Asociaţia Investitorilor la SIF-uri cere KPMG audit la SIF Muntenia

M.G.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 27 august 2021

Asociaţia Investitorilor la SIF-uri cere KPMG audit la SIF Muntenia

Vizate sunt investiţiile prin care conducerea SIF Muntenia îşi perpetuează practicile ce prejudiciază milioane de investitori la SIF4 Ben Madadi, cel mai mare acţionar persoană fizică de la SIF4: "Avem de-a face cu nişte fapte extrem de grave. Aşteptăm de la KPMG datele exacte să vedem ce se întâmplă cu cele peste 305 milioane de lei ce produc pierderi acţionarilor"

Asociaţia Investitorilor la SIF-uri (AISIF) a solicitat KPMG un audit asupra detaliilor şi utilităţii unor plasamente ale SIF Muntenia (SIF4) în valoare de peste 305 milioane de lei, după cum se arată într-un comunicat pe care ni l-a trimis ieri Asociaţia. Solicitarea a fost făcută de un grup de acţionari ai SIF4 ce deţine peste 5% din totalul drepturilor de vot ale societăţii de investiţii financiare.

"În data de 25 august 2021, mai mulţi acţionari SIF Muntenia (SIF4) au înaintat KPMG Audit SRL o solicitare de audit asupra detaliilor şi utilităţii unor plasamente ale SIF4, în valoare de peste 305 milioane lei. Este vorba de plasamentele în titlurile OPCVM/AOPC şi de cele în obligaţiunile OPUS-Chartered Issuances. Solicitarea a fost făcută în temeiul art. 94 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, conform căruia acţionarii reprezentând cel puţin 5% din totalul drepturilor de vot ale unei societăţi listate pot să ceară auditorului financiar al societăţii rapoarte suplimentare referitoare la operaţiunile invocate de aceştia", se arată în comunicat.

Cei care au înaintat cererea de audit, totodată membri ai Asociaţiei Investitorilor la SIF-uri (AISIF), susţin că scopul real al SAI Muntenia (administratorul SIF4) de pe urma acestor plasamente ar fi obţinerea unor foloase necuvenite.

"În acest sens, AISIF a susţinut, prin luările de poziţie ale membrilor săi, cum mai multe societăţi de administrare de investiţii (SAI-uri) care gestionează aceste plasamente se prezintă la adunările generale şi votează în favoarea conducerii SIF4. Dar votul se face cu acţiuni SIF4 cumpărate parţial (uneori în proporţie de peste 90%) din aceste plasamente.

Pentru acest serviciu ar fi oferite anual milioane de lei la câteva SAI-uri sub formă de comision", arată AISIF.

În cererea lor, semnatarii mai scot în evidenţă multiplele încălcări ale legislatiei naţionale şi europene prin care interesele acţionarilor SIF4 sunt prejudiciate.

Totodată, în comunicatul semnat de Marius Pop, directorul executiv al Asociaţiei, AISIF arată că este "încrezătoare că acest raport de audit solicitat KPMG va scoate în evidenţă neregulile de la SIF4, făcute în detrimentul milioanelor de acţionari ai societăţii".

Efectiv este vorba despre investiţii realizate de SIF Muntenia într-un număr de fonduri care, cu banii SIF, cumpără tot titluri ale societăţilor de investiţii financiare, inclusiv SIF4. BURSA a arătat în multe rânduri cum prin intermediul acestor investiţii a fost preluat într-un mod ostil controlul asupra SIF Oltenia (SIF5) şi totodată cum se perpetuează conducerea în interesul propriu la SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia, totul contra unor comisioane mari cum a fost cazul comisionului anual de 12,55% plătit de SIF Muntenia către Swiss Capital.

Amintim că, confruntată cu legea 31 a societăţilor comerciale ce interzice cumpărarea indirectă de acţiuni proprii şi folosirea acestora la vot, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a răspuns că nu are competenţă să interpreteze legea 31 cu toate că a mai aplicat-o în trecut în cazul SIF-urilor, chiar la amendarea fostei conduceri a SIF Oltenia.

Asociaţia Investitorilor la SIF-uri a mai trimis, în debutul lunii august, o interpelare conducerii SIF Banat-Crişana în care a cerut lămuriri în legătură cu decizia de vânzare a unui hotel din Hunedoara mult sub preţul pieţei şi două programe de răscumpărare de acţiuni votate pe 27 aprilie 2020 şi 2 noiembrie 2020 ce încă nu au fost demarate.

Ben Madadi, cel mai mare acţionar persoană fizică la SIF Muntenia şi membru AISIF, a declarat, ieri, pentru BURSA: "S-a scris deja destul de mult, cu argumente şi probe pertinente, despre faptul că şefii SIF Muntenia au depus sute de milioane de lei, bani ai acţionarilor, în nişte fonduri cu unicul scop de a-şi dobândi indirect acţiunile proprii, iar cu voturile date de acestea să se menţină în funcţii. Toată aceasta schemă ilegală costă milioane de lei pe an pe acţionarii SIF4. Dar încă nu ştim exact cât. Împreună cu mai mulţi acţionari, având peste 5% din dreptul de vot la SIF4, ne-am adresat auditorului societăţii, KPMG Audit SRL, care conform legii, are o lună la dispoziţie să facă un audit la SIF4. Vom putea astfel să vedem şi să înţelegem, cu date şi cifre, ce se întâmplă cu peste 305 milioane lei plasaţi în tot felul de instrumente care, în realitate, în loc să producă randamente pentru acţionari produc pierderi în comisioane pentru acţionari şi voturi pentru SAI Muntenia. Din punctul meu de vedere avem de-a face cu nişte fapte extrem de grave care prejudiciază milioane de investitori la SIF4. Aşteptăm de la KPMG datele exacte, urmând apoi să decidem ce măsuri se impun pentru protejarea intereselor proprietarilor SIF4".

AISIF cere KPMG să publice un raport în 30 de zile

Potrivit adresei către KPMG, AISIF cere auditorului financiar al SIF Muntenia să analizeze contractele încheiate de SIF Muntenia cu administratorii fondurilor de investiţii la care SIF4 deţine titluri de participare, din perspectiva comisioanelor plătite şi a scopului încheierii respectivelor contracte, şi să emită un raport cu privire la acestea. AISIF cere practic să fie verificat dacă nivelul comisioanelor plătite de SIF4 nu sunt excesive prin raportare la practica pieţei. Totodată, se cere verificarea, prin raportare la întregul portofoliu de investiţii al fondurilor unde SIF4 are titluri de participare, dacă participaţiile SIF4 nu au drept scop dobândirea în mod indirect a propriilor acţiuni.

Se solicită, de asemenea, analizarea strategiei de investiţii a SIF4, respectiv justificările care au stat la baza achiziţiei de titluri de participare în aceste fonduri de investiţii, respectiv achiziţia de obligaţiuni emise de OPUS, inclusiv prin raportare la randamentul investiţiilor efectuate de respectivele fonduri, de la data la care SIF4 a achiziţionat titluri de participare şi până în prezent.

AISIF solicită de asemenea analizarea relaţiilor de afiliere dintre părţi, unde arată că sunt incidente următoarele aspecte: "SIF4 (...) a achiziţionat o serie de participaţii în fonduri de investiţii, care la rândul lor au achiziţionat acţiuni în cadrul SIF4. De precizat că în cazul cvasi-majorităţii fondurilor, SIF4 deţine singur sau împreună cu SIF1 majoritatea titlurilor de participare în cadrul acestor entităţi (spre exemplu, în FDI Active Dinamic deţine singur 95,40%, în Active Plus deţine împreună cu SIF1 aproximativ 97,2%, în Certinvest Acţiuni deţine împreună cu SIF1 aproximativ 76,3%, etc.). Nu poate fi omisă relaţia de afiliere între SIF1 şi SIF4 (SIF4 fiind controlată în mod indubitabil de SIF1), ambele aplicând o politică investiţională similară astfel cum rezultă din informaţiile publice şi controlând în cele din urmă fondurile de investiţii prin deţinerile majoritare în cadrul acestora. În baza acestor elemente, se naşte întrebarea dacă deciziile societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează aceste fonduri de investiţii nu sunt controlate de politica investiţională a SIF4 şi SIF1, având ca scop, în cele din urmă, dobândirea propriilor acţiuni în cadrul SIF4 în mod indirect".

Solicitarea citată adaugă: "Mai mult, există raporturi chiar între SIF4 şi societăţile de administrare a investiţiilor în cauză, menţionând cu titlu de exemplu SAI Broker SA, care este deţinută în proporţie de 99,98% de SSIF BRK Financial Group SA, o societate listată la Bursa de Valori Bucureşti, în cadrul căreia SIF4 deţine la data de 31.03.2021 un procent de 18,48%. Rezultă, deci, că SIF4 deţine indirect participaţii în cadrul SAI Broker SA, care, în urma unei analize a raporturilor dintre SIF4, SSIF BRK Financial Group şi ceilalţi acţionari ai acestora, pe care solicităm să o efectueze KPMG, poate reprezenta relaţie de afiliere".

De asemenea, AISIF cere o analiză cu privire la conflictul de interese.

Solicitarea AISIF arată: "SAI Muntenia Invest SA, în calitate de administrator (AFIA) al SIF4, are obligaţia legală de a identifica potenţialele conflicte de interese, în conformitate cu prevederile art. 30 al Regulamentului UE nr. 231/2013:

«În scopul identificării tipurilor de conflicte de interese care apar în cursul administrării unui FIA, AFIA iau în considerare, în special, dacă AFIA, o persoană relevantă sau o persoană legată direct sau indirect de AFIA printr-o relaţie de control:

(a) este probabil să obţină un câştig financiar sau să evite o pierdere financiară pe cheltuiala FIA sau a investitorilor acestuia;

(b) are un interes legat de rezultatul unui serviciu sau al unei activităţi prestate FIA, investitorilor acestuia sau unui client ori de rezultatul unei tranzacţii efectuate în numele FIA sau al unui client, care este diferit interesul FIA în acel rezultat;

(c) este stimulată financiar sau în alt mod să favorizeze:

- interesul unui OPCVM, al unui client sau grup de clienţi sau al altui FIA în detrimentul FIA;

- interesul unui investitor în detrimentul interesului unui alt investitor sau grup de investitori în acelaşi FIA».

Aşadar, în cadrul analizei pe care o veţi efectua, vă solicităm să aveţi în vedere şi prevederile mai sus amintite privind conflictul de interese, având în vedere că SAI Muntenia Invest SA este deţinută în proporţie de 99,98% de SIF1 (fiind, deci, într-o relaţie de control direct), care are totodată calitatea de acţionar/investitor în SIF4, precum şi într-o serie de fonduri de investiţii în care SIF4 deţine titluri de participare".

În privinţa investiţiei SIF4 în obligaţiunile emise de OPUS, AISIF arată în adresa către KPMG că suma investită este în cuantum de 16.389.333 de euro, în timp ce valoarea estimativă a cupoanelor emisiunilor de obligaţiuni de la momentul achiziţiei obligaţiunilor (septembrie 2016, respectiv septembrie 2017) de către SIF4 era de aproximativ 1.376.700 de euro.

"Totodată, după cum reiese şi din Rapoartele Anuale ale administratorului SIF4, scopul urmărit prin achiziţia acestor obligaţiuni emise de OPUS este acela de a urmări evoluţia preţului unui coş de acţiuni la celelalte SIF-uri (SIF1, SIF Moldova, SIF Oltenia). Prin urmare, prin investiţia SIF4 în obligaţiunile OPUS, ţinând cont că SIF1 controlează SIF4, iar OPUS deţine 5,018% din SIF1, s-a urmărit inclusiv controlul indirect pe care OPUS îl exercită asupra SIF4. Un argument în plus în acest sens este faptul şi faptul că dobânda încasată de SIF4 pentru obligaţiunile cumpărate este extrem de redusă prin raportare la practica pieţei, ceea ce întăreşte ideea că acestea au fost achiziţionate de SIF4 cu un singur scop - şi anume de a controla participaţii prin intermediul OPUS, aflându-se din perspectivă investiţională într-o relaţie de afiliere", se mai arată în adresă.

Opinia Cititorului ( 60 )

 1. Mocirla bursei românești ... din cauza prostiei și corupției ASF. Încălcarea multor legi este pur și simplu tolerată. De ce?

  1. Multa mediocritate si prostie. Asta nu inseamna ca cei care au scapat pana acum scapa si de acum incolo :D

   Dupa ce se termina toata aceasta poveste sulfuroasa, o sa constate toata lumea ca un grup de hoti a fost inlocuit de altul, la fel ca in orice alta poveste orientala ...

   Sa vorbim sa n-adormim. La 4 dimineata.

   Nu toți sunt hoți. Bursa are multe companii conduse de oameni ok.

   tot, dar absolut tot ce are de-a face cu SIF-urile este abject. o hotie continua de 30 ani.

  Se strange lantul... smecherii care au capusat SIFele vor plati. Acum platesc pentru ca imaginea lor s-a facut praf, toata lumea stie ca sunt niste hoti....... in curand vor plati cu libertatea. La cat rau au facut merita puscarie pe viata. Najib... domnule, deja ai primit inchisoare cu suspendare , ai avut noroc. De ce nu te-ai oprit???

  1. Najib,penalul suspendat ,a făcut mult rău bursei românești ,a speriat mici investitori de retail ,le-a pustiit sufletele,sper să ajungă acolo unde ii este locul și unde se cuvine să fie ,adică in PUȘCĂRIE.

   "Le-a pustiit sufletele"?!?? Boss, exact ce ti-a făcut omul ăsta?? Hai, spune-ne, suntem între prieteni aici (oricum nu citește nimeni în afară de noi).

   Deși este consilier(la ora la care scriu ,sper să fie istorie in acest post) ,este in realitatea seful tâlharilor și hoților de la SIF1 ,4 și 5 ,are capitalul de imagine distrus ,iar imaginea negativă se reflecta cel mai bine in prețul acțiunilor și in modul de căpușare a acestor 3 sifuri ,zici ca vrea să le dețină toată viața și la un moment dat (când are bani) să le treaca pe persoana fizica.Nimic pozitiv pt mici acționari de retail,acționari care au toată agoniseala de o viața in acțiuni la sifuri și care știu la fel de bine ca și penalul suspendat faptul ca acțiunile la sifuri sunt valoroase,asta dacă sunt administrate corect și in folosul tuturor acționarilor ,nu in folosul unui grup care prin diverse fonduri deține pachetul de control (este bine de știut ca sunt acțiuni dormante la fiecare sif ,la sif 1 peste 33% ,la sif 4 peste 48% și la sif 5 peste 30%).Președintele ucenic este doar o unealta in mâna penalului suspendat ,iar restul sunt niște pioni pe o tabla de șah ,intr-o partida care a început de mult ,este curs ,iar finalul nu îl poate anticipa nimeni.De pierdut va pierde ,acum rămâne de văzut dacă sfârșitul va fi ca orice sfârșit sau intr-o baie de sânge ,pt ca mult rău a făcut bursei românești.Dacă ar fi preluat de oameni cu capital de imagine pozitiv ,toată lumea ar avea de câștigat ,mai puțin hoți și tâlharii care nu au nici un interes ca sifurile să reintre in atenția investitorilor.

   Să ști ca te înșeli ,chiar se citesc comentariile ,pe fiecare zi care trece sunt tot mai mulți ,este doar începutul ,ce va venii la SIF4 este DEVASTATOR pt gruparea de infracționalitate economică.Nu vor mai putea să meargă la nici o conferinta pt ca sunt priviți nu ca și oameni ,ci ca și CĂPUȘE (mici,grase,toxice și fără cap).Sincer merită pt ca sunt niște nenorociți de sclavi care au propriul interes indestularea finaciară,fără să lase ceva pozitiv pt toată lumea ,pt a rămâne in istorie ca niște oameni de caracter ,de bun simț etc.P.s ,ei nu primesc nici un străin printre ei ,pt ca hoti pot lucra doar cu hoti.Ei nu au încredere unul in altul ,dar se au la mâna unul pe altul.Vezi bine la fiecare sif (1,4 și 5) cei care conduc din ce grup și cu a cui voturi au fost votați.Nici un “străin” intre ei !!!Pe rând le va venii vremea ,prima data la SIF4.

   Dacă ești om și ești de bună credință ,pune aceasta întrebare pe IFF sau GIP și vei afla părerea unor acționari la sif1 și Sif5.Și vei vedea ca sunt mulți și mărunți ,dar sunt.

   In următorii 3 ani ,hoți și tâlharii de la SIF1,4 și 5 ,incluziv șeful lor nu vor mai dormii liniștiti in patul lor și nu vor mai putea mânca liniștiti la masa lor ,alături de familie.Vor primii exact ceea ce le-au făcut micilor acționari.Privește ce va urma,este devastator,articolul de mai sus este doar începutul sfârșitului. 

  ...

  ...

  ...

  Argumentația este solidă dar lipseste un fapt important. Swiss a fost complice la manipularea pieței pentru care Lakis a fost condamnat. ASF le-a aplicat niște sancțiuni modice dar au continuat să exercite in piata aceeasi metodă dar la vedere. Adica au inființat aceste fonduri timp bidon prin care s-au extras aceste sume. ASF = mizerie! KPMG a fost și el complice pentru ca s-a ocupat de stergerea prejudiciului. Deci este in conflict de interese. Madam Dascălu și Copariu groparii sifelor s-au ocupat sa legalizeze furtul. Copariu se regăsește pe statele de plată la sif5. La SIF5 președinte e Sorin cioaca fost angajat la SIF4. Cum se numeste asta? Grup de criminalitate organizată.

  1. Copariu oficial s-a angajat la SIF5?

   Swiss Capital este ciuma bursei. Juravle a ajutat multi infractori, precum Lakis, sa fure/capuseze investitorii.

   la SIF5 e Andrici, venit din SIF4, pe mina cu Swiss Capital si jupin la BRK

   Andrici nu e ăla pe care l-a luat Rotaru la CSU Craiova? Ca să coteze echipa la bursă? Hoții se adună.

   Oficial e pe statul de plata. Nu munceste nimic la SIF. Nimic!

   corect, juravle si echipa au fost sanctionai in 2016 inclusiv pentru ca au acoperit ordine de cumparare pe seama conturilor altor clienti, au garantat credite cu sume ale clientilor fara ca oamenii sa stie acest lucru, nu au raportat tranzactii cu afiliati. cititi si va cruciti in Decizia ASF 940 sin 21.04.2020. Au fost sanctionati si in legatura cu operatiunile lu Lakis. Practic SWISS actioneza ca mercenarii care fac lucrurile murdare pentru oricine plateste. Iar ASF ii tine in brate. E incalificabil ce se intampla. Din pacate KPMG nu va raspunde, i-a ajutat pe cei de la SIF1 sa ascunda frauda, l-a ajutat pe Capitanu si ONE sa ii ia caimacul de la Continental lui Adamescu, deci este practic subordonat gruparii.

   Pentru analiza afilierii este relevantă decizia ASF 39/17.02.2014 . Atunci ASF a stabilit negru pe alb ca juravle a fixat artificial prețul SIF 1 și realizat niște deal URI pe același emitent pentru gruparea Lakis. Apoi Lakis a deversat acțiunile ca sa le ascundă in fondurile lui Juravle. Cum se face ca ASF nu tine minte ce a constatat in 2014?! Simplu, ASF a știut și atunci ca e o frauda de proporții și a acoperit-o pana când a dat DIICOT peste ei. Și atunci au dat niște sancțiuni la sanki . I-a învățat Copariu sa fure cinstit. Ticăloși cu simbrie!

   Foarte multi din asf sunt grup de criminalitate organizata cu swiss & co, copariu nu e singurul. O mare parte din asf face pe dracu in 4 sa repare si sa acopere mereu toate actiunile unora ca cei de la swiss, multi sunt complicii lui juravle, pana, lakis & co. Stefanoaia e la fel ca copariu si nu e singura. Asf nu supravegheaza si nu controleaza nimic, doar sta de 6 complice. Chiar lucreaza din greu sa ii scape de orice problema si umbra de suspiciune. Cu asa unii specialisti prin consiliu nici nu e greu.

   Toti cei are o cunosc pe stefanoiu au fost șocați de numire. În ASF sunt destui angajați de cariera cu experienta si dedicați. Cum sunt numirile acolo e greu de explicat și inteles pentru cei din afara.

   Geniule neînțeles, roaga-te sa nu intri în vreo evaluare, ca postul îl ocupi fraudulos

  Se vor aduna toti sa caute motive să nu facă raportul. Deoarece este clar ca Madadi are dreptate .

  1. Legea obligă KPMG să facă un RAPORT cu date exacte. Nu poate să nu facă. Poate doar să interpreteze mai favorabil pentru SAI Muntenia dar nu poate să nu dea cifrele reale.

   Toți ne dorim să se schimbe lucrurile în bine însă doar câțiva fac asta, apoi cei drepți sunt marginalizați şi eliminați.... Sunt f mic acționar la 2 sif uri şi îmi doresc să fiu rasplătit ptr această investiție, măcar cu divi! E greu să fi cinstit într o țară unde şmecheriile încep din primii ani de şcoală!!!

   scuze,ai vrut sa spui ca de la gradinita cand se-nvata catelus cu parul cret.

   Suntem de acord ca legea obligă auditorul financiar sa facă raportul . Eu doar spun ce vor încerca să facă cei care conduc Sif4, la cât de ticăloși sunt.

  De vina e Filimon. El e de vina

  1. Si Petre Pavel Tzel.

   Hotul de Filimon. A vandut Hanul Piratilor la insistentele lui Hoinaru. Daca mai avea Sif ul Hanul Piratilor acum, ....alta era valoarea. Filimon e de vina. Se strange latu' Filimoaneeeeee

   Eee..., ce vremuri.... daca cauti in ziarul bursa,...atunci Juravle si Andrici erau "revolutionarii coagulafi in jurul lui Gheorghe Iaciu, investitoryl de la Dorally"!!! Acum sunt niste hoti nenorociti care au furat siful.

   Dar reteta e aceeasi. Si revolutionaeii lui Iaciu cereau audit.

   Oamenii se transforma.

   Ceausescu a fost aplaudat de toata lumea (si de occident), in 1968, iar in 1989 l-a impuscat toata lumea.

   Ce-o sa zici? Ca lumea este fatarnica?! 

   De vina e Ceausescu si Burebista.

  Asteptam cu nerabdare raportul auditului de la KPMG.

  Stati linistiti, nu se va intampla nimic, pentru ca alegem de 31 de ani aceeasi hoti si mafioti, doar se rotesc. Autoritatile nu sunt interesate de aest caz, ele fac parte din sistem, totul este cu acordul lor. Asa ca votatii in continuare, ei te vor pagubi sub o forma sau alta. Traisca sifoanele.

  Ben Madadi si aceasta noua asociatiei fac ce trebuie in acest caz, presiune, actionari "activisti", etc

  Dar daca voi va imaginati ca raportul KPMG (sau al oricarui alt auditor) va aduce mare lucru, cred ca va faceti iluzii. Caci auditorii au niste standarde si ei vor raporta doar in cadrul acelor standarde. Adica voi poate va asteptati ca auditorul sa spuna "da, dom'ne, au furat", iar auditorul va spune "nu am identificat indicii suficiente care sa ne conduca la opinia ca operatiunea este neobisnuita". 

  1. Trebuie să dea cifre, date... restul nu contează.

   Nu imi dau seama ce asteptari sunt.

   Auditorul poate sa se refere doar la modul de evaluarea a detinerilor , daca sumele sunt reflectate corect sau nu in situatiile financiare ale SIF.  

   Asupra operatiunilor in sine nici nu au cum se exprime , intrucat nu fac obiectul exercitiului financiar auditat. Si daca ar face tot nu cunosc vreun caz in care auditorul se exprima asupra oportunitatii unei investitii. 

   Chestia cu regulamentul UE, conflicte de interese etc. nu tine de auditorul financiar... 

   Puteti sa ma injurati cat vreti dar cred ca demersul e o prostie si o sa se intoarca impotriva initiatorilor , in sensul in care auditorul o sa zica ce a totul ok din punctul lor de vedere, un argument in plus pentru tabara cealalta. 

   Trebuie sa scrie cifre, sume, date... asta e important, nu parerea auditorului.

   Ce o sa scrie in plus fata de raportarile periodice ?

   In rapoarte oficiale nu scrie nimic despre toate comisioanele si detinerile. Scriu doar in mare ce au. In raport de audit se pot vedea multe detalii.

  A sosit raspunsul de la sif 1 in legatura cu vanzarea hotelului Rusca la un pret derizoriu de sub 180 euro/mp construit?

  Swiss, BRK, SIF1, SIF4, SIF5, IMP, ALT, METY si mai nou Banca Feroviara si Certinvest e pomenit, citeva companii listate care au crescut pe bursa in ciuda faptului ca unele din ele au raportat anul trecut si anul acesta pierderi dar una a ajuns Unicorn romanesc cu proptele de la market maker

  S a format un nou , FNI , al anilor 2020 cu larga participare a ciudatilor de la ASF 

  1. Dacă au ajuns acţionarii să apeleze la KPMG, înseamnă că s-au lămurit cu specialiştii supraveghetori din ASF.

   Marcu va piere pe mâna şi încrederea acordată celor care îl consiliază.  

   Barangă şi amicul lui Toia, foşti colegi la SIF Transilvania au grijă să-l împacheteze bine pe Marcu. 

   Cine să supravegheze noul FNI (Swiss, BRK, SIF1, SIF4, SIF5, IMP, ALT, METY ,Banca Feroviara, Certinvest) ?? 

   Barangă Paul care a fost propus si votat în AGA din 2016 in consiliul de administraţie la SSIF BRK de către SIF Muntenia, SIF Banat Crişana, SIF Transilvania, Andrici Adrian, SSIFSwiss Capital , FDI Active Dinamic, Apostol Sorin ?? Verificaţi dom'le Marcu pe cine aveţi alături - exact pe cel care trebuia să vă spună şi să vă consilieze despre încrengătura de la aşa numitul FNI care prin acţiunile concertate păgubesc investitorii. 

   Cum vine dom'le Marcu, cereţi bună conduită şi reputaţie oamenilor din conducerea entităţilor reglementate, dar în ASF aveţi lângă dumneavoastră consilieri ca Toia, Barangă sancţionaţi de ASF ptr o proastă conduită. Unde este vă onestitatea faţă de piaţă dom'le Marcu ?? 

   În plus, mai vă înconjoară şi Gaşca Grădinescu & Juridic company (Muşat, Segărceanu), pe lângă Barangă şi Toia. Muşat se plimbă ca pe bulevard la Grădinescu în birou. 

   Şi ca să fie tacâmul complet, o aveţi pe marea Ştefănoiu, cu problemele psihiatrice, bine ştiute, pe care le menţine cu medicamente. Interesaţi-vă Dom'le Marcu de istoricul psihiatric al lui Ştefănoiu, directorul general care supraveghează piaţa de capital şi vă bagă în mari belele, inclusiv cu acest nou FNI care activează fără nicio supraveghere. 

   Dom'le Marcu, dacă tot îl aveţi pe Voinescu, puneţi-l să-şi folosească instrumentele învăţate şi să cerceteze istoricele celor din jurul dvs, şi rapid ptr că altfel cât de curând o să intraţi în belele cu aşa yişii marii supraveghetori. 

   Mizerii scrise sub protecția anonimatului.

   Ai drept la replică,scrie realitatea ta să vedem și noi cititori exact ce fac personale indicate.

   Sunt obiectiv,ție ti-a luat sub un minut să scri ,lui peste 15 minute. 

   Pai, nu este in stare. Chiar ma mir ca a putut o propozitie.

   Păi, nu este clar pentru cititorii bursei !!

   Persoanele indicate sunt acoperite de prietenele juriste Segarceaniene Ruşaniene, care mimează legalitatea., după context ::(( 

   Bursa scrie de ani de zile de această grupare infracţională şi ASF doarme în papuci tot de ani de zile. 

   Speranţa investitorilor era în Marcu să facă curat printre infractorii din ASF, dar fără cunoştiinţe temeinice, din păcate apleacă urechea la unul şi altul care mai de care specialist.  

   Aşa au ajuns unii dintre implantanţii SIF-urilor să-i câştige încrederea lui Marcu şi să se uite la ei ca la o biblie.  

   Ce credeţi că dacă a plecat Copariu şi Sava, nu mai există implantaţi în ASF oamenii acestei grupări mafiote BRK, SIF1, SIF4, SIF5, Swiss & afiliaţii ??

   Eu cred ca Marcu si-a dorit sa fie si el un "implantat" al lui Lakis si Dragoi.

   "Foarte multi din asf sunt grup de criminalitate organizata cu swiss & co, copariu nu e singurul. O mare parte din asf face pe dracu in 4 sa repare si sa acopere mereu toate actiunile unora ca cei de la swiss, multi sunt complicii lui juravle, pana, lakis & co. Stefanoaia e la fel ca copariu si nu e singura. Asf nu supravegheaza si nu controleaza nimic, doar sta de 6 complice. Chiar lucreaza din greu sa ii scape de orice problema si umbra de suspiciune. Cu asa unii specialisti prin consiliu nici nu e greu."

   răspuns : 

   Ohooo...normal ca nu este singura Stefanoiu.....probabil de aceea a şi pus-o Armeanu si Gradinarul.... le convine intermediarul intre ei si Lakis, Dragoi, Swiss, BRK si SIF-urile 

   Cand o sa dea toţi de dracu, arată spre directorul general, sau spre juridic, iar Ştefănoiu va arăta mai jos spre alţii, ....că de....ea este prea sus şi nu avea de unde să ştie detalii despre "grupul de criminalitate organizata cu swiss & co". 

   Şi-a invatat bine lectia de la Sava, iar apoi i-a tras-o prieteneste ::(( 

   Apropoo, telefoanele au fire scurte ::)) Stefanoiule, vezi cu cine mai vorbesti pe la telefon ca se aude pana la Bursa 

   Bai Luca, până la Ştefănoiu, mai sunt oamenii SIF-urilor, adica Baranga si Toia.

   Ce crezi, ca s-au lepadat de politica SIF-urilor , daca au venit in ASF ?? 

   Oare crezi ca Baranga nu stie ce fac SIF-urile si actionarii lui Swiss ?? 

   Poate Marcu nu stie, desi ma indoiesc, dar consilierul lui biblic, cu certitudine cunoaste detalii, dar tace mâlc, că-l termina Lakis&Company. 

   Un lucru este cert, ASF supravgegheaza ciori si muşte, iar cu crima financiara organizata se face ca ploua. 

   Traiasca supraveghetorul ASF !!!

   Luca, termina cu amenințările ca nu impresionezi pe cineva. ASF aplică corect Legea și ca dovada stau procesele câștigate în instanta. Restul e propaganda

   ASF a pierdut o caruta de procese.

   Presedintii ASF au intrat la puscarie, dar nu conteaza. 

   Nu conteaza procesele pierdute, conteaza doar alea castigate.

   "ASF aplică corect Legea!" - asta da!, asta e propaganda si este propaganda prosteasca. 

   Măi grupare Segarceană Ruşaniană, te-ai simţit cumva şi ai prins grai ??

   Ai uitat când ţi-ai băgat Şeful la puşcărie ?? 

   Nu mai faceţi prostii, că istoria se repetă....vine acum tăvălugul cu City şi în paralel şi cel cu Lakis, Dăgoi & Swiss& Company....aşa că nu te mai lăuda cu procesele câştigate, mai bine vorbeşte de cele bombă, nu de frimituri.... 

  ...

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

unbr.ro
danescu.ro
arsc.ro
raobooks.com
heidi-chocolate.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Feb. 2024
Euro (EUR)Euro4.9700
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5955
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2225
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8118
Gram de aur (XAU)Gram de aur299.4697

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
hipo.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb