ÎN PRIMELE TREI LUNI DIN 2022IMMOFINANZ înregistrează o creştere cu 4,3% a veniturilor din chirii comparabile

G.D.
Companii / 25 mai

IMMOFINANZ înregistrează o creştere cu 4,3% a veniturilor din chirii comparabile

IMMOFINANZ a finalizat cu succes un început solid în exerciţiul financiar 2022: veniturile din chirii comparabile au crescut cu 4,3% în primul trimestru, gradul de ocupare a rămas ridicat la 94,4%, iar FFO 1 înainte de impozitare a fost stabil la un nivel foarte bun de 34,4 milioane EUR, conform unui comunicat remis redacţiei. Profitul net a totalizat 72,4 milioane EUR, comparativ cu un efect pozitiv substanţial în primul trimestru al anului precedent din reevaluarea participaţiei la S IMMO. Cu o rată a capitalurilor proprii de 52,3% şi un nivel conservator al datoriei cu un LTV net de 32,7%, IMMOFINANZ are o bază solidă de capital.

Potrivit sursei citate, veniturile din chirii IFRS au totalizat 70,2 milioane EUR în primul trimestru şi au fost uşor mai mici decât în anul precedent, care a fost influenţată de o plată pozitivă a compensaţiei nerecurente din partea unui chiriaş mare pentru o reducere a spaţiului închiriat cauzată de pandemie (T1 2021: EUR 74,8 milioane). După o ajustare pentru acest efect nerecurent de 6,7 milioane EUR, IMMOFINANZ a generat o creştere solidă în primul trimestru: în comparaţie cu anul precedent, veniturile din chirii au crescut cu 3,1% şi au depăşit nivelul din T4 2021 cu 2,8%. Această evoluţie pozitivă s-a reflectat şi într-o creştere anuală de 4,3% a veniturilor din chirii (ajustate pentru achiziţii, vânzări şi finalizari) la 64,0 milioane EUR.

"Creşterea puternică a veniturilor din închiriere similare subliniază poziţionarea optimă a portofoliului nostru: această combinaţie de retail la preţuri accesibile pentru consumatori şi soluţii de birouri de înaltă calitate, inovatoare şi flexibile îndeplineşte cerinţele chiriaşilor noştri, precum şi ale clienţilor şi angajaţilor acestora. ", a explicat Dietmar Reindl, membru al Comitetului Executiv al IMMOFINANZ . "S-a înregistrat o dezvoltare pozitivă pe majoritatea pieţelor - conduse de Austria. Veniturile comparabile din chirii au crescut cu 2,9% în afacerile de birouri şi cu 5,6% în afacerile cu amănuntul, ceea ce demonstrează în mod impresionant puterea mărcilor noastre STOP SHOP şi myhive."

Rezultatele operaţiunilor au totalizat 38,1 milioane EUR în primul trimestru al anului 2022 (T1 2021: 46,4 milioane EUR), iar rezultatele financiare au fost egale cu 47,7 milioane EUR (T1 2021: 79,7 milioane EUR). Profitul net a fost de 72,4 milioane EUR, în urma unui prim trimestru comparativ care a fost influenţat substanţial de reevaluarea pozitivă a participaţiei la S IMMO (T1 2021: 123,1 milioane EUR). FFO 1 din activitatea de investiţii permanente (înainte de impozitare) a fost stabil la 34,4 milioane EUR (T1 2021: 34,5 milioane EUR). Aceasta reprezintă un FFO 1 pe acţiune de 0,26 EUR, comparativ cu 0,28 EUR în T1 2021, pe baza unui număr mai mare de acţiuni.

Portofoliul de proprietăţi IMMOFINANZ acoperea 225 de proprietăţi la 31 martie 2022, cu o valoare combinată de 5,2 miliarde EUR. Investiţiile permanente au reprezentat cea mai mare componentă, cu 4,6 miliarde EUR şi 2,0 milioane mp de spaţiu închiriat. La 94,4% (31 decembrie 2021: 95,1%), gradul de ocupare a rămas ridicat. Proprietăţile comerciale au fost închiriate practic în totalitate la 98,4%. Randamentul brut al portofoliului de investiţii permanent a fost de 5,9% pe baza veniturilor din chirii IFRS şi de 6,2% pe baza chiriilor facturate, subliniază sursa citată.

Radka Doehring, membru al Comitetului Executiv al IMMOFINANZ : "Ne-am extins şi mai mult poziţia de operator lider de parcuri de retail din Europa în acest an, prin achiziţia unui alt parc de retail în Italia. De asemenea, am finalizat recent un STOP SHOP în oraşul croat Kastela şi am deschis cu ocupare completă. Planurile noastre presupun continuarea cursului nostru de creştere în regiunea promiţătoare a Adriaticii şi în curând vom începe construcţia altor proiecte de parcuri cu amănuntul în Croaţia."

La 31 martie 2022, IMMOFINANZ avea o structură a bilanţului solidă, cu o rată a capitalurilor proprii mai puternică de 52,3% (31 decembrie 2021: 48,1%) şi numerar şi echivalente de numerar de 953,6 milioane EUR. Numerarul şi echivalentele de numerar au scăzut cu 568,8 milioane EUR după încheierea perioadei de raportare ca urmare a rambursării obligaţiunilor corporative. În ciuda acestei ieşiri de lichidităţi, IMMOFINANZ are încă o poziţie financiară solidă. Costurile medii de finanţare pentru datorii financiare (inclusiv instrumente financiare derivate) au rămas neschimbate la o valoare favorabilă de 1,9%.

Stefan Schönauer, membru al Comitetului executiv al IMMOFINANZ : " Rata capitalurilor proprii s-a îmbunătăţit la aproximativ 52% de la începutul anului, iar nivelul datoriilor noastre - bazat pe raportul credit/valoare net - este foarte conservator, la 32,7%. În plus, aproximativ 90% din datoriile noastre financiare sunt acoperite împotriva creşterii ratelor dobânzilor - ceea ce are, de asemenea, o influenţă pozitivă asupra rezultatelor noastre financiare şi subliniază strategia noastră eficientă de acoperire. Acest lucru creează un avantaj decisiv în mediul actual."

EPRA NTA pe acţiune a crescut cu 0,6% de la 29,19 EUR la sfârşitul lunii decembrie 2021 la 29,37 EUR la 31 martie 2022. Valoarea contabilă IFRS pe acţiune a fost egală cu 26,94 EUR la sfârşitul lunii martie 2022 (31 decembrie 2021: 27,44 EUR).

Un eveniment de schimbare a controlului a dus la rambursarea obligaţiunilor corporative şi la ieşiri de numerar de 568,8 milioane EUR. După cum sa comunicat într-un comunicat de presă ad-hoc din 26 aprilie 2022, valoarea acestor rambursări a avut o influenţă asupra perspectivelor de dezvoltare a afacerii în 2022, aşa cum a anunţat iniţial IMMOFINANZ. Prin urmare, această orientare a fost retrasă, iar Comitetul executiv reevaluează evoluţia aşteptată a afacerilor. Planurile necesită anunţarea unui ghid actualizat pentru obiectivele financiare în 2022 în cursul anului.

Adunarea generală anuală pentru exerciţiul financiar 2021 va avea loc la 12 iulie 2022 ca o adunare generală anuală virtuală, în conformitate cu regulamentul relevant COVID-19. Recomandarea de dividende pentru exerciţiul financiar 2021 va fi anunţată în timp util înainte de adunarea generală anuală.

Veniturile din chirii au totalizat 70,2 milioane EUR în primul trimestru. Scăderea de la an la an (T1 2021: 74,8 milioane EUR) este atribuită unei plăţi pozitive de compensaţii nerecurente de 6,7 milioane EUR în primul trimestru din 2021 de la un chiriaş mare pentru o reducere a spaţiului închiriat cauzată de pandemie. După o ajustare pentru acest efect nerecurent, veniturile din chirii au crescut cu 3,1%. Veniturile din chirii au depăşit, de asemenea, nivelul din T4 2021 cu 2,8%. Această evoluţie pozitivă s-a reflectat şi într-o creştere de 4,3% a veniturilor comparabile din chirii (ajustate pentru achiziţii, vânzări şi finalizari) în T1 2021.

Cheltuielile cu proprietatea au scăzut cu 28,5%, până la -12,2 milioane EUR, mai ales ca urmare a unei scăderi puternice la -0,4 milioane EUR (T1 2021: -6,2 milioane EUR) a anulării creanţelor de chirie incluse în această poziţie. Aceste anulări au reprezentat sprijin din partea IMMOFINANZ pentru chiriaşii săi în perioadele de blocare legate de pandemie din 2020 şi 2021. Scăderile de creanţe ale chiriei au scăzut la nivelul de dinainte de criză în T1 2022. Rezultatele administrării activelor au fost stabile în anul 2020. pe an la 53,9 milioane EUR (T1 2021: 54,9 milioane EUR), subliniază sursa citată.

Rezultatele vânzărilor de proprietăţi au crescut la 0,6 milioane EUR (T1 2021: -0,4 milioane EUR) pe baza vânzărilor de 2,5 milioane EUR. Proprietăţile vândute constau în principal din terenuri necorespunzătoare din Turcia. Rezultatele dezvoltării imobiliare s-au ridicat la -4,1 milioane EUR (T1 2021: 1,1 milioane EUR) şi au rezultat în principal din creşterea generală a costurilor de construcţie pentru proiecte individuale.

Alte cheltuieli de exploatare au crescut la -12,9 milioane EUR (T1 2021: -10,1 milioane EUR), în principal din cauza costurilor de consultanţă în legătură cu ofertele de preluare ale CPI Property Group şi S IMMO pentru IMMOFINANZ şi în legătură cu măsurile de digitalizare. În consecinţă, rezultatele operaţiunilor au fost egale cu 38,1 milioane EUR (T1 2021: 46,4 milioane EUR).

Rezultatele reevaluării investiţiilor permanente s-au ridicat la -0,7 milioane EUR (T1 2021: 1,0 milioane EUR) pe baza - aşa cum se întâmplă în mod obişnuit în T1 şi T3 al unui exerciţiu financiar - pe o evaluare internă. Profitul operaţional (EBIT) a totalizat 37,3 milioane EUR (T1 2021: 47,4 milioane EUR).

Costurile de finanţare au scăzut cu 15,2%, până la -17,0 milioane EUR (T1 2021: -20,0 milioane EUR) şi au scăzut cu o rată mai mare decât reducerea cu 8,7% a volumului de finanţare. Cele mai mari economii au fost atribuite conversiilor obligaţiunii convertibile 2024 în legătură cu obţinerea controlului de către CPI Property Group. Celelalte rezultate financiare de 45,9 milioane EUR (T1 2021: 8,9 milioane EUR) s-au bazat în principal pe evaluarea pozitivă a instrumentelor financiare derivate pe rata dobânzii (47,5 milioane EUR) ca urmare a creşterii ratelor dobânzii pe termen lung şi subliniază politica eficientă de acoperire a riscurilor a Grupului. .

Ponderea rezultatelor din investiţiile contabilizate a fost de 17,3 milioane EUR (T1 2021: 90,9 milioane EUR), ca urmare a reevaluării puternic pozitive a investiţiei S IMMO în primul trimestru al anului precedent. Investiţia S IMMO a fost responsabilă pentru o cotă proporţională a câştigurilor de 15,1 milioane EUR (T1 2021: 88,0 milioane EUR). Rezultatele financiare au totalizat 47,7 milioane EUR (T1 2021: 79,7 milioane EUR).

Profitul înainte de impozitare a totalizat 85,1 milioane EUR (T1 2021: 127,0 milioane EUR). După deducerea a

-12,7 milioane EUR (T1 2021: -4,0 milioane EUR) din impozitul pe profit, profitul net a fost de 72,4 milioane EUR (T1 2021: 123,1 milioane EUR). Aceasta reprezintă un câştig pe acţiune de 0,55 EUR (T1 2021: 0,91 EUR).

Raportul financiar intermediar al IMMOFINANZ AG pentru primul trimestru al exerciţiului financiar 2022 la 31 martie 2022 va fi disponibil pe site-ul companiei la https://immofinanz.com/en/investor-relations/financial-reports începând cu 25 mai 2022, se mai arată în comunicat.

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Iun. 2022
Euro (EUR)Euro4.9457
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6715
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.8931
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7258
Gram de aur (XAU)Gram de aur274.0955

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Centro
romaniansmartcity.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro