Abonament gratuit

Guvern: Noi reglementări privind înfiinţarea asociaţiilor de producători agricoli

Andrei Stan
Companii /

Guvernul a aprobat astăzi, printr-o ordonanţă, o serie de reglementări care asigură continuarea măsurilor de stimulare a formelor asociative în domeniul agricol şi silvic prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, transmite un comunicat de presă remis de Executiv.

Ordonanţa aprobată astăzi modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia. Implementarea măsurilor cuprinse în actul normativ vine în sprijinul sectorului agricol şi silvic având în vedere faptul că prin asociere se poate consolida puterea de negociere, se facilitează accesul la utilaje şi tehnologii agricole performante, creşte gradul de acces la creditare şi se stimulează inovarea.

Prin ordonanţa aprobată astăzi "se introduce posibilitatea înfiinţării grupurilor şi organizaţiilor de producători în domeniul agricol şi silvic cu sprijin financiar disponibil prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. Astfel, se va asigura sprijin pentru înfiinţarea grupurilor si organizaţiilor de producători, în scopul adaptării producţiei acestora la cererile pieţei, comercializării comune a bunurilor pe piaţă, centralizării vânzărilor şi aprovizionării cumpărătorilor cu ridicata, precum şi îmbunătăţirii proceselor de organizare şi inovare. Totodată, prin noile reglementări se introduc noi criterii pentru recunoaşterea grupurilor şi organizaţiilor de producători. Criterii generale:

- Să fie constituit/ă din cel puţin cinci membri care au calitatea de producători agricoli şi/sau silvici;

- Să deţină un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;

- Să dispună de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să îşi prevadă în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaştere să dispună de acest personal sau să contracteze servicii de specialitate;

- Prevederi din actul constitutiv şi/sau statut care conţin obligaţii ale membrilor.

Criterii specifice - acestea prevăd faptul că începând cu al doilea an de la recunoaşterea ca grupuri sau organizaţii ale producătorilor, acestea trebuie să dovedească prin evidenţă contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producţiei comercializate în comun pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obţinut recunoaşterea. Valoarea minimă este stabilită la 30.000 de euro, echivalent în lei, pentru grupurile de producători, şi de 100.000 de euro, echivalent în lei pentru organizaţiile de producători De asemenea, grupurile şi organizaţiile de producători trebuie să dovedească faptul că cel puţin 51% din producţie provine de la propriii membri", se arată în comunicat.

De asemenea, actul normativ conţine şi o serie de prevederi menite să preîntâmpine perturbarea condiţiilor de asociere şi de funcţionare a grupurilor de producători recunoscute preliminar, care au fost înfiinţate şi funcţionează în temeiul altor reglementari europene ce nu fac obiectul prezentei ordonanţe, cele constituite în conformitate cu Regulamentul (UE) 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate.

Pentru a asigura funcţionarea entităţilor recunoscute până în prezent fără a li se aduce atingere prin discriminare, avizele de recunoaştere pentru grupurile/organizaţiile de producători din domeniul agricol emise până la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, îşi păstrează valabilitatea pe durata îndeplinirii criteriilor pentru care au primit recunoaşterea.

În vederea neperturbării activităţii de recunoaştere aflată în desfăşurare, s-a impus o normă tranzitorie cu privire la procedura de examinare a cererilor de solicitare a recunoaşterii ca grup de producători/ organizaţie de producători aflate în curs de soluţionare şi pentru care nu s-au emis avize de recunoaştere/decizii de respingere până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, procedură care se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora.

Ordonanţa Guvernului nr.37/2005 creează cadrul juridic privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători care au drept scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice.

Chiar dacă grupurile de producători au primit sprijin financiar pentru înfiinţare şi funcţionare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, în anul 2013 numărul acestora era 122. Modificările propuse în prezenta Ordonanţă au menirea de a facilitata asocierea producătorilor precum şi accesul pentru înfiinţarea grupurilor de producători la fonduri europene prin PNDR 2014-2020.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS