Ciolacu: "Cooperarea cu SUA a transformat securitatea energetică într-unul din principalii piloni ai Parteneriatului nostru Strategic"

T.B.
Macroeconomie / 5 decembrie 2023

Ciolacu: "Cooperarea cu SUA a transformat securitatea energetică într-unul din principalii piloni ai Parteneriatului nostru Strategic"

Securitatea energetică rămâne o prioritate strategică pentru România, a subliniat premierul Marcel Ciolacu în cadrul întrevederii cu secretarul pentru energie al Statelor Unite ale Americii, Jennifer Granholm, desfăşurată ieri, la Washington DC, se arată într-un comunicat al Guvernului României, remis redacţiei.

Potrivit sursei, "Cooperarea cu Statele Unite ale Americii în acest domeniu a transformat securitatea energetică într-unul din principalii piloni ai Parteneriatului nostru Strategic. Guvernul României susţine cu fermitate implementarea proiectelor energetice aflate în curs. Obiectivul nostru ca ţară este să fim independenţi energetic şi să asigurăm resursele necesare cetăţenilor şi economiei, indiferent de evoluţiile în plan internaţional", a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

În perspectiva cooperării în domeniul energetic, şeful Executivului a menţionat că proiectele Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă şi cel al Centralei SMR de la Doiceşti rămân prioritare, având în vedere obiectivele asumate de România în domeniul schimbărilor climatice, se arată în comunicat.

Secretarul pentru energie al Statelor Unite ale Americii, Jennifer Granholm, a subliniat interesul părţii americane pentru cooperarea în acest domeniu mai ales în cel al energiei regenerabile. În discuţii, accentul a fost pus pe cooperarea în domeniul energiei nucleare care reprezintă un punct distinct al interesului SUA, care sunt implicate în implementarea Proiectului Cernavodă, inclusiv prin finanţare prin EximBank de până la 3,05 miliarde USD, transmite guvernul.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a salutat interesul Statelor Unite pentru dezvoltarea proiectelor energetice comune, componentă esenţială a colaborării economice bilaterale, potrivit sursei. "Creşterea comerţului bilateral a depăşit 5 miliarde USD în 2022 şi este pe cale să stabilească un nou record în acest an. Alături de proiectele comune de investiţii şi interesul reciproc de a amplifica colaborarea în sectoare care aduc plus valoare, precum cercetare, dezvoltare, inovare, sunt argumente definitorii pentru a creşte Parteneriatul nostru Strategic la nivelul unui real parteneriat economic", a afirmat premierul Marcel Ciolacu, arată datele comunicatului.

Prim-ministrul României se află într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii - la Washington D.C. şi New York - împreună cu o delegaţie guvernamentală din care fac parte Angel Tîlvăr, ministrul Apărării, Luminiţa Odobescu, ministrul Afacerilor Externe, şi Radu Oprea, ministrul Economiei, informează sursa.

Opinia Cititorului ( 6 )

 1. Acum e momentul propunerii unei DUP Eu am propus deja la 1 Decembrie,la mine, la 1 Decembrie , la serbare.

  Declaraţie Universală a Păcii 

  Noi, locuitorii acestei planete, începând o eră definitivă de părăsire a războiului și abolire legală a oricărei îndeletniciri a acestuia, adoptăm solemn această Declaraţie Universală a Păcii, o Magna ch arta a erei noastre. 

  1. Pacea, un bun universal al Omenirii: Pacea este un drept fundamental al Omenirii. Toţi locuitorii planetei, prezenţi şi viitori, precum și toate structurile instituţionale care le servesc interesele, inclusiv statele, au datoria fundamentală să o apere, să o dezvolte, să o facă cât mai rezilientă și să o promoveze prin toate mijloacele economice, politice, culturale, educaţionale etc. 

  2. Indivizibilitatea Păcii lumii: Pacea lumii este indivizibilă și aparţine de drept, ca bun colectiv, Umanităţii. Niciun fel de condiţii, împrejurări sau situaţii conflictuale, competiţii, diferende religioase, culturale sau de altă natură, niciun fel de obiective economice, politice, ideologii etc. nu pot îndreptăţi, sub nicio rezervă, recursul organizat instituţional la folosirea forţei, constrângerii, opresiunii, privării cetăţenilor de drepturile și libertăţile lor fundamentale, dislocării prin forţă sau distrugerii comunităţilor umane, uciderii în masă și genocidului, distrugerii eco-sistemelor planetare sau locale, distrugerii sistematice a infrastructurilor sociale. 

  3. Crimă împotriva Umanităţii: Oricine pune la cale, pregăteşte, decide, pune în mişcare și conduce/coordonează astfel de acțiuni care aduc atingere, creează ameninţare sau reprezintă încălcare a Păcii, indiferent de natura lor și de amploarea pericolelor create, comite o crimă împotriva Umanităţii. 

  4. Sancţiuni de drept: De la intrarea în vigoare a prezentei Declaraţii, prevederile sale se bucură de privilegiul absolut al precăderii constituţionale și vor deveni nemijlocit apelabile în instanţele desemnate legal să judece asupra acestei materii și a răspunderii juridice a făptuitorilor.

  Prin adoptarea acestei Declaraţii Universale a Păcii, semnatarii recunosc solemn și consacră de drept angajamentul lor comun pentru o lume mai pașnică, mai dreaptă și mai prosperă, fundamentată pe respectul reciproc și cooperare internaţională. 

  Analiza Integrată privind Impactul Războiului asupra Schimbărilor Climatice și Propunerea de Realocare a Fondurilor Militare:

  Conexiunea directă între război și schimbările climatice: 

  Introducerea ideii că războiul contribuie la schimbările climatice prin poluarea generată de arme este pertinentă și susținută de informațiile furnizate. Cifre și exemple specifice despre emisiile de gaze cu efect de seră produse în timpul conflictelor ar întări argumentul. 

  Impactul poluării armelor: 

  Menționarea că armele folosite în conflicte generează poluare constituie un punct important. O analiză mai detaliată a acestui aspect, precum tipurile de arme cu cel mai mare impact poluant, ar adăuga profunzime și credibilitate argumentului. 

  Propunerea de realocare a fondurilor militare: 

  Sugestia de a utiliza fondurile alocate factorului militar pentru compensarea daunelor aduse climei este o inițiativă înțeleaptă. Totuși, o examinare detaliată a fezabilității acestei propuneri, inclusiv posibilele beneficii și riscuri, ar completa argumentul. 

  Comparare cu fondul de solidaritate la nivelul UE: 

  Referința la fondul de solidaritate al UE și apelul României pentru acesta adaugă un context semnificativ. O analiză a modului în care alte regiuni sau state au gestionat realocarea fondurilor pentru situații de urgență poate consolida susținerea pentru o abordare similară la nivel global. 

  Nevoia de date concrete: 

  O mai mare prezentare a datelor specifice privind impactul poluării armelor și posibilele beneficii ale realocării fondurilor ar consolida încrederea cititorului în argumentul prezentat. 

  Abordarea bilaterală și potențiale obstacole: 

  Textul ar putea să includă perspectivele bilaterale ale acestei propuneri, cum ar fi opoziția potențială din partea industriei militare sau problemele legate de securitate națională. Aceasta ar contribui la o abordare echilibrată și la anticiparea potențialelor provocări.

  În final, propunerea de a analiza și de a realoca fondurile militare pentru a compensa daunele aduse mediului în contextul schimbărilor climatice reprezintă o perspectivă inovatoare. O analiză mai profundă și susținută de date concrete va consolida argumentul și va contribui la îmbunătățirea acestei inițiative. 

  Importanța Păcii Durabile pentru Coeziune: Sublinierea efectelor în cascadă ale crizelor recente asupra economiilor și societății, precum și necesitatea menținerii unității și coeziunii interne, evidențiază importanța păcii durabile în promovarea unei comunități europene unite. Fără o pace stabilă, obiectivele de coeziune devin mai dificil de atins.

  În primul rând, este important să menționăm că nu există o "Declarație Universală a Păcii" în sensul explicit al termenului. Cu toate acestea, putem discuta despre impactul eforturilor internaționale pentru menținerea păcii și securității globale asupra schimbărilor climatice și bunăstării umane. 

  Eforturile de menținere a păcii și securității globale au, în mod indirect, influențat și impactat schimbările climatice și bunăstarea umană pe planetă. În general, conflictelor armate și tensiunilor geopolitice le lipsesc resursele și eforturile care ar putea fi direcționate către abordarea problemelor de mediu și sociale. Astfel, promovarea păcii și prevenirea conflictelor contribuie la creșterea atenției și a resurselor disponibile pentru soluționarea problemelor globale, inclusiv a schimbărilor climatice. 

  Impactul direct asupra schimbărilor climatice este vizibil în modalitățile în care conflictele armate pot agrava problemele mediului. Războaiele pot duce la distrugeri masive de infrastructură, resurse naturale epuizate și poluare, având un impact negativ asupra calității solului, apei și aerului. Aceste aspecte pot contribui la accelerarea proceselor de degradare a mediului și la intensificarea schimbărilor climatice. 

  În ceea ce privește bunăstarea umană, menținerea păcii și prevenirea conflictelor sunt esențiale pentru asigurarea condițiilor de trai adecvate. Zonele afectate de conflicte sunt adesea cele mai afectate de sărăcie, foamete și lipsă de acces la servicii de bază, precum și la educație și asistență medicală. Prin promovarea păcii, există șansa de a îmbunătăți condițiile de trai pentru populațiile afectate și de a dezvolta societăți durabile și reziliente. 

  Eforturile comune ale comunității internaționale, inclusiv cele orientate către menținerea păcii, pot aduce beneficii semnificative în gestionarea problemelor globale precum schimbările climatice și îmbunătățirea bunăstării umane. Cooperarea internațională și angajamentul față de valorile comune ale păcii și sustenabilității pot contribui la crearea unei lumi mai sigure, mai sănătoase și mai prospere pentru toți locuitorii planetei noastre. 

  Sa l ia pe Ciolacus imperiu sa l puna portar la capitoliu!

  Une Déclaration Universelle de la Paix, représentant une vision commune de la communauté internationale pour la promotion de la paix durable et du développement humain, pourrait avoir une valeur ajoutée remarquable en remodelant les ressources du facteur militaire vers d'autres secteurs de la société. En transformant le développement humain durable et la paix durable en facteurs de superpuissance, elle ouvre la voie à un monde plus stable, prospère et équitable. 

  Le premier aspect de la valeur ajoutée serait la redirection des ressources financières des dépenses militaires massives vers des programmes et des initiatives soutenant le développement humain durable. Cette transformation pourrait entraîner des investissements importants dans l'éducation, les soins de santé, l'infrastructure, la recherche et d'autres secteurs essentiels, contribuant à améliorer la qualité de vie pour les personnes du monde entier. Une telle redistribution des ressources pourrait contribuer à éradiquer la pauvreté, améliorer l'accès aux services de base et promouvoir un niveau de vie décent pour l'ensemble de la population mondiale. 

  De plus, une Déclaration Universelle de la Paix pourrait faciliter la coopération internationale pour relever des défis mondiaux tels que le changement climatique, les pandémies et la famine. En encourageant le dialogue et la collaboration entre les nations, des stratégies communes pourraient être élaborées pour relever ces défis, ayant un impact bénéfique sur l'humanité dans son ensemble. Ainsi, la paix devient une monnaie puissante pour construire des partenariats solides et résoudre des problèmes qui touchent l'ensemble de la planète. 

  En outre, se concentrer sur la paix et le développement humain durable pourrait contribuer à réduire l'instabilité politique et sociale à l'échelle mondiale. Les communautés qui bénéficient d'une bonne gouvernance, du respect des droits de l'homme et de la participation active des citoyens ont tendance à être plus résilientes et mieux préparées à faire face aux défis, conduisant à un monde plus stable et plus sécurisé. 

  En fin de compte, une telle déclaration pourrait transformer le développement humain durable et la paix durable en véritables superpuissances. La capacité d'investir dans les personnes, de collaborer à l'échelle mondiale et de construire des sociétés résilientes pourrait devenir l'indicateur principal de l'influence et du pouvoir d'une nation. Ainsi, un État qui promeut la paix et le bien-être de ses citoyens devient véritablement une force de premier plan sur la scène internationale, inspirant et motivant d'autres nations à adopter les mêmes principes et valeurs. 

  En conclusion, une Déclaration Universelle de la Paix pourrait apporter une valeur ajoutée significative en remodelant les ressources du facteur militaire vers le développement humain durable et la paix durable, transformant ces concepts en véritables superpuissances qui conduisent le monde vers un avenir plus lumineux, plus prospère et plus équitable. 

  A Universal Declaration of Peace, representing a common vision of the international community for promoting sustainable peace and human development, could have remarkable added value in reshaping resources fr om the military factor towards other sectors of society. By turning sustainable human development and enduring peace into superpower factors, it opens the way to a more stable, prosperous, and equitable world. 

  The first aspect of added value would be redirecting financial resources fr om massive military expenditures towards programs and initiatives supporting sustainable human development. This transformation could lead to significant investments in education, healthcare, infrastructure, research, and other essential sectors, contributing to improving the quality of life for people worldwide. Such a redistribution of resources could contribute to eradicating poverty, improving access to basic services, and promoting a decent standard of living for the entire global population. 

  Moreover, a Universal Declaration of Peace could facilitate international cooperation in addressing global challenges such as climate change, pandemics, and famine. By encouraging dialogue and collaboration among nations, common strategies could be developed to tackle these challenges, having a beneficial impact on humanity as a whole. Thus, peace becomes a powerful currency in building strong partnerships and solving problems that affect the entire planet. 

  Additionally, focusing on peace and sustainable human development could contribute to reducing political and social instability globally. Communities that enjoy good governance, respect for human rights, and active citizen participation tend to be more resilient and better prepared to manage challenges, leading to a more stable and secure world. 

  Ultimately, such a declaration could transform sustainable human development and enduring peace into true superpowers. The ability to invest in people, collaborate globally, and build resilient societies could become the primary indicator of a nation's influence and power. Thus, a state that promotes peace and the well-being of its citizens truly becomes a leading force on the international stage, inspiring and motivating other nations to adopt the same principles and values. 

  In conclusion, a Universal Declaration of Peace could bring significant added value by reshaping resources fr om the military factor towards sustainable human development and enduring peace, turning these concepts into genuine superpowers that lead the world towards a brighter, more prosperous, and more equitable future. 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

unbr.ro
danescu.ro
arsc.ro
raobooks.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Feb. 2024
Euro (EUR)Euro4.9753
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5970
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2177
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8238
Gram de aur (XAU)Gram de aur298.9173

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb