Conferinţa BURSA “FONDURILE EUROPENE”Conferinţa BURSA “FONDURILE EUROPENE”

ADVERTORIALANUNŢ privind modificarea Ofertei Publice de Cumpărare a acţiunilor emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

la preţul de 1 lei (RON)/acţiune

aprobată prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. A/503/17.10.2013

Emitent: FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate comercială înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Strada Buzeşti, nr 78-80, etaj 7, Sectorul 1, cod postal 011017, Bucureşti, România înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/21901/2005 (denumită în continuare "Emitentul").

Capitalul social al Emitentului este de 13.778.392.208 lei, divizat într-un număr de 13.778.392.208 acţiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, fiecare acţiune având o valoare nominală de 1 leu şi conferind drepturi egale. Domeniul principal de activitate al Emitentului il constituie Cod CAEN 6430 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare, iar obiectul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 6430 - Investiţii financiare.

Ofertant: FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate comercială înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Strada Buzeşti, nr 78-80, etaj 7, Sectorul 1, cod postal 011017, Bucureşti, România înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/21901/2005 (denumită în continuare "Ofertantul").

Capitalul social al Emitentului este de 13.778.392.208 lei, divizat într-un număr de 13.778.392.208 acţiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, fiecare acţiune având o valoare nominală de 1 leu şi conferind drepturi egale. Domeniul principal de activitate al Emitentului il constituie Cod CAEN 6430 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare, iar obiectul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 6430 - Investiţii financiare. Obiectivul investitional al Ofertantului il reprezinta aprecierea capitalului pe termen lung, prin investitii in special in actiuni ale unor companii romanesti, aderand strict la principiile de investitie pe baza de valoare.

Administratorul unic al Ofertantului este Franklin Templeton Investment Management Limited, Marea Britanie, Sucursala Bucureşti (denumit în continuare "Administratorul Fondului" sau "FTIML"), cu efecte din data de 29 septembrie 2010.

In legătura cu acţiunile emise de Fondul Proprietatea S.A., Ofertantul nu are cunoştinţă de existenţa altor persoane care să acţioneze în mod concertat cu acesta în ceea ce priveşte Emitentul.

Oferta: Ofertantul intenţionează să achiziţioneze prin această Oferta Publică un număr de până la 600.000.000 acţiuni plătite integral ale acţiunilor emise de Emitent care nu se află în proprietatea Ofertantului, reprezentând 4,3546% din capitalul social al Emitentului.

Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice şi juridice care deţin pe perioada ofertei, acţiuni emise de Emitent.

Achiziţia de acţiuni de catre Ofertant în cadrul Ofertei face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr.4/2012 din 25 Aprilie 2012, publicată de Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 1894 din data de 10.04.2013 în vederea reducerii capitalului social. După finalizarea Ofertei Publice, Ofertantul intenţionează să anuleze acţiunile răscumpărate şi să îşi reducă capitalul social cu valoarea contabila a acţiunilor anulate.

Intermediari: Banca Comerciala Romana S.A. cu sediul în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, cod postal 030016, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/90/1991, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999, în Registrul FSA sub nr. PJR01INCR/400007/26.05.2006 şi in Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 3776/2006, având Atestatul CNVM nr. 152/22.05.2007 şi

WOOD & Company Financial Services a.s. cu sediul în Praga, Palladium, Nam. Republiky 1079/1a, 11000 Praga 1, Id. Nr. 26503808, înregistrată la Registrul Comerţului din Praga la Secţiunea B sub nr. 7484 şi autorizată de Banca Naţională a Cehiei sub numărul Sp/2008/2145/571, înregistrată la Registrul CNVM sub nr. PJM01FISMCZE0021 (denumiţi în continuare "Intermediarii").

Lansarea Ofertei Publice a fost anunţată prin anunţul publicat la data de 11 octombrie 2013 in Romania Libera, Bursa si pe paginile de internet ale Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro), ale Intermediarilor: (www.bcr.ro şi www.wood.cz), cât şi pe website-ul Emitentului (www.fondulproprietatea.ro)

Cu privire la Perioada de derulare a Ofertei Publice, Emitentul a emis un Amendament la Documentul de Oferta in conformitate cu reglementările in vigoare, aprobat de ASF prin decizia nr. A/503 din data de 17.10.2013, prin care Perioada de derulare a Ofertei Publice a fost prelungita pana la data de 14 noiembrie 2013 si regulile de alocare au fost detaliate.

Oferta este valabila pentru o perioada de 23 (douăzeci si trei) de zile lucrătoare, între data de 15.10.2013 şi 14.11.2013.

Documentul de Oferta si Amendamentul la Documentul de Oferta sunt disponibile, in mod gratuit, la sediul central al Bancii Comerciale Romane, respectiv la adresa din Bulevardul Regina Regina Elisabeta no. 5, Sector 3, telefon 0373516558/16559/16560/16541, fax 021.302.59.93 si la sediul Ofertantului, respectiv in str. Buzesti nr. 78-80 (etajul 7), sector 1, cod postal 011017, Bucuresti, Romania, telefon 0212009600, si pe paginile de internet ale Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro), website-urile Intermediarilor: Banca Comerciala Româna (www.bcr.ro) şi WOOD&Company Financial Services (www.wood.cz), cât şi pe website-ul Emitentului (www.fondulproprietatea.ro).

Restul informaţiilor incluse in anunţul de oferta publicat la data de 11 octombrie 2013 raman aplicabile si nemodificate la data acestui Anunţ.

OFERTANT

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dl. Grzegorz Maciej Konieczny

Franklin Templeton Investment Management Ltd Regatul Unit, Sucursala Bucureşti, in calitate de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A.

INTERMEDIAR

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Dl. Matei Filipidescu

Director Executiv, Departamentul Corporate Finance & Investment Banking

Dl. Adrian Rosoaga

Supervizor, Departamentul Corporate Finance & Investment Banking

WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES

Dl. Vladimir Jaros

Director Executiv

Gala BURSA 2019
Gala BURSA 2019

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS