Euroins, oficial în faliment

G.M.
Bănci-Asigurări / 9 iunie 2023

Euroins, oficial în faliment

Actualizare - Eurohold va face apel la decizia de deschidere a insolvenţei pentru Euroins România

Eurohold invocă o excepţie de neconstituţionalitate şi va face apel la decizia de deschidere a insolvenţei pentru Euroins România, potrivit unui comunicat al companiei, remis astăzi redacţiei.

"În legătură cu decizia de astăzi a Tribunalului Bucureşti de deschidere a procedurii de insolvenţă a Euroins România Asigurare Reasigurare SA, dorim să informăm că Euroins Insurance Group rămâne atât stabilă, cât şi decisă în continuarea apărării intereselor sale şi a drepturilor tuturor celor peste 2 milioane de asiguraţi din România.

EIG şi acţionarii săi continuă să îşi susţină pretenţiile împotriva Deciziei ASF din 17 martie 2023 şi vor contesta actuala decizie de deschidere a procedurii de insolvenţă. De remarcat faptul că EIG a ajuns la o soluţionare cu toţi creditorii care nu au legătură cu asigurările şi care au solicitat insolvenţa, acoperind astfel pierderile suplimentare pentru economia românească.

De menţionat că Tribunalul Bucureşti a admis excepţia de neconstituţionalitate invocată de Euroins România şi EIG ca fiind bine întemeiată şi va trimite moţiunea de neconstituţionalitate Curţii Constituţionale a României" se arată în comunicatul Eurohold.

"Cu toate acestea, Tribunalul Bucureşti a aplicat legislaţia română existentă în momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, instanţa considerând necesar să adreseze Curţii Constituţionale a României mai multe întrebări privind posibila neconstituţionalitate a unor dispoziţii cheie ale legilor româneşti privind insolvenţa, în lumina mai multor prevederi constituţionale, şi anume Art. 20 (Tratatele internaţionale privind drepturile omului), Art. 21 (Accesul liber la justiţie), Art. 16 (Egalitatea în drepturi) din Constituţia României, precum şi Art. 6, pct. 1 şi 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Art. 20, 47 şi 48 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, precum şi Art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Esenţa excepţiei de neconstituţionalitate se referă la faptul că deschiderea procedurii de insolvenţă faţă de o societate de asigurări ca urmare a existenţei unei decizii de retragere a licenţei de funcţionare emisă de autoritatea de reglementare din România, fără o hotărâre definitivă asupra legalităţii deciziilor Autorităţii de reglementare, privează companiile de asigurare de dreptul la un proces echitabil şi control judiciar efectiv.

Acordarea excepţiei de neconstituţionalitate ar reprezenta un caz de control judiciar conform procedurii civile române şi ar trebui să conducă la revocarea deciziei de deschidere a procedurii falimentului.

Pe de o parte, în ultimele două luni de după Decizia Autorităţii Române de Reglementare de a retrage licenţa de operare a Euroins România, EIG şi acţionarii săi (în ciuda pierderilor financiare şi de reputaţie deja suferite) au făcut mai multe încercări (şi vor continua să facă astfel) pentru a rezolva situaţia de criză de pe piaţa asigurărilor din România.

EIG este gata să asigure capital suplimentar, oferind o acoperire completă a tuturor pasivelor de asigurare ale Euroins România rămase, ceea ce ar fi avut ca rezultat economisirea a peste 500 de milioane de euro din costurile viitoare potenţiale pentru Fondul Român de Garantare (şi contribuabili) şi ( 2) atenuarea oricăror tensiuni de pe piaţă legate de asigurările RCA" se mai arată în comunicat.

---

Actualizare - FGA: Poliţele Euroins mai sunt valabile până la 8 Septembrie 2023

Fondul de Garantare a Asiguraţilor(FGA) anunţă că a luat act de hotărârea instanţei, de deschidere a procedurii de faliment pentru Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA, menţionând că decizia instanţei din data de 09 Iunie 2023 nu este definitivă, conform unui comunicat al Fondului remis astăzi redacţiei.

"Deschiderea procedurii de faliment îşi produce efectele atat în cadrul procedurii de faliment a societăţii de asigurare cât şi cu privire la desfăşurarea activitătii Fondului de Garantare a Asiguraţilor.

Astfel, în termen de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, poliţele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Termenul de 90 de zile se împlineşte la data de 08 Septembrie 2023. Potrivit legii, Lichidatorul judiciar are posibilitatea de a denunţa poliţele înainte de împlinirea acestui termen.

De asemenea, de la data deschiderea procedurii falimentului, în cazul Societăţii Euroins Asigurare-Reasigurare SA., începe sa se calculeze termenul limită/maxim, de 90 de zile, pentru depunerea cererilor de deschidere a dosarelor de daună-anexa 7, prevedere menţionată în Art 12 alin(1) din Legea 213/2015 actualizată.

În cazul contractelor de asigurari din clasa XV-Asigurări de garanţii, termenul de încetare de drept a poliţelor este de 150 de zile. Acest termen, în cazul Societăţii Euroins Asigurare-Reasigurare SA se împlineşte la 7 Noiembrie 2023.

La 17 Martie 2023, data ridicării licenţei de funcţionare a asigurătorului, la Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare S.A erau valabile cca. 3,66 milioane Contracte de asigurări, dintre care aprox. 2,76 milioane contracte RCA.

La data de 9 Iunie 2023, mai sunt valabile cca.2,94 milioane Contracte de asigurări, dintre care, aprox 2 milioane poliţe RCA" se arată în comunicatul FGA.

---

Tribunal Bucureşti a admis astăzi cererea de intrare în faliment a companiei de asigurări Euroins România, cerere formulată de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară şi de mai multe firme de service, precum şi de unele instituţii publice, printre care se numără Spitalul Judeţean Ilfov.

În decizia emisă de Tribunalul Bucureşti, pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei se arată referitor la cererea de declanşare a procedurii falimentului:

"Admite cererea. (...) Admite cererea formulată de către AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, şi în temeiul art. 250 raportat la art.262 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA. Califică ca declaraţii de creanţă cererile următorilor creditori: - SC PROFI ENGINEERING SRL - AUTOCENTER DEVELOPMENT SRL - PANSERVICE SRL - MALAI ANDREI VIOREL - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL PANTELIMON - PATRUSEL DANIEL - FLORIN CRISTIAN MATEI - GABRIEL ROMEO LOPSA - MICHELINI PREST SRL - PORTLAND TRUST DEVELOPMENT FOUR SRL - UNGUREANU DĂNUŢ CRISTIAN - MAN ALINA NADIA. În temeiul art. 255 rap la art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridică administratorilor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele. În baza art. 253 din Legea nr. 85/2014 se interzice, sub sancţiunea nulităţii, acţionarilor semnificativi ai societăţii de asigurare/reasigurare debitoare sau persoanelor care au deţinut funcţii de conducere să înstrăineze acţiunile deţinute la societatea de asigurare/reasigurare debitoare, fără avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi fără aprobarea judecătorului-sindic. În temeiul art. 253 alin. 1 şi 2 din Legea nr.85/2014 dispune indisponibilizarea acţiunilor deţinute de acţionarii semnificativi ai societăţii de asigurare/reasigurare debitoare sau de persoanele care au deţinut funcţii de conducere, în registrele speciale de evidenţă ţinute de societatea de asigurare/reasigurare debitoare sau în registrele independente. Totodată, dă da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar şi va dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar. În baza art. 252 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar să comunice, de îndată, deschiderea procedurii de faliment părţilor interesate, Autorităţii de Supraveghere Financiară, Fondului de garantare, precum şi oficiului registrului comerţului unde este înregistrată societatea de asigurare/reasigurare debitoare, în vederea efectuării menţiunii «societate de asigurare/reasigurare în faliment» Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. În baza art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei - 24.07.2023; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe - 04.08.2023; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor - 28.08.2023; d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor - 10.08.2023. În temeiul art. 251 şi art. 63 din Legea nr.85/2014 numeşte lichidator judiciar provizoriu practicianul in insolvenţă CITR FILIALA BUCURESTI SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.258 lit. l din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de lei 20.000 lei din averea debitorului. Pune în vedere lichidatorului judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, privind intrarea debitoarei în procedura falimentului, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acesteia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitoare în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitoarei şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitoarea este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 262 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitoarei, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 258 lit. a şi art. 263 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi să anexeze răspunsurile din partea DITL Sectoarele 1-6, Serviciul de Înmatriculări Auto ?i la OCPI Bucureşti (cereri scutite de la plata taxelor şi tarifelor în baza art. 96 din Legea 85/2014) din care să rezulte dacă debitoarea deţine bunuri în patrimoniu. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 85/2014 şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind efectuarea menţiunilor la registrul comerţului şi pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 261 din Legea nr. 85/2014 privind transmiterea rapoartelor a căror întocmire este obligatorie către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi către Fondul de garantare. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 262 alin. 2 din Legea nr.85/2014 privind publicarea şi comunicarea hotărârii şi obligaţia de a depune lunar la dosar şi de a publica în Buletinul procedurilor de insolvenţă raportul prevăzut de art. 258 lit. l din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) numai pe adresa de e-mail trb-falimenteuroins@just.ro; (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenţă electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 20.10.2023, ora 11.00. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă".

CITRfiliala Bucureşti a fost numit de către Tribunalul Bucureşti lichidator judiciar al Euroins.

"În acest proiect complexvom contribui cu tot know how-ul echipei acumulat în ultimii ani în gestionarea unor falimente din piaţa asigurărilor cu impact major în economia noastră. Pentru primele luni ale acestui proiect ne propunem să asigurăm cât mai multă stabilitate şi claritate tuturor celorimplicaţi. Vom fi atenţi în mod particular la gestionarea costurilor, pentru bunul mers al procedurii. În al doilea rând, fiindcă vorbim de al doilea falimentpe piaţa de asigurăridin ultimii doi ani,suntem conştienţi de impactulsistemic pe care această situaţie o are şi vom folosi instrumentele digitale special create pentru a eficientiza tot procesul. Contăm pe buna colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Fondul de Garantare a Asiguraţilor şi celelalte autorităţi implicate.Aşa cum v-am obişnuit, vom asigura transparenţa întregului proces", a declarat, Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR, potrivit unui comunicat de presă remis Redacţiei..

În cazul acestui faliment, rolul lichidatorului judiciar, conform mandatului legal, este acela de a gestiona lichidarea companiei şi de se asigura că creditorii recuperează cât mai mult din creanţe. Primul pas din procedura de faliment va fi stabilirea masei credale, identificarea, evaluarea activelor şi vânzarea acestora şi nu în ultimul rând, identificarea tuturor surselor suplimentare de venituripentru a ajunge la etapa distribuirii sumelor către creditori. Judecătorul a stabilit un termen până la care toţi creditorii care au înregistrat creanţe vor putea depune cereri de înscriere la masa credală.

Pentru cei interesaţi, termenele legale stabilite de Tribunalul Bucureşti sunt următoarele:

a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor 24.07.2023

b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe 04.08.2023

c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor 28.08.2023

d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 10.08.2023

Conform legii şi deciziei instanţei deţinătorii de poliţe emise de către EUROINS au de astăzi, de la declararea falimentului, maximum 90 de zile pentru a contracta un alt furnizor de RCA şi pentru depunerea cererilor de deschidere a dosarelor de daună în situaţia în care s-a produs un eveniment asigurat acoperit de o poliţă de asigurare în vigoare şi/sau a cererilor de plată la Fondul de Garantare a Asiguraţilor, sau 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior.

Deţinătorii de poliţe pot solicita în toata această perioadă rezilierea contractelor de asigurarer şi recuperarea restituirilor de primă sau, în caz, contrar, poliţele vor înceta de drept în 90 de zile, termen care se împlineşte la 08.09.2023

Termenul de 90 de zile nu se aplică contractelor de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 - Garanţii, prevăzută în secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care termenul de încetare de drept este de 150 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, în speţă 07.11.2023; în aceleaşicondiţii, încetează de drept şi contractele de reasigurare.

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de Garantare a Asiguraţilor se naşte la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 262/17.03.2023.

Detaliile vor fi disponibile pe siteul www.citr.ro şi pe siteul FGA. https://www.fgaromania.ro/.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. banii sunt in betoanele de langa ei (te uiti peste geam ii vezi).

    s c cret 

    Parcă era vorba că cele nouăzeci de zile curg de la rămânerea definitivă a hotărârii date cu apel. Pe de altă parte, fiind executorie chiar dacă se declară apel rămâne valabil termenul dacă nu se judecă definitiv până la împlinirea aceluia?

    Nu numai Euroins e in faliment. ASF e in faliment in frunte cu Marcu si Dascalu, doua fosile incompetente cu salarii nesimtite.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
APA NOVA
e-infra.ro
eximbank.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9772
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6060
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1441
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8891
Gram de aur (XAU)Gram de aur342.8803

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb