ASF a fost reclamată la DNA că ar proteja asigurătorii RCA rău-platnici

A.P.
Anticorupţie / 12 ianuarie 2021

ASF a fost reclamată la DNA că ar proteja asigurătorii RCA rău-platnici

Deşi mii de petenţi reclamă, anual, conduita abuzivă a unor asigurători, în particular, Euroins şi City Insurance, conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) ar refuza să sancţioneze aceste aspecte, rezumându-se la aspecte precum indicatorii financiari ai firmelor, astfel că şi amenzile sunt extrem de mici, totul fiind mai mult un exerciţiu de imagine, susţine un angajat al ASF într-un denunţ făcut luni, 11 ianuarie, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). În replică, ASF spune că noul preşedinte a demarat anul trecut o analiză exhaustivă a petiţiilor, incusiv a istoricului Euroins şi City, rezultatele şi propunerile de măsuri fiind aşteptate miercuri, 13 ianuarie 2021, potrivit HotNews.

Un angajat al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a făcut luni, 11 ianuarie 2021, un denunţ la DNA privind potenţiala săvârşire a unor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie din partea structurilor de conducere ale ASF.

Mai exact, conducerea ASF este acuzată de un posibil abuz în serviciu prin omisiunea nejustificată de a lua măsurile de control şi sancţionare a unor asigurători RCA rău platnici, în ciuda miilor de reclamaţii făcute de păgubiţii RCA.

În denunţul făcut la DNA şi consultat de HotNews.ro, angajatul ASF face o trecere în revistă a numărului de reclamaţii în creştere din piaţa asigurărilor, descrie cum sunt analizate petiţiile şi acuză că deficienţele constatate în privinţa conduitei unor asigurători ar fi "păstrate la sertar", fără a fi luate măsuri de corecţie.

De precizat că ASF este condusă de un Consiliu format din 9 membri, de sectorul Asigurărilor fiind responsabil vicepreşedintele, Cristian Roşu. Din iunie 2020, la ASF a fost numit un nou preşedinte, Nicu Marcu, prin susţinerea PSD şi PNL.

Propunerile de sancţionare a asigurătorilor emise de către Sectorul Asigurări se transmit tuturor membrilor Consiliului ASF, organul de conducere al Autorităţii, care dispune în consecinţă, prin votul membrilor săi.

Redăm mai jos cele mai importante acuzaţii din denunţul făcut la DNA împotriva ASF:

"În ultimii trei ani de zile se constată o creştere semnificativă a numărului de petiţii din partea consumatorilor adresate ASF, în care este reclamantă conduita din ce în ce mai abuzivă a firmelor de asigurări a căror activitate ASF trebuie să o supravegheze, astfel:

Anul 2018: 10.549 petiţii

Anul 2019: 25.679 petiţii

Anul 2020: 21.244 (numai în primele 6 luni)

După cum se constată din chiar rapoartele publicate de către ASF, numărul de reclamaţii la adresa pieţei de asigurări din România a crescut semnificativ de la un an la altul, consumatorii serviciilor de asigurare (petenţii) semnalând în zecile de mii de reclamaţii primite de Autoritate conduita societăţilor de asigurări, în particular, în ceea ce priveşte sectorul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA). Dintre acestea, 97,18% petiţii şi informări de neconformitate au fost formulate pentru piaţa asigurărilor-reasigurărilor, în creştere cu 125,14% faţă de perioada similară a anului 2019. (...)

În cadrul ASF, circuitul petiţiilor înregistrate la instituţie este următorul:

Petenţii transmit catre ASF petiţiile prin diverse canale: registratura, aplicaţie on-line, e-mail, etc.

Petiţiile înregistrate sunt transmise Departamentului de Petiţii, unde trebuie să fie analizate de către personalul acestui departament, însărcinat cu formularea răspunsului către petenţi pentru fiecare petiţie în parte şi care are atribuţia de a solicita informaţii şi documente societăţilor de asigurare în vederea emiterii unor rezoluţii.

După solicitarea şi primirea documentelor şi informaţiilor necesare de la asigurători, este formulat un răspuns către petent, conţinând concluziile Autorităţii.

Conform informaţiilor publicate chiar de către ASF, procentul petiţiilor soluţionate în favoarea petenţilor (şi, în consecinţă, în detrimentul asigurătorilor) este de aproximativ 58%.

Dintre aceste reclamaţii, cele mai numeroase se înregistrează pe sectorul asigurărilor obligatorii de răspundere auto (RCA), fiind îndreptate împotriva societăţilor CITY INSURANCE şi EUROINS: "Euroins S.A. - 48,36%; City Insurance S.A. 27,70%", în total, 76% din reclamaţiile înregistrate (id., Raport ASF 2020, f. 14).

În cazul fiecărei situaţii în care, urmare a soluţionării unei petiţii, personalul ASF confirmă o încălcare a vreunei prevederi legale, acesta este obligat să întocmească o Fişă de deficienţe în care sunt descrise sumar prevederile încălcate de societatea de asigurări.

Ulterior întocmirii, Fişele de deficienţe sunt transmise periodic către Sectorul Asigurări din cadrul ASF, acesta fiind compartimentul îndrituit să propună şi să desfăşoare controale, respectiv, să propună aplicarea de sancţiuni.

Propunerile de sancţionare a asigurătorilor emise de către Sectorul Asigurări se transmit tuturor membrilor Consiliului ASF, organul de conducere al Autorităţii, care dispune în consecinţă, prin votul membrilor săi. Astfel, pe baza documentelor şi informaţiilor comunicate de Sectorul Asigurări, Consiliul ASF trebuie să adopte deciziile legate de aplicarea unor eventuale sancţiuni, în cadrul şedinţelor Consiliului, care au loc săptămânal.

În practică, însă, Fişele de deficienţe întocmite şi comunicate de către Departamentul de Petiţii Sectorului Asigurări rămân un simplu exerciţiu formal, deoarece Sectorul Asigurări refuză să efectueze controale şi, implicit, să propună aplicarea de sancţiuni societăţilor de asigurare care nu respectă obligaţiile legale şi contractuale (în majoritate, firme rău-platnice în raporturile cu asiguraţii-consumatori), deşi legea obligă ASF să sancţioneze asemenea încălcări ale legii (art. 37 din Legea 137/2017).

Pentru evitarea oricărui dubiu, conform Raportului Autorităţii de Supraveghere Fianciară privind analiza petiţiilor şi informărilor de neconformitate înregistrate la A.S.F. în semestrul I al anului 2020 (ultimul raport emis de catre ASF pe aceasta tema, publicat pe site-ul Autorităţii, https://asfromania.ro/files/analize/Analiza_petitiilor_%20informarilor_de_neconformitate_S_I_2020_site%2006102020.pdf) au fost identificate explicit deficientele rezultate din petitii (pe parcursul paginilor 17 si 18 ale acestui raport), spre exemplu (doar în prima jumătate a anului 2020):

"Aspecte identificate din activitatea de instrumentare şi soluţionare a petiţiilor în semestrul I al anului 2020 aferente pieţei asigurărilor - reasigurărilor

Din activitatea de soluţionare a petiţiilor pentru piaţa asigurărilor - reasigurărilor au fost identificate următoarele aspecte neconforme:

1. depăşirea termenului legal de plată a despăgubirilor aferente dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA;

2. neinformarea în termenul legal a persoanei păgubite cu privire la valoarea maximă de despăgubire;

3. depăşirea termenului legal pentru efectuarea constatărilor / reconstatărilor;

4. neînregistrarea de către asigurători a tuturor documentelor aferente dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA;

5. netransmiterea în termen a notificării de respingere a despăgubirii;

6. netransmiterea în termen a ofertei de despăgubire;

7. nerespectarea termenului de întocmire a procesului-verbal de constatare şi/sau suplimentar de constatare;

8. stabilirea valorii de piaţă de către asigurători, în cazul daunelor totale, fără a se ţine seama de toate dotările vehiculelor în cauză;

9. justificarea insuficientă a soluţiilor adoptate de către asigurători şi comunicate A.S.F. pentru soluţionarea petiţiilor;

10. neplata penalităţilor de întârziere odată cu plata despăgubirii;

11. oferta de despăgubire transmisă persoanelor prejudiciate nu este întocmită conform dispoziţiilor legale"

Toate aceste deficienţe rezultate din analiza petiţiilor întemeiate primite de la consumatori sfârşesc fără aplicarea vreunei sancţiuni, ASF neîndeplindu-şi misiunea de supraveghere a pieţei şi rolul de protecţie a consumatorilor.

Faţă de numărul şi gravitatea deficienţelor, estimez că doar în prima jumătate a anului 2020, valoare amenzilor pe care ASF ar fi trebuit să le aplice asigurătorilor ar fi depăşit suma de 100 milioane lei, din care jumătate ar fi trebuit să ajungă la bugetul de stat.

Practic, deşi mii de petenţi reclamă, anual, conduita abuzivă a unor asigurători, în particular, EUROINS şi CITY INSURANCE, societăţi care, în anul 2020, au cumulat aproximativ 90% din reclamaţiile formulate la ASF, Sectorul Asigurări refuză să efectueze controale pe această temă la cei doi asiguratori, iar în rarele situaţii în care aceştia sunt supuşi unor controale, tematica de control, stabilită de conducerea Sectorului de Asigurări al ASF, omite cu bună ştiinţă să includă conduita asigurătorilor, semnalată în Fişele de deficienţe, ori de către consumatori prin numeroasele petiţii. Spre exemplificare, tematica de control se rezumă la indicatorii financiari ai asigurătorilor, cu ignorarea deficienţelor semnalate de consumatori şi confirmate de Departamentul Petiţii al ASF.

Prin selectarea, în această manieră nejustificată, şi limitarea tematicii de control, cu ignorarea celor mai importante zone de neconformitate şi orientarea controalelor către alte arii de activitate ale asigurătorilor, este influenţat şi nivelul amenzilor pe care le riscă firmele de asigurări, care rămân extrem de mici raportate la cifrele de afaceri în situaţia constatării unor deficienţe, faţă de amenzile pe care le-ar risca în situaţia unor controale asupra neregulilor semnalate prin petiţii, raportat la gravitatea şi caracterul recurent al faptelor.

Astfel, atât controalele, cât şi amenzile eventual aplicate, se constituie într-un exerciţiu pur formal, care nu concretizează îndeplinirea efectivă a atribuţiei legale de control, ci, mai curând, un exerciţiu de imagine al ASF. Mai mult, nici rolul de descurajare urmărit de legiuitor nu este îndeplinit, câtă vreme asigurătorii sunt favorizaţi de abordarea ASF şi se simt încurajaţi să perpetueze practicile abuzive faţă de consumatori.

Urmare acestei pretinse supravegheri, fundamental deficitare, a pieţei de asigurări, unii asigurători au ajuns să îşi bazeze afacererea pe neplata daunelor pentru care, în realitate, dacă ASF şi-ar exercita rolul prevăzut de lege în mod conform, ar risca să nu dispună de lichidităţile necesare.

Cu titlu de exemplu, în Italia, IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, omologul ASF din această ţară, a reuşit să disciplineze piaţa de asigurări prin aplicarea de amenzi usturătoare asigurătorilor care încalcă legea. Pentru fiecare reclamaţie întemeiată, IVASS aplică amenzi de ordimul miilor de euro societăţilor de asigurare cu probleme, reuşind în acest fel să disciplineze piaţa de asigurări pe care existau practici similare cu ale pieţei din România în prezent.

Deşi ASF se numără, ca şi IVASS, printre autorităţile de supraveghere financiară recunoscute la nivel european, ASF nu ţine cont de experienţa instituţiilor similare din statele UE şi nici de semnalele de alarmă repetate primite din partea petenţilor şi a departamentului de specialitate, transpuse în Fişele de deficienţă, care sunt ignorate, "păstrate în sertar" fără a se lua nicio măsură concretă, efectivă, de corecţie. Practic, toate deficienţele constatate sfârşesc în arhiva ASF, fără a produce niciun fel de schimbare pozitivă pentru consumator.

Prin refuzul abuziv al Sectorului Asigurări de a lua măsurile legale, Consiliul ASF nu rezolvă cauza problemelor din piaţă şi nu aplică amenzi pentru fiecare abatere în parte, ci măsurile luate se rezumă la creşterea numărului angajaţilor din departamentul Petiţii, prin delegare de la alte departamente sau chiar detaşare de personal de la Fondul de Garantare a Asiguraţilor. Deşi personalul acestui departament de Petiţii munceşte şi întocmeşte raportările privind deficienţele constatate, ele nu au absolut nicio finalitate, asigurătorii rău-platnici nu sunt verificaţi sub aspectele semnalate şi, în consecinţă, nu sunt nici sancţionaţi.

Menţionez că, potrivit reglementărilor, controalele desfasurate de catre ASF pot fi realizate atat "on-site" (deplasarea la firma de asigurari), cat şi "off-site" (fără a fi necesară deplasarea la firma de asigurări, pe baza documentelor transmise de petenţi şi de asigurători), iar procesul-verbal poate fi semnat electronic, cu semnătură autorizată, atât de ASF, cât şi de firmele de asigurări, criza sanitară neputând fi invocată drept un motiv pentru neefectuarea controalelor.

Prin refuzul de a propune, dispune şi desfăşura controale eficiente, respectiv, de a aplica, după caz, sancţiuni asigurătorilor care încalcă legea, s-a permis de către personalul cu atribuţii al ASF perpetuarea practicilor abuzive în piaţa de asigurări, cu toate riscurile pentru această piaţă, scâzând încrederea consumatorilor atât în instiuţie, cât şi în piaţa de asigurări, în folosul nejustificat al asigurătorilor astfel favorizaţi.

Totodată, prin refuzul de exercitare efectivă a atribuţiei de control asupra conduitei asigurătorilor, atât bugetul ASF, cât şi bugetul de stat, sunt văduvite de sume consistente. Spre exemplificare, la un număr de peste 15.000 de reclamaţii constatate ca justificate ale păgubiţilor RCA, transmise doar în decursul anului 2020, ar fi trebuit aplicate tot atâtea amenzi firmelor de asigurări. În realitate, ASF nu a aplicat nicio sancţiune până în prezent pentru conduita deficitară a firmelor de asigurări, semnalată de petenţi în cadrul reclamaţiilor, deşi aceste reclamaţii sunt întemeiate.

Pentru evitarea oricărui dubiu, sediul materiei privind aplicarea de sancţiuni este constituit de prevederile art. 37 (Contravenţii şi sancţiuni) din Legea nr. 137/2017, potrivit cu care

"(1) Constituie contravenţie săvârşirea următoarelor fapte:

a) neplata integrală la termen de către asigurătorii RCA a despăgubirilor datorate din asigurarea obligatorie RCA către persoanele prejudiciate sau către asiguraţi, în condiţiile prezentei legi şi ale reglementărilor emise în temeiul art. 43; (...)

(2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:

a) faptele asigurătorilor RCA prevăzute la alin. (1) lit. a),b), d), g), h) şi i), cu avertisment scris sau, prin derogare de la prevederile Art. 8 alin . (2) lit. (a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei;

(4) În funcţie de natura şi gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica şi alte sancţiuni contravenţionale:

a) asigurătorilor RCA;

b) persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau persoanelor care deţin funcţii cheie ori alte funcţii critice în cadrul acestora;

c) intermediarilor în asigurări.

(5) Sancţiunile contravenţionale aplicate asigurătorilor RCA potrivit alin. (4) lit. a) sunt următoarele:

a) interzicerea temporară sau definitivă a exercitării activităţii de asigurare pentru asigurarea obligatorie RCA;

b) retragerea autorizaţiei de funcţionare.

(6) Sancţiunile contravenţionale aplicate persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau persoanelor care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice în cadrul acestora potrivit alin. (4) lit. b) sunt următoarele:

a) interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea A.S.F. pentru o perioadă cuprinsă între un an şi 5 ani de la comunicarea deciziei de sancţionare sau la o altă dată menţionată în mod expres în aceasta;

b) retragerea aprobării acordate de A.S.F.

(7) Sancţiunile contravenţionale aplicate intermediarilor în asigurări potrivit alin. (4) lit. c) sunt următoarele:

a) interzicerea temporară sau definitivă a activităţii de intermediere în asigurări;

b) retragerea autorizaţiei.

(8) Sancţiunile prevăzute la alin. (5)-(7) se pot aplica în mod cumulativ cu cele prevăzute la alin. (2).

(9) Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare prevăzute la art. 3 şi a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) şi (7) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării. Constatarea şi aplicarea acestora se fac de către personalul poliţiei.

(10) Actul emis de A.S.F. prin care se constată şi se individualizează obligaţia de plată a asigurătorilor RCA şi a persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau a persoanelor care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice în cadrul acestora constituie titlu de creanţă, care la data scadenţei devine titlu executoriu." (..)

În consecinţă, prin omisiunea nejustificată de a lua măsurile de control şi sancţionare a asigurătorilor, aceştia plătesc despăgubiri subevaluate, sunt scutite de amenzi pentru încălcările repetate ale legii, consumatorii sunt prejudiciaţi, iar bugetul ASF şi bugetul de stat sunt văduvite de sume de milioane de euro, în condiţiile în care jumătate (50%) din cuantumul amenzilor aplicate de ASF reprezintă venit la bugetul de stat.

Menţionez că am semnalat în mod repetat Consiliului ASF faptul că nu au fost efectuate controale si aplicate sanctiuni de la infiintarea institutiei si pana in prezent, pe temele de conduită semnalate de petenţi şi constatate ca întemeiate, au fost ignorate toate semnalele transmise de mine, precum şi cele publice, venite din partea asociaţiilor de consumatori sau altor asociaţii din piaţă.

Favorizaţi de modul defectuos de exercitare a atribuţiilor de supraveghere şi control ale ASF sunt firmele de asigurări rău-platinice, care vând asigurări obligatorii conform legii, respectiv, RCA, către consumatori captivi şi pe care îşi permit să îi trateze abuziv, refuzând nejustificat plata despăgubirilor şi cunoscând că sunt protejaţi prin omisiunea ASF de a interveni.

Raportat la cele expuse, opinez că există suspiciuni rezonabile cu privire la exercitarea defectuoasă, cu încălcarea legislaţiei primare a atribuţiilor de serviciu de către personalul ASF cu referire la atribuţiile şi prerogativele de serviciu prevăzute de dispoziţiile art. 37 din Legea 132/2017 constând în prerogativa de a dispune şi, respectiv, de a solicita dispunerea de controale la societăţile de asigurare autorizate pentru asigurări RCA, în condiţiile în care existau informaţii privind nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea primelor de asigurare, de natură a atrage răspunderea contravenţională a acestor asigurători; şi, respectiv, prevăzute de art. 5 din OUG nr. 93/2012, potrivit cu care ASF care ca obiective protecţia drepturilor asiguraţilor, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni de abuz în serviciu prin care s-a procurat firmelor de asigurări un folos material injust, şi, totodată, a fost vătămată activitatea ASF, în dimensiunea de supraveghere şi control, precum şi prejudiciat bugetul ASF şi bugetul de stat şi, în consecinţă, vă solicit respectuos luarea măsurilor legale care se impun faţă de aspectele semnalate.", se arată în denunţ.

ASF: Rezultatele analizei asupra reclamaţiilor la Euroins şi City Insurance, precum şi propunerile de măsuri sunt aşteptate miercuri, 13 ianuarie

HotNews.ro a solicitat ASF o reacţie în legătură cu acest denunţ şi să precizeze câte sancţiuni a aplicat în ultimii 3 ani în urma deficienţelor rezultate din reclamaţiile înregistrate de la petenţi. Am solicitat o situaţie defalcată pe ani cu firmele sancţionate şi valoarea sancţiunilor aplicate în urma reclamaţiilor înregistrate de la petenţi.

În replică, ASF a transmis un prim răspuns în care susţine că noul preşedinte a dispus în octombrie 2020 realizarea unei analize exhaustive a petiţiilor şi a istoricului Euroins şi City, precum şi propuneri de măsuri, rezultatele fiind aşteptate miercuri, 13 ianuarie 2021.

"Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară a solicitat, încă din luna octombrie 2020, în cadrul Consiliului A.S.F., realizarea unei analize exhaustive cu privire la situaţia petiţiilor înregistrate la A.S.F. şi propunerile de măsuri ce se impun a fi luate, inclusiv o analiză a istoricului celor două companii, Euroins şi City Insurance S.A., pe baza datelor pe care le deţine sectorul de resort din supravegherea acestor societăţi, începând cu anul 2015 până în prezent.

În acest sens, SAR - A.S.F. are termen ca rezultatul analizei să fie prezentat Consiliului A.S.F. miercuri, 13 ianuarie 2021. În consecinţă, concluziile acestui raport vă vor fi comunicate după ce vor fi aprobate de către Consiliu.

În plus, vă informăm că solicitarea dumneavoastră a fost direcţionată către sectorul de resort, pentru a obţine cu acurateţe datele necesare răspunsului la întrebarea transmisă.", au comunicat luni pentru HotNews.ro oficialii ASF.

Ce reclamaţii au făcut românii în primul semestru din 2020 şi ce amenzi a aplicat ASF către City Insurance si Euroins

Peste 18.000 de consumatori au reclamat nereguli în piaţa asigurărilor în primul semestru al anului 2020, de mai mult de două ori decât în perioada similară a anului trecut, însă doar 54% dintre aceştia au primit câştig de cauză din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). 95,7% din cele 18.111 de reclamaţii unice din asigurări au vizat nereguli în sectorul RCA, Euroins fiind cel mai reclamat asigurător cu peste 11.200 de petiţii împotriva sa.

Pentru detalii citeşte: Românii au făcut de două ori mai multe reclamaţii în asigurări în primul semestru din 2020, dar puţin peste jumătate au primit câştig de cauză: Euroins, cel mai reclamat asigurător

City Insurance, cel mai mare asigurător din piaţă, a fost amendat cu 100.000 de lei în luna aprilie 2020 de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în urma unui control în care s-au constatat încălcări ale Legii 237/2015 privind metodologia de calcul a rezervelor tehnice. Compania a fost de asemenea obligată să implementeze măsuri suplimentare pentru remedierea deficienţelor.

În luna octombrie 2020, Euroins a fost amendată de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu 2,1 milioane de lei şi trebuie "să revizuiască tarifele de primă RCA, având în vedere deficienţele constatate, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei".

"În urma acţiunii de control a fost constatată o serie de deficienţe, în special cu privire la calculul rezervelor tehnice la data de 31 martie 2020, precum şi înregistrarea eronată a unor operaţiuni de recunoaştere a comisioanelor din reasigurare. Ca urmare a aspectelor constatate, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis sancţionarea societăţii, conform prevederilor legale, cu o amendă de 600.000 de lei", potrivit unui comunicat al ASP.

În plus, "a fost constatată o serie de deficienţe cu privire la modul de calcul al rezervelor tehnice constituite (...) precum şi cu privire la modul de determinare şi de raportare a elementelor de fonduri proprii de bază ce acoperă cerinţa de capital de solvabilitate şi cerinţa minimă de capital". Pentru aceste deficienţe, ASF a mai sancţionat Euroins cu 1,5 milioane de lei iar directorul general şi directorul executiv au primit şi ei o amendă de 100.000 de lei fiecare şi "retragerea aprobărilor acordate de către A.S.F".

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. Daca ar exista mai multe asemenea persoane s-ar face ordine si curatenie. Altfel, sefii o sa dea vina pe subalterni ca asa e in tenis.

    1. Eu cristi munteanu pup pamdele. Vrem banutu. Ne strica marcu jucaria. Sa fie tigamie la asf. Sunt un excroc

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay

Curs valutar BNR

14 Ian. 2022
Euro (EUR)Euro4.9432
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3142
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.7342
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9246
Gram de aur (XAU)Gram de aur252.8267

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
unicornulvesel.ro
erfi.ro
spotmedia.ro
Bursele din regiune
romaniansmartcity.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Pagini Aurii
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro