ÎN ACŢIONARIATUL SIF BANAT - CRIŞANAGruparea Bîlteanu - Lakis, peste pragul legal, încă

Mihai Gongoroi, Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

Gruparea Bîlteanu - Lakis, peste pragul legal, încă

ASF cere SIF1 să blocheze drepturile de vot pentru o deţinere concertată de peste 12%, pentru al patrulea an la rând  

Vizate de decizia ASF sunt companiile prin care acţionează Najib El Lakis şi asociaţii săi

Cititorii participă la investigaţiile din BURSA

Două mesaje postate vineri pe site-ul BURSA, în secţiunea de comentarii făcute de cititori, sugerează că aria concertării din capitalul SIF 1 nu s-ar limita doar la acţionarii societăţilor Aris Capital, Torch Invest şi Smart Capital Investments (de 12,22777%), cum a decelat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), ci ar trebui extinsă şi la cei ai unor fonduri închise de investiţii, ridicându-se, astfel, la o proporţie superioară celei sancţionate.

În prima parte a comentariului cu nr.1., sunt reproduse date privitoare la deţinerea de către SIF Banat-Crişana de acţiuni la SAI MUNTENIA INVEST (societatea de administrare a SIF Muntenia) şi la fondurile de investiţii ACTIVE PLUS, OMNITREND, FIA CERTINVEST ACTIUNI, ROMANIA STRATEGY FUND, OPTIM INVEST şi STAR VALUE, informaţie pe care am comparat-o cu aceea publicată pe site-ul oficial al SIF Banat-Crişana (vezi aici ) şi care am constatat că a fost reprodusă corect în comentariul cititorului.

În a doua parte a comentariului, cititorul afirmă că fondurile de investiţii enumerate deţin acţiuni la SIF-uri, dar cu excepţia precizării că Fondul Închis de Investiţii Omnitrend a deţinut acţiuni SIF Moldova, pe care se pare că le-a lichidat, achiziţionând acţiuni la SIF Oltenia, nu mai menţionează vreun alt SIF în mod concret, ci vorbeşte despre acţiuni SIF în general, în care ar putea încăpea acţiunile emise de oricare dintre cele cinci SIF-uri.

Corectitudinea acestor informaţii din urmă nu a fost verificată de noi în răstimp (informaţia nu este accesibilă în mod direct), dar ele nu sunt incriminatorii prin sine, dacă ar fi adevărate şi nu sunt toxice, dacă nu.

Nici comentariul cu nr.10.2. nu afirmă explicit că fondurile de investiţii enumerate (comentariul omite pe OPTIM INVEST şi STAR VALUE) ar deţine acţiuni la SIF1 şi/sau SIF4, ci la "SIF-uri", dar sugereaă că, de fapt, asta ar fi situaţia; în schimb, prin comparaţie cu exactitatea aparentă a datelor din comentariul cu nr.1., datele invocate în comentariul cu nr. 10.2. sunt livrate mai "la grămadă" şi cu aproximaţie.

Reproducem în continuare cele două comentarii, sperând ca instituţiile pieţei să facă limpezirea necesară. (F.G.)

----------------------------------------

1.  CONCERTARE 

(mesaj trimis de costel în data de 19.04.2019, 16:02)

Dacă e, atunci să fie până la capăt să vadă şi cei de la ASF, să se sesizeze.

Având în vedere că SIF 1 administrează SIF 4 prin SAI Muntenia Invest SA, SIF 4 are 25.748.176 acţiuni la SIF 1 în urma raportului de la 31.12.2018 publicat de cei de la SIF 4, asta înseamnă 4,98% din SIF 1. 

SIF 1 are 40.123.500 acţiuni la SIF 4 în urma raportului de la 31.12.2018 publicat de cei de la SIF 1, asta înseamnă 4,97% din SIF 4. 

Alte deţineri SIF 1 la data de 31.12.2018 prin care controlează: SAI MUNTENIA INVEST = 40.997.799 lei (99,98% deţinere în CS al emitentului); Fondul Închis de Investiţii ACTIVE PLUS =148.826.336 lei (76,42% deţinere în CS al emitentului); Fondul Închis de Investiţii OMNITREND = 21.442.900 lei (63,50% deţinere în CS al emitentului); FIA CERTINVEST ACTIUNI = 65.165.578 lei (70,19% deţinere în CS al emitentului); ROMANIA STRATEGY FUND = 27.733.860 lei (50,88% deţinere în CS al emitentului); Fondul Închis de Investiţii OPTIM INVEST = 24.279.838 lei (18,37% deţinere în CS al emitentului); Fondul Închis de Investiţii STAR VALUE = 8.233.455 lei (18,89% deţinere în CS al emitentului).  

La data de 31 decembrie 2018, activul total al Fondului Închis de Investiţii Active Plus era reprezentat, în principal, de acţiuni tranzacţionate deţinute la SIF-uri 86,11% (31 decembrie 2017: 83,54%), obligaţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată în alt stat membru OPUS-ch artered Issuances SA 9,14% (31 decembrie 2017: 10,21%) şi de alte valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă din alt stat membru 4,45% (31 decembrie 2017: 6,05%; produse structurate Morgan Stanley&Co cu activ suport acţiuni SIF1, SIF2, SIF4 şi Palatino Technologies). 

La data de 31 decembrie 2018, activele Fondului Închis de Inves­tiţii Omnitrend erau reprezentate în principal de acţiuni tranzacţionate deţinute la SIF Oltenia - 81,5% (31 decembrie 2017: 47,7% - SIF Moldova) şi depozite bancare 18,5% (31 decembrie 2017: 48,8%). Plasamentele în active financiare în valută (acţiuni, depozite bancare) reprezintă 0,03% din activele fondului. 

La data de 31 decembrie 2018, activul total al Fondului de Investiţii Alternative de tip deschis Certinvest Acţiuni era reprezentat în principal de acţiuni tranzacţionate pe piaţa internă 91,7%, depozite bancare în lei 5,1% şi unităţi de fond cu o pondere de 3,2%.  

La data de 31 decembrie 2018, activul total al Fondului Închis Romania Strategy Fund era reprezentat în principal de acţiuni tranzacţionate deţinute la SIF-uri 49,7% şi disponibilităţi curente în lei 50,3%. 

La data de 31 decembrie 2018, activul total al Fondului Închis de Investiţii Optim Invest era reprezentat în principal de acţiuni tranzacţionate deţinute la SIF-uri 98,3% (31 decembrie 2017: 98,8%), plasamente monetare 0,91% şi unităţi de fond 0,83%. 

La data de 31 decembrie 2018, activul total al Fondului Închis de Investiţii Star Value era reprezentat în principal de acţiuni tranzacţionate pe piaţa internă 83,0%, depozite bancare în lei 16,2% şi acţiuni pe pieţe externe 0,38% (Erste Bank). 

10.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 10)

(mesaj trimis de anonim în data de 19.04.2019, 14:55)

La concert lipsesc fondurile Active Plus, OMNITREND, CERTINVEST Actiuni, Romanian Strategy Fund, care toate sunt deţinute aproape 100% de cupleta SIF1&SIF4, şi care au deţineri în proporţie de 88% în acţiuni de SIF-uri.

Oare ASF nu ştie că o deţinere indirectă de acţiuni proprii anulează dreptul de vot al acestora la AGA emitentului, iar deţinerile indirecte ale SIF4 la SIF1 prin intermediul fondurilor enumerate trebuie concertate cu acţiunile deţinute direct de SIF4? 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a stabilit, pentru al patrulea an consecutiv, că grupul Bîlteanu - Lakis, format în prezent din Aris Capital, Torch Invest şi Smart Capital Investment acţionează în mod concertat şi are o deţinere cumulată de 12,22777% din capitalul SIF-ului, mai mult decât dublu faţă de pragul legal stabilit prin lege de 5%, cerând conducerii societăţii de investiţii financiare să adopte măsuri pentru limitarea drepturilor de vot, până la pragul legal, înainte de adunarea generală a acţionarilor de astăzi.

ASF a decis, în februarie 2015, că un grup care acţiona concertat şi care deţinea la vremea respectivă aproape un sfert din capitalul social al SIF Banat - Crişana, respectiv 23,46%, format din Aris Capital, Torch Invest, Oshia Holdings Ltd, Smart Capital Investments şi Monticlifti Management Ltd trebuie să-şi reducă deţinerea la maximum 5% în conformitate cu legea, în termen de trei luni.

Aris Capital, companie administrată de Najib El Lakis, şi Smart Capital Investments a atacat decizia ASF în instanţă, iar Curtea de Apel Bucureşti a admis în parte cererea în sensul că a dis­pus suspendarea executării deciziei până la decizia de fond, care încă se judecă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care la rândul ei a sesizat în februarie 2018 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. CJUE trebuie să răspundă dacă anumite prevederi din directivele europene sunt opuse cadrului legislativ naţional.

În acest context, avocatul Cristian Duţescu ne-a declarat: "Dacă unul sau mai mulţi acţionari, care lucrează în mod concertat, au depăşit limita legală de deţinere de 5% din capitalul social, prima sancţiune legală constă în suspendarea drepturilor de vot (n.r. ceea ce se întâmplă în fiecare an din 2015) ce depăşesc pragul de 5%, urmată, eventual, de sancţiunea cu avertisment sau amendă pentru încălcarea limitei legale de deţinere la capitalul social".

Avocatul a subliniat că sancţiunile menţionate sunt valabile doar dacă nu a fost pronunţată o hotărâre judecătorească prin care să se suspende sau să se anuleze efectele deciziei ASF, prin care s-a stabilit că unul sau mai mulţi acţionari ce operează concertat au depăşit pragul legal de deţinere.

"Legislaţia română prevede şi sancţiunea vânzării forţate a deţinerilor ce depăşesc limita de 5%, dacă cei ce depăşesc pragul nu îşi înstrăinează deţinerile într-o anumită perioadă de timp dar care, din câte ştiu, nu s-a aplicat niciodată în piaţa de capital din România cu privire la SIF-uri", ne-a mai spus Cristian Duţescu care a conchis: "Din punctul meu de vedere, cea mai bună soluţie pentru a se evita astfel de situaţii în viitor este eliminarea pragului de deţinere".

Prezumţia cu privire la acţiunea concertată a avut la bază istoricul relaţiilor comerciale dintre companiile prin care acţionează Najib El Lakis şi asociaţii săi.

Conform deciziei ASF 346/27.02.2015, Aris Capital este o societate rezultată din divizarea în anul 2013 a Romenergo şi avea ca acţionari, la data emiterii deciziei, pe Romenergo Holdings Ltd (99,99939%) şi AGAM Development (0,00061%), beneficiarii reali fiind tatăl lui Dragoş Bîlteanu, respectiv Gheorghe Bîlteanu, şi Nabil Lakis, fratele lui Najib El Lakis, notează reglementatorul. Societăţii Aris Capital i-au fost transferate, la înfiinţare, pe lângă alte active, acţiunile deţinute de Romenergo la SIF1, circa 5% din capitalul SIF-ului.

Torch Invest avea în 2015, ca acţionar unic, offshore-ul Mergina Holdings, după o tranzacţie realizată în 2012. Offshore-ul Mergina Holdings a cumpărat în 2012, de la Romenergo Holdings, întregul pachet de acţiuni la Azuga Turism, care avea un hotel şi mai multe terenuri în staţiunea omonimă, acţiuni obţinute de vânzător în urma divizării Romenergo. Mergina a vândut acţiunile Azuga Turism către Fratelli Azuga tot în 2012, ce a devenit pe urmă Torch Invest, care, amintim, avea ca acţionar unic societatea Mergina Holdings.

În ceea ce priveşte Smart Capital Investments, societatea a fost înfiinţată în 2012 de către Andrei Diaconescu şi Victor Căpitanu, fiecare cu participaţii egale, iar după o majorare de capital, cu ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, acţiunile nou emise au fost subscrise de către Amadolla Enterprises Ltd (22,3659%), Blimpco Management Ltd (21,0025%) Drogati Enterprises (11,9554%), Kacinta Investments Ltd (21,9769%) şi Ntakota Holdings Ltd (22,3659%), asociaţi care au avut drept aport la această societate acţiunile deţinute la SIF1, se arată în Decizia 346 din 27 februarie 2015, a ASF.

În octombrie 2012, Amadolla Enterprises Ltd, Blimpco Management Ltd, Drogati Enterprises, Kacinta Invest­ments Ltd şi Ntakota Holdings Ltd au încheiat un contract de cesiune de acţiuni prin care au transmis cesionarilor Andrei Diaconescu şi Victor Căpitanu dreptul de proprietate asupra celor 26.902 de acţiuni deţinute, preţul fiind de 26,9 milioane lei.

În scopul garantării îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor, cesionarii au constituit, în favoarea cedenţilor, o ipotecă mobiliară de prim rang asupra tuturor celor 26.992 acţiuni Smart Capital Investments.

Potrivit raportului ASF de la acea dată, această ipotecă mobiliară nu se regăsea înregistrată în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM).

Ulterior, a fost încheiat un contract de cesiune de creanţă între Amadolla Enterprises Ltd, Blimpco Management Ltd, Drogati Enterprises, Kacinta Investments Ltd şi Ntakota Holdings Ltd, în calitate de cedenţi şi Cahuita Limited, în calitate de cesionar, pentru creanţa totală deţinută de aceştia, în schimbul plăţii de către Cahuita Limited a 26,9 milioane lei. Cedenţii au transferat cesionarului dreptul de proprietatea asupra creanţei totale şi garanţiile asociate. Cesiunea de creanţă a fost notificată debitorilor Andrei Diaconescu şi Victor Căpitanu, nefiind înregistrată/evidenţiată în registrul de acţiuni ţinut de societate.

Potrivit ASF, beneficiarul real al Cahuita Limited era Ali Lakis, nepotul lui Najib Lakis.

Diaconescu a fost membru în Consiliul Reprezentanţilor de la SIF Muntenia, alături de tatăl lui Dragoş Bîlteanu şi de avocaţii lui Viorel Hrebenciuc, Niculae Mergeani şi Victor Adrian Prodan, puşi sub acuzare în dosarul retrocedărilor ilegale în care a fost arestat şi condamnat Hrebenciuc tatăl, cât şi fiul Andrei.

În noiembrie 2018, fiul fostului lider PSD a fost numit în funcţia de preşedinte al Consiliului de Admi­nistraţie Biofarm, companie controlată în proporţie de 74% de către SIF1 şi SIF4.

Amintim că la începutul lunii februarie, Najib El Lakis, fost vicepreşedinte al SIF1, a fost condamnat împreună cu Dragoş Bîlteanu, fostul preşedinte al SIF Banat - Crişana, la trei ani de închisoare cu suspendare de către Tribunalul Bucureşti, cei doi recunoscându-şi vinovăţia într-un dosar început în anul 2014, în care DIICOT i-a acuzat de folosire cu rea-voinţă a creditului şi bunurilor societăţilor SIF Banat - Crişana şi Industrialexport SA, precum şi de alte trei infracţiuni de manipulare a pieţei de capital.

Decizia a fost luată într-o anchetă în care procurorii DIICOT cercetau în total 25 de persoane suspectate de spălare de bani şi că ar fi delapidat patrimoniul a SIF1 şi SIF Muntenia, de unde ar fi transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, prejudiciul estimat fiind de peste 20 milioane de euro. În aceas­tă reţea, Ali Lakis, nepotul lui Najib, a finanţat, via Cipru, mai multe achiziţii ale lui Bîlteanu şi El Lakis, înainte să-şi dea demisia cu doar trei zile înainte de acuzaţiile procurorilor.

Pe deasupra, membrii grupării inves­tigate de DIICOT ar mai fi acţionat, potrivit ASF, printr-o altă serie de companii şi offshore-uri precum Oshia Holdings Ltd (înfiinţată de societăţile înregistrate în Belize, denumite Gardner Ltd şi Smalling Ltd, care au aportat la capitalul noii societăţi cu acţiuni deţinute la SIF1), Cahuita Ltd (în care era asociat Ali Lakis, în a doua jumătate a anului 2013 acesta făcând parte din CA al SIF1), Trioni Investments Ltd (ai cărei beneficiari sunt Gheorghe Bîlteanu şi Lakis Nabil şi care a transferat bani către Cahuita şi a finanţat societăţile Gardner şi Smalling), Macelia In­vestments Ltd şi Aktra Holdings Ltd.

Potrivit Rise Project, offshore-ul Aktra Holdings era înregistrat în Cipru pe numele unui vechi asociat al lui Bîlteanu, Ion Berciu. Împuternicit al aceleiaşi firme cipriote a fost avocatul Ştefan Dumitru, care a devenit ulterior vicepreşedintele SIF1. CNVM a analizat atunci şi un împrumut între Aktra Holdings şi o altă companie din Cipru, Nazerman Enterprises Limited - apropiată de aceeaşi grupare. De altfel, cele două offshore-uri au deţinut împreună un alt SRL administrat de Dragoş Bîlteanu.

Opinia Cititorului ( 22 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

 1. Foarte interesantă reluarea istoriei de acum 5 ani, cu tot cu nume, companii, schemă frumoasă, demonstrativa...Minunat. Dar dacă tot prețuiti feedback ul cititorilor, domnilor jurnaliști, iată: decât să scrieți povestea ... de acum 5 ani, mai bine va documentati temeinic si constatați că există o acțiune în justiție, inițiată de unul dintre cei 3 concertati, care suspendă decizia ASF de obligativitate a vânzării. Si constatați, astfel, ca materialul vostru este perfect inutil. Exceptând situația în care provoacă plăceri nebănuite cuiva:)) Spor la treaba!

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Oare vineri, cand "Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a stabilit, pentru al patrulea an consecutiv, că grupul Bîlteanu - Lakis, format în prezent din Aris Capital, Torch Invest şi Smart Capital Investment acţionează în mod concertat şi are o deţinere cumulată de 12,22777% din capitalul SIF-ului, mai mult decât dublu faţă de pragul legal stabilit prin lege de 5%, cerând conducerii societăţii de investiţii financiare să adopte măsuri pentru limitarea drepturilor de vot, până la pragul legal, înainte de adunarea generală a acţionarilor de astăzi" (asta e prima fraza a articolului), ASF a luat o decizie perfect inutila, "Exceptând situația în care provoacă plăceri nebănuite cuiva:))"?

   Nu cumva tu insuti, cand ai scris asta, ai provocat "plăceri nebănuite cuiva:))"?

   Spor la treaba! 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Ai citit primele doua fraze si te-a si apucat zgiltiala - "articolul nu este documentat!"

   Haide!, citeste si a treia fraza:  

   "Aris Capital, companie administrată de Najib El Lakis, şi Smart Capital Investments a atacat decizia ASF în instanţă, iar Curtea de Apel Bucureşti a admis în parte cererea în sensul că a dis­pus suspendarea executării deciziei până la decizia de fond, care încă se judecă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care la rândul ei a sesizat în februarie 2018 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene."

   Articolul este exact despre ce spui tu ca nu este in el. 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Ma scuzați, ma scuzati, mea culpa. Era tarziu si eram băut, mărturisesc deschis:)). Pai si atunci, dacă e documentat, de unde mirarea? De unde acel "ÎNCĂ" in titlu? Dacă știți bine că "încă" derivă dintr-o acțiune în instanță in desfășurare?

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Ma revoltă, în general, manipularea si denigrarea exact ca pe dumneavoastră. De aici și reacția. Toate cele bune!

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Domnule, acel "inca" este justificat chiar în textul întrebarii tale, este justificat de realitatea deciziei ASF de acum, care este repetitiva și este justificat de mirarea fireasca a cititorului în fata fenomenului, care revine an de an si caruia ii explicam motivele acestei situatii.

   În mod evident, nu este normal sa ai pretentia sa explic intr-atit un cuvint cu inteles corespondent realitatii în mod intuitiv, dar am facut-o pentru ca m-a impresionat faptul ca ti-ai cerut scuze. 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Trebuie schimbat URGENT,din conducerea SIF1, tovarasul Dragoi apoi anchetat !

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Având în vedere că SIF 1 administrează SIF 4 prin SAI Muntenia Invest SA, SIF 4 are 25.748.176 acţiuni la SIF 1 în urma raportului de la 31.12.2018 publicat de cei de la SIF 4, asta înseamnă 4,98% din SIF 1.

   La asta se adaugă cele 200.000 acțiuni ale lui Dragoi Bogdan și este deja 5,01452087018% din capitalul social al sif 1 

   Rapoarte către piață și ASF nu au facut nici Dragoi și nici sif 4 până la această oră așa cum prevede legea.

   În schimb Străuț membru în CA la sif 1 a raportat la Sif 5 acțiunea concertată cu sif1 și sif 4. 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Ok, o iau mai usor. Cand ASF da o decizie de genul asta, ea are 2 parti: prima, care stabilește concertarea, în baza legii ce stipuleaza pragul maxim de deținere, si limitează, firesc, dreptul de vot si a doua, care, în general, pune în vedere deținătorului sa revină în limitele aprobate de lege. Dacă însă deținătorul acționează în judecată autoritatea iar instanța suspendă obligația vânzării de către acesta, el rămâne concertat, dar nu mai este obligat să vândă. Chiar și după 4 ani. Este clar acum, ai înțeles?

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Nu, nu o lua mai usor, ia-o mai normal!

   Citeste articolul, citeste raspunsul 1.2. la prima ta postare, aseaza-te, respira, bea un pahar de apa, linisteste-te...

   Este clar acum, ai înțeles? 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Lucrurile sunt simple si numai asf nu vede si nu face mai nimic pentru ca asf a permis cumpararile incrucusate intre sifuri. Ridica semne mari de intrebare si administratorii astia de fonduri care primesc bani de la alti administratori de fonduri(sau societati controlate de sifuri, etc) sa cumpere anumite pachete de actiuni de sifuri pentru a le controla la vot si a le da o tenta legala. O piata de capital corupta .

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Fondurile Inchise de investitii incchise citate detinute de sif 1si sif 4 in proportie de peste 50la suta detin in sif 5 peste 20la suta din capitalul societății, la care adăugați 5 la suta deținuți direct de Sif 1 si Sif 4. Astea sunt voturile pe care contează sif1si Sif 4in preluarea conducerii Sif Oltenia

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Nu i adevarat.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Dar, cum e?

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   din pacate

   ... si ar fi mare pacat ca ASF sa permita preluare SIF5 prin intermediul banilor din SIF1 si SIF4, in beneficiul si inspre controlul grupului infractional Lakis - Bilteanu. 

   Va dati seama ca acesti infractori au, in momentul de fata o investie initiala de maxim 20 milioane de EUR in SIF-uri, in urma careia controleaza discretionar active in valoare de circa 760 milioane de EUR, la care vor sa adauge fara nici un efort investional, inca 401 milioane de EUR.  

   Interesant cum in Romania doi infractori care au investit acum 8 ani 20 milioane de EUR, au furat apoi 6 milioane de EUR, fara ca cel furat sa se considere vatamat si sa emita pretentii de despagubire, apoi sunt condamnati dupa 5 ani, si asa in calitate de hoti cu "certificat de calitate" ajung sa controleze, in cazul in care nimeni nu se sesiseaza o avere de 1.16 miliarde de EUR.

   Perfect pentru orice famiglie infractionala. 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Urmeaza sif 2 si sif 3 la rand.Apoi sa le delisteze de la BVB...

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Dacă eu am găsit voi puteți și mai mult.

  Sunt sigur de asta. 

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Pe FII Omnitrend de ce nu-i concertează cu sif1 și sif 4 la aga de la sif 5 pentru că sunt bani băgați de sif 1 la Omnitrend.

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  E tare Costel dar si anonim vine puternic din spate :))

  In prima faza am crezut ca a descoperit apa calda intrucat e informatie publica veche pe unde au investit SIF-urile dar apoi am vazut ca stie si portofoliul fondurilor respective. Asta e informatie tare pe care nu prea ai de unde sa o stii dar care nu poate fi verificata. (putea sa scrie orice acolo...). 

  Deci dl. Costel (aka. anonim) nu e "un cititor" ci e "Cititorul" care are acces la niste date nepublice si la nivelul intregii piete ;) De unde oare s-au scurs ? In cazul asta afirmatia "sperând ca instituţiile pieţei să facă limpezirea necesară" se aplica in dubla directie. 

  Razboiul devine interesant, pregatiti popcorn.  

   

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Informatiile sunt in situatiile financiare la 31.12.2018. Deacolo rezultă unde au investit, cat au investit, procentele de detinere, mai trebuie doar sa le pui cap la cap. Numai ASF se face ca nu intelege.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  ... oamenii astia, Gongoroi si Iacomi, i-am mai remarcat recent. Excelenta documentare, sinteza pe masura. Si tinarul gazetar F.G. promite!

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Ce promite? Ca stie sa google-easca?Vai de capul vostru!

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.roConferinţa PPTT 'Specialistii ferestrelor, fatadelor si sticlei'
Cabinet de avocatTMPS