NEDUMERIRI DE ACTIONARDe ce nu au fost înregistrate acţiunile subscrise la majorarea de capital de la "Azomureş"

Ziarul BURSA #Dialog cu cititorii / 6 februarie 2004

Acţionarii SC "Azomureş" SA, de bună credinţă, au subscris la preţul de 1000 lei/acţiune în cadrul majorării de capital la societatea amintită mai sus, în baza Hotărîrii AGA din 10.10.2003 şi nu au mai primit acţiunile cuvenite, deşi capitalul social a fost majorat doar pe banii noştri începînd cu data de 28.11.2003, în baza Hotărîrii AGA din 16.01.2004. În acest sens, precizez că acţionarii majoritari nu au subscris în cadrul majorării de capital (probabil ştiau ei de ce) şi în piaţă sînt zvonuri că dividendele aferente anului 2003 (semnificative ca valoare) vor fi repartizate conform numărului de acţiuni existent înainte de majorare, deoarece acestea s-ar dilua în cazul în care ne vor acorda acţiunile la care avem dreptul şi pentru care am plătit de 3 luni (evident, aceasta este şi diferenţa între găinărie şi furt de-a dreptul, pentru că în România nu vii să faci găinării, ci să dai "tunuri"). Consider că acţiunile despre care am precizat nici nu se vor acorda pînă la data de referinţă pentru acordarea dividendelor, acesta fiind şi motivul creşterii aparent nejustificată a preţului acţiunilor SC "Azomureş" SA. Precizez că societatea, în urma interpelărilor telefonice, nu a putut da informaţii asupra datei de înregistrare la Registrul acţionarilor a acţiunilor subscrise. Sînt de acord, în cazul apariţiei în ziarul dvs. a analizei solicitate, să vă pun la dispoziţie un extras de cont de la SSIF-ul al cărui client sînt şi o copie a ordinului de plată prin care demonstrez faptul că am subscris acţiunile menţionate.

Cu respect,

Ion-Mărunţelu Cătălin

Răspuns

Stimate domnule Ion-Mărunţelu Cătălin, am solicitat la rîndul nostru o lămurire cu privire la problema ridicată de dumneavoastră reprezentanţilor societăţii "Azomureş". Răspunsul primit de la societate îl prezentăm integral, mai jos:

În legătură cu scrisoarea dom-nului Ion Mărunţelu Că-tălin, ac-ţio-nar al SC "Azomureş" SA Tîrgu Mureş, precizez de la început că voi da explicaţii strict referitoare la procedurile impuse de legislaţia pieţei de capital în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, făcînd abstracţie de afirmaţiile neadevărate şi jignitoare pe care acesta le-a adus societăţii noas-tre şi investitorilor majoritari. Consider că sînt vorbe spuse la supărare, fără nici un suport real, deci le voi acorda prezum-ţia de nevinovăţie.

Este adevărat că majorarea de capital social la care a subscris domnul Ion Mărunţelu Cătălin a fost hotărîtă de adunarea generală extraordinară a acţionarilor societăţii din data de 10.10.2003. În perioada 28.10-30.11.2003, perioadă ho-tărîtă de acţionari ca perioa-dă de subscriere, un număr de 922 acţionari au subscris în totalitate sau în parte şi au achitat corespunzător, acţiunile la care aveau dreptul în virtutea dreptului de preferinţă. În data de 16.01.2004, a avut loc adunarea generală extraordinară a ac-ţionarilor societăţii în care s-a prezentat rezultatul acţiunii de majorare a capitalului social al SC "Azomureş" SA cu suma de 149.663.036.000 lei, repre-zen-tînd 149.663.036 acţiuni nomintive cu valoarea nomina-lă de 1.000 lei fiecare, sumă provenită, aşa cum corect spune stimatul nostru acţionar, din plăţile efectuate de acţionari. Ceea ce domnul Ion Mărunţelu Cătălin probabil nu ştie, este faptul că, în conformitate cu prevederile art. 48 din Legea 525/2002, "Transferul dreptu-lui de proprietate asupra unei valori mobiliare (acţiuni)... are loc de la momentul înregistrării dobînditorului în registrul emitentului". Pentru ca "Azomureş" sau orice altă societate deschi-să să poată înregistra noile ac-ţiu-ni, din care o parte sînt şi ale domnului Mărunţelu, trebuie să parcurgă etapele prevăzute în legis-laţie şi să respecte procedurile speciale referitoare la societăţile deschise. Voi preciza pe scurt aceste etape în speranţa că acţionarii vor înţelege că nici un reprezentant al societăţii nu poate preciza data la care majorarea capitalului social şi res-pectiv înregistrarea noilor acţi-uni va fi înregistrată în Regis-trul acţionarilor, deoarece în această procedură de înregis-trare sînt implicate o serie de instituţii a căror activitate nu o dictează societatea noastră, dar care, din lunga experienţă pe care o avem în colaborare, sîn-tem convinşi că vor face tot posibilul pentru a finaliza această majorare în cel mai scurt timp posibil.

Astfel, etapele de care am vorbit sînt: hotărîrea adunării generale extraordinare din data de 16.01.2004 (ca de altfel orice hotărîre de adunare generală), trebuie depusă la Oficiul Regis-trului Comerţului Mureş pentru a fi înregistată ca menţiune şi pentru a fi publicată în Monitorul Oficial al României - demersurile au fost îndeplinite; Raportul Consilului de adminis-traţie cu privire la majorarea capitalului social se depune la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Bucureşti, însoţită de Cererea de menţiuni emisă de Oficiul Registrului Comerţului Mureş. Avînd în vedere că în data de 03.02.2004 vom ridica de la ORC Mureş Cererea de menţiuni, estimăm că Raportul va fi depus la CNVM cel tîrziu în data de 05.02.2004; Conform prevederilor legale, CNVM are la dispoziţie 30 de zile pentru a emite Certificatul de evidenţiere a noilor valori mobiliare (acţi-uni) rezultate ca urmare a majorării capitalul social. Acest ter-men este maxim, noi esti-măm că nu va fi necesar să trea-c-ă în întregime şi că vom obţine de la CNVM certificatul mult mai repede; CNVM transmite Certificatul emis către Bursa de Valori, în baza acestui act ur-mînd ca Serviciul Registru din cadrul Bursei să înregistreze valoarea majorată a capitalului social şi noua structură a acţionarilor. Din acel moment toţi acţionarii care au subscris şi achitat acţiuni la "Azomureş" sînt consideraţi proprietari ai acestora şi au dreptul de a le tranzacţiona, şi orice alt drept asupra lor.

Toate aceste informaţii sînt date telefonic oricărui acţionar care se interesează de data la care va beneficia de noile acţiuni subscrise. Lăsăm la aprecierea domnului Ion Mărunţelu Că-tălin dacă într-adevăr repre-zentanţii societăţii noastre tratează cu lipsă de respect acţionarii, sau încearcă să le dea explicaţii pertinente fără a face aprecieri sau promisiuni care nu sînt în puterea noastră a le respecta. În ceea ce priveşte zvonurile din "piaţă", ele sînt mult prea multe, dar în ceea ce priveşte faptul că înregistrarea majorării capitalul social nu se va finaliza pînă în luna aprilie, nu credem că aşa ceva ar fi posibil. Am spus aprilie deoarece Adunarea generală ordinară "de bilanţ" care va hotărî dacă se vor distribui sau nu dividende va avea loc în ultima săptămînă din luna aprilie, astfel că vor fi în-dreptăţiţi să primească dividende acţionarii înregistraţi în Registru în luna aprilie 2004.

În încheiere dorim să infor-măm acţionarii noştri că vom face public, prin intermediul zia-rului Bursa, momentul în care vom fi în posesia Certificatului emis de CNVM Bucureşti.

De asemenea îi informăm că societatea va elibera fiecărui ac-ţionar care a subscris acţiuni un Certificat care să ateste nu-mărul noilor acţiuni pe care le deţine, certificate ce vor fi transmise prin poştă tuturor celor 922 acţionari.

(Angela Podină, reprezentant SC "Azomureş" SA)

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. am citit nelamurirea, mi-a placut lamurirea.am si eu o nelamurire: am cumparat actiuni la mai multe societati,mai mult de 10. unele imi depun dividende la banca,altele trimit prin posta. iar unele au pretentie sa le ridic de la sediul unitatii.DE CE?

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Avocat Ianul Alexandra
Electromagnetica
BTPay
danescu.ro
arsc.ro
ahkrumaenien.ro

Curs valutar BNR

21 Mar. 2023
Euro (EUR)Euro4.9209
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5755
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9434
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6037
Gram de aur (XAU)Gram de aur289.3735

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
conferinta.afeer.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro