Legea privind energia eoliană offshore. Mult a fost puţin a rămas

Cristina Bojică, Avocat Asociat Gruia Dufaut şi Asociaţii
Macroeconomie / 21 mai

Legea privind energia eoliană offshore. Mult a fost puţin a rămas

România a luat o măsură semnificativă în direcţia dezvoltării proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore prin adoptarea Legii nr. 121 din 30 aprilie 2024, care va intra in vigoare pe 7 iunie 2024, la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Actul normativ stabileste cadrul general pentru implementarea proiectelor în această direcţie, autorităţile responsabile şi condiţiile participării dezvoltatorilor la operaţiunile de explorare, construire şi exploatare a centralelor eoliene offshore.

Potrivit definiţiei date de lege, centrala electrică eoliană offshore este o capacitate de producere a energiei electrice situată într-o zonă a perimetrului eolian offshore concesionat, care grupează mai multe turbine eoliene şi instalaţii electrice aferente, cu scopul de a transforma energia eoliană primară în energie electrică.

Autorităti competente

Ministerul Energiei are atribuţii extinse în domeniul producţiei de energie eoliană offshore. Printre acestea se numără efectuarea studiilor necesare pentru identificarea perimetrelor potenţiale, organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune, încheierea contractelor de concesiune şi monitorizarea respectării acestora. De asemenea, Ministerul este responsabil între altele pentru gestionarea datelor şi informaţiilor privind resursele eoliene offshore şi emiterea către concesionar a permisului de exploatare a perimetrului eolian offshore concesionat sau suspendarea lucrarilor autorizate în baza contractului de concesiune.

În acelaşi timp, Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO), aflată în subordinea Guvernului, are rolul de a emite aprobările de dezvoltare a centralelor electrice eoliene offshore, de a monitoriza şi controla respectarea de către concesionar a normelor şi instrucţiunilor în domeniu. Între altele, această instituţie emite norme şi instrucţiuni cu caracter obligatoriu privind siguranţa operaţională a activităţilor de exploatare.

ANRE este autoritatea competentă pentru emiterea autorizaţiei de înfiinţare şi a licenţei de producere a energiei electrice.

Concesionarea perimetrelor eoliene offshore

Contractele de concesiune a perimetrelor eoliene offshore se atribuie persoanelor juiridice române sau străine, care respectă cumulativ o serie de condiţii de eligibilitate, în urma organizării unei proceduri de atribuire competitivă. Anunţul de concesionare se publică pe website-ul Ministerului Energiei, cu cel puţin 3 luni înainte de data-limită la care operatorii economici pot depune ofertele.

Contractul de concensiune: se încheie între Ministerul Energiei şi operatorul economic selectat pe o perioadă de maximum 30 de ani, cu posibilitatea unei singure perioade de prelungire de cel mult 10 ani.

Garanţia fianciară de bună executie: se constituie de titularul contractului de concesiune pentru buna executie a contractului, inclusiv în cazul proiectelor de desfiinţare, precum şi pentru repararea daunelor cauzate mediului. Cuantumul acesteia urmeaza sa fie stabilit prin Hotărâre a Guvernului, până la data de 30 iunie 2025.

Obligaţia de asigurare: Titularul contractului de concesiune are obligaţia de a încheia un contract de asigurare în ceea priveşte construcţiile edificate în perimetrul eolian offshore.

Dreptul de concesiune: Concesionarul are dreptul de a concesiona total sau parţial drepturile şi obligaţiile dobândite prin contractul de concesiune cu aprobarea prealabilă a concedentului unei alte persoane juridice care îndeplineste condiţiile de eligibilitate. În acest caz concesionarul şi concedentul sunt obligaţi în solidar faţă de concedent pentru obligaţiile exigibile anterior momentului concesiunii.

Explorarea: În cadrul perioadei de concesiune, concesionarii au dreptul să exploreze perimetrul eolian offshore pentru o durată de maximum 2 ani de la momentul semnării contractului de concesiune, cu drept de prelungire pe o durată de maximum 6 luni, pentru motive justificate şi cu acordul autorităţii concedente. Concesionarii care execută lucrările de explorare prezintă Ministerului Energiei rapoarte trimestriale, precum şi un raport final privind lucrările executate, metodele de investigare utilizate şi rezultatele obţinute.

Explorarea perimetrului eolian offshore şi exploatarea acestui perimetru prin construirea şi exploatarea centralei electrice eoliene offshore se realizează în baza contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Energiei pentru fiecare perimetru eolian offshore, a aprobării de dezvoltare emise de către ACROPO, precum şi a autorizaţiei de înfiinţare şi a licenţei de producere emise de către ANRE.

Construirea centralei electrice eoliene offshore

Autorizaţia de înfiinţare a capacităţii energetice se emite de către ANRE si are o valabilitate de cel mult 5 ani de la data începerii lucrărilor.

Ulterior emiterii autorizaţiei de înfiinţare, lucrările se execută în baza aprobării de dezvoltare emise de către ACROPO în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către concesionar. Aprobarea de dezvoltare se poate emite pentru ansamblul lucrărilor sau cu privire la secţiuni, etape, tronsoane, sectoare, conform solicitării concesionarului.

În termen de maximum 12 luni de la momentul emiterii aprobării de dezvoltare, concesionarul are obligaţia demarării lucrărilor de construcţie. Înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a lucrărilor executate pe uscat reprezentând construcţii se efectuează, la cerere, în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, şi a documentaţiei cadastrale.

Racordarea la reţeaua electrică de transport

Operatorul de transport şi sistem aprobă racordarea centralei electrice eoliene offshore la reţelele electrice de transport. Dezvoltatorul este responsabil pentru dezvoltarea, pe cheltuiala proprie, a reţelei interne a centralei, inclusiv staţiile şi cablurile necesare până la punctul de racordare la reţeaua de transport a energiei electrice. Dezvoltatorul este responsabil de exploatarea instalaţiilor până la punctul de racordare.

Desfiinţarea centralei

Dezvoltatorul centralei electrice eoliene offshore este obligat să readucă perimetrul concesionat în starea sa anterioară, inclusiv să remedieze şi să cureţe zona respectivă conform condiţiilor stabilite de autoritatea de mediu.

Aprobarea pentru lucrările de desfiinţare a centralei electrice eoliene offshore se acordă de către ACROPO, în baza proiectului tehnic pentru desfiinţare, iar monitorizarea activităţilor de desfiinţare se efectuează de către ACROPO, conform reglementărilor proprii

Limitări ale drepturilor de proprietate

Limitările vizează terenurile şi bunurile private, cu condiţia desfăşurării operaţiunilor pentru exploatarea energiei eoliene sau a construirii centralei. Aceste limite includ dreptul de acces şi de folosinţă asupra terenurilor necesare pentru operaţiunile specifice, dreptul de trecere subterană sau aeriană pentru instalaţii electrice, precum şi dreptul de acces la terenurile necesare pentru exploatarea centralei electrice. Ele se exercită pe întreaga durată a activităţii respective sau temporar, în cazul unor intervenţii sau reparaţii.

Aceste limitări nu se aplică imobilelor aflate în proprietatea instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau celor destinate securităţii frontierei de stat.

Taxe si redevente

Începând cu punerea în funcţiune a centralei eoliene offshore, titularul contractului de concesiune plăteşte anual o redevanţă pentru perimetrul eolian offshore concesionat. Pentru perimetrele situate în afara apelor maritime interioare şi a mării teritoriale, concesionarul plăteşte, începând cu obţinerea aprobării de dezvoltare, o taxă pentru suprafaţa concendată a perimetrului eolian offshore construit şi pentru suprafaţa ocupată de cablurile electrice subacvatice care fac legătura cu punctele de racordare în afara perimetrului concendat.

Termene cheie pentru aplicarea efectiva a legislatiei

Pâna cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024, ANRE are obligaţia de a emite reglementarile privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare a centralelor electrice eoliene offshore, inclusiv modelele de avize tehnice de racordare şi contractele de racordare la reţea.

Până cel târziu la data de 31 decembrie 2024, ACROPO emite, prin ordin al conducătorului autorităţii, norme de aplicare privind procedura de obţinere a aprobării de dezvoltare.

Până la data de 31 martie 2025 se aşteaptă aprobarea prin Hotărâre de Guvern a listei perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate, definite prin coordonatate topogeodezice.

Până la data de 30 martie 2025, ACROPO, prin ordin al preşedintelui, emite reglementări privind activităţile de explorare, precum şi de construcţie/desfiinţare şi exploatare a centralelor eoliene offshore.

Până la data de 30 iunie 2025 se aşteaptă publicarea Normele specifice privind procedurile de concesionare a perimetrelor eoliene offshore, cuantumul redevenţelor anuale şi taxelor, precum şi schema de sprijin, după caz.

Până la data de 30 iunie 2025, ANRE are obligaţia de a emite reglementări privind acordarea licenţei de producere a energiei electrice, luând în considerare caracteristicile centralelor electrice eoliene offshore şi monitorizarea funcţionării acestora, conform licenţei.

În concluzie, deşi adoptarea Legii privind energia eoliană offshore reprezintă un pas semnificativ pentru România, implementarea sa efectivă va depinde de elaborarea şi publicarea legislaţiei subsecvente, care va clarifica detaliile esenţiale legate de taxele şi redevenţele aplicabile dezvoltatorilor de proiecte eoliene offshore.

(C)

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
APA NOVA
digi.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9771
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6535
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2157
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8883
Gram de aur (XAU)Gram de aur353.6146

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
letapebytourdefrance.com
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb