiecărui membru al Comitetului Reprezentanţilor la suma de 24.123 lei/lună, începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Declaraţia de Politică Investiţională stabileşte regulile prudenţiale cu privire la politica de investiţii a Fondului Proprietatea şi prezintă scopul, obiectivele investiţionale precum şi procesul de luare a deciziilor privind selectarea investiţiilor, în concordanţă cu obiectivele investiţionale.

Potrivit materialelor pregătite pentru AGA, administratorul FP va avea, în continuare un obiectiv privind valoarea activelor nete (VAN) şi unul privind discountul dintre preţul din piaţă şi VAN: "Discountul dintre preţul de închidere al acţiunilor emise de FP în fiecare Zi de Tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucureşti ("Zi de Tranzacţionare") şi cea mai recent publicată VUAN trebuie să fie egal cu sau mai mic de 15% în cel puţin două treimi din Zilele de Tranzacţionare în timpul perioadei de raportare".

Acest obiectiv nu a fost îndeplinit până acum de Franklin Templeton.

Conform documentului, Comitetul Reprezentanţilor şi Adunarea Generală a Acţionarilor vor revizui performanţa Administratorului Fondului annual: "Un Mecanism de Control al Discount-ului ("MCD") va fi aplicat de către Administratorul Fondului, astfel cum este descris mai jos, pentru a încerca sa îndeplinească Obiectivul de Discount.

În absenţa unor oportunităţi investiţionale care să ofere câştiguri mai mari pentru acţionari, sau dacă discount-ul faţă de VAN per acţiune este mai mare de 15% pentru o perioadă mai mare de 50% din Zilele de Tranzacţionare din cadrul oricărui trimestru financiar, Administratorul Fondului va folosi toate sau o parte semnificativă a sumelor provenite din dividendele anuale, distribuţiile speciale suplimentare în numerar efectuate de societăţile din portofoliu şi veniturile încasate din vânzarea activelor pentru implementarea unor măsuri care au ca ţintă maximizarea distribuţiilor în bani către acţionari şi îndeplinirea Obiectivelor de Performanţă".

Tehnicile de management a discount-ului pentru îndeplinirea Obiectivelor de performanţă şi aplicarea MCD pot include următoarele: "-Recomandări către acţionari privind aprobarea programelor de răscumpărare a acţiunilor emise de FP şi a GDR-urilor şi/sau a titlurilor de interes corespunzătoare acţiunilor FP, în conformitate cu actul constitutiv şi legislaţia aplicabilă în vigoare;-distribuţia de dividende, condiţionat de obţinerea de profit la sfârşitul anului şi existenţa disponibilului monetar; - reducerea valorii nominale a acţiunilor însoţită de distribuţii către acţionari, sub rezerva conformării cu toate cerinţele societare şi de reglementare aplicabile; - realizarea programelor de răscumpărare prin (i) tranzacţii pe piaţa reglementată pe care sunt listate acţiunile FP sau GDR-urile şi/sau titlurile de interes corespunzătoare acţiunilor FP şi/sau (ii) oferte publice de cumpărare, în orice caz, sub condiţiile existenţei lichidităţii necesare, respectării prevederilor actului constitutiv şi legislaţiei aplicabile şi obţinerii tuturor aprobărilor necesare; - creşterea cererii din partea investitorilor pentru acţiuni şi GDR-uri, în vederea creşterii preţului de piaţă prin: -menţinerea unei politici transparente de distribuţii in numerar: Administratorul Fondului va propune anual acţionarilor distribuţia in totalitate a dividendelor sau a altor distribuţii în numerar primite de la societăţile din portofoliul Fondului, plus dobânda calculată asupra numerarului, minus cheltuielile operaţionale, taxele şi alocările obligatorii la rezerve în conformitate cu prevederile în vigoare; - creşterea proporţiei companiilor listate în portofoliu şi creşterea transparenţei acestora; -îmbunătăţirea comunicării prin relaţii active cu investitorii; -sprijinirea iniţiativelor care au ca scop creşterea atractivităţii pieţei de capital din România pentru investitori".

La finalul lunii noiembrie, Elliott Associates, cel mai mare acţionar al Fondului Proprietatea, a raportat o deţinere de 12,94% din capitalul Fondului, în urma unor vânzări.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie