BVBInvestitorii au cumpărat acţiuni ale SIF-urilor în număr mare

Rodica Orjanu
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 4 martie 2004

Valoarea tranzacţiilor încheiate în şedinţa bursieră de ieri a fost de 62,92 miliarde de lei, în creştere faţă de cea din zilele precedente. Pe fondul unei lichidităţi ridicate, cotaţiile celor mai lichide zece acţiuni de la prima categorie au crescut, în medie, cu 0,78%. Brokerii sus-ţin că tendinţa generală a cotaţiilor nu este încă certă, deşi pe parcursul sesiunii de ieri au dominat cumpărătorii.

Brokerii au precizat că pînă la sfîrşitul acestei săptămîni cotaţiile acţiunilor vor reveni pe un trend ascendent, datorită fap-tului că pentru cele mai multe societăţi nu au trecut datele de referinţă pentru dividendele din 2003.

Piaţa acţiunilor SIF a fost dominată ieri de cumpărători, în condiţile unei lichidităţi în creş-tere. Valoarea transferurilor re-a-lizate ieri cu acţiunile SIF a fost de 34,16 miliarde de lei, ceea ce reoprezintă peste jumă-tate din totalul pieţei. Cotaţiile acţiunilor SIF au înregistrat ieri o creştre accentuată faţă de nivelul de marţi, indicele BET-FI majorîndu-se cu 2,24%. Cele mai căutate au fost titlurile SIF "Transilvania" (aproape 3 mili-oane de acţiuni tranzacţionare), investitorii care au dorit să le vîn-dă fiind redus. Pe fondul unei cereri ridicate, cotaţia ac-ţiunilor SIF "Transilvania" a cres-cut ieri pînă la 5.100 lei/ac-ţiune, ultima tranzacţie fiind re-alizată la 5.000 lei/acţiune. Şi acţiunile SIF "Muntenia" au avut o lichiditate bună, fiind transferate ieri aproape 2 mili-oane de bucăţi. Brokerii au precizat că numărul ridicat de ac-ţiuni SIF "Transilvania" şi SIF "Muntenia" a fost determinat de faptul că încă nu a trecut data de referinţă pentru acordarea dividendelor.

"Azomureş" Tîrgu Mureş

Acţiunile AZO au fost intens cumpărate pe parcursul şedin-ţei de ieri. Pe fondul cererii ridicate, cursul a crescut pînă la 3.750 lei/acţiune. Creşterea cotaţiei acţiunilor AZO a fost în-soţită de o lichiditate ridicată, valoarea tranzacţiilor fiind de 7,15 miliarde de lei. Brokerii sus-ţin că preţul acţiunilor AZO va continua să crească pînă la nivelul dinaintea operării majorării capitalului social, de 4.000 lei/acţiune.

"Banca Transilvania" Cluj

Preţul acţiunilor TLV a avut ieri evoluţie stabilă, tranzacţiile fiind realizate la cursuri între 5.900 şi 6.000 lei/acţiune. Brokerii susţin că investitorii aş-teaptă informaţii noi ale băncii cu privire la rezultatul net ca să ia o decizie importantă.

"Turbomecanica" Bucureşti

Lichiditatea acţiunilor TBM a înregistrat ieri o creştere semnificativă, fiind realizate transferuri cu aproape 90.000 de titluri. Cotaţia a fost stabilă, os-cilînd între 55.000 şi 57.500 lei/acţiune. Brokerii apreciază că variaţia cotaţiei acţiunilor TBM va fi mai pronunţată după dizolvarea Asociaţiei Salariaţilor, care deţine 63,62% din ac-ţiunile companiei, aşteptată pentru martie 2004.

"Impact" Bucureşti

Preţul acţiunilor IMP a cres-cut ieri cu 1,8% faţă de nivelul precedent, ultima tranzacţie fiind realizată la 5.750 lei/ac-ţiune. Lichiditatea titlurilor constructorului bucureştean a înregistrat o uşoară creştere, pe parcursul sesiunii de ieri fiind tranzacţionate 630.924 de acţiuni. Brokerii estimează că lichiditatea acţiunilor IMP va creşte în şedinţele următoare.

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro