ADVERTORIAL ANUNŢ AL COLEGIULUI CONSULTATIV AL CONSILIULUI CONCURENŢEI

Ziarul BURSA #Companii / 15 iulie 2016

I. Colegiul Consultativ anunţă declanşarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de demnitate publică vacante în cadrul Consiliului Concurenţei, respectiv:

- un mandat vicepreşedinte,

- trei mandate de consilieri de concurenţă,

Mandatele supuse procedurii de selecţie au o durată de 5 ani.

II. Condiţii pentru a fi numit membru al Plenului Consiliului Concurenţei

Potrivit art. 15 alin. (4) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată pentru a fi numit membru al Consiliului Concurenţei, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) este cetăţean român, cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) a absolvit studii superioare dovedite cu diplomă;

e) dă dovadă de înaltă competenţă profesională în domeniul concurenţei;

f) beneficiază de o bună reputaţie;

g) are o vechime de minimum 10 ani în activităţi din domeniul economic sau juridic;

h) nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege ori alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare.

III. Depunerea candidaturilor

Persoanele interesate de candidaturile menţionate la punctul I vor transmite în plic sigilat, însoţit de un opis detaliat privind documentele transmise şi numărul de pagini, următoarele înscrisuri:

1. Scrisoare de intenţie pentru ocuparea funcţiei vacante, menţionând expres mandatul pentru care candidează. În cazul în care o persoană candidează pentru mai multe funcţii vacante, se va include câte o scrisoare de intenţie pentru fiecare dintre funcţiile vacante pentru care aceasta candidează. Scrisoarea de intenţie va fi redactată în limba română şi va cuprinde obligatoriu datele de identificare ale candidatului, domiciliul/adresa pentru corespondenţă, datele de contact (telefon mobil şi adresă de email).

2. Dosar de înscriere, alcătuit din următoarele documente:

2.1. Curriculum vitae în limba română, redactat în format european;

2.2. Copie de pe un document de identitate, eliberat de autorităţile române sau ale unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene;

2.3. Atestat privind cunoaşterea limbii române, pentru cetăţenii străini;

2.4. Cazier judiciar;

2.5. Copie legalizată după diplomă de absolvire a studiilor superioare;

2.6. Documente care să ateste înalta competenţă profesională în domeniul concurenţei;

2.7. Documente care să ateste vechimea de minimum 10 ani în activităţi din domeniul economic sau juridic;

2.8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului, din care să reiasă faptul că nu se află într-o stare de incompatibilitate sau conflict de interese;

2.9. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu a avut calitatea de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată prin Legea nr. 293/2008;

2.10. Alte documente care să ateste absolvirea unor cursuri de masterat, doctorat, alte studii şi specializări, premii, recomandări s.a. Diplomele de studii obţinute în străinătate şi/sau documentele emise de autorităţi străine se vor depune în traducere legalizată în limba română.

Documentele prevăzute la punctele III. 1. şi III.2. vor fi depuse la Registratura Generală a Consiliului Concurenţei sau vor fi trimise prin poştă, pe adresa: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, parter, până la data de 15 iulie 2016 (inclusiv). Pe plic se va trece menţiunea "Pentru Colegiul Consultativ al Consiliului Concurenţei - a nu se deschide". Relaţii suplimentare se pot obţine la Secretariatul Colegiului Consultativ, tel: 0372.129.709 sau prin email, la adresa colegiulconsultativ@consiliulconcurentei.ro.

IV. Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape:

1. Verificarea dosarelor de înscriere, din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de numire prevăzute de Legea Concurenţei nr. 21/1996, republicată. Candidaţii a căror candidatură a fost respinsă pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la data comunicării, respectiv afişării rezultatelor.

2. Susţinerea unui interviu în faţa membrilor Colegiului Consultativ, de către candidaţii a căror candidatură a fost admisă. Data susţinerii interviurilor va fi stabilită după soluţionarea contestaţiilor, urmând a fi comunicată cu celeritate candidaţilor admişi. Neprezentarea la interviu atrage invalidarea respectivei candidaturi.

3. Desemnarea, prin vot secret, a candidaţilor în cadrul şedinţei Colegiului Consultativ.

V. Colegiul Consultativ va ţine cont în evaluarea sa de necesitatea de a asigura un echilibru şi o diversitate din punct de vedere al pregătirii şi experienţei profesionale a candidaţilor.

VI. După finalizarea procedurii de desemnare, candidaţii selectaţi vor fi propuşi pentru a fi numiţi membri ai Consiliului Concurenţei. În conformitate cu art. 15 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei se realizează de către Preşedintele României, la propunerea Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, cu avizul Guvernului şi după audierea candidaţilor în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Iul. 2024
Euro (EUR)Euro4.9729
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5749
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1357
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9082
Gram de aur (XAU)Gram de aur354.1460

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
aiiro.ro
oaer.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb