Integrarea europeană, creşterea cotei de piaţă şi productivitatea - priorităţi în activitatea "CFR Marfă"

Ziarul BURSA #Companii #Transporturi / 21 iulie 2004

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă, "CFR Marfă" SA s-a înfiinţat la data de 01.10.1998, în temeiul H.G. 582/1998, ca societate comercială pe acţiuni, cu sediul în Municipiul Bucureşti.

"CFR Marfă" furnizează servicii de transport feroviar de marfă şi are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului de mărfuri în trafic intern şi internaţional ca expediţii de containere şi vagoane complete, asigurarea transportului mărfurilor în trafic intermodal, transport feroviar internaţional (import-export, tranzit), transport cu nave ferry-boat de mărfuri şi pasageri către şi de la sisteme de cale ferată care deservesc porturile de la Marea Neagră, declarant şi comisionar vamal, producţie, turism, prestări de servicii, transport bazat pe alte tehnologii decît cea feroviară.

Societatea este organizată pe trei nivele ierarhice: Central; Regional (8 sucursale de marfă: Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi, Constanţa); Local (unităţi de bază: 25 agenţii comerciale de marfă, 691 staţii, 273 staţii gestionare, 17 depouri de exploatare, 45 revizii de vagoane).

Printre cele 25 de societăţi comerciale din domeniul feroviar, cuprinse în anexa la OUG nr.73/2003, au fost nominalizate şi cinci filiale ale "CFR Marfă" pentru privatizare. Acestea sînt "CFR SSVAC", "CFR TVM", "CFR BAD", "CFR SSVM" şi "CFR Transauto", din care au fost deja vîndute patru. Noii cumpărători sînt, în ordine, "Romfer Construct" SA, "Grup Feroviar Român" SA, "Servtrans Invest" SA şi "Yogaro" SRL.

"CFR Marfă" se pregăteşte intens, în momentul de faţă, pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană şi, implicit, pentru a face faţă unei pieţe concurenţiale libere, ne-a declarat Victor Bucureanu, directorul general al societăţii. Domnia sa a comentat mediul concurenţial din domeniu, subliniind că relaţiile de transport care vizează portul Constanţa prezintă interes crescut pentru operatorii feroviari privaţi. În contextul în care, prin Politica Tarifară pe 2004, "CFR Marfă" poate acorda reducerea tarifară maximă pe treapta de volum de 7% faţă de 12% în 2003, există posibilitatea ca în acest an să crească orientarea clienţilor către operatorii privaţi pe relaţiile care vizează portul Constanţa.

Întrucît există potenţial mare de marfă la transport pe aceste relaţii, conducerea companiei şi-a propus să-şi reanalizeze posibilităţile financiare de a acorda reduceri tarifare competitive cu transportul feroviar privat pe relaţiile care vizează portul Constanţa.

Mărfuri precum petrol/produse petroliere, metalurgice/minereuri, cărbune/cocs, chimice, materiale de construcţie, cereale prezintă interes crescut pentru operatorii feroviari privaţi. În contextul în care operatorii feroviari privaţi efectuează doar expediţii de trenuri complete şi practică tarife sub tarifele "CFR Marfă", compania trebuie să analizeze posibilităţile de creştere a competitivităţii expediţiilor de trenuri complete faţă de operatorii feroviari privaţi, precum şi cointeresarea tarifară a clienţilor privind realizarea de curse plin-plin şi creşterea calităţii serviciilor de transport "CFR Marfă".

Pentru a face faţă mediului concurenţial în traficul internaţional de mărfuri, "CFR Marfă" trebuie să crească flexibilitatea relaţiilor dintre clienţi şi societăţile de transport ca urmare a intrării în vigoare, de la 1 ianuarie 2005, a noului COTIF. Compania şi-a propus să-şi creeze avantaje concurenţiale pe pieţele de transport din Austria şi Polonia prin acorduri tarifare orientate pe segmente de piaţă în vederea realizării unui preţ de transport feroviar competitiv cu cel auto pentru mărfurile care prezintă interes feroviar, precum şi crearea unor produse de transport în vederea realizării unui timp de transport feroviar competitiv cu cel auto.

Pe relaţiile cu Italia şi Germania transportul rutier deţine poziţia de lider pe segmentul transportului de marfă, fapt pentru care "CFR Marfă" intenţionează să dezvolte transportul intermodal prin crearea unei linii RO-LA România - Italia şi creşterea frecvenţei de trenuri pe relaţia RO-LA Glogovăţ - Wels.

17,7% creştere a productivităţii muncii

Pentru a-şi creşte competitivitatea şi a putea face faţă, în viitor, pieţei libere de transport, "CFR Marfă" se preocupă de creşterea productivităţii muncii. În cadrul companiei, productivitatea muncii a crescut cu 17,7% în anul 2003 comparativ cu anul precedent. Conducerea companiei a remarcat creşterea semnificativă a acestui important indicator la sucursala Braşov (39,7%), Bucureşti (31,1%), Constanţa (23,1%) şi Craiova (17,9%).

De asemenea, la sfîrşitul anului 2003, societatea înregistra un număr de 20.819 salariaţi, faţă de 26.572 salariaţi din 2002, adică o reducere de 5.753 angajaţi.

Scăderea numărului de personal s-a datorat atît unor cauze naturale (pensionări, transferuri etc), cît şi acţiunii de disponibilizare de personal, ce a avut loc în luna septembrie 2003 şi care a avut ca urmare ieşirea în afara sistemului feroviar a unui număr de peste 3.500 salariaţi în condiţiile acordării de salarii compensatorii.

"CFR Marfă" a avut în vedere cu prioritate pregătirea profesională a angajaţilor săi. Astfel, s-au organizat cursuri de calificare pentru funcţiile unde s-au înregistrat fluctuaţii mari şi un deficit de personal şi corelarea planurilor de şcolarizare cu necesarul pe funcţii, meserii şi specialităţi. S-a avut în vedere atît perfecţionarea profesională a personalului cît şi siguranţa circulaţiei - unul din obiectivele strategice ale companiei.

Traficul feroviar şi cel rutier se luptă pentru supremaţia pieţei transportului de marfă

Conform celor mai recente date prezentate de "Institutul Naţional de Statistică", producţia industrială realizată în 2003 s-a majorat, comparativ cu anul 2002, cu 3,2%. Industria extractivă, care furnizează aproximativ 40,9% din volumul de marfă transportat pe calea ferată, a scăzut cu 1,4%. Industria prelucrătoare a înregistrat o creştere de 3,9%, creşteri semnificative înregistrîndu-se la produse alimentare şi băuturi 13,6%. În prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn s-au înregistrat, anul trecut, creşteri cu 14,6% faţă de anul 2002.

Rezultatele obţinute în anul 2003 comparativ cu anul 2002 în sectorul indicatorilor cantitativi relevă scăderea activităţii în cadrul "CFR Marfă" datorată, în principal, activităţii agresive pe piaţa transporturilor rutiere, care deţin conform datelor furnizate de "Institutul Naţional de Statistică", în 2003, o cotă de piaţă de 79% din total mărfuri transportate în trafic intern, faţă de numai 77,6% în anul 2002. "Această evoluţie s-a înregistrat în condiţiile în care la nivel naţional s-au transportat în trafic intern, pe perioada analizată, cu 1,1% mai mult faţă de anul 2002", a declarat domnul Victor Bucureanu - director general al companiei.

În transportul feroviar, pe grupe de produse în 2003, ponderi mai importante au fost deţinute de combustibilii minerali solizi (37%), produse petroliere (14,6%), metale comune (10,9%).

"Mărfurile transportate parcurg distanţe medii diferite pe modurile de transport la care facem referire, astfel distanţa medie de transport în trafic intern cu mijloace rutiere este de 51,2 Km (faţă de 42,5 km în anul 2002), în timp ce distanţa medie de transport, cu mijloace feroviare realizată de «CFR Marfă» în trafic intern, este de 204,4 Km în anul 2003 (faţă de 218,0 Km în anul anul 2002)", a spus domnul Bucureanu.

"CFR Marfă" deţine circa 40% din piaţa traficului intern al mărfurilor

Potrivit datelor furnizate de "CFR Marfă", în 2002 compania deţinea 45,7% din piaţă pentru parcursul mărfurilor în trafic intern, în timp ce transportul rutier avea 42,7%. Anul trecut, compania a rămas cu aproximativ 40% din această piaţă. Operatorii particulari în transportul feroviar de marfă realizează ca distanţă medie de transport în trafic intern 142,4 km, efectuînd transporturi navetizate pe relaţii directe ceea ce a determinat ca în 2003 cota de piaţă în ceea ce priveşte parcursul mărfurilor (1,4%) să fie mai mare decît cota de piaţă a volumului transportat (0,8%).

26% creştere a veniturilor din exploatare în 2003

Veniturile "CFR Marfă" din exploatare au înregistrat o creştere, anul trecut, de 26,23% faţă de 2002. Volumul de marfă transportat în anul 2003 este de 68.762.961 tone, faţă de 68.110.239 tone în anul 2002, ceea ce înseamnă o creştere cu 1%. Distanţa medie de transport a fost în anul 2003 de 241,2 km faţă de 252,5 km în anul 2002, înregistrînd astfel o scădere cu 4,5%.

Sucursalele care realizează creşteri la indicatorul tone transportate în 2003 faţă de 2002 sînt Craiova, Cluj, Iaşi şi Constanţa.

Anul 2003 a fost al cincilea an complet de la înfiinţarea "CFR Marfă" şi al patrulea an de funcţionare al filialei de transport auto şi de exploatare a terminalelor proprietatea "CFR Marfă", SC "CFR Transauto" S.A. În cadrul activităţii de transport combinat au fost înregistrate, anul trecut, o creştere a tonelor transportate pe calea ferată în unităţi de transport intermodal (UTI) cu 15,18%, o creştere a ponderii transportului de UTI la "CFR Marfă" în comparaţie cu anul 2002, din totalul de tone transportate pe calea ferată, acestea reprezentînd 3,47% în anul trecut faţă de 2,8% în 2002. La acestea se adaugă o creştere a activităţii în traficul internaţional de export-import şi tranzit derulat în unităţi de transport intermodal (UTI) cu 20,63%, o majorare a volumului de mărfuri transportate în UTI-uri pe linii industriale şi de garaj cu 15,67%, o creştere a sumelor încasate din traficul internaţional de mărfuri derulat în UTI-uri pe bază de Acorduri Speciale cu 8,91%.

Activitatea derulată prin terminalele de transcontainere a înregistrat o creştere de 7,89%, iar filiala CFR "Transauto" SA a înregistrat, la sfîrşitul anului 2003, un profit estimat de aproape 3 miliarde de lei.

Mijloace de transport

Activitatea "CFR Marfă" se desfăşoară utilizînd un parc de 987 locomotive şi 55.325 vagoane. Structura parcului de vagoane cuprinde 12 serii principale. Ponderea cea mai mare o au vagoanele descoperite cu un număr de 14.490 vagoane şi 9.262 vagoane cisternă. De asemenea, "CFR Marfă" deţine 61 vagoane RO-LA pentru transport TIR-uri.

Societatea are şi două nave ferry-boat de 12.000 tdw (Mangalia şi Eforie), pe care le exploatează pe relaţiile maritime Constanţa-Izmir-Derince, Constanţa-Batumi (Georgia).

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “Securitatea cibernetică”
Avocat Ianul Alexandra
Electromagnetica
BTPay
cautavocat.ro
danescu.ro
arsc.ro
Gala Regista 2023

Curs valutar BNR

08 Feb. 2023
Euro (EUR)Euro4.8962
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5550
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9559
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.5088
Gram de aur (XAU)Gram de aur275.4827

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro