Influenţa pernicioasă a corporaţiilor globale asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului (I)

Gheorghe Piperea
Ziarul BURSA #Miscellanea / 9 noiembrie 2022

Influenţa pernicioasă a corporaţiilor globale asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului (I)
Gheorghe Piperea

1. Noţiunea de "capitalism de supraveghere" desemnează un sistem economic, social şi politic caracterizat prin spionajul permanent asupra omului de rând şi colectarea de date cu caracter personal necesare estimării şi predicţiei precise a comportamentului viitor al acestuia. Fabricarea constimţământului şi canalizarea voinţei, efectuate până la apariţia digitalizării prin intermediul unor instrumente mai mult sau mai puţin sofisticate de persuasiune şi manipulare, sunt efectuate azi în mod curent prin algoritmi, aplicaţii, "inteligenţe" artificiale şi avataruri informatice ale fiecăruia dintre noi, toate posibile doar în condiţiile unei supravegheri permanente şi ubicue a noastră.

Noţiunea de "guvernare corporatistă" desemnează modul în care este organizată, funcţionează şi este condusă o corporaţie, care are acţionari, consilii de administraţie sau de supraveghere, manageri, acţionari indirecţi (stakeholders), cenzori/auditori, avertizori de integritate (wistleblowers), consilii de etică etc. Principiile guvernării corporatiste insistă pe moralizarea funcţiei de manager şi pe responsabilizarea acestuia fată de acţionarii direcţi şi indirecţi. În linii mari, teoreia guvernării corporatiste vede în corporaţie o replică a societăţii umane organizată în stat, după principii democratice şi în jurul unor valori morale şi spirituale fundamentale în jurul cărora orice comunitate umană trebuie să se adune, să se organizeze şi să funcţioneze.

Abandonul acestor valori distruge treptate coagularea socială şi face ca acea comunitate să fie sortită pieirii.

Puterea corupe, puterea absolută corupe absolut. De ce puterile în stat sunt limitate constituţional, iar puterea economică nu?

De ce drepturile şi libertăţile trebuie apărate de statul abuziv, autoritarist sau totalitar, iar nu şi de corporaţiile multinaţionale?

2. Corporaţiile încalcă frecvent drepturile fundamentale ale omului şi libertăţile cetăţeneşti. Aceasta este o realitate, iar nu o teorie a conspiraţiei.

Plaja acestor fapte este foarte largă, încluzând chiar şi crimele contra umanităţii şi afacerile ilegitime cu regimuri politice criminale, teroriste.

Concentrarea aberantă a proprietăţii asupra resurselor naturale şi consumul iresponsabil al acestora determină refuzul dreptului la hrană, la adăpost, la educaţie sau la îngrijirea sănătăţii de care suferă un mare număr de oameni nevinovaţi şi lipsiţi de apărare.

Corporaţiile practică frecvent şi pe scară largă, în ciuda ipocritelor lor angajamente etice, sclavia, munca minorilor, exploatarea şi promovarea urii sau dispreţului contra săracilor şi a înfometaţilor/malnutriţilor. Corporaţiile sunt deseori vinovate de limitarea sau refuzul accesului la sistemele de sănătate (mai ales prin preţurile medicamentelor, prin asigurările de sănătate pentru privilegiaţi şi prin segregarea pe criteriul cetăţeniei/originii etnice), de neutralizarea dreptului la un mediu sănătos şi de distrugerea biodiversitătăţii marine şi pădurii amazoniene.

Totul înseamnă bani, dividende cât mai mari şi capitalizări bursiere care cresc continuu, inclusiv în favoarea unor acţionari instituţionali care ar trebui să reprezinte omul obişnuit, iar nu să profite de pe urma suferinţei altora - de regulă, în această postură se situează fondurile de pensii sau suverane, universităţile, municpalităţile, organizaţii caritabile etc., toate gestionate de giga-fonduri de gestiune, care se impun totalitar la nivel global tocmai prin utilizarea mitului creşterii economice continue şi al profitabilităţii nesfârşite şi insensibile la aspectele umane.

Banii globalizaţi nu mai au miros.

Iată în ce s-a transformat guvernarea corporatistă contemporană.

3. Corporaţiile prioritizează greşit drepturile fundamentale şi libertăţile cetăţeneşti, în contradicţie cu agenda curentă a omului de rând.

Drepturi cândva periferice, nedecantate suficient pentru a pătrunde în panoplia drepturilor fundamentale, au luat locul drepturilor esenţiale şi al libertăţilor cruciale.

Sub efectul propagandei şi al "oengeocraţiei", instituţii judiciare globale (de mare prestigiu în urmă cu 20-30 de ani, dar înscrise acum pe o pantă fatală a decredibilizării totale) s-au concentrat pe identitatea de gen, pe discriminarea pozitivă a anumitor rase sau categorii de populaţie sub pretextul luptei contra rasismului şi a "homofobiei", pe antinatalism, pe veganism şi insectofagie etc., zi de zi ieşind la iveală tot felul de alte aberaţii "progresiste", aparent bine intenţionate.

(i) Un sumbru drept la moarte (euthanasie) înlocuieşte treptat dreptul la viaţă. În speţa Archie Battersbee contra Marii Britanii, CtEDO a respins ca inadmisibilă solicitarea părinţilor de îngheţarea a efectelor unor decizii ale instanţelor britanice (care acceptaseră, în ciuda opiziţiei părinţilor, solicitarea medicilor de deconectare de la aparatele de menţinere artificială a vieţii a lui Archie Battersbee, un copil de 12 ani aflat în comă), pe motiv că decizia de deconectare este de competenţa instanţelor naţionale. CtEDO a considerat că statul britanic a procedat corect oferindu-i acelui copil dreptul la o moarte izbăvitoare1. Evident, nu s-a clarificat cine anume, pe acest Pământ, are dreptul de a decide dacă cineva trăieşte sau moare, de a alege între viaţă şi moarte. În pandemie, proporţiile acestei dileme au fost gigantice - un întreg sistem sanitar european (şi chiar global) a fost supus imperativului de a lupta contra unei pandemii cu o rată de fatalitate de sub 1%, lăsând netratate şi neoperate boli şi urgenţe medicale majore, care au cauzat infinit mai multă suferinţă şi mai grave pierderi de vieţi omeneşti.

Pe valul acestei nebunii colective, permanent inflamate de antinatalism şi de trashumanism (curent pseudofilosofic care militează pentru o "îmbunătăţire" a omului normal, pentru a-i prelungi viaţa cu sute de ani), acest paradoxal "drept" la moarte se reflectă în evoluţii legislative ciudate. De exemplu, o nouă lege canadiană facilitează financiar sinuciderea "demnă" a celor care nu mai au bani să trăiască decent şi a celor care suferă de depresie, inclusiv a celor care au vârsta de 19 ani. De asemenea, în Parlamentul francez, în toamna anului 2022, au fost dezbateri îndelungi, detaliate şi aplicate asupra dreptului la euthanasie activă, drept care face deja parte din "portofoliul" de drepturi ale omului recunoscute în Olanda şi Belgia, încă din 2012, respectiv, 2003.

De altfel, Curtea de la Strasbourg a consacrat recent şi dreptul de a descraliza incinte şi obiecte religioase sau culturale clasice, tradiţionale, care se întâmplă să fie şi simboluri culturale perene şi ubicui.

Pe 20 decembrie 2013, în plină repetiţie a unor colinde şi imnuri de Crăciun, care se derula în prezenţa unui număr oarecare de enoriaşi şi turişti, în biserica pariziană La Medeleine, o protestatară feministă, pe numele ei Eloïse Bouton, a urcat pe altar goală, ţinând în mâini două bucăţi sângerânde de ficat de bou şi afişând două inscripţii pe piept: "Crăciunul este anulat" şi "A 344 - a curvă". Cele două bucăţi de ficat simbolizau un prunc avortat, pruncul Iisus. Protestatara a urinat pe altar, în prezenţa clericilor şi a spectatorilor involuntari ai acestui act de "libertate". Organizaţia feministă ucraineană Femen a scris, imediat după incident, pe site-ul Femen - France, că "Sfânta mamă Eloïse tocmai a avortat embrionul lui Iisus pe altarul Bisericii La Madeleine". Eloïse Bouton, "sfânta mamă", era membru activ al acestei organizaţii ucrainene. În mod paradoxal, justiţia franceză de atunci a condamnat-o penal pe "sfânta mamă", pentru expunere indecentă şi profanare. Condamnata, considerându-se prejudiciată în dreptul său la liberă expresie, a sesizat CtEDO. În data de 24 octombrie 2022, în plină preocupare a occidentului de a finanţa un război interminabil (ca şi plandemia) şi sub efectul năucitor al unor crize succesive şi suprapuse care au îndobitocit lumea, CtEDO s-a pronunţat în favoarea reclamantei, considerând că statul francez a comis o ingerinţă disproporţionată în dreptul reclamantei la protest. Luând act de faptul că protestatara a urinat pe altar la finalul spectacolului său, CtEDO a considerat, totuşi, că pedeapsa aplicată este disproporţionată într-o societate democratică, deoarece nu au fost luate în considerare motivele (ideologice ale) acestei provocări, ceea ce constituie o încălcare a libertăţii de exprimare2.

(ii) Dreptul la sănătate este înlocuit azi cu obligaţia de a fi sănătos. Omul normal nu mai poate circula liber fără proba (digitală) a "imunizării". Omul normal este redus la stadiul de agent patogen pe care autorităţile se simt îndreptăţite să îl combată.

(iii) Dreptul la socializare şi la comportament civic şi politic activ este înlocuit cu distanţarea socială, auto-izolarea în "spaţii sigure" şi cu prezenţa permanentă pe reţelele de socializare şi în universuri paralele, simulate.

(iv) Dreptul la libertatea de opinie şi credinţă este înlocuit cu dreptul de a adera la secte, comunităţi de gen, bule de internet, religii corecte politic şi ideologii compuse pe baza unor informaţii dintr-o singură sursă, a căror veridicitate nu poate fi pusă la îndoială fără a antrena automat sancţiunea excluziunii sociale, academice, economice etc.

(v) Combaterea schimbărilor climatice (de care au fost, sunt şi vor fi vinovate corporaţiile deţinătoare şi consumatoare vorace de resurse ne-regenerabile) este pusă pe seama populaţiei şi bagatelizează drepturi ale omului, cum ar fi dreptul la alimentaţie, la adăpost, la confort termic, la liberă circulaţie şi la liberă alegere a locului de muncă ori a activităţii generatoare de venit.

Sub impactul propagandei acerbe şi neîntrerupte pentru aceste "drepturi" periferice, lumea noastră a uitat de convenţii, pacte şi tratate internaţionale (forgotten law) care se concentrează pe drepturile esenţiale, cum ar fi dreptul la viaţă, demnitatea umană, libertatea de opinie, egalitatea de şanse, dreptul la muncă şi dreptul la autodeterminare.

Toate aceste remodelări forţate ale fundamentelor etice, umaniste, suveraniste şi familiste ale drepturilor omului sunt ghidate exclusiv de motivaţii de marketing şi de ideologie.

Iată în ce s-a transformat guvernarea corporatistă contemporană.

(va urma)

1. A se vedea:

https://www.euronews.com/next/2022/08/03/archie-battersbee-12-year-old-on-life-support-raises-questions-about-who-decides-life-and-

https://adevarul.ro/stiri-externe/europa/cedo-respinge-recursul-parintilor-lui-archie-2194764.html;

https://www.juridice.ro/796469/cedo-respinge-cererea-de-masuri-provizorii-in-cazul-copilului-de-12-ani-din-marea-britanie-caruia-medicii-trebuie-sa-i-intrerupa-ventilatia-mecanica.html;

https://www.juridice.ro/796469/cedo-respinge-cererea-de-masuri-provizorii-in-cazul-copilului-de-12-ani-din-marea-britanie-caruia-medicii-trebuie-sa-i-intrerupa-ventilatia-mecanica.html.

2. A se vedea:

https://www.juridice.ro/805790/cedo-bouton-v-franta-condamnare-la-inchisoare-a-unei-activiste-femen-pentru-protestul-topless-din-biserica-madeleine.html.

Dacă o lume întreagă, aşa cum este Europa "civilizată" a celor 48 de naţiuni aderente la CEDO, neagă sacralitatea, înseamnă că este posibil să te dezbraci din motive ideologice, să blasfemiezi şi să urinezi în biserică. În data de 24 octombrie 2022, CtEDO a redus Biserica Catolică la un pişoar. De aici consecin?a că tablouri de van Gogh sau de Vermeer, plus alte simboluri ale culturii care trebuie anulată, inestimabile ca valoare, sunt împroşcate frecvent cu sos de roşii sau cu muştar. Pe de altă parte, este iritant acest dublu standard aplicat de CtEDO (cândva un reper de logică, principialism, obiectivitate şi dreptate) în speţe unde chiar se puneau probleme grave de încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Când pompierii francezi au sesizat CtEDO cu o petiţie contra obligării la înţepare cu serul "imunizator" al pandemiei, sub sancţiunea pierderii locului de muncă, aceeaşi minunată CtEDO, împănată de judecători aflaţi în conflicte de interese cu ONG-urile globaliste, a răspuns negativ. Practic, în această speţă, CtEDO şi-a dat girul experimentului global medical şi genetic recent derulat, cu toate riscurile şi implicaţiile acestuia asupra sănătăţii şi rezilienţei speciei umane, conscrând corectitudinea supunerii faţă de edictele "ştiinţifice" ale tehnocraţiei, sub pretextul sănătăţii şi siguranţei publice. În orice caz, în calitate de creştini declaraţi, precum şi de ex-victime ale unei societăţi totalitare atee, anti-creştine, româ­nii ar trebuie să ia aminte la această ideologie care strigă: "Crăciunul este anulat" şi exultă susţinând că pruncul Iisus ar fi trebuit avortat.

Opinia Cititorului ( 5 )

 1. Dintre miliardarii lumii unii au spus ”suntem prea multi,trebuie redusa populatia lumii cu 50%,altul cu 20% etc”.Altul ”vom gasi metode de reducere a lumii”.Actionarii majoritari a multor banci si fabrici de medicamente etc,sunt miliardari,inclusiv consili de administratie.Pot foarte usor sa provoace pandemii,medicamente,unele cu efect mic asupra virusului,dar care sunt cumparate cu miliardele sau milioanele de unii.

  Vicepreședintele Comisiei Europene: „Viitorul monedei euro este digital, sistemul nostru trebuie să se adapteze”

  Publicat la 9 noiembrie 2022,  

   

  "Societățile și economiile europene se digitalizează în mod rapid, trebuie să îmbrățișăm era digitală" și "sistemul nostru monetar trebuie, de asemenea, să se adapteze unui viitor digitalizat", a anunțat vicepreședintele Comisiei UE, Valdis Dombrovskis, în discursul său la conferința comună cu BCE pe tema monedei euro digitale. 

  Din acest motiv, Comisia Europeană intenționează să prezinte o propunere legislativă privind moneda euro digitală „până în prima jumătate a anului 2023” și, apoi, să înceapă negocierile cu „Parlamentul European și cu Statele membre”. 

  Asupra argumentului a intervenit și Christine Lagarde: „Moneda euro digitală nu este numai un proiect autonom limitat la sectorul plăților, este mai degrabă o inițiativă politică cu adevărat europeană, care are potențialul de a influența societatea în ansamblul său”. 

  Președintele BCE a observat, apoi, cât de necesară este „menținerea încrederii cetățenilor în bani și în serviciile de plată în era digitală, este un obiectiv important în sine, dar este și mai important pentru economia europeană în general, pentru că un sistem de plată de încredere, eficient și sigur reprezintă baza funcționării economiilor noastre”, scrie rainews.it. 

  „Abia aștept să văd propunerea pe care o va prezenta Comisia Europeană”, a afirmat Lagarde, insistând asupra necesității de a găsi „un echilibru potrivit” între diferitele elemente, cu o atenție deosebită pentru protejarea vieții private. 

  1. Lagarde a fost cumva condamnata ptr frauda financiara?

   da, mai, ECB din martie sau aprilie 2023 vrea sa lanseze in utilizare euro digital

   asta va conduce la demolarea euro (fluxuri de capital)  

  intr-o tara in care se vorbeste cu " face sens" si " mi-am luat-o" va trebui sa explicati ce inseamna pernicios...

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “Securitatea cibernetică”
Avocat Ianul Alexandra
Electromagnetica
BTPay
cautavocat.ro
danescu.ro
arsc.ro
Gala Regista 2023

Curs valutar BNR

07 Feb. 2023
Euro (EUR)Euro4.9022
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5747
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9405
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.4884
Gram de aur (XAU)Gram de aur275.3601

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro