Abonament gratuit
Videoconferinţa “Energia în priză”Videoconferinţa “Energia în priză”

DESPRE BURSĂ, PRIVATIZARE ŞI ARHANGHELICu Sorin Roşca Stănescu într-o polemică despre care nu ştiu dacă are loc

MAKE
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

Sorin Roşca Stănescu a publicat miercuri ceva care mi s-a părut dubios:

"Zilele trecute am observat o tresărire liberală la Ludovic Orban. Acesta ne-a anunţat că intenţionează să gestioneze Româ­nia după principii clasice de Dreapta. În sensul că tot ceea ce încă aparţine statului trebuie privatizat. Prin listare la bursă. Puţinele asset-uri controlate de Guvernul de la Bucureşti urmează astfel să dispară, prin preluarea treptată a acţiunilor, prin intermediul bursei, de către privaţi. Aceşti privaţi, se înţelege, vor fi ex­terni. Pentru că nu prea mai avem capital intern. Şi, în orice caz, nu prea mai avem deloc capital cash. Urmeză deci să fie înstrăinat şi ceea ce mai rămăsese autohton din economia României".

(România fără PSD - Sorin Roşca Stănescu/ 04 decembrie 2019)

Chestia mi s-a părut dubioasă.

I-am telefonat autorului.

MAKE

I-am telefonat lui Sorin Roşca Stănescu, dar nu ca să-i spun că mi se pare dubioasă expresia "Guvernul de la Bucureşti" şi că nu-mi place şi că nu-mi place în asemenea măsură, încât am interzis-o în Redacţia BURSA.

Noilor ziarişti care se angajează la BURSA le explic că nu avem niciun alt Guvern care, eventual, să fie în exil şi că, deci, nu putem spune "Guvernul de la Bucureşti" decât dacă vrem să sugerăm că România este condusă din Germania, din SUA sau de aiurea, ceea ce Sorin Roşca Stănescu spune explicit în alte articole.

Dar, de fapt, numeroşi ziarişti tineri folosesc expresia "Guvernul de la Bucureşti", fără să vrea să spună, ca Roşca Stănescu, că suntem o colonie.

Ziariştii tineri nu intenţionează asta şi nici nu se gândesc că asta ar putea să însemne, ci ei cred că expresia "Guvernul de la Bucureşti" îi "profesionalizează", iata că ei vorbesc ca "marii ziarişti".

Prostia asta are rădăcini adânci, pâna la Radio Europa Liberă, care, într-adevăr, înainte de 1990, se afla în exil (la Munchen), iar exilul era un exil politic, iar "Guvernul de la Bucureşti" într-adevăr nu era şi Guvernul ziariştilor români care transmiteau de la Europa Liberă şi deci expresia "Guvernul de la Bucureşti" era justificată.

La Revoluţie, securiştii comunişti din presă au vrut să arate că ei fac presă occidentală şi au preluat să exerseze şabloanele de limbaj ale postului de radio Europa Liberă, a cărui ascultare fusese interzisă până atunci.

Astăzi, vezi la televizor cum se umfla-n importanţă un tânar cu microfon în Piaţa Victoriei, spunând "Guvernul de la Bucureşti", cu clădirea Guvernului în spatele lui.

Caraghios.

Habar n-are ce spune.

Tot aşa s-a împrăştiat şi expresia "românii" - românii-n sus, românii-n jos, ca şi când ungurii, romii, germanii, lipovenii, evreii, armenii şi olandezii ar fi fost exterminaţi.

"Românii" - rasă pură.

Aşa se exprimau cei de la Radio Europa Liberă - "românii" - pentru că ei erau înconjuraţi de nemţi, dar şi pentru că noi, cei din ţară, ne găseam sub un regim opresiv care ne ţinea gura închisă şi pentru că vocea noastră liberă era Europa Liberă.

Deci, românii, o masă de muţi.

O masă de retardaţi, lipsiţi de drepturi.

De aici, tânărul ziarist care vorbeşte despre "români", ca şi când el nu ar fi şi el român, îşi închipuie că şi-a pus insigna de european care vorbeşte cu superioritate despre locul de origine.

Este dispreţ.

Îşi dispreţuieşte mama.

În loc să-i spună "mama", îi spune "românco".

În loc să vorbească despe "ai noştri", le spune "români" şi deseori afirmă că românii sunt proşti şi uită că şi el e român.

Desigur, expresia poate fi justificată prin aceea că toţi suntem cetăţeni ro­mâni şi, deci, este licit să vorbim des­pre ceilalţi ca despre români.

Dar de unde ştim că un fost PRM-ist, când spune "român"se referă la cetăţenie, iar nu la etnie?

Şi dacă acela care o spune nu a fost PRM-ist, atunci suntem siguri că prin expresia "românii" se referă la cetăţenie?!

Nu, nu putem fi siguri.

Cred că expresia este folosită abuziv şi are darul să strecoare şovinis­mul.

Şi de data asta nu e vorba că expresia este folosită doar de tineri ziarişti, ci şi de (mai ales) politicieni de mare vizibilitate publică - îl menţionez fie şi numai pe Klaus Iohannis, care e mereu cu "românii"-n gură, ceea ce e destul de lipsit de sensibilitate la un etnic german.

Dar nu de asta i-am telefonat lui Sorin Roşca Stănescu, pentru că, deşi nu cred că s-a gândit la astfel de mărunţişuri, totuşi el are nişte convingeri politice care, de fapt, îl justifică să folosească expresia "Guvernul de la Bucureşti" (ba chiar şi "români"), oricât m-ar deranja asta din motivele arătate.

Precizez că nu resping ideea că suntem o colonie, ci resping că asta se petrece de pe timpul lui Iohannis; nu, eu cred că suntem colonie de pe timpul lui Iliescu, care şi-a închipuit că poate să menţină socialismul îndărătul unui capitalism de faţadă, impus din străinatate (studiile de mecanica fluidelor nu l-au ajutat să dea viziune convingerilor sale comuniste).

Eu i-am telefonat lui Sorin Roşca Stănescu din cu totul alt motiv, anume să-i atrag atenţia că, într-adevăr, nu avem cine ştie ce capital româ­nesc, dar ce avem nu-i de lepădat şi i-am menţionat câteva cifre aproximative.

Acum văd că joi a publicat un alt articol, în care-mi dă cu bobârnacul.

"Ludovic Orban e decis. În calitate de premier al României, va lista totul pe bursă.

[...]

Patronul cunoscutei publicaţii BURSA, Florian Goldstein, cunos­cut de toată lumea drept Make, m-a contactat după primul demers editorial pe care l-am făcut pe această temă. Cu intenţia de a-mi stârpi din rădăcină orice reticenţă. Eu afirmasem că nu prea încurajăm în acest fel capitalul românesc. Pentru că aces­ta este mult prea modest. Graţie unei politici economice şi financiare care, în loc să-l încurajeze, l-a des­curajat, şi a unei politici penale, care l-a stârpit de-a dreptul. Şi mi-am manifestat îngrijorarea că statul român îşi va pierde cu desăvârşire orice urmă de suveranitate, în momentul în care toate asseturile de care dispune orice stat independent vor primi ştampila capitalului străin. Nu este chiar aşa, mi-a explicat Florian Goldstein. După care mi-a enumerat, conform propriilor prognoze, miliardele de care mai dis­pun capitaliştii români.

[...]

Ludovic Orban, înainte de a lansa o asemenea nucleară, ar trebui să facă curat în urmă. Să vadă ce nu a funcţionat cum trebuie, ce a mers alandala în procesul de privatizare declanşat încă din 1990.

[...]

Aşa că Make nu are dreptate, chiar dacă are dreptate. Ca să mă exprim rabinic. Chiar admiţând, prin absurd, că românii [sublinierea mea] au sub saltea sume colosale de bani, pe care sunt dispuşi să le inves­tească în acţiuni ale marilor companii de stat, dacă primesc şi asigurările necesare, mă îndoiesc serios 1). că ei şi nu entităţile străine vor avea cea mai mare viteză şi 2). că Guvernul este capabil să protejeze şi nu să arunce în aer interesele statului român".

(Arhanghelul privatizării accelerate - Sorin Roşca Stănescu/ 05 decembrie 2019)

Cred că de dragul creaţiei, Sorin Roşca Stănescu m-a trecut în tabăra apărătorilor privatizării, pentru că, la telefon, i-am spus doar că mai avem ceva bani economisiţi sau chiar convertiţi în capital de investiţii.

M-am limitat să observ că nu suntem în poziţia să nu avem bani, cum afirmase el.

Eu nu am apărat ideea listării tuturor proprietăţilor la Bursă şi în niciun caz nu sunt partizanul privatizării ca balsam universal de revigorare economică.

Astăzi, pun la dispoziţie cifrele care contabilizează economiile şi capitalurile de care dispunem, calculate în echivalent euro, la cursul zilei de alaltăieri (rotunjite):

- depozitele populaţiei în bănci: 45 de miliarde de euro;

- depozitele companiilor: 28 de miliarde de euro;

- total active nete ale fondurilor de pensii: 13 miliarde de euro;

- total active nete ale fondurilor de investiţii : 10 miliarde de euro.

Totalul frizează suta de miliarde.

Cifrele sunt aproximative (le am şi exacte), dar proaspete.

Precizez că ai noştri, cei care muncesc în străinatate, ne alimentează permanent cu aproximativ 3 miliarde de euro pe an, pe care îi trimit în ţară; suspectez că nu trimit tot ceea ce economisesc şi că o parte o reţin acolo (nu ştiu să estimez proporţia).

Este de presupus, totodată, că o parte din banii economisiţi nu sunt depuşi în bănci - o practică ce are tradiţie şi care nu a fost curmată.

Dacă socotim pe cap de locuitor, la noi, economiile populaţiei şi companiilor sunt de 10 ori mai mici decât în Israel, de exemplu, care la o populaţie de 8,5 milioane de oameni, dis­pune de economii de circa 330 de miliarde (echivalent euro).

Deci, prin comparaţie nu avem bani, dar, pentru nevoile pieţei noas­tre de capital am avea, pentru că unii dintre noi nu sunt nişte boschetari.

Cam la atât s-a limitat intervenţia mea telefonică.

La celelalte idei nu m-am bagat.

Dar pot să mă bag.

De pildă, am afirmat mereu că "marfa" din piaţa Bursei noastre este absolut suficientă şi că brokerii nu trebuie să stea cu mâna întinsă la Guvern, ci trebuie să se organizeze ca să disloce economiile din bănci (care, după cum se vede, sunt încurajatoare), să le atragă în piaţa Bursei şi să confere lichiditate.

Adică nu este necesară decât ceva organizare a comunităţii pieţei şi un pic de efort astfel coordonat.

Dacă Orban are de gând să privatizeze prin Bursă tot ceea ce mai are statul, atunci să fie primit!, asta-i o pomană pe care Sobolewski şi Anghel şi toţi netoţii comunităţii pieţei au cerşit-o, iar eu nu sunt dintre cei care să spună să n-o facă, ci doar afirm că ăsta este un ajutor pentru brokeri, iar nu pentru Bursă şi este foarte discutabil că ajută la dezvoltarea economică, (fie că noii proprietari ar fi de-ai noştri, fie că ei ar fi străini).

Si că veni vorba despre proprietatea autohtonă şi proprietatea străinilor în economia noastră, o temă pe care Sorin Roşca Stănescu pedalează cu însufleţire, părerea mea este că tema devine importantă abia atunci când ştii ce să faci cu proprietatea, că dacă nu ştii, atunci mai bine o dai altuia care ştie.

Noi, de fapt, nu ştim de capul nos­tru.

Ani de zile, am fost reprezentaţi şi intern şi extern, într-un mod ruşinos.

Mai întâi să ne revenim şi să trecem testul PISA, că altfel nu înţelegem ce scriem, ce citim şi ce legătură are înţelesul cu realitatea.

Şi atunci ce rost ar avea să mai scriem, Roşca şi cu mine?!

NOTA AUTORULUI

Sunt extrem de nesigur că ceea ce comentăm sunt chiar declaraţiile premierului Ludovic Orban, iar nu o metamorfoză a spuselor sale, din mici distorsiuni aplicate succesiv în media.

Pe site-ul Guvernului, declaraţiile sunt relatate diferit.

Luni, 02 Decembrie - Declaraţii susţinute de premierul Ludovic Orban după şedinţa solemnă a Camerei Deputaţilor şi Senatului, consacrată celebrării Zilei Naţionale a României

"Reporter: Domnule prim-minis­tru, spunea Florin Cîţu că, în opinia domniei sale, CEC ar trebui să fi lis­tată la Bursă. Dumneavoastră ce viziune aveţi legat de această bancă de stat şi dacă aveţi în vedere şi alte companii de stat?

Ludovic Orban: Aceeaşi viziune. După opinia mea, companiile trebuie listate la Bursă, pentru că în momentul în care listezi la Bursă compania ai foarte multe avantaje. În primul rând, evaluarea companiei se face de către piaţă. În al doilea rând, odată ce-ţi intră acţionari minoritari, chiar şi minoritar fiind în componenţă, în structura acţionariatului, ai obligaţii de a respecta drepturile acţionarilor minoritari. De asemenea, listarea la Bursă presupune creşterea transparenţei în cadrul companiei res­pective. Mai mult decât atât, există şi posibilitatea de a obţine finanţări prin intermediul listării la Bursă a companiei de stat. Ca atare, eu sunt clar adeptul listării la Bursă a tuturor companiilor de stat. Că este vorba de Hidroelectrica, de CEC Bank sau de Aeroporturi sau de alte companii, pentru mine punctul de vedere este acelaşi. Important este ca...

Reporter: Bun, şi aţi făcut demersuri în sensul ăsta? Urmează să le faceţi?

Ludovic Orban: Avem o lună de guvernare, doamnă. De 30 de ani sau, mă rog, de când trebuiau listate pe Bursă, după 2007, după integrarea în Uniunea Europeană, nu s-a făcut aproape nimic. Evident că trebuie bine pregătite pentru a fi listate pe Bursă.

https://gov.ro/ro/stiri/declaratii-sustinute-de-premierul-ludovic-orban-dupa-edinta-solemna-a-camerei-deputatilor-i-senatului-consacrata-celebrarii-zilei-nationale-a-romaniei

După cum se observă, Orban face teoria generală a avantajelor listării la Bursă.

Dar, în loc de fraza teoretică a lui Orban "După opinia mea, companiile trebuie listate la Bursă...", pe site-ul "ştiri pe surse" (de exemplu) apare titlul "Premierul Ludovic Orban anunţă PRIORITATE NEAŞTEPTATĂ: TOATE companiile de stat trebuie să fie listate la bursă".

De aici, aproape că nu mai este niciun pas până la ideea "nucleară" că toate companiile de stat trebuie privatizate urgent.

Impresia mea este că nu a fost vorba despre aşa ceva.

Opinia Cititorului ( 27 )

 1. Foarte corect, Make!

  Sunt corecte si observatiile privitoare la privatizare si piata, dar si cele privitoare la folosirea unor expresii necugetate. 

  1. Dl Make are dreptate , bani sunt , chiar foarte multi.

   Dl.Make nu are dreptate , marfa nu prea este , asa ca nu strica sa stam cu mana intinsa catre Guvern sa mai listeze cate ceva din companiile de stat. Oricat de mult ne-am organiza, nu prea exista companii private mari care sa doresca sa se listeze si care sa faca vreo diferenta pe BVB. Daca ma insel , il rog pe dl. Make sa dea cateva exemple de companii care s-ar putea lista la BVB (in afara de Dedeman, care intradevar este o companie mare si care nu traieste din afaceri cu statul , tot respectul pentru ce au realizat fratii Paval ).

   Cu tot statutul de piata emergenta , lichiditatea zilnica la BVB abia trece in unele zile de 4-5 mil euro. Si sa mai terminam cu prostia de listari duale la Londra care nu ne ajuta la nimic , nici ca imagine si nici ca lichiditate ... 

   Dl MAKE are dreptate, si ca-s bani si ca e marfa.

   Ai uitat ca ai avut 6000 de societati listate pe RASDAQ? 

   Ai uitat (sau nici n-ai stiut) ca la mii de societati din astea 6000 au fost, in toti acesti ani, trei tranzactii, doua, una si/sau chiar niciuna?  

   Ai uitat cum si-a batut joc comunitatea pietei de capital de oferta Adeplast? 

   Da, o spun si in articol, varietatea de actiuni pe piata este dezirabila, dar nu marfa ne lipseste, ci munca specifica.

   Dl MAKE are dreptate. 

   Cred ca dl. Make isi da singur raspunsul. Am avut 6000 de societati pe Rasdaq si nu cumpara nimeni. Inseamna ca marfa nu era interesanta.

   Comunitatea pietei de capital nu si-a batut joc de oferta Adeplast. Poate la momentul respectiv Adeplast parea prea indatorata. Sigur , daca atunci noi am fi stiut ca Adeplast va fi cumparata peste cativa ani de elvetieni , am fi luat toate actiunile din oferta. Dar , atunci , la momentul listarii, nu se punea problema asa ...

   O listare a 20% din Hidroelectrica + 20% partea FP poate face diferenta. Daca mai adaugam si vreo 30% din CEC chiar avem marfa. Cu conditia sa nu le listam la Londra... 

   Cred ca dl anonim isi da singur raspunsul.

   Oferta publica Adeplast a esuat datorita ticalosiei si dispretului prostesc ale comunitatii pietei, intermediarul ofertei actionind in favoarea maruntilor concurenti ai Adeplast. Era de ajuns sa examinezi oferta si reglementarile europene privitoare la izolatii, ca sa stii ca, daca nu cumperi Adeplast la momentul ofertei, atunci va fi cumparata de elvetieni (vreau sa spun ca orice om de piata calificat, daca nu e prost, ar fi putut sa-si dea seama ca achizitia la momentul ofertei este profitabila).. 

   In plus, aceasta fusese una dintre rarele ocazii in care piata de capital putea sa-si dovedeasca utilitatea si si-a batut joc de oportunitate, in favorea unor nmeschinarii de mahalagii ai pietei. 

   Aceasta poveste de succes a pietei bursiere ne lipseste astazi, dar nu numai atit: esecul este invatatura de minte pentru altii care ar fi fost dispusi sa faca pasul in piata. 

   Deci, dl anonim, hai sa nu mai cersim!

   Cersitul este semn al prostiei. 

   Multumesc , pentru compliment :)

   Daca oferta Adeplast era atat de buna atunci de ce dl Make nu a cumparat toate actiunile ca sa dea lovitura si sa rada de noi acum ? A posteriori pare usor de investit...  

   Poate este umilitor sa „cersesti”, dar multe averi s-au construit cu mana intinsa, mai ales daca spun o poveste buna :) Cea mai mare prostie este sa ai idei fixe, apropo de chestia aia cu detinatorul adevarului absolut

   Distrugătoare întrebare!

   M-ai pus la punct. 

   De ce n-am cumparat? 

   Pentru ca nu cumpăr. 

   Niciodată, de cînd exista BVB. 

   Ca sa n-ai nici un motiv sa spui ca manipulez. 

   Nu-i asa ca este incredibil ca nu sint imoral și lipsit de caracter?! 

   Asta e.

   Nu-mi pot arata compasiunea pentru durerea pricinuită. 

   Observ ca adevarul iese la iveală, în spusele tale; mari averi s-au făcut cu mina-ntinsa... Dar, parcă nu de asta era vorba, ci despre dezvoltarea pietei si utilitatea ei pentru dezvoltarea economică.

   În articol chiar am precizat că cerșetoria asta e utila brokerilor (da, pentru construirea propriilor averi), dar nu și pentru dezvoltarea Bursei. 

   Make

   Eu am o vechime de .... pe la 1996 pe BVB. 

   Sunt un investitor gen lup singuratic. Adica citesc opinii,citesc stiri dar eu decid cand si unde investesc. 

   La momentul opv la Adeplast oferta lor mi s-a parut exagerat de scumpa vs ceea ce se gasea la vanzare in acel moment pe BVB. 

   Nu cred ca opinia borkerilor/SSIFurilor a dus la esecul ofertei.

   Repet! Era mult prea scumpa in acel moment. 

   Daniel, nu a fost vorba despre opinii sau scumpete, ci despre derularea ostilă a ofertei.

   Interesant mi s-a parut argumentul domnului MAKE referitor la motivul (probabil inatacabil si imposibil de contestat in opinia domniei sale) pentru care, desi foarte dedicat si daruit promovarii bursei de valori, nu a cumparat niciodata actiuni.Ca sa nu poata fi acuzat de manipulare. Afirmand aceasta, ai putea deveni , culmea,mai putin credibil si poate chiar suspectat de cine stie ce interese ascunse.Ca un taran care spune ca iubeste pamantul, are bani sa cumpere pamant, spune tuturor sa cumpere, ca e cea mai buna afacere dovedita in timp dar el NU CUMPARA !O fi avand Make vreun nepot sau matusa pe numele cui cumpara totusi, nu se poate altfel.Altfel, toata stima pt Dl MAKE , are un ziar credibil, foarte util, cladit pe principii atractive.ADEPLAST chiar nu parea atractiva prin comparatie cu ce alternative de achizitie aveai in acele timpuri pe bursa.Si da, datoriile erau de natura sa impuna prudenta, reticenta chiar. Un caz de pomina, ORIBIL si relevant pt ce se poate intampla pe o bursa transparenta, desigur in alte coordonate, un caz scoala: ROMCAB. Materie prima de un miliard de lei , atestata decenzor ca exista(conform doar declaratiilor conducerii-ei, desi platiti gras, doar scriau ca la dictare ce declaraconducerea, fara sa verifice existenta reala a acelor active)Propun o dezbatere pe aceasta tema;ROMCAB si eficienta, necesitatea sau totala inutilitate a cenzorilor(vezi si cazurile celor doua mari banci americane careau indus marea criza financiara in 2007-2009, auditate pe bani grei de nume grele, degeaba)

   Nu am inteles ce n-ai inteles.

   Nimeni din conducerea ziarului BURSA nu are voie sa investeasca la Bursa. 

   Este o regula pe care am stabilit-o eu cu un sfert de secol in urma si este foarte, foarte clar de ce. 

   Visul oricarui prost este sa tranzactioneze actiuni pe baza informatiilor privilegiate ori pe baza comentariilor din ziarul de a doua zi, pe care el le cunoaste si le stie efectul, cu 10 ore inainte. 

   Faptul a avut loc in alte publicatii, dar nu la BURSA. 

   De ce ar trebui sa am vreo matusa sau nepot pe numele carora sa cumpar actiuni?! 

   De ce nu se poate altfel? 

   Pentru ca nu-ti poti inchipui pe cineva diferit de felul in care esti tu?! 

   P.S. 

   Ce legatura are promovarea bursei cu cumpararea de actiuni? 

   Nici una. 

   Tu ai cumparat actiuni ca sa promovezi bursa si pentru ca erai dedicat bursei?

   Ce judecati caraghioase!... 

   Oferta Adeplast destinata micilor investitori a fost suprasubscrisa.

   Asa ca nu era nevoie si de investitia ta si oferta nu a esuat pentru ca tu si altii ca tine nu ati subscris.

   Cei care au ruinat oferta au fost investitorii institutionali, concomitent cu o campanie agresiva de denigrare a ofertei, montata de profesionisti ai pietei cu interese in companiile concurente Adeplast. 

   La profunzimea, logica si nivelul evident superior de inteligenta de care dispune MAKE ma asteptam ca domnia sa sa raspunda cu argumente cu adevarat credibile (desi nu era obligat sa raspunda in vreun fel, putea sa ma trateze cu un simplu dispret suveran).In loc de asta , am reusit doar sa-l irit, sa-i devin antipatic .Dar asta nu scade cu nimic meritul urias pe care l-a avut si il are ziarul Bursa pentru piata de capital.Iar faptul ca permite exprimarea opiniilor in mod aproximativ anonim este de natura sa permita accesul la informatii si dezbateri care altfel sigur nu ar fi avut loc.

  Stiri pe surse din auzitte. Dintr-o ureche in alta ureche ramine vorba far' de pereche. Adica toate mah ? Da, mah, toate miine trebuie privatizate. Pe bursa mah ? Da, mah, tot de la stat se vinde ieftin pe bursa.

  In piata, tanti aglaia: dau un morcov pe-un cupon de privatizare ! Cine are ? 

  Cine se opune privatizării CEC și Electrica? Taman cel care a participat la privatizarea dubioasă a Rompetrol in folosul lui Dinu Patriciu, care ulterior a vândut totul celor din Kazahstan.

  1. Ar fi bine sa-ti improspatezi informatia, istoria ti-a ramas in cap gresit. Rosca Stanescu nu a participat la privatizarea Rompetrol, ci a cumparat actiuni Rompetrol Rafinare din contul Rompetrol, in cadrul operatiunilor prin care Rompetrol si-a marit free-float-ul. Din cite imi amintesc, Rosca-Stanescu a fost pedepsit cu inchisoare pentru folosirea de informatii privilegiate. Acum este liber nu pentru ca ar fi evadat, ci pentru ca si-a ispasit pedeapsa.

   In mintea mea a ramas ca Dinu Patriciu, fie-i tarina usoara, a urmarit prin aceste manevre la Bursa sa-si plateasca obligatiile fata de Dan Voiculescu si alti parteneri si apropiati. 

   Aici cred ca aveti dreptate.

   S-au platit niste datorii vechi fara sa necesite un efort din partea tov. Patriciu 

  Când îți dă lecții despre naționalii noștri unul care s-au înfruptat ilegal din cașcavalul statului, lucru stabilit în trecut de instanta, îți vine să îl trimiți la origini și să tragi apa.

  1. Hotul neprins e negustor cinstit spune o vorba din bătrâni. Deși sunt clar adeptul unei transparente bursiere, felul în care se rezolva deficitul de guvernanta corporatista prin intermediul bursei de valori este brutal iar aici exemplul Erste dovedește cu prisosință. Dacă și Reuters a fost imbarligata la 4 noiembrie 2014 cu fuziunea Ceps urilor conform cărora nu se schimba nimic în situațiile financiare cum vreți sa înțelegeți opinia domnului Roșca. OMV Petrom de ce a modificat în aprilie 2013 capitalul social? ȘIi de ce Oltchim in rezultatele semestriale folosește un formular ANAF cu erori de programare? Când aveți un răspuns logic DAȚI va rog o opinie....

   Dar cand cineva bate campii si insulta fara sa cunoasca cazul, ce-ti vine?

  Listarea companiilor pe RASDAQ a insemnat, in cele din urma, distrugerea economiei romanesti.

  1. Esti complet pe dinafara.

   Listarea pe Rasdaq a fost ca sa poata cei din privatizarea in masa sa-si poata vinde actiunile.

  Cu privatizarea companiilor de stat e meci egal 1:1. Odata ca dc nu se privatizeaza, romanul nu e capabil sa administreze o companie, lasand totul prada administratorilor neprofesionisti care isi dau salarii exagerate, dupa care se mai da in dvidend 90% din profit lasand putin pentru investitii. Din acest punct de vedere e bine sa vina strainii sa ne privatizeze si sa ne conduca prin profesionisti catre directia buna. Numai ca in cazul acesta nu poti dormi noaptea ca "ne-am vandut tara". Si atunci cum sa fie? Facem prapad de prosti ce suntem, adr macar noi decidem VERSUS lasam pe altii sa ne conduca, dar cu pretul libertatii?

  Of-of-of, popor de idioti...ca daca am fi destepti, am putea sa ne facem propria soarta, mai mult, sa ne bagam in alte tari sa le facem noi soarta lor... 

  1. Listarea de pachete minoritare de actiuni nu este privatizare.

   Sunt companii la care Statul a facut asta avum mai multi ani si a ramas majoritar. Deci teama ca dupa listari de genul asta urmeaza pierderea majoritatii prin vanzari ulterioare nu a fost demonstrata, cel putin nu in ultimii ani.  

  Media din alte tari, precum si americanii, nigerienii, francezii, rusii... nu gresesc daca folosesc sintagma „Guvernul de la Bucuresti”. Dar Make are dreptate, este, printre altele, „caraghios” ca un roman, in tara lui, sa foloseasca acesta sintagma.

  „americanii, nigerienii, francezii, rusii...”, pai cine or fi astia? Din nou Make are dreptate, sunt cetatenii SUA, Nigeriei, Frantei, Rusiei... Deci, dragi romani, folositi cu incredere termenul „roman”, nu aveti cum gresi, cind acest termen este folosit in sens de etnic roman se intelege din context. 

  Cit despre privatizare, poveste-i lunga si urita, si are eroi pe schilozii moral si intelectual ajunsi la conducerea tarii. Nu mai este cine stie ce de privatizat, sa fie 20-30% din fosta proprietate de stat. Multe din aceste resturi, regii sau societati, au ajuns falimentare, nemernicii de la conducere nefiind in stare sa le faca eficiente. Era cit pe ce sa falimenteze pina si Hidroelectrica! Asa ca pentru acesti nevolnici cel mai simplu lucru este sa spuna: duca-se!, si sa actioneze in consecinta. 

  Orice analiza am face, oricum am rasucii si invirti problema, mereu si mereu ajungem la nenorocitii care au ajuns sa ne conduca. Datorita nemerniciei lor chiar si de cele mai bune si nobile intentii se alege praful. Cel mai bun exemplu in acest sens este Fondul Proprietatea, la infiintare cu un capital de cca 14 mld Roni, cca 4 mld Euro, constituit pe baza unor pachete de actiuni la cele mai profitabile intreprinderi romanesti (20,11% din acțiunile Petrom, 14,99% din acțiunile Romgaz, 14,58% din acțiunile Transgaz, 9,48% din acțiunile Nuclearelectrica, 19,94% din acțiunile Hidroelectrica, 15% din acțiunile Transel ectrica, 12% din acțiunile E.ON Gaz România...), pentru „ai despăgubi pe foştii proprietari sau moştenitorii acestora în contul bunurilor confiscate de regimul comunist acum 6 decenii”. Nu se stie cu ce s-au ales despagubitii, cert este ca actiunile Fondului Proprietatea au ajuns in proprietatea strainilor sau samsarilor (25,76% The Bank of New York Mellon, 13,90% Acţionari instituţionali străini, 21,62% Acţionari instituţionali români, 15,70% Persoane fizice române, 20,45% Acţiuni proprii…), la fel si devidendele („Începând cu anul 2010 distribuțiile totale de cash prin răscumpărări și dividende ale Fondului au atins o sumă agregată de 11,97 miliarde lei (3,28 miliarde dolari”), in medie peste 100 mil $/an. Daca conducerea tarii era onesta si corecta, aceste devidende puteau sa fie sursa despagubirii altor si altor oropsiti dezmosteniti si incet-incet problema despagubirilor sa fie rezolvata. Asa aceasta problema a ajuns atit de inclcita incit sunt slabe sperante, fara masuri deosebite, sa fie rezolvata vreodata. 

  Asa ca si Make are dreptate, cind nu stii ce sa faci cu proprietatea mai bine o dai altuia care stie, si Stanescu are dreptate, de beneficiile privatizarii se bucura nu se stie bine cine, dar sigur mai putin romanii.  

  Concluzia povestii este una: conducerea tarii trebuie sa se desprinda din neghiobia-i si sa asigure ca de beneficiile proprietatii sa beneficieze si romanii, de orice etnie ar fi. Altfel cum sa ajunga romanii la salarii si pensii de care sa nu le fie rusine? Altfel cum sa iasa din situatia de boschetari? :)) Si ca sa se intimple asta intelectualii tarii, media si comentatorii au un rol mare, rolul de ai constientiza pe netrebnicii ajunsi la conducere. Cine-i netrebnic ajuns la conducere, sa nu mai poat scoate nasul in lume!

  ...

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS

Curs valutar BNR

24 Sep. 2020
Euro (EUR)Euro4.8722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1883
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5207
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.3309
Gram de aur (XAU)Gram de aur249.2556

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Business Card
CEZ România
Smart City România
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
BTPay
Balinesse Spa
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie