HORA ROMÂNEASCĂ SE RĂREŞTEŢară bogată, săracă în patrioţi

George Marinescu
Ziarul BURSA #Miscellanea / 11 august

"Salutări din România" - Carte poştală din 1890

"Salutări din România" - Carte poştală din 1890

Numărul cetăţenilor români în 2022 este aproape egal cu cei recenzaţi în anul 1966 Rata natalităţii, cu 20% mai mică faţă de anul 2000 Spor demografic negativ, de -5,3‰

Suntem din ce în ce mai puţini este concluzia preliminară a recensământului populaţiei şi locuinţelor efectuat în cursul acestui an şi care consemnează că scăderea numărului populaţiei ţării noastre începută în urmă cu 30 de ani nu a putut fi stopată de niciuna dintre guvernările care s-au aflat la Palatul Cotroceni, fie că vorbim despre guvernările de dreapta, de stânga, de centru sau de coaliţii înfiinţate pe principiul struţo- cămilei.

19.023.542 de cetăţeni români în anul de graţie 2022 reprezintă o scădere cu aproape 3,8 milioane de cetăţeni faţă de recensământul populaţiei din 1992 şi un număr care se situează sub cel consemnat în recensământul din anul 1966, când ţara noastră avea 19.103.163 cetăţeni.

Previziunile specialiştilor sunt sumbre şi arată că, în ritmul actual de depopulare a ţării noastre, este posibil ca în anul 2050 să mai avem doar 15.502.837 cetăţeni români (conform bazei de date Eurostat ECHI), valoare aproape egală cu aceea înregistrată în primul recensământ efectuat în ţara noastră după cel de-al doilea război mondial, în 1948, când erau consemnaţi 15.872.624 cetăţeni români.

Dacă am asista doar la o scădere a populaţiei cu menţinerea unui ritm constant de îmbătrânire şi a unei rate bune a natalităţii, prognoza de mai sus nu ar fi gravă. Numai că, în realitate, atât sporul demografic, cât şi rata natalităţii şi cea a îmbătrânirii populaţiei nu dau niciun motiv de speranţă generaţiilor născute în perioada 1970-1990, care vor fi la pensie în 2050 şi care vor constata că nu mai are cine să cotizeze la sistemul public de pensii pentru a primi venitul necesar unui trai decent, trai decent ce trebuie asigurat de către Guvern conform articolului 47 din Constituţia României, text ce stipulează:

"(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.

(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii".

Rămâne o enigmă modul în care va asigura statul român toate aceste drepturi cetăţenilor săi trecuţi de o anumită vârstă, în condiţiile în care numărul persoanelor care constituie baza de impozitare necesară pentru constituirea bugetului asigurărilor sociale şi bugetului asigurărilor de sănătate va scădea dramatic în următorii 28 de ani, conform estimărilor sociologilor şi statisticienilor şi datelor din recensămintele efectuate în perioada 1992-2022.

Singurele soluţii viabile par, la prima vedere, continuarea politicii de împrumuturi pentru acoperirea deficitului bugetar, mai precis a deficitului la fondul de pensii şi modificarea politicii fiscale în sensul introducerii unor noi taxe şi impozite ori majorării actuale a cuantumului acestora, sau trecerea la un impozit progresiv ori un impozit pe avere. Sunt singurele opţiuni care ar asigura viabilitatea unui stat ce în ultimii 30 de ani nu a părut deloc interesat de implementarea unor politici care să ducă la creşterea nivelului de trai în ţara noastră, care să le asigure tinerilor familii infrastructura necesară în toate domeniile pentru a încuraja natalitate, prin diferite programe pentru acestea şi prin diferite decontări sau deduceri fiscale.

"Direcţia greşită" a dus la emigrarea a peste 4 milioane de români

Iar toate aceste lucruri au fost reflectate de-a lungul anilor şi în sondajele de opinie efectuate de diferite institute de sondare cu privire la direcţia în care merge ţara noastră.

Înainte şi după recensământul din 2011, toate sondajele efectuate arată acelaşi răspuns: majoritatea populaţiei consideră că ţara noastră merge într-o direcţie greşită.

Astfel, în 2010, un sondaj efectuat de Avangarde arăta că 74,9% dintre cetăţeni consideră că ţara noastră nu se afla pe direcţia corectă de dezvoltare a economiei şi societăţii. Tot în 2010, un sondaj CURS arăta că 66% din populaţie consideră că drumul ales de guvernanţi pentru dezvoltarea ţării este unul greşti.

În martie 2011, 87% dintre cetăţenii chestionaţi de Avangarde arătau că drumul parcurs de societatea şi economia noastră este unul eronat. În 2013, conform unui sondaj Inscop, 65,5% dintre cetăţeni susţineau că direcţia spre care ne îndreptăm e greşită, în 2018 procentul la aceeaşi casă de sondare privind direcţia greşită creştea la 74%, pentru ca în septembrie 2021 - după criza generată de ieşirea USR de la guvernare - 80,9% dintre cetăţeni să se declare nemulţumiţi de direcţia aleasă de guvernare.

Ruptura de la guvernare din septembrie 2021 avea să se reflecte şi în sondajele efectuate de Avangarde. Astfel, dacă în august 2021, la publicarea raportului privind starea naţiunii se arăta că 65% dintre cetăţeni susţin că ţara nu este guvernată în direcţia bună, în octombrie 2021, peste 80% dintre respondenţi susţineau acelaşi lucru.

La toată această stare de lucruri, adăugăm că în toate sondajele de opinie citate, agenda publică a cetăţenilor nu a coincis cu agenda publică a clasei politice. Cetăţenii s-au temut întotdeauna, în ultimii 22 de ani de creşterea preţurilor, de pierderea locurilor de muncă, de diminuarea veniturilor, de înrăutăţirea stării de sănătate şi de lipsa unei infrastructuri optime în transport, educaţie şi sănătate.

Ruptura dintre agenda publică a cetăţenilor şi agenda publică a politicienilor a devenit evidentă în toată această perioadă în care peste 4 milioane de cetăţeni români au decis, în timp de pace, să emigreze, să lucreze pest hotare, startul fiind dat în 2002 de guvernul Adrian Năstase care a inaugurat politica porţilor deschise pentru persoanele din ţara noastră care doreau să lucreze în statele membre ale Uniunii Europene.

Toate acestea au dus nu doar la un deficit de populaţie şi la diminuarea drastică a bazei de impozitare necesară pentru fondul pensiilor publice, ci şi la o penurie accentuată anual a forţei de muncă, atât calificată cât şi necalificată din ţara noastră.

Or, în condiţiile în care rata natalităţii se situa în 2020 la 8,1 la mia de locuitori, adică jumătate faţă de rata natalităţii înregistrată în perioada 1986-1988 şi mai mică faţă de aceea înregistrată în anul 2000, când am avut un pic sub 10 naşteri la mia de locuitori, dezastrul financiar pentru guvernările următoare bate puternic la uşa bugetului de stat.

Numărul populaţiei active, din ce în ce mai mic

Mai mult, guvernanţilor nu le este favorabil nici raportul de dependenţă demografică (raportul dintre numărul persoanelor de vârstă "dependentă" - persoane 0 14 ani şi de 65 ani şi peste - şi populaţia în vârstă de muncă - populaţia 15 64 ani) exprimat la 1000 de persoane.

Astfel, dacă la recensământul din anul 2011, indicele a fost de 469,9‰, el a crescut continuu până la valoarea de 533,1‰ în anul 2020, cu doi ani înainte de recensământul din anul 2022, conform datelor cuprinse în lucrarea "Raportul naţional al stării de sănătate a populaţiei 2020", întocmită de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi publicată în decembrie 2021.

Specialiştii INSP preconizează o creştere rapidă a ponderii populaţiei vârstnice, care va proveni din totalitatea generaţiilor numeroase născute în perioada anilor 1970 1990. Acest lucru se va concretiza în următorii ani într-o majorare continuă şi permanentă a populaţiei "dependente" (populaţia 0 14 ani şi 65 ani şi peste) şi într-o scădere constantă, drastică a populaţiei active, adică a cetăţenilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani.

"Generaţiile mai puţin numeroase născute după anul 1990 vor deţine, după anii 2020 2030, poziţia centrală atât în populaţia de la care vor proveni viitorii copii ai ţării, cât şi în populaţia economic activă.

Accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei pe parcursul următoarelor 2 3 decenii nu poate fi evitată, de aceea obiectivul principal al politicilor în domeniul demografic ar trebui să fie în acomodarea societăţii la un nou profil al structurii pe vârste a populaţiei", arată specialiştii INSP în documentul citat.

Conform acestora, atât declinul demografic cât şi deteriorarea structurii populaţiei pe vârste îşi au originea în primul rând în scăderea natalităţii şi îmbătrânirea populaţiei.

"Situaţia socio economică şi politică din ultimii ani a avut repercusiuni profunde asupra evoluţiei numărului şi structurii pe vârste a populaţiei în România, cu schimbarea semnificativă a caracteristicilor fenomenului demografic", mai spun cei de la INSP, ceea ce confirmă încă o dată că guvernările din ultimii 30 de ani nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute în articolul 47 din Constituţia României.

Raportul întocmit de INSP mai notează că un indice important de luat în seamă în privinţa populaţiei României este indicele de îmbătrânire demografică care reprezintă numărul persoanelor vârstnice (de 65 ani şi peste), care revin la 100 de persoane tinere (0 14 ani).

Conform datelor cuprinse în documentul citat coroborate cu cele preliminare de la recensământul din 2022, se constată că indicele de îmbătrânire creşte continuu, de la 101,8% în 2011, la 122.4% în 2020, creşterea în 2020 faţă de 2011 fiind cu 20,6%, populaţia îmbătrânind rapid. Situaţia este dramatică dacă ţinem cont şi de recentele declaraţii ale lui Tudorel Andrei, preşedintele Institutului Naţional de Statistică: "În 2020, la 143 de pensionari aveam 100 de copii sub 15 ani. Înseamnă dezechilibre majore la pensii şi pe piaţa muncii. Nu mai e piramida vârstelor, e o bază mică".

Şeful INS a ţinut să precizeze că, potrivit unui raport al ONU, în afara ţării sunt circa 4 milioane de români.

CIA şi INS au ajuns la aceeaşi concluzie: populaţia României scade în ritm îngrijorător

În ceea ce priveşte sporul natural - indicator demografic dependent de natalitate şi mortalitate şi care se calculează pe baza diferenţei dintre rata de natalitate şi rata de mortalitate generală într o anumită perioadă de timp, sau diferenţa dintre numărul născuţilor vii şi cel al deceselor în rândul unei populaţii determinate într-o perioadă de timp - acesta a scăzut constant de la -2,5‰ locuitori în anul 2011 (când a avut loc recensământul anterior celui din 2022), la 5,3‰ în anul 2020, ceea ce înseamnă un deficit ridicat de populaţie. Indicele de 5,3‰ pentru anul 2020 înseamnă o diferenţă în minus de 118.736 persoane între numărul naşterilor şi numărul deceselor, ceea ce se traduce prin scăderea populaţiei.

În ceea ce priveşte acest spor, recent a fost publicat raportul anual global al CIA - The World Factbook, care arată că ţara noastră se află pe locul al doilea în lume privind mortalitatea, iar potrivit aceluiaşi document stăm prost şi capitolul natalitate. Conform documentului citat, avem 15,26 decese la o mie de locuitori şi doar 8,76 naşteri la mia de locuitori (la natalitate suntem pe locul 207 din 228 de ţări şi teritorii analizate în raportul întocmit de CIA). Cu o mortalitate ridicată şi o natalitate scăzută, este clar că sporul natural nu poate fi decât negativ. Raportul CIA ne situează din acest punct de vedere tot la coada clasamentului, pe locul 231 din 237, cu o rată de creştere a populaţiei negativă de -1,09%.

Mai mult, INS a publicat ieri o serie de date din care reiese că în primul semestru al anului 2022 în ţara noastră s-au născut aproximativ 78.800 de copii, cu peste 14.000 mai puţin decât în primele 6 luni ale anului trecut. Specialiştii INS arată că declinul demografic la care asistăm de mai mulţi ani va remodela geografia economică, socială şi politică a României, dat fiind faptul că vom avea cetăţeni tot mai în vârstă care vor trebui asistaţi financiar şi cu servicii sociale dedicate.

Conform datelor INS, structura pe vârste a populaţiei confirmă procesul de îmbătrânire demografică determinat, în principal, de scăderea natalităţii, care a dus la reducerea populaţiei tinere de 0-14 ani şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice, de 65 ani şi peste. Ponderea segmentului populaţiei rezidente vârstnice (de 65 ani şi peste) în totalul populaţiei rezidente a crescut de la 14% la 19% în 2020 şi va urca la aproape 30% în 2060, potrivit datelor INS.

"Populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani), reprezintă segmentul principal al ofertei de forţă de muncă. Acest segment a înregistrat un declin, ponderea în total populaţie rezidentă scăzând de la circa 69% la 65% în 2020 şi estimându-se să ajungă la 57% în 2060", arată INS.

Potrivit specialiştilor din ţara noastră şi celor europeni, populaţia României va suferi un proces de scădere accentuată până în anul 2050, când vom atinge numai 15.502.837 locuitori, cu 3.778.281 locuitori mai puţin faţă de anul 2020, ceea ce reprezintă o scădere de 19,6% a populaţiei.

Amintim că actual recensământ al populaţiei şi locuinţelor s-a încheiat în 31 iulie 2022, dată până la care au fost recenzate 18,15 milioane de persoane, reprezentând 95,4% din populaţia rezidentă ţintă estimată a României - de 19,02 milioane persoane - la 1 decembrie 2021, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Din totalul populaţiei recenzate, aproape 47% a completat online chestionarele de recenzare.

Primele rezultate ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor vor fi diseminate în cursul lunii decembrie 2022, urmând ca datele complete şi finale să fie făcute publice la finalul anului 2023.

Opinia Cititorului ( 30 )

 1. Principala problema este confuzia morala a unei mari parti a populatiei. Romania n-a stat grozav nici in 1918-1945 dar apoi epurarile si crimele comuniste desfasurate dupa 1945 au adancit-o iar apoi esecul lustratiei si tranzitia de 30+ ani care a urmat, condusa de tot felul de fosti din esaloanele 2 si 3 ale PCR sau ale altor servicii, ori a neamurilor si idiotilor utili bagati in fata de acestia a reusit sa coboare stacheta chiar mai jos. Coruptia si acceptarea coruptiei este dominanta. Un stat care schimba legi sa salveze un prim-ministru de un plagiat ordinar institutii care ascund furaciunile sefilor sau ale celor de la bucatarie, firme private a caror unic principiu de functionare este tunul, partide infiintate pe cumetrii si interese de grup, legi facute pe genunchi si cu dedicatie si multe alte mizerii sunt toate acceptate candid de tolerantul si debusolatul roman pentru ca "asa merg lucrurile". Romania nu se poate dezvolta pentru ca nu reuseste nici macar sa supravietuiasca, ipocrizia politicii dusa de comunisti si apoi de urmasii lor este o fundatura istorica.

  Guvernul Romaniei TREBUIE sa faca prioritar "formarea de familii noi" cu orice pret economic pe termen scurt!

  Guvernul Are obligatia fata de Tara sa ajute populatia si nu sa o vanda in favoarea altor tari europene ce se duceau si ele pravale fara populatia romneasca prodcutiva. Acum ce facem? Am "vandut" forta de munca la export si demografic pierdem pe termen mediu. 

  Rog Frumos Guvernul Romaniei sa incepa un Amplu proiect de "LOCUINTE SOCIALE" chiar si cu pierderea sau stagnarea pe termen scurt a institutiilor financiare.... Guvernul Are Obligatia fata de societate sa porneasca in toate polurile financiare din Romania si simultan sa STARPEASCA SPECULATIA prin LIVRARI MASIVE DE LOCUINTE SOCIALE !!! Doar asa temperatm indexul de afortabilitate paralel cu prabusirea demografica!!! 

  Nu Este normal sa lasa bulele financiare si speculatiile cu capital extern sa impinga asimetri costurile cu achizitia unei locuinte si ingreunarea formarii unei familii cand trendul demografi se prabuseste ACCELERAT!!! 

  Asta arata ca, Conducatorii Romaniei nu sunt ROMANI!!! 

  Guvernul trebuie sa faca prioritate ZERO !!!! Livrarea de Locuinte sociale exact in polurile Financiare pentru a starpii speculatia si a lasa piata sa formeze FAMILII nu CASE GOALE speculate sezonier!!!! 

  Cuvernul Romaniei TREBUIE SA dea DRUMUL in PIATA LA STOCURILE DE TERENURI dar nu SPECULATORILOR ce la iau pe gratis sau pe bani de nimic!! GUVERNUL ROMANIEI TREBUIE SA OFERE TERENURI SI LOCUINTE (gratis terenul si la o rata sub piat cu 50% pentru locuinte) pentru as timula natalitatea!!!! 

  Romania pe cap locuitor ARE DESTUL TEREN din care poate scoate "credit/randamente" si fara a "subjuga" speculativ populatia amarata in credite exagerate!!! 

  Hai sa nu ne mai gandim la profiturile nominale pe termen scurt!!! Caci nu vor avea batranii de acum ce detin active cui sa faca exit la detineri in viitor!!! Nu vor intra cu ele in pamant!!! 

  Guvernul Romaniei Trebuie sa FACA PRIORITATE ZERO!!!! 

  Livrari de LOCUINTE!!!! ca sa concureze corect cu SPECUATIA PIETE CICLICE si cu CREDITUL!!! ce duce la supraindatorari reale a generatiei si la starpire nastere populatie noua!! 

  Guvernul are obigatia fata de populatie sa mentina pretul proprietatilor pe zona la nivelurile istorice de sute de ani!!! Nu sa le lase sa se arcuiasca ciclic parabolic!!! Nu in situatia in care se afla populati romaniei!!! 

  Casa nu tre sa coste ISTORIC mai mult de 3-4 ani venitul mediu anual!!!! Nu cum este acum pret de cocioaba garsoniera de 5 ani venitul sau in unele locuri si 10 ani!!! 

  Terminati "Dracu" cu speculatia ca pleaca toti romanii din tara!!! 

  Guvernul Romaniei MARE ATENTEI LA CE VA SCRIU: 

  Avem youth in piata vreo 20% ...adica 1-2 milioane !!! Aveti GRIJA!!! Asta este ULTIMA sansa a ROMANIEI in a da BOOM FORMARI FAMILII!!! Aveti GRIJA CUM jucati ultima carte a romaniei pe termen mediu lung!!! 

  Guvernul Romaniei Are obligatia fata de Constitutie si Societate sa duca la propasirea neamului si nu subjugarea si alungarea lui!!! Gata am inteles europa avea nevoie de populatia romaniei ca sa nu cada grav in cap si ea.... dar ajunge.... Trebuie acordat atentie si tarii caci devine risc ridicat de cotropire si dominare economica din alte parti!!! 

  Guvernul romaniei ARE OBLIGATIA SA LIVREZE IN CONCURENTA LOCUINTE SOCIALE (da nu sunt cele mai grozave) ca si balansare periodica a speculatiei imobiliare / creditului ce va busii pe nas iar ciclic puterea de cumparare si consumul si formarea de familii noi.... vor fugii oamenii iar din tara bhhhaaaa!!! 

  Deci vreo 2 milioane de tineri urmeaza sa buseasca piata muncii si accesari locuinte (daca govul nu va lasa speculatia sa se duca parabolic)!!! Govul trebuie sa anticipeze nevoile viitoare si sa stimuleze ultima farama de tineret in a face COPII MAI DEVREME NU MAI TARZIU oferindu-le tinerilor LOCUINTE chiar si de pe bancile FACULTATILOR sau in TIMPUL FACULTATILOR!!! Doar asa va reusi Romania sa recupereze decalajul demografic in 10-15 ani!!! Cu politici CONCRETE si taiat in carne vie SPECULATIIA din piata prin SUPRIMARE LIVRARI DE LOCUINTE POPULATIEI (chiar daca stocurile imobiliare exista in piata - ele sunt tinute intentionat in afara utilitatii sociale din speculatie). 

  Guvernul Romanieie trebuie sa sparga si bula din BOTOSANI si s anticipeze nevoile viitoare din regiune, de bula din cluj nu mai zic..... de aia din Constanta ce sa mai zicem... cu uratenia pamantului pe litoralul romanesc!!! 

  solutii exista!!! 

  NU SE DORESTE!!! 

  Oricum Romania are metode sa plateasca "gratuitatea locuintelor" prin alte forme: vanzari de detineri la alte faabrici / terenuri / corporatii de stat.....  

  Deci hai sa stimulam urmatoarea GENERATIE va rog!! 

  Vointa sa fie!! Dati dobanzi si rate preferentiale cu 50% fata de piata la noile formari de familii; la noii casatoriti, la familii cu copii nascuti... stimulati naiba natalitatea nu HOTIA FINANCIARA!!! 

  Ne-am cam saturat sa vedem "locuinte livrate" de Becalii, Borcea, Iordanescu, si alti fotbalisit... livrat naiba locuinte de locuit nu de speculat !!! 

  Avem destule Locuinte livrate ce nu respecta normele europene!!! Unde naiba sa mai faci copii ... unde naiba sa pui la "beci" ceva, unde naiba sa ai boxa, unde naiba sa ai hol, unde naiba o parcare? Cum vrem sa livram copii in spatii neconforme sau inghesuite?? 

  Vedeti cum au facut alte tari de pe mapamond ca sa stimuleze natalitatea!!! fara genera discrepante sociale si cartiere ghetoruri cum este in romania!! 

  s c cret 

  1. In Rahova Avem locuinte livrate de "Camatari" unde in cardasie vin la intalnire cu "dezvoltatorii" atunci cand populatia din complex (administratie) se aduna sa sesizeze neregulile!!!

   Ia vedeti ca in "dreamurile...." de prin Rahova se dau ciordel si tunuri pe carca locatarilor unde si o suma colecata periodic (falsa in acte) de 100 de euro are valoare pe credit la o dobanda de 5% pe 10 ani de 9428,14 euro in prezent (adica dezvoltatorul in cardasie cu "camatarii" pot pune mana prin forme de credit pe 9000 mii de euro in prezent) 

   Sa va mai dau un exemplu de "camatareala" in Cosmopolis la utilitati? cum dezvoltatorul a rastogolit credit peste notele de incasari din utilitati ? cu sume deplasate de realitate la apa? 

   Unde naiba sunt organele competente? Sunt impotente dea dreptul! 

   Pai sa va mai dau exemplu de calcul cu hotie pe fata in "rezidentialuri vrajeli"? 

   se baga din burta adaos "comercial" fictiv peste utilitati la facturile incasate (fluxul de bani periodic) platit in contul alte firme de "administrare" parte / cartel din dirma mama cu activitate financiara de creditare.... se iau notele de incasare periodic se scoate netul din ele si rezulta profitul lunar ramas .... se face nota credit peste profitul lunar ramas (profit colosal exprimat in putere de creditare) si se rastogoleste (pe banii locatarilor) in alte "imobiliare"... pe urma imobiliarul prinde forma si se rastogoleste treptat credit peste imobiliarul aflat in executie... si uite cum se fac banii gratis din nimic.... 

   Sa va mai dau si alte variante? 

   Cand se prabuseste "cererea" camatarii cu dezvoltatorii inventeaza costuri si firme pe carca locatarilor deja existenti.... se directioneaza iar profitul in a tempera povara de creditare la imobilele ce nu se mai vand accelerat... dar pana cand? pana cand spune piata stop... atunci cand nivelul de trai devine povara pentru locatari (de obicei in spargeri de bula). 

   Pai hai sa mai dau exemple de furaciuni: care este valoarea prezenta a banilor la 400 euro net pe luna la o dobanda de 5% pe termen de 10 ani? dar pe termen de 20 ani.... dar pe termen de 30 ani cu garantare imobiliara peste si coporare procent de dobanda cu 50%? 

   Faceti voi calculele... sa vedenti cum se scot bani din "piatra seaca" de pe pament. 

   s c cret 

  Cu alte cuvinte suntem pe cale de disparitie.Mai grav e ca nu intereseaza pe nimeni.Nici macar nu se deschide subiectul,de catre cei ce ar putea sa mai faca ceva.Asta este ultima grija a lor-o bataie de cap inutila, cu rezultate ce se pot vedea peste zeci de ani, poate-.

  Calculul lor e simplu,cinic.Resursele tarii(cu tot cu imprumuturi)se impart in doua mari categorii:una merge la bugetari si pensionari, care le asigura perpetuarea la putere si protectia, iar cealalta in buzunarele lor adanci-prin asa zisele" investitii+bunuri si servicii".Nu sunt bani de prostii gen politici pro-natalitate. 

  E drept ca suma disponibila scade drastic in viitorul mediu,fiind mancata de plata datoriei tot mai mare a statului.Dar ce-i mana nu-i minciuna.

  Si noi,restul, tot asteptam politici pro-natalitate. 

  1. Lasa politicile pro-natalitate. La politici pro-imigrare te-ai gandit? Un milion de indieni, un milion de vietnamezi, un milion de chinezi.

   Nu toată lumea se gândește ca tine la operații de schimbare de sex și imigrație necontrolată.

  Comentariile si parerile despre cresterra natalitatii sunt total inutile.

  Degeaba le dai casa sau salarii mai mari tinerilor pentru ca a face un copil nu mai e neaparat o prioritate in ziua de azi, cel putin nu pana la varsta de 30 ani. Si aici nu e neaparat de vina salariul mic sau lipsa unei locuinte ci stilul de viata, libertatea si dorinta de a vedea lumea, de a avea timp pentru a iesi in oras cu prietenii, de a avea timp in general. Cand eu am crescut, bunicii erau la dispozitie pentru a ne ajuta parintii, copiii erau mereu in vacantele de vara la bunici. Acolo se iesea afara fara a avea mereu un parinte sau bunic in preajma. Acum, nu mai poti face un copil si sa il lasi bunicilor pentru ca acestia inca lucreaza sau vor sa isi traiasca si ei batranetea fara sa aiba un nepot non stop langa ei. Acum, copilul nu mai poate merge niciunde neinsotit, nici macar in fata blocului sau in fata casei, e nevoie de atentie permanenta, asta daca esti un parinte responsabil, iar toate astea necesita in primul rand timp, timp pe care multi nu il au suficient. 

  Alt aspect e ca, dupa o anumita varsta, dupa 30-35 ani, varsta la care multe femei aleg sa faca un copil, e tot mai greu de conceput, si daca faci un copil la varsta aceea, oricum sunt slabe sanse sa mai faci unul imediat dupa, iar apoi intervin alte aspecte legate de fertilitate. 

  Daca vorbim de locuinte sociale, eventual o sa ajunga sa faca copii fix aceia pe care noi nu ii dorim cu multi copii, oameni care oricum si acum fac multi copii pentru a trai pe urma alocatiilor acestora. 

  Nu prea cred ca exista solutii viabile pentru a incetini acest proces, nu poti sa mergi sa ii spui unei femei sa faca mai multi copii, pentru ca nu guvernul sau parerologii ii aduc pe lume sau ii cresc. Pana la urma, mai bine mai putini si de calitate decat multi si asistati social sau fara educatie.

  Si asta e crudul adevar, nu alte pareri care dau bine pe hartie pentru a face programe sociale doar pentru atragere de fonduri care nici nu ajung unde trebuie. 

  1. oamenii aceia pe care noi nu ii dorim!!! oameni aceeia sunt buni romani involuntar!

   Romania are nevoie de case sociale si familii sociale!! pentru ca legea numerelor mari arata ca multi copii iesiti din saracie au potential economic foarte mare!!! 

   Familiile "sarace" sunt necesare pentru functionarea unei economii!! Familiile sarace nu sunt egoiste ca pondere, nu au timp in saracia lor sa se gandeasca la vacante, sunt productive fizic pentru societate, indeplinesc munci necesare in societate.... familiile sarace livreaza periodic oameni mareti, familiile sarace indura mult mai multe nedreptati, familiile sarace CONSUMA - dau locuri de munca la aia elevati! 

   Fara activitatea oamenilor saraci nu exista activitatea oamenilor "bogati". 

   Romania are nevoie in POLURILE FINANCIARE de DEBLOCAREA LOCUINTELOR SI TERENURILOR SOCIALE!!! sa vedeti atunci BOOM IN CONSUM!! boom ce aduce valoare pentru tot lantul economic!!! Prea mult batranet va genera o deflatie urata in piata; vor ramane stocuri imobiliare in depreciere, cartiere in paragina, vor disparea magazine si firme de profil pentru tineret... vine o perioada cenusie economic... chiar daca aparent nominal totul se impinge la deal!!! 

   Deja se observa comportament in piata de reducere cheltuieli cu tableme pe patru roti! 

   Avem miii zecii de mii de blocuri VECHI in care Batranii nu au putere financiara de "renovare sau reparare" imobile!!! Avem blocuri vechi unde 1-2-3-4 familii cu copii nu reusesc sa isi ridice calitatea vietii prin renovare scara de bloc sau ghene din cauza batranilor!!! 

   in partea opusa avem "rezidentialuri" facute pe genunchi ce devin uimitor de rapid noiile ghetoruri ale romaniei! DA!!! facute fara a se respecta norme, fara a se proiecta in viitor nevoile locatarilor pe curba varstelor. 

   Guvernul Romaniei are OBLIGATIA sa contribuie la propasirea neamului!!! 

   Ultimii 30 de ani arata contrariul ca si pondere procentuala in societate! - pe alocuri semnale pozitive dar ca volum stam rau pe minus! 

   s c cret 

   referitor la programe sociale cam asta se intampla in romania....

   dar sunt tari pe mapamond ce au demonstrat contrariul. 

   trebuie doar sa le copiem. 

   s c cret

   aveti mare dreptate in tot ce ati spus, as ma adauga reticenta femeilor de a procrea in conditiile in care casatoriile sint tot mai putine, adica pentru ce as face un copil, daca nu am un sot cu care sa il cresc?????

   se numeste emancipare si egalitate in drepturi.

   nu toate femeile trebuie sa fie mame la fel cum nu toti barbatii trebuie sa fie tati, doar ca realitatea societatii dezvoltate trezeste oamenii in mod diferit.

   ciudat cum multi au strigat o tara ca afara si acum sunt nostalnici dupa vremurile apuse. 

   cred ca coreea de nord nu are probleme, mersi nu.

   Ești aproape de adevăr: cu cât societatea e mai tradițională cu atât sunt mai multe nașteri.

   Cu cât societatea e mai progresistă sunt mai puține nașteri. Tineretul din România, datorită propagandei "societății deschise" (la pantaloni) a virat serios spre progresism: unii o trag pe nas, alții burlaci pe la 40 de ani, alții nu-s mulțumiți sau împăcați cu nimic neputând să-și găsească partener/parteneră care să se "ridice" la "adevărata valoare personală", alții doar cu excursii, alții pe invers (că e cool), alții storși ca lămâia de corporație, etc, etc. 

   Datorită propagandei, societatea nu mai valorizează lucrurile tradiționale între asta intrând și faptul că te așezi la casa ta, îți întemeiezi o familie, tragi alături de soț/soție la bine și la greu la aceeași căruță, faci copii, îi crești, îi educi, petreci timp alături de ei, șamd. 

   eram sigur ca gresesti tinta!

   mai incearca... esista state cu statut economi si social mai liberal si democratic decat ai nimeri tu. 

   s c cret 

  Wohoo, Romania #1. Adica prima tara care va dispare in mod natural.

  1. Mai sunt si altele. Ce scaderi au fost la recensamant in Bulgaria, Croatia, Tarile Baltice....ce o fi si in Moldova sau Armenia...

  Politicienilor,salarii si pensii speciale v-ati dat voua si protejatilor vostrii.Reduceti intr-o zona normala tot jaful facut de voi si puneti banii sa lucreze pentru oameni.

  romanii sunt specie pe cale de disparitie (lucru ce ma bucura) si ma distreaza teribil incercarile unora de a "trage un semnal de alarma" disperati ca raman fara sclavi. Japonia e pe minus de mai mult de un deceniu si la noi apar tot felul de specialisti ce se lauda ca au gasit solutia, ca de noi suntem mai destepti.

  noua lume e cu limitare la nr de oameni so ori te adaptezi ori mori ca asta e legea naturii. 

  1. japonia fata de romania nu are atat teren pe cap de locuitor!

   Japonia nu are cum sa scoata atat "cretid /randament" decat prin inghesuirea populatiei pe verticala; ceea ce pentru romania nu este inca cazul; se genereaza artificial lipsuri ei constrangeri economice cand in realitate poporul roman este destul de bogat si are destule resurse pentru a scoate credit /randamente infinite din terenuri! 

   Romania net are excedent de resurse totale in piata in raport cu necesarul populatiei si in raport cu creditul de achitat / format. 

   luate cate kpa avem destula "avere" de format / vandut si creditat!! -deci avem destul potential inca!! 

   Aceste politici au fost bune doar pentru deplasarea populatiei productive prin europa - caci bogatii europei cadeau demografic mult mai accelerat (de prin 90). 

   Referitor la ciclurile si trendurile populatiei pe glob... exista perioade cu zecii de ani de boom si zeci de ani de bust ca demografic..... dar dupa bustul recent vine exponential alt boom demografic (pana la alta exterminare sau razboi atunci cand tarile /guvenele nu sunt pregatite cu capacitati de absorbire si rezolvare a etc necesitati). 

   Uite o tara ca India doar cu "orez" au reusit sa se multiplice uimitor; uite o tara ca China doar cu 'insecte" ...  

   Deci omenirea nu are nevoie de atatea resurse de consumat ca sa se multiplice si sa se mentina pe trend pana intra natural in valul de decese. 

   s c cret 

   las-o jos ca macane. daca nu esti in stare sa vezi ca motorul natalitatii in tarile de care pomenesti dar nu numai, a fost subdezvoltarea .... situatia din japonia e mai vizibila pt ca nu are politica de imigratie si expansiune ca UE sau altele. Vezi ca si Austria, idealul multora, a recunoscut de curand ca fara imigranti erau de mult cu cateva milioane pe minus.

   viseaza in continuare ca idealul tineretului din ziua de azi e sa se reproduca, dar nu ii lasa situatia economica, pib-ul sau mai stiu eu ce indice. hint tarilele alea ce sunt fruntase la best place to live surpriza .. au si ele probleme cu natalitatea. 

   la noi momentan motorul natalitatii sunt romii, ghici de ce, fara cifrele lor e jale, si cativa ultrareligiosi. 

   cine reuseste sa se adapteze la o lume cu putini oameni o sa fie bine cine nu ..dust in the wind

   avem si romani intorsi cu 2 copii per familie!

   Avem romani intorsi cu putere financiara! 

   nu doar romi! 

   Ia vezi ca exista un grafi istoric pe romania .... daca te duci ceva zeci de ani o sa vezi exact fenomenul care se repeta in zilele noastre cu natalitatea si migratia!!! 

   Ia sa vezi ca indicatorul nu a stat mai mult de 10 ani ajutat chiar si de 2 razboaie... ni si fara razboaie avem deja 30 de ani din varf in vale (dar daca adunam toata populatia romaniei migrata o sa vedem ca nu suntem asa grav cazuti, suntem cazuti in tara... dar adunati din parti nu suntem asa cazuti) cat crezi ca mai merge caderea? 

   Prognoza arata pana in 2050... cadere ceea ce eu nu cred... pana in 2050 se intampla multe... razboi... unire romania cu moldova... alti migranti... alte decese abrupte din trend... 

   Vezi italia plina de congolezi, somalezi, indieni.... in unele regiuni... deci tot "saracii" populeaza tara... asta ca vrem sau nu vrem. 

   Se pune intrebarea ai cuii saraci vrem sa populeze tara? A nostrii sau al altora? 

   Romania daca nu avea soc intentionat dat in 90 de migrare inca aveam natalitate pozitiva... caci cu media de 3-5 nascuti per familie nu era asa abrupt trendul! 

   Trendul a devenit abrupt din cauza unor politici dictate de altii!!! 

   Cum de au reusit romanii prin italia sa faca 2-3 copii, prin spania, prin grecia la fel ca medie 2 copii... sa faca un studiu ins sa arate ca majoritatea familiilor intoares din alte tari acu ca medie 2 copii in timp ce ai nostrii se tarasc. 

   Am numai eu cunostinte ce au stat pe afara si au facut copii ca iepurii. Bine nu deaia "saraci". 

   s c cret 

  Ceea ce trebuie sa inteleaga cititorii este ca totalul de 19 mil de romani recenzati reprezinta o fortare a numerelor. Oricine a citit OUG recensamantului stie ca exista trei metode de recenzare: auto-recenzarea online, recenzarea prin interviul fata in fata si recenzarea IN ABSENTA.... Da, da. Exista recenzare in absenta care se face fara consimtamantul tau pe baza informatiilor obtinute de la administratorul blocului (daca le stie) sau de la membrii familiei care locuiesc in acelasi domiciliu. Deci, sa presupunem ca un tanar a plecat in strainatate pentru a munci si trai acolo, cu forme mai putin legale, fara a cere rezidenta, la negru. Crede cineva ca familia va spune statului roman ca acea persoana munceste la negru? Nu, va spune ca "a plecat sa cumpere apa plata pana la colt, se intoarce maine". Iar recenzorul va spune "bine, dati-mi si datele acelei persoane".

   

  In realitate, sunt mult mai putin de 19 mil de romani care traiesc mare parte a anului in Romania. Dar sunt foarte putini romani care au indeplinit formalitatile pentru a obtine rezidenta in strainatate. Multe milioane sunt doar semi-nomazi, semi-angajati, semi-rezidenti, mult mai mult spanioli, italieni, germani, francezi, decat romani. 

  In momentul in care in Europa se va pedepsi cu amenda severa sau puscaria sa ai buletin fara actualizarea reala a adresei, poate atunci vom afla in mod real cati romani mai suntem. 

  1. Ce actualizare a adresei sa faci in vest, acolo e mai mare libertate de plimbat dintr-un loc in altul, cand nu e cu covidu. Aia au abandonat recensamintele, iau date din tot felul de baze (utilitati, situatii cu inchirietile etc) ca stiu ca nu mai prind lumea sa stea sa raspunda la intrebari.

   Iar 19 milioane includ si pe unii care se plimba de colo colo daca nu s-au plimbat in ultimele 6 luni. Aia e regula. Nu stiu cum credeti voi ca stiti mai bine numerele decat cei care numara. Ochiometric, asa? Macar stiti pe de rost cam cati romani sunt in fiecare tara din Europa si cati romani au buletin valabil pe Romania, ca sa faceti o comparatie sa vedeti care e diferenta? 

  De vazut daca "în primul semestru al anului 2022 în ţara noastră s-au născut aproximativ 78.800 de copii, cu peste 14.000 mai puţin decât în primele 6 luni ale anului trecut."

  se manifesta si in alte tari. Pentru ca la nivel biologic, infectia cu SARS-CoV-2 dar si proteina spike din vaccinuri pot afecta fertilitatea feminina si masculina. Iar romanii au fost sosoci prin excelenta si s-au infectat fara discernamant. 

  1. Aici o cam dai în bară rău de tot.

   Datele arată că scăderile masive de natalitate (-20%, -30%) au fost exact în țările care s-au vaccinat la greu. România nu intră neapărat la categoria unde s-a vaccinat la greu însă asta dacă te uiți la medie. Dacă te uiți la populația tânără vei vedea că acolo s-a vaccinat la greu în timp ce la vârstnici mai puțin. Ca atare, datorită vaccinării masive a tineretului și noi suntem în grupa țărilor cu scădere grozavă de natalitate. 

   mai sus exemplu de batut campii...

   prezervativul si anticonceptionale primul layer dedicat alora cu nivel ridicat de hormoni, aparute si in timpul si pt generatiile mai vechi. 

   digitalizarea vietii al doilea layer dedicat noilor generatii majoritar cu nivel scazut de hormoni.  

   redefinirea scopului in viata al treilea layer pt cumva ramasi nepasatori la digitalizare, dar nu numai. 

  Eu zic ca o sa-si revina natalitatea macar la nivelul din 2019, daca nu o sa mai fie masurile groaznice anti-tineri din anii 2020 si 2021. In ciuda situatiei financiare mai dubioase (cel putin) decat atunci. Una sunt problemele cu banii, alta e sa pui piedici socializarii care (surpriza...) duce si la facutul de copii.

  vad aici multe opinii!

  ca sa stimulezi natalitatea trebuie sa stimulezi indexul de afortabilitate locuinte, cresterea de locuri de munca, infrastructura, control strict asupra financiarului si shadow bankingului, control strict politicului ce este pus sa indeplineasca sarcinile de aplicare proiecte sociale! 

  Daca vreti sa vedeti cat si cum de repede se formeaza “familii” luati exemplu din natura! Acolo gasiti raspunsul! 

  natura ofera raspunsuri la problemele sociale ! 

  Romania are nevoie de locuinte (sociale sau accesibile) pentru a permite moartea in tihna a batranilor si tinerilor in a is forma familii!!! nu inghesuiti an aceleasi betoane cum arata statisticile de acum! 

  Este una dintre cele mai injositoare perioade pentru romania ... asemenea perioade au mai fost prin 30 si cv 

  s c cret  

  1. S c creț, cum adică locuințe sociale? Adică moca? Prostii se chivernisesc și cumpără la prețul de piață și șmecherii sa ia locuințe gratis? Mișto capitalism!

   Mergi Sc creț in Valea Jiului daca vrei pomana, 5000 euro un apartament. Sau matale visezi în Herăstrău?

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “România - Strategia dezvoltarii”
BTPay
csalb.ro
Electromagnetica
marmomac.com
arsc.ro

Curs valutar BNR

23 Sep. 2022
Euro (EUR)Euro4.9437
Dolar SUA (USD)Dolar SUA5.0679
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1569
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6284
Gram de aur (XAU)Gram de aur269.8092

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro