Instanţa a dispus intrarea în faliment a Euroins România

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 12 iunie 2023

Sursa foto: euroins.ro

Sursa foto: euroins.ro

Casa de Insolvenţă Transilvania a fost numită lichidator judiciar Poliţele emise de Euroins mai sunt valabile până la data de 8 septembrie, potrivit CITR În data de 9 iunie, Euroins avea 2,94 milioane de contracte de asigurări valabile, între care două milioane de poliţe RCA, conform FGA

Euroins România, asigurătorul care în toamna anului trecut avea o cotă în piaţa RCA de 33%, a intrat oficial în faliment, în urma deciziei Tribunalului Bucureşti de la finele săptămânii trecute.

Decizia instanţei vine după ce, în martie, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) retrăsese licenţa de funcţionare a Euroins România Asigurare Reasigurare, dar asigurătorul a contestat hotărârea supraveghetorului pieţei. Acum, Tribunalul Bucureşti a dispus deschiderea procedurii falimentului societăţii de asigurare şi a numit Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR) filiala Bucureşti în calitate de lichidator judiciar al Euroins. Decizia de vineri a instanţei nu este definitivă.

Paul Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR, a declarat: "Pentru primele luni ale acestui proiect ne propunem să asigurăm cât mai multă stabilitate şi claritate tuturor celor implicaţi. Vom fi atenţi în mod particular la gestionarea costurilor, pentru bunul mers al procedurii. În al doilea rând, fiindcă vorbim de al doilea faliment pe piaţa de asigurări din ultimii doi ani, suntem conştienţi de impactul sistemic pe care această situaţie o are şi vom folosi instrumentele digitale special create pentru a eficientiza tot procesul.

Contăm pe buna colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Fondul de Garantare a Asiguraţilor şi celelalte autorităţi implicate. Aşa cum v-am obişnuit, vom asigura transparenţa întregului proces".

Potrivit lichidatorului, deţinătorii de poliţe emise de către Euroins au la dispoziţie, începând din momentul declarării falimentului, cel mult 90 de zile pentru a contracta un alt furnizor de RCA şi pentru depunerea cererilor de deschidere a dosarelor de daună în situaţia în care s-a produs un eveniment asigurat acoperit de o poliţă de asigurare în vigoare şi/sau a cererilor de plată la Fondul de Garantare a Asiguraţilor, sau 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior.

Deţinătorii de poliţe pot solicita, în toata această perioadă, rezilierea contractelor de asigurare şi recuperarea restituirilor de primă sau, în caz, contrar, poliţele vor înceta de drept în 90 de zile, termen care se împlineşte în data de 8 septembrie 2023. Excepţie fac poliţele de garanţii pentru care termenul de valabilitate este de 150 de zile şi se împlineşte la data de 7 noiembrie 2023, conform CITR.

Atât persoanele care au suferit daune acoperite de poliţe de asigurare emise de Euroins România (atât daune provocate de terţi asiguraţi RCA la societate, cât şi daune acoperite de alte tipuri de asigurări), cât şi clienţii societăţii, care solicită returnarea parţială a primei de asigurare, se vor adresa Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA), conform unui anunţ al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

CITR are rolul de a gestiona lichidarea Euroins România Asigurare Reasigurare şi de se asigura că se recuperează cât mai mult din creanţe.

"Primul pas din procedura de faliment va fi stabilirea masei credale, identificarea, evaluarea activelor şi vânzarea acestora şi nu în ultimul rând, identificarea tuturor surselor suplimentare de venituri pentru a ajunge la etapa distribuirii sumelor către creditori. Judecătorul a stabilit un termen până la care toţi creditorii care au înregistrat creanţe vor putea depune cereri de înscriere la masa credală", se menţionează în comunicatul CITR.

Termenele legale stabilite de Tribunalul Bucureşti sunt următoarele:

a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor - 24 iulie 2023;

b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe - 4 august 2023;

c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor - 28 august 2023;

d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor - 10 august 2023.

Conform Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA) la data ridicării licenţei de funcţionare a Euroins (17 martie 2023) societatea avea circa 3,66 milioane de contracte de asigurări valabile, dintre care aproximativ 2,76 milioane de contracte RCA. La data de 9 Iunie 2023, mai erau valabile circa 2,94 milioane de contracte de asigurări, dintre care, aproximativ două milioane de poliţe RCA.

Până la data de 8 Iunie 2023 Fondul primise 92.168 de cereri de plată din partea creditorilor de asigurări ai Euroins. Au fost înregistrare 53.976, din care 35.610 cereri plată daune şi 18.366 de cereri de plată restituire primă, conform FGA.

La finele anului trecut, Euroins România era liderul pieţei RCA, cu o cotă de 32,7%, iar în piaţa asigurărilor generale ocupa poziţia a doua, cu o cotă de 20%.

În martie, Consiliul ASF a hotărât să retragă autorizaţia de funcţionare a Euroins România, constatând totodată starea de insolvenţă a societăţii, în condiţiile existenţei unui deficit de capital de solvabilitate (SCR) de 2,2 miliarde de lei şi a unui deficit de capital minim (MCR) de 1,75 miliarde de lei.

În urmă cu peste un an, Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance, cea care pe atunci era liderul pieţei RCA, a intrat în faliment, totul sub ochii ASF, care nu a prevenit niciunul dintre aceste dezastre.

Euroins invocă o excepţie de neconstituţionalitate în cazul deciziei instanţei

Euroins Insurance Group (EIG) invocă o excepţie de neconstituţionalitate în faţa deciziei Tribunalului Bucureşti de vineri, după cum reiese dintr-un comunicat al asigurătorului remis Redacţiei.

În document se menţionează: "EIG şi acţionarii săi continuă să îşi susţină pretenţiile împotriva Deciziei ASF din 17 martie 2023 (n.r. prin care s-a hotărât retragerea autorizaţiei de funcţionare a Euroins România) şi vor contesta actuala decizie de deschidere a procedurii de insolvenţă. De remarcat faptul că EIG a ajuns la o soluţionare cu toţi creditorii care nu au legătură cu asigurările şi care au solicitat insolvenţa, acoperind astfel pierderile suplimentare pentru economia românească".

Conform comunicatului, Tribunalul Bucureşti a admis excepţia de neconstituţionalitate invocată de Euroins România şi EIG ca fiind bine întemeiată şi va trimite moţiunea de neconstituţionalitate Curţii Constituţionale a României.

"Cu toate acestea, Tribunalul Bucureşti a aplicat legislaţia română existentă în momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, instanţa considerând necesar să adreseze Curţii Constituţionale a României mai multe întrebări privind posibila neconstituţionalitate a unor dispoziţii cheie ale legilor româneşti privind insolvenţa, în lumina mai multor prevederi constituţionale, şi anume Art. 20 (Tratatele internaţionale privind drepturile omului), Art. 21 (Accesul liber la justiţie), Art. 16 (Egalitatea în drepturi) din Constituţia României, precum şi Art. 6, pct. 1 şi 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Art. 20, 47 şi 48 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, precum şi Art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului", se menţionează în comunicat.

Conform Euroins, esenţa excepţiei de neconstituţionalitate se referă la faptul că deschiderea procedurii de insolvenţă faţă de o societate de asigurări ca urmare a existenţei unei decizii de retragere a licenţei de funcţionare emisă de autoritatea de reglementare din România, fără o hotărâre definitivă asupra legalităţii deciziilor autorităţii de reglementare, privează companiile de asigurare de dreptul la un proces echitabil şi control judiciar efectiv.

"Acordarea excepţiei de neconstituţionalitate ar reprezenta un caz de control judiciar conform procedurii civile române şi ar trebui să conducă la revocarea deciziei de deschidere a procedurii falimentului", susţine Euroins în comunicat.

Asigurătorul mai menţionează că, în ultimele două luni de după decizia ASF de a retrage licenţa de operare a Euroins România, EIG şi acţionarii săi (în ciuda pierderilor financiare şi de reputaţie deja suferite) au făcut mai multe încercări (şi vor continua să facă astfel) pentru a rezolva situaţia de criză de pe piaţa asigurărilor din România.

"EIG este gata să asigure capital suplimentar, oferind o acoperire completă a tuturor pasivelor de asigurare ale Euroins România rămase, ceea ce ar fi avut ca rezultat (1) economisirea a peste 500 de milioane de euro din costurile viitoare potenţiale pentru Fondul Român de Garantare (şi contribuabili) şi (2) atenuarea oricăror tensiuni de pe piaţă legate de asigurările RCA", conform comunicatului.

În document se adaugă: "Din păcate, pe lângă întâlniri şi câteva propuneri formale, toate eforturile noastre nu au fost recunoscute. Administratorii interimari ai Euroins România nu au depus eforturile necesare pentru a asigura conservarea bunurilor societăţii şi prin propriile lor acţiuni au adus practic Euroins România în starea actuală de insolvenţă, ceea ce nu era cazul nici la momentul Hotărârii ASF (17 martie 2023), nici (2) la presupusele date de referinţă din 30 septembrie 2022 şi 30 iunie 2022".

Conform comunicatului, EIG şi filialele sale au rămas pe deplin capitalizate şi viabile şi îşi continuă operaţiunile normale, aşa cum este evident în ultimele două luni prin (1) continuarea fără probleme a relaţiilor normale de afaceri, (2) expunere limitată la Euroins România şi (3) întărirea capitalizării acestora, după cum urmează:

Nivelul SCR al EIG (începând cu anul 2022 auditat) este de 132%, aşteptările pentru primul trimestru sunt să fie substanţial mai mari;

Nivelul SCR al Euroins Bulgaria (care cuprinde operaţiunile internaţionale ale UE) din primul trimestru al anului 2023 rămâne stabil şi în cadrul nivelurilor medii ale pieţei şi se îmbunătăţeşte la nivelul de 130%;

Toate celelalte entităţi din UE şi din afara UE rămân în deplină conformitate cu cerinţele lor prudenţiale locale.

Gheorghe Piperea: "CITR nu poate fi lichidator al Euroins"

Avocatul Piperea arată că CITR este lichidator şi al companiei City Insurance, care este debitor al Euroins

Avocatul Gheorghe Piperea susţine că CITR nu poate fi lichidator al Euroins, după cum reiese dintr-o declaraţie a sa publicată de Agerpres.

Conform juristului, "din punct de vedere legal ne confruntăm cu o problemă extrem de gravă în urma deciziei Tribunalului Bucureşti, pentru că City Insurance, al cărui lichidator este CITR, este debitor al Euroins".

Avocatul a spus, citat de agenţia e ştiri: "În acest caz, legea spune că nu poate exista acelaşi lichidator pentru ambele companii. Cu toate acestea, instanţa de judecată a trecut astăzi cu vederea peste această problematică şi i-a numit pe cei de la Casa de Insolvenţă Transilvania să se ocupe şi de Euroins. Acest lucru survine după ce, în urmă cu două săptămâni, cei din conducerea ASF au venit şi au spus că ei consideră că trebuie să se numească drept lichidator acea companie care întruneşte cele mai multe puncte în urma evaluării, evaluare pe care a făcut-o tot ASF. În mod firesc, ASF ar fi trebuit să ştie situaţia în care se găsesc Euroins şi City Insurance, dar şi faptul că cei de la Casa de Insolvenţă Transilvania nu pot fi lichidatori în acest caz", a precizat Gheorghe Piperea, citat de agenţia de ştiri.

George Simion, AUR: "Decizia Tribunalului Bucureşti privind falimentul Euroins ridică probleme de legalitate"

Decizia Tribunalului Bucureşti privind falimentul Euroins ridică "probleme de legalitate", motiv pentru care este necesară o investigaţie jurnalistică sau o investigaţie parlamentară, consideră preşedintele AUR, George Simion, potrivit Agerpres.

"Telenovela falimentului Euroins a ajuns într-un moment final. Tribunalul Bucureşti a declarat falimentul Euroins ca urmare a solicitării Autorităţii de Supraveghere Financiară. În acest moment, peste 2,7 milioane de români care au poliţe de asigurare la Euroins sunt în situaţia în care trebuie să achiziţioneze noi poliţe RCA", se arată într-un comunicat al AUR, scrie agenţia de ştiri.

George Simion a atras atenţia că în contextul deciziei Tribunalului Bucureşti, lichidatorul judiciar provizoriu numit de instanţă este CITR Filiala Bucureşti SPRL, "cunoscută drept Casa de Insolvenţă Transilvania, aceeaşi companie care a fost desemnată administrator judiciar al City Insurance, celălalt colos de pe piaţa asigurărilor, care a falimentat".

"Este cel puţin ciudat că în România nu s-a găsit un alt lichidator judiciar în afară de vestita Casă de Insolvenţă Transilvania. Euroins este a patra societate de asigurări care a intrat în faliment, la doi ani după City Insurance. În momentul de faţă, după decizia Tribunalului Bucureşti privind falimentul Euroins, lichidatorul judiciar care se ocupă de City Insurance, Euroins, dar şi Carpatica este aceeaşi casă de insolvenţă, şi anume CITR, cunoscută drept Casa de Insolvenţă Transilvania", a afirmat George Simion, citat în comunicat, potrivit sursei menţionate.

Preşedintelui AUR susţine că decizia pronunţată vineri de Tribunalul Bucureşti este neconcurenţială.

"În momentul acesta, dacă facem o radiografie a profesiei de lichidator, putem afirma fără a greşi că ea nu mai există. Există doar cei de la CITR şi prietenii lor. Cele mai mari dosare ce vizează falimentul unor companii se acumulează toate în mâinile acestei companii, pe care nici măcar nu putem să îi calificăm drept lichidatori, ci mai degrabă nişte dispeceri de bani publici, care, pentru a putea să îşi desfăşoare activitatea, externalizează activităţile de consultanţă, de avocatură către părţi terţe. Nimeni nu i-a întrebat şi nu îi întreabă absolut nimic", a spus Simion.

De asemenea, preşedintele AUR a solicitat demisia conducerii ASF, pe care o numeşte "o instituţie inutilă, sub supravegherea căreia s-au prăbuşit, unul după altul, lideri de piaţă", mai notează Agerpres.

Opinia Cititorului ( 4 )

 1. Nu conteaza puteti latra cat vreti ca oricum judecatorii nu raspund pentru nimic si nici cei de la ASF. Pot sa faca ce vor. Pana dovedesti ca al avut dreptate "mori cu dreptatea in mana".

  1. Recunoscatori sa fiti pretendentului la conducerea ASF. Incompetentul maxim zis Olgutu vrea presedinte nu orice. L-a facut de ras Nasui, s-a vazut cat se pricepe. Euroins pentru asta e. Domnu City zis intre cunoscatori Olgutul stie de ce.

   PSD nu-si poate permite sa pună idioti dovediti intr-o funcție atât de importanta. Un obscur membru in Consiliu da, dar nu Presedinte

  entitatile financiare nu sunt ca sa protejeze interesele "cetatenilor /sclavi".

  in toate stau dovada ca entitatile financiare protejeaza interesele financiare ale guvernelor si ale bancherilor/speculatori/invest itori. 

  nu e problema ca avem faliment = gov ridica costurile la monopol prin politici de taxare sau restrange artificial intrari de bunuri si overte ori restrange artificial formarea de bunuri si oferte prin politici de taxare ca sa salte costul si sa umple iar gaura. 

  s c cret 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
APA NOVA
e-infra.ro
digi.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9766
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6402
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2278
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur344.9150

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb