Abateri de la fariseism, în originea creştinismului

MAKE
Cultură / 15 aprilie 2023

Rose Fay, fosta sclavă, Bracketville; Data publicării: 1937 July 6;Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA.

Rose Fay, fosta sclavă, Bracketville; Data publicării: 1937 July 6;Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA.

English Version

(Imperiul Roman subjugă Împărăţia Cerurilor - Episodul 5)

MAKE

De la proverbul biblic "Bogatul stăpâneşte pe sărac, Iar împrumutatul este sclavul creditorului" (1), prin Prosbul-ul lui Hillel (care abrogă speranţa în ştergerea datoriilor şi meneşte înrobirea ca fatalitate a pauperizarii), Epistola către Efeseni a Apostolului Pavel, din Noul Testament, ajunge să consacre obedienţa sclavului faţă de stăpânul lui, în Capitolul 6: "5. Sclavilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti cu frică şi cutremur, cu o inimă sinceră, aşa cum ascultaţi de Cristos [...]" (2).

Versetul a fost folosit până dincolo de jumătatea secolului al XIX-lea, contra sclavilor negri, de către stăpânii de sclavi americani (3).

Sigur că, aici, comentariile pot fi orientate către subiectul relaţiei stăpân-sclav (şi asta şi fac exegeţii), dar dacă "nu lungim vorba bătrâneşte", atunci se observă că versetul Apostolului Pavel se află, dacă nu în contradicţie, atunci măcar în opoziţie cu Prima Poruncă a Decalogului: "6. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-am scos din pământul Egiptului, din casa robiei./7. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine" (Biblia ortodoxă, Deuteronomul, 5).

Apostolul Pavel îndeamnă pe sclavi/servitori să-l privească pe stăpânul lor ca şi când ar fi Cristos/Dumnezeu, ceea ce este opus spiritului Decalogului şi contrar atitudinii iudeilor, care nu au pregetat să aleagă moartea, decât să se închine împăratului roman, ca unui zeu (cum li s-a pretins).

Abateri de la fariseism, în originea creştinismului

Rembrandt van Rijn (1606 - 1669), "Apostolul Pavel", c. 1657.

______________________________________________________________________________________________

Deprecierea divinităţii la nivelul stăpânului de sclavi sau/şi înălţarea stăpânului de sclavi la rang comparabil cu al lui Dumnezeu/Cristos par să-şi aibă originea în mutaţia subtilă operată de clanul lui Hillel asupra iudaismului, o mutaţie care înfloreşte în creştinism, prin contribuţia determinantă a Apostolului Pavel la formarea lui.

Promotorul Prosbul-ului, Hillel, este bunicul lui Hillel Gamaliel, iar acesta, la rândul său, este profesorul lui Saul din Tars (4), care, de la un moment dat, a devenit cel ce s-a numit Apostolul Pavel, astfel că direcţia către conceptul roman de nexum - de la datoria materială de neclinit (dacă nu este rambursată), la lipsirea de libertate şi ideologia dezvoltând obedienţa sclavului -, se conturează de-a lungul a trei generaţii ale aceleiaşi familii de gândire abătute din fariseism.

La origine, Hilel, Rabban Gamaliel şi Pavel/Saul au fost, toţi trei, farisei - o fracţiune politică care (spre deosebire de saduchei), credea în înviere şi în viaţa de apoi (pecete pe care o regăsim în creştinism) -, dar pe o ramură a interpretării tot mai liberale a Legii, abătându-se de la respectarea ei strictă care era definitorie fariseismului.

Asocierea Apostolului Pavel cu Evanghelistul Luca, despre care se spune că i-a fost ucenic, extinde eventuala influenţă fariseică şi hilleliană asupra a patru generaţii şi la mai mult de jumătate din Noul Testament.

Dar, Noul Testament îl priveşte cu bunăvoinţă pe Hillel Gamaliel, relatând (în "Faptele Apostolilor", text scris de Evanghelistul Luca) intervenţia sa hotărâtoare pentru salvarea de la moarte şi eliberarea apostolilor (5), astfel că este de presupus că influenţa hilleliană (de extracţie fariseică) asupra Noului Testament nu s-a limitat la slovele lui Pavel şi Luca.

Cutezând să suspende o parte din Porunci, Hillel a exemplificat ieşirea omului de sub Dumnezeu, un drum care va fi parcurs ulterior până la capăt, atât în creştinism, prin respingerea Torei de către Apopstolul Pavel, cât şi în iudaism, prin dramatica stabilire, în cursul aceluiaşi secol, a ceea ce s-ar putea numi "democraţia rabinică".

Curajul lui Saul/Pavel să respingă Legea/Tora în bloc şi curajul rivalului său (din generaţia imediat următoare), Rabbi Joshua ben Hannanya (6), să respingă interpretarea dată de Dumnezeu Legii, se trag din precedentul creat de cutezanţa lui Hillel şi sunt amândouă ecouri hilleliene.

Abateri de la fariseism, în originea creştinismului

"Sfântul Gamaliel", (detaliu) altarul Pogorârii de pe Cruce din capela Saint-Nicodeme, comuna Plumeliau, Franţa.

______________________________________________________________________________________________

Asta nu l-a împiedicat pe Joshua să polemizeze cu iudeo-creştinii, pe care i-a considerat eretici, deşi nici el nu s-a mai supus lui Dumnezeu.

Dar, după cum se spune în Talmud, la vederea "creativităţii" lui Joshua ben Hannanya, Dumnezeu a zâmbit:

"Ghemara relatează: La câţiva ani după aceea, rabinul Natan l-a întâlnit pe profetul Ilie [n.a. - Elijah, profetul ridicat la ceruri în viaţă fiind, pe care unii îl identifica cu Iisus, alţii cu îngerul Torei] şi l-a întrebat: Ce a făcut Sfântul, Binecuvântat să fie, în acel moment, când rabinul Yehoshua şi-a dat declaraţia? Ilie i-a spus: Sfântul, Binecuvântat să fie, a zâmbit şi a zis: Copiii Mei au biruit peste Mine; Copiii Mei au triumfat peste Mine." (Bava Metzia 59b:5)

Este de presupus, de aceea, că zâmbise şi la Epistola către Galateni a Apostolului Pavel, unde apare întrebarea nimicitoare "Atunci, de ce Legea?" (7).

Abateri de la fariseism, în originea creştinismului

Imagine bizantină din secolul al XIII-lea a profetului Elijah/Ilie de la Mănăstirea Sfântul Ioan Lampadistis, din Cipru.

______________________________________________________________________________________________

Note

(1) Textul masoretic: Proverbe (corespunzător "Pildelor lui Solomon", din Biblia ortodoxă), 22:7.

(2) Este varianta din "Noua Traducere În Limba Română" (Holy Bible, New Romanian Translation)/2006/Biblica, Inc, care foloseşte cuvântul "Sclavilor".

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efeseni%206%3A5-9&version=NTLR

Biblia ortodoxă traduce diferit:

" 5. Slugilor, ascultaţi de stăpânii voştri cei după trup, cu frică şi cu cutremur, întru curăţia inimii voastre, ca şi de Hristos, [...]"

(Biblia ortodoxă/Noul Testament/Efeseni, Capitolul 6)

(3) "Thurman (^) relatează strategia bunicii sale materne Nancy Ambrose căreia, ţinută analfabetă de sclavia în care s-a născut, i s-a citit din Biblie, dar apoi nu mai voia să audă de Apostolul Pavel.

Ea i-a spus lui Thurman: "Întotdeauna stăpânul alb a folosit ceva de la Pavel ca text al lui. De cel puţin trei sau patru ori pe an, a folosit ca text: «Sclavi, fiţi ascultători faţă de cei care sunt stăpânii vostri..., cum spune Hristos». Apoi a continuat să arate cum a fost voia lui Dumnezeu ca noi să fim sclavi şi cum, dacă am fi sclavi buni şi fericiţi, Dumnezeu ne-ar binecuvânta".

Ea a insistat că sensul textului trebuie să respecte criteriul ei de a-l descrie pe "Dumnezeu în care merită să crezi".

Un text a cărui interpretare diminuează umanitatea ascultătorilor săi nu poate spune adevărul cu privire la justiţie sau orice altă idee transcendentă.

"Year 1: A Philosophical Recounting"/Susan Buck-Morss/pag.210/Massachusetts Institute of Technology/2021

(^) Howard Washington Thurman (18 noiembrie 1899 - 10 aprilie 1981) a fost un autor, filozof, teolog, mistic, educator şi lider american pentru drepturile civile.

(4) Faptele Sfinţilor Apostoli, 22:

" 3. Eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei şi crescut în cetatea aceasta, învăţând la picioarele lui Gamaliel în chip amănunţit Legea părintească, plin fiind de râvnă pentru Dumnezeu, precum şi voi toţi sunteţi astăzi."

(5) Faptele Sfinţilor Apostoli, 5:

"33. Iar ei, auzind, se mâniau foarte şi se sfătuiau să-i omoare.

34. Şi ridicându-se în sinedriu un fariseu, anume Gamaliel, învăţător de Lege, cinstit de tot poporul, a poruncit să-i scoată pe oameni afară puţin,

35. Şi a zis către ei: Bărbaţi israeliţi, luaţi aminte la voi, ce aveţi să faceţi cu aceşti oameni.

36. Că înainte de zilele acestea s-a ridicat Teudas, zicând că el este cineva, căruia i s-au alăturat un număr de bărbaţi ca la patru sute, care a fost ucis şi toţi câţi l-au ascultat au fost risipiţi şi nimiciţi.

37. După aceasta s-a ridicat Iuda Galileianul, în vremea numărătorii, şi a atras popor mult după el; şi acela a pierit şi toţi câţi au ascultat de el au fost împrăştiaţi.

38. Şi acum zic vouă: Feriţi-vă de oamenii aceştia şi lăsaţi-i, căci dacă această hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici;

39. Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veţi putea să-i nimiciţi, ca nu cumva să vă aflaţi şi luptători împotriva lui Dumnezeu.

40. Şi l-au ascultat pe el; şi chemând pe apostoli şi bătându-i, le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Iisus şi le-au dat drumul.

41. Iar ei au plecat din faţa sinedriului, bucurându-se că s-au învrednicit, pentru numele Lui, să sufere ocară.

42. Şi toată ziua, în templu şi prin case, nu încetau să înveţe şi să binevestească pe Hristos Iisus".

(6) Rabbi Yehoshua ben Hananyah (c.80 - c.110): Tannaim din a treia generaţie, a fost doar al doilea după R. Eliezer printre studenţii lui R. Yochanan b. Zakkai. A înfiinţat o academie în Peki'in şi a devenit rivalul lui R. Eliezer. Independenţa sa l-a adus în conflict şi cu autoritatea lui Rabban Gamaliel II, cunoscut drept Gamaliel din Yavne (nepot al lui Gamaliel I, care, la rândul lui, conform tradiţiei, a fost nepot al lui Hillel); când i s-a supus, în cele din urmă, a devenit cel mai influent savant al timpului său.

A polemizat cu iudeo-creştinii, considerându-i eretici.

(7) English Standard Version 3:19.: "Why then the law?"

Disclaimer:

Acest eseu propune o interpretare care nu le exclude pe cele consacrate, ci doar le-o adaugă; critica pe care o dezvoltă asupra unor texte religioase nu este nimic mai mult decât critica unor texte; cititorii sunt avertizaţi că autorul eseului nu l-a destinat să aducă atingere credinţei şi că este conştient că acesta nu ar fi un obiectiv nici folositor, nici realizabil.

Opinia Cititorului ( 26 )

 1. Daca Pavel le spune robilor sa se supună stăpânilor ca și lui Dumnezeu, nu e pentru pentru a justifica orice fel de relație stapan-rob, ci una ,probabil, în interiorul unei lumi tranzitorii, până la a doua Venire.

  Cumva și stăpânul vs sclavi , ca și soțul fata de sotie trebuie să aibă o alta autoritate decât cea din lume , în străduința măcar , ca și a lui Hristos va Biserica sa, deci o autoritate din dragoste. 

  Cat despre respingerea Legii ea nu se face fara a pune altceva in loc, in nici un caz o lege după firea oamenilor, adică ceva mai prejos decât Legea, ci împlinirea acesteia, adică pe Hristos , deci cumva tot ea, și mult mai stricta. 

  Cum spune Sf.Velimirovici , Dreptul nu are nevoie de lege, el o are in inima sa, în fiecare dimineață. 

  1. Nu are rost sa repet ce am spus deja in eseu - Apostolul Pavel face Dumnezeu din stapinul de sclavi.

   Este oribil - il injoseste pe Dumnezeu si incalca Porunca "Sa nu ai alti Dumnezei" - si nu cred ca as mai putea avea gustul sa dezbat in legatura cu asta ceva despre a doua Venire. 

   Despre repudierea Legii va fi vorba in ultimul Episod, astfel ca va trebui sa astepti pina atunci.

   Dar, credinta in Iisus Cristos nu are cum sa inlocuiasca Legea:  

   - credinta este individuala, Legea are si cuprindere sociala; 

   - judecata dupa credinta este proprie doar lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu se incarca cu astfel de sarcina, ci doar Pavel i-o pune in circa; 

   - judecata dupa Lege poate avea loc si intr-o instanta omeneasca, iar Dumnezeu incarca pe oameni cu sarcina judecatii:  

   "17.Domnul însă a zis: "Tăinui-voi Eu oare de Avraam, sluga Mea, ceea ce voiesc să fac? 

   18.Din Avraam cu adevărat se va ridica un popor mare şi tare şi printr-însul se vor binecuvânta toate neamurile pământului, 

   19.Că l-am ales, ca să înveţe pe fiii şi casa sa după sine să umble în calea Domnului şi să facă judecată şi dreptate; pentru ca să aducă Domnul asupra lui Avraam toate câte i-a făgăduit". 

   (Geneza:18)

   Cit despre ceea ce spune Sf.Velimirovici , ca Dreptul nu are nevoie de lege, el o are in inima sa, în fiecare dimineață, este de observat ca nu se refera decit la drepti, nu si la nedrepti; iar de nedrepti care cred in Iisus Cristos, este plin pamintul. 

   Nu face din stăpânul de sclavi Dumnezeu, aceasta este inferența dvs

   Ascultarea trebuie sa fie cu o inimă sinceră ,ca și ascultarea fata de Hristos , pentru a avea inima neocupată cumva de răzvrătire sau gândul acesteia. 

   Ascultarea este de același tip, cu o inimă împăcata, dar are alt obiect. 

   Cumva că în dați cezarului (ascultarea) și lui Dumnezeu (tot ascultarea) dar în altele.

   Nu eu am derivat "Sclavilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti cu frică şi cutremur, cu o inimă sinceră, aşa cum ascultaţi de Cristos", ci Apostolul Pavel.

   Blasfemia asemuirii stapinului de sclavi cu Iisus Cristos nu imi apartine mie, ci Apostolului Pavel. 

   Grozavia ascultarii de stapin, cu ascultarea ca fata de Iisus Cristos, este formulata de Pavel. 

   Poti rasuci cum vrei intelesurile acestei porunci, dar de intelesul direct, in defavoarea sclavilor si in favoarea stapinilor nu ai cum scapa, dupa cum nu poti scapa de faptul ca Apostolul Pavel aliniaza in aceeasi fraza, pe stapinul de sclavi cu Iisus Cristos.  

   Ca sa nu mai vorbim ca Apostolul Pavel se crede in postura sa emita Porunci!...  

   Adica, dupa ce respinge Legea lui Dumnezeu, Il uzurpa si face el alta Lege.  

   Este cam oribil.

   ... asemenea avocatilor...

   Nu te supara, te rog, dar civilizat este sa comentezi doar daca ai ceva de spus.

   Daca dispretuiesti exprimarea prin cuvinte, atunci este logic sa taci.  

   Iti poti permite sa ridici din umeri si atit.

   Sunt texte la Pavel in care își subțiază autoritatea el însuși, smerit,, zice despre el că vorbește de la el, cere să fie ascultat ca unul ce L-a cunoscut, cumva da sugestii, sfaturi, îndemnuri, nu înlocuiește Legea Veche cu ceva de la el.

   Cu tot respectul, Pavel nu poate fi tratat cu superficialitate.

   Avertizez că îs texte în care el însuși se adresează celor în aceeași credință, frați, pentru întărire, în diferite situații în care aceștia se afla, nu pentru a face TEORIE politica, cu pentru a întări in duh pe acei frați, unii sclavi 

   Cu tot respectul, ar trebui sa-ti justifici aluzia la superficialitatea mea: din cite se vede, Apostolul Pavel formuleaza o Porunca ferma, ca si cind ar fi indrituit ca instanta divina imperativa: "Sclavilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti cu frică şi cutremur, cu o inimă sinceră, aşa cum ascultaţi de Cristos".

   Aceasta este o Porunca noua, nu este nici a lui Dumnezeu, nici a lui Iisus, ci este a Apostolului Pavel, iar aceasta necuviinta nu este diminuata de modestia din alte imprejurari. 

   Aceasta Porunca singura sintetizeaza un cod moral opus celui promovat si de Iisus si de Legea lui Dumnezeu.Vorba ta - hai sa nu il tratam pe Apostolul Pavel cu superficialitate! 

   P.S. 

   In Epistola către Corinteni:11:1 ("Fiţi următori ai mei, precum şi eu sunt al lui Hristos"), Pavel se interpune (Poruncitor) ca intermediar intre credinciosi si Iisus, ceea ce mi se pare (ca sa nu fim superficiali) impropriu modestiei, cam indraznet si...dubios.  

   Sunt de acord cu dvs daca înțelegem că Pavel permite ca un creștin sa fie si stapan de alți creștini /necreștini, daca cere unor creștini acceptarea idolatra ca stăpân a altui crestin., tiran.

   Din câte știu comunitățile primare de creștini erau cam fraterne, deci inclin sa cred că e un indemn la răbdarea unor juguri în viața aceasta ,pentru cea viitoare ,pentru acei creștini care se nimereau la momentul con vertirii sa fie sclavi. 

   Faptul că secole la rând textul lui Pavel, a fost extrapolat și folosit ca autoritate pentru a justifica sclavia, în sensul de stapani de sclavi creștini, este ceva cu care nu sunt de acord. Și nu cred că Pavel ar fi acceptat ca fiind compatibil cu credință să marele comerț cu sclavi și sutele de mii de victime ale sale. 

   Din câte știu Pavel credea în iminenta celei de-a Doua Veniri și oricum pare derutat și smerit când e întrebat cum sa se raporteze crestinul în situații ambigue ( ex creștinul al carul soț/ sotie nu vrea să devină creștin). 

   In această cheie și limita cred că trebuie înțeleasă referința lui Pavel la sclavie, ca un indemn la răbdarea unei condiții. 

   Pavel a răspândit credința in viu și împreună cu altii, prin misionarism zilnic ani de zile și epistolele îs adresări către diferite comunități, nu se vor neapărat un corp de legi. 

   Câteodată îs tulburător de profunde după care urmează pasaje plate, ex despre îmbrăcăminte.

   Speram sa nu mai intru in polemici inutile cu Make! Speranta asta, la fel ca multe altele, a murit. Make, dintre toate traducerile, de ce ai ales-o pe cea a JW? In rest, ce sa mai zic?, intelegerea ad litteram a oricarei opinii e cea mai proasta abordare!

   Este optiunea ta sa fii tolerant.

   Pozitia mea este diferita si este anuntata, la sfirsitul fiecarui episod, in Disclaimer: 

   "Acest eseu propune o interpretare care nu le exclude pe cele consacrate, ci doar le-o adaugă; critica pe care o dezvoltă asupra unor texte religioase nu este nimic mai mult decât critica unor texte; cititorii sunt avertizaţi că autorul eseului nu l-a destinat să aducă atingere credinţei şi că este conştient că acesta nu ar fi un obiectiv nici folositor, nici realizabil."

   Prin urmare, eu nu ma ocup de credinta, decit in masura in care rezulta din text, astfel ca, oricit mi-as dori toleranta ta, sint obligat la rigoare. 

   Comentariul tau ma vizeaza personal si este cel putin nepoliticos.

   Dupa cite stiu, nu am folosit nici o traducere din JW, daca asta inseamna Biblia Martorilor lui Iehova. 

   Din cite stiu, "Noua Traducere În Limba Română" (Holy Bible, New Romanian Translation)/2006/Biblica, Inc., care este mentionata la Nota (2), este o traducere diferită a Bibliei în limba romana, care nu este legata de "Traducerea Lumii Noi" (New World Translation) a Martorilor lui Iehova. Acestea sunt doua traduceri diferite realizate de grupuri de oameni diferiti, cu filozofii si interpretari diferite ale textului biblic. 

   In cadrul Notei (2), am precizat care este citatul in traducerea din Biblia ortodoxa. 

   Motivul pentru care am folosit, insa, cealalta traducere, este ca "sclavilor" este mai expresiv decit "slugilor", dar si pentru ca, dupa cum afirma biblistii, termenul "sclavi" este mai apropiat de termenul original din greaca, care este "douloi", și care se refera la sclavi, in timp ce termenul "slugi" pare sa fie o generalizare ulterioara textului de origine. 

   Biblistii sustin ca ambele traduceri sint corecte. 

   Si acum, vrei te rog sa-mi spui la ce foloseste interogarea asta inutila? 

   Pentru ca, deocamdata, mi se pare ca "aceasta polemica" (eu nu vad decit o jignire nejustificata si o intrebare gresit indreptata) este, intradevar inutila, dar asta este exclusiv din vina ta. Poate ca, totusi, ai de contribuit constructiv la o polemica si nu mi-am dat eu seama, "Johnny"... 

   Raspunsul prezinta o rabdare si meticulozitate care frizeaza sadismul.

   Intai l-ai torturat, apoi l-ai ingropat de viu pe Johnny!

   Sarbatori pascale in liniste sufleteasca! 

  De ce ar avea inima ocupata cu razvratire daca totul ar fi corect?

  Iar ascultarea deturnata spre Hristos?

  De ce? 

  Doar pt.buna functionare a economiei?

  Si de mantuirea sufletelor cine se mai ocupa?

  1. Absolut nimeni! Fiecare pt el! Mai sunt popii și psihologii, care se prefac că tratează suflete pt bani...

   Da, Vechiul Testament promoveaza ideea ca mintuirea este adusa de fiecare pentru el insusi, prin respectarea Legii.

   Cind Apostolul Pavel repudiaza Legea lui Dumnezeu, il Incarca pe Dumnezeu cu sarcina mintuirii fiecaruia, ceea ce este un alt mod de a-I atribui calitati umane lui Dumnezeu - o eroare respinsa teologic in ambele religii.

  Restaurarea Legii ar rezolva problema mantuirii la nivel comun nu doar personal ?

  1. Nu am competenta sa raspund acestei intrebari.

   Intrebarea este pusa in teritoriu interconfesional, iar raspunsul ar putea fi luat drept prozelitism. 

   Trebuie sa precizez, insa, ca Apostolul Pavel are paragrafe in care gaseste, totusi, un rost al Legii, desi tendinta sa generala este sa o repudieze (si in orice caz, sa-i rezerve un rol secundar fata de credinta, ca si cind credinta si Legea s-ar afla in opozitie, ca si cind Legea si Dumnezeu ar putea fi in contrarietate).  

   Scandalul intre crestini si iudei in subiectul Legii tine de doua mii de ani si este, inca, in curs de desfasurare - asteapta ultimul Episod, unde va fi tratat subiectul.

  Rose Fay, frumoasa poza de "familie", dupa ce si-au batut joc de ea toata viata, au facut o poza ținand in mana banii "ei", cred.

  1. In SUA, sclavia a fost abolita in toata tara, fără exceptie in 1865, desi in statele Confederatiei, fusese abolita din 1863.

   Sa luam in calcul ca data fotografiei se refera nu la momentul cind a fost facuta, ci la cel in care a fost publicata.Virsta probabila a lui Rose Fay, in aceasta fotografie pare sa fie de 65-70 de ani, ceea ce inseamna ca fotografia probabil ca a fost facuta pe la 1920 sau mai inainte, deoarece este precizat faptul ca este o fosta sclava, eliberata.  

   Am ales aceasta poza datorita zimbetului senin al batrinei.

   M-a impresionat zimbetul unei foste sclave, pare mai sugestiv pentru chipul Libertatii, decit cel simbolic al Statuii Libertatii. 

  În sec 1 poți spune că sclavul îi e dator cu ascultare stăpânului chiar în calitate de creștin, de apostol al creștinismului! Așa era " natura relației stăpân-sclav "!

  Trec însă 16 secole peste crestinism: Constantin cel Mare,Conciliul de la Niceea, discuții peste discuții, sistematizari dogmatice,,Marea Schismă, Cruciade,Căderea Constantinopolului, Reforma și..." natura relației stăpân-sclav " ( putem să admitem anumite nuanțe  

  ,dar nu de fond) pare să fie aceiași în America comparativ cu Roma antică! 

  Dacă fosta sclava din imagine a îmbătrânit frumos e doar meritul ei, al foștilor stăpâni de sclavi, al Statuii Libertății ( ca impact în societate statuia e deasupra tuturor bunicilor- fie-mi iertată afirmația!)

  Ce se întâmplă cu progresul în creștinism? 

  1. Mă refer la definirea clară a termenilor,astăzi sau peste încă 1600 de ani mai putem auzi sa-l ascultăm pe stăpânul/ șef care mă consideră sclav,de la un om al bisericii? Foarte,foarte posibil!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

APA NOVA
eximbank.ro
danescu.ro
boromir.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Mai. 2024
Euro (EUR)Euro4.9745
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5878
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0225
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8379
Gram de aur (XAU)Gram de aur356.2719

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
ccib.ro
tophotelconference.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
everythinghr.live
32.aicps.ro
roenergy.eu
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb