ACADEMICIANUL ILIE BĂDESCU:"Idealismul politic - soluţie la criza care se va dezlănţui sălbatic după pandemia de coronavirus"

A consemnat Victor Roncea
Ziarul BURSA #Politică / 2 aprilie 2020

"Idealismul politic - soluţie la criza care se va dezlănţui sălbatic după pandemia de coronavirus"

Directorul Institutului de Sociologie al Academiei Româ­ne "Dimitrie Gusti", aca­demicianul Ilie Bădescu, ne oferă într-un interviu acordat Ziarului BURSA o perspectivă sociologică privind schimbările geopolitice pe care le aduce Europei epidemia COVID-19, de la scurt-circuitarea globalismului la modelul polonez al suveranismului şi, totodată, face câteva propuneri pentru revenirea României din criza pandemiei.

Victor Roncea: Domnule profesor, cum schimbă lumea criza COVID-19, din punct de vedere geopolitic, după părerea dumneavoastră? Ce vor face societăţile în noul context mondial generat de coronavirus?

Ilie Bădescu: Întrebarea aceasta o percep ca o punte spre un alt unghi de privire: a lumii de după coronavirus. Aceasta deja traversează ceea ce aş denumi o mutaţie. Mutaţiile sunt procese care implică schimbarea codurilor, adică a schemelor de manifestare vitală. Deja eu întrevăd mâine în peisajul lumii o nouă frontieră noopolitică: de o parte vor fi societăţile care au înţeles lecţia şi au făcut trecerea (schimbarea) de la profilul de ieri al societăţii care s-a pus la dispoziţia sistemelor de gândire ale globaliştilor, de la care veneau avantaje directe, dar totuşi foarte costisitoare (accesul la resurse, la bunurile de consum era controlat de marea piaţă, de marea finanţă, de marea dependenţă, adică de colonialismul de tip nou al corporaţiilor transnaţionale), la profilul societăţilor care au optat spre ceea ce aş denumi "idealism politic". Pe scena lumii se vor distinge societăţile ale căror elite au optat pentru idealismul politic, adică au ales să se orienteze după chemarea unui ideal capabil să aducă schimbarea destinelor colective (renunţând astfel la obţinerea de avantaje materiale imediate cu preţul sacrificării demnităţii popoarelor şi a viitorului acestora). Acestea se vor deosebi radical de societăţile ale căror elite continuă să se revendice de la ideologia "realismului politic", care le-au făcut dependente întru totul de cei mari (de marea metropolă, marea finanţă, marea corporaţie, marea piaţă etc.). Acest stil de gândire dominat de paradigma "realismului politic" a fost suportul globalismului. Elitele cu acest stil de gândire vor justifica sub­alternismul şi dependenţa prin "ra­ţiuni" de ordin internaţional, prin argumentul că cei puternici "ştiu ce fac" şi oricum e benefic să asculţi comanda lor sub ideea că ei fac istoria şi deci ceea ce fac ei este norma obiectivităţii în istorie etc. etc. Vom observa că elitele astfel "educate" au un profil materialist: ele judecă după principiul avantajului imediat, al satisfacerii imediate, pe baza a ceea ce-ţi oferă schema de realitate a lumii, aşa cum este ea croită de globalişti.

Globaliştii se reprofilează

Victor Roncea: Şi totuşi, o parte din aceşti vectori ai globalismului şi-au negat propriile linii directoare propagandistice, trecând la protejarea internă în numele intereselor imediate de securitate naţională - să vedem abandonarea Italiei, de exemplu. După ce l-au persiflat pe preşedintele SUA, Donald Trump, acum parcă s-au întors la vorbele lui care au răscolit din arcuri fotoliile de la ONU: "Respingem ideologia globalismului şi îmbrăţişăm doctrina patriotismului".

Ilie Bădescu: Cu adevărat, pandemia actuală a aruncat în criză totală această schemă internaţionalistă. Cei mari, mă refer aici, în primul rând la statele puternice (în Europa: Germania, Franţa şi un eşalon din clasa semiperiferialilor, adică Italia, Spania, Elveţia, Austria etc.) au renunţat, în primul rând ei, cumva paradoxal, la schema globalistă şi au adoptat scheme pe care le putem încadra în formula suveranistă (o putem numi "egoism naţionalist"?): a) au oprit exporturile la bunurile de bază, încadrând această politică în ceea ce au denumit opţiune strategică; b) au declinat cererile de ajutor, precum s-a întâmplat cu Italia, cu Spania, cu Serbia, care au fost întâmpinate, în primă instanţă cu tăcere, ca şi cum nu s-ar fi auzit strigătul lor. Cu această turnură, schema realismului politic al globaliştilor şi-a arătat arama: la materialismul de fond s-a devoalat şi egoismul etnopolitic: "întâi eu şi, dacă mai pot, vom discuta". Acesta este raţionamentul încununat al acestui stil de gândire a elitelor până ieri globaliste. Acestea au făcut tranziţia de la globalism la suveranism rapid şi fără preaviz, oarecum cinic, am putea spune. De cealaltă parte a frontierei noopolitice sunt elitele "idealismului politic", care au înţeles că realismul politic nu le ajută, adică au priceput că respectarea condiţiilor conjuncturii create în lume de gloabalişti nu aduce nici un avantaj celor mici şi în aceste condiţii au schimbat şi ei foaia de parcurs, fără de vreun suport în ceea ce există (piaţă, finanţă globală, corporaţii, state mari etc), căci acest suport se subtilizase pentru cei mici şi, prin containment, s-a recompus în serviciul (avantajul) celor mari. Ca atare, singura lor sursă era şi este idealismul politic, adică un energetism întemeiat pe idealul naţional, al sentimentului de preţuire şi demnitate naţională, al căutării prin resurse proprii a unei căi alternative, bazată pe suveranism doctrinar cu toate că, în cazul lor, suveranismul este mai degrabă un ideal decât o schemă instituţională. Elitele statelor mici din cercul central european, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia etc., au înţeles devreme lucrul acesta, au operat schimbarea codului politic şi au înregistrat victorii în serviciul propriilor popoare.

Cu o Românie fără elite, Rusia face ce ştie: atentează la securitatea NATO şi UE

Victor Roncea: România?

Ilie Bădescu: Din păcate, state ca România şi Bulgaria au optat pentru vechea schemă a "realismului politic", care îşi descoperă profilul demagogic, încât în faţa marilor provocări precum actuala pandemie, sunt nevoite să se bazeze pe propriile resurse, care, însă, sunt subţiate la praguri de alarmă vitală, adică spre parametrii de insecuritate. În aceste condiţii deja apar "experţii" care îndrumă statele spre o nouă cedare în faţa strategiei globaliste sugerând relansarea cursei împrumuturilor de la instituţiile pivot al filosofiei globaliste, precum FMI. Elita românească a împins aşa de departe schema realiştilor globalişti încât astăzi se arată a fi cea mai osificată elită din Europa, cea mai dependentistă şi, prin efecte, nevoită să recurgă la cel mai pur stil demagogic, pentru că, în realitate, în situaţii de criză gravă, ţara va trebui să se sprijine pe sine însăşi ori să tragă nădejdea săracului Lazăr că bogatul îi va azvârli un colţ de pâine de la masa opulentă (ceea ce nu s-a întâmplat nici în Biblie şi, evident, nu se va întâmpla nici la masa bogatului nemilostiv de la poarta pontică). Între cei mari, trei state au reuşit să utilizeze cu succes codul idealismului politic: America preşedintelui Trump, care a enunţat răspicat formula idealismului politic atunci când a spus: "viitorul nu este al globaliştilor, viitorul este al patrioţilor", China şi Rusia, ambele cu un substrat totalitar. Acest idealism a energizat, în cazul Americii, naţiunea americană sub sloganul "America first", în cazul Chinei, iniţiativele care relansează geopolitica Drumului Mătăsii şi, în cazul Rusiei, iniţiativele geopoliticii unghiului sevastopolit, prin care Rusia a preluat controlul triunghiului geopolitic balto-ponto-caspic, de care depinde securitatea UE pe flancul nord-estic. În plus, prin operaţiunile, aparent secundare cu Austria şi Ungaria (şi parţial cu Germania), Rusia a reuşit să se insinueze în triunghiul carpato-danubiano-pontic, deformând astfel substratul geostrategic al securităţii pe flancul sud-estic al UE şi al dispozitivului nord-atlantic. Este evident că, în conjunctura actuală, atât America, cât şi Rusia sau China au devenit adeptele şi promotoarele suveranismului ca schemă de gândire şi deci ca paradigmă geopolitică ceea ce slăbeşte enorm atracţia globalismului pre-pandemic. Pandemia de coronavirus a transformat iată geografia politică desenând o frontieră noopolitică planetară şi un iureş geopolitic spre regrupare şi deci spre redefinire a strategiei şi poate chiar a alianţelor.

Boicot politic intern şi zile negre pentru migranţii diasporeni

Victor Roncea: Ce se va întâmpla pe plan intern?

Ilie Bădescu: Pe plan intern se va acutiza conflictul axiologic dintre elitele conducătoare şi majoritatea care neavând un partid de reprezentare va apela în continuare la strategia boicotului istoric, cum l-a definit Lucian Blaga, îndrăznind să creadă că vor veni poate vremuri mai bune, iar dacă nu vor veni atunci singura şansă va fi tot boicotul însoţit de strategia exodului. Evident aceasta nu va mai deţine potenţialul de atractivitate de care s-a bucurat până ieri, fiindcă alternativa migraţiei sau a diasporei şi-a descoperit foarte multe faţete critice şi vulnerabilitatea, precum se vede în actuala Europă în cod galben (sau spre roşu, ca în Italia), în care statele au optat pentru strategia închiderii, astfel că mişcările (mai ales pe segmentul migraţiei pendulatorii sau alternative, cum este denumită acest tip de migraţie) au devenit ele însele primejdioase sau, în orice caz, neatractive. În plus, politicile interne ale statelor de destinaţie vor reduce drastic disponibilităţile asistenţiale pentru cei dezavantajaţi ceea ce evident va aduce o marginalizare drastică a segmentelor constituite din migranţi, accentuându-le vulnerabilitatea care oricum îi însoţise şi până ieri. Guvernele de acasă nu vor reuşi să ofere alternative pentru întoarceri, astfel că pentru masa acestor migranţi urmează zile triste şi foarte triste, spre "zile negre". Este o altă faţetă de rapidă devoalare şi prăbuşire a opţiunii globaliste. Pentru aceşti migranţi globalismul nu mai are atractivitate şi vor fi nevoiţi să-şi redescopere profilul de "nativi", de care crezuseră că s-au despărţit definitiv când au optat pentru apartenenţa mânioasă la profilul de membru al "diasporei" (ca şi cum diaspora ca apartenenţă ar putea să şteargă "nativitatea"). Chiar şi acest proces sufletesc de redescoperire a nativităţii va fi unul dureros mai ales că mulţi dintre ei au plecat scrâşnind din dinţi, mânioşi pe tot şi toate, dar mai ales pe România şi pe faptul că s-au născut români, sau chiar pe ortodoxie etc. etc. Desigur că nu toţi s-au lăsat ademeniţi de duhul rupturii sufleteşti de ţara mamă, dar unii, care au fost şi cei mai guralivi, au procedat astfel rănindu-se fără de voie. Acestora tocmai astfel de răni li s-au redeschis în contextul crizei pandemiei, când şi-au adus aminte, precum fiul rătăcitor, de casa părăsită cu atâta orgoliu şi înşelătoare închipuire. Pentru segmentele nefericite ale diasporei redescoperirea profilului de nativi, repudiat ieri, dispreţuit, ba chiar blestemat de unii, este una dintre dramele sociale ale post-pandemiei pe care trebuie s-o asumăm cu sufletul şi cu mintea. Guvernul dependentist va trebui să rezolve şi aceste probleme pe lângă cele deja sufocante ale pandemiei.

"Ţineţi cu poporul dacă vreţi să nu rătăciţi drumul"

Victor Roncea: Care ar fi după dumneavoastră priorităţile României post-criză?

Ilie Bădescu: Trei chestiuni sunt, iată, pe agenda forţată a elitei conducătoare româneşti astăzi şi mâine: a) redefinirea propriilor opţiuni şi a profilului spiritual şi deci axiologic pe axul globalism versus suveranism (operaţie târzie faţă de Ungaria, Polonia, Austria, Slovacia, Cehia, Slovenia, Croaţia etc.); b) re-evaluarea capacităţilor şi competenţelor în faţa unor provocări ameninţătoare, azi şi mâine, precum actuala pandemie de coronavirus (în frunte cu cele două mari provocări; sistemul de sănătate şi sistemul de educaţie, de care depinde radical reorientarea axiologică a României de mâine în raport cu principalele teme: Orient versus Occident, globalism versus suveranism, ştiinţă versus religie, şi deci trup versus suflet etc.); c) căutarea unui răspuns alternativ la presiunea celor aproape 4 milioane de români din diaspora, care, pe toate segmentele lor, au nevoie de susţinerea din backstage a guvernului de acasă. Într-un cuvânt: "mâine" nu va mai putea fi ca "azi" prin nimic, indiferent de câtă obstinaţie globalistă se va adăposti în stilul de gândire al elitelor româneşti. Dacă ţara nu-şi va redobândi locul în gândirea şi sufletul elitelor, în mod competent şi sincer (cu angajament total), acestea vor deveni ele cea mai cruntă inutilitate şi cel mai mare blestem al acestui popor. Pentru aceasta, ar trebui ca elitele să nu se mai teamă de cei "puternici", fiindcă aceştia sunt puternici doar cu cei speriaţi, şi să-şi aducă aminte de chemarea lui Simion Bărnuţiu: "ţineţi cu poporul dacă vreţi să nu rătăciţi drumul".

România trebuie să privească mai mult la Polonia

Victor Roncea: Dar ce se va întâmpla cu prioritatea alianţelor strategice?

Ilie Bădescu: Nu trebuie încălcat nici un angajament strategic al României doar că trebuie să ne amintim mereu şi în toate situaţiile că aceste angajamente sunt cadre pentru sporirea securităţii şi a păcii în regiune, în care ar trebui să se regăsească şi interesele locale nu doar cele mondiale, astfel că, în toate "participările" şi răspunsurile noastre trebuie să avem grijă şi de unele şi de altele, fiindcă un conflict între ele încalcă tocmai aceste două axiome. România nu are obligaţii de război, ci de întărire a securităţii şi de prezervare a păcii. Orice altă cerinţă nu poate fi acceptată tocmai fiindcă ar încălca premisa angajamentelor strategice ale statului român: securitatea şi pacea. Chestiunea este şi aici una care ţine de stilul de gândire doar că în acest caz este vorba de diplomaţie. Şi Polonia, cu care împărtăşim un trecut similar, în ce priveşte ocupanţii ruşi şi alături de care suntem imediat, ca mărime, în UE, îşi respectă angajamentele, dar pentru sine optează fără ambiguitate pentru formula suveranistă. Dacă nu vom şti să împăcăm angajamentele asumate pe plan extern cu datoria sfântă de apărare a fiinţei naţionale, atunci totul devine absurd, cinic şi primejdios. Un stil autocentrat în politica statului român nu implică nici un risc pentru angajamentele şi alianţele noastre strategice pentru că raţiunea acestor alianţe trebuie să treacă prin asumpţia apărării păcii, a securităţii în regiune şi a propriilor noastre interse ca stat de cultură la Dunărea de Jos. Aceasta este axioma oricărei geopolitici româneşti. Fără de respectarea acestei asumpţii funcţia noastră regională, ca stat şi ca popor, devine improbabilă încât aici, la Dunărea de jos, se vor reduce simţitor condiţiile care generează securitate regională. Geopolitica excluziunii este dăunătoare şi pentru "marile" interese (ale statelor mari) şi pentru "micile" interese naţionale, ea trebuie să lase locul geopoliticii incluziunii şi dialogului diplomatic. Dacă ne uităm la vecinii mai mici, Ungaria nu s-a sfiit să-l scoată din dispozitivul geocultural pe Soroş, din cel geoeconomic FMI-ul, din cel ideologic Bruxelles-ul fără a-şi încălca însă angajamentele faţă de NATO, UE etc. S-a întâmplat ceva? A căzut sistemul de securitate euratlantic? Cred că dimpotrivă. Eroarea vecinilor noştri se vădeşte în unele abordări cu incidenţă asupra diadelor geopolitice, precum sunt cele care o leagă de România, de Serbia, de Slovacia etc., în gradaţii diferite, desigur. Asemenea erori s-ar putea să coste prea mult poimâine, chiar dacă astăzi stârneşte admiraţia unor naţionalişti minori, de formulă îngustă la unii dintre vecinii noştri.

Întoarcerea la "prin noi înşine"

Victor Roncea: Aţi putea să ne oferiţi unele detalii asupra sintagmei de idealism politic. Ce înseamnă aceasta, mai precis, adică mai aplicat la cazul reacţiei unui guvern?

Ilie Bădescu: Însemnă trei lucruri: trezirea din somnambulismul geoeconomic al schemei colonialiste de gândire; abandonarea schemei "capitalismului politic" sau de suprastructură, adică renunţarea la atitudinea subalternistă care preschimbă clasa politică în aliat al capitalismului de pură exploatare, care vine aici să obţină avantajul resurselor bogate şi ieftine (aproape gratuite) şi a mâinii de lucru ieftine, în speţă a unui paradis fiscal (al unui stat care scuteşte corporaţiile de multe taxări şi de sarcina contributorie la serviciile sociale şi de sănătate etc.); adoptarea unei noi orientări bazate pe o răsturnare a axului de gravitaţie de la o atitudine de sprijinire pe suportul extern (asigurator pentru elitele subalterne şi absolut iluzoriu pentru popor) la o politică bazată "pe noi înşine", cum o calificase Brătianu în perioada interbelică, atunci când PNL era cu adevărat un partid naţional fără a fi, Doamne fereşte!, anti-internaţional. Oricât de antipatică pare o politică bazată pe "strângerea curelei", aceasta va fi acceptată de români dacă guvernul va fi sincer cu ei, adică va iniţia programe autocentrate, subordonate interesului naţional cu adevărat nu interesului oligarhic, acoperit de formulele viclene ale statului demagogic. Antreprenorul român va trebui să devină o entitate strategică a guvernelor, care trebuie să-şi facă din acesta principalul aliat. Altminteri, efectele economice ale pandemiei vor mătura şi bruma de capitalism naţional, atât cât a mai supravieţuit pe urmele atâtor raiduri şi valuri ale marelui ţunami al "capitalismului politic" inter, multi şi transnaţional, la care au recurs marile corporaţii în operaţiunile lor din Europa de sud-est şi de care au reuşit parţial să se apere plutonul statelor de la Vişegrad, Polonia, Ungaria, Slovacia etc. Forme ale idealismului politic s-au ivit sub iniţiativele tehnocratice ale unor miniştrii, precum a fost ministrul de la agricultură, Daea, care a iniţiat un program de susţinere a antreprenoriatului agricol, dar din păcate, incomplet, inconsecvent, cu multe defecţiuni, pe care un cercetător onest le cunoaşte, dar şi cu multe efecte pozitive. Iniţiative ca cele privind redefinirea redevenţelor, a condiţiilor contractuale în domenii de maximă securitate naţională, precum cel energetic, ori cele de tip laburist (de redefinire a pragurilor critice naţionale la pensii şi salarii) sunt şi ele direcţii care anunţau un start al idealismului politic şi deci al unei opţiuni suveraniste. Din păcate aceste iniţiative nu par să aibă prea mulţi aderenţi în actualele partide de la guvernare şi din opoziţie. Şi totuşi aceste direcţii pot oferi soluţii la criza care se va dezlănţui sălbatic după actuala pandemie. Despre toate acestea, însă, s-ar putea vorbi într-un cadru distinct mijlocit de studiile, cercetările şi lucrările mele şi ale altor colegi de la Institutul de Sociologie ori ale colegilor de la Institutul de cercetare a calităţii vieţii etc. Vom pune la dispoziţia celor interesaţi asemenea studii prin mijlocirea site-ul Institutului, a revistelor noastre şi a site-ului Sociologia-azi.ro.

Victor Roncea: Vă mulţumim şi le aşteptăm cu interes!

Opinia Cititorului ( 40 )

 1. Ilie Bădescu, o viziune de anvergură...

  1. Ilie Badescu,un propagandist bolsevic de anvergura! Societatea va scapa,treptat,de aceasta generatie toxica!

   trebuie să fii complet idiot să zici că Bădescu e „bolșevic” - nu ai citit nimic din cărțile lui unde critică bolșevismul și modul cum Kominternul a distrus elitele, statul si economia României. Că omul a trăit sub ceaușescu și a scris 2 cărți nu il face comunist, dacă analizați nu a făcut concesii - eu văd că incerca să tragă analiza pe traiectorii non-comuniste și să introducă analiza factorului cultural. Deci suntem de acord cu jos bolșevismul dar vă inșelați cu privire la Bădescu. E trist că nu cititi macar interviul .

  Politica prin noi înșine?

  Toți vrem o viață mai bună. 

  Cei din noi care am ami avut contact cu tari din UE am realizat că modelul de gandire, de munca este învechit, ineficient in Romania. 

  In Romania lipsește know-how, degeaba avem forță de muncă ieftină daca ea nu e organizata să producă ceva competitiv, prin metode moderne. 

  In Romania eu am identificat foarte mult , in activitatea profesională, principiul : lasă că merge și așa . Daca nu ne schimbam mentalitatea, daca nu evoluăm nu avem nici o șansă cu prin nou înșine.

  1. Obi-wan-Kenobi ai dreptate cu scrierea "prin nou insine". Academicianul a zis ceva despre lipsa de educatie, cultura romaneasca si desspre bataia de joc la care s fost supus invatamintul romanesc. Daca tinarul da lectii de viata profesorului cu banii sau orice lucru material rezultatul este lasa ca merge si asa. Adica profesorul a ajuns cu educatia tinerilor pina la nivelul asta. Ce mentalitate vrei sa se mai schimbe cind tinerii toti vor sa devina Gigi Becali ? Oieru multi-milionar panglicar.

  Cred că autoritățile militare permanente ale viitoarei oranduiri nu vor accepta foarte ușor, orice forma de idealism. Mă aștept mai degrabă la un centralism extrem impus cu forța, un gen de tiranie militară restrictiva, cu directive clare, care se naște sub ochii noștri în aceste zile.

  1. Cristiane cred ca stii ce sint alea pe pirtia de ski. Ai sa inghiti regimul pina ai sa pui mina pe ceva si te revolti. Viitorul este frumos descris in cartea 1984 scrisa de George Orwell.

   Citeste-o si mai apoi comentezi. 

  Eu va spun clar nu visati utopii si nebunii ati stat in casa prea mult :)) ma astept sa vad cateva ciuperci ( atomice) si dupa nimic ;)

  Cred ca ne indreptam spre un stat distopic, mai curand, in care Politia Gandirii va actiona in forta, conjugat cu controlul biometric generalizat al miscarii oamenilor in mediul exterior.

  Domnule Bădescu comunismul ca ideologie poate fi caracterizat ca idealism politic, din păcate viața a demonstrat realitățile mizerabile.

  Cred că acest articol putea să apară cu succes in Adevărul din primăvara lui 1989. Vă propun un exercițiu de imaginație: Cum credeți că ar fi arătat viața, magazinele în primăvara lui 1989 dacă această nenorocire se întâmpla atunci?  

  Haideți să nu mai privim totul în alb sau negru, globalismul e rău, naționalismul e bun, să fim buni, să nu fim răi, să analizăm oamenii așa cum sunt, societatea așa cum este.

  1. In primavara anului 1989 ziarul Adevarul nu exista, el a luat fiinta abia in preajma Craciunului din 1989, prin transformarea ziarului Scinteia, organ de presa declarat al Partidului Comunist Roman (celelalte nu erau declarate).

   Domnule Goldstein, ati inteles cu siguranta ce a vrut sa spuna domnul de mai sus. Probabil se referea la primavara lui 1990, nu la cea a lui 1989. Personal, si mie mi se pare destul de hazardata aceasta modelare a ethosului politic, asa cum o vede dl Badescu. Nu cred ca e atat de exemplar, bine si frumos ce face Orban in Ungaria sau fratele supravietuitor Kaczynski si al sau PiS in Polonia. Politicile liberale nu sunt incompatibile cu idealul national, doar ca trebuie ceva mai multa competenta si aplicare. Competenta, acesta e cuvantul cheie de fapt. Alt cuvant-cheie este educatia, aici e locul in care trebuie pompati bani si efort. Hai sa fim sinceri cu noi insine si sa recunoastem ca asta, si nu alta, este cea mai buna perioada a Romaniei din toata istoria ei. Da, situatia putea sa fie si mai buna de atat daca romanii erau ajutati de educatie sa filtreze mai atent si sa sanctioneze politicienii cleptocrati, care cumpara voturi cu ulei si faina. Altfel, dl Badescu ar putea activa cu succes la PSD, pe post de secretar cu propaganda.

   Ai baut prea mult globalism. Mintea este puternic in ceata.

   Intoarcete in spiritul natiei romanesti.  

   Asta a zis academicianul. 

   "Academicianul" nu stie ce este globalizarea si nici cu ce se mananca! El demonizeaza globalizare pt ca este acadeaua preferata a populistilor! Trump este patriot,dar in niciun caz impotriva globalizarii!

   Adica sa iti traduc eu trompeta lui Trump: noi, americanii sintem cei mai destepti, avem cea mai puternica economie iar restul lumii sa ni se supuna. Daca asta e globalizarea care ai inghitit-o de la el si ai inteles ca nu e impotriva globalizarii e bine

   Eu zic sa incerci sa exersezi cititul printre rinduri iar cei de SRI au niste cursuri/manuale interesante ce te pot ajuta sa deschizi ochii la lumea reala altfel stai si te uiti la antene, stele de trei stele si alte panarame gen Andreea Marin, Maruta s.a.m.d

   Decat sa avem pe grumaz bocancul spurcatilor de rusi mai bine sa fim in sfera de influenta a americanilor! Iesim mult mai castigati! Uita-te in ce rahat traiesc rusii si cei care sunt in sfera lor de influenta!

   Comunismul nu a fost idealism politic ci utopism politic. E o diferența

  Nu mai sunt necesare „cipercile atomice”,sunt suficiente virusurile din laboratoarele unora.Are dreptate dl.Badescu,tara a fost distrusa cu ajutorul oamenilor politici din structurile statului(privatizari,restituir i absurde,escrocherii,minciuni la tot pasul etc).Un studiu facut in 2016,arata,„in 27 de ani de democratie,tara a fost jefuita de 3,3 ori mai mult mai mult decat s-a platit pentru tribut,imperiului otoman,habsburgilor si rusilor,in mai mult de 500 de ani.Curat murdar.

  Multi nu inteleg ca aceasta infectare globala cu virus e de fapt un RAZBOI global dus cu armele bio-terorismului, adica e o forma de crima organizata impotriva umanitatii.. Prin urmare, efectele in economie, in societate, nu pot fi decat similare cu cele de razboi. Problema este ca aceasta "stare de razboi" e un teren fertil pentru introducerea si permanentizarea abuzurilor biometrice la nivelul omenirii si asta ridica mari semne de intrebarea daca nu cumva ceea ce se petrece a fost regizat de cineva din umbra (fortele globale care doresc ca, pe fondul haosului mondial, sa puna in aplicare un plan diabolic).

  1. Cristian, cred ca toata lumea intelege posibilitatea unui razboi de natura biologica, dar, deocamdata, in lipsa unor dovezi concludente (iar nu doar de conjunctura, ori prin argumentatie speculativa), aceasta posibilitate este retinuta doar ca scenariu.

   E posibil ca in viitor, scenariul sa se adevereasca. 

   Cristiane,dupa 14 zile de stat in bloc,cu doua iesiri pana la garaj pentru pornit rasnita,ma rog Opel,ti,as spune urmatoarele:Accept orice abuz biometric,cipuire cu cipul nr 666 numai sa se termine odata.Daca asta au urmarit pe mine m-au convins.Vreau stop joc!!!

  L-am citit pe nerasuflate si mi-a dat SPERANTA ! Sper ca articolul Dvs. sa schimbe viziunea "politicienilor" existenti - desi este foarte greu, avand in vedere ca de 30 de ani NU AM AUZIT SAU VAZUT VREUN POLITICAN / CONDUCATOR CARE SA IUBEASCA ROMANIA SI PE ROMANI ! Am votat intotdeauna "raul cel mai mic" sau, scarbiti de politrucii romani, nu am votat deloc! Citez: "Şi Polonia, cu care împărtăşim un trecut similar, în ce priveşte ocupanţii ruşi şi alături de care suntem imediat, ca mărime, în UE, îşi respectă angajamentele, dar pentru sine optează fără ambiguitate pentru formula suveranistă. Dacă nu vom şti să împăcăm angajamentele asumate pe plan extern cu datoria sfântă de apărare a fiinţei naţionale, atunci totul devine absurd, cinic şi primejdios". As dori ca romanii sa fie atat de UNITI cum sunt polonezii! Uniti dar nu intr-o dictatura a binelui-comun. Ci pentru LIBERTATE SI BUNASTARE. AVEM O TARA FRUMOASA SI BOGATA - magnifica! MAREA NEAGRA este UNICA in lume ! Habar nu avem CAT DE BOGATI SUNTEM ! Multumim pentru articol !

  "Avantajul" noilor bratari biometrice (din punctul de vedere al stapanilor), in noul stat socialist, este ca fiecarui cetanean i se poate aloca imediat o cantitate bine stabilita de "datorie publica".. adica omul se trezeste direct dator vandut la stat si pentru a reduce din datorie va trebui sa presteze, un numar de zile de "claca" (cum era inainte) sau sa plateasca un "forfetar", o suma fixa, indiferent cum reuseste sa o produca. Daca nu va reusi sa se achite de obligatii vor rezulta tot felul de limitari de libertati, cum sunt cele din prezent - n-ai voie sa iesi din casa, n-ai voie sa te misti, n-ai voie sa cumperi, etc.

  Cam asa vad eu rostul "biometric" al acestui virus. Confiscarea proprietatii si punerea tuturor la plata in functie de cata datorie revine fiecaruia din povara mondiala.  

  1. Tu chiar esti un postac invincibil de dobi.

   Daca mai debitezi mult paranghelii ma incordez in creier si trimit energia violeta asupra ta. Neuronii tai vor fi trecuti in spatiul mioritico temporal din anul 1918.

   Bubulii existenti la sosirea ta in anul respectiv te vor intoarce la originile tale pure si ai sa intelegi ca e bine sa treci peste planul material direct in spiritual. 

   Anonimule, Cristian face aergumente tu arunci insulte grețoase. Ești miicroidiot și nu convingi pe nimeni.

   Cei mai importanți cercetători au subliniat pericolele politice ale angajării masive de datorie publică- și anume aruncarea in sclavie durabilă a generațiilor viitoare. Dacă vom combina datoriile gigantice cu tehnologia digitală care a atins capacitatea celui mai mare control din istorie devine clarisim pericolul fuzionării falimentului statelor cu autoritarismul controlului digital al cetățenilor care vor trebui să ramburseze datoriile. Nu fiți liberali sau socialiști naivi . Prudența ne arată că stările de urgență sunt ocazia apariției dictaturilor. Bădesc are dreptate să sublinieze dezastrul globalizării.  

  Polonia nu este capitalista? Polonia nu face parte din sistemul economic global? Cum poate fi Polonia mai suverana decat Romania? Adevarul este ca Romania este in urma Poloniei cu economia,tocmai din cauza idealismului si idioteniei lui Ceausescu!

  1. In timpul comunismului,Romania si celelalte tari comuniste nu aveau relatii comerciale cu alte state? China este condusa de partidul comunist,care,dupa moartea dictatorului Mao,a devenit treptat aproape capitalista in ce priveste economia! In mijlocul pandemiei,comunistii chinezi continua schimburile comerciale cu alte tari!

  Ne-am despartit cu greu de rusi, ne-am apropiat cu greu de UE si SUA, iar acum ne dam seama, cuprinsi de un val de "idealism politic" ca vrem sa o luam pe drumul singuratatii?

  Crede cineva ca UE va avea rabdare la nesfirsit cu "idealismul politic" a unora sau a altora? 

  UE s-a nascut din catacombele macabre, ingrozitoare, ale celor doua maceluri mondiale. Crede cineva ca cea mai mare dorinta a fondatoarelor UE este sa se intoarca din nou in ele? 

  UE a avut o perioada de dezvoltare formidabila, a mers din succes in suces, aducind o prosperitate nemaiintilnita tarilor componente. Acum, in lume isi disputa intietatea UE, SUA si China. Nu se stie cu precizie care ocupa primul loc. Daca crede cineva ca principalele tari UE doresc sa se intoarca la singuratatea lor cred ca se inseala profund. Ce inseamna Franta in lume, singura? Ce inseamna Germania in lume, singura? Ce... 

  Dupa anul 2008 urmat pentru UE o perioada de cosmar, practic pina in ziua de azi: a avut de luptat pe diverse fronturi, pentru a rezolva fel de fel de crize, criza economica, Primavara araba, criza siriana, atacuri teroriste, criza din Crimeea, criza refugiatilor, Brexit, Coronavirus… Trump :)). 

  Chiar, n-a fost o perioada usoara. Dar greutatile pe care le are n-o vor da peste cap. 

  Sigur ca UE va mege mai departe. Interesant este ce cale va alege, care sunt fazele de dezvoltare a integrarii pe care le va urma. Este din ce in ce mai greu, obiectivele sunt din ce in ce mai greu de atins. Este foarte greu ca statele sa renunte la suveranitatea proprie, mult mai greu decit s-a intimplat in SUA. 

  Consider ca, in actualele conditii, UE va intra intr-o perioada de analiza profunda si onesta. N-are de ce-o face pe totalitarul. Cine vrea ramine, cine nu, valea! Principalele state fondatoare vor face o uniune politica, constituind Cercul I. Celelalte, din cercurile II-III, vor intra in Cercul I si vor beneficia de rezultatele acestuia numai daca vor dori. 

  Si Romania va alege sa intre.  

  1. Traiasca Europa unita! Pribeagule,ai perfecta dreptate! Acest academician in propaganda spune numai minciuni! China,prin mega-proiectul numit Drumul Matasii arata ca are nevoie de globalizare si participa din plin la ea! Fara globalizare,China s-ar intoarce la vremurile acelea din timpul lui Mao cand mureau de foame din cauza idealismului comunist!

   Pribegesti pe meleaguri fantasmagorice. Nu se poate intoarce nimeni din UE la ceea ce va fi dupa viruseala. Poate ai sa privesti in sinteza oligofrenii din parlamentul UE ce nu au o limba comuna, deci nu se poate formula o tinta comuna politica. Toti sint acolo pentru a incasa cit mai multi euroi tipariti de BCE si apoi nu inteleg de ce nu e buna aceasta moneda fara noima. Inexistenta unei sustineri pe baza materiala reala a monedei va duce cit de curind la ruperea ei.

   Moneda euro are destula sustinere iar baza ei este si reala si solida! Moneda euro a fost luata ca exemplu de multe tari ale lumii care vor sa aplice acest model european! Chiar tatucul vostru Putin,promoveaza ideea introducerii unei monede comune in uniunea euro-asiatica pe care a infiintat-o impreuna cu alte tari!

   Intr-adevar China are nevoie de globalizare ca de aer (asta o stie si Baba Rada) dar SUA nu are nevoie de globalizarea Chinei pe tot globul.. de asta au si scapat un virus acolo. Numai ca chinejii, baieti destepti, au luat virusul si l-au aruncat mai departe. Restul l-au facut tampitii care se foiesc pe tot globul.

  In noua societate distopica, tiranica, care ni se pregateste, mistificarea si falsificarea istoriei se va face cu Google si Youtube.

  Daca o sa cautati imagini din vremurile cand campiile Romaniei erau pline cu tractoare, combine, ferme de porci, cand aveam mancare din productia interna, vapoare navigand pe Dunare si Mare.. n-o sa le gasiti.  

  Stapanii lumii au avut grija sa nu aflati ca odata a fost si altfel in Romania.  

  Neavand repere, n-o sa stiti la ce sa va raportati. Doar batranii va mai pot povesti.. cei care n-au fost inca afectati de virus.  

  1. Iata deci, d-le Cristian, o motivatie a lansarii coronavirusului: stergerea memoriei colective prin eliminarea varstnicilor. Halal rationament...

   Vezi filmul Fahrenheit 451... E pe Hbo.go si o sa incepi sa intelegi.

   Pentru ca un nou regim despotic sa se poata instala, trebuie taiate legaturile cu trecutul. Numai asa sclavii pot accepta orice li se baga pe gat. Unii dintre ei au inceput deja sa accepte dar nu stiu asta.  

  Romania revine la sine.

   

  Intai in iulie august 2020. 

  Apoi in noiembrie 2020. 

  Apoi in 2021.  

  Prin aceste date m-am referit la evenimente de cotitura in dezvoltarea acestei tari. Veti vedea.  

  Oricum ce s-a intamplat pana acum in 2019-2020 a marcat si inca lucreaza la modificarea adn-ului mentalului colectiv din Romania. Lucreaza in bine.  

  Mai trebuie doar sa ne scuturam de cozile de topor de la varfuri. Vine si vremea asta. 

  Romania in viitor a spus o poveste exceptional de frumoasa Lumii.

  Veti vedea.  

  1. Romania nu trebuie sa priveasca la Polonia. Romania trebuie sa priveasca la sine si sa promoveze strict elitele. Dar asta e imposibil acum cu actualele viermuieli din clasa politica. Indiferent cat de bine intentionat ai fi ... cand intri in clasa politica ca junior in organizatii de tineret nu ai acces sus daca nu te murdaresti.

   Ma intelegeti?  

   De aceea intai trebuie sa arda si sa fie eliminata clasa politica actuala si apoi sa reconstruim frumos un nou sistem.  

   Nu cu ochii la altii.

   Ci la noi insine.  

  Diferenta enormă de viziune și anvergura socio politică, față de "încercările" abonaților in slujba Bursa.

  Nu-i așa domnule Make? 

  1. N-am inteles ce vrei sa spui nici in general, nici ideea de "abonați in slujba Bursa" si nici de ce ai pus in ghilimele cuvintul "încercările".

   Iti este greu sa te exprimi explicit? 

   Simplu: "abonatii" sunt cei care încearcă mereu, mereu (unii aproape zilnic) ceea ce domnul academician a reușit dintr-un foc.

   În termeni balistici: Punct ochit, punct lovit. 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Electromagnetica
danescu.ro
domeniileostrov.ro
arsc.ro
raobooks.com
boromirmarket.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Dec. 2023
Euro (EUR)Euro4.9708
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6131
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2443
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7989
Gram de aur (XAU)Gram de aur295.6592

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

cofetariiledelice.ro
avon.ro
dtoys.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
ahkawards.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb