Comunicat SIF Oltenia

F.A.
Piaţa de Capital /

Comunicat SIF Oltenia

Sif Oltenia a transmis, astăzi, următorul comunicat de presă, referitor la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 12.10.2020:

"Conform Raportului curent nr. 5553/03.09.2020 publicat pe website-ul BVB, Consiliul de Administraţie al societăţii a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 şi ale art. 119 alin (1) din Legea nr. 31/1990 R, la solicitarea comună a doi acţionari: SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia SA, care cumulat deţin un număr de 29.008.286 acţiuni SIF Oltenia SA reprezentând 5,5556% din capitalul social al societăţii, înregistrată sub nr. 5291/14.08.2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor convocată pentru data de 12.10.2020 are pe ordinea de zi, la solicitarea celor doi acţionari, şi următorul punct:

"21. Aprobarea repartizării profitului net pentru exerciţiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinaţii:

a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acţiune de 0,10 lei.

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acţionarilor de 4,70 % calculată la preţul mediu de tranzacţionare al acţiunilor în 2019 (2,1272 lei/acţiune) şi 3,91 % calculată la preţul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acţiune).

Se aprobă data de 01.07.2020 ca DATA PLĂŢII dividendelor în conformitate cu dispoziţiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acţionari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plăţii fiind suportate de către acţionari din valoarea dividendului net.

Nota: Conducerea SIF OLTENIA SA precizează că acţionarii cărora li se cuvin dividendele sunt cei înregistraţi la data de 12.06.2020 în registrul acţionarilor emis de Depozitarul Central, considerată ca dată de înregistrare.

b). Alte rezerve (surse proprii de finanţare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiţii, în special pentru derularea unui viitor program de răscumpărare a 22.149.143 acţiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societăţii. "

Conducerea superioară a societăţii informează acţionarii că, în baza Hotărârii nr. 3 de aprobare a situaţiilor financiare individuale ale societăţii pentru anul 2019 şi a Hotărârii nr. 4 de aprobare a repartizării profitului net realizat în anul 2019 aprobate in cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din 28.04.2020, din care 52.214.914,30 lei dividende, respectiv 0,10 lei/acţiune dividend brut, a efectuat plăţi efective de dividende începând cu data de 01.07.2020 către acţionarii înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la data de 12.06.2020 - data aprobată prin Hotărârea nr. 8 a AGOA din 28.04.2020 ca fiind DATA DE ÎNREGISTRARE, stabilită în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017. Precizăm că data plăţii dividendelor aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv 01.07.2020, a fost stabilită şi aprobată de AGOA din 28.04.2020 în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Împotriva hotărârilor AGOA din 28.04.2020 prezidată de Tudor Ciurezu au introdus acţiuni în anulare acţionarii SIF Banat Crişana SA, SIF Muntenia SA şi SAI Certinvest. Plata dividendelor aferente anului 2019 a fost sistată începând cu 16.07.2020, datorită suspendării executării Hotărârilor nr. 1-8 adoptate de AGOA SIF Oltenia SA din 28.04.2020, prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie, prin Decizia nr. 315/15.07.2020 a Curţii de Apel Craiova pronunţată în Dosarul 2635/63/2020 (Raport curent SIF Oltenia SA nr. 4829/16.07.2020).

Până la data suspendării executării Hotărârilor nr. 1-8 adoptate de AGOA SIF Oltenia SA din 28.04.2020 prezidată de Tudor Ciurezu au fost achitate către acţionari dividende brute în sumă de 36.093.495,47 lei.

Precizăm că SIF Banat Crişana SA, SIF Muntenia SA şi SAI Certinvest au încasat dividendele cuvenite fără a contesta valabilitatea lor, deşi au contestat în instanţă Hotărârea AGOA de repartizare a profitului net aferent anului 2019.

Întrucât acţionarii SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA, în cererea înaintată Consiliului de Administraţie, înregistrată la SIF Oltenia SA sub nr. 5291/14.08.2020, au solicitat inclusiv revocarea datei de înregistrare (12.06.2020) care a stat la baza identificării acţionarilor îndreptăţiţi să primească dividende pentru exerciţiul financiar al anului 2019, Consiliul de Administraţie al societăţii a considerat necesară Nota de la punctul 21 de pe ordinea de zi a Convocatorului AGOA din 12.10.2020 corespunzător datei de înregistrare a dividendelor achitate.

Aducem la cunoştinţa acţionarilor că punctul 21 de pe ordinea de zi a AGOA din 12.10.2020 excede prin conţinut cadrului legal deoarece, atât DATA PLĂŢII cât şi DATA DE ÎNREGISTRARE precizată în Nota din Convocator nu ţin seama de prevederile art. 86 din Legea nr 24/2017 şi ale art. 178 alin. (2) din regulamentul ASF nr. 5/2018. Ambele date trebuie să fie ulterioare datei ţinerii adunării - 12.10.2020.

Pe cale de consecinţă, un vot favorabil - o eventuală HOTĂRÂRE de aprobare a acestui punct - nu va putea fi dusă la îndeplinire de către societate iar plata dividendelor neachitate către acţionari nu se va putea relua.

Precizăm că orice altă hotărâre de aprobare şi plată de dividende repartizate din profitul net al exerciţiului financiar al anului 2019, luată în oricare altă adunare generală ordinară a acţionarilor cu DATA PLĂŢII şi DATA DE ÎNREGISTRARE stabilite în concordanţă cu prevederile legale în vigoare va genera insecuritate juridica, o multitudine de acţiuni în instanţă între societate şi acţionari pentru restituirea în parte sau în totalitate a dividendelor achitate în baza Hotărârilor nr. 4 şi nr. 8 ale AGOA din 28.04.2020 şi care la noua dată de înregistrare nu mai deţin sau deţin un număr mai mic de acţiuni.

Reluarea plăţii dividendelor pentru exerciţiul financiar al anului 2019, neachitate acţionarilor existenţi la DATA DE ÎNREGISTRARE de 12.06.2020, în conformitate cu Hotărârea nr. 4 a AGOA din 28.04.2020 - care se bucură în continuare de prezumţie de legalitate - va putea fi realizată, fără niciun conflict, doar în situaţia respingerii, a neaprobării punctelor 4, 5 şi 9 de pe ordinea de zi a AGOA din 12.10.2020 de revocare a Hotărârilor nr. 3, 4 şi 8 ale AGOA din 28.04.2020 prezidată de Tudor Ciurezu, concomitent cu respingerea (neaprobarea) punctului 21 de pe ordinea de zi a AGOA din 12.10.2020.

Deasemenea, informăm acţionarii că, prealabil convocării AGOA din 12.10.2020 solicitată de acţionarii SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA, conducerea SIF Oltenia SA a informat Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin adresa nr. 5379/20.08.2020, cu privire la lipsa de legalitate a conţinutului punctului 21 de pe ordinea de zi şi de consecinţele ce le poate genera o eventuală aprobare a acestuia de către adunarea generală.

Consiliul de Administraţie a dat curs cererii comune a acţionarilor SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA de convocare a adunării generale ordinare conform solicitării primite şi rezoluţiei date de ASF prin adresa nr. VPI 8799/28.08.2020.

Cu speranţa că prin prezentul comunicat aducem informaţii utile acţionarilor pentru a işi putea exprima în cunoştinţă de cauză votul asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 12.10.2020 astfel încât hotărârile adoptate să respecte prevederile legale în vigoare şi cu mesajul de a participa într-un număr cât mai mare la lucrările adunării, în special pe calea votului electronic sau prin corespondenţă sau, în funcţie de posibilităţile dumneavoastră, prin participarea directă."

Opinia Cititorului ( 15 )

 1. Duceți-vă naibii cu sifurile voastre! Mizerii comuniste de care nu mai scăpăm! Aduceți dividendele înapoi! Au fost prea mari probabil! Asta e piata emergenta pe care o prezentați noilor generații!

  1. E disperat Ciurezu :)) “ Acționari sa participe in număr cât mai mare “ Ha ha ha ! La puscarie tudorica

   Inteleg ca esti adeptul situatiei in care numarul celor care iau hotarari este bine sa fie cat mai mic . Definitorie pozitie pentru intelegerea de catre tine a termenului "democratie " !

   Democrația va fi pușcăria pentru Ciurezu ! Asta e democrație

   Evident, disperarea este a puscariasului Lakis.

   Evident ca tu așa vezi lucrurile pentru ca ești un sclav al lui Ciurezu ! Poate prinzi și tu ceva ani la puscarie :)

   Nu , vreau cât mai mulți acționari! Tu asta nu ai înțeles!

  Societatea este a actionarilor postac handicapat ,care pt faptul ca probabil Ciurezu te-a dat afara pt furt Vezi in fata ochilor doar puscarie has

  Panarame de oameni sunteți cu toții ! Pierdem cu toții proștilor , puneți va dreak la masa stați cât este nevoie , ieșiți cu o soluție ca se duce de râpa acțiunea asta și așa piața este pe topogan ... treziți va !!!!

  1. poate peste fo douaj' de ani ... sunt cam optimist asa-i?

   Ciurezu nu m-a dat afara ! Eu îl voi da pe Ciurezu afara , retardat nenorocit

  TUDORICAAAAAA

  SE STRANGE LATU BAIATULE 

  ESTI ULTIMU MOHICAN 

  LE AM SPUS SI LUI FILIMON FECALA SI ADAM (ASTA A MAI TRECUT SI PE LA FACULTATE TOT SE DADEA EL MARE PROFESOR UNIVERSITAR) SI NU M AU CREZUT

  FUNIA SE APROPIE DE PAR 

  1. Ptr cel de la nr 4 ! Tudorica și toți cei care i-au ascultat ordinele vor merge la puscarie ! Hai sa nu le mai dam satisfacție , pentru ca ce s-a întâmplat la sif5 , este aproape nimic , comparativ cu ce s-a întâmplat la societățile din patrimoniu ! Sa vezi ce vor mai comenta sclavii lui Ciurezu din penitenciar :))

  Eu sunt de parerea urmatoare ca valoarea este data de numarul dusmanilor si nu al prietenilor.

  Daca sif 5 este atat de varza de ce ii vor activele unii?! 

  Pe de alta parte citeam niste carti mai de pe la altii despre investitii si care spunea ca un sef care cumpara actiuni in propria societate inseamna ca are incredere in ea, e un semn de incredere si pt cine vrea sa devina actionar. 

  Apoi sa cumperi actiuni si sa le anulezi pt diminuarea capitalulùi este solutia corecta, cine doreste sa cumpere ia din piata ca sef nu asteapta o pomana. 

  Apoi oportunitatea de investitii din OIG 114 este ca o cometa Halley. 

  Citi si ganditi ca va tampesc alti de cap daca nu-l folositi.

  Am uitat sa spun ca am portofoliu din:

  TLV 

  BRD 

  TGN 

  SNN

  SNG etc. 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay

Curs valutar BNR

18 Ian. 2021
Euro (EUR)Euro4.8740
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0405
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5329
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.4696
Gram de aur (XAU)Gram de aur238.2202

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Video
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro