"Ritter-Broker vrea să se extindă prin dezvoltarea conceptului de franciză"

A consemnat EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 12 august 2019

Cătălin Vasile: "Targetul nostru este să reuşim să ajungem prin sistemul de franciză mai aproape atât de consumator, cât şi de cei care doresc să înceapă o afacere nouă, dar nu au pârghiile necesare şi doresc o afacere la cheie, cu proceduri bine puse la punct, cu o identitate vizuală etc".

Cătălin Vasile: "Targetul nostru este să reuşim să ajungem prin sistemul de franciză mai aproape atât de consumator, cât şi de cei care doresc să înceapă o afacere nouă, dar nu au pârghiile necesare şi doresc o afacere la cheie, cu proceduri bine puse la punct, cu o identitate vizuală etc".

(Interviu cu Cătălin Vasile - Director General Ritter Broker)

Ritter-Broker de Asigurare şi Reasigurare doreşte să-şi extindă aria de acoperire naţională prin deschiderea de puncte proprii în reşedinţele de judeţ targetate, dar şi prin dezvoltarea conceptului de franciză, ne-a spus, într-un interviu, Cătălin Vasile - Director General Ritter Broker.

Domnia sa ne-a explicat: "Noi oferim un sistem de business, un model adecvat celor ce vor să se dezvolte şi să rĂmână independenţi în acelaşi timp. Avem franciza construită pe module ce pot fi dezvoltate în funcţie de zona şi partenerul ales".

Printre altele, Cătălin Vasile ne-a vorbit despre evoluţia afacerii sale, dar şi despre piaţa pe care activează.

Reporter: Cum apreciaţi piaţa asigurărilor din ţara noastră (evoluţie şi perspective)?

Cătălin Vasile: Piaţa asigurărilor din România este caracterizată de un grad mediu de concentrare. Tendinţa pieţei româneşti a asigurărilor rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deţine o pondere de 79% din totalul primelor brute subscrise, însă se sesizează, confom rapoartelor, o consolidare a pieţei asigurărilor de viaţă ce a înregistrat o creştere de 8,75%, faţă de primul trimestru al anului 2018.

Anul 2018 a fost caracterizat de o îmbunătăţire a indicatorilor de solvabilitate ai societăţilor de asigurări. La sfârşitul lunii decembrie a anului 2018, toate societăţile de asigurare îndeplineau atât cerinţele necesarului de capital de solvabilitate, precum şi cerinţele minime de capital.

În ceea ce priveşte brokerii de asigurări, la sfârşitul anului 2018 figurau înregistraţi în evidenţele Autorităţii de Supraveghere Financiară un număr de 342 de brokeri autorizaţi şi, în urma centralizării raportărilor transmise de brokerii de asigurare, se constată şi aici o creştere a valorii primelor intermediate pentru asigurări generale şi asigurări de viaţă de 3,48%.

Reporter: Cum s-au educat clienţii, în ultima perioadă?

Cătălin Vasile: Aşa cum este şi firesc, consumatorul se află în centrul preocupărilor industriei de asigurări, atenţia acordată clienţilor fiind la fel de importantă atât din partea Autorităţii de Supraveghere Finaciară, cât şi a asigurătorilor şi brokerilor de asigurări.

Directiva privind distribuţia în asigurări are în centrul ei clientul, iar toate reglementările au fost gândite în sprijinul clientului şi al protejării, dar şi educării acestuia.

Clienţii trebuie să fie conştienţi de riscurile la care sunt expuşi şi care sunt consecinţele ce pot apărea în cazul în care nu se asigură şi totodată trebuie să li se explice foarte clar, concis şi concret riscurile asigurate, condiţiile de asigurare, excluderile din cadrul condiţiilor de asigurare şi aşa mai departe. Pentru acest lucru, toate entităţile prezente în piaţa de asigurări, de la ASF, asigurători, brokeri, trebuie să fie implicate pentru a creşte gradul de cunoaştere a consumatorilor.

Reporter: În ce măsură s-au diversificat produsele din piaţă şi în ce măsură s-au diversificat cererile din domeniu?

Cătălin Vasile: Piaţa asigurărilor este foarte activă, în care în fiecare an apar produse noi de asigurare sau modificari ale produselor existente deja, principalul motiv fiind necesităţile şi solicitările consumatorilor.

Cu cât creşte gradul de consum al produselor de asigurări, cu atât o să apară şi mai multe produse pentru a putea satisface nevoile clienţilor.

Reporter: Unde se situează Ritter Broker în această piaţă?

Cătălin Vasile: Ritter-Broker se situează, momentan, în clasamentul brokerilor activi din România, între poziţiile 70 şi 80, conform datelor dis-ponibile, şi ne dorim ca, prin strategia de dezvoltare pe care o avem, să ajungem undeva la poziţia 40-50, până la finele lui 2020.

Reporter: Care a fost evoluţia companiei în cei nouă ani de activitate?

Cătălin Vasile: Ritter - Broker îşi începe activitatea în anul 2010, cu o structură de acţionariat complet diferită decât cea din prezent, ca o afacere de familie, complementară unor alte afaceri.

Am plecat la drum ştiind că pot să creez o afacere pe termen lung din care clienţii Ritter să poată primi cea mai bună consiliere raportată la riscurile asigurate versus preţ, să poată primi oferte de asigurări de la mai multe societăţi de asigurări, astfel încât asigurarea pe care ei aleg să o cumpere să fie lucrul pe care şi l-au dorit.

Cu o creştere liniară de la an la an, cu dezvoltări de puncte de lucru şi consolidarea portofoliului propriu exis-tent, în anul 2018, Ritter - Broker îşi continuă dezvoltarea alăturându-se unei companii de investiţii şi targetând dezvoltarea reţelei naţionale atât prin puncte proprii, cât şi prin sistemul de franciză.

Reporter: Care au fost cele mai mari hopuri pe care le-aţi avut de trecut în această perioadă?

Cătălin Vasile: Piaţa europeană de asigurări, inclusiv cea din România, a trecut printr-o serie de schimbări legis-lative în ultimul an, schimbări ce vor rămâne cel mai probabil în istorie, iar printre acestea se numără GDPR - Regulamentul privind Protectia Datelor Personale şi IDD - Directiva privind Distribuţia în Asigurări - care transformă întreaga distribuţie de asigurări, pune accent pe protecţia consumatorilor şi impune o serie de cerinţe exigente în ceea ce priveşte pregătirea profesională a celor care activează în acest domeniu, astfel că ultimii ani au fost cu hopuri pentru toţi jucătorii din piaţa asigurărilor.

Piaţa asigurărilor este o piaţă reglementată şi de cele mai multe ori, atunci când joci după nişte reguli clar stabilite este mai uşor pentru că ştii ce ai de făcut, ce nu poţi face, cui să ceri ajutorul atunci când te confrunţi cu o situaţie etc.

Reporter: Care sunt problematicile sectorului şi ce ar trebui făcut pentru rezolvarea lor?

Cătălin Vasile: Orice piaţă cu specific are avantajele, dar şi problemele ei. Considerăm că este loc şi de mai bine, întotdeauna este, însă sectorul asigurărilor a evoluat mult şi continuă să o facă, astfel că acolo unde sunt mici probleme cu siguranţă se vor găsi rezolvări de către cei în măsură să o facă.

Reporter: Ce strategie de dezvoltare aveţi?

Cătălin Vasile: Ritter-Broker de Asigurare şi Reasigurare doreşte să-şi extindă aria de acoperire naţională prin deschiderea de punc-te proprii în reşedinţele de judeţ targetate, dar şi prin dezvoltarea conceptului de franciză.

Reporter: Cum funcţionează sistemul de franciză lansat de Ritter?

Cătălin Vasile: Noi oferim un sis-tem de business, un model adecvat celor ce vor să se dezvolte şi să râmână independenţi în acelaşi timp. Avem franciza construită pe module ce pot fi dezvoltate în funcţie de zona şi partenerul ales. Adresabilitatea este largă şi poate fi construită pe paliere de buget în directă relaţie cu potenţialul partenerului. Vedem parteneriatul cu francizatul Ritter pe termen lung şi foarte lung, din care să beneficiem fiecare în parte de experienţa celuilalt şi astfel să dezvoltăm o echipă consolidată ce va deservi exclusiv francizaţilor şi nevoilor acestora. Vom acorda acces instant şi gratuit la platforma Ritter care susţine întreaga activitate a francizei, suport tehnic pentru produsele de asigurare comercializate şi transparenţă în privinţa comisioanelor şi a contractelor.

Avantajele de care vor beneficia toţi viitorii francizaţi sunt multiple şi pornesc de la faptul că vor avea acces la baza de date a clienţilor Ritter Broker, vor avea aceleaşi standarde impuse de către Ritter Broker şi nu se vor face diferenţe privind ofertele de la societăţile de asigurări de pe plan internaţional, vor avea acces la diverse proiecte din cadrul pieţei asigurărilor prin colaborarea cu Ritter Broker, vor primi plata la timp a comisioanelor şi li se vor oferi servicii complementare poliţelor de asigurare, care îi vor ajuta să îşi creas-că veniturile.

Asigurarea nu este doar o vânzare - cumpărare a poliţelor de asigurare. Contractarea şi consumul serviciilor de asigurare necesită profesionalism şi anumite cunoştinţe din partea consumatorilor. Practica ne demonstrează că este eronată opinia conform căreia poţi soluţiona problemele ce ţin de managementul riscului şi de asigurări, fără cunoaşterea anumitor aspecte legislative şi principii specifice activităţii de asigurare şi managementului de risc. E nevoie de calificare, experienţă şi abordare profesionistă. Cum să alegi cea mai bună companie dintre cele pes-te 30 de companii ce activează pe piaţă? Cum să negociezi o acoperire bună la un preţ adecvat? Cum să închei un contract ce ţi-ar garanta obţinerea des-păgubirii din partea asigurătorului? Toate acestea, precum şi răspunsurile la alte întrebări intră în competenţa unui broker de asigurare. Broker-ului de asigurări îi revine rolul esenţial de a ajuta clientul să-şi exercite dreptul la libera alegere, acţionând ca intermediar între vânzătorul şi consumatorul serviciilor de asigurare.

În calitate de francizat Ritter Broker, vei beneficia de avantajul de a lucra ca broker de asigurări alături de francizor, care are o vastă experienţă în domeniu, gestionând o paletă largă de servicii şi transformând această activitate într-un business de sine stătător, cu o recurenţă anuală ce va ţine doar de capacitatea ta de a interacţiona într-un mod profesionist cu clienţii din portofoliu.

Reporter: Cum a fost primit in piaţă acest tip de afacere?

Cătălin Vasile: În România, piaţa de francize este încă la început, însă în ulti-mii trei ani se află pe un trend puternic ascendent.

Ritter-Broker este o companie care a ajuns la o maturitate şi care îşi doreşte să ajungă lider de piaţă şi credem în forţa celor mulţi care vor să îşi dezvolte businessul alături de noi.

Reporter: Există doritori să îşi dezvolte un business cumpărând franciza de la dumneavoastră?

Cătălin Vasile: În fiecare zi primim solicitări de franciză şi încercăm pe cât se poate să ne adaptăm nevoilor viitorilor francizaţi, fără să ne îndepărtăm de la conceptul nostru de franciză.

Modelul de franciza Ritter Broker a fost construit avându-se în vedere posibilitatea de a crea sinergii cu afaceri deja existente şi care activează

în zona de Business-to-Consumer.

Reporter: Ce înseamnă acest lucru?

Cătălin Vasile: Dacă viitorul francizat are afaceri în retail, service auto, servicii imobiliare, agenţii de turism sau servicii diverse care se adresează consumatorilor finali, acesta poate face un business în asigurări, furnizând, în acelaşi timp, servicii adiţionale pentru clienţii existenţi. Poate creşte, în acest fel, nivelul de încredere al clienţilor şi, nu în ultimul rând, poate genera venituri suplimentare pentru afacerea existentă.

Modelul de business al Ritter - Broker este pregătit să preia astfel de parteneri, având deja pregătit modelul financiar şi de business adecvat fiecărui tip de afacere. Costurile de implementare vor fi mai mici pentru francizat, acesta având deja o parte a infrastructurii necesare unei afaceri în asigurări.

Pentru aceia care doresc deschiderea unei afaceri noi, franciza Ritter Broker este, de asemenea, o oportunitate, modelul de franciză Ritter Broker asigurându-le toate pârghiile încă de la început.

Reporter: Ce aşteptări aveţi în urma implementării acestei iniţiative?

Cătălin Vasile: Targetul nostru este să reuşim să ajungem prin sistemul de franciză mai aproape atât de consumator, cât şi de cei care doresc să înceapă o afacere nouă, dar nu au pârghiile necesare şi doresc o afacere la cheie, cu proceduri bine puse la punct, cu o identitate vizuală etc.

Reporter: Ce produse noi aveţi în piaţă?

Cătălin Vasile: În fiecare an încercăm să ajungem mai aproape de nevoile clienţilor noştri, atât retail, cât şi corporate, astfel că avem produse noi de la asigurarea riscurilor cibernetice, la asigurarea animalelor de companie, asigurări pentru biciclete, asigurări de tractari auto, asigurări medicale rezultate din accidente rutiere, până la un produs vedetă al acestui an, şi anume CASCO la preţ de RCA.

Ritter Broker lucrează cu 30 de societăţi de asigurări, 3 societăţi de administrare a fondurilor de pensii pilon III şi cu 12 companii de leasing financiar şi operaţional, putând să ofere pes-te 1000 de produse financiare potenţialilor clienţi.

Am gândit conceptul de afacere Ritter-Broker ca zonă în care un client să îşi poată găsi exact produsul pe care îl caută, conform bugetului pe care îl are.

Reporter: Cum vă atrageţi clienţii (cu ce veniţi în faţa concurenţei)?

Cătălin Vasile: Motivul principal pentru care Ritter Broker s-a dezvoltat puternic în doar 9 ani de zile şi a ajuns în momentul de faţă, este clientul şi consumatorul de asigurări şi nevoile pe care acesta le are, nevoi pe care Ritter Broker reuşeşte să i le împlinească tocmai pentru că el este focusul acestei companii.

Informarea clientului, consultanţa oferită în achiziţionarea unei poliţe, indiferent ce tip de poliţă este, asistenţa oferită pe tot parcursul derulării poliţei de asigurare, dar şi estetica proas-pătă a brandului cred că este ceea ce ne diferenţiază şi ne plasează într-o zonă premium, dar cu produse pe care să şi le poată permite oricine.

Reporter: Care este profilul clienţilor dumneavoastră?

Cătălin Vasile: Ritter-Broker se adresează tuturor clienţilor, atât persoa-ne fizice, cât şi persoane juridice.

Prin prisma punctelor de lucru prezente în centrele comerciale, avem consumatori în zona de retail, iar prin prisma portofoliului gestionat atât de către noi, cât şi de partenerii noştri, fie că sunt agenţi sau sunt francizaţi, avem zona de corporate.

Reporter: Vă mulţumesc!

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. Un articol degeaba, toti brokerii iti pot vinde franciza, dar nu are sens sa faci asta, negociezi un comision si gata, hai sa il intrebam pe nenea asta peste 1 an cate francize a vandut

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “Energia 2022”
Apanova
BTPay
Electromagnetica
arsc.ro

Curs valutar BNR

07 Oct. 2022
Euro (EUR)Euro4.9410
Dolar SUA (USD)Dolar SUA5.0408
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0873
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6488
Gram de aur (XAU)Gram de aur277.3997

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

solarenergy-expo.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro